Hlavní navigace

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín IČO: 27661989

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Krajská nemocnice T. Bati, a. s., která sídlí v obci Zlín a bylo jí přiděleno IČO 27661989.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Krajská nemocnice T. Bati a.s. se sídlem v obci Zlín byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Čištění a praní textilu a oděvů , Hostinská činnost , Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Krajská nemocnice T. Bati, a. s. IČO: 27661989

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 13. 10. 2005
Spisová značka: B 4437
IČO: 27661989
Obchodní firma: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 13.10.2005
Datum vzniku: 13.10.2005
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 11.7.2016 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a)důvodem snížení základního kapitálu je ztráta společnosti ve výši 706.755.689,22 Kč b)účelem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty let minulých, c)základní kapitál se snižuje z dosavadních 2.149.400.000,- Kč, na základní kapitál ve výši 1.649.400.000,- Kč, tj. o částku ve výši 500.000.000,- Kč d)částkou, o niž se snižuje základní kapitál, bude částečně uhrazena ztráta let minulých, jedinému akcionáři nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto jakékoliv plnění, e)snížení základního kapitálu bude provedeno na základě návrhu akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu, základní kapitál bude snížen o pevnou částku stanovenou v bodě c) tohoto rozhodnutí, z oběhu bude vzato 500 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč každá, f)návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionáři a bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit jeden (slovy: jeden) měsíc ode dne jeho uveřejnění a akcie budou předloženy společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. 18.8.2016
Jediný akcionář se vzdal dne 26.4.2016 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci , kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26.4.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.959.400.000,- Kč, na částku ve výši 2.149.400.000,-Kč, tj. o částku ve výši 190.000.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisov ání akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 190 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 190 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě , ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 3 dnů ode dne přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na 5 dnů ode dne úpisu akcií Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T. Bati, a.s. uzavřeli dne 2. dubna 2014 smlouvu o úvěru č. D/0316/2014/ZD, ke které byl dne 30. dubna 2015 uzavřen dodatek č. 1, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ve výši 140.000.000,- Kč. Ke dni přijetí usnesení jediného akcionáře, Zlínského kraje, o zvýšení základního kapitálu, činí nesplacená část jistiny úvěru 140.000.000,- Kč. Společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 140 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii, celkem ve výši 140.000.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č. D/0316/2014/ZD ze dne 2. dubna 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. dubna 2015 ve výši 140.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 140 kusů akcií o jmenovité h odnotě 1.000.000,- Kč, za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 140.000.000,- Kč, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 5 dnů od úpisu akcií. Jediný akcionář schvaluje návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 5 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. Částku ve výši 50.000.000,- Kč, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s. vedený České spořitelny, a.s., číslo účtu 6882112/0800 do 5 dnů ode dne úpisu akcií. 11.5.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 1.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.8.2014
1. Jediný akcionář se vzdal den 7.7.2014 v souladu s ust. § 475 písm. c) a § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému záje mci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích --------------------------- ---------- 2. Jediný akcionář rozhodl dne 7.7.2014 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.934.600.000,- Kč, na částku ve výši 1.959.400.000,- Kč, tj. o částku ve výši 24.800.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování ak cií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 8 kusů (slovy: 8 kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 24 kusů (slovy: dvacet čtyři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnot ě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii a 24 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. ---------------------------- 3. Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T. Bati, a. s. uzavřeli dne 18. září 2013 kupní smlouvu č. O/0226/2013/INV, jejímž předmětem byl prodej projektové dokumentace Krajská nemocnice T. Bati, a. s. centrální objekt za cenu 24.805.000,- Kč, se sp latností co do částky 12.402.500,- Kč nejpozději do 20. prosince 2014 a co do zbytku kupní ceny, částky, ve výši 12.402.500,- Kč do 20. prosince 2015. Částka ve výši 5.000,- Kč, byla Zlínskému kraji uhrazena dne 7. dubna 2014. Společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 8 (osm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, za jednu akcii 24 (dvacet čtyři) kusy akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, za jednu ak cii, celkem ve výši 24.800.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklé na základě kupní smlouvy č. O/0226/2013/INV ze dn e 18. září 2013, celkem ve výši 24.800.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 8 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii a 24 kusy akcie o jmenovité hodno tě 1.000.000,- Kč za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 24.800.000,- Kč, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od úpisu akcií. 1.8.2014 - 15.9.2014
Jediný akcionář rozhodl dne 1.7.2013 o: a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: 1.budova č.p. 3019, stojící na pozemku p.č.st. 1333, 2.pozemek p.č.st. 1333, to vše na listu vlastnictví č. 263, v katastrálním území Zlín, obec Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín. b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 018/2013 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Top Auditing, s.r.o. se sídlem v Brně, Koliště 1965/13a, PSČ: 602 00, IČ: 454 77 639, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soud u v Brně č.j. 1 Nc 6217/2013-12, které nabylo právní moci dne 12. 6. 2013, na částku ve výši 2.900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 2.900.000,-Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých) c) vydání 2 kusů (slovy: dvou kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) a 9 kusů (slovy: devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad. 2. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.901.700.000,- Kč, (slovy: jedna miliarda devět set jedna milionů sedm set tisíc korun českých) na částku ve výši 1.934.600.000,- Kč, (slovy: jedna miliarda devět set třic et čtyři milionů šest set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 32.900.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů devět set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 32 kusů (slovy: třicet dva kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) a 9 kusů (slovy: devět kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodno tě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým a nepeněžitým vkladem. c) Akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Zlínskému kraji, který upíše 32 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii a 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 3. Částku ve výši 30.000.000,- Kč, slovy: třicet milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s. vedený u České spořite lny, a.s., č.ú. 5608912/0800 do 30 dnů ode dne úpisu akcií 25.7.2013 - 11.9.2013
Jediný akcionář prohlásil dne 25.6.2012, že se vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhod, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj s e sídlem Zlín, tř.T.Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 1.696.700.000,- Kč, (slovy: jedna miliarda šet set devadesát šest milionů sedm set tisíc korun českých) na částku ve výši 1.901.700.000,- Kč, (slovy: jedna milia rda devět set jedna milionů sedm set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 205.000.000,- Kč (slovy: dvě stě pět milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 205 kusů (slovy: dvě tě pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zák. akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 205 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř.Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 20 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 20 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví takto: - částku ve výši 85.000.000,- Kč, slovy osmdesát pět milionů korun českých), je předem určený zájemce povinen uhradit do třiceti dnů dne úpisu akcií, - částku ve výši 120.000.000, - Kč, (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých) je předem určený zájemce povinen uhradit na zvláštní účet společnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. vedený u České spořitelny a.s. č.ú.5153612/0800 do jednoho roku ode dne úpisu akcií. Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T.Bati, a.s. uzavřeli dne 10.ledna 2012 smlouvu o úvěru č. D/2901/2010/ZD, ke které byl dne 31.října 2012 uzavřen dodatek č.1 na částku 35.000.000,- Kč s úrokem ve výši 4 % se splatností jistiny včetně úroku nej později do 31.prosince 2012. Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T.Bati, a.s. uzavřeli dne 14.března 2012 smlouvu o úvěru č. D/0263/2012/ZD, na částku 50.000.000,- Kč s úrokem ve výši 4 % se splatností jistiny včetně úroku nejpozději do 31.prosince 2012. Společnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 205 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000.,- Kč za jednu akcií, celkem ve výši 205.000.000,- Kč. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kurzu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem, započtením peněžitých pohledávek upisovatele, Zlínského kraje, IČ 70891320, vzniklých z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouv y o úvěru č. D/2901/2010/ZD ze dne 10.ledna 2012, ve znění dodatku č.1 ze dne 31.října 2012 a z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru č.D/0263/2012/ZD ze dne 14.března 2012, celkem ve výši 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. vůči upisovateli vzniklé z titulu smlouvy o úpisu 205 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii, tj. pohledávka ve výši 205.000.000,- Kč (slovy: dvě stě pět milionů koru n českých), a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů od úpisu akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částku ve výši 120.000.000,- Kč, (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých), o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Krajská nemocnice T.Bati vedený u České spoři telny, a.s. č.ú. 5153612/0800 do 1 roku ode dne úpisu akcií. 28.6.2012 - 24.8.2012
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 17. Října 2011 o: a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: 1. Nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí Nemovitost Způsob využití Druh pozemku Číslo LV Katastrální území pozemek p. č. st. 1324 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1325 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1326 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1327 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1328 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 1330 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2770 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2771 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2772 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2773 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2774 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2775 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 2776 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3426 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3427 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3745 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3746 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3747 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3910 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3911 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3916 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 3995 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4190 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4191 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4462 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4463 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4465 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4466 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4467 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4468/3 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4468/4 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4471 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4473 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4476 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 4477 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5304 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5305 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5310 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st.5954/1 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st.5954/2 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5954/3 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5954/4 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 5954/5 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 6511 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 7569/1 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 7569/2 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 7858/1 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8378 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8428 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8539 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p .č. st. 8554 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8602 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8603 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 8866 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. st. 436 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 610/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 610/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 610/3 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 611 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 705/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 705/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 824/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 824/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 909/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 909/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1023 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1024 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1026 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1028/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1028/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1028/3 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1028/4 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1029/1 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1029/2 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1029/3 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1029/4 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1030 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1031 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1032 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1070 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1091 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1129 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína budova č. p. 2916 na p. č. st. 2770 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3117 na p. č. st. 3745 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3317 na p. č. st. 3916 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3318 na p. č. st. 3910 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3676 na p. č. st. 3995 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3717 na p. č. st. 4477 občanská vybavenost * 263 Zlín budova č. p. 3772 na p. č. st. 4476 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1324 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1325 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1326 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1327 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1328 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 1330 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2771 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2772 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2773 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2774 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2775 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 2776 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3426 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3427 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3746 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3747 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 3911 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4190 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4191 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4462 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4463 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4465 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4466 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4467 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4468/4 a st. 4468/3 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4471 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 4473 technická vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 5304 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 5305 technická vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 5310 technická vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 705/1 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 6511 (k. ú. Zlín) a st. 705/2 (k. ú. Příluky u Zlína) občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 7858/1 a st. 7858/2 jiná stavba * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 8428 technická vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 8539 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 8866 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 8554 občanská vybavenost * 263 Zlín budova bez čp/če na p. č. st. 436 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 610/2 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 610/3 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 1091 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 5955 (k. ú. Zlín), st. 8602 (k. ú. Zlín) a st. 8603 (k.ú . Zlín) občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 611 (k. ú. Příluky u Zlína), st. 5954/1 (k. ú. Zlín), st. 5954/2 (k. ú. Zlín), st. 5954/3 (k. ú. Zlín), st. 5954/4 (k. ú. Zlín), st. 5954/5 (k. ú. Zlín) a st. 8378 (k. ú. Zlín) občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 824/1 a st. 824/2 technická vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 909/1 a st. 7569/1 (k.ú. Zlín) občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 909/2 a st. 7569/2 (k.ú. Zlín) občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1023 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1024 technická vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1026 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1029/1, st. 1029/2, st. 1029/3 a st. 1029/4 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1030 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1031 technická vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1032 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1070 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 1129 občanská vybavenost * 412 Příluky u Zlína budova bez čp/če na p. č. st. 610/1 (podíl 1/2) občanská vybavenost * 964 Příluky u Zlína pozemek p. č. 700/26 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/1 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/2 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/4 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/5 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/6 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/8 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3284/9 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3458/6 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3922/2 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3923 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3965 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3968 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/2 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/3 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/4 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/5 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/6 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/7 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/8 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/9 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/10 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/12 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3972/14 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3986/2 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3992/1 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 3994/3 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. 4058/3 * ostatní plocha 263 Zlín pozemek p. č. st. 8600 * zastavěná plocha a nádvoří 263 Zlín pozemek p. č. 104/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 104/2 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/3 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/4 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/6 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/7 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/8 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/10 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/13 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/14 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/19 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/22 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/23 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/25 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 229/14 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 234/4 * lesní pozemek 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 234/5 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 251/1 * lesní pozemek 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 287 * lesní pozemek 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 297/2 * lesní pozemek 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 322/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 347 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 353/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 358/3 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 370/2 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1027 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/11 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/12 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/15 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/21 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 107/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/1 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 127/20 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 245/5 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 355/2 * travní porost 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 1529/9 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 1529/10 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 1670/11 * ostatní plocha 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. st. 1182 * zastavěná plocha a nádvoří 412 Příluky u Zlína budova č.p. 467 na p. č. st. 1182 garáž * 412 Příluky u Zlína pozemek p. č. 3964/4 * trvalý travní porost 263 Zlín pozemek p. č. 3924/4 * trvalý travní porost 263 Zlín 2. Stavby, včetně inženýrských sítí, které tvoří příslušenství nemovitostí v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. b) schválení výše ocenění znaleckými posudky č. 059/2011 a 060/2011 vypracovanými nezávislým znalcem, znaleckou společností OL Auditing, s.r.o. se sídlem v Olomouci, tř. Svobody 956/31, PSČ: 772 02, IČ: 25390449, který byl pro tento případ jmenován usnese ním Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6415/2011 - 14 ze dne 15. 8. 2011, které nabylo právní moci dne 22. 8. 2011, na částku ve výši 1.359.700.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta padesát devět milionů sedm set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 1.359.700.000,-Kč (slovy: jedna miliarda tři sta padesát devět milionů sedm set tisíc korun českých). c) vydání 1359 kusů (slovy: jeden tisíc tři sta padesát devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) a 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000 ,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za nepeněžitý vklad. B) Jediný akcionář prohlašuje, že se tímto vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se s ídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. C) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 337.000.000,- Kč, (slovy: tři sta třicet sedm milionů korun českých) na částku ve výši 1.696.700.000,- Kč, tj. o částku ve výši 1.359.700.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tř i sta padesát devět milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 1359 kusů (slovy: jeden tisíc tři sta padesát devět kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) a 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcí na jméno v listinné p odobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 1359 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1. 000.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 25.10.2011 - 28.11.2011
1. Jediný akcionář rozhodl dne 11.10.2010 v působnosti valné hromady o : a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: - budova č.p.600 na pozemku p.č.st.4459 - pozemek p.č.st. 4459, zastavěná plocha a nádvoří - budova bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 8865 - pozemek p.č.st. 8865, zastavěná plocha a nádvoří to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 263, vedeném pro katastrální území Zlín, obec Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín. b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4528-40/2010 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovaný ústav,s.r.o se sídlem v Prostějově, Přemyslovna 3, PSČ: 796 02, IČ: 25599186, který byl pro tento případ jmenován usnesen ím Krajského soudu v Brně čj. 35Nc 6360/2010-17, které nabylo právní moci dne 13.srpna 2010, na částku ve výši 121.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet jeden milion korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 121.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet jeden milion korun českých) c) za tento nepeněžitý vklad bude vydán 121 kus (slovy: jedno sto dvacet jeden) kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých). 2. Jediný akcionář se vzdal v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z. přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř . T.Bati 21, IČ: 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. 3. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadních 176.000.000,- Kč, na částku ve výši 337.000.000,-Kč, tj. o částku ve výši 161.000.000,-Kč slovy: jedno sto šedesát jeden milion korun českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrž eného zvýšení, b) budou upisovány - akcie, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitým vkladem: 121 kus (slovy: jedno sto dvacet jeden kus) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých za jednu akcii, emisní kurs nově upsan ých akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou;- - akcie, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem: 40 kusů (slovy: čtyřicet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých za jednu akcii, emisní kurs nově upsaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým a nepeněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 161 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.0 00.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ: 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrh na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku f) Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kursu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 4. Zlínský kraj a společnost Krajská nemocnice T.Bati, a.s. uzavřeli dne 07.července 2010 smlouvu o úvěru na částku ve výši 40.000.000,-Kč s úrokem ve výši 4% p.a. se splatností jistiny včetně úroku nejpozději do 20.prosince 2010. Zlínský kraj má vůči spo lečnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. pohledávku ve výši 40.000.000,-Kč a příslušenství, tj. úrok ve výši 4% p.a. Společnosti Krajská nemocnice T.Bati, a.s. vznikne pohledávka vůči Zlínskému kraji z titulu smlouvy o úpisu 161 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, ve výši 161.000.000,-Kč, slovy: jed no sto šedesát jeden milion korun českých. Jediný akcionář rozhodl, že se připouští možnost splacení emisního kursu upsaných akcií, který se splácí peněžitým vkladem započtením peněžité pohledávky upisovatele, Zlínského kraje, IČ: 70891320, vzniklé z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o  úvěru č. D/1505/2010/ZD ze dne 07.července 2010, celkem ve výši 40.000.000,-Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých proti pohledávce společnosti Krajská nemocnice T. Bati,a.s. vůči upisovateli ve výši 40.000.000,-Kč, která vznikne z titulu smlouvy o úp isu akcií, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě třiceti dnů od úpisu akcií. Návrh dohody o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, Zlínského kraje, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií předloží společnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. S placení emisního kursu upsaných akcií uzavřením dohody o započtení musí být provedeno nejpozději do třiceti dnů od úpisu akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředn ě ověřeny. 22.10.2010 - 17.12.2010
Dne 29. listopadu 2005 rozhodl jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, který dosud činí 2.000.000,- Kč, o částku 174.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů korun českých) a o tom, že toto zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady dále rozhodl, že veškeré akcie, které budou vydány v důsledku zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Zlínskému kraji, IČ: 70891320, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 760 01. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik, jehož jediným vlastníkem je Zlínský kraj, a který tvoří samostatnou organizační složku a v němž probíhá ucelená podnikatelská činnost a k němuž náleží majetek vymezený v přílohách smlouvy o vkladu podniku (dále jen "podnik" nebo "Vklad"). Tento podnik byl blíže specifikován ve Znaleckém posudku č. B 82/2005, o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zák., zpracovaném nezávislým znalcem, společností HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6146/2005-9 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne 12. října 2005. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Baťova krajská nemocnice, se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 767 75, IČ: 00089915, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce č. 1301. Hmotnou složku podniku tvoří věci movité včetně zásob a finančního majetku. Nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software. Přechod na Společnost neodporuje povaze těchto práv ani uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí. Osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. a ust. § 249 odst. 2 zákoníku práce přecházející na Společnost. Hodnota podniku jakožto nepeněžitého vkladu byla podle ust. § 59 odst. 3 obch. zák. stanovena posudkem ze dne 17. října 2005 č. B 82/2005 znalce HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6146/2005-9 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne 12. října 2005, na částku 205.090.589,- Kč (slovy: dvě stě pět milionů devadesát tisíc pět set osmdesát devět korun českých). Z této hodnoty je 174.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů korun českých) určeno ke splacení emisního kurzu odp ovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. Rozdíl mezi hodnotou podniku stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií je v souladu s obchodním zákoníkem určen ke splacení emisního ážia. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že bude upsáno 174 ks (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři kusů) kmenových akcií Společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionů korun českých) každá. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se bude rovnat hodnotě podniku a bude celkově činit 205.090.589,- Kč (slovy: dvě stě pět milionů devadesát tisíc pět set osmdesát devět korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné nově upisované akcie se bude rovnat 1/174 z 205.090.589,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je odmítnutí návrhu na zápis výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo Společnosti Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600. Lhůta pro úpis akcií se stanoví na třicet dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií. 12.12.2005 - 1.1.2006

Aktuální kontaktní údaje Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27661989
Obchodní firma: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 13. 10. 2005
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27661989
Firma: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 2500 - 2999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
Datum vzniku: 13. 10. 2005

Kontakty na Krajská nemocnice T. Bati, a. s. IČO: 27661989

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 76275, Česká republika 13.10.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 76275

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 76001

Obory činností Krajská nemocnice T. Bati, a. s. IČO: 27661989

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 1.8.2014
čištění a praní textilu a oděvů 16.10.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.4.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 10.4.2008 - 8.4.2010
hostinská činnost 10.1.2006
opravy silničních vozidel 10.1.2006
ubytovací služby 10.1.2006 - 8.4.2010
poskytování technických služeb 10.1.2006 - 8.4.2010
testování, měření, analýzy a kontroly 10.1.2006 - 8.4.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 10.1.2006 - 8.4.2010
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 10.1.2006 - 8.4.2010
poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou 1.1.2006
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 13.10.2005 - 8.4.2010

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 5. 3. 2014

Živnost č. 2 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 22. 8. 2012

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 21. 12. 2005

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 21. 12. 2005

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Ubytovací služby
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
  • Poskytování technických služeb
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 13. 10. 2005

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Činnosti reklamních agentur
Ostatní vzdělávání
Ostatní vzdělávání j. n.
Ústavní zdravotní péče
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Vedení firmy Krajská nemocnice T. Bati, a. s. IČO: 27661989

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Martin Déva
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.3.2021
Adresa Partyzánská 977, 76312 Vizovice
Jméno MUDr. Marcel Guřan Ph. D.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.3.2021
Adresa Dobrovského 679, 76502 Otrokovice
Jméno Ing. Jan Hrdý
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 31.3.2022
Adresa 9. května 1193, 68801 Uherský Brod
Jméno doc. MUDr. Michal Filip Ph. D.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 24.3.2021 do 31.3.2022
Adresa Osvoboditelů 3778, 76001 Zlín
Jméno Ing. Petr Liškář MBA
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.9.2019 do 24.3.2021
Adresa Okružní 1825/21, 74801 Hlučín
Jméno Mgr. Jozef Machek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 16.6.2020 do 24.3.2021
Adresa Na Výsluní 2415/8, 68001 Boskovice
Jméno MUDr. Radomír Maráček
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 11.5.2017 do 24.3.2021
Adresa Bohuslava Martinů 2039, 73801 Frýdek-Místek
Jméno Mgr. Lucie Štěpánková MBA
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.6.2017 do 16.6.2020
Adresa U Potoka 260, 78314 Hlušovice
Jméno Ing. Vlastimil Vajdák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.5.2017 do 22.8.2019
Adresa 257, 76345 Březůvky
Jméno MUDr. Petr Sládek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.5.2017 do 21.6.2017
Adresa Františka Kretze 1460, 68605 Uherské Hradiště
Jméno MUDr. Petr Sládek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.5.2017 do 21.6.2017
Adresa Františka Kretze 1460, 68605 Uherské Hradiště
Jméno Pavel Calábek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 28.6.2013 do 11.5.2017
Adresa Sokolská 3964, 76001 Zlín
Jméno Marcel Guřan
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.6.2013 do 11.5.2017
Adresa Dobrovského 679, 76502 Otrokovice
Jméno doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík Ph.D.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.4.2015 do 11.5.2017
Adresa Strže 571, 76001 Zlín
Jméno Pavel Calábek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 28.6.2013 do 11.5.2017
Adresa Sokolská 3964, 76001 Zlín
Jméno Marcel Guřan
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.6.2013 do 11.5.2017
Adresa Dobrovského 679, 76502 Otrokovice
Jméno doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík Ph.D.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.4.2015 do 11.5.2017
Adresa Strže 571, 76001 Zlín
Jméno Roman Kučera
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.6.2013 do 30.4.2015
Adresa Malinova 532, 76001 Zlín
Jméno MUDr. Bohuslav Škubal CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.2.2011 do 28.6.2013
Adresa 376, 76311 Hvozdná
Jméno Zdeněk Adamík
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 29.5.2013 do 28.6.2013
Adresa Benešovo nábřeží 3951, 76001 Zlín
Jméno Dana Barnášová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.5.2013 do 28.6.2013
Adresa Na Honech III 4925, 76005 Zlín
Jméno Ing. Dana Barnášová
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 25.2.2011 do 29.5.2013
Adresa Na Honech III 4925, 76005 Zlín
Jméno PhDr. Pavel Miča
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.11.2011 do 29.5.2013
Adresa Kotěrova 897, 76001 Zlín
Jméno PhDr. Pavel Miča
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.2.2011 do 9.11.2011
Adresa Sadová 154, 76001 Zlín
Jméno Ing. Marie Gajdošová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.8.2010 do 25.2.2011
Adresa 236, 68713 Březolupy
Jméno Ing. Zdeněk Vachala
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.8.2010 do 25.2.2011
Adresa Vinohrady 658, 76001 Zlín
Jméno MUDr. Bohuslav Škubal CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 31.8.2010 do 25.2.2011
Adresa 376, 76311 Hvozdná
Jméno Ing. Dana Barnášová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.2.2011 do 25.2.2011
Adresa Na Honech III 4925, 76005 Zlín
Jméno MUDr. Jozef Macko
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 25.2.2011 do 25.2.2011
Adresa Kollárova 1042, 69801 Veselí nad Moravou
Jméno Ing. Jiří Procházka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.12.2008 do 31.8.2010
Adresa Okružní 4551, 76005 Zlín
Jméno Mgr. Lubomír Doležel
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.12.2008 do 31.8.2010
Adresa 211, 76316 Fryšták
Jméno MUDr. Petr Pšikal
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 30.12.2008 do 31.8.2010
Adresa Švestková 4112, 76701 Kroměříž
Jméno Ing. Bohumil Janík
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.5.2007 do 30.12.2008
Adresa Za Dědinou 2, 68601 Uherské Hradiště
Jméno MUDr. Miroslav Kunzfeld
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.5.2007 do 30.12.2008
Adresa Libušina 378/69, 77900 Olomouc
Jméno Ing. Zdeněk Mikel MBA
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 18.1.2008 do 30.12.2008
Adresa Prlovská 3860, 76001 Zlín
Jméno Ing. Pavel Calábek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 13.10.2005 do 18.1.2008
Adresa Sokolská 3964, 76001 Zlín
Jméno MUDr. Bohuslav Škubal CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.10.2005 do 23.5.2007
Adresa 376, 76311 Hvozdná
Jméno Ing. Ladislava Martincová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.10.2005 do 23.5.2007
Adresa Družstevní 434, 76315 Slušovice

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Liškář
Člen statutárního orgánu: MUDr. Radomír Maráček
Člen statutárního orgánu: Jozef Machek

Vlastníci firmy Krajská nemocnice T. Bati, a. s. IČO: 27661989

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 1 649 400 000 Kč - 18.8.2016
Základní kapitál 2 149 400 000 Kč - 11.5.2016 - 18.8.2016
Základní kapitál 1 959 400 000 Kč - 15.9.2014 - 11.5.2016
Základní kapitál 1 934 600 000 Kč - 11.9.2013 - 15.9.2014
Základní kapitál 1 901 700 000 Kč - 29.5.2013 - 11.9.2013
Základní kapitál 1 901 700 000 Kč - 24.8.2012 - 29.5.2013
Základní kapitál 1 696 700 000 Kč 100% 28.11.2011 - 24.8.2012
Základní kapitál 337 000 000 Kč 100% 17.12.2010 - 28.11.2011
Základní kapitál 176 000 000 Kč 100% 1.1.2006 - 17.12.2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč 100% 13.10.2005 - 1.1.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 645 18.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 145 11.5.2016  - 18.8.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 44 15.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 955 15.9.2014  - 11.5.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 36 11.9.2013  - 15.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 931 11.9.2013  - 15.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 899 24.8.2012  - 11.9.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 694 28.11.2011  - 24.8.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 27 28.11.2011  - 11.9.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 335 17.12.2010  - 28.11.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 174 1.1.2006  - 17.12.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 13.10.2005  - 28.11.2011

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Krajská nemocnice T. Bati, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.