Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. Uherský Brod IČO: 28297504

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s., která sídlí v obci Uherský Brod a bylo jí přiděleno IČO 28297504.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. se sídlem v obci Uherský Brod byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. IČO: 28297504

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 18.8.2008
Spisová značka: O 368
IČO: 28297504
Obchodní firma: Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 18.8.2008
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 18.8.2008
Změna Zakládací listiny Společnosti: - článku VIII. bodu 3 - z textu ve znění „Správní radu jmenuje zakladatel na návrh Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín.“ a nový text zní „Správní radu jmenuje zakladatel.“, na základě rozhodnut í správní rady ze dne 21.1.2014 - článku X. bodu 4 - z textu ve znění „Dozorčí radu jmenuje zakladatel na základě návrhu Zlínského kraje, IČ 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín.“ a nový text zní „Dozorčí radu jmenuje zakladatel.“, na základě roz hodnutí správní rady ze dne 21.1.2014 20.6.2014
Změna Statutu Společnosti: - čl. III. bodu 3.2 - z textu ve znění „Správní rada obecně prospěšné společnosti je orgánem společnosti a má celkem 9 členů. Správní radu jmenuje zakladatel na návrh Zlínského kraje, IČ 70891320, zastoupeného radním Zlínského kraje pro školství, ml ádež a sport.“ se mění text věty druhé „Správní radu jmenuje zakladatel na návrh Zlínského kraje, IČ 70891320, zastoupeného radním Zlínského kraje pro školství, mládež a sport.“ a nahrazuje se novým textem „Členy správní rady jmenu je zakladatel na návrh MCCU, který musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou přítomných zástupců MCCU na svém zasedání.“ Nový text ustanovení bodu 3.2 zní: „Správní rada obecně prospěšné společnosti je orgánem společnosti a má celkem 9 členů. Členy správní rady jmenuje zakladatel na návrh MCCU, který musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou přítomných zástupců MCCU na svém zasedání.“, na základě rozhodnutí správní rady ze dne 21.1.2014 - čl. III. 3.18 - z textu ve znění „Dozorčí rada Společnosti je kontrolním orgánem Společnosti a má 3 členy. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel na základě návrhu Zlínského kraje, IČ 70891320 zastoupeného radním Zlínského kraje pro školství, mláde ž a sport.“ se mění text věty druhé „Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel na základě návrhu Zlínského kraje, IČ 70891320 zastoupeného radním Zlínského kraje pro školství, mládež a sport.“ a nahrazuje se novým textem „Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel na návrh MCCU, který musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou přítomných zástupců MCCU na svém zasedání.“ Nový text ustanovení bodu 3.18 zní: „Dozorčí rada Společnosti je kontrolním orgánem Společnosti a má 3 členy. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel na návrh MCCU, který musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou přítomných zástupců MCCU na svém zase dání.“, na základě rozhodnutí správní rady ze dne 21.1.2014 - čl. IV. bodu 4.6 - z textu ve znění „Odvolá-li správní rada ředitele Společnosti, nebo se ředitel vzdá funkce, zemře anebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce, pověří předseda správní rady výkonem funkce ředitele Společnosti oso bu, která působí v tomto postavení až do jmenování nového ředitele správní radou. Osoba pověřená funkcí ředitele Společnosti má po dobu trvání tohoto pověření shodné pravomoci jako řádně jmenovaný ředitel Společnosti. Správní rada musí nového ředitele Spo lečnosti jmenovat nejpozději do 30 dnů od uvolnění místa ředitele.“ se mění text věty poslední „Správní rada musí nového ředitele Společnosti jmenovat nejpozději do 30 dnů od uvolnění místa ředitele.“ a nahrazuje se novým textem „S právní rada musí nového ředitele Společnosti jmenovat nejpozději do 90 dnů od uvolnění místa ředitele.“ Nový text ustanovení bodu 4.6 zní: „Odvolá-li správní rada ředitele Společnosti, nebo se ředitel vzdá funkce, zemře anebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce, pověří předseda správní rady výkonem funkce ředitele Společnosti osobu, která působí v tomto postavení až do jmenování nového ředitele správní radou. Osoba pověřená funkcí ředitele Společnosti má po dobu trvání tohoto pověření shodné pravomoci jako řádně jmenovaný ředitel Společnosti. Správní rada musí nového ředitele Společ nosti jmenovat nejpozději do 90 dnů od uvolnění místa ředitele.“, na základě rozhodnutí správní rady ze dne 21.1.2014 20.6.2014
Předseda správní rady Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., pověřil, dle ust. čl. IV. bodu 4.6. Statutu Společnosti, výkonem funkce ředitele Společnosti Bc. Denisu Hanáčkovou, nar . 11. 6. 1985, bytem Štěpnická 1103, Uherské Hradiště, PSČ 686 06, s účinností od 1. 5. 2014 do doby jmenování nového ředitele Společnosti. 20.6.2014
Změna Statutu - Přílohy č. 1, kdy se stávající počet 29 MCCU snižuje o jedno na 28 MCCU z důvodu sloučení Střední průmyslové školy Otrokovice a Střední odborné školy Otrokovice v jednu školu s názvem Střední průmyslová škola Otrokovice. 12.3.2014
Změna Zakládací listiny: - článku VIII. bodu 2 - z textu ve znění „Správní rada má 12 členů.“ se vypouští text číslice „12“ a nahrazuje se novým textem číslice „9“ a nový text zní: „Správní rada má 9 členů.“ - článku VIII. bodu 16 - vypouští se text ustanovení první odrážky ve znění „rozsahu plných mocí ředitele Společnosti,“. - článku XI. bodu 8 - vypouští se text věty druhé ve znění „Nad rámec oprávnění stanoveného ve Statutu jedná ředitel navenek jen v rámci plných mocí, které mu udělí správní rada.“ Změna Statutu Společnosti: - čl. III. bodu 3. 2. vypuštění text číslice „12“ a nahrazení novým textem číslice „9“ a nový text zní: „Správní rada obecně prospěšné společnosti je orgánem společnosti a má celkem 9 členů.“ - čl. III. bodu 3.11 vypouštění textu bodu a) „rozsahu plných mocí ředitele Společnosti,“ a změna označení bodu b) na bod a) a bodu c) na bod b) - čl. IV. bodu 4.3 - vypuštění textu druhé odrážky ve znění „rozhoduje o věcech, kde náklady či závazky Společnosti nepřesáhnou celkovou částku ve výši Kč 500.000,-- v jednotlivém případě. K uzavírání závazků nad tento limit do výše Kč 1.000.000,-- je třeba předchozího souhlasu předsedy správní rady a alespoň jednoho člena správní rady. K uzavírání závazků nad limit Kč 1.000.000,-- je potřeba souhlas správní rady“ - čl. IV. bodu 4.3 doplnění o text nové odrážky ve znění: „- svoji činnost vykonává na základě Smlouvy o výkonu funkce ředitele.“ - čl. IV. bodu 4.4 - vypuštění textu poslední části věty ve znění „a plné moci, udělené mu správní radou.“ - PŘÍLOHY č. 1 Statutu obecně prospěšné společnosti „Síť místních center celoživotního učení“, kdy se stávající počet 30 MCCU snižuje o jedno na 29 MCCU, a to Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu a Zařízení pro další vzdělávání pedago 16.7.2013
Změna Zakládací listiny - článek VIII.-bod 1, článek XI.-bod 2, na základě rozhodnutí správní rady ze dne 22.10.2012 7.12.2012
Změna Statutu - článek III., vypuštění bodu 3.18, přečíslování bodů č. 3.19-č.3.26 o jedno pořadové číslo níže v číslech 19-26, doplnění článku IV. o bod 4.6 a změna Přílohy č. 1 Statutu, na základě rozhodnutí správní rady ze dne 22.10.2012 7.12.2012
Změna Zakládací listiny-článku VIII-bod 3, článek X-bod 4, článek XIV-bod 2, na základě rozhodnutí správní rady ze dne 5.12.2011 19.12.2011
Přijetí Statutu Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s., dne 5.12.2011 správní radou. 19.12.2011

Aktuální kontaktní údaje Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28297504
Obchodní firma: Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Evidující úřad: Městský úřad Uherský Brod
Vznik první živnosti: 26.2.2010
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28297504
Firma: Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Uherský Brod
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Neziskové instituce sloužící domácnostem soukromé národní
Datum vzniku: 18.8.2008

Kontakty na Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. IČO: 28297504

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nivnická 1763 , Uherský Brod 688 01 18.8.2008

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01

Obory činností Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. IČO: 28297504

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
a) realizace vzdělávacích aktivit 18.8.2008
b) realizace vzdělávacích aktivit k získání dílčích a úplných kvalifikací s uznáním výsledků předchozího vzdělávání a učení 18.8.2008
c) realizace rekvalifikačních aktivit 18.8.2008
d) realizace seminářů a konferencí 18.8.2008
e) konzultační a poradenská činnost 18.8.2008
f) informační a propagační činnost, provádění a podpora marketingu, propagace a publicity aktivit Společnosti 18.8.2008
g) provádění analýz a studií, výzkumná a vývojová činnost 18.8.2008
h) zajišťování sportovních a kulturních akcí 18.8.2008
i) působení k zajištění součinnosti subjektů v regionu - úřady práce, rady profesních příprav, oblastní kanceláře hospodářské komory, podnikatelské subjekty, vzdělávací instituce, orgány státní správy a samosprávy apod. v oblasti celoživotního učení 18.8.2008
j) spolupráce popř. zajišťování spolupráce se zahraničními subjekty v oblasti celoživotního vzdělávání 18.8.2008
k) grantová a projektová činnost 18.8.2008
l) poskytování služeb a servis k zabezpečení realizace projektových aktivit 18.8.2008

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.2.2010

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Poradenství v oblasti řízení
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. IČO: 28297504

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Bc. Denisa Hasníková 15.5.2019
Funkce: ředitelka
Ve funkci: od 1.7.2014
Adresa: 552, Nedakonice 687 38
Jméno: Mgr. Petr Paníček 19.12.2011 - 7.12.2012
Ve funkci: do 30.4.2014
Adresa: Partyzánů 1822, Uherský Brod 688 01
Jméno: Mgr. Michal Hampala 7.12.2012 - 20.6.2014
Ve funkci: do 30.4.2014
Adresa: Za Mlýnem 1882, Staré Město 686 03
Jméno: Michal Hampala 20.6.2014 - 20.8.2014
Funkce: ředitel
Ve funkci: od 22.10.2012 do 30.4.2014
Adresa: Za Mlýnem 1882, Staré Město 686 03
Jméno: Bc. Denisa Hanáčková 20.8.2014 - 18.4.2018
Funkce: ředitelka
Ve funkci: od 1.7.2014
Adresa: Štěpnická 1103, Uherské Hradiště 686 06
Jméno: Bc. Denisa Hanáčková 18.4.2018 - 15.5.2019
Funkce: ředitelka
Ve funkci: od 1.7.2014
Adresa: 552, Nedakonice 687 38

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Miroslav Trefil 2.2.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.2.2015
Adresa: 545, Dolní Bečva 756 55
Jméno: Ing. Bc. Jiří Charvát 2.2.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.2.2015
Adresa: tř. Tomáše Bati 1827, Otrokovice 765 02
Jméno: PhDr. Mojmír Šemnický 17.8.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.2.2015
Adresa: Pod Vodojemem 2716, Zlín 760 01
Jméno: Mgr. Bedřich Chromek 18.8.2008 - 12.10.2011
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.8.2008 do 18.8.2011
Ve funkci: od 18.8.2008 do 18.8.2011
Adresa: 36, Břestek 687 08
Jméno: Mgr. Blažena Kubíčková 18.8.2008 - 12.10.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.8.2008 do 18.8.2011
Ve funkci: od 18.8.2008 do 18.8.2011
Adresa: 19 , 768 41 Rusava Česká republika
Jméno: Renata Pavlovcová 18.8.2008 - 12.10.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.8.2008 do 18.8.2011
Ve funkci: od 18.8.2008 do 18.8.2011
Adresa: Francouzská 4022/6, Kroměříž 767 01
Jméno: Mgr. Pavel Dvořák 18.8.2008 - 12.10.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.8.2008 do 18.8.2011
Ve funkci: od 18.8.2008 do 18.8.2011
Adresa: Prostřední 3456, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Aleš Zapletal 18.8.2008 - 12.10.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.8.2008 do 18.8.2011
Ve funkci: od 18.8.2008 do 18.8.2011
Adresa: Tř. Legií 1089, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Jméno: Ing. Miroslav Školoudík 12.10.2011 - 7.12.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.9.2011 do 31.5.2012
Ve funkci: od 23.9.2011 do 31.5.2012
Adresa: Odbojářů 3111/4, Kroměříž 767 01
Jméno: Mgr. Marek Wandrol 12.10.2011 - 2.2.2016
Funkce: předseda
Trvání členství: od 23.9.2011 do 23.9.2014
Ve funkci: od 23.9.2011
Adresa: Na Vyhlídce 1067, Vsetín 755 01
Jméno: Mgr. Miroslav Trefil 12.10.2011 - 2.2.2016
Trvání členství: od 23.9.2011 do 23.9.2014
Ve funkci: od 23.9.2011
Adresa: 545, Dolní Bečva 756 55
Jméno: Doc.dr. Zdeněk Botek CSc. 7.12.2012 - 2.2.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.6.2012 do 11.12.2014
Adresa: Hlavní 257, Hluk 687 25
Jméno: PhDr. Mojmír Šemnický 2.2.2016 - 17.8.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.2.2015
Adresa: třída Tomáše Bati 952, Zlín 760 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Bc. Denisa Hasníková

Sbírka Listin Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. IČO: 28297504

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
O 368/SL 40 ostatní zápis ze zasedání Krajský soud v Brně 3.2.2015 9.12.2015 15.3.2016 15
O 368/SL 39 ostatní zápis ze zas. SR Krajský soud v Brně 25.6.2014 22.7.2014 26.8.2014 5
O 368/SL 38 ostatní statut Krajský soud v Brně 26.11.2013 14.2.2014 19.3.2014 8
O 368/SL 37 ostatní rozhod. SR, příloha č.1 Krajský soud v Brně 26.11.2013 14.2.2014 19.3.2014 2
O 368/SL 35 ostatní rozhodnutí správní rady + statut Krajský soud v Brně 18.4.2013 14.6.2013 24.7.2013 14
O 368/SL 34 zakladatelské dokumenty, ostatní rozhodnutí správní rady + zakládací listina Krajský soud v Brně 18.4.2013 14.6.2013 24.7.2013 8
O 368/SL 33 ostatní zápis ze zasedání správní rady Krajský soud v Brně 18.4.2013 14.6.2013 24.7.2013 15
O 368/SL 32 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 12.4.2013 14.6.2013 24.7.2013 6
O 368/SL 31 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 10.4.2013 14.6.2013 24.7.2013 4
O 368/SL 30 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 10.4.2013 14.6.2013 24.7.2013 6
O 368/SL 29 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 30.3.2012 17.12.2012 22.1.2013 3
O 368/SL 28 účetní závěrka výkaz 2011 Krajský soud v Brně 17.12.2012 22.1.2013 2
O 368/SL 27 účetní závěrka rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 17.12.2012 22.1.2013 3
O 368/SL 26 účetní závěrka příloha 2010 Krajský soud v Brně 27.3.2011 17.12.2012 22.1.2013 4
O 368/SL 25 účetní závěrka výkaz 2010 Krajský soud v Brně 28.11.2011 17.12.2012 22.1.2013 2
O 368/SL 24 účetní závěrka rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 28.11.2011 17.12.2012 22.1.2013 3
O 368/SL 23 účetní závěrka příloha 2009 Krajský soud v Brně 29.3.2010 17.12.2012 22.1.2013 3
O 368/SL 22 účetní závěrka výkaz 2009 Krajský soud v Brně 17.12.2012 22.1.2013 2
O 368/SL 21 účetní závěrka rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 17.12.2012 22.1.2013 3
O 368/SL 20 ostatní jmenovací dekret Krajský soud v Brně 22.10.2012 17.12.2012 22.1.2013 1
O 368/SL 19 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 22.10.2012 17.12.2012 22.1.2013 6
O 368/SL 18 ostatní statut Krajský soud v Brně 22.10.2012 17.12.2012 22.1.2013 11
O 368/SL 17 ostatní návrh změn zakl. listiny Krajský soud v Brně 22.10.2012 17.12.2012 22.1.2013 1
O 368/SL 16 ostatní návrh změn statutu Krajský soud v Brně 22.10.2012 17.12.2012 22.1.2013 3
O 368/SL 15 ostatní zápis ze zasedání SR Krajský soud v Brně 22.10.2012 17.12.2012 22.1.2013 8
O 368/SL 14 ostatní zápis ze zasedání SR Krajský soud v Brně 17.9.2012 17.12.2012 22.1.2013 7
O 368/SL 13 ostatní zápis ze zasedání SR Krajský soud v Brně 25.6.2012 17.12.2012 22.1.2013 7
O 368/SL 12 ostatní zápis ze zasedání SR Krajský soud v Brně 20.3.2012 17.12.2012 22.1.2013 8
O 368/SL 9 ostatní - zápis správní rady Krajský soud v Brně 5.12.2011 19.1.2012 11
O 368/SL 11 ostatní - rozh. správní rady Krajský soud v Brně 5.12.2011 19.1.2012 9
O 368/SL 10 ostatní - statut Krajský soud v Brně 5.12.2011 19.1.2012 10
O 368/SL 8 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 8.6.2009 28.4.2010 3
O 368/SL 7 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 28.3.2009 28.4.2010 3
O 368/SL 6 účetní závěrka . výkaz 2008 Krajský soud v Brně 28.4.2010 2
O 368/SL 5 účetní závěrka - rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 28.4.2010 3
O 368/SL 4 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 26.5.2008 22.8.2008 22
O 368/SL 3 ostatní -zápis z ust. sch. DR Krajský soud v Brně 21.5.2008 22.8.2008 1
O 368/SL 2 ostatní -zápis z ust. sch. spr. rady Krajský soud v Brně 21.5.2008 22.8.2008 2
O 368/SL 1 notářský zápis -NZ 94/2008-zakl. listina Krajský soud v Brně 6.5.2008 22.8.2008 7

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.