Komerční pojišťovna, a.s. Praha IČO: 63998017

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Komerční pojišťovna, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 63998017.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Komerční pojišťovna, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 24 osob.

Základní údaje o Komerční pojišťovna, a.s. IČO: 63998017

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.9.1995
Spisová značka: B 3362
IČO: 63998017
Obchodní firma: Komerční pojišťovna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.9.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.9.1995
Počet členů dozorčí rady: 4 2.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 6 18.2.2014
Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, jako jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku rozhodla dne 30.11.2004, v souladu s ustanovením § 211 odst. odst. 1 a § 213a obchodního zákoníku, o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Snížení základního kapitálu a jeho rozsah: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 205.232.000,- Kč ze stávající výše 808.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 602.768.000,- Kč. b) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části kumulované ztráty společnosti minulých let vedené na účtu č. 414100 neuhrazená ztráta minulých let, která činí celkem částku 205.364.415,77 Kč. c) Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Celá částka, o kterou se základní kapitál snižuje, tj. částka 205.232.000,- Kč bude použita na úhradu části kumulované ztráty společnosti. To v konečném důsledku znamená, že základní kapitál společnosti na účtu č. 401100 bude snížen o částku 205.232.000,- Kč která bude zúčtována oproti účtu č. 414100 neuhrazená ztráta minulých let. d) Způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku a ust. § 28 zák. o pojišťovnictví, a to takto: - jmenovitá hodnota 6.580 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 74.600, Kč každé této akcie, - jmenovitá hodnota 3.000 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 37.300,- Kč každé této akcie. 20.4.2005 - 22.6.2005
Jediný akcionář dne 22.1.2004 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 752.000.000,- Kč o částku 56.000.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a § 204 obchodního zákoníku následujícím způsobem: a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 56.000.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští; b) Upisované akcie: 560 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za každou akcii; c) Emisní kurs upisovaných akcií činí 357.100,- Kč za jednu akcii, tj. 199.976.000,- Kč za všechny upisované akcie a je splatný v českých korunách; d) Celou emisi nových akcií upíše jediný akcionář Společnosti ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; e) Představenstvo Společnosti po přijetí tohoto rozhodnutí bez zbytečného odkladu (i) podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze (ii) předá návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři Společnosti. Jediný akcionář Společnosti uzavře smlouvu o upsání akcií se Společností nejpozději do (15) patnácti dnů od převzetí návrhu smlouvy o upsání akcií, ale za žádných okolností ne dříve, než dne následujícího po dni podání návr hu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku podle § 203 odst. odst. 4 obchodního zákoníku; f) Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo advokátní kanceláře Procházka / Randl / Kubr, se sídlem Jáchymova 2, 110 00 Praha 1; g) Jediný akcionář Společnosti splatí emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet Společnosti č. 279425380257/0100 vedený u Komerční banky, a.s. ve lhůtě 15 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 6.2.2004 - 27.2.2004
Jediný akcionář vykonávající ve smyslu § 190 obchodního záko- níku působnost valné hromady rozhodl dne 11.6.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 555.000.000,- Kč o částku 197.000.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a § 204 obchodního zákoníku následujícím způsobem: a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 197.000.000,- Kč (slovy: sto devadesát sedm milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvý- šení se nepřipouští; b) Upisované akcie: 1.970 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za každou akcii; c) Emisní kurs upisovaných akcií činí 355.300,- Kč za jednu akcii, tj. 699.941.000,- Kč za všechny upisované akcie a je splatný v českých korunách; d) Celou emisi nových akcií upíše jediný akcionář Společnosti ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; e) Představenstvo Společnosti po přijetí tohoto rozhodnutí bez zbytečného odkladu (i) podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městskému soudu v Praze (ii) předá návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři Společnosti. Jediný akcionář Společnosti uzavře smlouvu o upsání akcií se Společností nejpozději do (15) patnácti dnů od převzetí návrhu smlouvy o upsání akcií, ale za žádných okolností ne dříve, než dne následujícího po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základ- ního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; f) Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo advokátní kanceláře Procházka/ Randl/ Kubr, se sídlem Jáchymova 2, 110 000 Praha 1; g) Jediný akcionář Společnosti splatí emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet Společnosti č. 278947590257/0100 vedený u Komerční banky, a.s. ve lhůtě 15 dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. 26.9.2002 - 14.10.2002
Jediný akcionář rozhodl dne 11.12.2001 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 450,000.000,- Kč (slovy čtyři sta padesát miliónů korun českých) se zvyšuje o částku 105,000.000,- Kč (slovy sto pět miliónů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 555,000.000,- Kč (slovy pět set padesát pět miliónů korun českých), a to upsáním 1050 (slovy jeden tisíc padesát) kusů nových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, s nimiž nejsou spojená žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) každé akcie. b) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíckorun českých) je 275.000,- Kč (slovy dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých). Emisní kurz všech nových akcií bude splacen v penězích. c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) Všech 1050 (slovy jeden tisíc padesát) kusů nových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, s nimiž nejsou spojená žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) každé akcie bude ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsáno bez využití přednostního práva na úpis akcií jediným akcionářem společnosti - společností Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, a to smlouvou o upsání akcií obsahující veškeré náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. - tj. zejména vzdání se přednostního práva na úpis nových akcií jediným akcionářem, kte- rou společnost Komerční banka, a.s. uzavře se společností Komer- ční pojišťovna, a.s. e) Lhůta pro upisování akcií uzavřením smlouvy počne bežet páté- ho dne od právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře učiněné v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí tří kalendářních týdnů od prvního dne úpisu s tím, že jedinému akcionáři bude počátek této lhůty představenstvem oznámen dopi- sem, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí jediný akcionář společnosti - společnost Komerční banka, a.s. uzavřít se společností Komerční pojišťovna, a.s. smlouvu o úpisu akcií. f) Místem pro upisování akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisu akcií, je sídlo společnosti Komerční banka, a. s. se sídlem Pra- ha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, sekretariát místopředsedy představenstva v pracovní dny v době od 9.000 do 15.00 hod. g) Akcionář je povinen splatit do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to na zvláštní účet číslo 275868660217/0100, vedený na jméno spo- lečnosti Komerční pojišťovna, a.s. u Komerční banky, a.s. 12.4.2002 - 5.6.2002
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 6.8.l999 se podle ust. § 2O3 a násl. obch. zák. zvyšuje základní jmění společnosti ze současných 3OO.OOO.OOO,--Kč o l5O.OOO.OOO,--Kč, t.j. na 45O.OOO.OOO,--Kč takto: - základní jmění se zvyšuje vydáním 3OOO ks nových kmenových listinných akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 5O.OOO,--Kč, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), bez zveřejnění výzvy k upisování akcií, t.j. tak, že závazek upsat všechny nové akcie a splatit celou částku o níž se zvyšuje základní jmění převezme jediný stávající akcionáře společnosti Komerční banka, a.s. se sídlem Praha l, Na Příkopě 33, IČO 45317054 - upisování akcií nad částku l5O OOO OOO,-_kč se nepřipouští - společnost vydá nové kmenové akcie znějící na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, a to 3OOO ks kmenových akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 5O.OOO,--Kč, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné - emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, t.j. 5O.OOO,--Kč za jednu akcii -na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě lOO.OOO,--kč lze upsat l novou akcii - úpis nových akcií bude proveden s využitím přednostního práva j ediného akcionáře - společnosti Komerční banka, a.s. se sídlem Praha l, Na Příkopě 33, místo pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je v budově společnosti Komerční banka, a.s. se sídlem Praha l Na Příkopě 33. Lhůta pro vykonání přednostního práva §pisu akcií je dva týdny, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy rozhodnutí Krajského obchodního soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění Komerční pojišťovny, a.s. do obchodního rejstříku nabude právní moci. - jediný akcionář jako upisovatel - společnost Komerční banka, a.s. - splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě ve výši l5O.OOO.OOO,--Kč peněžitým vkladem, a to převodem na účet u Komerční banky, a.s. v Praze č. účtu 195502980267/0100, a to v den úpisu. 9.9.1999 - 25.9.2001
Usnesení o zvýšení základního jmění: Dne 10.02.1998 se jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady rozhodl, že podle ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku zvyšuje základní jmění ze současných 150 000 000,-Kč o 150 000 000,-Kč, tj. na 300 000 000,-Kč. Základní jmění se zvyšuje vydáním 1 500 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, bez uveřejnění výzvy k upisování akcií, tj.tak, že závazek upsat všechny nové akcie a splatit celou částku, o níž se zvyšuje základní jmění, převezme jediný stávající akcionář společnosti společnost Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07, IČO 45317054. Upisování akcií nad částku 150 000 000,-Kč se nepřipouští. Společnost vydá nové kmenové akcie znějící na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, a to 1 500 kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč. Emisní kurs akcií je u jedné kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč /slovy jednosto tisíc korun českých/ 100 000,-Kč /slovy jednosto tisíc korun českých/. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč lze upsat jednu novou akcii. Úpis nových akcií bude proveden s využitím přednostního práva jediného akcionáře - společnosti Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, místo pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je v budově společnosti Komerční banka, a.s. v Praze 1, Na Příkopě 33. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu akcií je patnáct dnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy bude rozhodnutí o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Jediný akcionář jako upisovatel - společnost Komerční banka, a.s. splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě ve výši 150 000 000,-Kč peněžitým vkladem a to převodem na účet u Komerční banky, a.s. v Praze, č.účtu 195502980267/0100 a to v den úpisu. 4.5.1998 - 25.9.2001
Základní jmění bylo splaceno ve výši 100 %. 20.3.1997
Jediným akcionářem je Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na příkopě 33, IČO 45317054. 20.3.1997 - 3.1.2006

Aktuální kontaktní údaje Komerční pojišťovna, a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 63998017
Firma: Komerční pojišťovna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pojišťovací společnosti (IC) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 31.8.1995

Kontakty na Komerční pojišťovna, a.s. IČO: 63998017

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Karolinská 650/1 , Praha 186 00 10.12.2003
Sídlo: Jindřišská 889/17 , Praha 110 00 25.9.2001 - 10.12.2003
Sídlo: Jindřišská 889/17 , Praha 110 00 15.7.1996 - 25.9.2001
Sídlo: Politických vězňů 1419/11 , Praha 110 00 1.9.1995 - 15.7.1996

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Karolinská 650/1, Praha 186 00

Obory činností Komerční pojišťovna, a.s. IČO: 63998017

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
1. Pojišťovací činnost dle § 13 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví I., II., III., VI., VII. a IX. životních pojištění uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10c), 13, 14, 15, 16, a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 23.7.2010
2. Činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle § 13 odst. 1 zákona o pojišťovnictví: - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví, - zprostředkování finančních služeb uvedených pod písmenem a) až e): a) zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebního spoření, b) zprostředkovatelská činnost v oblasti penzijního připojištění, c) zprostředkovatelská činnost v oblasti sjednávání spotřebitelských a hypotečních úvěrů, d) zprostředkovatelská činnost v oblasti sjednávání kreditních karet, e) zprotstředkovatelská činnost v oblasti leasingu, - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí 23.7.2010
1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví): - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5 a 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10b), 13, 14, 15, 16 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, 2. zajišťovací činnost: - fakultativní zajišťovací činnost (§ 3 odst. 3 a § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví) pro odvětví neživotních pojištění 7, 8, 9, 13 a 16 uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, 3. činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví: - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví, - zprostředkování finančních služeb uvedených pod písmenem a) až e): a) zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebního spoření, b) zprostředkovatelská činnost v oblasti penzijního připojištění, c) zprostředkovatelská činnost v oblasti sjednávání spotřebitelských a hypotečních úvěrů, d) zprostředkovatelská činnost v oblasti sjednávání kreditních karet, e) zprostředkovatelská činnost v oblasti leasingu - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. 23.6.2008 - 23.7.2010
1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví): - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5 a 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10b), 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, 2. zajišťovací činnost: - fakultativní zajišťovací činnost (§ 3 odst. 3 a § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví) pro odvětví neživotních pojištění 7, 8, 9, 13 a 16 uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, 3. činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví: - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví, - zprostředkování finančních služeb uvedených pod písmenem a) až e): a) zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebního spoření, b) zprostředkovatelská činnost v oblasti penzijního připojištění, c) zprostředkovatelská činnost v oblasti sjednávání spotřebitelských a hypotečních úvěrů, d) zprostředkovatelská činnost v oblasti sjednávání kreditních karet, e) zprostředkovatelská činnost v oblasti leasingu - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. 8.6.2005 - 23.6.2008
1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/ Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví): - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 5 a 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10b), 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, 2. zajišťovací činnost v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti (§ 3 odst. 3 a § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví) pro odvětví neživotních pojištění 7, 8, 9, 13 a 16 uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, 3. činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví: - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví, - zprostředkování finančních služeb uvedených pod písmenem a) až e): a) zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebního spoření, b) zprostředkovatelská činnost v oblasti penzijního připojištění, c) zprostředkovatelská činnost v oblasti sjednávání spotřebitelských a hypotečních úvěrů, d) zprostředkovatelská činnost v oblasti sjednávání kreditních karet, e) zprostředkovatelská činnost v oblasti leasingu. 10.12.2003 - 8.6.2005
pojišťovací činnost (§ 7 odst.1 zákona o pojišťovnicví) 1.9.1995 - 10.12.2003
zajišťovací činnost ve smyslu odevzdávání části převzatého rizika zajistiteli ( § 7 odst. 2 zákona o pojišťovnictví 1.9.1995 - 10.12.2003
činnosti související s pojíšťovací a zajišťovací činností (§ 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví) 1.9.1995 - 10.12.2003
zábranná činnost ( § 7 odst. 4 zákona o pojišťovnictví) 1.9.1995 - 10.12.2003
uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch ( § 8 odst.3 zákona o pojišťovnictví) 1.9.1995 - 10.12.2003

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Životní pojištění
Neživotní pojištění

Vedení firmy Komerční pojišťovna, a.s. IČO: 63998017

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem pojišťovny jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek společně vždy nejméně dva členové představenstva. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě pojišťovny připojí své podpisy vždy společně nej méně dva členové představenstva pojišťovny. 6.8.2007
Způsob jednání za společnost : Jménem společnosti jednají v případech, kdy tak stanoví zákon, všichni členové představenstva společně, v ostatních věcech jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně,ředitel společnosti v rozsahu svého zmocnění daného představenstvem a jím zmocnění podřízení zaměstnanci, jakož i prokuristé se samostatnou prokurou. Podepisování: Za společnost podepisují v případech, kdy tak stanoví zákon, všichni členové představenstva společně, v ostatních věcech vždy dva členové představenstva společně, ředitel v rozsahu působnos- ti, kterou na něj přeneslo písemným zmocněním představenstvo, v mezích své působnosti jím zplnomocnění podřízení zaměstnanci společnosti, jakož i prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí oprávněné osoby svůj vlastnoruční podpis. 1.9.1995 - 6.8.2007
Jméno: Ing. Zdeněk Zavadil 1.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2017
Adresa: Na Balkáně 2306/44, Praha 130 00
Jméno: Helena Indrová 13.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2018
Adresa: Lošáková 222/4, Praha 104 00
Jméno: Gaël Loaec 6.12.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2018
Ve funkci: od 1.10.2018
Adresa: U starého židovského hřbitova 3133/2, Praha 150 00
Jméno: Zdeněk Doboš 12.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2019
Adresa: Nad Rybníkem 376, Škvorec 250 83
Jméno: Ing. Šárka Šindlerová 29.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2015
Adresa: Na Zeleném Vršku 164, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Jiří Koutník 5.6.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2019
Adresa: Na hlinách 1843/2, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Jozef Kordík 1.9.1995 - 31.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Brdičkova 1907/29, Praha 155 00
Jméno: Ing. Zdeněk Lustig 1.9.1995 - 17.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jindřišská 938/18, Praha 110 00
Jméno: Ing. Václav Runštuk 31.8.1999 - 20.7.2001
Adresa: Společná 2211/2, Praha 182 00
Jméno: Ing. Stanislava Fiedlerová 1.9.1995 - 25.9.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 10.5.2001
Adresa: Petra Bezruče 599, Velvary 273 24
Jméno: ing. Jan Klak 4.5.1998 - 25.9.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Břežanská 96, Ohrobec 252 45
Jméno: Ing. Jan Klak 25.9.2001 - 10.12.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 10.2.1998 do 1.11.2001
Adresa: Břežanská 96, Ohrobec 252 45
Jméno: Ing. Zbyněk Veselý 25.9.2001 - 22.10.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.8.2003
Ve funkci: od 1.4.2001
Adresa: Na Pankráci 995/5, Praha 140 00
Jméno: Arnaud Briere De La Hosseray 6.11.2002 - 22.10.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 21.5.2002
Adresa: Nad Buďánkami I 2150/1, Praha 150 00
Jméno: Stéphane Corbet 22.10.2003 - 6.2.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.9.2003
Adresa: Chodská 1419/14, Praha 120 00
Jméno: Christian Smolevsky 6.8.2007 - 31.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007 do 31.10.2007
Adresa: Pod viaduktem 647/51, Praha 155 00
Jméno: Jean-Pascal Fabris 6.8.2007 - 31.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007 do 30.11.2007
Adresa: Růžová 948/14, Praha 110 00
Jméno: Philippe Carlier 31.1.2008 - 31.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.12.2007
Adresa: Francouzská republika
59240 Rue de Tourcoing 8
Jméno: Arnaud Briere De La Hosseraye 22.10.2003 - 1.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2002 do 31.8.2008
Ve funkci: od 10.7.2003 do 31.8.2008
Adresa: Nad Buďánkami I 2150/1, Praha 150 00
Jméno: Laurent Dunet 1.9.2008 - 23.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2008
Adresa: Francouzská republika
222 Rue des Voies du Bois, 92700 Colombes
Jméno: Philippe Carlier 31.1.2008 - 18.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.12.2007 do 31.3.2011
Adresa: Francouzská republika
59240 Dunkerque , Rue de Tourcoing 8
Jméno: Stéphane Corbet 6.2.2007 - 20.9.2011
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.9.2003 do 1.9.2007
Adresa: Na kovárně 472/8, Praha 101 00
Jméno: Laurent Dunet 23.9.2008 - 20.9.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2008 do 31.8.2011
Ve funkci: od 16.9.2008 do 31.8.2011
Adresa: Francouzská republika
222 Rue des Voies du Bois, 92700 Colombes
Jméno: Stéphane Corbet 20.9.2011 - 20.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2007
Adresa: Na kovárně 472/8, Praha 101 00
Jméno: Ing. Šárka Šindlerová 6.8.2007 - 25.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007 do 27.9.2011
Adresa: Štůrova 1701 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Stéphane Corbet 20.9.2011 - 25.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2007 do 27.9.2011
Ve funkci: od 1.9.2011 do 27.9.2011
Adresa: Na kovárně 472/8, Praha 101 00
Jméno: William Chronier 20.9.2011 - 25.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2011 do 27.9.2011
Adresa: Francouzská republika
Cere la Ronde, La Cage 1, 37460
Jméno: Ing. Zdeněk Zavadil 25.9.2001 - 17.10.2013
Trvání členství: do 30.7.2013
Ve funkci: od 10.5.2001 do 30.7.2013
Adresa: Kunešova 2651/14, Praha 130 00
Jméno: Zdeněk Zavadil 17.10.2013 - 24.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2013
Adresa: Kunešova 2651/14, Praha 130 00
Jméno: Ing. Helena Endlerová 18.2.2014 - 18.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.1.2014
Adresa: Pelušková 1443, Praha 198 00
Jméno: Ing. Jiří Koutník 18.5.2011 - 17.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2011 do 15.4.2015
Adresa: Na hlinách 1843/2, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jiří Koutník 17.6.2015 - 23.7.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2015 do 28.4.2015
Adresa: Na hlinách 1843/2, Praha 182 00
Jméno: Stéphane Corbet 25.10.2011 - 17.12.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.9.2011 do 25.9.2015
Ve funkci: od 29.9.2011 do 25.9.2015
Adresa: Na kovárně 472/8, Praha 101 00
Jméno: William Chonier 25.10.2011 - 17.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.9.2011 do 25.9.2015
Adresa: Francouzská republika
Cere la Ronde, La Cage 1, 37460
Jméno: Ing. Šárka Šindlerová 25.10.2011 - 17.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.9.2011 do 25.9.2015
Adresa: Na Zeleném Vršku 164, Velké Popovice 251 69
Jméno: Helena Endlerová 18.2.2014 - 9.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.1.2014
Adresa: Pelušková 1443, Praha 198 00
Jméno: Helena Endlerová 9.3.2016 - 14.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.1.2014
Adresa: Lošáková 222/4, Praha 104 00
Jméno: William Chonier 17.12.2015 - 17.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2015 do 31.7.2016
Ve funkci: do 31.7.2016
Adresa: La Cage 1 , 374 60 Cere la Ronde Francouzská republika
Jméno: Ing. Šárka Šindlerová 17.12.2015 - 24.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2015
Adresa: Na Zeleném Vršku 164, Velké Popovice 251 69
Jméno: Zdeněk Zavadil 24.11.2013 - 1.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2013 do 31.7.2017
Adresa: Na Balkáně 2306/44, Praha 130 00
Jméno: Helena Indrová 14.7.2016 - 13.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.1.2014 do 22.1.2018
Adresa: Lošáková 222/4, Praha 104 00
Jméno: Stephane Corbet 17.12.2015 - 4.4.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.9.2015
Ve funkci: od 25.9.2015
Adresa: Na kovárně 472/8, Praha 101 00
Jméno: Stéphane Pierre Corbet 4.4.2018 - 6.12.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.9.2015 do 30.9.2018
Ve funkci: od 25.9.2015 do 30.9.2018
Adresa: Na kovárně 472/8, Praha 101 00
Jméno: Catherine Renée Claude De La Croix 16.12.2016 - 12.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2016 do 31.1.2019
Adresa: Ve Smečkách 1766/9, Praha 110 00
Jméno: Ing. Šárka Šindlerová 24.3.2017 - 29.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2015
Adresa: Štúrova 1701/55, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jiří Koutník 23.7.2015 - 5.6.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2015 do 28.4.2019
Adresa: Na hlinách 1843/2, Praha 182 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jan Juchelka 21.11.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.10.2017
Adresa: Vojtěšská 240/11, Praha 110 00
Jméno: Laurent Simon Doubrovine 7.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2017
Adresa: rue Portefoin 8 , 750 03 Paris Francouzská republika
Jméno: Philippe Perret 25.1.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2018
Ve funkci: od 30.11.2018
Adresa: rue d´Aumale 12 , 750 09 Paříž Francouzská republika
Jméno: Miroslav Hiršl 25.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2018
Adresa: Spojovací 710/8, Hradec Králové 503 11
Jméno: Ing. Jan Pokorný 1.9.1995 - 15.7.1996
Funkce: člen
Adresa: Cyrila Boudy 2452, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Bořivoj Pražák 1.9.1995 - 20.3.1997
Funkce: člen
Adresa: Lužická 1703/30, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Lubor Žalman 1.9.1995 - 20.3.1997
Funkce: člen
Adresa: Komunardů 1365/7, Praha 170 00
Jméno: prof.RNDr. Petr Mandl DrSc. 1.9.1995 - 20.3.1997
Funkce: člen
Adresa: Na vrcholu 2472/32, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Otakar Schlossberger 1.9.1995 - 20.3.1997
Funkce: člen
Adresa: Neustupného 1832/22, Praha 155 00
Jméno: Ing. Naděžda Libnarová 15.7.1996 - 20.3.1997
Funkce: člen
Adresa: Generála Píky 1453/12, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Lubor Žalman 20.3.1997 - 9.12.1997
Funkce: člen
Adresa: Komunardů 1365/7, Praha 170 00
Jméno: Ing. Bořivoj Pražák 20.3.1997 - 31.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Lužická 1703/30, Praha 120 00
Jméno: Ing. Naděžda Libnarová 20.3.1997 - 31.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Generála Píky 1453/12, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Lubor Žalman 9.12.1997 - 31.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Grussova 828/10, Praha 152 00
Jméno: Ing. Tomáš Kučera 31.8.1999 - 31.8.1999
Adresa: Panenská 3971/29, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Ing. Jaroslav Martinec 31.8.1999 - 31.8.1999
Adresa: Volutová 2519/8, Praha 158 00
Jméno: JUDr. Otakar Schlossberger 20.3.1997 - 20.7.2001
Funkce: člen
Adresa: U teplárny 1211/7, Praha 158 00
Jméno: Ing. Tomáš Kučera 31.8.1999 - 20.7.2001
Funkce: člen
Adresa: Panenská 3971/29, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: prof.RNDr. Petr Mandl DrSc. 20.3.1997 - 25.9.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 10.5.2001
Adresa: Na vrcholu 2472/32, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jaroslav Martinec 31.8.1999 - 25.9.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 1.3.2001
Adresa: Volutová 2519/8, Praha 158 00
Jméno: Doc.Ing. Jiří Dvořáček Csc. 31.8.1999 - 25.9.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 26.1.2001
Adresa: Bubenečská 496/53, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiřina Bokšová 31.8.1999 - 4.7.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 24.5.1999 do 31.12.2001
Adresa: Borského 663/4, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Michal Jelínek 25.9.2001 - 4.7.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 6.3.2001 do 15.1.2002
Adresa: Ke Krči 556/46, Praha 147 00
Jméno: RNDr. Jiří Witzany Ph.D. 25.9.2001 - 4.7.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 10.5.2001 do 17.1.2002
Adresa: Zengrova 1937/24, Praha 160 00
Jméno: Robert Kubinský 4.7.2002 - 29.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 18.1.2002 do 31.7.2002
Adresa: Kukučínova 44 , 831 02 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Mgr. Jan Hora 4.7.2002 - 9.12.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.1.2002 do 30.4.2002
Adresa: Na Klaudiánce 781/19, Praha 147 00
Jméno: Arnaud Jean-Paul Alric 29.7.2003 - 10.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 21.2.2006
Ve funkci: od 12.12.2002
Adresa: Francouzská republika
750 09 Paříž, 36 BIS, Rue de la Tour D´Auvergne
Jméno: Ing. Libor Löfler 4.7.2002 - 6.2.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.11.2006
Ve funkci: od 18.1.2002
Adresa: Bublavská 312 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Alain Antoine Jean Minette De Saint-Martin 10.5.2006 - 2.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.3.2006
Adresa: Francouzská republika
Boulogne, Rue du Parchamp 7, 92100
Jméno: Ing. Anna Ticháčková 9.12.2003 - 6.11.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.7.2003 do 3.9.2007
Adresa: Jiráskova 136, Domažlice 344 01
Jméno: Laurent Goutard 10.5.2006 - 15.1.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.3.2006 do 3.11.2009
Adresa: Heineho 342/4, Praha 160 00
Jméno: Philippe Perret 10.5.2006 - 15.1.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.3.2006
Adresa: Francouzská republika
Paříž, Rue d'Aumale 12, 75009
Jméno: Alain Antoine Jean Minette De Saint-Martin 2.5.2007 - 15.1.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2006 do 30.11.2009
Ve funkci: od 7.3.2006 do 30.11.2009
Adresa: Francouzská republika
Boulogne, Rue du Parchamp 7, 92100
Jméno: RNDr. Radovan Gregor 10.5.2006 - 23.7.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.3.2006 do 24.3.2010
Adresa: Jiřího Mašína 1432, Praha 156 00
Jméno: Ing. Jiří Novotný 6.11.2007 - 23.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2007
Adresa: Jarní 390/7, Jihlava 586 01
Jméno: Philippe Perret 15.1.2010 - 23.7.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.2006 do 26.4.2010
Ve funkci: od 4.12.2009 do 26.4.2010
Adresa: Francouzská republika
Paříž, Rue d'Aumale 12, 75009
Jméno: Ing. Pavel Čejka 2.5.2007 - 18.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.3.2007 do 18.4.2011
Adresa: K Haltýři 690/22, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jiří Novotný 23.7.2010 - 5.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2007 do 16.11.2011
Adresa: Halasova 5475/50, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Tomáš Mareda 23.7.2010 - 5.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2010 do 2.11.2011
Adresa: Jana Želivského 1846/33, Praha 130 00
Jméno: Pascal Bied-Charreton 15.1.2010 - 17.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2009 do 2.12.2013
Adresa: RUE DES ABBESSES 26 , 750 18 Paris Francouzská republika
Jméno: Henri Bonnet 15.1.2010 - 17.10.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2009 do 25.7.2013
Ve funkci: od 4.12.2009 do 25.7.2013
Adresa: RUE DU CLOS BARON 17 , 781 12 FOURQUEUX Francouzská republika
Jméno: Philippe Perret 23.7.2010 - 2.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2010 do 24.4.2014
Ve funkci: od 18.5.2010 do 24.4.2014
Adresa: Francouzská republika
Paříž, Rue d'Aumale 12, 75009
Jméno: Mgr. Martin Kalivoda 5.12.2011 - 2.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2011 do 17.4.2014
Adresa: 114, Brtnice 588 22
Jméno: Mgr. Jiří Potužil 5.12.2011 - 2.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2011 do 17.4.2014
Adresa: Vilímovská 640/7, Praha 160 00
Jméno: Philippe Perret 2.7.2014 - 23.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2014
Adresa: rue d´Aumale 12 , 750 09 Paris Francouzská republika
Jméno: Pascal Bied-Charreton 17.10.2013 - 10.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2013
Adresa: Rue des Abbesses , 781 12 Paris Francie metropolitní
Jméno: Ing. Pavel Čejka 18.5.2011 - 17.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2011 do 19.4.2015
Adresa: K Haltýři 690/22, Praha 181 00
Jméno: Ing. Libor Löfler 17.6.2015 - 23.7.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2015 do 28.4.2015
Adresa: Do Klukovic 1134/8, Praha 152 00
Jméno: Albert Marie Le Dirac´h 17.10.2013 - 21.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2013 do 1.8.2017
Adresa: Rue Eleonore Jarry , 780 18 Villennes-sur-Seine Francie metropolitní
Jméno: Pascal Bied-Charreton 10.2.2015 - 7.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2013 do 23.11.2017
Adresa: 55 Rue des Trois Freres , 750 18 Paris Francouzská republika
Jméno: Philippe Perret 23.10.2014 - 14.6.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2014 do 24.4.2018
Ve funkci: od 26.9.2014 do 24.4.2018
Adresa: rue d´Aumale 12 , 750 09 Paris Francouzská republika
Jméno: Ing. Libor Löfler 23.7.2015 - 25.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2015 do 19.11.2018
Adresa: Do Klukovic 1134/8, Praha 152 00
Jméno: Philippe Perret 14.6.2018 - 25.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2018
Adresa: rue d´Aumale 12 , 750 09 Paříž Francouzská republika

Vlastníci firmy Komerční pojišťovna, a.s. IČO: 63998017

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 175 400 000 Kč 100% 18.5.2011
zakladni 904 152 000 Kč 100% 15.7.2010 - 18.5.2011
zakladni 602 768 000 Kč 100% 8.6.2005 - 15.7.2010
zakladni 808 000 000 Kč 100% 27.2.2004 - 8.6.2005
zakladni 752 000 000 Kč 100% 14.10.2002 - 27.2.2004
zakladni 555 000 000 Kč 100% 5.6.2002 - 14.10.2002
zakladni 450 000 000 Kč - 15.10.1999 - 5.6.2002
zakladni 300 000 000 Kč - 2.11.1998 - 15.10.1999
zakladni 150 000 000 Kč - 1.9.1995 - 2.11.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 145 470 Kč 6 580 18.5.2011
Kmenové akcie na jméno 72 735 Kč 3 000 18.5.2011
Kmenové akcie na jméno 111 900 Kč 6 580 15.7.2010 - 18.5.2011
Kmenové akcie na jméno 55 950 Kč 3 000 15.7.2010 - 18.5.2011
Kmenové akcie na jméno 74 600 Kč 6 580 8.6.2005 - 15.7.2010
Kmenové akcie na jméno 37 300 Kč 3 000 8.6.2005 - 15.7.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 6 580 27.2.2004 - 8.6.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 6 020 14.10.2002 - 27.2.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 050 5.6.2002 - 14.10.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 000 24.10.2001 - 5.6.2002
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 3 000 24.10.2001 - 8.6.2005
Akcie na jméno 50 000 Kč 3 000 15.10.1999 - 24.10.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 3 000 2.11.1998 - 24.10.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 500 1.9.1995 - 2.11.1998

Sbírka Listin Komerční pojišťovna, a.s. IČO: 63998017

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3362/SL 107 ostatní záp.ze zased.představenstva Městský soud v Praze 25.9.2015 14.10.2015 29.12.2015 2
B 3362/SL 106 ostatní rozhodnutí VH Městský soud v Praze 25.9.2015 14.10.2015 29.12.2015 2
B 3362/SL 105 ostatní zápis VH + rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 25.9.2015 27.11.2015 30.11.2015 3
B 3362/SL 103 ostatní zápis z mim. schůze předst. Městský soud v Praze 15.4.2015 8.6.2015 22.6.2015 3
B 3362/SL 101 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 15.5.2015 19.5.2015 72
B 3362/SL 99 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 6.5.2015 7.5.2015 72
B 3362/SL 100 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2014 v cizím jazyce Městský soud v Praze 31.12.2014 6.5.2015 7.5.2015 72
B 3362/SL 98 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 423/2014 Městský soud v Praze 24.4.2014 22.5.2014 8.7.2014 52
B 3362/SL 97 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Aj Městský soud v Praze 31.12.2013 29.5.2014 18.6.2014 70
B 3362/SL 96 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Čj Městský soud v Praze 31.12.2013 29.5.2014 18.6.2014 68
B 3362/SL 95 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.4.2014 29.5.2014 18.6.2014 23
B 3362/SL 94 ostatní zápis o mimořádné VH Městský soud v Praze 22.1.2014 29.1.2014 25.2.2014 3
B 3362/SL 93 notářský zápis NZ 23/2014 Městský soud v Praze 22.1.2014 29.1.2014 25.2.2014 18
B 3362/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.1.2014 4.2.2014 5.2.2014 25
B 3362/SL 91 ostatní zápis o mim. VH Městský soud v Praze 31.7.2013 25.9.2013 18.10.2013 3
B 3362/SL 90 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora v ČJ a AJ Městský soud v Praze 31.12.2012 23.9.2213 8.10.2013 128
B 3362/SL 89 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.5.2012 10.5.2012 14.5.2012 25
B 3362/SL 86 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 v AJ Městský soud v Praze 31.12.2011 10.5.2012 14.5.2012 74
B 3362/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.5.2012 14.5.2012 74
B 3362/SL 82 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.10.2011 26.10.2011 1
B 3362/SL 81 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2011 21.9.2011 1
B 3362/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2010 25.7.2011 64
B 3362/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 21.7.2011 25.7.2011 60
B 3362/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.4.2011 27.5.2011 1
B 3362/SL 75 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 27.5.2011 39
B 3362/SL 71 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.7.2010 5.10.2010 6.10.2010 24
B 3362/SL 70 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2009 Městský soud v Praze 26.2.2010 13.8.2010 39
B 3362/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.8.2009 9.8.2009 120
B 3362/SL 65 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.5.2008 1.8.2008 1
B 3362/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 106
B 3362/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2007 31.1.2008 21
B 3362/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit+zpr.o vzt Městský soud v Praze 31.12.2006 8.8.2007 9.8.2007 112
B 3362/SL 51 ostatní -výp.ze zápis č.1/06 jed.DR Městský soud v Praze 6.3.2006 3.5.2007 1
B 3362/SL 50 ostatní -odstoupení z fun./L.Löfler/ Městský soud v Praze 15.11.2006 8.2.2007 5
B 3362/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 17.7.2006 27.7.2006 0
B 3362/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 17.7.2006 27.7.2006 0
B 3362/SL 47 ostatní -výp.ze zápisu VH Městský soud v Praze 10.7.2006 17.7.2006 27.7.2006 0
B 3362/SL 46 notářský zápis -NZ42/06 Městský soud v Praze 3.3.2006 23.5.2006 0
B 3362/SL 45 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 3.3.2006 23.5.2006 0
B 3362/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.3.2006 23.5.2006 0
B 3362/SL 43 notářský zápis -NZ177/05 Městský soud v Praze 4.4.2005 27.5.2005 0
B 3362/SL 42 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 31.3.2005 0
B 3362/SL 41 notářský zápis -NZ679/04 Městský soud v Praze 30.11.2004 31.3.2005 0
B 3362/SL 40 notářský zápis -NZ678/04 Městský soud v Praze 30.11.2004 31.3.2005 0
B 3362/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.11.2003 16.12.2003 0
B 3362/SL 38 notářský zápis -NZ588/2003 Městský soud v Praze 22.10.2003 16.12.2003 0
B 3362/SL 37 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.8.2003 4.12.2003 0
B 3362/SL 36 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 3.9.2003 4.12.2003 0
B 3362/SL 35 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 15.9.2003 7.10.2003 0
B 3362/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 15.9.2003 7.10.2003 0
B 3362/SL 33 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 15.9.2003 7.10.2003 0
B 3362/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 15.9.2003 7.10.2003 0
B 3362/SL 31 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 15.9.2003 7.10.2003 0
B 3362/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.10.2002 15.9.2003 7.10.2003 0
B 3362/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ 217/2002 Městský soud v Praze 15.5.2002 15.9.2003 7.10.2003 0
B 3362/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.6.2002 15.9.2003 7.10.2003 0
B 3362/SL 27 notářský zápis -NZ 469/03 Městský soud v Praze 22.8.2003 15.9.2003 7.10.2003 0
B 3362/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.9.2003 15.9.2003 7.10.2003 0
B 3362/SL 24 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 21.5.2002 3.12.2002 0
B 3362/SL 23 podpisové vzory - 1x Městský soud v Praze 29.8.2002 3.12.2002 0
B 3362/SL 22 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 17.1.2002 7.11.2002 0
B 3362/SL 21 notářský zápis -NZ241/02 Městský soud v Praze 28.5.2002 5.9.2002 0
B 3362/SL 20 notářský zápis -NZ628/01 Městský soud v Praze 11.12.2001 12.8.2002 0
B 3362/SL 19 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 29.3.2002 2.4.2002 0
B 3362/SL 18 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.1.2001 5.3.2002 5.3.2002 0
B 3362/SL 17 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 23.5.2001 21.11.2001 0
B 3362/SL 16 notářský zápis -NZ40/01 Městský soud v Praze 30.1.2001 21.11.2001 0
B 3362/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.5.2001 21.11.2001 0
B 3362/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ231/01 Městský soud v Praze 10.5.2001 21.11.2001 0
B 3362/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.1.2001 21.11.2001 0
B 3362/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.12.2000 31.7.2001 0
B 3362/SL 11 notářský zápis -NZ746/2000 Městský soud v Praze 29.12.2000 31.7.2001 0
B 3362/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.5.2000 11.9.2000 0
B 3362/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.8.1999 18.10.1999 0
B 3362/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996,1997 Městský soud v Praze 18.9.1999 0
B 3362/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.5.1998 18.9.1999 0
B 3362/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ920/97 Městský soud v Praze 21.5.1997 18.9.1999 0
B 3362/SL 2 notářský zápis -NZ226/95 Městský soud v Praze 25.5.1995 18.9.1999 0
B 3362/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ55/95 Městský soud v Praze 9.2.1995 18.9.1999 0
B 3362/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998,1999 Městský soud v Praze 14.9.1999 0
B 3362/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.1999 8.9.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Komerční pojišťovna, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Komerční pojišťovna, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.