KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. Praha IČO: 49195719

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 49195719.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Slévárenství, modelářství , Obráběčství a další.

Základní údaje o KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. IČO: 49195719

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 25.1.2011
Spisová značka: B 16897
IČO: 49195719
Obchodní firma: KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 1.9.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.9.1993
Počet členů dozorčí rady: 1 22.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.7.2014 - 17.6.2019
Mimořádná valná hromada společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s., se sídlem Rokycany, Zeyerova 285, PSČ 337 01, IČ 491 95 719, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 353 (dále jen "společnost") konaná dne 20. května 2008, 1) určuje: Hlavním akcionářem společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. je společnost KERAMOST, akciová společnost, IČ 499 01 222, se sídlem Most, Žatecká 1899/25, PSČ 434 30, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústní nad Labem, oddíl B, vložka 485 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení její žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vl astnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 4.4.2008 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 292.724 kusů ak cií na majitele o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, emitovaných společností KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s., se sídlem Rokycany, Zeyerova 285, PSČ 337 01, IČ 491 95 719, v listinné podobě, a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papí rů podle ust. § 183i a násl. obch. zák. 2) schvaluje: Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obcho dního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3) konstatuje a osvědčuje: Hlavní akcionář společnosti, poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 210,- Kč (dvě stě deset korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydanou společností KOVOH UTĚ ROKYCANY, a. s., se sídlem Rokycany, Zeyerova 285, PSČ 337 01, IČ 491 95 719, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 353. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 069 ze dne 25.2. 2008, který vypracoval Ing. Petr Šmíd - znalec z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a kapitálový trh. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 069 (Závěrečný výrok) je uvedeno následující: "Výše uvedeným způsobem byla stanovena hodnota 1 akcie KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. o nominální hodnotě 1.000,- Kč na 20,7% nominální hodnoty, což představuje částku: 207 ,- Kč (slovy dvě stě sedm korun českých) za akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč." Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena výnosovou metodou dle plánu KO VOHUTĚ ROKYCANY, a. s., a to z důvodu, že základním zdrojem hodnoty jsou pro akcionáře výnosy. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti M e r x a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložce 4226, k terá na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo společnosti osvědčeno potvrzením společnosti Merx a.s. ze dne 15. května 2008. Společnost KERAMOST, akciová společnost, IČ 499 01 222, se sídlem Most, Žatecká 1899/25, PSČ 434 30, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 485, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obch . zák. v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obch. zák. v platném zněn í. Notářský zápis NZ 189/2008, N 193/2008 ze dne 20. května 2008, který osvědčuje přijetí tohoto usnesení bude k nahlédnutí v sídle společnosti. Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společností M e r x a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíl u B, vložce 4226, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelů, vyplatí protiplnění (dle § 183 m) do 10 dnů po předložení akcií a to na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění př i předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti M e r x a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v ob chodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4226, tel. 568 423 014, a to v jejím sídle, v pracovní dny od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 obch. zák. Společnos t Merx a.s. poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). 27.5.2008 - 8.10.2008
Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti, který činí 325.915.000,-- Kč, slovy: třistadvacetpět milionů devětsetpatnáct tisíc korun českých se snižuje v rozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Rozsahu snížení základního kapitálu je omezen maximální částkou ve výši 50.000.000,-- Kč, slovy: padesát milionů korun českých, což umožňuje snížit základní kapitál až na částku ve výši 275.915.000,-- Kč, slovy: dvěstěsedmdesátpět milionů devětsetpatnáct tisíc korun českých (dolní hranice snížení základního kapitálu). 2. Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty společnosti. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, je následující: - částka odpovídající ceně pořízení vykoupených vlastních kmenových akcií bude zúčtována na vrub zrušených akcií, - částkou odpovídající rozdílu mezi cenou pořízení vlastních kmenových akcií a jmenovitou hodnotou vlastních akcií bude zúčtována ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let. 4. Předmětnými akciemi, jichž se veřejný návrh týká a které budou vzaty z oběhu, jsou kmenové nekótované akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě po 1.000,--Kč, slovy: po tisíci korunách českých. 5. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím nejvýše 50.000 kus, slovy: padesát tisíc kusů předmětných akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům podle § 213c obchodního zákoníku a jejich zničením nebo zruš ením či jejich prohlášením za neplatné. 6. Vzetí akcií společnosti z oběhu bude provedeno úplatně, přičemž výše úplaty za jednu akcii společnosti činí 100,-- Kč, slovy: jednostokorun českých. 7. Představenstvo společnosti se v souladu s § 213 c, odst. 6 obch. zákoníku pověřuje podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. O částce snížení základního kapi tálu až do výše stanovené v odst. 1. tohoto usnesení rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je při určování částky snížení základního kapitálu vázáno počtem a jmenovitou hodnotou akcií uvedených ve smlouvách uzavřených na základě veřejného návrhu smlouvy. 8. Valná hromada konstatuje, že společnost má dostatek možností pro zabezpečení finančních prostředků na zaplacení ceny akcií nabytých na základě veřejného návrhu smlouvy a pověřuje představenstvo společnosti, aby rozhodlo o způsobu zajištění těchto pros tředků tak, aby v době splatnosti ceny za tyto akcie byly finanční prostředky v dostatečné výši k dispozici. 9. Pokud bude stanovený počet předmětných akcií uvedený v oznámení o přijetí nabídky překročen, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která nabídku přijala bude uspokojena poměrně, přičemž výpočet poměrného množství účas tnických akcií se zaokrouhluje na celé kusy dolů s tím, že počet akcií uvedený v nabídce platí za snížení o výsledek zaokrouhlování. 10. Představenstvo zajistí informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu se zněním platných stanov společnosti (článek č. 37 ?Oznamování?), formou v eřejného návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o koupi akcií. 11. Představenstvo může, nad rámec článku 10, pro lepší informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu s tímto usnesením valné hromady, zaslat akcion ářům osobní dopis, s přiloženým návrhem na uzavření smlouvy o koupi jejich akcií na účet společnosti. 12. Při realizaci nákupu vlastních akcií společnosti, valná hromada souhlasí s použitím osobních údajů akcionářů pro zaslání potřebných dokumentů a pro finanční vypořádání mezi kupujícím a prodávajícím. 13. Představenstvo zajistí realizaci nákupu vlastních akcií. Podmínky veřejného návrhu smlouvy určí představenstvo společnosti za dodržení všech zákonem stanovených náležitostí ? ust. § 183a obchodního zákoníku se využijí podle ust. § 213c obchodního záko níku pouze přiměřeně. Představenstvo může využít v rámci potvrzení přijetí nabídky ust. § 183a, odst. 7 obch. zákoníku, a to zejména ve vztahu k automatickému potvrzení přijetí návrhu akcionáře společností. 14. Představenstvo je pověřeno určit dobu trvání a počátky běhů jednotlivých lhůt v závislosti na termínech provedení příslušných zápisů do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení (vrácení) akcií společnosti je stanovena v trvání šedesáti kalendářních dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude vyplacena kupní cena akcií ve lhůtě do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu od obchodního rejstříku. Valná hromada ukládá představenstvu zvolit vhodný způsob úhrad y kupní ceny (např. složenkou České pošty) tak, aby bylo možno uhradit kupní cenu v co nejkratším termínu a s minimálními náklady pro akcionáře. 15. Všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré lhůty, konkrétní opatření, způsob provedení jednotlivých úkonů apod., které nejsou výslovně upraveny tímto usnesením valné hromady, stanoví představenstvo. 17.8.2005 - 10.4.2006
Usnesením Okresního soudu v Rokycanech z 9.4.2002 č.j. Nc 2074/2002-6 se nařizuje exekuce v exekuční věci oprávněné společnosti ČM kapitálová a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 34. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Karel Urban, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Cejl 99. Soudní exekutor exekučním příkazem ze dne 17.5.2002, sp. zn. EX 79/2002-42 rozhodl o provedení exekuce prodejem podniku s názvem KOVOHUTĚ ROKYCANY a.s., IČ 49 19 57 19, se sídlem Zeyerova 285, 33701 Rokycany. 29.5.2002 - 28.12.2002

Aktuální kontaktní údaje KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49195719
Obchodní firma: KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 3.3.1994
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49195719
Firma: KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.9.1993

Kontakty na KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. IČO: 49195719

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Rybná 682/14 , Praha 110 00 28.12.2010
Sídlo: Zeyerova 285 , Rokycany 337 01 1.8.2001 - 28.12.2010
Sídlo: Rokycany Česká republika
1.9.1993 - 1.8.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Rybná 682/14, Praha 110 00

Obory činností KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. IČO: 49195719

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
obráběčství 23.7.2010
slévárenství, modelářství 23.7.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 23.7.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.7.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 10.8.2004 - 23.7.2010
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona 19.7.1999 - 23.4.2003
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona 19.7.1999 - 23.4.2003
hostinská činnost 2.4.1997 - 23.4.2003
silniční motorová doprava nákladní 2.4.1997 - 23.7.2010
slévárenství 2.4.1997 - 23.7.2010
kovoobráběčství 2.4.1997 - 23.7.2010
slévání železných a neželezných obecných kovů 5.6.1996 - 2.4.1997
kovoobrábění 5.6.1996 - 2.4.1997
zprostředkování obchodu a služeb 5.6.1996 - 23.7.2010
tváření neželezných kovů a speciálních slitin 5.6.1996 - 23.7.2010
silniční motorová doprava 24.1.1995 - 2.4.1997
ubytovací služby 24.1.1995 - 23.4.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.1.1995 - 23.7.2010
výroba a odbyt: - polotovarů a dílů z neželezných kovů a speciálních slitin, - kluzných ložisek, pouzder a ostatních obdobných součástí 1.9.1993 - 5.6.1996

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin

  • Zprostředkování obchodu

  • Velkoobchod

  • Zprostředkování služeb

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Zeyerova 285 , Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny: 1002381517
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin

  • Zprostředkování obchodu

  • Velkoobchod

  • Zprostředkování služeb

Zahájení provozování: 15.3.1994

Živnost č. 2 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Zeyerova 285 , Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny: 1002381517
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.3.1994

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Zeyerova 285 , Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny: 1002381517
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.1994

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.3.1994

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.3.1994
Zánik oprávnění: 14.5.2003

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.3.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.1996
Zánik oprávnění: 22.5.2001

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.9.1996
Zánik oprávnění: 14.5.2003

Živnost č. 12 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání,přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.6.1999
Zánik oprávnění: 10.3.2003

Živnost č. 13 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.6.1999
Zánik oprávnění: 10.3.2003

Živnost č. 14 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
Výroba a hutní zpracování mědi
Slévárenství
Obrábění
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. IČO: 49195719

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. 17.6.2019
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 22.7.2014 - 17.6.2019
Způsob jednání: Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány, buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně představenstvem pověřený člen představenstva, nebo dva členové představenstva. 23.7.2010 - 22.7.2014
Způsob jednání: a) za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány, buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva b) podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis 1.8.2001 - 23.7.2010
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva na základě představenstvem udělené písemné plné moci, nebo společně předseda a místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, b) podepisování - za společnost podepisují společně všichni členové představenstva anebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 3.8.2000 - 1.8.2001
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva na základě představenstvem udělené písemné plné moci, b) podepisování - za společnost podepisují společně všichni členové představenstva anebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 5.6.1996 - 3.8.2000
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo na základě představenstvem udělené písemné plné moci samostatně jeden člen představenstva, b) podepisování - za společnost podepisují společně všichni členové představenstva anebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.2.1996 - 5.6.1996
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 1.9.1993 - 1.2.1996
Jméno: Mgr. Miloš Tuček 29.2.2016
Funkce: předseda
Trvání členství: od 3.11.2015
Ve funkci: od 4.11.2015
Adresa: Nad Roklí 534, Mirošov 338 43
Jméno: ing. Mirko Šindelek CSc. 1.9.1993 - 1.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krškova 785/11, Praha 152 00
Jméno: Vladimír Horáček 1.9.1993 - 1.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Libušina 564, Rokycany 337 01
Jméno: ing. Karel Sysel 1.9.1993 - 1.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Stará cesta 854, Rokycany 337 01
Jméno: ing. Václav Wágner 1.9.1993 - 1.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Boženy Němcové 772, Rokycany 337 01
Jméno: ing. Ludvík Smolík 1.9.1993 - 1.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krokova 780, Rokycany 337 01
Jméno: ing. Pavel Kolář 1.3.1995 - 1.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sarajevská 2211/21, Praha 120 00
Jméno: Josef Čepička 1.3.1995 - 1.2.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Cílkova 650/2, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Jan Nešpor 1.2.1996 - 5.6.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na Prádle 252, Pyšely 251 67
Jméno: ing. Pavel Kolář 1.2.1996 - 5.6.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Sarajevská 2211/21, Praha 120 00
Jméno: ing. Karel Sysel 1.2.1996 - 5.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Stará cesta 854, Rokycany 337 01
Jméno: ing. Karel Sysel 5.6.1996 - 2.4.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Stará cesta 854, Rokycany 337 01
Jméno: ing. Jiří Fíla 5.6.1996 - 1.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jiřího Wolkera 397, Most 434 01
Jméno: ing. Rostislav Kašpar 2.4.1997 - 1.9.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Purkyňova 184, Tlučná 330 26
Jméno: ing. Anna Beránková 5.6.1996 - 19.7.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Strážnická 1004/18, Plzeň 323 00
Jméno: ing. Rostislav Kašpar 1.9.1998 - 19.7.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Purkyňova 648, Tlučná 330 26
Jméno: Čestmír Velíšek 5.6.1996 - 3.8.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 332 05 Losiná 45, p. Chválenice Česká republika
Jméno: Elvíra Šlapáková 1.9.1998 - 3.8.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čapkova 2025, Litvínov 436 01
Jméno: Doc. Ing. Jaroslav Tuček CSc. 19.7.1999 - 3.8.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Pražská 612, Rokycany 337 01
Jméno: ing. Anna Beránková 19.7.1999 - 1.8.2001
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 16.5.2001
Adresa: 43 , 330 04 Chotiná Česká republika
Jméno: Čestmír Velíšek 3.8.2000 - 1.8.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 16.5.2001
Adresa: 45 , 332 04 Losiná Česká republika
Jméno: Ing. Petr Květon 3.8.2000 - 1.8.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 16.5.2001
Adresa: 22, Chodská Lhota 345 06
Jméno: Ing. Drahomír Kočí 21.9.2000 - 1.8.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 16.5.2001
Adresa: Slovanská 1472/93, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Gabriel Kovács 1.8.2001 - 9.10.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 16.5.2001 do 30.4.2002
Adresa: Žilovská 760, Praha 155 00
Jméno: Ing. Drahomír Kočí 1.8.2001 - 10.3.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 16.5.2001 do 30.6.2003
Adresa: Slovanská 1472/93, Děčín 405 02
Jméno: Mgr. Miloš Tuček 1.8.2001 - 10.3.2004
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 16.5.2001 do 30.6.2003
Adresa: Nad Roklí 534, Mirošov 338 43
Jméno: Jozef Böjtöš 10.3.2004 - 28.2.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.3.2003 do 23.7.2004
Ve funkci: od 1.7.2003 do 23.7.2004
Adresa: Lomonosova 2266 , 4001 Košice Slovenská republika
Jméno: PhDr. Ivan Nefe CSc. 24.3.2004 - 6.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2003 do 2.5.2007
Adresa: Šimáčkova 1378/2, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Miloš Tuček 10.3.2004 - 11.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 15.8.2008
Ve funkci: od 1.7.2003 do 15.8.2008
Adresa: Nad Roklí 534, Mirošov 338 43
Jméno: Ing. Anna Beránková 28.2.2005 - 29.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.7.2004
Ve funkci: od 24.7.2004
Adresa: 43, Hromnice 330 11
Jméno: Dr. Ing. Josef Macháček MBA 11.9.2008 - 29.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.8.2008
Adresa: Nádražní 615/30, Ostrava 702 00
Jméno: Jana Zavadilová 27.8.2008 - 3.2.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2008 do 31.12.2008
Adresa: 135, Chocenice 336 01
Jméno: Ing. Anna Beránková 29.9.2008 - 24.6.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.7.2004 do 24.10.2009
Ve funkci: od 15.8.2008 do 24.10.2009
Adresa: 43, Hromnice 330 11
Jméno: Dr. Ing. Josef Macháček MBA 29.9.2008 - 23.7.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.8.2008
Ve funkci: od 15.8.2008
Adresa: Nádražní 615/30, Ostrava 702 00
Jméno: Dr. Ing. Josef Macháček MBA 23.7.2010 - 16.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.8.2008 do 8.9.2010
Ve funkci: od 15.8.2008 do 8.9.2010
Adresa: Dukelská 948, Přeštice 334 01
Jméno: Josef Šmíd 24.6.2010 - 14.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2010 do 2.7.2013
Ve funkci: od 16.6.2010 do 2.7.2013
Adresa: Uxova 541, Mirošov 338 43
Jméno: Ing. Karel Ernest 3.2.2009 - 5.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009 do 20.2.2014
Ve funkci: do 20.2.2014
Adresa: Lužická 998, Rokycany 337 01
Jméno: Mgr. Miloš Tuček 16.9.2010 - 5.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.9.2010
Ve funkci: od 8.9.2010 do 17.10.2013
Adresa: Nad Roklí 534, Mirošov 338 43
Jméno: Karel Ernest 5.11.2013 - 8.4.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009 do 20.2.2014
Ve funkci: od 17.10.2013 do 20.2.2014
Adresa: Lužická 998, Rokycany 337 01
Jméno: Karel Ernest 8.4.2014 - 22.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.2.2014
Ve funkci: od 20.2.2014 do 10.6.2014
Adresa: Lužická 998, Rokycany 337 01
Jméno: Mgr. Miloš Tuček 5.11.2013 - 29.2.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.9.2010 do 3.11.2015
Ve funkci: od 17.10.2013 do 3.11.2015
Adresa: Nad Roklí 534, Mirošov 338 43
Jméno: Karel Anténe 5.11.2013 - 29.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.10.2013 do 18.12.2015
Adresa: Františka Kotyzy 990, Rokycany 337 01
Jméno: Karel Ernest 22.7.2014 - 17.6.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.2.2014 do 20.2.2019
Adresa: Lužická 998, Rokycany 337 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Josef Šmíd 29.2.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.11.2015
Adresa: Skořická 144, Mirošov 338 43
Jméno: Václav Růžička 1.9.1993 - 1.3.1995
Funkce: člen
Adresa: Pod Ohradou 920, Rokycany 337 01
Jméno: ing. Pavel Benajtr 1.9.1993 - 1.3.1995
Funkce: člen
Adresa: 54, Břasy 338 24
Jméno: Mgr. Jan Nešpor 1.3.1995 - 1.2.1996
Funkce: člen
Adresa: 34 , 251 67 Pyšely Česká republika
Jméno: Vincent Šinský 1.3.1995 - 1.2.1996
Funkce: člen
Adresa: Zupkova 1408 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Jarmila Krátká 1.9.1993 - 5.6.1996
Funkce: člen
Adresa: 145, Holoubkov 338 01
Jméno: František Dostál 24.1.1995 - 5.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Na Vinici 46, Rokycany 337 01
Jméno: Květa Maršálová 24.1.1995 - 5.6.1996
Funkce: člen
Adresa: K Řece 1003, Rokycany 337 01
Jméno: ing. Radek Žižlavský 1.3.1995 - 5.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Litvínovská 519/38, Praha 190 00
Jméno: Doc. Ing. Václav Pelnář CSc 1.2.1996 - 5.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Družstevní 2462/15, Plzeň 301 00
Jméno: ing. Ivan Varga 1.2.1996 - 5.6.1996
Funkce: člen
Adresa: H. Meličkovej 4 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: ing. František Šůcha 5.6.1996 - 2.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Pražská 994, Rokycany 337 01
Jméno: Jiří Matuška 5.6.1996 - 2.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Polní 954, Rokycany 337 01
Jméno: ing. Jaroslav Pavlíček 5.6.1996 - 1.9.1998
Funkce: předseda
Adresa: Partyzánská 843/5, Plzeň 312 00
Jméno: Elvíra Šlapáková 5.6.1996 - 1.9.1998
Funkce: člen
Adresa: Čapkova 2025, Litvínov 436 01
Jméno: Jarmila Krátká 5.6.1996 - 1.9.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: 145, Holoubkov 338 01
Jméno: Ing. Jiří Šůcha 1.9.1998 - 19.7.1999
Funkce: člen
Adresa: Šťáhlavská 694, Rokycany 337 01
Jméno: Ing. Jiří Fíla 1.9.1998 - 3.8.2000
Funkce: předseda
Adresa: Jiřího Wolkera 397, Most 434 01
Jméno: Ing. Vít Zemánek 19.7.1999 - 1.8.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 16.5.2001
Adresa: Francouzská třída 1873/32, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Vladislav Lehman 3.8.2000 - 1.8.2001
Funkce: předseda
Ve funkci: do 16.5.2001
Adresa: Lidická 61/17, Most 434 01
Jméno: Jarmila Krátká 1.9.1998 - 23.4.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.5.2001 do 26.8.2002
Adresa: 145, Holoubkov 338 01
Jméno: Ing. Anna Beránková 1.8.2001 - 28.2.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 23.7.2004
Ve funkci: od 16.5.2001 do 23.7.2004
Adresa: 43, Hromnice 330 11
Jméno: Ing. Josef Velíšek 1.8.2001 - 24.7.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: do 30.6.2006
Ve funkci: od 16.5.2001 do 30.6.2006
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
Jméno: Květuše Maršálová 23.4.2003 - 10.12.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.9.2002 do 17.10.2007
Adresa: K Řece 1003, Rokycany 337 01
Jméno: Ing. Josef Velíšek 24.7.2006 - 31.1.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2006 do 27.10.2007
Ve funkci: od 30.6.2006 do 27.10.2007
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
Jméno: Ing. Jozef Böjtöš 28.2.2005 - 24.6.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2004 do 24.10.2009
Ve funkci: od 24.7.2004 do 24.10.2009
Adresa: Lomonosova 2266 , 4001 Košice Slovenská republika
Jméno: Ing. Josef Velíšek 11.9.2008 - 24.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.7.2008 do 16.6.2010
Ve funkci: od 28.7.2008 do 16.6.2010
Adresa: Dřevěná 102/9, Plzeň 301 00
Jméno: Květuše Maršálová 10.12.2007 - 23.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2007 do 22.6.2010
Adresa: K Řece 1003, Rokycany 337 01
Jméno: JUDr. Jaroslav Kosnar 24.6.2010 - 6.11.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2010 do 6.12.2013
Ve funkci: od 16.6.2010 do 6.12.2013
Adresa: Mezi Silnicemi 133/37, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Josef Šmíd 24.6.2010 - 31.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2010
Ve funkci: od 16.6.2010
Adresa: Skořická 144, Mirošov 338 43
Jméno: JUDr. Jaroslav Kosnar 6.11.2013 - 8.4.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2010 do 6.12.2013
Ve funkci: od 16.6.2010 do 6.12.2013
Adresa: Mezi Silnicemi 133/37, Plzeň 326 00
Jméno: Blanka Peštová 23.7.2010 - 22.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2010 do 10.6.2014
Adresa: Polní 955, Rokycany 337 01
Jméno: Ing. Josef Šmíd 31.12.2013 - 29.2.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2010 do 16.9.2015
Ve funkci: od 16.6.2010 do 16.9.2015
Adresa: Skořická 144, Mirošov 338 43

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Miloš Tuček

Vlastníci firmy KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. IČO: 49195719

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 315 080 000 Kč - 23.7.2010
zakladni 315 080 000 Kč - 10.4.2006 - 23.7.2010
zakladni 325 915 000 Kč - 2.4.1997 - 10.4.2006
zakladni 325 915 000 Kč - 1.9.1993 - 2.4.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 30 22.7.2014
Kmenové akcie na jméno 7 500 000 Kč 2 22.7.2014
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 2 22.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 30 12.10.2011 - 22.7.2014
Kmenové akcie na majitele 7 500 000 Kč 2 12.10.2011 - 22.7.2014
Kmenové akcie na majitele 40 000 Kč 2 12.10.2011 - 22.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 315 080 10.4.2006 - 12.10.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 325 915 23.4.2003 - 10.4.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 325 915 1.8.2001 - 23.4.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 325 915 1.9.1993 - 1.8.2001

Sbírka Listin KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. IČO: 49195719

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 16897/SL 116 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 3.11.2015 23.12.2015 7.3.2016 1
B 16897/SL 115 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 26.6.2015 30.6.2015 31
B 16897/SL 114 notářský zápis, stanovy společnosti  NZ 168/2014 Městský soud v Praze 10.6.2014 26.6.2014 28.8.2014 21
B 16897/SL 112 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 20.2.2014 3.3.2014 29.5.2014 5
B 16897/SL 111 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 20.2.2014 3.3.2014 29.5.2014 1
B 16897/SL 109 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 17.10.2013 29.10.2013 11.11.2013 2
B 16897/SL 108 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 16.8.2013 9.9.2013 29
B 16897/SL 107 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 2.7.2013 7.8.2013 14.8.2013 7
B 16897/SL 106 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.7.2012 10.8.2012 32
B 16897/SL 105 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.1.2012 12.1.2012 53
B 16897/SL 104 notářský zápis NZ 129/2011 Městský soud v Praze 3.10.2011 27.10.2011 4
B 16897/SL 103 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.2.2011 9.2.2011 50
B 16897/SL 102 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.6.2010 3.2.2011 9.2.2011 3
B 16897/SL 101 notářský zápis Nz 142/2010-rozhodnutí Městský soud v Praze 1.12.2010 22.12.2010 28.12.2010 3
B 16897/SL 99 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představen. Městský soud v Praze 8.9.2010 10.9.2010 16.9.2010 2
B 16897/SL 98 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 8.9.2010 10.9.2010 16.9.2010 3
B 16897/SL 100 podpisové vzory - Mgr. Miloš Tuček Městský soud v Praze 8.9.2010 10.9.2010 16.9.2010 1
B 16897/SL 97 podpisové vzory - člena DR - Blanka Peštová Městský soud v Praze 9.7.2010 20.7.2010 23.7.2010 2
B 16897/SL 96 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbě člena DR Městský soud v Praze 22.6.2010 20.7.2010 23.7.2010 1
B 16897/SL 95 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na fci člena DR Městský soud v Praze 26.4.2010 20.7.2010 23.7.2010 1
B 16897/SL 94 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.6.2010 17.6.2010 24.6.2010 3
B 16897/SL 93 rozhod. o statut. orgánu -zápis DR Městský soud v Praze 16.6.2010 17.6.2010 24.6.2010 1
B 16897/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - zápis představenstva Městský soud v Praze 16.6.2010 17.6.2010 24.6.2010 2
B 16897/SL 91 notářský zápis Nz 245/2010 - rozh.jed.akcion Městský soud v Praze 16.6.2010 17.6.2010 24.6.2010 6
B 16897/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.6.2010 24.6.2010 22
B 16897/SL 88 podpisové vzory - Ing. Karel Ernest Městský soud v Praze 14.1.2009 28.1.2009 3.2.2009 2
B 16897/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Městský soud v Praze 31.12.2008 28.1.2009 3.2.2009 1
B 16897/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Městský soud v Praze 15.8.2008 23.9.2008 29.9.2008 1
B 16897/SL 84 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.7.2008 5.9.2008 11.9.2008 4
B 16897/SL 83 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 28.7.2008 5.9.2008 11.9.2008 6
B 16897/SL 82 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 15.8.2008 5.9.2008 11.9.2008 1
B 16897/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Městský soud v Praze 28.7.2008 5.9.2008 11.9.2008 1
B 16897/SL 80 rozhod. o statut. orgánu - vzdání se fce a členství Městský soud v Praze 24.7.2008 5.9.2008 11.9.2008 1
B 16897/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Městský soud v Praze 1.8.2008 26.8.2008 27.8.2008 1
B 16897/SL 78 notářský zápis Nz 189/2008-rozhodnutí MVH Městský soud v Praze 20.5.2008 26.5.2008 27.5.2008 125
B 16897/SL 77 rozhod. o statut. orgánu -volba člena DR Městský soud v Praze 16.12.2007 7.12.2007 12.12.2007 1
B 16897/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Městský soud v Praze 2.5.2007 6.6.2007 6.6.2007 1
B 16897/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na fci Městský soud v Praze 2.5.2007 6.6.2007 6.6.2007 1
B 16897/SL 74 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 2.5.2007 24.5.2007 24.5.2007 5
B 16897/SL 73 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 20.3.2007 24.5.2007 24.5.2007 43
B 16897/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.4.2006 28.3.2007 29.3.2007 26
B 16897/SL 71 výroční zpráva 2005 Městský soud v Praze 13.4.2006 8.8.2006 9.8.2006 36
B 16897/SL 70 ostatní - zápis VH + zápis DR Městský soud v Praze 30.6.2006 24.7.2006 25.7.2006 8
B 16897/SL 67 zpráva auditora 2004 Městský soud v Praze 31.3.2005 13.7.2005 31.8.2005 24
B 16897/SL 66 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 30.6.2004 13.7.2005 31.8.2005 7
B 16897/SL 65 výroční zpráva 2004 Městský soud v Praze 31.3.2005 13.7.2005 31.8.2005 32
B 16897/SL 69 notářský zápis NZ 44/2005 + opravná dol. Městský soud v Praze 22.4.2005 11.5.2005 12.8.2005 8
B 16897/SL 68 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 22.4.2005 11.5.2005 12.8.2005 6
B 16897/SL 64 podpisové vzory + ČP statut. zástupců Městský soud v Praze 19.11.2004 26.11.2004 22.2.2005 3
B 16897/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Městský soud v Praze 23.7.2004 26.11.2004 22.2.2005 3
B 16897/SL 62 ostatní - zápis představ. Městský soud v Praze 23.7.2004 26.11.2004 22.2.2005 3
B 16897/SL 61 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 4.6.2004 2.7.2004 20.7.2004 11
B 16897/SL 60 stanovy společnosti - ú.z. Městský soud v Praze 4.6.2004 14.6.2004 21.6.2004 23
B 16897/SL 59 notářský zápis Nz 86/2004 - rozh. VH Městský soud v Praze 7.6.2004 14.6.2004 21.6.2004 3
B 16897/SL 57 podpisové vzory člena DR Městský soud v Praze 5.5.2003 19.4.2004 21.4.2004 2
B 16897/SL 56 podpisové vzory člena představenstvs Městský soud v Praze 29.10.2003 25.2.2004 22.3.2004 1
B 16897/SL 55 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 26.9.2003 25.2.2004 22.3.2004 1
B 16897/SL 41 zpráva o vztazích - 2001 Městský soud v Praze 22.2.2002 26.4.2002 21.5.2002 4
B 16897/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 1998 Městský soud v Praze 22.3.1999 30.3.1999 2.4.1999 99
B 16897/SL 9 ostatní - zápis z mimořád.val.hromady Městský soud v Praze 15.3.1996 6.11.1996 9.10.1998 3
B 16897/SL 10 ostatní - zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 29.4.1998 1.6.1998 9.10.1998 6
B 16897/SL 8 notářský zápis vč. stanov Městský soud v Praze 15.3.1996 4.5.1998 5.5.1998 22
B 16897/SL 7 notářský zápis Městský soud v Praze 11.8.1995 4.5.1998 5.5.1998 5
B 16897/SL 1 notářský zápis Nz 62/93+zakl. listina+stanovy Městský soud v Praze 13.7.1993 4.5.1998 5.5.1998 26

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.