Kongresové centrum Praha, a.s. Praha IČO: 63080249

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Kongresové centrum Praha, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 63080249.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Kongresové centrum Praha, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 50 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a další.

Základní údaje o Kongresové centrum Praha, a.s. IČO: 63080249

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.7.1995
Spisová značka: B 3275
IČO: 63080249
Obchodní firma: Kongresové centrum Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.7.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.7.1995
Počet členů dozorčí rady: 6 18.6.2014 - 19.11.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.5.2014
Usnesení valné hromady: Valná hromada: 1) bere na vědomí předložené informace, vč. prohlášení akcionáře Česká republika - Ministerstvo financí ve věci vzdání se přednostního práva úpisu akcií, emitovaných na základě rozhodnutí této valné hromady; 2) schvaluje rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 800.000.000 Kč, slovy osm set milionů korun českých, upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, přičemž a) při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 80, slovy osmdesát, kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000 Kč, slovy deset milionů korun českých, znějících na jméno a v listinné podobě; b) všechny akcie budou nabídnuty s vyloučením veřejné nabídky určitému zájemci - hlavnímu městu Praze; c) lhůta pro upisování akcií činí 14, slovy čtrnáct, dní a upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií, když lhůta počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo sp olečnosti na adrese Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. Emisní kurz jednotlivých akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000.000 Kč, slovy deset miliónů korun českých, pro každou jednu akci o j menovité hodnotě 10.000.000 Kč, slovy deset miliónů korun českých; d) upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií do 30, slovy třiceti, dnů od data úpisu na účet Společnosti číslo 107-7377280227/0100 vedený u Komerční banky. 26.5.2014 - 18.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 6.3.2014 - 18.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 6.3.2014 - 10.11.2014
Společnost je právním nástupcem příspěvkové organizace Palác kultury. 6.1.2014
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 2.000.000.000,- Kč, slovy dvě miliardy korun českých, upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad tuto č ástku se nepřipouští, přičemž: a) jediný akcionář rozhodl, že při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 200, slovy dvě stě, kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých, znějících na jméno a v listinné podobě; b) jediný akcionář rozhodl o vyloučení přednostního práva na upisování akcií ve vztahu k 200 kusům kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč, znějících na jméno a v listinné podobě svědčícího jedinému akcionáři Hlavnímu městu Praha; c) jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty s vyloučením veřejné nabídky určitému zájemci - České republice - Ministerstvu financí ČR; d) jediný akcionář rozhodl, že lhůta pro upisování akcií činí 14, slovy čtrnáct, dní a upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií, když lhůta počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti na adrese Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. Emisní kurz jednotlivých akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000.000,- Kč pro každou jednu akcii o jmenov ité hodnotě 10.000.000,- Kč; e) jediný akcionář rozhodl, že upisovatel je povinen splatit 30% emisního kurzu jím upsaných akcií do 14 dnů od data úpisu a 70% emisního kurzu jím upsaných akcií do 80, slovy osmdesáti, dnů od data úpisu, na účet Společnosti číslo 107-1289730227/0100 ved ený u Komerční banky. 12.12.2013 - 6.1.2014
Společnost je právním nástupcem příspěvkové organizace Palác kultury. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu: Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o snížení základního kapitálu, přičemž důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulých let ve smyslu ustanovení § 216a odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení zákl adního kapitálu bude zcela použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. S účinností ke dni následujícímu po dni zápisu spojení akcií do obchodního rejstříku se základní kapitál společnosti snižuje z částky 1.406.254.000 Kč (jedna miliarda čtyři sta šest miliónů dvě stě padesát čtyři tisíce korun českých) na částku 880.000.000 Kč (osm se osmdesát miliónů korun českých). Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku, a to tak. že dosavadní jmenovitá hodnota akcie 1.406.254.000 Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 880.000.000 Kč. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadní akci o jmenovité hodnotě 1.406.254.000 Kč za novou akcii o jmenovité hodnotě 880.000.000 Kč. Dosavadní akcie jako akcie na jméno bude akcionáři vyměněna za akcii o nové jmenovité hodnotě na základě písemné výzvy k předložení akcie k její výměně adresované akcionáři doporučeným dopisem. Lhůta pro předložení dosavadní akcie k výměně činí 30 (třicet ) dnů ode dne doručení písemné výzvy, přičemž představenstvo je povinno písemnou výzvu učinit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 11.11.2013 - 6.1.2014
Jediný akcionář společnosti, Hlavní město Praha, rozhodl usnesením přijatým dne 2.3.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. o peněžitý vklad v celkové výši 100.000.000 Kč upsáním 10 kusů kmenových akcií na jméno Hlavn í město Praha v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč, jediným akcionářem - Hlavním městem Prahou, IČ: 000 65 581, sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, využívajícím přednostního práva k upisování akcií. Upisování akcií nad částku navrhovanéh o zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs jednotlivých akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. Peněžitý vklad je splatný do 22.3.2010 na účet společnosti Kongreso vé centrum Praha, a.s., číslo 43-4441510207/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 8.3.2010 - 31.3.2010
Rozhodnutí o snížení základního kapitálu: a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty minulých let společnosti ve smyslu ustanovení § 261a odst.1. písm a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na úhradu části ztráty společn osti z minulých let ve výši 5.831.746.000,- Kč (pět miliard osm set třicet jeden milión sedm set čtyřicet šest tisíc korun českých). b) Základní kapitál se snižuje z částky 7.138.000.000,- Kč (sedm miliard jedno sto třicet osm miliónů korun českých) o částku 5.831.746.000,- Kč (pět miliard osm set třicet jeden milión sedm set čtyřicet šest tisíc korun českých) na částku 1.306.254.000,- Kč (jedna miliarda tři sta šest miliónů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých). c) Základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku a to tak, že dosavadní jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 18.300,- Kč ( osmnáct tisíc tři sta korun českých), neboť společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy. d) Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou dosavadních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč ( jedno sto tisíc korun českých) za nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 18.300,- Kč.Všechny dosavadní akcie jako akcie na jméno budou akcionářům či akcionáři vyměněny za akcie o nové jmenovité hodnotě jedné akcie 18.300,- Kč (osmnáct tisíc tři sta ko run českých) na základě písemné výzvy společnosti k předložení akcií k jejich výměně adresované akcionářům či akcionáři doporučeným dopisem (dále též ,, Písemná výzva společnosti´´). Lhůta pro předložení dosavadních akcií k výměně činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení Písemné výzvy společnosti, přičemž představenstvo společnosti je povinno Písemnou výzvu společnosti učinit ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 3.8.2007 - 23.2.2011
Společnost je právním nástupcem příspěvkové organizace Palác kultury. 1.7.1995 - 11.11.2013

Aktuální kontaktní údaje Kongresové centrum Praha, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 63080249
Obchodní firma: Kongresové centrum Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 24.9.1992
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 63080249
Firma: Kongresové centrum Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 30.6.1995

Kontakty na Kongresové centrum Praha, a.s. IČO: 63080249

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 5. května 1640/65 , Praha 140 00 25.7.2016
Sídlo: 5. května 1640/65 , Praha 140 00 10.5.2003 - 25.7.2016
Sídlo: 5. května 1640/65 , Praha 140 00 1.7.1995 - 10.5.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 5. května 1640/65, Praha 140 00

Obory činností Kongresové centrum Praha, a.s. IČO: 63080249

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.2.2011
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 3.2.2011
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 16.8.2006 - 3.2.2011
hostinská činnost 13.6.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.6.2006 - 3.2.2011
realitní činnost 7.4.2006 - 3.2.2011
zprostředkování obchodu a služeb 7.4.2006 - 3.2.2011
služby jinde nezařazené-v oblasti správy a provozu technických zařízení budov 7.4.2006 - 3.2.2011
ubytovací služby 10.5.2003 - 3.2.2011
kopírovací práce 10.5.2003 - 3.2.2011
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 10.5.2003 - 3.2.2011
pronájem movitých věcí 10.5.2003 - 3.2.2011
směnárenská činnost 10.5.2003 - 3.2.2011
zprostředkování služeb 10.5.2003 - 3.2.2011
hostinská činnost - pozastavení provozování živnosti od 10.7.1998 do 30.6.2000. 13.9.1999 - 13.6.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - pozastavení provozování živnosti od 10.7.1998 do 30.6.2000. 13.9.1999 - 13.6.2006
provozování nestátního zdravotnického zařízení praktický lékař praktický zubní lékař 6.3.1998 - 13.5.2008
zajišťování kongresů, sympozií, veletrhů, výstav a dalších ob- dobných společenských akcí 1.7.1995
zajišťování uměleckých a kulturních akcí 1.7.1995
hostinská činnost 1.7.1995 - 13.9.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.7.1995 - 13.9.1999
provozování parkingu a garáží 1.7.1995 - 3.2.2011
pronájem nemovitostí s poskytováním jen základních služeb s tímto pronájmem spojených 1.7.1995 - 3.2.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 5. května 1640/65 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1002220793
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 26.6.1995
Provozovna č. 2
Provozovna: Na Pankráci 1684/15 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1002220807
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 25.11.2002

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: 5. května 1640/65 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1002220793
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.11.1994

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Pankráci 1684/15 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1002220807
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.12.2013

Živnost č. 4 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.10.2017

Živnost č. 5 Provozování parkingu a garáží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje ealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.10.1992
Zánik oprávnění: 31.10.1994
Konec oprávnění: 31.10.1994

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje ealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1994
Zánik oprávnění: 27.9.1996

Živnost č. 9 Pronájem nebytových prostor včetně poskytování souvisejících služ eb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.9.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.9.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.11.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Služby jinde nezařazené - v oblasti správy a provozu technických zařízení budov

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.12.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti související s pozemní dopravou
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Vedení firmy Kongresové centrum Praha, a.s. IČO: 63080249

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti je oprávněno ve všech věcech jednat představenstvo jako statutární orgán společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Pod episování za společnost se děje tak, že k vytištěné, napsané nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis. 28.5.2012
Jménem společnosti je oprávněno ve všech věcech jednat představenstvo jako statutární orgán společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Pod episování za společnost se děje tak, že k vytištěné, napsané nebo jinak zobrazené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 7.4.2006 - 28.5.2012
Společnost zastupují a za ni podepisují společně předseda před- stavenstva a místopředseda představenstva, popř. člen předsta- venstva zmocněný k podpisu představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k tomu oprávněné osoby připojí svůj podpis k otisku razítka s obchodním jménem společnosti, popř. k napsanému obchodnímu jménu společnosti. 1.7.1995 - 7.4.2006
Jméno: Michaela Pobořilová 2.12.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.11.2016
Ve funkci: od 8.11.2016
Adresa: Barvířka 163, Krhová 756 63
Jméno: Ing. Ivana Prosecká 13.7.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.2.2015
Adresa: Široká 37/7, Praha 110 00
Jméno: Ing. Aleš Bartůněk 22.2.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.12.2018
Ve funkci: od 19.12.2018
Adresa: 188, Libeř 252 41
Jméno: Ing. Pavel Habarta 22.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.12.2018
Adresa: Zelenečská 128/32, Praha 198 00
Jméno: PhDr. Marek Ženíšek Ph.D. 22.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.12.2018
Adresa: 17. listopadu 2560/6, Plzeň 301 00
Jméno: ing. Jiří Ritt 1.7.1995 - 4.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: K Jižnímu Městu 109, Praha 149 00
Jméno: ing. Jiří Kolman 1.7.1995 - 4.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zvonařská 899, Praha 156 00
Jméno: ing. Jiří Paroubek 1.7.1995 - 4.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Voskovcova 883/7, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Vladimír Drábek 1.7.1995 - 4.5.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pod Marjánkou 1448/4, Praha 169 00
Jméno: Zdeněk Klausner 1.7.1995 - 4.5.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 5. května 1035/41, Praha 140 00
Jméno: ing. Pavel Musil 1.7.1995 - 4.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Breitcetlova 877/3, Praha 198 00
Jméno: ing. Jan Šimůnek 4.6.1996 - 4.5.1998
Funkce: člen
Adresa: Jarníkova 1874/16, Praha 148 00
Jméno: ing. Libor Klug 4.5.1998 - 19.11.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Basilejské náměstí 97/8, Praha 130 00
Jméno: Petr Diab 4.5.1998 - 19.11.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Ládevská 691/25, Praha 184 00
Jméno: ing. Rostislav Vondruška 4.6.1996 - 8.3.2000
Funkce: člen
Adresa: Osady Ležáků 113, Lidice 273 54
Jméno: Petr Diab 19.11.1999 - 8.3.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ládevská 691/25, Praha 184 00
Jméno: Jan Vidím 17.4.2000 - 23.8.2000
Funkce: člen
Adresa: Bubenečská 355/39, Praha 160 00
Jméno: ing. František Dušek 8.3.2000 - 10.5.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: do 5.3.2002
Adresa: Libická 1987/7, Praha 130 00
Jméno: ing. Luděk Bednář 8.3.2000 - 10.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.3.2002
Adresa: Emilie Hyblerové 525/13, Praha 149 00
Jméno: Vladimír Goringer 8.3.2000 - 10.5.2003
Funkce: člen
Adresa: Šafránová 2210/17, Praha 106 00
Jméno: Petr Diab 17.4.2000 - 10.5.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 5.3.2002
Adresa: Ládevská 691/25, Praha 184 00
Jméno: ing. Jiří Dolejš 4.5.1998 - 14.5.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.4.2003
Adresa: Bubenečská 355/39, Praha 160 00
Jméno: ing. Světlana Navarová 8.3.2000 - 14.5.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.6.2001
Adresa: Na dolinách 23/15, Praha 147 00
Jméno: ing. Milan Vodička 8.3.2000 - 14.5.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.6.2001
Adresa: Lečkova 1518/7, Praha 149 00
Jméno: ing. František Laudát 8.3.2000 - 14.5.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.6.2001
Adresa: Staropramenná 722/26, Praha 150 00
Jméno: Jan Vidím 23.8.2000 - 14.5.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.6.2001
Adresa: Bubenečská 355/39, Praha 160 00
Jméno: Vladimír Goringer 10.5.2003 - 14.5.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 22.4.2003
Ve funkci: od 6.3.2002
Adresa: Šafránová 2210/17, Praha 106 00
Jméno: MUDr. Luděk Fiala 10.5.2003 - 14.5.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2001 do 22.4.2003
Adresa: Štěpánská 630/57, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jiří Kraft 10.5.2003 - 14.5.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2001 do 22.4.2003
Adresa: Vratislavova 27 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý 10.5.2003 - 14.5.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2001 do 22.10.2002
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 768/20, Praha 160 00
Jméno: MUDr. Petr Hanuš 10.5.2003 - 14.5.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2001 do 22.4.2003
Adresa: Londýnská 565/62, Praha 120 00
Jméno: Ing. Vlastimil Boura 10.5.2003 - 14.5.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2001 do 22.4.2003
Adresa: Sosnovecká 578/2, Praha 181 00
Jméno: Jan Štrof 14.5.2004 - 10.9.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2003 do 15.6.2004
Ve funkci: od 25.4.2003
Adresa: Cvikovská 376/6, Praha 190 00
Jméno: Mgr. Ondřej Dolínek 14.5.2004 - 5.10.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2003
Adresa: Mrkvičkova 1371/10, Praha 163 00
Jméno: Ing. František Dušek 14.5.2004 - 11.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2003 do 21.6.2005
Adresa: Libická 1987/7, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Ivan Bednář 14.5.2004 - 4.4.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2003
Ve funkci: od 25.4.2003
Adresa: Na šejdru 249/6, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jan Bürgermeister 14.5.2004 - 4.11.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2003 do 15.7.2008
Ve funkci: od 25.4.2003 do 15.7.2008
Adresa: Všehrdova 439/11, Praha 118 00
Jméno: Ing. František Stádník 14.5.2004 - 4.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2003 do 15.7.2008
Adresa: Trojanova 336/7, Praha 120 00
Jméno: Ing. Miroslav Froněk 14.5.2004 - 4.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2003 do 15.7.2008
Adresa: Zelenečská 105/15, Praha 198 00
Jméno: Ing. Ivana Romanovská 14.5.2004 - 4.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2003 do 15.7.2008
Adresa: Na Veselí 871/10, Praha 140 00
Jméno: JUDr. František Hoffman 14.5.2004 - 4.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2003 do 15.7.2008
Adresa: Donovalská 1661/36, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Karel Klíma 10.9.2004 - 4.11.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2004 do 15.7.2008
Ve funkci: od 1.7.2004 do 15.7.2008
Adresa: Přádova 2057/28, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Ondřej Dolínek 5.10.2005 - 4.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2003 do 15.7.2008
Adresa: Bobkova 737/24, Praha 198 00
Jméno: ing. Michal Kárník 11.6.2007 - 4.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 15.7.2008
Ve funkci: od 21.6.2005
Adresa: N. A. Někrasova 644/3, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Ivan Bednář 4.4.2008 - 4.11.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2003 do 15.7.2008
Ve funkci: od 25.4.2003 do 15.7.2008
Adresa: Štěpánská 630/57, Praha 110 00
Jméno: Radek Lohynský 4.11.2008 - 7.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.7.2008 do 7.12.2010
Adresa: Školní 1/8, Praha 147 00
Jméno: Ing. Milan Richter 4.11.2008 - 3.2.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.7.2008 do 25.1.2011
Ve funkci: od 26.8.2008 do 25.1.2011
Adresa: Na stezce 489/6, Praha 100 00
Jméno: Mgr. Ivan Bednář 4.11.2008 - 28.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.7.2008 do 17.4.2012
Adresa: Štěpánská 630/57, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jan Bürgermeister 4.11.2008 - 28.5.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.7.2008 do 17.4.2012
Ve funkci: od 26.8.2008 do 17.4.2012
Adresa: Všehrdova 439/11, Praha 118 00
Jméno: Ing. Miroslav Froněk 4.11.2008 - 28.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.7.2008 do 17.4.2012
Adresa: Zelenečská 105/15, Praha 198 00
Jméno: JUDr. František Hoffman 4.11.2008 - 28.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.7.2008 do 17.4.2012
Adresa: Donovalská 1661/36, Praha 149 00
Jméno: Ing. Michal Kárník 4.11.2008 - 28.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.7.2008
Adresa: N. A. Někrasova 644/3, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Karel Klíma 4.11.2008 - 28.5.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.7.2008 do 17.4.2012
Ve funkci: od 26.8.2008 do 17.4.2012
Adresa: Přádova 2057/28, Praha 182 00
Jméno: Ing. František Stádník 4.11.2008 - 28.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.7.2008 do 17.4.2012
Adresa: Trojanova 336/7, Praha 120 00
Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý 28.5.2012 - 11.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.4.2012 do 8.8.2013
Ve funkci: od 3.5.2012 do 8.8.2013
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 768/20, Praha 160 00
Jméno: Václav Novotný 11.11.2013 - 11.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2013
Ve funkci: od 11.9.2013
Adresa: Píškova 1942/4, Praha 155 00
Jméno: Ing. Michal Kárník 28.5.2012 - 29.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.7.2008 do 10.9.2013
Ve funkci: od 3.5.2012 do 10.9.2013
Adresa: N. A. Někrasova 644/3, Praha 160 00
Jméno: Bc. Jan Schneider 28.5.2012 - 6.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.4.2012 do 31.12.2013
Ve funkci: od 3.5.2012 do 31.12.2013
Adresa: Hrusická 2511/4, Praha 141 00
Jméno: Ing. Jan Juříček 28.5.2012 - 6.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2012
Adresa: Březiněveská 1012/28, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jan Juříček 6.3.2014 - 10.11.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.4.2012
Ve funkci: od 9.12.2013 do 30.4.2014
Adresa: Březiněveská 1012/28, Praha 182 00
Jméno: Ing. Petr Mocek 6.3.2014 - 19.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.12.2013 do 14.9.2014
Adresa: 17. listopadu 10, Pletený Újezd 273 51
Jméno: Ing. Petr Neumann 28.5.2012 - 11.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2012 do 23.2.2015
Adresa: Chalupnická 40/14, Praha 102 00
Jméno: Václav Novotný 11.11.2013 - 11.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2013 do 23.2.2015
Ve funkci: od 11.9.2013 do 23.2.2015
Adresa: Píškova 1942/4, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jan Juříček 10.11.2014 - 11.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2012 do 23.2.2015
Adresa: Březiněveská 1012/28, Praha 182 00
Jméno: Ing. Rostislav Vondruška 24.2.2015 - 11.5.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.12.2014 do 23.2.2015
Adresa: Osady Ležáků 113, Lidice 273 54
Jméno: Ing. Radim Haluza 11.5.2015 - 12.6.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 23.2.2015
Ve funkci: od 23.2.2015
Adresa: Vinohradská 1596/29, Praha 120 00
Jméno: Ivana Romanovská 11.11.2013 - 2.12.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2013 do 8.11.2016
Ve funkci: od 11.9.2013 do 8.11.2016
Adresa: K Červenému vrchu 844/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivana Prosecká 11.5.2015 - 13.7.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.2.2015
Adresa: Dlouhá 610/4, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Daniel Štěpán 11.5.2015 - 26.7.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.2.2015 do 25.6.2017
Adresa: Bubenská 1377/37, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Michal Jordán 11.5.2015 - 15.2.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.2.2015 do 31.12.2017
Adresa: Lesní 109/32, Františkovy Lázně 351 01
Jméno: Ing. Radim Haluza 12.6.2015 - 22.2.2019
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 23.2.2015 do 17.12.2018
Ve funkci: od 23.2.2015 do 17.12.2018
Adresa: Vinohradská 1596/29, Praha 120 00
Jméno: Vilém Sviták 26.7.2017 - 22.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2017 do 17.12.2018
Adresa: U akademie 366/11, Praha 170 00
Jméno: Jaroslav Holý 15.2.2018 - 22.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.1.2018 do 17.12.2018
Adresa: V rokli 18/7, Praha 160 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Opletal 24.2.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2014
Adresa: K Úvozu 492, Šestajovice 250 92
Jméno: PhDr., Ing. Zdenka Klapalová CSc 11.5.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2015
Adresa: Sázavská 749/22, Praha 120 00
Jméno: Adam Kočík MBA. 11.5.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2015
Adresa: Ve Stráži 374, Psáry 252 44
Jméno: Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 12.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2014
Ve funkci: od 20.6.2014
Adresa: Kunínova 1720/3, Praha 149 00
Jméno: Ing. Roman Bělor 22.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2018
Adresa: U obecního dvora 799/7, Praha 110 00
Jméno: PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová 22.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2018
Adresa: U Uranie 1583/27, Praha 170 00
Jméno: ing. Jiří Dolejš 1.7.1995 - 4.5.1998
Adresa: Bubenečská 355/39, Praha 160 00
Jméno: Jan Vidím 1.7.1995 - 4.5.1998
Adresa: Běhounkova 2311/23, Praha 158 00
Jméno: ing. Josef Ježek 4.5.1998 - 8.3.2000
Adresa: Podle Kačerova 1259/36, Praha 141 00
Jméno: PhDr. Tomáš Grulich 1.7.1995 - 10.5.2003
Trvání členství: do 12.6.2001
Adresa: Vokrojova 3375/10, Praha 143 00
Jméno: ing. Miroslava Studenovská 1.7.1995 - 14.5.2004
Trvání členství: do 22.4.2003
Adresa: Pelhřimovská 302/10, Praha 140 00
Jméno: Vratislav Bartoš 1.7.1995 - 14.5.2004
Trvání členství: od 1.7.1995 do 1.7.2000
Adresa: Nechvílova 1859/2, Praha 148 00
Jméno: ing. Helena Hurtová 1.7.1995 - 14.5.2004
Trvání členství: od 1.7.1995 do 1.7.2000
Adresa: Plamínkové 1581/33, Praha 140 00
Jméno: JUDr. František Hoffman 4.5.1998 - 14.5.2004
Trvání členství: do 22.4.2003
Adresa: Donovalská 1661/36, Praha 149 00
Jméno: Jiří Paroubek 8.3.2000 - 14.5.2004
Adresa: Voskovcova 883/7, Praha 152 00
Jméno: Zdeněk Malhocký 8.3.2000 - 14.5.2004
Trvání členství: od 26.1.1999 do 31.8.2001
Adresa: Růženínská 910/1, Praha 142 00
Jméno: Tomáš Vrbík 8.3.2000 - 14.5.2004
Trvání členství: od 26.1.1999 do 22.4.2003
Adresa: Trojická 1907/8, Praha 128 00
Jméno: Ing. Jiří Paroubek 14.5.2004 - 5.10.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.1.1999 do 9.11.2004
Ve funkci: od 16.6.2003 do 9.11.2004
Adresa: Voskovcova 883/7, Praha 152 00
Jméno: Jan Slezák 14.5.2004 - 5.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2003 do 9.11.2004
Adresa: Živonínská 1629, Praha 190 16
Jméno: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík 5.10.2005 - 5.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2004 do 15.2.2005
Adresa: Kodaňská 598/28, Praha 101 00
Jméno: Michael Gregor 14.5.2004 - 21.4.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2003
Adresa: U lužického semináře 114/46, Praha 118 00
Jméno: Jan Choděra 5.10.2005 - 21.4.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2004
Adresa: Doudova 545/9, Praha 147 00
Jméno: Ing. Marie Filipová 10.5.2003 - 3.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2001 do 14.9.2006
Adresa: Dobevská 875/5, Praha 143 00
Jméno: Mgr. Eva Bohutínská 10.5.2003 - 3.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2001 do 14.9.2006
Adresa: Chudenická 1133/36, Praha 102 00
Jméno: doc. Ing. Jiří Volf CSc. 14.5.2004 - 3.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2001 do 1.9.2006
Adresa: K zahrádkám 999/10, Praha 155 00
Jméno: Vratislav Bartoš 14.5.2004 - 4.11.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2001 do 15.9.2006
Adresa: Nechvílova 1859/2, Praha 148 00
Jméno: Bc. Ondřej Pecha 14.5.2004 - 4.11.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2003 do 15.7.2008
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Martin Kroh 14.5.2004 - 4.11.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2003 do 15.7.2008
Adresa: Jablonecká 713/42, Praha 190 00
Jméno: Ing. arch. Igor Filipovič 5.10.2005 - 4.11.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2005 do 15.7.2008
Adresa: Chudenická 1085/24, Praha 102 00
Jméno: Michael Gregor 21.4.2006 - 4.11.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2003 do 15.7.2008
Ve funkci: od 21.2.2005 do 15.7.2008
Adresa: U lužického semináře 114/46, Praha 118 00
Jméno: Mgr. Jan Choděra 21.4.2006 - 4.11.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2004 do 15.7.2008
Ve funkci: od 21.2.2005 do 15.7.2008
Adresa: Doudova 545/9, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Ladislav Šilha 4.11.2008 - 23.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2008 do 8.12.2009
Adresa: Na hlinách 648/8, Praha 182 00
Jméno: PaedDr. Michal Vevera 6.3.2007 - 7.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2006 do 8.11.2010
Adresa: U nových domů III 538/11, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Daniel Rovan 20.4.2010 - 24.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 31.5.2011
Ve funkci: od 2.2.2010
Adresa: Maňákova 797/6, Praha 198 00
Jméno: Ing. Marie Filipová 3.1.2007 - 24.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2006
Adresa: Dobevská 875/5, Praha 143 00
Jméno: Vratislav Bartoš 4.11.2008 - 24.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2006
Adresa: Nechvílova 1859/2, Praha 148 00
Jméno: Ing. Vladislav Mareček 4.11.2008 - 6.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2008 do 8.11.2011
Adresa: Chotouchovská 1083, Praha 190 16
Jméno: MUDr. Michaela Bartáková 4.11.2008 - 28.5.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2008 do 17.4.2012
Ve funkci: od 4.9.2008 do 17.4.2012
Adresa: Klánova 32/4, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Jan Choděra 4.11.2008 - 28.5.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2008 do 17.4.2012
Ve funkci: od 4.9.2008 do 17.4.2012
Adresa: Doudova 545/9, Praha 147 00
Jméno: MUDr. Ladislav Kouba 4.11.2008 - 28.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2008 do 17.4.2012
Adresa: Fišerova 3321/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Ivana Romanovská 4.11.2008 - 28.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2008
Adresa: Na Veselí 871/10, Praha 140 00
Jméno: Ing. Ivana Romanovská 28.5.2012 - 11.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2008 do 10.9.2013
Adresa: K Červenému vrchu 844/2, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Roman Vaculka 28.5.2012 - 11.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2012 do 10.9.2013
Adresa: Rybná 716/24, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Ivan Bednář 28.5.2012 - 6.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2012 do 3.12.2013
Ve funkci: od 10.5.2012 do 3.12.2013
Adresa: Štěpánská 630/57, Praha 110 00
Jméno: Jiří Volf 11.11.2013 - 6.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2013
Adresa: K zahrádkám 999/10, Praha 155 00
Jméno: Zdeněk Tintěra 23.2.2011 - 18.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2011 do 30.4.2014
Adresa: Sevastopolská 2865, Kladno 272 04
Jméno: Ing. Marie Filipová 24.10.2011 - 18.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2011 do 30.4.2014
Adresa: Dobevská 875/5, Praha 143 00
Jméno: Vratislav Bartoš 24.10.2011 - 18.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2011 do 30.4.2014
Adresa: Nechvílova 1859/2, Praha 148 00
Jméno: Doc. Ing. Jiří Volf CSc. 6.3.2014 - 19.11.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2013 do 21.5.2014
Ve funkci: od 16.12.2014 do 21.5.2014
Adresa: K zahrádkám 999/10, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jiřina Vorlová 6.3.2014 - 19.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.12.2013 do 21.5.2014
Adresa: Brdlíkova 192/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 19.11.2014 - 29.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2014
Adresa: Kunínova 1720/3, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Robert Pelikán Ph.D. 19.11.2014 - 24.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2014 do 8.12.2014
Adresa: Sněmovní 170/15, Praha 118 00
Jméno: Dr. Ing. Milan Urban 28.5.2012 - 11.5.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2012 do 23.2.2015
Ve funkci: od 10.5.2012 do 23.2.2015
Adresa: Karfíkova 925, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Albert Kubišta 28.5.2012 - 11.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2012 do 23.2.2015
Adresa: Na Kozačce 1272/12, Praha 120 00
Jméno: Ing. Karel Korba 6.3.2014 - 11.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.12.2013 do 23.2.2015
Adresa: Chrastavská 114/6, Praha 190 00
Jméno: Ing. Dana Stulírová 6.3.2014 - 11.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.12.2013 do 23.2.2015
Adresa: Parmská 351, Praha 109 00
Jméno: Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 29.1.2015 - 12.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2014
Ve funkci: od 20.6.2014
Adresa: Kunínova 1720/3, Praha 149 00
Jméno: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 11.5.2015 - 23.10.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2015
Ve funkci: od 27.3.2015
Adresa: Na pískách 1157/62, Praha 160 00
Jméno: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 23.10.2015 - 25.7.2016
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2015 do 18.5.2016
Ve funkci: od 27.3.2015 do 18.5.2016
Adresa: K Brusce 282/4, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Iva Kotvová 11.5.2015 - 22.2.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2015 do 17.12.2018
Adresa: Branická 572/9, Praha 147 00
Jméno: Adriana Krnáčová 25.7.2016 - 22.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2016 do 17.12.2018
Adresa: Raisova 806/3, Praha 160 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Michaela Pobořilová
Člen statutárního orgánu: Ing. Ivana Prosecká
Člen statutárního orgánu: Ing. Aleš Bartůněk
Člen statutárního orgánu: PhDr. Marek Ženíšek Ph.D.
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Habarta

Vlastníci firmy Kongresové centrum Praha, a.s. IČO: 63080249

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 680 000 000 Kč 100% 22.2.2019
zakladni 3 680 000 000 Kč 100% 18.6.2014 - 22.2.2019
zakladni 2 880 000 000 Kč 100% 6.1.2014 - 18.6.2014
zakladni 880 000 000 Kč 100% 11.11.2013 - 6.1.2014
zakladni 1 406 250 000 Kč 100% 31.3.2010 - 11.11.2013
zakladni 1 306 250 000 Kč 100% 6.8.2007 - 31.3.2010
zakladni 7 138 000 000 Kč 100% 13.6.2006 - 6.8.2007
zakladni 7 138 000 000 Kč - 1.7.1995 - 13.6.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 368 2.12.2016
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 368 18.6.2014 - 2.12.2016
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 288 6.1.2014 - 18.6.2014
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 88 29.11.2013 - 6.1.2014
Akcie na jméno 880 000 000 Kč 1 11.11.2013 - 29.11.2013
Akcie na jméno 1 406 250 000 Kč 1 16.10.2013 - 11.11.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 10 31.3.2010 - 16.10.2013
Akcie na jméno 18 300 Kč 71 380 6.8.2007 - 16.10.2013
Akcie na jméno 100 000 Kč 71 380 16.8.2006 - 6.8.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 71 380 1.7.1995 - 16.8.2006

Sbírka Listin Kongresové centrum Praha, a.s. IČO: 63080249

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3275/SL 87 ostatní usnesení VH č. 4/2015 Městský soud v Praze 24.6.2015 9.7.2015 13.7.2015 1
B 3275/SL 86 ostatní zápis VH č. 2/2015 Městský soud v Praze 24.6.2015 9.7.2015 13.7.2015 7
B 3275/SL 85 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 9.7.2015 13.7.2015 61
B 3275/SL 84 rozhod. o statut. orgánu Zapis z mimořádného jednání představenstva 23.2.2015 Městský soud v Praze 6.5.2015 7.4.2015 12.5.2015 2
B 3275/SL 82 rozhod. o statut. orgánu zápis ze řádného zasedání 27.3.2015 Městský soud v Praze 6.5.2015 7.4.2015 12.5.2015 2
B 3275/SL 81 usnesení VH - §210 usnesení VH Městský soud v Praze 8.12.2014 29.1.2015 25.3.2015 3
B 3275/SL 71 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 21.5.2014 13.10.2014 24.11.2014 4
B 3275/SL 69 ostatní usnesení VH k účetní závěrce 2013 Městský soud v Praze 30.4.2014 20.6.2014 12.8.2014 2
B 3275/SL 68 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.3.2014 3.6.2014 24.6.2014 2
B 3275/SL 67 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.3.2014 3.6.2014 24.6.2014 2
B 3275/SL 66 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.3.2014 3.6.2014 24.6.2014 2
B 3275/SL 65 notářský zápis NZ 160/2014 Městský soud v Praze 30.4.2014 12.5.2014 28.5.2014 27
B 3275/SL 63 ostatní usnesení Rady hl.m. Prahy Městský soud v Praze 3.12.2013 21.1.2014 7.3.2014 4
B 3275/SL 61 notářský zápis NZ 262/2013 Městský soud v Praze 3.12.2013 23.12.2013 23.1.2014 2
B 3275/SL 60 notářský zápis NZ 352/2013 Městský soud v Praze 23.12.2013 23.12.2013 23.1.2014 4
B 3275/SL 59 ostatní usnesení Městský soud v Praze 11.9.2013 13.11.2013 4.12.2013 2
B 3275/SL 58 notářský zápis NZ 216/2013 Městský soud v Praze 1.10.2013 13.11.2013 4.12.2013 5
B 3275/SL 56 notářský zápis NZ 216/2013 Městský soud v Praze 1.10.2013 7.10.2013 22.10.2013 5
B 3275/SL 55 ostatní usnesení rady hl.m.Prahy Městský soud v Praze 23.4.2013 29.4.2013 30.4.2013 2
B 3275/SL 54 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 59
B 3275/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.4.2012 28.6.2012 17
B 3275/SL 52 ostatní záp.z jedn. řádn.zased.předs Městský soud v Praze 3.5.2012 28.6.2012 1
B 3275/SL 51 notářský zápis NZ 111/2012 Městský soud v Praze 17.4.2012 28.6.2012 2
B 3275/SL 50 ostatní usnesení z valné hromady Městský soud v Praze 24.4.2012 21.5.2012 23.5.2012 2
B 3275/SL 47 ostatní -usnesení Městský soud v Praze 26.4.2011 5.5.2011 5.5.2011 2
B 3275/SL 44 ostatní -usnesení Městský soud v Praze 27.4.2010 19.5.2010 3
B 3275/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.4.2010 19.5.2010 17
B 3275/SL 42 notářský zápis NZ 200/2010 Městský soud v Praze 27.4.2010 19.5.2010 2
B 3275/SL 41 ostatní -usnesení o ÚZ r.2009 Městský soud v Praze 27.4.2010 29.4.2010 5.5.2010 2
B 3275/SL 40 notářský zápis NZ 141/2010 Městský soud v Praze 23.3.2010 24.3.2010 31.3.2010 4
B 3275/SL 39 ostatní -usnesení Městský soud v Praze 2.3.2010 2.3.2010 17.3.2010 3
B 3275/SL 38 notářský zápis NZ 120/2010 Městský soud v Praze 2.3.2010 2.3.2010 17.3.2010 2
B 3275/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2009 11.1.2010 17
B 3275/SL 36 notářský zápis NZ 769/2009 Městský soud v Praze 8.12.2009 11.1.2010 6
B 3275/SL 35 ostatní -schválení úč.závěrky Městský soud v Praze 26.5.2009 18.5.2009 19.5.2009 2
B 3275/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2008 22.7.2008 28.7.2008 15
B 3275/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 331/2007+usnesení rady hl.m Městský soud v Praze 17.7.2007 30.7.2007 31.7.2007 31
B 3275/SL 31 ostatní usnesení rady hl. města Prahy Městský soud v Praze 22.6.2007 27.6.2007 13.7.2007 2
B 3275/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2006 17.7.2006 20.9.2006 0
B 3275/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2005 1.6.2006 0
B 3275/SL 9 ostatní -protokol o výs.voleb doz.rady Městský soud v Praze 14.9.2001 28.11.2002 0
B 3275/SL 8 ostatní -usnesení č.0282 Městský soud v Praze 5.3.2002 28.11.2002 0
B 3275/SL 7 ostatní -usnesení č.0974 Městský soud v Praze 12.6.2001 28.11.2002 0
B 3275/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ308/2002 Městský soud v Praze 7.5.2002 28.11.2002 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Kongresové centrum Praha, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Kongresové centrum Praha, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.