Hlavní navigace

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Brno IČO: 46347267

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 46347267.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem KRÁLOVOPOLSKÁ a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení , Kovářství, podkovářství , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Opravy silničních vozidel , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence .

Základní údaje o KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. IČO: 46347267

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1. 5. 1992
Spisová značka: B 771
IČO: 46347267
Obchodní firma: KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Datum vzniku: 1.5.1992
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených Dohodou akcionářů o změně obsahu stanov ze dne 16.8.2017. 11.1.2018 - 23.8.2018
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených Dohodou akcionářů o změně obsahu stanov ze dne 20.4.2015. 4.5.2015 - 11.1.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených rozhodnutím valné hromady ze dne 26.6.2014. 7.7.2014 - 4.5.2015
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených rozhodnutím valné hromady ze dne 26.11.2013. 18.1.2014 - 7.7.2014
Rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 26.11.2013 obsažené v notářském zápise notáře ve Znojmě JUDr. Jiřího Fryče ze dne 26.11.2013 č. N 181/2013, NZ 175/2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. upsáním akcií peněžitými vklady stávajícího akcionáře Ing. Miroslava Juchy, takto: -Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně peněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je jeden z dosavadních akcionářů Ing. Miroslav Jucha, narozený dne 2. 6.1962, bytem Šlapanice, Hybešova 887/40. -Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 90.223.150,- Kč, (slovy: devadesát milionů dvěstě dvacet tři tisíc jedno sto padesát korun českých), a to z dosavadní výše 311.096.850,- Kč (slovy: třista jedenáct milionů devadesát šest tisíc osmset pa desát korun českých), na částku 401. 320. 000,- Kč (slovy: čtyřista jedna milionů třista dvacet tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku. -Počet upisovaných akcií činí 1 (slovy: jeden) kus, jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 90. 223.150,- Kč, (slovy: devadesát milionů dvěstě dvacet tři tisíc jedno sto padesát korun českých), druh upisovaných akcií: kmenové, neregistrované, neo bchodovatelné na veřejném trhu, podoba upisovaných akcií: listinná, forma upisovaných akcií: na jméno. -Navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou. -Nový druh akcií se nevydává. -Místo pro upisování akcií: sídlo společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00 Brno s tím, že upisovaní je účinné doručením zájemcem podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. -Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem se stanoví na patnáct (15) pracovních dnů následujících po dni konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla, a to v době mezi 8.00 hod a 16.00 hod. S předem určeným zájemcem bude sepsá na písemná smlouva o upsání akcií, přičemž podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku, -Lhůta pro upsání akcií počne běžet po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsaní akcií předem určenému zájemci s tím, že návrh smlouvy bude předem určenému zájemci doručen nejpozději v den konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu rozho dla. -Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem určenému zájemci oznámen též zveřejněním na oznamovací desce v sídle společnosti. -Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. -Peněžitý vklad bude v plné výši splacen ve lhůtě třicet (30) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, a to uzavřením dohody o započtení mezi předem určeným zájemcem Ing. Miroslavem Juchou a obchodní společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. jak je uvedeno dále. -Valná hromada uděluje souhlas k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, pana Ing. Miroslava Juchy, narozeného dne 2. 6. 1962, bytem Šlapanice, Hybešova 887/40, vůči společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. proti pohledávce společnosti na splácení e misního kursu jím upsaných akcií. Předmětem tohoto započtení je peněžitá pohledávka pana Ing. Miroslava Juchy, vzniklá z titulu uzavřené smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 27. 8. 2010, dle které vznikl závazek obchodní společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ HO LDING, s.r.o. se sídlem v Brně, Křižíkova 68a, PSČ 612 00, IČ: 29217130, jako nabyvatele převáděného obchodního podílu na obchodní společnosti BRASS, s.r.o., IČ 463 45 477, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5561. Před mětný peněžitý závazek představuje část ceny za převod obchodního podílu, který přešel na společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. v důsledku vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ HOLDING, s.r.o. s nástupnickou společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., schválené usnesením Krajského soudu v Brně č.j. F 29179/2011, (B 771/3, C 66385) -1178. -Započtení bude provedeno proti celé pohledávce společnosti představující hodnotu emisního kursu všech akcií upsaných upisovatelem, panem Ing. Miroslavem Juchou, do výše 90.223.150,- Kč, (slovy: devadesát milionů dvěstě dvacet tři tisíc jedno sto padesát korun českých). -Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu bude provedeno na základě dohody o započtení, uzavřené mezi společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. a panem Ing. Miroslavem Juchou jako upisovatelem. -Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě třicet (30) kalendářních dnů ode dne upsaní akcií, a to v sídle společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. na adrese Brno, Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00 Brno s tím, že dohoda o započtení musí byt uzavřena před po dáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. upisovateli v sídle společnosti bez zbytečného odkladu po účinném upsání akcií na zvýšení základního k apitálu, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. 11.12.2013 - 11.1.2018
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených rozhodnutím valné hromady ze dne 18.3.2013. 19.3.2013 - 11.12.2013
Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ HOLDING, s.r.o. se sloučila se společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Zanikající společností v důsledku vnitostátní fúze sloučením se společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. je společnost KRÁLOVOPOLSKÁ HOLDING, s.r.o. se sídlem Brno, Křižíkova 6 8a, PSČ 612 00, IČ: 292 17 130, zapsaná v ochodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66385. Na společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. přešlo v plném rozsahu jmění zanikající společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ HOLDING, s.r.o. Společnost se řídí stanovami ve znění změn, scvhálených rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 06.06.2011. 30.6.2011 - 11.1.2018
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 4.11.2010. 9.11.2010 - 19.3.2013
Mimořádná valná hromada společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. se sídlem Brno, Křižíkova 68a, PSČ 660 90, IČ 46347267, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 771, přijala dne 1.10.2008 v souladu s ustanoveními zákona 513/ 1991 Sb. § 183i až 183n následující rozhodnutí: Valná hromada rozhodla o přechodu ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře takto: 1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. se sídlem Brno, Křižíkova 68a, PSČ 660 90, IČ 46347267, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 771 (dále i "Společnost") je obchodní společnost BRASS, s.r.o. se sídl em se sídlem Vídeňská 117, 619 00 Brno, IČ 46345477, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5561 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádos ti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 1.října 2008, je vlastníkem celkem 792.624 kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč za 1 akcii, evidovaných ve Středisku cenných papírů, ISIN C S0005031459, a 1 kusu listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 101,451.688,- Kč, a 1 kusu listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 208,434.890,- Kč, což představuje 99,866% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti. Vlastn ické právo hlavního akcionáře k zaknihovaným akciím Společnosti je doloženo výpisem z registru emitenta cenných papírů ze dne 24.9.2008 vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, výpisem z účtu majitele cenných papírů z evidence střediska cenných papírů ze dne 25.9.2008, vlastnické právo hlavního akcionáře k listinným akciím bylo doloženo předložením těchto akcií. Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 18.08.2008. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účin ností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále i "ostatní akcionáři"). 3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1,10 Kč za jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě Kč 1,- Kč, přidělený kód ISIN CS0005031459. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1199-75/2008 ze dne 10.8.2008 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost, INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455 /2, PSČ 162 00, IČ: 44266154, znalecké organizace zapsané Ministerstvem spravedlnosti České republiky v Ústředním věstníku České republiky, do seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oblasti ekonomika s rozsahem znaleckého opráv nění pro oceňování majetku pro finanční majetek a podnik, (dále jen "znalecký posudek" a "znalec"), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z uvedeného znaleckého posudku vyplývá, že za účelem doložení přiměře nosti protiplnění za akcie Společnosti byly použity tyto metody - pro ocenění obchodní části podniku výnosová metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele (DCF-entity), pro ocenění dlouhodobého neprovozního majetku majetková metoda účetní hodnoty, pro ocenění peněžních prostředků majetková metoda účetní hodnoty, pro ocenění hodnoty cizího kapitálu majetková metoda účetní hodnoty Výsledek výnosové metody znalec označil jako cenu, která nejspolehlivěji indikuje hodnotu akcií Společnosti. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění je přiměřená hodnotě akcií Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet hlav ního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil Společnosti, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníku s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a. s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ 60717068, tu to skutečnost doložil písemným potvrzením o vinkulaci vkladu na účet tohoto obchodníka s cennými papíry číslo 102126157/0300 ČSOB u Československé obchodní banky, a.s. ze dne 30.09.2008. Výplatu protiplnění provede registrovaný obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a. s. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Jestliže oprávněná osoba protiplnění nepřevezme, bude i každý další pokus o výplatu protiplnění proveden na náklady hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oznámen dopisem zaslaným na adresu akcionáře uvedenou ve výpise z registru emitenta Společnosti, v případě zástavních věřitelů na adresu sdělenou Společnosti. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práv a k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím obchodníka s cennými papíry EFEKTA C ONSULTING, a. s. 9.10.2008 - 9.10.2008
Mimořádná valná hromada společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. se sídlem Brno, Křižíkova 68a, PSČ 660 90, IČ 46347267, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 771, přijala dne 1.10.2008 v souladu s ustanoveními zákona 513/ 1991 Sb. § 183i až 183n následující rozhodnutí: Valná hromada rozhodla o přechodu ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře takto: 1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. se sídlem Brno, Křižíkova 68a, PSČ 660 90, IČ 46347267, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 771 (dále i "Společnost") je obchodní společnost BRASS, s.r.o. se sídl em se sídlem Vídeňská 117, 619 00 Brno, IČ 46345477, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5561 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádos ti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 1.října 2008, je vlastníkem celkem 792.624 kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč za 1 akcii, evidovaných ve Středisku cenných papírů, ISIN C S0005031459, a 1 kusu listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 101,451.688,- Kč, a 1 kusu listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 208,434.890,- Kč, což představuje 99,866% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti. Vlastn ické právo hlavního akcionáře k zaknihovaným akciím Společnosti je doloženo výpisem z registru emitenta cenných papírů ze dne 24.9.2008 vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, výpisem z účtu majitele cenných papírů z evidence střediska cenných papírů ze dne 25.9.2008, vlastnické právo hlavního akcionáře k listinným akciím bylo doloženo předložením těchto akcií. Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 18.08.2008. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účin ností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále i "ostatní akcionáři"). 3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1,10 Kč za jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě Kč 1,- Kč, přidělený kód ISIN CS0005031459. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1199-75/2008 ze dne 10.8.2008 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost, INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455 /2, PSČ 162 00, IČ: 44266154, znalecké organizace zapsané Ministerstvem spravedlnosti České republiky v Ústředním věstníku České republiky, do seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oblasti ekonomika s rozsahem znaleckého opráv nění pro oceňování majetku pro finanční majetek a podnik, (dále jen "znalecký posudek" a "znalec"), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z uvedeného znaleckého posudku vyplývá, že za účelem doložení přiměře nosti protiplnění za akcie Společnosti byly použity tyto metody - pro ocenění obchodní části podniku výnosová metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele (DCF-entity), pro ocenění dlouhodobého neprovozního majetku majetková metoda účetní hodnoty, pro ocenění peněžních prostředků majetková metoda účetní hodnoty, pro ocenění hodnoty cizího kapitálu majetková metoda účetní hodnoty Výsledek výnosové metody znalec označil jako cenu, která nejspolehlivěji indikuje hodnotu akcií Společnosti. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění je přiměřená hodnotě akcií Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet hlav ního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil Společnosti, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníku s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a. s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ 60717068, tu to skutečnost doložil písemným potvrzením o vinkulaci vkladu na účet tohoto obchodníka s cennými papíry číslo 102126157/0300 ČSOB u Československé obchodní banky, a.s. ze dne 1.10.2008. Výplatu protiplnění provede registrovaný obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a. s. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Jestliže oprávněná osoba protiplnění nepřevezme, bude i každý další pokus o výplatu protiplnění proveden na náklady hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oznámen dopisem zaslaným na adresu akcionáře uvedenou ve výpise z registru emitenta Společnosti, v případě zástavních věřitelů na adresu sdělenou Společnosti. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práv a k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím obchodníka s cennými papíry EFEKTA C ONSULTING, a. s. 9.10.2008 - 30.1.2009
Společnost se řídí stanovami ve znění změn, schválených valnou hromadou dne 25.6.2008 14.8.2008 - 9.11.2010
Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. se jako jediný akcionář sloučila ve svojí dceřinou společností Královopolská strojírna Brno, a.s. Zanikající společností z důvodu sloučení se společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. je obchodní společnost Královopolská strojírna Brno, a.s., sídlem Brno, Křižíkova 68a, PSČ 660 90, IČ 63490188, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl ožka č. 1811. Na společnost KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. přešlo v plném rozsahu jmění zanikající společnosti Královopolská strojírna Brno, a.s. 30.9.2003 - 11.1.2018
Mimořádná valná hromada schvaluje usnesení o snížení základního kapitálu společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. za účelem úhrady části kumulované ztráty z minulých let v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu (ve smyslu § 213c Obchodního zákoníku) až do maximální výše Kč 644,233.944,-.   Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části kumulované ztráty z minulých let až do výše Kč 644,233.944,- a uvedení výše základního kapitálu do souladu se skutečným stavem. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části kumulované ztráty z minulých let, a to v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, maximálně o částku Kč 644,233.944,-.   Rozsah snížení základního kapitálu: v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu ve smyslu § 213c odst. 1 písm. a) Obchodního zákoníku, maximálně o částku 644,233.944,-.   Způsob snížení základního kapitálu - vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu dle ustanovení § 213c Obchodního zákoníku. Jedná se tedy o bezplatné vzetí akcií z oběhu. Lhůta pro přijetí veřejného návrhu smlouvy akcionářem činí 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu v Obchodním věstníku a Lidových novinách.   Lhůta pro předožení listinných akcií společnosti: 30 dnů od právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, oznámené společností doporučeným dopisem těm akcionářům, kteří přijali veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu.   Mimořádná valná hromada zároveň pověřuje ve smyslu § 213c odst. 6 Obchodního zákoníku představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z ob 21.5.2003 - 8.10.2003
Společnost se řídí stanovami ve znění usnesení mimořádné valné hromady konané dne 17.12.2002. 21.5.2003 - 14.8.2008
Rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 22.6.2001 obsažené v notářském zápise notářky v Brně JUDr. Vladimíry Kostřicové ze dne 22.6.2001 č. N 307/2001, NZ 248/2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. upsáním akcií peněžitými vklady stávajících akcionářů i třetích osob takto: 29.11.2001 - 25.10.2002
a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí minimálně Kč 717,691.296,-, a to z dosavadní výše Kč 1,210.272,- na částku minimálně Kč 718,901.568,- s tím, že se připouští i upisování nad tuto částku bez omezení 29.11.2001 - 25.10.2002
b) počet upisovaných akcií činí minimálně 717,691.296 kusů s tím, že konečný počet bude odpovídat korunové výši jmenovité hodnoty upisovaných akcií, jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 1,- Kč, druh upisovaných akcií: kmenové, neregistrované, neobchodovatelné na veřejném trhu, podoba upisovaných akcií: zaknihované, forma upisovaných akcií: na majitele navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou nový druh akcií se nevydává 29.11.2001 - 25.10.2002
c) lhůta pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů: 15 dnů ode dne, uvedeného ve zveřejnění informace o přednostním právu představenstvem společnosti způsobem dle § 204a odst. 2 ObZ v Lidových novinách jako první den lhůty pro vykonání přednostního práva,   místo pro upisování akcií: sídlo společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Křižíkova 68, 660 90 Brno   účet u banky, na který je upisovatel povinen splatit emisní kurs upisovaných akcií: bankovní ústav Konsolidační banka Praha, s.p.ú., číslo účtu 2403946/3300 lhůta pro splacení 100 % emisního kursu: 10 dnů ode dne upsání akcií počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč: 593 jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 1,- Kč, druh upisovaných akcií: kmenové, neregistrované, neobchodovatelné na veřejném trhu, podoba upisovaných akcií: zaknihované, forma upisovaných akcií: na majitele navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou   rozhodný den pro uplatnění přednosního práva: šestý den, předcházející prvnímu dni lhůty pro vykonání přednostního práva, uvedenému v informaci o přednostním právu 29.11.2001 - 25.10.2002
d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou věřitelé společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., kteří přihlásili své pohledávky do soudního vyrovnání ke Krajskému soudu v Brně, a to k č.j. 27 Kv 2/2001, a jejichž pohledávky nebyly popřeny ze strany společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., vyrovnacího správce nebo zvláštního správce navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií nové emise akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva druh: kmenové, neregistrované, neobchodovatelné na veřejném trhu, podoba: zaknihované forma: na majitele počet akcií: bude odpovídat korunové výši jmenovité hodnoty upisovaných akcií jmenovitá hodnota Kč 1,- za 1 akcii navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou   způsob upisování akcií: zájemci akcií zašlou do sídla společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. na adresu Křižíkova 68, 660 90 Brno písemné sdělení o uplatnění práva na upsání akcií z titulu věřitele, který přihlásil svou pohledávku do soudního vyrovnání ke Krajskému soudu v Brně, a to k č.j. 27 Kv 2/2001, a jehož pohledávka nebyla popřena ze strany společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., vyrovnacího správce nebo zvláštního správce, a to ve lhůtě 10-ti dnů ode dne zveřejnění informace o lhůtě pro upisování akcií bez využití přednostního práva představenstvem společnosti způsobem dle § 204a odst. 2 ObZ. Akcie budou ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 Obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Na základě doručeného sdělení zájemce bude každému zaslán na adresu, uvedenou ve sdělení, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.   lhůta pro upisování nových akcií: 15 dnů ode dne doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií do sídla, místa podnikání či adresy trvalého pobytu zájemce o upsání akcií, uvedené v písemném sdělení o uplatnění práva na upsání akcií z titulu věřitele.   místem pro upisování akcií: sídlo společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Křižíkova 68, 660 90 Brno s tím, že upisování je účinné doručením zájemcem podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 29.11.2001 - 25.10.2002
e) určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení: představenstvo společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.   Valná hromada společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. zároveň vyslovuje v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisujících věřitelů, přihlášených do řízení o soudním vyrovnání, vedeným Krajským soudem v Brně pod č.j. 27 Kv 2/2001, jejichž pohledávka nebyla popřena ze strany dlužníka, vyrovnacího správce nebo zvláštního správce, vůči společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. proti pohledávkám na splacení emisního kursu.   Valná hromada současně schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:   1. Do tří dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. zašle představenstvo KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. proti pohledávkám na splacení emisního kursu.   2. Upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek do sídla společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. tedy na adresu Křižíkova 68, 660 90 Brno, ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy. Smlouva o započtení pohledávek bude ze strany společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. podepsána předsedou a jedním členem představenstva, ze strany upisujícího věřitele bude podepsána vlastnoručně, v případě právnické osoby statutárním zástupcem či odpovědnou osobou s tím, že všechny podpisy musí být úředně ověřeny. 29.11.2001 - 25.10.2002
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 14.5.2001 číslo jednací 27 Kv 2/2001 - 243 bylo povoleno vyrovnání obchodní společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. a ustaven vyrovnací správce. Účinky nastaly dne 14.5.2001.   Vyrovnací správce: JUDr. Roman Šnyrch, Ph.D., advokát, Brno, Skořepka 4   Zvláštní vyrovnací správce: JUDr. Lenka Benešovská, advokátka, Brno, Adamovská 17 pro doručování: Brno, Kallabova 12. 16.7.2001 - 11.1.2018
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 22.12.1999 o záměru zvýšit základní jmění nepeněžitým vkladem-pohledávkou v její nominální hodnotě: 18.12.2000 - 29.11.2001
a) částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí 2.253.345.000,- Kč, a to z dosavadního 1.210.272,- Kč na 2.254.555.272,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustné, 18.12.2000 - 29.11.2001
b) počet upisovaných akcií činí 2.253.345 kusů, jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 1.000,- Kč, Forma upisovaných akcií - na majitele, Podoba - zaknihované, 18.12.2000 - 29.11.2001
c) všechny akcie budou upsány určitému zájemci, kterým je obchodní společnost KRAS, akciová společnost, Brno, IČO 00013455, 18.12.2000 - 29.11.2001
d) místem úpisu je sídlo společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., 18.12.2000 - 29.11.2001
e) lhůta pro upisování je třídenní a započne běžet dnem nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříku, 18.12.2000 - 29.11.2001
f) emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou, 18.12.2000 - 29.11.2001
g) předmět vkladu: pohledávky společnosti KRAS, akciová společnost, Brno za obchodní společností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. v celkové hodnotě 2.253.345.000,- Kč a nominální hodnota pohledávek činí částku 2.253.345.000,- Kč. 18.12.2000 - 29.11.2001
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 22.12.1999 o záměru snížit základní jmění o částku 1.209.061.728,- Kč na 1.210.272,- Kč snížením jmenovité hodnoty akcií z 1.000,- Kč na 1 Kč za jednu akcii. Důvodem snížení základního jmění je úhrada části kumulované ztráty z minulých let ve výši 1.209.061.728,- Kč a uvedení výše základního jmění do souladu se skutečným stavem. Výše ztráty je potvrzena auditorem. 6.1.2000 - 8.12.2000
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém usnesením mimořádné valné hromady konané dne 22.12.1999. 6.1.2000 - 21.5.2003
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 22.12.1998. 18.2.1999 - 6.1.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozdhonutím valné hromady konané dne 31.8.1998. 27.11.1998 - 6.1.2000
Zapisuje se převod části podniku - organizační složky divize RIA s organizační složkou KRÁLOVOPOLSKÁ RIA,a.s., organizační složka se sídlem v Trnavě, Nám.J.Herdu č.1, PSČ 918 22 Trnava, Slovenská republika, zapsanou v oddíle Po, vložce 34/T, obchodního rejstříku Okresního soudu v Trnavě, Slovenská republika. 30.10.1998 - 11.1.2018
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 4.2.1998. 26.5.1998 - 6.1.2000
Společnost se řídí stanovami se změnami přijatými valnou hromadou konanou dne 13.8.1997. 20.2.1998 - 6.1.2000
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 28.8.1996. 20.5.1997 - 6.1.2000
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 3.10.1996. 23.1.1997 - 6.1.2000
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Královopolská strojírna Brno ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 6.1.2000

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46347267
Obchodní firma: KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 5. 1992
Celkový počet živností: 119
Aktivních živností: 12

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46347267
Firma: KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 5. 1992

Kontakty na KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. IČO: 46347267

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Křižíkova 2989/68a, Brno 61200, Česká republika 13.2.2013
Sídlo: Křižíkova 68a, Brno 61200, Česká republika 28.2.2012 - 13.2.2013
Sídlo: Křižíkova 68a, Brno 66090, Česká republika 15.8.2006 - 21.12.2011
Sídlo: Křižíkova 68, č.p. 188, Brno 66090, Česká republika 27.9.2002 - 15.8.2006
Sídlo: Křižíkova 68, Brno , Česká republika 1.5.1992 - 27.9.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Křižíkova 2989/68, Brno 61200

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Křižíkova 2989/68, Brno 61200

Obory činností KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. IČO: 46347267

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Kovářství, podkovářství 25.6.2009
Obráběčství 25.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 25.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 25.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 25.6.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.6.2009
Zámečnictví, nástrojářství 25.6.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.6.2009
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 10.10.2008 - 25.6.2009
obchod s plynem 23.1.2008
obchod s elektřinou 23.1.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 23.1.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 23.1.2008 - 25.6.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky, chemie, stavebnictví a v oblasti systému řízení jakosti výrobků a materiálu 23.1.2008 - 25.6.2009
úklidové práce 23.1.2008 - 25.6.2009
mezinárodní zasilatelství 23.1.2008 - 25.6.2009
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 23.1.2008 - 25.6.2009
leštění kovů 23.1.2008 - 25.6.2009
projektování elektrických zařízení 23.1.2008 - 25.6.2009
montáž, opravy, rekonstrukce a revize vyhrazených tlakových zařízení 23.1.2008 - 25.6.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.7.2004
Opravy silničních vozidel 2.7.2004
Distribuce elektřiny 2.7.2004
Distribuce plynu 2.7.2004
Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 2.7.2004 - 23.1.2008
Projektová činnost ve výstavbě 2.7.2004 - 10.10.2008
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 2.7.2004 - 19.11.2008
Velkoobchod 2.7.2004 - 25.6.2009
Zprostředkování obchodu 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 2.7.2004 - 25.6.2009
Kovoobráběčství 2.7.2004 - 25.6.2009
Zámečnictví 2.7.2004 - 25.6.2009
Povrchové úpravy a svařování kovů 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 2.7.2004 - 25.6.2009
Kovářství 2.7.2004 - 25.6.2009
Nástrojařství 2.7.2004 - 25.6.2009
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku 2.7.2004 - 25.6.2009
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 2.7.2004 - 25.6.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 2.7.2004 - 25.6.2009
Příprava a vypracování technických návrhů 2.7.2004 - 25.6.2009
Testování, měření a analýzy 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 2.7.2004 - 25.6.2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem 2.7.2004 - 25.6.2009
Kopírovací práce 2.7.2004 - 25.6.2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 2.7.2004 - 25.6.2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 2.7.2004 - 25.6.2009
Výroba tepelné energie 2.7.2004 - 25.6.2009
Rozvod tepelné energie 2.7.2004 - 25.6.2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 2.7.2004 - 25.6.2009
Reklamní činnost a marketing 2.7.2004 - 25.6.2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 2.7.2004 - 25.6.2009
Pronájem motorových vozidel 20.5.1997 - 2.7.2004
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 25.10.1993 - 1.7.1999
Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 25.10.1993 - 1.7.1999
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 25.10.1993 - 1.7.1999
Provozování středisek kalibrační služby 25.10.1993 - 1.7.1999
Stavba strojů s mechanickým pohonem 25.10.1993 - 2.7.2004
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 25.10.1993 - 2.7.2004
Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 25.10.1993 - 2.7.2004
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení (tlaková, plynová, elektrická a zdvihací) a lanových drah 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČDS, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě 25.10.1993 - 2.7.2004
Defektoskopické kontroly, montáž lan, zalévání koncovek a spojek lan, splétání lan lanových drah 25.10.1993 - 2.7.2004
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 25.10.1993 - 2.7.2004
Revize elektrických zařízení 25.10.1993 - 2.7.2004
Projektování elektrických zařízení 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 25.10.1993 - 2.7.2004
Montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba, instalace a opravy chladících zařízení 25.10.1993 - 2.7.2004
Montáž a opravy měřící a regulační techniky 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 25.10.1993 - 2.7.2004
Projektová činnost v investiční výstavbě 25.10.1993 - 2.7.2004
Provádění inženýrských staveb 25.10.1993 - 2.7.2004
Provádění průmyslových staveb 25.10.1993 - 2.7.2004
Stavitel 25.10.1993 - 2.7.2004
Elektroinstalatérství 25.10.1993 - 2.7.2004
Plynoinstalatérství 25.10.1993 - 2.7.2004
Automatizované zpracování dat 25.10.1993 - 2.7.2004
Poskytování software 25.10.1993 - 2.7.2004
Vyučování řízení motorových vozidel 25.10.1993 - 2.7.2004
Činnost účetních poradců 25.10.1993 - 2.7.2004
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti strojírenství 25.10.1993 - 2.7.2004
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti řízení jakosti výrobků a materiálů 25.10.1993 - 2.7.2004
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti metalurgie 25.10.1993 - 2.7.2004
Vyučování v oboru cizích jazyků 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba a prodej nanahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 25.10.1993 - 2.7.2004
Kovářství 25.10.1993 - 2.7.2004
Zámečnictví 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba nástrojů 25.10.1993 - 2.7.2004
Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 25.10.1993 - 2.7.2004
Kovoobrábění 25.10.1993 - 2.7.2004
Galvanizace kovů 25.10.1993 - 2.7.2004
Slévání železných i neželezných obecných kovů 25.10.1993 - 2.7.2004
Smaltování 25.10.1993 - 2.7.2004
Opravy motorových vozidel 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba a opravy zemědělských strojů 25.10.1993 - 2.7.2004
Opravy karosérií 25.10.1993 - 2.7.2004
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení 25.10.1993 - 2.7.2004
Truhlářství 25.10.1993 - 2.7.2004
Knihtisk 25.10.1993 - 2.7.2004
Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk 25.10.1993 - 2.7.2004
Zednictví 25.10.1993 - 2.7.2004
Tesařství 25.10.1993 - 2.7.2004
Obkladačské práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Pokrývačství 25.10.1993 - 2.7.2004
Klempířství 25.10.1993 - 2.7.2004
Provádění tepelných a hlukových izolací 25.10.1993 - 2.7.2004
Podlahářství 25.10.1993 - 2.7.2004
Vodoinstalatérství 25.10.1993 - 2.7.2004
Masérské služby 25.10.1993 - 2.7.2004
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba a opravy zdrojů záření 25.10.1993 - 2.7.2004
Úřední měření 25.10.1993 - 2.7.2004
Provozování cestovní kanceláře 25.10.1993 - 2.7.2004
Ubytovací služby v kategoriích: a) hotel zařazený do třídy ** a výše b) pension, chatová osada, kemp zařazený do třídy ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních, s výjimkou hostinských živností umístěných v kategoriích chatová osada a kemp 25.10.1993 - 2.7.2004
Hostinská živnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích 25.10.1993 - 2.7.2004
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 25.10.1993 - 2.7.2004
Bankovní a spořitelní činnost 25.10.1993 - 2.7.2004
Zprostředkovatelská činnost 25.10.1993 - 2.7.2004
Obstaravatelská činnost 25.10.1993 - 2.7.2004
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.10.1993 - 2.7.2004
Fotografické práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Knihařské práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Xerografické práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Pronájem sportovních zařízení 25.10.1993 - 2.7.2004
Provozování svářečské práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Výuka jeřábníků a vazačů 25.10.1993 - 2.7.2004
Výroba výrobků z plastů 25.10.1993 - 2.7.2004
Konstrukční práce ve strojírenství 25.10.1993 - 2.7.2004
Svařečské práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Montáž zdravotechnických a filtračních zařízení odlučovačů vody a olejů 25.10.1993 - 2.7.2004
Filtrování transformátorových olejů 25.10.1993 - 2.7.2004
Reklamní a propagační činnost 25.10.1993 - 2.7.2004
Povrchová úprava výrobků a materiálů 25.10.1993 - 2.7.2004
Stříkání, řezání, pálení, pálení plazmou 25.10.1993 - 2.7.2004
Pronájem průmyslového zboží 25.10.1993 - 2.7.2004
Organizování kursů, školení a jiných společenských akcí 25.10.1993 - 2.7.2004
Řemenář 25.10.1993 - 2.7.2004
Úklidové práce 25.10.1993 - 2.7.2004
Údržba a úprava zeleně 25.10.1993 - 2.7.2004
Mezinárodní zasilatelství 25.10.1993 - 2.7.2004
Manipulační práce pomocí mechanismů 25.10.1993 - 2.7.2004
Výrobní a obchodní potravinářská činnost 25.10.1993 - 2.7.2004
Čalounictví 25.10.1993 - 2.7.2004
Činnost organizačních a ekonomických poradců 25.10.1993 - 25.6.2009
Pronájem bytových a nebytových prostor 25.10.1993 - 25.6.2009
Silniční motorová doprava 25.10.1993 - 10.7.2009
a) vývoj, výroba a odbyt strojů a zařízení pro chemický, petrochemický a dřevozpracující průmysl, vodohospodářských zařízení, strojů a zařízení pro nukleoniku, jeřábů, ocelových konstrukcí, metalurgických výrobků 1.5.1992 - 25.10.1993
b) výkon dodavatelských funkcí pro zařízení jaderných elektráren a čistíren odpadních vod 1.5.1992 - 25.10.1993
c) projektová činnost a montáž strojů a zařízení v rozsahu uděleného oprávnění 1.5.1992 - 25.10.1993
d) servisní a poradenská činnost 1.5.1992 - 25.10.1993
e) generální opravy obráběcích strojů 1.5.1992 - 25.10.1993
f) zřizovatel SOU 1.5.1992 - 25.10.1993
g) zahraničně obchodní činnost podle platných právních předpisů 1.5.1992 - 25.10.1993

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 16. 4. 2004

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 18. 3. 2004

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 4. 3. 2004

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 4. 3. 2004

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 4. 3. 2004

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 4. 3. 2004

Živnost č. 7 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 4. 3. 2004

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 17. 2. 2004

Živnost č. 9 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 17. 2. 2004

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 17. 2. 2004

Živnost č. 11 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 14. 12. 1992

Živnost č. 12 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 14. 12. 1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů&#59^ prášková metalurgie
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba elektřiny
Výroba plynu&#59^ rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Skladování
Manipulace s nákladem
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Úklidové činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. IČO: 46347267

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Miroslav Jucha
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 31.12.2014
Adresa Hybešova 887/40, 66451 Šlapanice
Jméno Ing. Pavel Klaška
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.12.2012 do 4.5.2015
Adresa Ponětovická 230, 66451 Kobylnice
Jméno Ing. Miroslav Klose
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.12.2012 do 31.12.2014
Adresa Berlínská 1488/1, 10200 Praha 10
Jméno Ing. Miroslav Jucha
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 11.12.2013 do 31.12.2014
Adresa Hybešova 887/40, 66451 Šlapanice
Jméno Ing. Miroslav Jucha
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 2.12.2010 do 11.12.2013
Adresa Hybešova 887/40, 66451 Šlapanice
Jméno Ing. Karel Čípek CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.2.2012 do 12.12.2012
Adresa U Vodárny 1461/6, 67801 Blansko
Jméno Ing. Karel Čípek CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.1.2010 do 28.2.2012
Adresa U Vodárny 1461/6, 67801 Blansko
Jméno Ing. Miroslav Jucha
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 22.1.2010 do 2.12.2010
Adresa Hybešova 887, 66451 Šlapanice
Jméno Ing. Jiří Hofírek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 12.4.2005 do 22.1.2010
Adresa Ondřeje Veselého 3a, 62700 Brno
Jméno Ing. Miroslav Jucha
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 12.4.2005 do 22.1.2010
Adresa Hybešova 887, 66451 Šlapanice
Jméno Ing. Ivan Zinecker
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.12.2000 do 12.4.2005
Adresa Oblá 77, Brno
Jméno JUDr. Hana Halasová
Funkce místopředsedkyně představenstva
Ve funkci od 8.12.2000 do 12.4.2005
Adresa Tábor 42c, Brno
Jméno Ing. Pavel Plaček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.9.2004 do 12.4.2005
Adresa Luční 4587, 76005 Zlín
Jméno Ing. Josef Ambroz
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 30.9.2004 do 12.4.2005
Adresa Vejrostova 5, 63500 Brno
Jméno ing. Milan Rada
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 26.4.1999 do 30.9.2004
Adresa Chotovická 1788/10, Praha 8
Jméno Ing. Josef Ambroz
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 6.1.2000 do 30.9.2004
Adresa Vejrostova 5, Brno
Jméno Ing. Jiří Cupák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.12.2000 do 4.5.2004
Adresa Baarovo nábř. 44, Brno
Jméno RNDr. Viktor Danielis
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.11.1999 do 8.12.2000
Adresa Ellnerové 3103/2, Praha 10
Jméno Ing. Petr Hajtmar CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.11.1999 do 8.12.2000
Adresa Urbánkova 8, Brno
Jméno ing. Josef Petřík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.11.1999 do 8.12.2000
Adresa Travná 1293, Praha 9-Kyje
Jméno Ing. Josef Antonín
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.2.2000 do 8.12.2000
Adresa Žitná 23, Brno
Jméno Ing. Josef Antonín
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 6.1.2000 do 18.2.2000
Adresa Žitná 23, Brno
Jméno Ing. Jaromír Chalupa
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.4.1999 do 6.1.2000
Adresa Brodská 1928/48, Žďár nad Sázavou
Jméno JUDr. Lubomír Kutnohorský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.4.1999 do 6.1.2000
Adresa Loosova 14, Brno
Jméno JUDr.ing. Milan Trefný CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.11.1998 do 11.11.1999
Adresa Ježkova 10, Praha 3
Jméno Ing. Aleš Medvec
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 26.4.1999 do 11.11.1999
Adresa Okrouhlá 5, Brno
Jméno JUDr. Lubomír Kutnohorský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.2.1999 do 29.4.1999
Adresa Loosova 14, Brno
Jméno Ing. Milan Rada
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 18.2.1999 do 26.4.1999
Adresa Luhovská 1732, Praha 8
Jméno Ing. Vladimír Wanke
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.2.1999 do 26.4.1999
Adresa Orlí 7, Brno
Jméno Ing. Aleš Medvec
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.2.1999 do 26.4.1999
Adresa Okrouhlá 5, Brno
Jméno Ing. František Černý
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.2.1999 do 26.4.1999
Adresa Novodvorská 26, Praha 4
Jméno Jaromír Barák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.5.1998 do 18.2.1999
Adresa Dukovanská 834, Třebíč
Jméno RNDr. Ctirad Andrle CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.5.1998 do 18.2.1999
Adresa Na Homoli 16, Praha 4 - Komořany
Jméno Ing. Zdeněk Zavřel
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.5.1998 do 18.2.1999
Adresa Nejedlého 9, Brno
Jméno ing. Karel Ziemba
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 26.5.1998 do 18.2.1999
Adresa Třískalova 16, Brno
Jméno Ing. Milan Rada
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 27.11.1998 do 18.2.1999
Adresa Luhovská 1732, Praha 8
Jméno Ing. Miroslav Bauer
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 26.5.1998 do 27.11.1998
Adresa Matuška 4, Ostrava-Dubina
Jméno JUDr. Ivan Hink
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 26.5.1998 do 27.11.1998
Adresa Vazovova 3228, Praha 4
Jméno Ing. Miloslav Bahenský CSc.
Funkce 2. místopředseda představenstva
Ve funkci od 20.2.1998 do 26.5.1998
Adresa Mikulčická 14, Brno
Jméno ing. Karel Ziemba
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 20.2.1998 do 26.5.1998
Adresa Třískalova 16, Brno
Jméno doc.ing. Antonín Baudyš CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.2.1998 do 26.5.1998
Adresa U bažantnice 305, Přezletice
Jméno RNDr. Ctirad Anderle
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.2.1998 do 26.5.1998
Adresa Na Homoli 16, Praha 4 - Komořany
Jméno JUDr. Hana Halasová
Funkce členka představenstva
Ve funkci od 20.2.1998 do 26.5.1998
Adresa Tábor 42c, Brno
Jméno Ing. Ivan Samek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.2.1998 do 26.5.1998
Adresa Mirovická 1088, Praha 8
Jméno Ing. Ivan Samek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.6.1996 do 20.2.1998
Adresa Mirovická 1088 , Praha 8
Jméno Ing. Jan Zelený
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.6.1996 do 20.2.1998
Adresa Nad Olšinami 25 , Praha 10
Jméno PhDr. Karel Dobeš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.6.1996 do 20.2.1998
Adresa Fleischnerova 3 , Brno
Jméno doc.ing. Antonín Baudyš
Funkce 1. místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.6.1996 do 20.2.1998
Adresa U Bažantnice 305 , Přezletice
Jméno ing. Zdeněk Pánek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 11.6.1996 do 20.2.1998
Adresa Botanická 10 , Brno
Jméno MVDr. Michal Hojovec
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.1.1997 do 20.2.1998
Adresa Zborovská l, Brno
Jméno Ing. Milan Stehlík
Funkce 2. místopředseda představenstva
Ve funkci od 23.7.1997 do 20.2.1998
Adresa Pod nemocnicí 23, Brno
Jméno Ing. Milan Stehlík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.1.1997 do 23.7.1997
Adresa Pod nemocnicí 23, Brno
Jméno JUDr. Ivo Langer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.6.1996 do 24.4.1997
Adresa Grohova 40 , Brno
Jméno ing. Jan Špondr
Funkce 2. místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.6.1996 do 23.1.1997
Adresa Uzbecká 2 , Brno
Jméno Milan Šedo
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.6.1996 do 23.1.1997
Adresa Janákova 2377 , Praha 6
Jméno ing. Jiří Langr
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.5.1992 do 11.6.1996
Adresa Borského 664, Praha 5
Jméno Ing. Stanislav Žalmánek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.5.1992 do 11.6.1996
Adresa Tučkova 14, Brno
Jméno ing. Karel Makovský
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.5.1992 do 11.6.1996
Adresa Presslova 33, Brno
Jméno ing. Jaroslav Soja
Funkce 1. místopředseda
Ve funkci od 20.10.1993 do 11.6.1996
Adresa Trávníky 60, Brno
Jméno ing. Petr Novák CSc.
Funkce 2. místopředseda
Ve funkci od 20.10.1993 do 11.6.1996
Adresa Jaselská 10, Praha 10
Jméno ing. Karel Jelínek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 20.10.1993 do 11.6.1996
Adresa Slezákova 12, Brno
Jméno ing. Zdeněk Pánek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.10.1993 do 11.6.1996
Adresa Filipova 1, Brno
Jméno Ing. Dagmar Šamalíková
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.10.1993 do 11.6.1996
Adresa Horská 35, Brno
Jméno ing. Jaroslav Soja
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.5.1992 do 20.10.1993
Adresa Trávníky 60, Brno
Jméno ing. Karel Jelínek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.5.1992 do 20.10.1993
Adresa Slezákova 12, Brno
Jméno ing. Petr Novák CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.5.1992 do 20.10.1993
Adresa Jaselská 10, Praha 10

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Jucha

Vlastníci firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. IČO: 46347267

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 401 320 000 Kč - 18.1.2014
Základní kapitál 311 096 850 Kč - 8.10.2003 - 18.1.2014
Základní kapitál 954 120 522 Kč - 25.10.2002 - 8.10.2003
Základní kapitál 1 210 272 Kč - 8.12.2000 - 25.10.2002
Základní kapitál 1 210 272 000 Kč - 23.2.1994 - 8.12.2000
Základní kapitál 1 004 314 000 Kč - 20.10.1993 - 23.2.1994
Základní kapitál 962 065 000 Kč - 1.5.1992 - 20.10.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 5 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 5 548 425 Kč 2 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 18 890 315 Kč 1 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 31 109 685 Kč 1 23.8.2018
Akcie na jméno 90 223 150 Kč 1 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 5 11.9.2017  - 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 5 548 425 Kč 2 11.9.2017  - 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 18 890 315 Kč 1 11.9.2017  - 23.8.2018
Kmenové akcie na jméno 31 109 685 Kč 1 11.9.2017  - 23.8.2018
Akcie na jméno 90 223 150 Kč 1 11.9.2017  - 23.8.2018
Akcie na jméno 90 223 150 Kč 1 18.1.2014  - 11.9.2017
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 5 19.3.2013  - 11.9.2017
Kmenové akcie na jméno 5 548 425 Kč 2 19.3.2013  - 11.9.2017
Kmenové akcie na jméno 18 890 315 Kč 1 19.3.2013  - 11.9.2017
Kmenové akcie na jméno 31 109 685 Kč 1 19.3.2013  - 11.9.2017
Kmenové akcie na majitele 50 000 000 Kč 5 30.6.2011  - 19.3.2013
Kmenové akcie na majitele 18 890 315 Kč 1 30.6.2011  - 19.3.2013
Kmenové akcie na majitele 31 109 685 Kč 1 30.6.2011  - 19.3.2013
Kmenové akcie na majitele 50 000 000 Kč 6 10.6.2010  - 30.6.2011
Kmenové akcie na majitele 5 548 425 Kč 2 10.6.2010  - 19.3.2013
Kmenové akcie na majitele 1 210 272 Kč 1 30.1.2009  - 10.6.2010
Akcie na majitele 1 Kč 1 210 272 8.10.2003  - 30.1.2009
Akcie na majitele 101 451 688 Kč 1 8.10.2003  - 10.6.2010
Akcie na majitele 208 434 890 Kč 1 8.10.2003  - 10.6.2010
Akcie na majitele 1 Kč 1 210 272 13.8.2003  - 8.10.2003
Akcie na majitele 1 Kč 1 210 272 21.5.2003  - 13.8.2003
Akcie na majitele 643 023 672 Kč 1 21.5.2003  - 8.10.2003
Akcie na majitele 101 451 688 Kč 1 21.5.2003  - 8.10.2003
Akcie na majitele 208 434 890 Kč 1 21.5.2003  - 8.10.2003
Akcie na majitele 1 Kč 952 910 250 30.1.2003  - 21.5.2003
Akcie na majitele 1 Kč 1 210 272 30.1.2003  - 21.5.2003
Akcie na majitele 1 Kč 952 910 250 20.12.2002  - 30.1.2003
Akcie na majitele 1 Kč 1 210 272 20.12.2002  - 30.1.2003
Akcie na majitele 1 Kč 954 120 522 25.10.2002  - 20.12.2002
Akcie na majitele 1 Kč 1 210 272 8.12.2000  - 25.10.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 210 272 23.2.1994  - 8.12.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 004 314 20.10.1993  - 23.2.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 962 065 1.5.1992  - 20.10.1993

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.