Krajská nemocnice Liberec, a.s. Liberec IČO: 27283933

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Krajská nemocnice Liberec, a.s., která sídlí v obci Liberec a bylo jí přiděleno IČO 27283933.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Krajská nemocnice Liberec, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem v obci Liberec byla založena v roce 2006. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 44 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Masérské, rekondiční a regenerační služby a další.

Základní údaje o Krajská nemocnice Liberec, a.s. IČO: 27283933

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2006
Spisová značka: B 1651
IČO: 27283933
Obchodní firma: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 7.2.2006
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 7.2.2006
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti KNL Catering s.r.o., IČ: 04376951, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Spisová zna čka: C 36200, jež byla zrušena bez likvidace. 1.1.2018
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti Ortopedická ambulance Liberec s.r.o., IČ: 03637093, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad L abem, pobočka Liberec, v oddíle C, vložce 34958, jež byla zrušena bez likvidace. 1.9.2016
Na základě projektu rozdělení formou odštěpení sloučením, který byl schválen valnou hromadou společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo: 46063, IČ: 27283933, zapsané v ob chodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: B 1651 a jediným společníkem společnosti KNL Catering s.r.o., se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 043 76 951, zapsané v obcho dním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 36200 dne 9. června 2016 ve znění projektu založeného do sbírek listin obou společností dne 5. května 2016, došlo k odštěpení části jmění společnosti Krajská nem ocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo: 46063, IČ: 27283933, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: B 1651, které přešlo na společnost KNL Catering s.r.o., se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 043 76 951, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 36200. 1.7.2016
Dne 1. 10. 2014 byla uzavřena smlouva o prodeji části závodu mezi společností ČESKÁ SANITA, s.r.o., IČ: 254 16 901, se sídlem Chrastava - Dolní Chrastava, Polní 182, PSČ 463 31, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Lab em, Spisová značka: C 16858 jako prodávajícím a společností Krajská nemocnice Liberec a.s., IČ: 272 83 933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo 460 63, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Spisová značka B 1651 jako kupujícím. 31.10.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 9 7.8.2014 - 9.2.2015
Počet členů dozorčí rady: 11 7.8.2014 - 9.2.2015
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti Panochova nemocnice Turnov s.r.o., se sídlem Turnov 1, 28. října 1000, PSČ 51101, IČ: 27488748, která byla zrušena bez likvidace. 1.1.2014
Liberecký kraj, se sídlem v Libereci 2, U jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508, který je dle výpisu z obchodního rejstříku jediným akcionářem akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem v Liberci I, Staré Město, Husova 10, IČO 272 83 9 33, kteráže zapsaná v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1651 učinil dne 30.9.2008 dle ust. § 190 odst. 1 zák. č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s usnesením Rady kraje č. 1016/08/RK při vý konu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti tato rozhodnutí: = o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: - zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to zvýšením z částky 816,363,953,- Kč, slovy: osmsetšetnáctmilionůtřistašedesát třitisícedevětsetpadesáttřikorunyčeské na částku 989,86 4,693,- Kč, slovy: devětsetosmdesátdevětmilionůosmsetšedesátčtyřitisícešestsetdevadesáttřikorunyčeské, tedy o částku 173,500,740,- Kč, slovy: jednostosedmdesáttřimilionypětsettisícsedmsetčtyřicetkorun- českých, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: a) 1 (slovy:jeden) kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100,000.000.- Kč, slovy: jednostomilionůkorunčeských, b) 1 (slovy:jeden) kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 54,632.100,- Kč, slovy: padesátčtyřimilionyšestsettřicetdvatisícejednostokorunčeských, c)1 (slovy:jeden) kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 18,868.640,- Kč, slovy: osmnáctmilionůosmsetšedesátosmtisícšestsetčtyřicetkorunčeských, - výše emisního kurzu pro akcii o jmenovité hodnotě 100,000.000,- Kč činí 100,000.000,- Kč, výše emisního kurzu pro akcii o jmenovité hodnotě 54,632.100,- Kč činí 54,632.100,- Kč a výše emisního kurzu pro akcii o jmenovité hodnotě 18,868.640,- Kč činí 18, 868.640,- Kč, t.j. emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě nových akcií, - akcie budou upsány bez využití přednostního práva tak, že budou ve smyslu § 203 ost. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty určitému zájemci, kterým je Statutární město Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59, IČ 002 62 978. Jedi ný akcionář se vzdává přednostního práva na úpis nových akcií, - akcie budou podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost se Statutárním městem Liberec. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 60 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Ná vrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti Statutárnímu městu Liberec do jeho sídla nejpozději do 60 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo Statutárního města Liberec na adrese nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59, IČ 002 62 978, - schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který je dle předložené písemné zprávy představenstva společnosti v jejím důležitém zájmu, a to z toho důvodu, že předmětný nemovitý majetek společnost využívá k hlavní činnosti a společnost nemá dostate čné finance na odkoupení nemovitostí nebo na dlouhodobý pronájem bez současného ohrožení finanční stability a samotné existence společnosti, - předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti ve vlastnictví Statutárního města Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59, IČ 002 62 978 zapsány u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 1 pro kat. Úz. Liberec: budova č.p. 357 v Liberci I - Staré Město na p.č. 843; p.č. 843; zastavěná plocha a nádvoří; Liberec budova bez čp/če v Liberci V - Kristiánov na p.č. 814/1; p.č. 814/1; zastavěná plocha a nádvoří; Liberec budova bez čp/če v Liberci V - Kristiánov na p.č. 816/1; p.č. 816/1; zastavěná plocha a nádvoří; Liberec budova bez čp/če v Liberci V - Kristiánov na p.č. 818; p.č. 818; zastavená plocha a nádvoří; Liberec budova č.p. 430 v Liberci V - Kristiánov na p.č. 6386; p.č. 6386; zastavená plocha a nádvoří; Liberec pozemky: p.č. 814/3; ostatní plocha; Liberec p.č. 814/4; zastavěná plocha a nádvoří; Liberec p.č. 816/2; ostatní plocha; Liberec p.č. 816/3; ostatní plocha; Liberec p.č. 816/4; ostatní plocha; Liberec p.č. 816/6; zastavěná plocha a nádvoří; Liberec p.č. 816/7; zastavěná plocha a nádvoří; Liberec p.č. 817/7; ostatní plocha; Liberec p.č. 817/12; ostatní plocha; Liberec p.č. 817/16; ostatní plocha; Liberec p.č. 819/1; zastavěná plocha a nádvoří; Liberec p.č. 821; ostatní plocha; Liberec p.č. 840/1; ostatní plocha; Liberec p.č. 840/2; zastavěná plocha a nádvoří; Liberec p.č. 840/3; zastavěná plocha a nádvoří; Liberec p.č. 841; ostatní plocha; Liberec p.č. 844/1; ostatní plocha; Liberec p.č. 844/4; zastavěná plocha a nádvoří; Liberec p.č. 6387; ostatní plocha; Liberec - shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 4065-65/2008 ze dne 3.9.2008 zpracovaným znalcem Ing. Zdeňkem Jakešem jmenovaným Krajským soudem v Ústí nad Labem, č.j. 39 Nc 50/2008-5 ze dne 10.7.2008 a č.j. 38 Nc 67/2008-5 ze dne 2.9.2008, a to na částku 154,632.100,- Kč, slovy: jednostopadesátčtyřimilionyšestsettřicetdvatisícejednostokorunčeských, - za nepeněžitý vkladu bude vydáno: a) 1 (slovy:jeden) kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100,000.000,- Kč, slovy: jednostomilionůkorunčeských, b) 1 (slovy:jeden) kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 54,632.100,- Kč, slovy:padesátčtyřimilionyšestsettřicetdvatisícejednostokorunčeských, - připouští se možnost započtení peněžité pohledávky určitého zájemce - Statutárního města Liberec vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, t.j. vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky Statutárního města Liberec za společností v e výši 18,868.640,- Kč, slovy: osmnáctmilionůosmsetšedesátosmtisícšestsetčtyřicetkorunčeských, z titulu nezaplacení nájemného dle nájemní smlouvy č.j. 4/08/0049 ze dne 17.12.2007, proti pohledávce společnosti za Statutárním městem Liberec na splacení emis ního kurzu 1 kusu kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 18,868.640,- Kč, slovy: osmnáctmilionůosmsetšedesátosmtisícšestsetčtyřicetkorunčeských, ve výši 18,868.640,- Kč. Emisní kurz ve výši 18,868.640,- Kč bude splacen započt ením tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu bude uzavřena smlouva o započtení pohledávky Statutárního města Liberec za společností ve výši 18,868.640,- Kč z titulu nezaplacení nájemného dle nájemní smlouvy č.j. 4/08/0049 ze dne 17.12.2007 proti pohl edávce společnosti za Statutárním městem Liberec na splacení emisního kurzu nově upsané akcie ve výši 18,868.640 Kč, - lhůta pro splacení emisního kurzu všech nově upsaných akcií, t.j. lhůta pro uzavření smlouvy o započtení a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním prohlášení ve s myslu § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním nemovitostí představujících nepeněžitý vklad společnosti. Ke splacení emisního kurzu započtením dojde okamžikem uzavření smlouvy o započtení, přičemž návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představe nstvo společnosti Statutárnímu městu Liberec současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. 13.10.2008 - 4.11.2008
Liberecký kraj, se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 70891508, který je dle výpisu z obchodního rejstříku jediným akcionářem akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem v Liberci I, Staré Město, Husova 10, IČO 27283933, k teráže zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1651 učinil dne 3.3.2008 dle ust. § 190 odst. 1 zák.č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s usnesením Rady kraje č. 7/08/ZK při výkonu půso bnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti tato rozhodnutí: o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nové akcie takto: - jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 815,363.953,-Kč, slovy: osmsetpatnáctmilionůtřistašedesáttřitisícedevtsetpadesáttřikorunyčeské, na částku 816,363.953,-Kč, slovy: osmsetšestnáctmilionů třistašedesáttřitisícedevětsetpadesáttřikorunyčeské, tedy o částku 1,000.000.-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, - bude upsán 1 kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, - předmětem nepeněžitého vkladu je obchodní podíl jediného akcionáře ve společnosti NELI servis, s.r.o. se sídlem v Liberci 1, Klášterní 954/5, PSČ 460 01, IČ 250 28 138, - hodnota vkládaného obchodního podílu je 12,444.000,-Kč, slovy: dvanáctmilionůčtyřistačtyřicetčtyřitisícekorunčeských, dle znaleckého posudku č. 180-90/07 ze dne 22.10.2007 zpracovaného znalcem Ing. Jiřím Charuzou, - zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, a to z toho důvodu, že nejde o převod obchodního podílu, ale o vklad obchodního podílu do základního kapitálu, - ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) Obch. zák. bude upisovaná akcie nabídnuta předem určenému zájemci, kterým je Liberecký kraj jakožto jediný akcionář, - akcie stejné nominální hodnoty zajišťují majitelům stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného, - nově vydaná akcie bude podle § 204 odst. 5 obch. zák. upsána jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře společnost se svým jediným akcionářem, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie s tím, ž e tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie bude představenstvem společnosti doručen jedinému akcionáři do jeho sídla ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti d o obchodního rejstříku s tím, že rozdíl mezi částkou, kterou znalec ocenil předmět vkladu a částkou, která se započítává na vklad do základního kapitálu, tedy částka 11,444.000,-Kč, slovy: jedenáctmilionůčtyřistačtyřicetčtyřitisícekorunčeských, bude emisn í ážio. Za tento vklad se vydá jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských. - místem pro upisování akcie bude sídlo jediného akcionáře na adrese U Jezu 642/2a, Liberec, - jediný akcionář je povinen splatit vklad do dvaceti dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a místem splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo jediného akcionáře na adrese U Jezu 642/2a, Liberec, - Liberecký kraj se sídlem v Liberci II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508 jakožto vkladatel uzavře s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. se sídlem v Liberci 1, Husova 10, IČ 272 83 933 jakožto nabyvatelem smlouvu o vkladu obchodního podíl u. 10.3.2008 - 26.5.2008
Liberecký kraj, se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a, PSČ 46180, IČ 70891508, který je dle výpisu z obchodního rejstříku jediným akcionářem akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem v Liberci I, Staré Město, Husova 10, IČO 27283933, kt eráže zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1651 učinil dne 22.11.2007 dle ust. § 190 odst. 1 zák.č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti tato rozhodnutí: A. o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: - valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 715,363.953,- Kč, slovy: sedmsetpatnáctmilionůtřistašedesáttřiti-sícedevětsetpadesáttřikorunyčeské, na částku 815,363.953,-Kč, slovy:osm-setpatnáctmilionůtřistašedesáttřitisíced evětsetpadesáttřikorunyčeské, tedy o částku 100,000.000,- Kč, slovy: jednostomilionůkorunčeských, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - bude upsán 1 kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100,000.000,- Kč, slovy: jednostomilionůkorun-českých, za akcii, - ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) Obch.zák. budou všechny upisované akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Liberecký kraj jakožto jediný akcionář, - akcie stejné nominální hodnoty zajišťují majitelům stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného, - upsání nových akcií bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch.zák., jejímiž účastníky budou akciová společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. a jediný akcionář Liberecký kraj, v sídle Libereckého kraje na adrese Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 ve lhůtě 14 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnosti doručen jedinému akcionáři do jeho síd la ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem . - místo pro upisování akcií, kterým bude sídlo jediného akcionáře na adrese U Jezu 642/2a, Liberec, - předmětem nepeněžitého vkladu jsou: movité věci dle znaleckého posudku č. 3921-221/2007 Ing. Zdeňka Jakeše, ze dne 30.9.2007. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudem č. 3921-221/2007 ze dne 30.9.2007 soudním znalcem Ing. Zdeňkem Jakešem, jmenovaným Krajským soudem v Ústí nad Labem, k podání písemného znaleckého posudku k ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapit álu za účelem jeho zvýšení, usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, čj. Nc 87/2007-7 ze dne 26.9.2007, které nabylo právní moci dne 27.9.2007, celkovou částkou 677,295.310,- Kč, slovy: šestsetsedm-desátsedmmilionůdvěstědevadesátpěttis íctřistadesetkorunčeských. Hodnota nepeněžitého vkladu bude dle rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činit 100,000.000,-Kč, slovy: jednostomilionůkorunčeských, s tím, že rozdíl mezi částkou, kterou znalec ocenil předmět nepeněžitého v kladu a částkou, která se započítává na vklad do základního kapitálu, tedy částka 577,295.310,- Kč, slovy: pětsetsedmdesátsedmmilionůdvěstědeva-desátpěttisíctřistadesetkorunčeských, bude emisní ážio. - Za tento nepeněžitý vklad se vydá 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100,000.000,- Kč, slovy: jednostomilionů-korunčeských. - Určuje se, že místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo jediného akcionáře Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 a jediný akcionář je povinen splatit nepeněžitý vklad do dvaceti dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitá l. 28.11.2007 - 21.12.2007
Jediný akcionář učinil 22. května 2006 při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií z částky 2,000.000,-Kč, slovy: dvamilionykorunčeských, na částku 715,363.953,-Kč, slovy: sedmsetpatnáctmil ionůtřistašedesáttřitisícedevětsetpadesáttřikorunyčeské, tedy o částku 713,363.953,-Kč. slovy: sedmsettřináctmilionůstřistašedesáttřitisícedevětsetpadesáttřikorunyčeské, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kap itálu, s tím, že - bude upsáno 7 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100,000.000,- Kč, slovy jednostomilionůkorunčeských, za akcii, a 1 ks kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 13,363.953,- Kč, slovy: třináctmilionůtřistašedesáttřitisícedevětsetpade sáttřikorunyčeské, za akcii, všechny akcie budou mít listinnou podobu, - akcie stejné nominální hodnoty zajišťují majitelům stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného, - všechny akcie budou upsány jediným akcionářem, kterým je Liberecký kraj se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508, - upsání nových akcií bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch.zák., jejímiž účastníky budou akciová společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. a jediný akcionář Liberecký kraj, v sídlem Libereckého kraje na adrese Liberec II , Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 ve lhůtě 14 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnosti doručen jedinému akcionáři do jeho sí dla ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen výhradně nepeněžitým vklade m. - předmětem nepeněžitého vkladu jsou: Pozemky parc. č. výměra m2 druh pozemku, způsob využití kat. území list vlast. 522/1 69 Ostatní plocha - sportoviště a rekreač. pl. Hamr na Jezeře 137 1443/135 318 Zastavěná plocha a nádvoří Ruprechtice 1768 159/4 29474 Orná půda DTC Kunratice u Liberce 56 823 7210 Ostatní plocha - zeleň Starý Harcov 77 824 600 Zastavěná plocha a nádvoří Starý Harcov 77 825 293 Zastavěná plocha a nádvoří Starý Harcov 77 826 92 Zastavěná plocha a nádvoří Starý Harcov 77 829 13 Zastavěná plocha a nádvoří Starý Harcov 77 2095/1 5314 Ostatní plocha - manipulační plocha Starý Harcov 77 2095/4 446 Zastavěná plocha a nádvoří Starý Harcov 77 2102 1432 Zastavěná plocha a nádvoří -zbořeniště Starý Harcov 77 1254/3 22 Zastavěná plocha a nádvoří Vesec u Liberce 456 1255 60 Ostatní plocha - manipulační plocha Vesec u Liberce 456 1256 417 Zastavěná plocha a nádvoří Vesec u Liberce 456 182/1 1588 Zastavěná plocha a nádvoří Fojtka 88 182/2 156 Zastavěná plocha a nádvoří Fojtka 88 231/4 973 Ostatní plocha - manipulační plocha Fojtka 88 262/2 305 Ostatní plocha - manipulační plocha Fojtka 88 1322/8 157 Ostatní plocha - ostatní komunikace Fojtka 88 1331/2 170 Ostatní plocha - ostatní komunikace Fojtka 88 2346/2 31 Ostatní plocha - silnice Hodkovice n. Moh. 615 692/1 330 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 692/3 16 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 693 674 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 716 253 Zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště Liberec 173 717 106 Zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště Liberec 173 718 1502 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 743/1 1231 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 743/2 169 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 751/2 129 Ostatní plocha - manipulační plocha Liberec 173 759 166 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 760/1 403 Ostatní plocha - manipulační plocha Liberec 173 773/4 776 Ostatní plocha - manipulační plocha Liberec 173 773/5 236 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 773/6 247 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 779/1 868 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 779/2 24 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 779/3 24 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 779/4 25 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 779/5 24 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 779/6 25 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 779/7 25 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 779/8 24 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 779/9 24 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 779/10 25 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 779/11 28 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 780/1 769 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 780/2 252 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 781/1 133 Ostatní plocha - manipulační plocha Liberec 173 781/2 208 Zastavěná plocha a nádvoří ? zbořeniště Liberec 173 781/4 26 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 781/5 24 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 781/6 24 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 781/7 24 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 781/8 26 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 787 295 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 788 1161 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 789/1 537 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 789/3 11 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 789/4 1246 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 790 1389 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 795/2 127 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 798/3 151 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 798/4 221 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 805 354 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 806 117 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 807 570 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 808 209 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 809 603 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 810 184 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 811 1076 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 812 1165 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 814/2 462 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 815 515 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 816/5 845 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 817/1 596 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 817/2 2097 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 817/3 707 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 817/4 318 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 817/5 1230 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 817/6 469 Ostatní plocha zeleň Liberec 173 817/8 28 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 817/9 732 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 817/10 66 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 817/11 142 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 817/13 1090 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 817/14 278 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 817/15 854 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 817/17 74 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 817/22 45 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 819/2 733 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 822 990 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 825/1 1004 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 825/2 166 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 825/3 207 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 825/4 80 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 825/5 58 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 825/6 75 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 825/7 230 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 825/8 460 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 826 300 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 827/1 827 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 827/2 49 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 827/3 316 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 827/4 76 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 827/5 6 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 827/6 16 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 835/2 274 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 835/5 57 Ostatní plocha - sportoviště a rekr. plocha Liberec 173 838 1043 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 839 3212 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 845 723 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 846/1 195 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 846/2 48 Zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště Liberec 173 866 340 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 867/1 2468 Zastavěná plocha a nádvoří - spol. dvůr Liberec 173 867/2 1382 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 867/3 29 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 867/4 90 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 867/5 226 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 867/6 78 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 867/7 173 Ostatní plocha - manipulační plocha Liberec 173 867/8 148 Ostatní plocha - manipulační plocha Liberec 173 867/9 146 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 867/10 338 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 867/11 261 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 867/12 64 Zastavěná plocha a nádvoří - budova LV Liberec 173 880/3 652 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 2532/1 1666 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 2532/2 242 Ostatní plocha - manipulační plocha Liberec 173 2532/16 210 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 2532/17 12 Zastavěná plocha a nádvoří ? budova LV Liberec 173 2541 1970 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 2593/1 2945 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 2593/2 7222 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 2593/4 880 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 2593/5 918 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 2593/6 145 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 2593/7 145 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 2593/8 146 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 2593/9 146 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 2593/10 34 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 2593/11 106 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 2593/12 34 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 2593/13 100 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 2593/14 27 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 2593/15 83 Ostatní plocha - zeleň Liberec 173 2593/16 26 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 5344 527 Zastavěná plocha a nádvoří Liberec 173 5778/1 1424 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 5778/2 643 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 6017/1 1719 Ostatní plocha - ostatní komunikace Liberec 173 6116 367 Ostatní plocha - manipulační plocha Liberec 173 439 300 Zastavěná plocha a nádvoří Jablonné v Podještědí 378 471/1 2055 Zastavěná plocha a nádvoří Jablonné v Podještědí 378 471/2 49 Zastavěná plocha a nádvoří Jablonné v Podještědí 378 471/3 56 Zastavěná plocha a nádvoří Jablonné v Podještědí 378 471/4 56 Zastavěná plocha a nádvoří Jablonné v Podještědí 378 476 805 Zastavěná plocha a nádvoří Jablonné v Podještědí 378 665 92 Zastavěná plocha a nádvoří Jablonné v Podještědí 378 1054 1437 Ostatní plocha - zeleň Jablonné v Podještědí 378 Stavby parcela č. č. popisné stavba katastr. území list vlast. 10/2 70 Jiná stavba Hamr na Jezeře 137 1443/135 Bez č. p. Občanská vybavenost Ruprechtice 1768 824 258 Občanská vybavenost Starý Harcov 77 825 260 Občanská vybavenost Starý Harcov 77 826 432 Občanská vybavenost Starý Harcov 77 829 Bez č. p. Jiná stavba Starý Harcov 77 2095/4 Bez čp/če Jiná stavba Starý Harcov 77 1256 419 Občanská vybavenost Vesec 456 182/1 147 Jiná stavba Fojtka 88 182/2 Bez č. p. Jiná stavba Fojtka 88 866 13 Bydlení Liberec 173 846/1 14 Bydlení Liberec 173 780/1 348 Občanská vybavenost Liberec 173 743/2 429 Občanská vybavenost Liberec 173 845 444 Občanská vybavenost Liberec 173 867/11 497 Občanská vybavenost Liberec 173 743/1 526 Občanská vybavenost Liberec 173 773/5 529 Bydlení Liberec 173 2541 641 Občanská vybavenost Liberec 173 810 747 Bydlení Liberec 173 787 754 Občanská vybavenost Liberec 173 822 758 Občanská vybavenost Liberec 173 808 775 Bydlení Liberec 173 806 805 Jiná stavba Liberec 173 826 954 Občanská vybavenost Liberec 173 827/3 Bez č.p. Občanská vybavenost Liberec 173 5344 1101 Občanská vybavenost Liberec 173 773/6 1318 Bydlení Liberec 173 867/2 1343 Občanská vybavenost Liberec 173 880/3 1344 Bydlení Liberec 173 819/2 1346 Občanská vybavenost Liberec 173 2924/2 1370 Bydlení Liberec 173 2593/6 467 Bydlení Liberec 173 2593/7 468 Bydlení Liberec 173 2593/8 469 Bydlení Liberec 173 2593/9 470 Bydlení Liberec 173 2923/3 Bez č. p. Občanská vybavenost Liberec 173 779/10 Bez č. p. Garáž Liberec 173 779/11 Bez č. p. Garáž Liberec 173 779/2 Bez č. p. Garáž Liberec 173 779/3 Bez č. p. Garáž Liberec 173 779/4 Bez č. p. Garáž Liberec 173 779/5 Bez č. p. Garáž Liberec 173 779/6 Bez č. p. Garáž Liberec 173 779/7 Bez č. p. Garáž Liberec 173 779/8 Bez č. p. Garáž Liberec 173 779/9 Bez č. p. Garáž Liberec 173 781/4 Bez č. p. Garáž Liberec 173 781/5 Bez č. p. Garáž Liberec 173 781/6 Bez č. p. Garáž Liberec 173 781/7 Bez č. p. Garáž Liberec 173 781/8 Bez č. p. Garáž Liberec 173 790 Bez č. p. Bydlení Liberec 173 811 Bez č. p. Občanská vybavenost Liberec 173 812 Bez č. p. Občanská vybavenost Liberec 173 815 Bez č. p. Občanská vybavenost Liberec 173 817/2 Bez č. p. Občanská vybavenost Liberec 173 838 Bez č. p. Občanská vybavenost Liberec 173 839 Bez č. p. Občanská vybavenost Liberec 173 439 212 Občanská vybavenost Jablonné v Podješt. 378 471/1 366 Občanská vybavenost Jablonné v Podješt. 378 471/2 367 Občanská vybavenost Jablonné v Podješt. 378 476 368 Občanská vybavenost Jablonné v Podješt. 378 471/3 Bez č. p. Občanská vybavenost Jablonné v Podješt. 378 471/4 Bez č. p. Občanská vybavenost Jablonné v Podješt. 378 665 Bez č. p. Garáž Jablonné v Podješt. 378 - Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky č. 3502-02/2006 ze dne 11.2.2006, č. 3503-03/2006 ze dne 15.3.2006, č. 3509-09/2006 ze dne 15.3.2006, č. 3510-10/2006 ze dne 15.3.2006, č. 3511-11/2006 ze dne 15.3.2006, č. 3512-12/2006 ze dne 15.3.2006, č. 3513-13/2006 ze dne 15.3.2006, č. 3514-14/2006 ze dne 15.3.2006, č. 3515-15/2006 ze dne 10.3.2006 soudního znalce ing. Zdeňka Jakeše, jmenovaného Krajským soudem v Ústí nad Labem, k podání písemného znaleckého posudku k ocenění nepeněžitého vkladu do zák ladního kapitálu za účelem jeho zvýšení, usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, čj. Nc 12/2006-7 ze dne 1.3.2006, celkovou částkou 713,363.953,-Kč, slovy: sedmsettřináctmilionůtřistašedesáttřitisícedevětsetpadesáttřikorunyčeské, - Za tento nepeněžitý vklad se vydá 7 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100,000.000,-Kč, slovy: jednostomilionůkorunčeských, a 1 ks kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 13,363.953,-Kč, slovy: třináctmilionůtřistašedesáttřitisíce devětsetpadesáttřikorunyčeské, všechny akcie budou mít listinnou podobu. - Určuje se, že místem splacení nepeněžitého vkladu je Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 a jediný akcionář je povinen splatit nepeněžitý vklad do třiceti dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál. 29.5.2006 - 20.6.2006

Aktuální kontaktní údaje Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27283933
Obchodní firma: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 7.2.2006
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 15

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27283933
Firma: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 2500 - 2999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 7.2.2006

Základní údaje datové schránky

IČO: 27283933
Jméno subjektu: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: jwaeuen

Základní údaje DPH

IČO: 27283933
DIČ: CZ27283933
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Sídlo: Husova 357/10 LIBEREC I-STARÉ MĚSTO 460 01 LIBEREC 1
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Čísla účtů ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH jsou zveřejněna v rámci registrace skupiny
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 20.2.2006
Registrace platná do: 31.12.2015

Kontakty na Krajská nemocnice Liberec, a.s. IČO: 27283933

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Husova 357/10 , Liberec 460 01 7.8.2014
Sídlo: Husova 10 , 460 63 Liberec I Česká republika
23.1.2008 - 7.8.2014
Sídlo: Husova 10 , 460 01 Liberec I Česká republika
2.5.2007 - 23.1.2008
Sídlo: Husova 357/10 , Liberec 460 01 7.2.2006 - 2.5.2007

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Husova 357/10, Liberec 460 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec

Obory činností Krajská nemocnice Liberec, a.s. IČO: 27283933

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 16.2.2017
technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany 16.2.2017
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 22.4.2016
činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže 13.7.2015
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ři diče 13.4.2015 - 22.4.2016
poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů 7.8.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 7.8.2014 - 13.4.2015
čištění a praní textilu a oděvů 14.3.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 14.3.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 10.8.2012
silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 15.2.2012 - 7.8.2014
truhlářství, podlahářství 2.7.2010
zámečnictví, nástrojářství 2.7.2010
zednictví 2.7.2010
vodoinstalatérství, topenářství 2.7.2010
hostinská činnost 25.9.2008
masérské, rekondiční a regenerační služby 25.9.2008
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.9.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.9.2008
silniční motorová doprava nákladní 25.9.2008 - 15.2.2012
opravy silničních vozidel 25.9.2008 - 14.3.2014
poskytování knihovnických a informačních služeb 20.3.2008
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 23.1.2008 - 25.9.2008
technické činnosti v dopravě 23.1.2008 - 25.9.2008
zpracování dat, služby databank, správa sítí 23.1.2008 - 25.9.2008
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 23.1.2008 - 25.9.2008
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 23.1.2008 - 25.9.2008
silniční motorová doprava nákladní 6.8.2007 - 25.9.2008
masérské, rekondiční a regenerační služby 12.6.2007 - 25.9.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 12.6.2007 - 25.9.2008
kopírovací práce 12.6.2007 - 25.9.2008
reklamní činnost a marketing 12.6.2007 - 25.9.2008
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 12.6.2007 - 25.9.2008
hostinská činnost 12.6.2007 - 25.9.2008
poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění 12.6.2007 - 7.8.2014
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 20.7.2006 - 25.9.2008
realitní činnost 20.7.2006 - 25.9.2008
ubytovací služby 20.7.2006 - 25.9.2008
správa a údržba nemovitostí 7.2.2006 - 25.9.2008

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.2.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova 460 01 Liberec
Identifikační číslo provozovny: 1004580835
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 26.10.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: Klášterní 460 01 Liberec
Identifikační číslo provozovny: 1004580827
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 26.10.2011
Provozovna č. 3
Provozovna: Husova 357/10 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1004580843
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 26.10.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: Husova 357/10 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1009401700
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 28.1.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: Na Roli 2405/26 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1011972051
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 6
Provozovna: Nudvojovická 1681 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1011972069
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 7
Provozovna: Průmyslová 907 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Identifikační číslo provozovny: 1011972077
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.6.2007

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.2007

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Kubelíkova 604/73 , Liberec 460 06
Identifikační číslo provozovny: 1004593121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 2
Provozovna: Volgogradská 89/88 , Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny: 1004593139
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 3
Provozovna: Ampérova 483 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1004593147
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 4
Provozovna: U Jezu 642/2 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1004593155
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 5
Provozovna: Heyrovského 476 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1004806931
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 6
Provozovna: Průmyslová 499 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1008355437
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 7
Provozovna: Svárovská 700 , Stráž nad Nisou 463 03
Identifikační číslo provozovny: 1008673226
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 8
Provozovna: Newtonova 484 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1008815608
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 9
Provozovna: 28. října 1000 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1009327950
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 10
Provozovna: Svárovská 621 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011972085
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 11
Provozovna: Na Roli 2405/26 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1011972051
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 12
Provozovna: Svárovská 619 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011972026
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 13
Provozovna: Svárovská 698 , Stráž nad Nisou 463 03
Identifikační číslo provozovny: 1010011456
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 14
Provozovna: Newtonova 478 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1009798162
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 15
Provozovna: Vesecko 491 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1010011464
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 16
Provozovna: Nudvojovická 1681 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1011972069
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 17
Provozovna: Svárovská 698 , Stráž nad Nisou 463 03
Identifikační číslo provozovny: 1010114646
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 18
Provozovna: Průmyslová 595 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1010280929
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 19
Provozovna: Průmyslová 3000 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1010351371
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 20
Provozovna: Průmyslová 907 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Identifikační číslo provozovny: 1011972077
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 21
Provozovna: Rychnovská 383 , Hodkovice nad Mohelkou 463 42
Identifikační číslo provozovny: 1011972034
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 22
Provozovna: Husova 357/10 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1009401700
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 23
Provozovna: Vesecko 500 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1011972042
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 24
Provozovna: Žitavská 1421 , Frýdlant 464 01
Identifikační číslo provozovny: 1004593091
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 25
Provozovna: Oldřichovská 726 , Hrádek nad Nisou 463 34
Identifikační číslo provozovny: 1004593104
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 26
Provozovna: Průmyslová 497 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1004593112
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 27
Provozovna: Slovanská 781 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1012113655
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2018
Provozovna č. 28
Provozovna: Obchodní 618 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1012329992
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2018
Provozovna č. 29
Provozovna: Kamenická 743 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1012379396
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2018

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.10.2007

Živnost č. 6 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.10.2009

Živnost č. 7 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.10.2009

Živnost č. 8 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.10.2009

Živnost č. 9 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.10.2009

Živnost č. 10 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.1.2012

Živnost č. 11 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.11.2012

Živnost č. 12 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Průmyslová 497 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1004593112
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 2
Provozovna: Kubelíkova 604/73 , Liberec 460 06
Identifikační číslo provozovny: 1004593121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 3
Provozovna: Volgogradská 89/88 , Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny: 1004593139
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 4
Provozovna: Ampérova 483 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1004593147
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 5
Provozovna: U Jezu 642/2 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1004593155
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 6
Provozovna: Heyrovského 476 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1004806931
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 7
Provozovna: Průmyslová 499 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1008355437
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 8
Provozovna: Svárovská 700 , Stráž nad Nisou 463 03
Identifikační číslo provozovny: 1008673226
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 9
Provozovna: Newtonova 484 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1008815608
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 10
Provozovna: 28. října 1000 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1009327950
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 11
Provozovna: Svárovská 621 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011972085
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 12
Provozovna: Na Roli 2405/26 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1011972051
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 13
Provozovna: Svárovská 619 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1011972026
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 14
Provozovna: Svárovská 698 , Stráž nad Nisou 463 03
Identifikační číslo provozovny: 1010011456
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 15
Provozovna: Newtonova 478 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1009798162
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 16
Provozovna: Vesecko 491 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1010011464
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 17
Provozovna: Svárovská 698 , Stráž nad Nisou 463 03
Identifikační číslo provozovny: 1010114646
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 18
Provozovna: Průmyslová 595 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1010280929
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 19
Provozovna: Průmyslová 3000 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1010351371
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 20
Provozovna: Rychnovská 383 , Hodkovice nad Mohelkou 463 42
Identifikační číslo provozovny: 1011972034
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 21
Provozovna: Vesecko 500 , Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1011972042
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 22
Provozovna: Husova 357/10 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1009401700
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 23
Provozovna: Žitavská 1421 , Frýdlant 464 01
Identifikační číslo provozovny: 1004593091
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 24
Provozovna: Oldřichovská 726 , Hrádek nad Nisou 463 34
Identifikační číslo provozovny: 1004593104
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 25
Provozovna: Slovanská 781 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1012113655
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2018

Živnost č. 13 Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.4.2015

Živnost č. 14 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.6.2016

Živnost č. 15 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.6.2016

Živnost č. 16 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.2.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.10.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.10.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.2008
Zánik oprávnění: 16.1.2014
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ústavní zdravotní péče
Činnosti knihoven a archivů
Opravy počítačů a periferních zařízení
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy Krajská nemocnice Liberec, a.s. IČO: 27283933

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Představenstvo jedná jako statutární orgán za společnost. Předseda či místopředseda představenstva jsou oprávněni zastupovat společnost samostatně. 7.8.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. 7.2.2006 - 7.8.2014
Jméno: Ing., Mgr. Milan Trpišovský MBA 24.10.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.9.2016
Adresa: Na Mlýnku 193 , 460 01 Liberec Česká republika
Jméno: MUDr. Martin Hrubý 23.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2017
Adresa: Vrchhůra 2209 , 511 01 Turnov Česká republika
Jméno: MUDr. Richard Lukáš Ph.D. 6.11.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.10.2017
Ve funkci: od 19.10.2017
Adresa: V Koutě 105 , 463 31 Mníšek Česká republika
Jméno: Mgr. Marie Fryaufová 15.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Nová 351/30, Liberec 460 10
Jméno: Jaromír Hons 15.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Zborovská 789/3, Liberec 460 01
Jméno: Ing. Jan Rais MBA 15.2.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Ve funkci: od 10.1.2018
Adresa: Liberecká 615 , 464 01 Raspenava Česká republika
Jméno: Ing. Hana Jelínková 15.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: 158, Jivina 294 14
Jméno: Prof. Ing. Zdeněk Kůs CSc 15.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: U Srnčího dolu 2749/4, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: MUDr. Adam Vitouš 15.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.1.2018
Adresa: Studničná 552 22, 460 01 Liberec Česká republika
Jméno: Ing. Miroslava Stránská 7.2.2006 - 1.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006 do 27.6.2006
Adresa: Elišky Krásnohorské 994/45, Liberec 460 14
Jméno: PhDr. Alena Riegerová 7.2.2006 - 1.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006 do 27.7.2006
Adresa: Svornosti 916 , 460 30 Liberec XXX Česká republika
Jméno: MUDr. Richard Lukáš 7.2.2006 - 28.12.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006
Adresa: Vlčí vrch 671/26, Liberec 460 15
Jméno: MUDr. Miroslav Baader 7.2.2006 - 28.12.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006
Adresa: Újezd 412 , 110 00 Praha I Česká republika
Jméno: MUDr. František Holm CSc. 7.2.2006 - 28.12.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006
Adresa: Jánošíkova 1248 , 142 00 Praha IV Česká republika
Jméno: MUDr. Radko Janoušek 7.2.2006 - 29.5.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006 do 15.5.2007
Ve funkci: od 7.2.2006 do 15.5.2007
Adresa: Majakovského 649, Liberec 460 06
Jméno: Ing. Pavel Zahradníček 7.2.2006 - 29.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006 do 15.5.2007
Adresa: Zelené Údolí 1038 , 460 06 Liberec VI Česká republika
Jméno: Ing. Česta Havrda 7.2.2006 - 12.6.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006 do 31.5.2007
Ve funkci: od 7.2.2006 do 31.5.2007
Adresa: Prosečská 843 , 463 11 Liberec XV Česká republika
Jméno: MUDr. Miroslav Baader 28.12.2006 - 12.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006
Adresa: Východní 1557, Liberec 463 11
Jméno: MUDr. František Holm CSc. 28.12.2006 - 12.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006 do 31.5.2007
Adresa: 88 , 463 56 Proseč pod Ještědem Česká republika
Jméno: MUDr. Petr Suchomel PhD. 7.2.2006 - 23.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006
Adresa: Gutenbergova 281/7, Liberec 460 05
Jméno: MUDr. Richard Lukáš 28.12.2006 - 23.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006
Adresa: V Koutě 105 , 463 22 Mníšek Česká republika
Jméno: Ing. Radek Horčička 23.11.2006 - 20.5.2008
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 16.10.2006 do 30.4.2008
Adresa: Karla Čapka 573 , 435 12 Lom u Mostu Česká republika
Jméno: Ing. Aleš Stránský 1.9.2006 - 21.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.7.2006
Adresa: E.Krásnohorské 994 , 460 01 Liberec XIV Česká republika
Jméno: MUDr. Vladimír Šámal 20.8.2007 - 21.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.7.2007
Adresa: Aloisina výšina 640/124, Liberec 460 15
Jméno: MUDr. Martin Zítek 17.12.2007 - 21.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.11.2007
Adresa: U Sila 1201, Liberec 463 11
Jméno: MUDr. Miroslav Baader 12.6.2007 - 11.5.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006 do 4.5.2009
Ve funkci: od 6.6.2007 do 4.5.2009
Adresa: Východní 1557 , 463 11 Liberec XXX Česká republika
Jméno: doc. MUDr. Petr Suchomel PhD. 23.1.2008 - 11.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006 do 4.5.2009
Adresa: Gutenbergova 281 , 460 01 Liberec V Česká republika
Jméno: MUDr. Richard Lukáš PhD. 23.1.2008 - 11.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2006 do 4.5.2009
Adresa: V Koutě 105 , 463 22 Mníšek Česká republika
Jméno: Ing. Miloslava Tanečková 12.6.2007 - 19.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2007
Adresa: Laurinova 1014 , 293 01 Mladá Boleslav III Česká republika
Jméno: Ing. Aleš Stránský MBA 21.7.2008 - 10.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.7.2006 do 18.6.2009
Adresa: Elišky Krásnohorské 994/45, Liberec 460 14
Jméno: MUDr. Luděk Nečesaný 12.6.2007 - 11.6.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 1.6.2010
Ve funkci: od 6.6.2007 do 1.6.2010
Adresa: Azurová 1068 , 460 06 Liberec Česká republika
Jméno: Ing. Miloslava Tanečková 19.6.2009 - 11.6.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 1.6.2010
Ve funkci: od 27.5.2009 do 1.6.2010
Adresa: Laurinova 1014, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: MUDr. Martin Zítek 21.7.2008 - 3.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.11.2007 do 28.11.2010
Adresa: Blankytná 1151/30, Liberec 460 06
Jméno: MUDr. Vladimír Šámal 21.7.2008 - 13.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.7.2007 do 9.10.2010
Adresa: Na Kopci 1209 , 460 01 Liberec Česká republika
Jméno: MUDr. Miroslav Baader 11.5.2009 - 11.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2009 do 28.2.2011
Adresa: Východní 1557, Liberec 463 11
Jméno: doc. MUDr. Petr Suchomel PhD. 11.5.2009 - 11.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2009 do 28.2.2011
Adresa: Gutenbergova 281 , 460 01 Liberec V Česká republika
Jméno: MUDr. Richard Lukáš PhD. 11.5.2009 - 11.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2009 do 28.2.2011
Adresa: V Koutě 105 , 463 22 Mníšek Česká republika
Jméno: Ing. Aleš Stránský MBA 10.7.2009 - 11.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2009 do 28.2.2011
Adresa: Elišky Krásnohorské 994/45, Liberec 460 14
Jméno: Martin Sepp 18.3.2010 - 11.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.2.2010 do 28.2.2011
Adresa: V Horkách 76/18, Liberec 460 07
Jméno: MUDr. Luděk Nečesaný MBA 11.6.2010 - 11.3.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2010 do 28.2.2011
Ve funkci: od 2.6.2010 do 28.2.2011
Adresa: Azurová 1068 , 460 06 Liberec Česká republika
Jméno: Ing. Miloslava Tanečková 11.6.2010 - 11.3.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2010 do 28.2.2011
Ve funkci: od 2.6.2010 do 28.2.2011
Adresa: Laurinova 1014 , 293 01 Mladá Boleslav III Česká republika
Jméno: MUDr. Martin Zítek 3.12.2010 - 11.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.11.2010 do 28.2.2011
Adresa: Blankytná 1151/30, Liberec 460 06
Jméno: Ing. Danka Kaššovicová MBA 11.3.2011 - 9.6.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011
Ve funkci: od 1.3.2011 do 1.6.2011
Adresa: Halalovka 2367 7, 911 08 Trenčín Slovenská republika
Jméno: Prof. MUDr. Tomáš Zima Dr.Sc., MBA 11.3.2011 - 25.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011 do 27.6.2011
Adresa: Vinohradská 14 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Jméno: MUDr. Miroslav Baader 11.3.2011 - 25.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2009 do 27.6.2011
Adresa: Východní 1557, Liberec 463 11
Jméno: Ing. Danka Kaššovicová MBA 9.6.2011 - 25.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011 do 27.6.2011
Adresa: Halalovka 2367 7, 911 08 Trenčín Slovenská republika
Jméno: MUDr. Zdeněk Konrád 11.3.2011 - 7.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011 do 9.9.2011
Ve funkci: od 1.3.2011 do 1.9.2011
Adresa: Wuchterlova 337 20, 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Anikó Špičková 11.3.2011 - 7.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011 do 9.9.2011
Adresa: 1268 , 925 42 Trstice Slovenská republika
Jméno: Ing. Jiří Veselka MBA 12.8.2011 - 7.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.2011
Adresa: Ruprechtická 553 27, 460 01 Liberec Česká republika
Jméno: JUDr. Josef Skácel 11.3.2011 - 15.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2011 do 26.1.2012
Adresa: K Habrovce 676/10, Praha 140 00
Jméno: MUDr. Jan Mečl 3.5.2011 - 15.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.4.2011
Adresa: Jizerská 481 5, 460 15 Liberec 15 Česká republika
Jméno: MUDr. Vladimír Šámal 3.5.2011 - 17.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.4.2011 do 27.3.2013
Adresa: Na Kopci 1209 , 460 14 Liberec 14 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Kittner 7.10.2011 - 17.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2011 do 27.3.2013
Adresa: B. Němcové 499 4, 460 05 Liberec V Česká republika
Jméno: MUDr. Jan Mečl 15.2.2012 - 17.9.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.4.2011
Ve funkci: od 9.12.2011 do 25.4.2013
Adresa: Jizerská 481 5, 460 15 Liberec 15 Česká republika
Jméno: Mgr. Hana Bláhová 15.2.2012 - 17.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2011 do 27.3.2013
Adresa: Dobiášova 854 2, Liberec Česká republika
Jméno: Richard Lukáš 17.9.2013 - 20.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2013
Adresa: V Koutě 105 , 463 31 Mníšek Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Veselka MBA 7.10.2011 - 18.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.8.2011 do 17.9.2013
Ve funkci: od 1.9.2011 do 17.9.2013
Adresa: Ruprechtická 553 27, 460 01 Liberec Česká republika
Jméno: Jan Mečl 17.9.2013 - 18.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.4.2011 do 17.9.2013
Adresa: Nad Potůčkem 405, Šimonovice 463 12
Jméno: Mgr. Martin Mísař 3.5.2011 - 12.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.4.2011 do 13.4.2014
Adresa: Palackého 832, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: MUDr. Ladislav Dzan 25.7.2011 - 7.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2011 do 27.6.2014
Adresa: Purkyňova 954/56, Liberec 460 14
Jméno: MUDr. Jiří Bartoš MBA 15.2.2012 - 9.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2011 do 16.11.2014
Adresa: Humpolecká 507 , 460 05 Liberec Česká republika
Jméno: Miloslava Tanečková 17.9.2013 - 29.4.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.3.2013
Ve funkci: od 25.4.2013 do 1.4.2015
Adresa: Laurinova 1014 , 293 01 Mladá Boleslav Česká republika
Jméno: Richard Lukáš 20.9.2013 - 29.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2013
Adresa: V Koutě 105 , 463 31 Mníšek Česká republika
Jméno: Rostislav Polášek 17.9.2013 - 24.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2013 do 8.9.2015
Adresa: Zborovská 2143 , 511 01 Turnov Česká republika
Jméno: Ing. Miloslava Tanečková 29.4.2015 - 18.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2013
Adresa: Laurinova 1014, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: MUDr. Richard Lukáš Ph.D. 29.4.2015 - 18.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.3.2013
Ve funkci: od 1.4.2015
Adresa: V Koutě 105 , 463 31 Mníšek Česká republika
Jméno: Ing. Miloslava Tanečková 18.11.2015 - 16.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2013
Adresa: Laurinova 1014, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: MUDr. Jiří Bartoš MBA 9.2.2015 - 25.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.1.2015
Adresa: Humpolecká 507/11, Liberec 460 05
Jméno: Petr Suchomel 17.9.2013 - 10.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2013 do 27.3.2016
Adresa: Gutenbergova 281/7, Liberec 460 05
Jméno: MUDr. Tomáš Klimovič 24.9.2015 - 10.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2015 do 11.4.2016
Adresa: Selská 141 , 460 01 Liberec Česká republika
Jméno: MUDr. Richard Lukáš Ph.D. 18.11.2015 - 10.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.3.2013 do 27.3.2016
Ve funkci: od 1.4.2015 do 27.3.2016
Adresa: V Koutě 105, Mníšek 463 31
Jméno: Ing. Miloslava Tanečková 16.12.2015 - 10.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2013 do 27.3.2016
Adresa: Bělská 165 , 293 01 Mladá Boleslav Česká republika
Jméno: MUDr. Jiří Bartoš MBA 25.2.2016 - 10.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.1.2015 do 11.4.2016
Adresa: Třešňová 425 , 463 31 Mníšek Česká republika
Jméno: Luděk Nečesaný 18.10.2013 - 8.6.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2013
Ve funkci: od 18.9.2013 do 31.5.2016
Adresa: Azurová 1068, Liberec 460 06
Jméno: MUDr. Richard Lukáš PhD. 10.5.2016 - 8.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2016
Adresa: V Koutě 105 , 463 31 Mníšek Česká republika
Jméno: Milan Trpišovský 18.10.2013 - 3.10.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.9.2013 do 17.9.2016
Adresa: Na Mlýnku 193 , 460 01 Liberec Česká republika
Jméno: MUDr. Luděk Nečesaný MBA 8.6.2016 - 3.10.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2013 do 17.9.2016
Ve funkci: od 1.6.2016 do 17.9.2016
Adresa: Azurová 1068, Liberec 460 06
Jméno: MUDr. Luděk Nečesaný MBA 3.10.2016 - 24.10.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.9.2016 do 21.9.2016
Ve funkci: od 19.9.2016 do 21.9.2016
Adresa: Azurová 1068 , 460 06 Liberec Česká republika
Jméno: Ing., Mgr. Milan Trpišovský MBA 3.10.2016 - 24.10.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.9.2016 do 21.9.2016
Adresa: Na Mlýnku 193 , 460 01 Liberec Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Marek 10.5.2016 - 16.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2016
Adresa: Husova 211 80, 460 05 Liberec Česká republika
Jméno: MUDr. Richard Lukáš PhD. 8.6.2016 - 16.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.4.2016 do 24.1.2017
Ve funkci: od 1.6.2016 do 18.1.2017
Adresa: V Koutě 105 , 463 31 Mníšek Česká republika
Jméno: Martin Hrubý 17.6.2014 - 23.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2014 do 13.5.2017
Adresa: Švermova 1353 , 511 01 Turnov Česká republika
Jméno: MUDr. Luděk Coufal 10.5.2016 - 23.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2016 do 12.5.2017
Adresa: Východní 2609, Česká Lípa 470 06
Jméno: Ing. Jan Rais MBA 10.5.2016 - 26.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2016 do 30.6.2017
Adresa: Liberecká 615 , 464 01 Raspenava Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Marek 16.2.2017 - 15.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.4.2016 do 28.7.2017
Ve funkci: od 18.1.2017 do 28.7.2017
Adresa: Husova 211/80, Liberec 460 05
Jméno: MUDr. Dušan Morman 23.6.2017 - 4.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2017
Adresa: Tulipánová 1131, Liberec 463 11
Jméno: Prof. Ing. Petr Moos CSc 10.5.2016 - 1.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2016
Adresa: Podnádražní 296/6, Praha 190 00
Jméno: MUDr. Dušan Morman 4.10.2017 - 6.11.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2017
Ve funkci: od 19.9.2017 do 18.10.2017
Adresa: Tulipánová 1131, Liberec 463 11
Jméno: Mgr. Zuzana Paukertová 4.10.2017 - 6.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.9.2017 do 17.10.2017
Adresa: Kolmá 448, Liberec 460 14
Jméno: Mgr. Marie Fryaufová 9.2.2015 - 15.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.1.2015 do 31.12.2017
Adresa: Nová 351/30, Liberec 460 10
Jméno: MUDr. Luděk Nečesaný MBA 24.10.2016 - 15.2.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.9.2016 do 31.12.2017
Ve funkci: od 23.9.2016 do 31.12.2017
Adresa: Azurová 1068 , 460 06 Liberec Česká republika
Jméno: MUDr. Jiří Nováček 16.2.2017 - 15.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2017 do 31.12.2017
Adresa: Boženy Němcové 598 21, 293 01 Mladá Boleslav Česká republika
Jméno: Prof. Ing. Petr Moos CSc 1.11.2017 - 15.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.4.2016 do 31.12.2017
Adresa: Kosmonautů 1547, Turnov 511 01
Jméno: MUDr. Dušan Morman 6.11.2017 - 15.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2017 do 16.1.2018
Adresa: Tulipánová 1131 , 463 11 Liberec Česká republika
Jméno: Mgr. Zuzana Paukertová 6.11.2017 - 15.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.10.2017 do 7.11.2017
Adresa: Kolmá 448, Liberec 460 14

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Bc. Martin Půta 16.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2017
Adresa: Turistická 197 , 463 34 Hrádek nad Nisou Česká republika
Jméno: Lena Mlejnková 16.2.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2017
Ve funkci: od 24.1.2017
Adresa: 153, Semily 513 01
Jméno: Ing. Tomáš Hocke 16.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2017
Adresa: Josefa Štrégla 2164 , 511 01 Turnov Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Knížek 16.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2017
Adresa: 130, Turnov 511 01
Jméno: Mgr. Jana Pastuchová 16.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2017
Adresa: Boženy Němcové 3656/4, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Michal Kříž 16.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2017
Adresa: 95, Turnov 511 01
Jméno: Mgr. Petra Plašková 11.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2017
Adresa: Na Mlýnku 720 , 460 01 Liberec Česká republika
Jméno: MUDr. Pavel Buchvald PhD. 11.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2017
Adresa: 245 , 463 31 Nová Ves Česká republika
Jméno: MUDr. Ivan Bašta 11.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2017
Adresa: Sportovní 1545 , 511 01 Turnov Česká republika
Jméno: Bc. Zuzana Kocumová 18.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2018
Adresa: Sosnová 466/2, Liberec 460 15
Jméno: Tibor Batthyány 18.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2018
Adresa: Libušina 329/7, Liberec 460 01
Jméno: MUDr. Jaroslav Krutský 7.2.2006 - 2.5.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2006 do 7.2.2007
Ve funkci: od 7.2.2006 do 7.2.2007
Adresa: B. Němcové 499 , 460 05 Liberec V Česká republika
Jméno: MUDr. Hana Králíčková 7.2.2006 - 2.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2006 do 7.2.2007
Adresa: Na Olešce 436, Semily 513 01
Jméno: Mgr. Vladimír Richter 7.2.2006 - 2.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2006 do 7.2.2007
Adresa: Na Výsluní 1152, Jilemnice 514 01
Jméno: Vítězslav Kverka 7.2.2006 - 2.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2006 do 7.2.2007
Adresa: Holubova 511 , 463 12 Liberec XXV Česká republika
Jméno: MUDr. Dušan Morman 7.2.2006 - 2.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2006 do 7.2.2007
Adresa: Na Perštýně 592/19, Liberec 460 01
Jméno: Olga Girsová 7.2.2006 - 2.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2006 do 7.2.2007
Adresa: Gagarinova 802/54, Liberec 460 06
Jméno: MUDr. Dušan Morman 2.5.2007 - 6.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2007 do 3.7.2007
Adresa: Na Perštýně 592 , 460 01 Liberec I Česká republika
Jméno: Olga Girsová 2.5.2007 - 6.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2007 do 3.7.2007
Adresa: Gagarinova 802/54, Liberec 460 06
Jméno: Vítězslav Kverka 2.5.2007 - 23.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2007 do 21.10.2007
Adresa: Holubova 511 , 463 12 Liberec XXV Česká republika
Jméno: Mgr. Ladislava Kohoutová 3.9.2007 - 23.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2007
Adresa: U Sila 1204, Liberec 463 11
Jméno: MUDr. Jaroslav Krutský 2.5.2007 - 16.7.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2007 do 18.6.2009
Ve funkci: od 10.4.2007 do 18.6.2009
Adresa: Buková 229, Liberec 460 01
Jméno: MUDr. Hana Králíčková 2.5.2007 - 16.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2007 do 18.6.2009
Adresa: Na Olešce 436, Semily 513 01
Jméno: Mgr. Vladimír Richter 2.5.2007 - 16.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2007 do 18.6.2009
Adresa: Na Výsluní 1152 , 514 01 Jilemnice Česká republika
Jméno: MUDr. Pavel Buchvald 3.9.2007 - 9.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2007 do 1.8.2010
Adresa: 245, Nová Ves 463 31
Jméno: MUDr. Dušan Morman 3.9.2007 - 9.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2007 do 1.8.2010
Adresa: Na Perštýně 592 , 460 01 Liberec 4 Česká republika
Jméno: Mgr. Ladislava Kohoutová 23.1.2008 - 9.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2007 do 1.8.2010
Adresa: U Sila 1204 , 463 11 Liberec Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Kittner 6.8.2007 - 13.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2007 do 3.10.2010
Adresa: Boženy Němcové 499/4, Liberec 460 05
Jméno: Ing. Ivo Palouš 6.8.2007 - 13.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.7.2007 do 3.10.2010
Adresa: Hanácká 442 , 460 08 Liberec 8 Česká republika
Jméno: MUDr. Pavel Novák 16.7.2009 - 3.5.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2009
Ve funkci: od 1.7.2009
Adresa: Nákladní 1027/3, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Bc. Stanislav Eichler 16.7.2009 - 7.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2009 do 9.9.2011
Adresa: Na Žižkově 187 , 463 43 Český Dub Česká republika
Jméno: Robert Dušek 16.7.2009 - 7.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2009 do 9.9.2011
Adresa: Jeronýmova 569 , 460 07 Liberec 7 Česká republika
Jméno: Ing. Jan Rais MBA 9.8.2010 - 7.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2010 do 9.9.2011
Adresa: Liberecká 615, Raspenava 464 01
Jméno: MUDr. Pavel Novák 3.5.2011 - 7.10.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2009 do 9.9.2011
Ve funkci: od 1.7.2009 do 9.9.2011
Adresa: Pod Kapličkou 5032, Jablonec nad Nisou 468 04
Jméno: Kamil Jan Svoboda 11.3.2011 - 15.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2011 do 19.12.2011
Adresa: Tanvaldská 1363 , 463 11 Liberec Česká republika
Jméno: Milan Šír 16.7.2009 - 17.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2009 do 18.9.2012
Adresa: Hvězdná 489 , 460 05 Liberec 5 Česká republika
Jméno: Bc. Zdeněk Bursa 7.10.2011 - 17.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2011 do 1.2.2013
Ve funkci: od 9.9.2011 do 1.2.2013
Adresa: 121, Zásada 468 25
Jméno: Bc. Stanislav Mackovík 7.10.2011 - 17.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2011 do 1.2.2013
Adresa: 38 , 471 24 Pertoltice pod Ralskem Česká republika
Jméno: Martin Sepp 7.10.2011 - 17.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2011 do 1.2.2013
Adresa: V Horkách 76 18, 460 07 Liberec 9 Česká republika
Jméno: Ing. František Hruša 11.3.2011 - 15.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2011 do 16.2.2014
Adresa: Břetislavova 306/5, Liberec 460 01
Jméno: MUDr. Dušan Morman 9.8.2010 - 14.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2010 do 2.11.2013
Adresa: Rubínová 1182 , 460 06 Liberec VI Česká republika
Jméno: MUDr. Pavel Buchvald 9.8.2010 - 14.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2010 do 2.11.2013
Adresa: 245, Nová Ves 463 31
Jméno: František Šebek 15.2.2012 - 14.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.12.2011 do 14.2.2014
Adresa: Felberova 123 2, 460 01 Liberec Česká republika
Jméno: Martin Půta 17.9.2013 - 14.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2013 do 14.2.2014
Adresa: Turistická 197 , 463 34 Hrádek nad Nisou Česká republika
Jméno: Ing. František Hruša 15.2.2014 - 14.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2011 do 16.2.2014
Adresa: Břetislavova 306/5, Liberec 460 01
Jméno: Jan Korytář 17.9.2013 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2013
Adresa: Svobody 243 58, 460 15 Liberec Česká republika
Jméno: Jan Korytář 29.5.2014 - 31.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2013
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 460 01
Jméno: Mgr. Jan Marek 15.2.2012 - 9.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2011 do 19.12.2014
Adresa: Sněhurčina 690/33, Liberec 460 15
Jméno: Josef Šedlbauer 17.9.2013 - 13.4.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2013 do 13.3.2015
Ve funkci: od 1.3.2013 do 13.3.2015
Adresa: Táborská 357/7, Liberec 460 08
Jméno: Ing. Tomáš Sláma 14.3.2014 - 13.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2014 do 13.2.2015
Adresa: 28. října 1329, Turnov 511 01
Jméno: Jan Korytář 31.5.2014 - 13.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2013 do 13.3.2015
Adresa: Aloisina výšina 629 102, 460 15 Liberec Česká republika
Jméno: Ing. František Hruša 7.8.2014 - 13.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2014 do 13.3.2015
Adresa: Břetislavova 306/5, Liberec 460 01
Jméno: Lena Mlejnková 17.9.2013 - 29.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2013
Adresa: 153 , 513 01 Semily Česká republika
Jméno: Lena Mlejnková 29.4.2015 - 18.11.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2013
Ve funkci: od 14.4.2015
Adresa: 153, Semily 513 01
Jméno: Bc. Zuzana Kocumová 13.4.2015 - 25.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2015
Adresa: Sosnová 468/6, Liberec 460 15
Jméno: Lena Mlejnková 18.11.2015 - 22.4.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2013 do 1.3.2016
Ve funkci: od 14.4.2015 do 1.3.2016
Adresa: 153 , 513 01 Semily Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Opatrný 13.4.2015 - 23.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2015
Adresa: Mírové náměstí 492/11, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Jaroslav Knížek 13.4.2015 - 23.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2015
Adresa: 130, Turnov 511 01
Jméno: Ing. František Pešek 13.4.2015 - 23.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2015
Adresa: U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: Tibor Batthyány 13.4.2015 - 23.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2015
Adresa: Libušina 329/7, Liberec 460 01
Jméno: Ing. Tomáš Hocke 14.3.2014 - 16.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2014 do 4.1.2017
Adresa: Josefa Štrégla 2164 , 511 01 Turnov Česká republika
Jméno: MUDr. Vladimír Šámal Ph.D. 14.3.2014 - 16.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.2.2014 do 4.1.2017
Adresa: Na Kopci 1209/12, Liberec 460 14
Jméno: Lena Mlejnková 22.4.2016 - 16.2.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2016 do 4.1.2017
Ve funkci: od 12.4.2016
Adresa: 153 , 513 01 Semily Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Opatrný 23.8.2016 - 16.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2015 do 4.1.2017
Adresa: Mírové náměstí 492/11, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Jaroslav Knížek 23.8.2016 - 16.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2015 do 4.1.2017
Adresa: 130, Turnov 511 01
Jméno: Ing. František Pešek 23.8.2016 - 16.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2015 do 4.1.2017
Adresa: U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno: MUDr. Pavel Buchvald 12.5.2014 - 11.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2014 do 23.4.2017
Adresa: 245, Nová Ves 463 31
Jméno: MUDr. Mgr. Jaroslav Porš 12.5.2014 - 11.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2014 do 23.4.2017
Adresa: 119, Boseň 295 01
Jméno: Mgr. Petra Plašková 12.5.2014 - 11.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2014 do 23.4.2017
Adresa: Na Mlýnku 720 , 460 01 Liberec Česká republika
Jméno: Bc. Zuzana Kocumová 25.2.2016 - 18.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2015 do 13.3.2018
Adresa: Sosnová 466 2, 460 15 Liberec Česká republika
Jméno: Tibor Batthyány 23.8.2016 - 18.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2015 do 13.3.2018
Adresa: Libušina 329 7, 460 01 Liberec Česká republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Rais MBA
Člen statutárního orgánu: MUDr. Richard Lukáš PhD.
Člen statutárního orgánu: Ing. Mgr. Milan Trpišovský MBA
Člen statutárního orgánu: MUDr. Martin Hrubý
Člen statutárního orgánu: Mgr. Marie Fryaufová
Člen statutárního orgánu: Ing. Hana Jelínková
Člen statutárního orgánu: MUDr. Adam Vitouš
Člen statutárního orgánu: Jaromír Hons
Člen statutárního orgánu: Prof.Dr.Ing. Zdeněk Kůs CSc

Vlastníci firmy Krajská nemocnice Liberec, a.s. IČO: 27283933

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 989 865 000 Kč 100% 4.11.2008
zakladni 816 364 000 Kč 100% 26.5.2008 - 4.11.2008
zakladni 815 364 000 Kč 100% 21.12.2007 - 26.5.2008
zakladni 715 364 000 Kč 100% 20.6.2006 - 21.12.2007
zakladni 2 000 000 Kč 100% 7.2.2006 - 20.6.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 90 7.8.2014
Kmenové akcie na jméno 11 729 800 Kč 1 7.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 7.8.2014
Kmenové akcie na jméno 54 632 100 Kč 1 7.8.2014
Kmenové akcie na jméno 11 516 300 Kč 1 7.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 634 140 Kč 1 7.8.2014
Kmenové akcie na jméno 7 352 330 Kč 1 7.8.2014
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 90 1.1.2014 - 7.8.2014
Kmenové akcie na jméno 11 729 800 Kč 1 1.1.2014 - 7.8.2014
Akcie na jméno 11 516 300 Kč 1 1.1.2014 - 7.8.2014
Akcie na jméno 1 634 140 Kč 1 1.1.2014 - 7.8.2014
Akcie na jméno 7 352 330 Kč 1 1.1.2014 - 7.8.2014
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 9 4.11.2008 - 1.1.2014
Akcie na jméno 18 868 600 Kč 1 4.11.2008 - 1.1.2014
Akcie na jméno 54 632 100 Kč 1 4.11.2008 - 7.8.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 26.5.2008 - 7.8.2014
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 8 21.12.2007 - 4.11.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 7 29.6.2007 - 21.12.2007
Kmenové akcie na jméno 13 364 000 Kč 1 29.6.2007 - 1.1.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 000 Kč 7 20.6.2006 - 29.6.2007
Kmenové akcie na majitele 13 364 000 Kč 1 20.6.2006 - 29.6.2007
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 7.2.2006 - 26.5.2008

Sbírka Listin Krajská nemocnice Liberec, a.s. IČO: 27283933

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1651/SL 220 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 18.9.2015 5.10.2015 7.10.2015 105
B 1651/SL 219 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2015 18.9.2015 30.9.2015 6
B 1651/SL 217 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2015 9.7.2015 14.7.2015 2
B 1651/SL 215 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 9.7.2015 14.7.2015 12
B 1651/SL 214 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2015 9.7.2015 14.7.2015 8
B 1651/SL 212 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2015 9.7.2015 14.7.2015 9
B 1651/SL 211 notářský zápis [Nz 293/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2015 9.7.2015 14.7.2015 11
B 1651/SL 210 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2015 24.4.2015 5.5.2015 3
B 1651/SL 209 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2015 24.4.2015 5.5.2015 3
B 1651/SL 208 rozhod. o statut. orgánu výpis ze zápisu Krajský soud v Ústí nad Labem 13.1.2015 15.4.2015 15.4.2015 2
B 1651/SL 207 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2015 1.4.2015 15.4.2015 8
B 1651/SL 205 rozhod. o statut. orgánu rezignace Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2015 15.4.2015 1
B 1651/SL 204 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2015 30.1.2015 10.2.2015 22
B 1651/SL 203 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2014 7.10.2014 17.10.2014 2
B 1651/SL 202 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2014 8.8.2014 11.8.2014 6
B 1651/SL 201 notářský zápis Nz 422/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2014 8.8.2014 11.8.2014 17
B 1651/SL 200 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2014 8.8.2014 11.8.2014 27
B 1651/SL 199 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2014 8.8.2014 11.8.2014 15
B 1651/SL 198 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 8.8.2014 11.8.2014 12
B 1651/SL 197 rozhod. o statut. orgánu zápisz VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2014 8.8.2014 11.8.2014 6
B 1651/SL 196 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2013 18.6.2014 19.6.2014 2
B 1651/SL 194 notářský zápis Nz 168/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2014 13.5.2014 14.5.2014 11
B 1651/SL 193 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2014 17.3.2014 18.3.2014 12
B 1651/SL 191 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2013 9.12.2013 10.12.2013 12
B 1651/SL 190 notářský zápis Nz 464/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2013 9.12.2013 10.12.2013 26
B 1651/SL 187 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 18.9.2013 21.10.2013 21.10.2013 2
B 1651/SL 186 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.2013 21.10.2013 21.10.2013 5
B 1651/SL 188 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2013 1.10.2013 1.10.2013 14
B 1651/SL 183 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 18.9.2013 19.9.2013 24
B 1651/SL 182 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2013 18.9.2013 19.9.2013 1
B 1651/SL 181 rozhod. o statut. orgánu Odstoupení z funkce místopředsedy představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2013 18.9.2013 19.9.2013 1
B 1651/SL 179 rozhod. o statut. orgánu Odst.z funkce člena představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2013 18.9.2013 19.9.2013 1
B 1651/SL 178 rozhod. o statut. orgánu Odst.z funkce člena představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2013 18.9.2013 19.9.2013 1
B 1651/SL 177 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2013 18.9.2013 19.9.2013 1
B 1651/SL 176 rozhod. o statut. orgánu Odst.z funkce člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2013 18.9.2013 19.9.2013 1
B 1651/SL 175 rozhod. o statut. orgánu Odst.z funkce člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2013 18.9.2013 19.9.2013 1
B 1651/SL 174 rozhod. o statut. orgánu Odst.z funkce člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2013 18.9.2013 19.9.2013 1
B 1651/SL 173 rozhod. o statut. orgánu Odst.z funkce předsedy DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2013 18.9.2013 19.9.2013 1
B 1651/SL 172 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2013 18.9.2013 19.9.2013 4
B 1651/SL 171 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2013 18.9.2013 19.9.2013 5
B 1651/SL 168 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 12.8.2013 13.8.2013 9
B 1651/SL 167 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2013 12.8.2013 13.8.2013 10
B 1651/SL 166 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2012 15.8.2012 16.8.2012 62
B 1651/SL 165 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2012 13.8.2012 14.8.2012 8
B 1651/SL 164 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2012 13.8.2012 14.8.2012 44
B 1651/SL 163 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2012 13.8.2012 14.8.2012 11
B 1651/SL 162 notářský zápis NZ 196/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2012 13.8.2012 14.8.2012 3
B 1651/SL 161 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2011 16.2.2012 5
B 1651/SL 160 ostatní Zápis volební komise Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.2011 16.2.2012 1
B 1651/SL 159 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.2011 16.2.2012 1
B 1651/SL 158 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.1.2012 16.2.2012 1
B 1651/SL 157 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.11.2011 16.2.2012 1
B 1651/SL 156 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2011 16.2.2012 11
B 1651/SL 155 notářský zápis NZ 2761/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2011 16.2.2012 6
B 1651/SL 154 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.2011 7.10.2011 12.10.2011 6
B 1651/SL 152 rozhod. o statut. orgánu Výpis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.2011 7.10.2011 12.10.2011 4
B 1651/SL 151 podpisové vzory čestné prohl.M.Sepp Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2011 7.10.2011 12.10.2011 2
B 1651/SL 149 podpisové vzory čestné prohl.Bc.Z.Bursa Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2011 7.10.2011 12.10.2011 2
B 1651/SL 148 podpisové vzory čestné prohl.Bc.S.Mackovík Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2011 7.10.2011 12.10.2011 2
B 1651/SL 147 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2011 15.8.2011 16.8.2011 2
B 1651/SL 145 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2011 25.7.2011 1.8.2011 56
B 1651/SL 144 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2011 25.7.2011 1.8.2011 12
B 1651/SL 143 rozhod. o statut. orgánu Zápis z hlasování DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2011 25.7.2011 1.8.2011 2
B 1651/SL 141 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2011 25.7.2011 1.8.2011 1
B 1651/SL 139 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2011 10.6.2011 10.6.2011 1
B 1651/SL 138 podpisové vzory čestné prohl.MUDr.V.Šámal Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2011 4.5.2011 5.5.2011 2
B 1651/SL 134 podpisové vzory +ČP Prof.MUDr.T.Zima,DrSc.,MBA Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.2011 11.3.2011 18.3.2011 2
B 1651/SL 131 účetní závěrka čestné prohl.JUDr.J.Skácel Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.2011 11.3.2011 18.3.2011 2
B 1651/SL 130 podpisové vzory čestné prohl.Ing.F.Hruša Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2011 11.3.2011 18.3.2011 2
B 1651/SL 129 podpisové vzory + ČP Ing.D.Koššovicová, MBA. Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.2011 11.3.2011 18.3.2011 2
B 1651/SL 128 podpisové vzory čestné prohl.Ing.A.Špičková Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.2011 11.3.2011 18.3.2011 2
B 1651/SL 127 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2011 11.3.2011 18.3.2011 2
B 1651/SL 126 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.2.2011 11.3.2011 18.3.2011 9
B 1651/SL 125 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.2.2011 11.3.2011 18.3.2011 2
B 1651/SL 124 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2010 6.12.2010 13.12.2010 2
B 1651/SL 120 podpisové vzory ČP MUDr.P.Buchvald Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2010 9.8.2010 12.8.2010 2
B 1651/SL 118 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2010 4.8.2010 5.8.2010 7
B 1651/SL 116 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2010 27.7.2010 9
B 1651/SL 114 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2010 20.7.2010 27.7.2010 23
B 1651/SL 111 rozhod. o statut. orgánu Výpis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2010 14.6.2010 16.6.2010 1
B 1651/SL 106 ostatní zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2010 19.3.2010 23.3.2010 1
B 1651/SL 105 podpisové vzory ČP M.Sepp Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2010 19.3.2010 23.3.2010 2
B 1651/SL 99 podpisové vzory čestné prohl.MUDr.Novák Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.2009 20.7.2009 2
B 1651/SL 98 podpisové vzory čestné prohl.M.Šír Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2009 20.7.2009 2
B 1651/SL 97 podpisové vzory čestné prohl.MUDr.Novák Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2009 20.7.2009 2
B 1651/SL 102 zpráva auditora za rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2009 23
B 1651/SL 101 podpisové vzory Bc.Eichler Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2009 20.7.2009 2
B 1651/SL 100 podpisové vzory čestné prohl.R.Dušek Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2009 20.7.2009 2
B 1651/SL 96 podpisové vzory +ČP Ing.Stránský,MBA Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2009 13.7.2009 15.7.2009 2
B 1651/SL 95 rozhod. o statut. orgánu výpis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2009 13.7.2009 15.7.2009 1
B 1651/SL 94 rozhod. o statut. orgánu výpis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2009 19.6.2009 22.6.2009 1
B 1651/SL 93 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Tanečková Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2009 19.6.2009 22.6.2009 2
B 1651/SL 92 podpisové vzory +ČP doc.MUDr.Suchomel,PhD. Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2009 11.5.2009 12.5.2009 2
B 1651/SL 91 podpisové vzory čestné prohl.MUDr.Baader Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2009 11.5.2009 12.5.2009 2
B 1651/SL 90 podpisové vzory čestné prohl.MUDr.Lukáš,PhD. Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2009 11.5.2009 12.5.2009 2
B 1651/SL 89 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2009 11.5.2009 12.5.2009 2
B 1651/SL 88 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2009 11.5.2009 12.5.2009 16
B 1651/SL 87 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2008 7.11.2008 10.11.2008 11
B 1651/SL 86 ostatní smlouva o započtení Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2008 7.11.2008 10.11.2008 4
B 1651/SL 85 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2008 7.11.2008 10.11.2008 6
B 1651/SL 83 ostatní prohlášení vkladatele Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2008 7.11.2008 10.11.2008 9
B 1651/SL 82 posudek znalce č. 4065-65/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.2008 15.10.2008 15.10.2008 25
B 1651/SL 81 notářský zápis Nz 461/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2008 15.10.2008 15.10.2008 4
B 1651/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.2008 29.9.2008 29.9.2008 13
B 1651/SL 78 účetní závěrka k 31.12.2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2008 10.9.2008 17.9.2008 20
B 1651/SL 77 účetní závěrka zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2008 21.7.2008 25.7.2008 22
B 1651/SL 76 ostatní výpis z usnesení ze zasedání Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2008 21.7.2008 25.7.2008 1
B 1651/SL 75 rozhod. o statut. orgánu výpis ze zápisu z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2008 26.5.2008 28.5.2008 2
B 1651/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2008 26.5.2008 27.5.2008 11
B 1651/SL 73 ostatní smlouva o vkladu obchod.podílu Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2008 27.5.2008 4
B 1651/SL 72 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2008 27.5.2008 4
B 1651/SL 70 notářský zápis Nz 117/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2008 12.3.2008 13.3.2008 2
B 1651/SL 69 posudek znalce č. 180-90/07 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2007 12.3.2008 13.3.2008 56
B 1651/SL 66 notářský zápis Nz 3/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.1.2008 24.1.2008 24.1.2008 3
B 1651/SL 64 ostatní prohlášení vkladatele Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2007 18.12.2007 20.12.2007 40
B 1651/SL 63 ostatní protokol o před.a převz.věcí Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2007 18.12.2007 20.12.2007 19
B 1651/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2007 18.12.2007 20.12.2007 11
B 1651/SL 60 ostatní výpis ze zápisu z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2007 18.12.2007 20.12.2007 1
B 1651/SL 59 posudek znalce Č. 3921-221/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2007 10.12.2007 11.12.2007 20
B 1651/SL 58 notářský zápis Nz 513/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2007 28.11.2007 29.11.2007 17
B 1651/SL 57 účetní závěrka zpráva auditora 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2007 26.9.2007 22.10.2007 19
B 1651/SL 54 podpisové vzory čestné prohlá.MUDr.D.Morman Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2007 3.9.2007 5.9.2007 1
B 1651/SL 53 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2007 3.9.2007 5.9.2007 5
B 1651/SL 52 rozhod. o statut. orgánu zápis volební komise Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2007 3.9.2007 5.9.2007 2
B 1651/SL 51 podpisové vzory čestné prohlá.MUDr.V.Šámal Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2007 21.8.2007 22.8.2007 1
B 1651/SL 49 účetní závěrka zpráva auditora 2006+zpr.předs Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2007 7.8.2007 14.8.2007 39
B 1651/SL 48 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.I.Palouš Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2007 7.8.2007 14.8.2007 2
B 1651/SL 47 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.J.Kittner Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2007 7.8.2007 14.8.2007 2
B 1651/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2007 7.8.2007 14.8.2007 11
B 1651/SL 45 ostatní výpis z usnesení ze zased.RK Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2007 7.8.2007 14.8.2007 2
B 1651/SL 44 notářský zápis Nz 297/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2007 7.8.2007 14.8.2007 2
B 1651/SL 43 podpisové vzory čestné prohlá.MUDr.M.Baader Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2007 12.6.2007 13.6.2007 1
B 1651/SL 42 podpisové vzory čestné prohlá.MUDr.L.Nečesaný Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2007 12.6.2007 13.6.2007 1
B 1651/SL 41 podpisové vzory čestné prohlá.MUDr.L.Nečesaný Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2007 12.6.2007 13.6.2007 1
B 1651/SL 40 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.M.Tanečková Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2007 12.6.2007 13.6.2007 2
B 1651/SL 39 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2007 12.6.2007 13.6.2007 3
B 1651/SL 38 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2007 12.6.2007 13.6.2007 4
B 1651/SL 37 ostatní výpis z usnes. ze zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2007 12.6.2007 13.6.2007 1
B 1651/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2007 12.6.2007 13.6.2007 11
B 1651/SL 35 notářský zápis Nz 251/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2007 12.6.2007 13.6.2007 2
B 1651/SL 34 ostatní ukončení členství v představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2007 29.5.2007 30.5.2007 1
B 1651/SL 33 ostatní odstoup.z pozice člena předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2007 29.5.2007 30.5.2007 1
B 1651/SL 32 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2007 29.5.2007 30.5.2007 5
B 1651/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2007 3.5.2007 3.5.2007 11
B 1651/SL 30 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2007 3.5.2007 3.5.2007 4
B 1651/SL 29 ostatní výpis z usnesení ze zased. RM Krajský soud v Ústí nad Labem 13.2.2007 3.5.2007 3.5.2007 2
B 1651/SL 28 notářský zápis Nz 130/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2007 3.5.2007 3.5.2007 2
B 1651/SL 27 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.R.Horčička Krajský soud v Ústí nad Labem 7.11.2006 24.11.2006 3.1.2007 2
B 1651/SL 26 ostatní výpis usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem 3.10.2006 24.11.2006 3.1.2007 1
B 1651/SL 25 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.10.2006 24.11.2006 3.1.2007 7
B 1651/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2006 11.9.2006 25.10.2006 9
B 1651/SL 23 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.A.Stránský Krajský soud v Ústí nad Labem 14.8.2006 4.9.2006 19.10.2006 2
B 1651/SL 21 posudek znalce č.3515-15/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2006 29.5.2006 2.6.2006 7
B 1651/SL 19 posudek znalce č.3513-13/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2006 29.5.2006 2.6.2006 15
B 1651/SL 18 posudek znalce č.3511-11/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2006 29.5.2006 2.6.2006 15
B 1651/SL 16 posudek znalce č-3509-09/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2006 29.5.2006 2.6.2006 30
B 1651/SL 14 posudek znalce č.3502-02/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2006 29.5.2006 2.6.2006 28
B 1651/SL 13 notářský zápis Nz 193/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2006 29.5.2006 2.6.2006 8
B 1651/SL 9 podpisové vzory čestné prohl.Ing.P.Zahradníček Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2005 9.2.2006 20.2.2006 2
B 1651/SL 7 podpisové vzory čestné prohlá.PhDr.A.Riegerová Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2005 9.2.2006 20.2.2006 2
B 1651/SL 6 podpisové vzory čestné prohlá.MUDr.P.Suchomel Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2005 9.2.2006 20.2.2006 2
B 1651/SL 5 podpisové vzory čestné prohlá. MUDr.R.Lukáš Krajský soud v Ústí nad Labem 15.11.2005 9.2.2006 20.2.2006 2
B 1651/SL 4 podpisové vzory čestné prohlá.MUDr.M.Baader Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2005 9.2.2006 20.2.2006 2
B 1651/SL 2 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání členů představ Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2005 9.2.2006 20.2.2006 1
B 1651/SL 12 notářský zápis Nz 391/2005 zakladat.listina Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.2005 9.2.2006 20.2.2006 14
B 1651/SL 11 podpisové vzory čestné prohlá.MUDr.R.Janoušek Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2005 9.2.2006 20.2.2006 2
B 1651/SL 10 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.Č.Havrda Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2005 9.2.2006 20.2.2006 2
B 1651/SL 1 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.9.2005 9.2.2006 20.2.2006 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Krajská nemocnice Liberec, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Krajská nemocnice Liberec, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.