Kongresové centrum ILF a.s. Praha IČO: 63999871

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Kongresové centrum ILF a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 63999871.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Kongresové centrum ILF a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Poradenská činnost v oblasti gastronomie a hotelnictví a další.

Základní údaje o Kongresové centrum ILF a.s. IČO: 63999871

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 15.12.1995
Spisová značka: B 3592
IČO: 63999871
Obchodní firma: Kongresové centrum ILF a.s.
Právní forma: Akciová společnost 15.12.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 15.12.1995
Na základě projektu rozdělení ze dne 31.8.2017, který byl schválen dne 11.10.2017, došlo k odštěpení části jmění společnosti Kongresové centrum ILF a.s., když odštěpená část jmění je uvedena v projektu rozdělení, a k přechodu odštěpené části jmění na nást upnickou společnost: Na Pankráci 51 s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1010/51, PSČ 140 00, IČO: 065 19 181. 12.10.2017
1. Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti Kongresové centrum ILF a.s. o částku 60.000.000,-Kč (slovy šedesát miliónů korun českých) na výslednou částku 110.000.000,-Kč (slovy jedno sto miliónů korun českých), a to upsáním kmenových akcií v poč tu 2 (slovy dva) kusy, druhé emise, znějící na majitele, každá o jmenovité hodnotě 30.000.000,-Kč (slovy třicet milionů korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. 14.7.2010 - 6.9.2010
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 14.7.2010 - 6.9.2010
3. Emisní kurs každé nově upisované akcie činí 30.000.000,-Kč (slovy třicet miliónů korun českých) za jednu akcii. 14.7.2010 - 6.9.2010
4. Oba akcoináři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií. 14.7.2010 - 6.9.2010
5. Oba kusy nových akcií druhé emise, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle ust. 205 obchodního zákoníku. 14.7.2010 - 6.9.2010
6. Dohoda akcionářů uzavřená podle § 205 obchodního zákoníku, nahrazující listinu upisovatelů, bude pořízena ve formě notářského zápisu až poté, co bude podán návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podání tohoto návrhu s tím, že upisování obou těchto 2 ks nových akcií je současně vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.7.2010 - 6.9.2010
7. Den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo oznámí všem akcionářům hned v tento stejný den, tj. v den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a  to některým z těchto způsobů: faxem, telefonicky či e-mailem. 14.7.2010 - 6.9.2010
8. Místem upoisování akcií, tedy místem uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude notářská kancelář JUDr. Jiřího Svobody, notáře se sídlem v Praze, na adrese Praha 1, Dlouhá 16. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů na zvýšení zá kladního kapitálu bude určen touto dohodou. 14.7.2010 - 6.9.2010
9. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Lhůta pro splacení všech peněžitých vkladů, tj. celého emisního kurzu ve výši 60.000.000,-Kč, se stanoví takto: - celý emisní kurz ve výši 100%, tj. 60.000.000,-Kč, bude splacen na zvláštní účet u banky otevřený společností za tímto účelem na své jméno ve smyslu ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, a to ve lhůtě nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů od uzavření d ohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obch. zák. - zvláštním účtem, na který mají být splaceny peněžité vklady, tj. celý emisní kurz ve výši 60.000.000,-Kč, je účet číslo 2105610066/2700 vedený u UniCredit Czech Republik, a.s. 14.7.2010 - 6.9.2010
1.) mimořádná valná hromada společnosti Kongresové centrum ILF a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 15, IČ: 63999871, konaná dne 17.12.2002 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši Kč 49,000.000,- (slovy: čtyřicet devět milionů korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 1,000.000,-, dosud zapsaného v obchodním rejstříku, nově na základní kapitál ve výši Kč 50,000.000,- a to novými peněžitými vklady stávajících akcionářů, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, 2.) důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je získání nových zdrojů k realizaci podnikatelských aktivit společnosti, 3.) zvýšení základního kapitálu společnosti bude uskutečněno upsáním: - 2 ks (slovy: dvou kusů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 20,000.000,- (slovy: dvacet milionů korun českých), vydaných v listinnépodobě, - 18 ks (slovy: osmnácti kusů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 500.000,- (slovy: pět set tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, 4.) všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku, 5.) emisní kurs každé z upisovaných akcií je shodný s její jmenovitou hodnotou a činí u 2 ks akcií o nominální hodnotě Kč 20,000.000,- emisní kurs každé akcie Kč 20,000.000,- a u 18 ks akcií o nominální hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč emisní kurs každé a kcie Kč 500.000,- , 6.) dohoda akcionářů dle ust. § 205 odst. 1) obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a bude sepsána samostatným notářským zápisem nejpozději do 14-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž byl povolen zápis usnesení o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku, 7.) akcionář Mgr. František Kučera splatí emisní kurs akcií, jím upsaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, peněžitým vkladem nejpozději do 14-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bude povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapi tálu do obchodního rejstříku, a to výhradně formou zápočtu peněžité pohledávky vůči společností, tj. uzavřením dohody o zápočtu pohledávky Mgr. Františka Kučery vůči společnosti, vzniklé na základě uzavřených smluv o půjčce peněz ze dne 18.6.1997, ve spoj ení s dodatkem ze dne 14.11.1997, a ve spojení se smlouvou o postoupení práv a povinností ze dne 5.1.1999, a dále ze dne 15.4.1999, ze dne 14.5.1999, ze dne 18.4.2001, ze dne 10.7.2001, ze dne 8.11.2001, ze dne 23.7.2001, ze dne 1.8.2001, ze dne 31.12.200 1, a dne 30.5.2002, ve spojení s uznáním závazku ze dne 16.12.2002, jímž společnost Kongresové centrum ILF a.s., uznala vůči akcionáři Mgr. Františku Kučerovi svůj závazek z titulu poskytnuté půjčky ve výši Kč 25,790.000,-, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 24,500.000,- vzniklé na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku, 8.) akcionář MUDr. Lukáš Pelech splatí emisní kurs akcií, jím upsaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, peněžitým vkladem nejpozději do 14-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bude povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapitál u společnosti do obchodního rejstříku, a to výhradně formou zápočtu peněžité pohledávky vůči společnosti, tj. uzavřením dohody o zápočtu pohledávky MUDr. Lukáše Pelecha vůči společnosti, vzniklé na základě uzavřených smluv o půjčce peněz ze dne 18.6.1997, ve spojení s dodatkem ze dne 14.11.1997, a ve spojení se smlouvou o postoupení práv a povinností ze dne 5.1.1999, a dále ze dne 15.4.1999, ze dne 14.5.1999, ze dne 18.4.2001, ze dne 10.7.2001, ze dne 8.11.2001, ze dne 23.7.2001, ze dne 1.8.2001, ze dne 3 1.12.2001, a dne 30.5.2002, ve spojení s uznáním závazku ze dne 16.12.2002, jímž společnost Kongresové centrum ILF a.s., uznala v ůči akcionáři MUDr. Lukáši Pelechov i svůj závazek z titulu poskytnuté půjčky ve výši Kč 25,790.000,-, proti pohledávce spole čnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 24,500.000,- vzniklé na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku, 9.) údaje uvedené v ust. § 203 odst. 2) písm. e) f) obchodního zákoníku není nutno uvádět, neboť upisování akcií bez využití přednostního práva nepřichází v úvahu, když mezi akcionáři již byla uzavřena dohoda všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zv ýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc usnesení soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a splacení upsan ých akcií bude provedeno výhradně zápočtem pohledávky. 23.7.2003 - 29.9.2003

Aktuální kontaktní údaje Kongresové centrum ILF a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 63999871
Obchodní firma: Kongresové centrum ILF a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 15.12.1995
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 63999871
Firma: Kongresové centrum ILF a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.12.1995

Kontakty na Kongresové centrum ILF a.s. IČO: 63999871

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pařížská 67/11 , Praha 110 00 9.1.2015
Sídlo: Pařížská 128/22 , Praha 110 00 6.9.2007 - 9.1.2015
Sídlo: Pařížská 205/23 , Praha 110 00 23.6.2003 - 6.9.2007
Sídlo: Budějovická 743/15 , Praha 140 00 14.6.1996 - 23.6.2003
Sídlo: Na příkopě 959/27 , Praha 110 00 15.12.1995 - 14.6.1996

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pařížská 67/11, Praha 110 00

Obory činností Kongresové centrum ILF a.s. IČO: 63999871

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 15.5.2009
myslivost a výkon práva myslivosti 15.5.2009
hostinská činnost 15.5.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.5.2009
Zprostředkování obchodu 16.2.2004 - 15.5.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 16.2.2004 - 15.5.2009
Zprostředkování služeb 16.2.2004 - 15.5.2009
Provozování cestovní kanceláře. 15.12.1995 - 7.5.2002
Ubytovací služby včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních. 15.12.1995 - 15.5.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného. 15.12.1995 - 15.5.2009
Poradenská činnost v oblasti gastronomie a hotelnictví. 15.12.1995 - 15.5.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba a zpracování skla

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.12.1995

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.4.1996

Živnost č. 3 Poradenská činnost v oblasti gastronomie a hotelnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 1.4.2001

Živnost č. 6 Ubytovací služby (bez poskytování hostinských činností v těchto zařízeních)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Kongresové centrum ILF a.s. IČO: 63999871

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná ve všech věcech předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. 9.1.2015
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, ostatní členové podepisují vždy společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. 23.6.2003 - 9.1.2015
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda samostatně nebo místopředseda společně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoby opráv- něné zastupovat společnost připojí s uvedením své funkce vlastnoruční podpis k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti. 15.12.1995 - 23.6.2003
Jméno: MUDr. Lukáš Pelech 1.9.2015
Funkce: PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
Trvání členství: od 24.6.2015
Ve funkci: od 24.6.2015
Adresa: Dukelská 1025/4, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Tomáš Hromádko 1.9.2015
Funkce: ČLEN PŘEDSTAVENSTVA
Trvání členství: od 24.6.2015
Ve funkci: od 24.6.2015
Adresa: Zahradníkova 185/8, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Mgr. František Kučera 29.11.2017
Funkce: MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
Trvání členství: od 24.6.2015
Ve funkci: od 24.6.2015
Adresa: K hájovně 970/26, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Gejza Šidlovský 15.12.1995 - 14.6.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pohořelec 113/23, Praha 118 00
Jméno: JUDr. Václav Holý 15.12.1995 - 14.6.1996
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Havelská 499/27, Praha 110 00
Jméno: ing. Šárka Pajerová 15.12.1995 - 8.10.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 17.12.1996
Adresa: Zahradní 373, Libčice nad Vltavou 252 66
Jméno: JUDr. Václav Holý 14.6.1996 - 8.10.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 17.12.1996
Adresa: Havelská 499/27, Praha 110 00
Jméno: MUDr. Lukáš Pelech 14.6.1996 - 23.6.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 1.10.1998
Ve funkci: do 1.10.1998
Adresa: Dukelská 1025/4, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Doc.MUDr. Vladimír Hofman 14.6.1996 - 23.6.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 1.10.1998
Adresa: U Kanálky 1457/10, Praha 120 00
Jméno: Viliam Sivek 14.6.1996 - 23.6.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 1.10.1998
Adresa: Na Jarově 1960/13, Praha 130 00
Jméno: Dr. Ladislav Stejskal 14.6.1996 - 23.6.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 1.10.1998
Adresa: V Občanském domě 776 , Praha 4 Nusle Česká republika
Jméno: MUDr. Lukáš Pelech 23.6.2003 - 16.11.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.10.1998 do 3.10.2005
Ve funkci: od 1.10.1998 do 3.10.2005
Adresa: Dukelská 1025/4, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Mgr. František Kučera 23.6.2003 - 16.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.1998 do 3.10.2005
Adresa: Osiková 1844, Hradec Králové 500 08
Jméno: Mgr. Gejza Šindlovský 23.6.2003 - 16.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.1998 do 3.10.2005
Adresa: Pohořelec 113/23, Praha 118 00
Jméno: MUDr. Lukáš Pelech 16.11.2005 - 20.4.2011
Funkce: předseda
Trvání členství: od 3.10.2005 do 5.11.2010
Ve funkci: od 3.10.2005 do 5.11.2010
Adresa: Dukelská 1025/4, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Mgr. František Kučera 16.11.2005 - 20.4.2011
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 3.10.2005 do 5.11.2010
Ve funkci: od 3.10.2005 do 5.11.2010
Adresa: Osiková 1844, Hradec Králové 500 08
Jméno: Tomáš Hromádko 16.11.2005 - 20.4.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.10.2005 do 5.11.2010
Adresa: Zahradníkova 185/8, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Tomáš Hromádko 20.4.2011 - 3.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.11.2010
Adresa: Zahradníkova 185/8, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Mgr. František Kučera 20.4.2011 - 16.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.11.2010
Ve funkci: od 5.11.2010
Adresa: Osiková 1844, Hradec Králové 500 08
Jméno: MUDr. Lukáš Pelech 20.4.2011 - 2.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.11.2010
Ve funkci: od 5.11.2010
Adresa: Dukelská 1025/4, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Tomáš Hromádko 3.11.2013 - 1.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.11.2010 do 24.6.2015
Ve funkci: do 24.6.2015
Adresa: Zahradníkova 185/8, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Mgr. František Kučera 16.7.2015 - 1.9.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.11.2010 do 24.6.2015
Ve funkci: od 5.11.2010 do 24.6.2015
Adresa: Osiková 1844, Hradec Králové 500 08
Jméno: MUDr. Lukáš Pelech 2.8.2015 - 1.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.11.2010 do 24.6.2015
Ve funkci: od 5.11.2010 do 24.6.2015
Adresa: Dukelská 1025/4, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Mgr. František Kučera 1.9.2015 - 29.11.2017
Funkce: MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
Trvání členství: od 24.6.2015
Ve funkci: od 24.6.2015
Adresa: Osiková 1844, Hradec Králové 500 08

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ivo Hospodka 1.9.2015
Funkce: ČLEN DOZORČÍ RADY
Trvání členství: od 24.6.2015
Ve funkci: od 24.6.2015
Adresa: Jezerní 2962/10, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Oldřich Novotný 1.9.2015
Funkce: ČLEN DOZORČÍ RADY
Trvání členství: od 24.6.2015
Ve funkci: od 24.6.2015
Adresa: 14, Dobšice 289 05
Jméno: Mgr. Gejza Šidlovský 1.9.2015
Funkce: PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY
Trvání členství: od 24.6.2015
Ve funkci: od 24.6.2015
Adresa: Pohořelec 113/23, Praha 118 00
Jméno: ing. Petr Levý 15.12.1995 - 14.6.1996
Adresa: Klimentská 1214/40, Praha 110 00
Jméno: ing. Ivo Hospodka 15.12.1995 - 23.6.2003
Trvání členství: do 1.10.1998
Adresa: Jezerní 2962/10, Praha 150 00
Jméno: ing. Emil Mojžíš 15.12.1995 - 23.6.2003
Trvání členství: do 1.10.1998
Adresa: Eledrova 691/74, Praha 181 00
Jméno: Mgr. Gejza Šidlovský 14.6.1996 - 23.6.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 1.10.1998
Adresa: Pohořelec 113/23, Praha 118 00
Jméno: Ing. Ivo Hospodka 23.6.2003 - 16.11.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.10.1998 do 2.9.2001
Ve funkci: od 1.10.1998 do 2.9.2001
Adresa: Jezerní 2962/10, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Miroslav Chochola 23.6.2003 - 16.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.1998 do 2.9.2001
Adresa: náměstí Svobody 728/1, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Oldřich Novotný 23.6.2003 - 16.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.1998 do 2.9.2001
Adresa: 14, Dobšice 289 05
Jméno: Mgr. Gejza Šidlovský 16.11.2005 - 20.4.2011
Funkce: předseda
Trvání členství: od 3.10.2005 do 5.11.2010
Ve funkci: od 3.10.2005 do 5.11.2010
Adresa: Pohořelec 113/23, Praha 118 00
Jméno: Ing. Ivo Hospodka 16.11.2005 - 20.4.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.10.2005 do 5.11.2010
Adresa: Jezerní 2962/10, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Oldřich Novotný 16.11.2005 - 20.4.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.10.2005 do 5.11.2010
Adresa: 14, Dobšice 289 05
Jméno: Mgr. Oldřich Novotný 20.4.2011 - 30.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2010
Adresa: 14, Dobšice 289 05
Jméno: Mgr. Gejza Šidlovský 20.4.2011 - 1.9.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2010 do 24.6.2015
Ve funkci: od 5.11.2010 do 24.6.2015
Adresa: Pohořelec 113/23, Praha 118 00
Jméno: Ing. Ivo Hospodka 20.4.2011 - 1.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2010 do 24.6.2015
Ve funkci: do 24.6.2015
Adresa: Jezerní 2962/10, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Oldřich Novotný 30.7.2015 - 1.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2010 do 24.6.2015
Ve funkci: do 24.6.2015
Adresa: 14, Dobšice 289 05

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Tomáš Hromádko
Člen statutárního orgánu: Mgr. František Kučera
Člen statutárního orgánu: MUDr. Lukáš Pelech

Vlastníci firmy Kongresové centrum ILF a.s. IČO: 63999871

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 110 000 000 Kč 100% 6.9.2010
zakladni 50 000 000 Kč - 29.9.2003 - 6.9.2010
zakladni 1 000 000 Kč - 15.12.1995 - 29.9.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 500 000 Kč 20 2.4.2013
Akcie na jméno 20 000 000 Kč 2 2.4.2013
Akcie na jméno 30 000 000 Kč 2 2.4.2013
Akcie na majitele 30 000 000 Kč 2 6.9.2010 - 2.4.2013
Akcie na majitele 500 000 Kč 20 29.9.2003 - 2.4.2013
Akcie na majitele 20 000 000 Kč 2 29.9.2003 - 2.4.2013
Akcie na majitele 500 000 Kč 2 23.7.2003 - 29.9.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 15.12.1995 - 23.7.2003

Sbírka Listin Kongresové centrum ILF a.s. IČO: 63999871

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3592/SL 42 ostatní zápis z jedníní představenstva Městský soud v Praze 24.6.2015 12.8.2015 3.9.2015 1
B 3592/SL 41 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2015 12.8.2015 3.9.2015 2
B 3592/SL 40 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 15.6.2015 16.6.2015 27
B 3592/SL 39 notářský zápis [NZ 1198/2013], stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.12.2013 6.1.2015 14.1.2015 23
B 3592/SL 38 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.1.2015 14.1.2015 26
B 3592/SL 37 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.3.2014 4.4.2014 27
B 3592/SL 36 notářský zápis NZ 223/2013 Městský soud v Praze 14.3.2013 27.3.2013 4.4.2013 9
B 3592/SL 35 účetní závěrka r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.9.2012 1.10.2012 16
B 3592/SL 34 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.9.2012 1.10.2012 15
B 3592/SL 33 zpráva o vztazích r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.9.2012 1.10.2012 7
B 3592/SL 32 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 21.6.2012 13.9.2012 1.10.2012 3
B 3592/SL 31 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.9.2011 2.9.2011 21
B 3592/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.1.2011 2.5.2011 1
B 3592/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.1.2011 2.5.2011 2
B 3592/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.12.2010 2.5.2011 1
B 3592/SL 27 ostatní -zápis z jed, představ. Městský soud v Praze 5.11.2010 2.5.2011 1
B 3592/SL 26 ostatní -zápis z jed. řád. VH Městský soud v Praze 5.11.2010 2.5.2011 2
B 3592/SL 25 notářský zápis -NZ102/09 Městský soud v Praze 13.5.2009 15.5.2009 6
B 3592/SL 24 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 18.9.2008 19.9.2008 15
B 3592/SL 23 notářský zápis -NZ164/07 Městský soud v Praze 30.8.2007 14.9.2007 8
B 3592/SL 22 podpisové vzory +čest.prohlášení-3x Městský soud v Praze 20.10.2005 29.11.2005 0
B 3592/SL 21 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 3.10.2005 29.11.2005 0
B 3592/SL 20 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 3.10.2005 29.11.2005 0
B 3592/SL 19 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 3.10.2005 29.11.2005 0
B 3592/SL 18 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 3.10.2005 29.11.2005 0
B 3592/SL 17 notářský zápis -NZ22/04 Městský soud v Praze 29.1.2004 24.3.2004 0
B 3592/SL 16 ostatní -dohoda o penež.pohledávkách Městský soud v Praze 5.8.2003 20.10.2003 0
B 3592/SL 9 podpisové vzory + čestná prohlášení Městský soud v Praze 13.5.2003 23.7.2003 24.9.2003 0
B 3592/SL 8 notářský zápis NZ 455/2002, dohoda o PM Městský soud v Praze 17.12.2002 23.7.2003 24.9.2003 0
B 3592/SL 7 ostatní zápis z VH+ DR,PL, pozv. Městský soud v Praze 2.9.2001 23.7.2003 24.9.2003 0
B 3592/SL 6 notářský zápis NZ 473/2000 Městský soud v Praze 29.11.2000 23.7.2003 24.9.2003 0
B 3592/SL 5 ostatní zápis z DR,PL,PM Městský soud v Praze 1.10.1998 23.7.2003 24.9.2003 0
B 3592/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 268/98,zápis jedn.představ. Městský soud v Praze 1.10.1998 23.7.2003 24.9.2003 0
B 3592/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.11.1997 23.7.2003 24.9.2003 0
B 3592/SL 15 účetní závěrka r.2001,audit., příloha Městský soud v Praze 4.6.2003 23.7.2003 24.9.2003 0
B 3592/SL 14 účetní závěrka r.2000, audit.,,přílohy Městský soud v Praze 29.6.2001 23.7.2003 24.9.2003 0
B 3592/SL 13 účetní závěrka r.1999,audit.,přílohy Městský soud v Praze 16.10.2000 23.7.2003 24.9.2003 0
B 3592/SL 12 účetní závěrka r.1998,audit, přílohy Městský soud v Praze 27.10.1999 23.7.2003 24.9.2003 0
B 3592/SL 11 účetní závěrka r. 1997+ přílohy Městský soud v Praze 28.9.1998 23.7.2003 24.9.2003 0
B 3592/SL 10 účetní závěrka r.1996, výrok auditora,přílohy Městský soud v Praze 30.6.1997 23.7.2003 24.9.2003 0
B 3592/SL 2 účetní závěrka za rok 2000 + audit Městský soud v Praze 31.12.2001 4.4.2002 0
B 3592/SL 1 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2001 4.4.2002 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Kongresové centrum ILF a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Kongresové centrum ILF a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.