Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Příbram IČO: 27118100

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., která sídlí v obci Příbram a bylo jí přiděleno IČO 27118100.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. se sídlem v obci Příbram byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a další.

Základní údaje o Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. IČO: 27118100

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 23.1.2004
Spisová značka: B 9112
IČO: 27118100
Obchodní firma: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 23.1.2004
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 23.1.2004
Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Kovohutě 530, Příbram VI - Březové Hory, 261 01 Příbram, identifikační číslo: 271 18 100 jako prodávající uzavřela dne 21.2.2019 se společností XANTYPA PUBLISHING s.r.o., se sídlem Na vrších 1491/9, Vršovice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo: 078 44 760 jako kupující smlouvu o koupi části závodu, na základě které došlo k prodeji části závodu prodávající, kterým je vydavatelství Xantypa, mající registraci MK ČR E 7063, ISSN 1211-7587, pravidelné ho měsíčníku, jehož redakce sídlí na adrese Václavské náměstí 18, 110 00 Praha 1 kupující. 1.4.2019
Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Kovohutě 530, Příbram VI - Březové Hory, 261 01 Příbram, identifikačnčí číslo: 271 18 100 jako prodávající uzavřela dne 21.2.2019 se společností XANTYPA PUBLISHING s.r.o., se sídlem Na vrších 1491/9 , Vršovice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo: 078 44 760 jako kupující smlouvu o koupi části závodu, na základě které došlo k prodeji části závodu prodávající, kterým je vydavatelství Xantypa, mající registraci MK ČR E 7063, ISSN 1211-7587, pravideln ého měsíčníku, jehož redakce sídlí na adrese Václavské náměstí 18, 110 00 Praha 1 kupující. 25.3.2019 - 1.4.2019
Počet členů statutárního orgánu: 5 14.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 14.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 22.2.2014
V důsledku vnitrostátní fúze sloučením přešlo na obchodní společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. jako nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti ÚVOZ, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Vlašská 353/14, IČ 481 17 668 k rozhodnému dni 1.1.2010 . 1.9.2010
Zvyšuje se základní kapitál společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. z částky 2,000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o celkovou částku 278,000.000,-Kč (slovy: dvěstěsemdesátosmmilonů korun českých) na částku 280,000.000 (slovy: dvěstěosmdes átmilionů korun českých) takto: - pěněžitým vkladem ve výši 144,000.000,-Kč (slovy: jednostočtyřicetčtyřimiliony korun českých), - z vlastních zdrojů, a to konkrétně z ostatních kapitálových fondů vykázaných v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2004, uvedených v rozvaze společnosti v plném rozsahu pod označením A.II.2 na řádku 075 ve výši 134,000.000,-Kč (slovy: jednostotřiceč tyřimilony korun českých,-) - s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem se nepřipouští. 13.6.2005 - 8.7.2005
2. Na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude upsáno 1 kus kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,000.000,-Kč (slovy: jednostomilionů korun českých), 4 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podo bě, každá o jmenovité hodnotě 10,000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých) a 4 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). 13.6.2005 - 8.7.2005
3. Na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů budou vydány nové akcie, a to 1 kus kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,000.000,-Kč (slovy: jednostomilionů korun českých), 3 kusy kmenových akcií znějících na jmé no, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10,000.000 (slovy: desetmilionů korun českých)a 4 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). 13.6.2005 - 8.7.2005
4. Všechny nové akcie, splácené peněžitým vkladem, upíše jediný akcionář společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., a to společnost Caminor (Netherlands) N.V., se sídlem Professor J. H. Bavinckln 7, 1183 AT Amstelveen, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam, číslo vložky 27136813. 13.6.2005 - 8.7.2005
5. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, splácených peněžitým vkladem, oznámí společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku , jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 13.6.2005 - 8.7.2005
6. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavřen í. 13.6.2005 - 8.7.2005
7. K uzavření smlouvy o upásní akcií mezi jediným akiconářem a společností Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. dojde v sídle advokátní kanceláře Procházka, Randl, Kubr na adrese Praha 1, Jáchymova 26/2. 13.6.2005 - 8.7.2005
8. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti Caminor (Netherlands) N.V., v celkové výši 144,000.000,-Kč (Slovy: jednostočtyřicetčtyřimilony korun českých) za společností Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., vzni klá z titulu smlouvy o prodeji akcií uzavřené dne 18.05.2004 mezi společností Caminor (Netherlands) N.V. a společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. (tehdy pod ochodní firmou Brokof, a.s.) ve výši jistiny 89,600.000,-Kč (slovy: osmdesátdevětmilionůše stsettisíc korun českých) a z titulu smlouvy o prodeji akcií uzavřené dne 17.5.2004 mezi společností Caminor (Netherlands) N.V. a společností Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. (tehdy pod obchodní firmou Brokof, a.s.), z níž lze na emisní kurz jí upsaných akcií započíst část jistiny ve výši 54,400.000,- (slovy: padestáčtyřimilonyčtyřistatisíc korun českých), na splacení emisního kursu jím upsáných nových akcií, splácených peněžitým vkladem, proti pohledávce na splácení emisního kursu jím upsáných nových a kcií, splácených pěněžitým vkladem. 13.6.2005 - 8.7.2005
9. Na úhradu emisního kursu nových akcií, splácení peněžitým vkladem, mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 8. tohoto usnesení. Toto započtení se schvaluje. 13.6.2005 - 8.7.2005
10. Návrh smlouvy o započtení vůči jedinému akcionáři je povinno vypracovat představenstvo společnosti Kokvohutě Příbram nástupnická, a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti(14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií, splácený ch peněžitým vkladem. 13.6.2005 - 8.7.2005
11. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli. 13.6.2005 - 8.7.2005
12. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 13.6.2005 - 8.7.2005
13. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 13.6.2005 - 8.7.2005
14. Veřejný úpis se nepřipouští. 13.6.2005 - 8.7.2005
K 31.12.2004 byl proveden v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 9112 výmaz obchodní firmy Brokof, a.s., se sídlem Příbram VI č.p. 530, PSČ 261 81, IČ 271 18 100 a k témuž datu byl v oddílu B, vložce 9112 místo ob chodní firmy Brokof, a.s. proveden zápis obchodní firmy Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Příbram VI č.p. 530, PSČ 261 81, IČ 271 18 100. 2.4.2005
Na společnost Brokof, a.s. přešlo jmění zaniklé společnosti Kovohutě Příbram, a.s., se sídlem Příbram VI č.p. 530, PSČ 261 81, IČ 46 35 71 49 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů . 31.12.2004
Převoditelnost akcií: není omezena 23.1.2004

Aktuální kontaktní údaje Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27118100
Obchodní firma: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Příbram
Vznik první živnosti: 14.1.2005
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27118100
Firma: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Příbram
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.1.2004

Kontakty na Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. IČO: 27118100

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Kovohutě 530 , Příbram 261 01 4.3.2018
Sídlo: Kovohutě 530 , Příbram 261 01 1.9.2004 - 4.3.2018
Sídlo: Jáchymova 26/2 , Praha 110 00 23.1.2004 - 1.9.2004

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Kovohutě 530, Příbram 261 01

Obory činností Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. IČO: 27118100

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 22.2.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 22.2.2014
slévárenství, modelářství 22.2.2014
výroba, prodej, uschovávání střeliva 22.2.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.2.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.5.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 6.5.2009 - 22.2.2014
slévárenství, modelářství 6.5.2009 - 22.2.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 6.5.2009 - 22.2.2014
výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin 14.4.2005 - 6.5.2009
slévárenství 14.4.2005 - 6.5.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečké pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 14.4.2005 - 6.5.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 14.4.2005 - 6.5.2009
nakládání s odpady (vyjma nezpečných) 14.4.2005 - 6.5.2009
balící činnosti 14.4.2005 - 6.5.2009
velkoobchod 14.4.2005 - 6.5.2009
provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce Kovohutě a provozování dráhy - vlečky Kovohutě Příbram 14.4.2005 - 6.5.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 14.4.2005 - 6.5.2009
technické činnosti v dopravě 14.4.2005 - 6.5.2009
úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu 14.4.2005 - 6.5.2009
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 14.4.2005 - 6.5.2009
ubytovací služby 14.4.2005 - 6.5.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 14.4.2005 - 6.5.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 14.4.2005 - 6.5.2009
vydavatelské a nakladatelské činnosti 14.4.2005 - 6.5.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 14.4.2005 - 22.2.2014
výroba, prodej, uschovávání střeliva 14.4.2005 - 22.2.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor v souladu s ust. § 4 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 23.1.2004 - 6.5.2009

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 6.5.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Kovohutě 530 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1000783324
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.1.2005

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Vlašská 353/14 , Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny: 1000783341
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 2.9.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Kovohutě 530 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1000783324
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 14.1.2005

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Kovohutě 530 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1000783324
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.1.2005

Živnost č. 4 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Kovohutě 530 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1000783324
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.1.2005

Živnost č. 5 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Kovohutě 530 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1000783324
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.1.2005

Živnost č. 6 Výroba, prodej, uschovávání střeliva

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.3.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Kovohutě 530 , Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1000783324
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2005

Živnost č. 7 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Balicí činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
Výroba zbraní a střeliva
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Vedení firmy Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. IČO: 27118100

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje: - samostatně předseda představenstva nebo - samostatně místopředseda představenstva nebo kteříkoli dva členové představenstva. 14.8.2014
Jménem Společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná neveneik jménem Společnosti: - samostatně předseda představenstva nebo - samostatně místopředseda představenstva nebo kteříkoli dva členové představenstva. 19.2.2005 - 19.2.2005
Jménem Společnosti jedná představenstvo. Za společnost jedná navenek jménem Společnosti: - samostatně předseda představenstva nebo - samostatně místopředseda představenstva nebo kteříkoli dva členové představenstva. 19.2.2005 - 14.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti jeden člen představenstva. Podepisování se děje tak, že jeden člen představenstva připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 23.1.2004 - 19.2.2005
Jméno: Ing. Bohumil Hrnčíř CSc. 20.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015
Adresa: Fričova 2502/7, Praha 120 00
Jméno: Michal Oktavián Gűrtler 13.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017
Ve funkci: od 19.7.2017
Adresa: Hofwiessenstrasse 23 , 8136 Gattikon Švýcarská konfederace
Jméno: Ing. Karel Oliva Ph.D. 4.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2018
Adresa: 94, Čenkov 262 23
Jméno: Ing. Zdeněk Kunický 24.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015
Adresa: Družstevní 285, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Jan Moudrý 24.4.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015
Ve funkci: od 21.3.2018
Adresa: Dukelská 355/48, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: David Andrew Paul 23.1.2004 - 20.8.2005
Trvání členství: od 23.1.2004
Ve funkci: od 23.1.2004
Adresa: U Gabrielky 535, Praha 164 00
Jméno: PhDr. Milan Sládek 19.2.2005 - 20.8.2005
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 31.12.2004
Adresa: Úvoz 164/16, Praha 118 00
Jméno: Ing. Jiří Dostál 19.2.2005 - 20.8.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 31.12.2004
Adresa: Stráně 422, Zlín 760 01
Jméno: David Andrew Paul 20.8.2005 - 18.4.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.1.2004
Ve funkci: od 23.1.2004 do 17.1.2007
Adresa: U Gabrielky 535, Praha 164 00
Jméno: Ing. Jan Moudrý 19.2.2005 - 1.1.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 31.12.2004
Adresa: Dukelská 355/48, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Jiří Dostál 20.8.2005 - 1.1.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 31.12.2004
Adresa: Stráně 442, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kunický 19.2.2005 - 3.2.2010
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 31.12.2004 do 31.12.2009
Adresa: Družstevní 285, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Bohumil Hrnčíř CSc. 19.2.2005 - 3.2.2010
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 31.12.2004 do 31.12.2009
Adresa: Fričova 2502/7, Praha 120 00
Jméno: PhDr. Milan Sládek 20.8.2005 - 3.2.2010
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 31.12.2004 do 31.12.2009
Adresa: Vlašská 353/14, Praha 118 00
Jméno: Ing. Jiří Dostál 1.1.2009 - 3.2.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 31.12.2004 do 31.12.2009
Adresa: Stráně 442, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Jan Moudrý 1.1.2009 - 3.2.2010
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 31.12.2004 do 31.12.2009
Adresa: Dukelská 355/48, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: PhDr. Milan Sládek 3.2.2010 - 20.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 31.12.2014
Ve funkci: od 1.1.2010 do 31.12.2014
Adresa: Vlašská 353/14, Praha 118 00
Jméno: Ing. Jiří Dostál 3.2.2010 - 20.2.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 31.12.2014
Ve funkci: od 1.1.2010 do 31.12.2014
Adresa: Stráně 442, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kunický 3.2.2010 - 20.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.12.2014
Ve funkci: od 1.1.2010
Adresa: Družstevní 285, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Bohumil Hrnčíř CSc. 3.2.2010 - 20.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.12.2014
Ve funkci: od 1.1.2010
Adresa: Fričova 2502/7, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jan Moudrý 3.2.2010 - 20.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.12.2014
Ve funkci: od 1.1.2010
Adresa: Dukelská 355/48, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: PhDr. Milan Sládek 20.2.2015 - 30.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015 do 11.5.2017
Ve funkci: od 1.1.2015 do 11.5.2017
Adresa: Vlašská 353/14, Praha 118 00
Jméno: Michal Oktavian Gürtler 30.8.2017 - 13.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017
Ve funkci: od 19.7.2017
Adresa: Hofwiesenstrasse 23 , 8136 Gattikon Švýcarská konfederace
Jméno: Ing. Jiří Dostál 20.2.2015 - 4.3.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015 do 6.12.2017
Ve funkci: od 1.1.2015 do 6.12.2017
Adresa: Stráně 442, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kunický 20.2.2015 - 4.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015
Adresa: Družstevní 285, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Jan Moudrý 20.2.2015 - 24.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015
Adresa: Dukelská 355/48, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Zdeněk Kunický 4.3.2018 - 24.4.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2015
Ve funkci: od 12.12.2017 do 20.3.2018
Adresa: Družstevní 285, Příbram 261 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan Princ CSc. 20.2.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2015
Ve funkci: od 1.1.2015
Adresa: Osvobození 918, Unhošť 273 51
Jméno: Ing. Josef Vohnout 20.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.1.2015
Adresa: Milínská 109, Příbram 261 01
Jméno: Nancy Sládek 19.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2019
Adresa: Shalcomb Street 7 , London SW10 0HZ Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: JUDr. Václav Bílý 23.1.2004 - 19.2.2005
Trvání členství: od 23.1.2004
Ve funkci: od 23.1.2004 do 31.12.2004
Adresa: V Zeleném údolí 1302/11, Praha 148 00
Jméno: Daniel Rosický 23.1.2004 - 19.2.2005
Trvání členství: od 23.1.2004
Ve funkci: od 23.1.2004 do 31.12.2004
Adresa: Šmeralova 170/31, Praha 170 00
Jméno: Martin Aschenbrenner 23.1.2004 - 19.2.2005
Trvání členství: od 23.1.2004
Ve funkci: od 23.1.2004 do 31.12.2004
Adresa: Osadní 1473/4, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jan Princ CSc. 19.2.2005 - 27.5.2008
Ve funkci: od 31.12.2004
Adresa: Křivoklátská 345, Unhošť 273 51
Jméno: Ing. Jaroslav Jindrák 19.2.2005 - 1.1.2009
Ve funkci: od 31.12.2004 do 31.12.2008
Adresa: Nikoly Vapcarova 3179/26, Praha 143 00
Jméno: Ing. Josef Vohnout 2.3.2005 - 3.2.2010
Ve funkci: od 13.1.2005 do 13.1.2010
Adresa: Milínská 109, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Jan Princ CSc. 27.5.2008 - 3.2.2010
Ve funkci: od 31.12.2004 do 31.12.2009
Adresa: Osvobození 918, Unhošť 273 51
Jméno: Ing. Jan Princ CSc. 3.2.2010 - 18.9.2013
Ve funkci: od 1.1.2010
Adresa: Osvobození 918, Unhošť 273 51
Jméno: Nancy Sládek 1.1.2009 - 22.2.2014
Ve funkci: od 1.1.2009
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London SW10 0HZ, Shalcomb Street 7
Jméno: Ing. Josef Vohnout 3.2.2010 - 20.2.2015
Trvání členství: do 13.1.2015
Ve funkci: od 14.1.2010
Adresa: Milínská 109, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Jan Princ CSc. 18.9.2013 - 20.2.2015
Trvání členství: do 31.12.2014
Ve funkci: od 1.1.2010
Adresa: Osvobození 918, Unhošť 273 51
Jméno: Nancy Sládek 22.2.2014 - 19.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 1.1.2019
Adresa: Shalcomb Street 7 , London SW10 0HZ Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Michal Oktavián Gűrtler
Člen statutárního orgánu: Ing. Bohumil Hrnčíř
Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Kunický
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Moudrý
Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Oliva Ph.D.

Vlastníci firmy Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. IČO: 27118100

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 284 722 000 Kč 100% 1.9.2010
zakladni 280 000 000 Kč 100% 8.7.2005 - 1.9.2010
zakladni 2 000 000 Kč 100% 19.2.2005 - 8.7.2005
zakladni 2 000 000 Kč 30% 23.1.2004 - 19.2.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 199 000 Kč 5 14.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 14.8.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 2 14.8.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 7 14.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 13 14.8.2014
Kmenové akcie na jméno 722 000 Kč 1 14.8.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 13 1.9.2010 - 14.8.2014
Akcie na jméno 722 000 Kč 1 1.9.2010 - 14.8.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 9 8.7.2005 - 1.9.2010
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 2 8.7.2005 - 14.8.2014
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 7 8.7.2005 - 14.8.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 23.1.2004 - 8.7.2005
Akcie na jméno 199 000 Kč 5 23.1.2004 - 14.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 23.1.2004 - 14.8.2014

Sbírka Listin Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. IČO: 27118100

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 9112/SL 63 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 25.6.2015 26.6.2015 28
B 9112/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.6.2015 25.6.2015 26.6.2015 1
B 9112/SL 61 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 25.6.2015 26.6.2015 51
B 9112/SL 60 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 2.1.2015 15.1.2015 4.3.2015 2
B 9112/SL 59 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.6.2014 5.8.2014 48
B 9112/SL 58 ostatní rozh.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 23.6.2014 24.6.2014 5.8.2014 1
B 9112/SL 57 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 25.6.2014 28.7.2014 27
B 9112/SL 56 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.1.2014 29.1.2014 4.3.2014 1
B 9112/SL 55 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 501/2013 Městský soud v Praze 30.12.2013 29.1.2014 4.3.2014 30
B 9112/SL 54 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.6.2013 11.7.2013 28
B 9112/SL 53 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 24.6.2013 26.6.2013 11.7.2013 1
B 9112/SL 52 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.6.2013 9.7.2013 50
B 9112/SL 51 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 16.7.2012 16.8.2012 28
B 9112/SL 50 ostatní -rozh.jediného akcionáře Městský soud v Praze 11.7.2012 16.7.2012 16.8.2012 1
B 9112/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 16.7.2012 16.8.2012 50
B 9112/SL 48 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.8.2011 15.8.2011 49
B 9112/SL 47 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 8.8.2011 11.8.2011 15.8.2011 1
B 9112/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.8.2011 15.8.2011 27
B 9112/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.9.2010 6.9.2010 9.9.2010 17
B 9112/SL 43 notářský zápis NZ 226/2010 - projekt fúze Městský soud v Praze 12.7.2010 1.9.2010 44
B 9112/SL 42 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2009 28.5.2010 29.5.2010 1
B 9112/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.5.2010 29.5.2010 52
B 9112/SL 40 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.5.2010 29.5.2010 31
B 9112/SL 39 ostatní -dodatek projektu fúze Městský soud v Praze 25.5.2010 25.5.2010 26.5.2010 3
B 9112/SL 38 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 27.4.2010 27.4.2010 28.4.2010 8
B 9112/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.1.2010 4.2.2010 2
B 9112/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.1.2010 4.2.2010 2
B 9112/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.1.2010 4.2.2010 2
B 9112/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.1.2010 4.2.2010 2
B 9112/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.1.2010 4.2.2010 2
B 9112/SL 32 ostatní -rozhodnutí jed.akcion.při VH Městský soud v Praze 4.1.2010 4.2.2010 2
B 9112/SL 31 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.9.2009 1.10.2009 3.10.2009 1
B 9112/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.10.2009 3.10.2009 50
B 9112/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.10.2009 3.10.2009 29
B 9112/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.4.2009 6.5.2009 16
B 9112/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -1.4.04-31.12.04 Městský soud v Praze 31.12.2004 20.4.2005 22.4.2009 50
B 9112/SL 26 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 3.9.2008 11.9.2008 14.9.2008 1
B 9112/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2008 14.9.2008 27
B 9112/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2008 14.9.2008 48
B 9112/SL 23 účetní závěrka 2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 9.10.2007 16.10.2007 27
B 9112/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 9.10.2007 16.10.2007 55
B 9112/SL 21 ostatní -usnesení ředitele Městský soud v Praze 17.1.2007 18.4.2007 4
B 9112/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.4.2007 18.4.2007 16
B 9112/SL 19 notářský zápis -NZ115/07 Městský soud v Praze 12.4.2007 18.4.2007 17
B 9112/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ782/04+příl. Městský soud v Praze 22.11.2004 5.2.2007 44
B 9112/SL 17 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 19.1.2005 5.2.2007 2
B 9112/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.4.2005 12.1.2007 15.1.2007 16
B 9112/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 23.11.2006 23.11.2006 77
B 9112/SL 13 notářský zápis NZ 250/2005 Městský soud v Praze 12.4.2005 29.8.2005 0
B 9112/SL 9 účetní závěrka k 31.3.04+audit+př./B2435/ Městský soud v Praze 31.3.2004 10.11.2004 0
B 9112/SL 8 notářský zápis -NZ437/04+příloha Městský soud v Praze 13.7.2004 10.11.2004 0
B 9112/SL 7 notářský zápis -NZ246/04+sml.o převz.jmění Městský soud v Praze 9.7.2004 10.11.2004 0
B 9112/SL 11 notářský zápis -NZ244-245-246/04+sml.o převz. Městský soud v Praze 9.7.2004 10.11.2004 0
B 9112/SL 10 posudek znalce č.040514 Městský soud v Praze 14.5.2004 10.11.2004 0
B 9112/SL 5 ostatní -návrh sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 9.6.2004 21.6.2004 0
B 9112/SL 4 ostatní smlouva o převzetí jmění Městský soud v Praze 19.5.2004 17.6.2004 0
B 9112/SL 2 podpisové vzory +čest.prohlášení-4x Městský soud v Praze 14.1.2004 0
B 9112/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -návrh-NZ200/03+přílohy Městský soud v Praze 19.12.2003 14.1.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.