Hlavní navigace

Komerční banka, a.s. Praha IČO: 45317054

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Komerční banka, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45317054.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Komerční banka, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Komerční banka, a.s. IČO: 45317054

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5. 3. 1992
Spisová značka: B 1360
IČO: 45317054
Obchodní firma: Komerční banka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.3.1992
Datum vzniku: 5.3.1992
Dne 29. 8. 2016 uzavřely společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 03633144 Smlouvu o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál, na základě které společnost Komerční banka, a. s., převedla společnosti Cataps, s. r. o., část svého závodu tak, jak je specifikována v této smlouvě a ve znaleckém posudku nepeněžitého příplatku vyhotoveném znalcem společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o . se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ 27599582 dne 25. 8. 2016 pod č. 25-08-2016/147. Dne 29. 8. 2016 společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s.r.o., uzavřely ve formě notářského zápisu JUDr. Lucie Foukalové, notářky se sídlem v Praze, sepsaného pod č. NZ 668/2016 předávací protokol - doklad o koupi části závodu ve smyslu § 2180 odst. 1 občanského zákoníku, který byl uložen do sbírky listin společnosti Cataps, s.r.o., dne 31. 8. 2016. Společnost Cataps, s.r.o., nabyla vlastnick é právo ke shora specifikované části závodu dne 1. 9. 2016. 8.9.2016
Počet členů dozorčí rady: 9 10.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 10.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 6 10.3.2014 - 31.1.2015
Společnost Komerční banka, a.s. jako společnost nástupnická byla přeshraniční fúzí sloučením sloučena se zanikající společností Komerční banka Bratislava, a.s., IČ: 31395074, se sídlem Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v ob chodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce 835/B. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti. 31.12.2010
Valná hromada přijala následující usnesení: a) Základní jmění banky se zvyšuje o 7.500.000.000,- Kč ( slovy: sedmmiliardpětsetmilionůkorun českých ) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení až do výše 9.502.463.000,- Kč ( slovy: devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých ) z 9.502.463.000,- Kč ( slovy: devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých ) na 17.002.0463.000,- Kč ( slovy: sedmnáctmiliarddvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých) až na 19.004.926.000,- Kč ( slovy: devatenáctmiliardčtyřimilionydevětsetdvacetšesttisíc korun českých ) vydáním 15.000.000 kusů až 19.004.926 kusů kmenových akcií jmenovité hodnoty 500,- kč ( slovy: pětsetkorun českých), znějících na majitele v zaknihované podobě. Orgánem který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění banky, se určuje představenstvo. b) Úpis akcií bude proveden ve třech kolech, a to tak, že v prvním kole, které započne rozhodným dnem a bude trvat dva týdny, mohou upisovat ve smyslu § 204a odst. 1) obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat část nových akcií banky upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílů na základním jmění banky. Tento podíl se stanoví tak, že za jednu dosavadní akcii banky o jmenovité hodnotě 500,- Kč lze upsat jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč, znějící na majitele v zaknihované podobě. Místem pro vykonání přednostního práva jsou oblastní pobočky Komerční banky, a.s. : - Praha-západ: Praha 7, U průhonu 38, 170 04 - Praha-východ: Praha 1, Václavské náměstí 42, 114 07 - České Budějovice: České Budějovice, Krajinská 15, 270 72 - Karlovy Vary: Karlovy Vary, Bělehradská 13, 361 19 - Plzeň: Plzeň, Goethova 1, 305 95 - Liberec: Liberec, 8. března 14, 461 77 - Ústí nad Labem: Ústí nad Labem, Bílinská 2, 400 42 - Hradec Králové: Hradec Králové, nám. Osvoboditelů 798, 502 16 - Pardubice: Pardubice, nám. Republiky 222, 530 78 - Brno: Brno, nám. Svobody 21, 631 31 - Jihlava: Jihlava, Palackého 46, 586 32 - Zlín: Zlín, třída Tomáše Bati 152, 761 20 - Olomouc: Olomouc, třída Svobody 14, 772 14 - Ostrava: Ostrava 1, Nádražní 12, 730 01 c) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den 12. červenec 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabude právní moci do konce června 1999. V případě, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nenabude právní moci do konce června 1999, je rozhodným dnem třetí pondělí následující po dni, kdy rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabylo právní moci. Informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude zveřejněna ve dvou celostátně distribuovaných denících. Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni pro uplatnění přednostního práva, zapsán ve výpisu z registru emitenta a nepřevedl toto své právo na jinou osobu nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a) obchodního zákoníku. d) V prvním kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie v rámci prvního kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. e) Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty podle § 203 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku ve druhém kole k upsání předem určenému zájemci, a to Fondu národního majetku ČR. Upsání proběhne v sídle Komerční banky, a.s., a to tak, že představenstvo vyzve Fond národního majetku ČR k upsání akcií. Prvním dnem úpisu se stanoví den 3. srpen 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabude právní moci do konce června 1999. V případě, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nenabude právní moci do konce června 1999, je prvním dnem úpisu šesté pondělí následující po dni, kdy rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabylo právní moci. Lhůta pro upisování akcií je 5 pracovních dní. f) Ve druhém kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 2 pracovních dnů následujících po dni úpisu, jinak bude upsání akcií neúčinné. g) Neupsaný zbytek akcií z druhého kola bude nabídnut ve třetím kole k úpisu na základě veřejné výzvy k upisování akcií, které bude trvat dva týdny a začne 18. srpna 1999 za předpokladu, že druhé kolo úpisu začne dne 3. srpna 1999, jinak třetí pondělí následující po dni, v němž byl proveden úpis ve druhém kole a to tak, aby celý tříkolový úpis byl ukončen do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění. Výzva k upisování akcií, která musí obsahovat údaje podle ustanovení § 163 obchodního zákoníku bude zveřejněná ve dvou celostátně distribuovaných denících. Místem pro upisování akcií v rámci třetího kola je pobočka Komerční banky, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07. h) Ve třetím kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie v rámci třetího kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. i) V případě, že před ukončením třetího kola úpisu podle písm. g) bude upsáno všech 19.004.926 kusů akcií, další upisování se odmítne. j) Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných v druhém a třetím kole je shodný a činí 500,- Kč za jednu akcii. k) Při upisování akcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné ve všech kolech pouze peněžité vklady. 26.11.1999 - 11.2.2000
Změna stanov společnosti přijatá valnou hromadou konanou dne 6.května 1996 3.9.1996 - 23.11.2004
Pro případ jednání a podepisování za banku dvěma členy představenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni) tito členové představenstva takto: 9.10.1995 - 4.9.1997
společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpaník a člen představenstva RNDr. Petr Budínský,CSc. 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpánik a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc. a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal. 9.10.1995 - 4.9.1997
společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a místopředseda představenstva Ing.Karel Bednář 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing.Bořivoj Pražák 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednář a člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník 9.10.1995 - 4.9.1997
nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník. 9.10.1995 - 4.9.1997
Změn Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994. 9.10.1995 - 23.11.2004
Změna Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994. 3.11.1994 - 9.10.1995
Způsob jednání jménem společnosti: Pro případ jednání a podepsiování za banku dvěma členy představenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni) tito členové představenstva takto: společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a místopředseda představenstva ing. Karel Bednář nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva ing. Jaroslav Mareš nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva ing. Bořivoj Pražák nebo společně předseda 14.7.1994 - 9.10.1995
představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně místopředseda představenstva ing. Karel Bednář a člen představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně místopředseda představenstva ing. Karel Bednář a člen představenstva ing. Jaroslav Mareš nebo společně místopředseda představenstva ing. Karel Bednář a člen představenstva ing. Bořivoj Pražák nebo společně člen představenstva ing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Bořivoj Pražák nebo společně člen představenstva ing. Jaroslav Mareš a člen 14.7.1994 - 9.10.1995
představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně člen představenstva ing. Bořivoj Pražák a člen představenstva ing. Lubomír Štěpáník. 14.7.1994 - 9.10.1995
Zapisuje se změna Stanov přijatých na valné hromadě konané dne 8.11.1993. 11.1.1994 - 23.11.2004
Zapisuje se změna stanov společnosti přijatá valnou hromadou konanou dne 16.7.1992. 10.12.1992 - 23.11.2004
Způsob založení: V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavu Komerční banka, se sídlem v Praze, Na příkopech 28, schváleným usnesením vlády ČSFR č.1 ze dne 9.1.1992 a č.109 ze dne 20.2.1992 založil Fond národního majetku České republiky jako jediný zakladatel podle § 172 obchodního zákoníku zakladatelskou listinou ze dne 3.3.1992 akciovou společnost Komerční banku, a.s. 5.3.1992
Zbývající členové dozorčí rady budou zvolení zaměstnanci banky. 5.3.1992 - 11.1.1994
Základní jmění banky je splaceno složením majetku Komerční banky, s.p.ú. ze 100%. 5.3.1992 - 4.9.1997

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45317054
Obchodní firma: Komerční banka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 5. 3. 1992
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45317054
Firma: Komerční banka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 5000 - 9999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 5. 3. 1992

Kontakty na Komerční banka, a.s. IČO: 45317054

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1 11407, Česká republika 4.6.2001
Sídlo: Na Příkopě čp. 969, Praha 1 11407, Česká republika 18.4.2001 - 4.6.2001
Sídlo: Na Příkopě 33, Praha 1 11407, Česká republika 3.9.1996 - 18.4.2001
Sídlo: Na příkopě 33, Praha 1 , Česká republika 5.3.1992 - 3.9.1996

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Na příkopě 969/33, Praha 11000

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na příkopě 969/33, Praha 11000

Obory činností Komerční banka, a.s. IČO: 45317054

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu a služeb, c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, d) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, e) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, f) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, g) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. 10.3.2014
a) přijímání vkladů 1.1.2011
b) poskytování úvěrů 1.1.2011
c) platební služby, jak je uvedeno v článku 4 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu 1.1.2011
d) vydávání a správa jiných platebních prostředků (např. cestovních šeků a bankovních směnek), není-li takováto činnost pokryta písmenem c) výše 1.1.2011
e) poskytování záruk a příslibů 1.1.2011
f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: s nástroji peněžního trhu, s peněžními prostředky v cizích měnách, v oblasti termínových obchodů a opcí, v oblasti měnových a úrokových obchodů nebo s převoditelnými cennými papíry 1.1.2011
g) peněžní makléřství 1.1.2011
h) poskytování bankovních informací 1.1.2011
i) emise elektronických peněz 1.1.2011
j) investiční služby a činnosti: přijímání a předávání příkazů v souvislosti s jedním nebo více finančními nástroji, kterými jsou: - převoditelné cenné papíry, - nástroje peněžního trhu, - podílové jednotky subjektů kolektivního investování, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finanční míry, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti, - opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo ukončení z jiného důvodu), - opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, - opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jinak výše a neurčené k obchodním účelům, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě, - derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika, - finanční rozdílové smlouvy, - opce, futury, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb přepravného, povolenek na emise nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistických údajů, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a měr neuvedených výše, které ma jí znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě. 1.1.2011
II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. g) zpracování dat, služby databank, správa sítí 20.5.2010 - 10.3.2014
I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb zahrnující: - hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na čizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - hlavní investiční službu obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, - hlavní investiční službu upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, -doplňkovou investiční službu služby související s upisováním emisí, a to ve vztahu k investičním instrumentům, - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, -doplňkovou investiční službu provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q) 20.6.2006
II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. g) zpracování dat, služby databank, správa sítí 7.9.2005 - 20.5.2010
II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 31.7.2004 - 7.9.2005
II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu: a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, b) zprostředkování obchodu, c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, d) správa a údržba nemovitostí, e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 14.10.2003 - 31.7.2004
I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, g) poskytování záruk, h) otevírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování investičních služeb, k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem l) finanční makléřství, m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), n) výkon funkce depozitáře, o) poskytování bankovních informací, p) pronájem bezpečnostních schránek, q) vydávání hypotečních zástavních listů, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q) 14.10.2003 - 20.6.2006
d) finanční pronájem (leasing) 26.7.2000 - 14.10.2003
n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management) 26.7.2000 - 14.10.2003
p) výkon funkce depozitáře 26.7.2000 - 14.10.2003
vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona 20.4.2000 - 14.10.2003
vydávání hypotečních zástavních zástavních listů podle zvláštního zákona 3.9.1996 - 20.4.2000
ubytovací služby 11.5.1993 - 3.9.1996
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v zák.č. 455/91 Sb. o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 11.5.1993 - 3.9.1996
Banka se dále může účastnit na jiných akciových společnostech a dalších durzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti, či právnické osoby za předpokladu, že to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Banka se rovněž v souladu s obecně závaznými právními předpisy může zúčastnit na podnikání podnikatelů v souladu s obecně platnými právními předpisy. 5.3.1992 - 1.12.1999
d) financování pronájmu 5.3.1992 - 26.7.2000
n) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet (portfolio management) 5.3.1992 - 26.7.2000
p) výkon funkce depozitáře investičního fondu 5.3.1992 - 26.7.2000
Předmět podnikání banky je dán § 1 a 2 zákona č.21/1992 Sb., o bankách. Předmětem podnikání banky je: 5.3.1992 - 14.10.2003
a) přijímání vkladů od veřejnosti 5.3.1992 - 14.10.2003
b) poskytování úvěrů 5.3.1992 - 14.10.2003
c) investování do cenných papírů na vlastní účet 5.3.1992 - 14.10.2003
e) platební styk a zúčtování 5.3.1992 - 14.10.2003
f) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků 5.3.1992 - 14.10.2003
g) poskytování záruk 5.3.1992 - 14.10.2003
h) otevírání akreditivů 5.3.1992 - 14.10.2003
i) obstarávání inkasa 5.3.1992 - 14.10.2003
j) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínových obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry 5.3.1992 - 14.10.2003
k) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb 5.3.1992 - 14.10.2003
l) finanční makléřství 5.3.1992 - 14.10.2003
m) poskytování porad ve věcech podnikání 5.3.1992 - 14.10.2003
o) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot 5.3.1992 - 14.10.2003
q) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 5.3.1992 - 14.10.2003
r) poskytování bankovních informací 5.3.1992 - 14.10.2003
s) pronájem bezpečnostních schránek 5.3.1992 - 14.10.2003

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 3. 9. 2003

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 30. 7. 2003

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Informační činnosti
Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní finanční zprostředkování
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Komerční banka, a.s. IČO: 45317054

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Didier Luc Marie Colin
Funkce člen
Ve funkci od 15.6.2021
Adresa Vlašská 361/5, 11800 Praha
Jméno Jan Juchelka
Funkce předseda
Ve funkci od 15.6.2021
Adresa Vojtěšská 240/11, 11000 Praha
Jméno Jitka Haubová
Funkce člen
Ve funkci od 6.4.2022
Adresa Mladíkov 1001, 25242 Jesenice
Jméno Miroslav Hiršl
Funkce člen
Ve funkci od 2.8.2022
Adresa Spojovací 710/8A, 50311 Hradec Králové
Jméno David Formánek
Funkce člen
Ve funkci od 2.8.2022
Adresa Na Kozačce 1272/12, 12000 Praha
Jméno Margus Simson
Funkce člen
Ve funkci od 23.1.2019
Adresa Ovocný trh 567/15, 11000 Praha
Jméno Miroslav Hiršl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.8.2018 do 2.8.2022
Adresa Spojovací 710/8A, 50311 Hradec Králové
Jméno David Formánek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.8.2018 do 2.8.2022
Adresa Na Kozačce 1272/12, 12000 Praha
Jméno Jitka Haubová
Funkce člen
Ve funkci od 8.6.2020 do 6.4.2022
Adresa Na hroudě 1314/14, 10000 Praha
Jméno Jan Juchelka
Funkce předseda
Ve funkci od 1.8.2017 do 15.6.2021
Adresa Vojtěšská 240/11, 11000 Praha
Jméno Jan Juchelka
Funkce předseda
Ve funkci od 1.8.2017 do 15.6.2021
Adresa Vojtěšská 240/11, 11000 Praha
Jméno Didier Luc Marie Colin
Funkce člen
Ve funkci od 9.7.2018 do 15.6.2021
Adresa Vlašská 361/5, 11800 Praha
Jméno Vladimír Jeřábek
Funkce člen
Ve funkci od 3.6.2016 do 8.6.2020
Adresa Mladá 95/2a, 64400 Brno
Jméno Vladimír Jeřábek
Funkce člen
Ve funkci od 3.6.2016 do 8.6.2020
Adresa Mladá 95/2a, 64400 Brno
Jméno Libor Löfler
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.4.2015 do 15.10.2018
Adresa Do Klukovic 1134/8a, 15200 Praha
Jméno Libor Löfler
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.4.2015 do 15.10.2018
Adresa Do Klukovic 1134/8a, 15200 Praha
Jméno Libor Löfler
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.4.2015 do 15.10.2018
Adresa Do Klukovic 1134/8a, 15200 Praha
Jméno Peter Palečka
Funkce člen
Ve funkci od 3.10.2017 do 8.8.2018
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Peter Palečka
Funkce člen
Ve funkci od 3.10.2017 do 8.8.2018
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Jan Pokorný
Funkce člen
Ve funkci od 28.7.2016 do 9.7.2018
Adresa Vojanova 762, 27201 Kladno
Jméno Didier Colin
Funkce člen
Ve funkci od 3.10.2017 do 9.7.2018
Adresa Ovocný trh 567/15, 11000 Praha
Jméno Jan Pokorný
Funkce člen
Ve funkci od 28.7.2016 do 9.7.2018
Adresa Vojanova 762, 27201 Kladno
Jméno Didier Colin
Funkce člen
Ve funkci od 3.10.2017 do 9.7.2018
Adresa Ovocný trh 567/15, 11000 Praha
Jméno Peter Palečka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.10.2013 do 3.10.2017
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Peter Palečka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.10.2013 do 3.10.2017
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Peter Palečka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.10.2013 do 3.10.2017
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Albert Marie Le Dirach
Funkce předseda
Ve funkci od 3.12.2016 do 1.8.2017
Adresa Ibsenova 1234/1, 12000 Praha
Jméno Albert Marie Le Dirach
Funkce předseda
Ve funkci od 3.12.2016 do 1.8.2017
Adresa Ibsenova 1234/1, 12000 Praha
Jméno Albert Marie Le Dirach
Funkce předseda
Ve funkci od 3.12.2016 do 1.8.2017
Adresa Ibsenova 1234/1, 12000 Praha
Jméno Aurélien Gérard Étienne Viry
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.2.2016 do 20.12.2016
Adresa Hroznová 491/4, 11800 Praha
Jméno Aurélien Gérard Étienne Viry
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.2.2016 do 20.12.2016
Adresa Hroznová 491/4, 11800 Praha
Jméno Aurélien Gérard Étienne Viry
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.2.2016 do 20.12.2016
Adresa Hroznová 491/4, 11800 Praha
Jméno Albert Marie Le Dirac'H
Funkce předseda
Ve funkci od 2.8.2013 do 3.12.2016
Adresa Ibsenova 1234/1, 12000 Praha
Jméno Albert Marie Le Dirac'H
Funkce předseda
Ve funkci od 2.8.2013 do 3.12.2016
Adresa Ibsenova 1234/1, 12000 Praha
Jméno Albert Marie Le Dirac'H
Funkce předseda
Ve funkci od 2.8.2013 do 3.12.2016
Adresa Ibsenova 1234/1, 12000 Praha
Jméno Karel Vašák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.1.2015 do 28.7.2016
Adresa Vodičkova 681/18, 11000 Praha
Jméno Karel Vašák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.1.2015 do 28.7.2016
Adresa Vodičkova 681/18, 11000 Praha
Jméno Karel Vašák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.1.2015 do 28.7.2016
Adresa Vodičkova 681/18, 11000 Praha
Jméno Vladimír Jeřábek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.6.2012 do 12.5.2016
Adresa Mladá 95/2a, 64400 Brno
Jméno Vladimír Jeřábek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.6.2012 do 12.5.2016
Adresa Mladá 95/2a, 64400 Brno
Jméno Vladimír Jeřábek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.6.2012 do 12.5.2016
Adresa Mladá 95/2a, 64400 Brno
Jméno Aurélien Gérard Étienne Viry
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.1.2016 do 25.2.2016
Adresa Štěpánská 625/42, 11000 Praha 1
Jméno Aurélien Gérard Étienne Viry
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 21.1.2016 do 25.2.2016
Adresa Štěpánská 625/42, 11000 Praha 1
Jméno Aurélien Gérard Étienne Viry
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.1.2015 do 21.1.2016
Adresa Hroznová 491/4, 11800 Praha
Jméno Aurélien Gérard Étienne Viry
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.1.2015 do 21.1.2016
Adresa Hroznová 491/4, 11800 Praha
Jméno Pavel Čejka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.8.2012 do 8.4.2015
Adresa K Haltýři 690/22, 18000 Praha 8
Jméno Pavel Čejka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 23.8.2012 do 8.4.2015
Adresa K Haltýři 690/22, 18000 Praha 8
Jméno Aurélien Gérard Étienne Viry
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.6.2011 do 31.1.2015
Adresa Hroznová 491/4, 11000 Praha 1
Jméno Charles Karel Vasak
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.8.2012 do 31.1.2015
Adresa Štěpánská 611/14, 11000 Praha 1
Jméno Aurélien Gérard Étienne Viry
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.6.2011 do 31.1.2015
Adresa Hroznová 491/4, 11000 Praha 1
Jméno Charles Karel Vasak
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.8.2012 do 31.1.2015
Adresa Štěpánská 611/14, 11000 Praha 1
Jméno Peter Palečka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.10.2009 do 8.10.2013
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Peter Palečka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.10.2009 do 8.10.2013
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Henri Bonnet
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 6.4.2010 do 2.8.2013
Adresa Tichá 1472/1, 15000 Praha 5
Jméno Henri Bonnet
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 6.4.2010 do 2.8.2013
Adresa Tichá 1472/1, 15000 Praha 5
Jméno Henri Bonnet
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 6.4.2010 do 2.8.2013
Adresa Tichá 1472/1, 15000 Praha 5
Jméno Pavel Čejka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.8.2012 do 23.8.2012
Adresa K Haltýři 690/22, 11000 Praha 8
Jméno Pavel Čejka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.8.2012 do 23.8.2012
Adresa K Haltýři 690/22, 11000 Praha 8
Jméno Jan Juchelka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.7.2010 do 7.8.2012
Adresa Máchova 92, Poděbrady
Jméno Patrice Taillandier-Thomas
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.5.2012 do 7.8.2012
Adresa Belgická 132/14, 12000 Praha 2
Jméno Jan Juchelka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.7.2010 do 7.8.2012
Adresa Máchova 92, Poděbrady
Jméno Patrice Taillandier-Thomas
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.5.2012 do 7.8.2012
Adresa Belgická 132/14, 12000 Praha 2
Jméno Vladimír Jeřábek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.6.2008 do 2.6.2012
Adresa Mladá 95/2a, 64400 Brno
Jméno Vladimír Jeřábek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.6.2008 do 2.6.2012
Adresa Mladá 95/2a, 64400 Brno
Jméno Patrice Taillandier-Thomas
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.9.2009 do 2.5.2012
Adresa Belgická 132/14, 12000 Praha 2
Jméno Patrice Taillandier-Thomas
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.9.2009 do 2.5.2012
Adresa Belgická 132/14, 12000 Praha 2
Jméno Aurélien Gérard Étienne Viry
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.1.2011 do 7.6.2011
Adresa Štěpánská 625/42, 11000 Praha 1
Jméno Aurélien Gérard Étienne Viry
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.1.2011 do 7.6.2011
Adresa Štěpánská 625/42, 11000 Praha 1
Jméno Didier Colin
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.11.2008 do 1.1.2011
Adresa Vlašská 5/361, 11000 Praha 1
Jméno Didier Colin
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.11.2008 do 1.1.2011
Adresa Vlašská 5/361, 11000 Praha 1
Jméno Jan Juchelka
Funkce člen
Ve funkci od 28.6.2007 do 2.7.2010
Adresa Máchova 92, Poděbrady
Jméno Jan Juchelka
Funkce člen
Ve funkci od 28.6.2007 do 2.7.2010
Adresa Máchova 92, Poděbrady
Jméno Henri Bonnet
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.9.2009 do 6.4.2010
Adresa Ovocný trh 15, 11000 Praha 1
Jméno Henri Bonnet
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 6.4.2010 do 6.4.2010
Adresa Tichá 1472/1, 15000 Praha 5
Jméno Henri Bonnet
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.9.2009 do 6.4.2010
Adresa Ovocný trh 15, 11000 Praha 1
Jméno Peter Palečka
Funkce člen
Ve funkci od 2.8.2005 do 2.10.2009
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Peter Palečka
Funkce člen
Ve funkci od 2.8.2005 do 2.10.2009
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Patrice Taillandier-Thomas
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.2.2008 do 17.9.2009
Adresa Ovocný trh 15, 11000 Praha 1
Jméno Laurent Goutard
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 3.12.2008 do 17.9.2009
Adresa Heineho 342/4, 16000 Praha 6
Jméno Patrice Taillandier-Thomas
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.2.2008 do 17.9.2009
Adresa Ovocný trh 15, 11000 Praha 1
Jméno Laurent Goutard
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 3.12.2008 do 17.9.2009
Adresa Heineho 342/4, 16000 Praha 6
Jméno Laurent Goutard
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.12.2008 do 3.12.2008
Adresa Heineho 342/4, 16000 Praha 6
Jméno Laurent Goutard
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.12.2008 do 3.12.2008
Adresa Heineho 342/4, 16000 Praha 6
Jméno Laurent Goutard
Funkce předseda
Ve funkci od 13.10.2005 do 2.12.2008
Adresa Heineho 342/4, 16000 Praha 6
Jméno Laurent Goutard
Funkce předseda
Ve funkci od 13.10.2005 do 2.12.2008
Adresa Heineho 342/4, 16000 Praha 6
Jméno Didier Colin
Funkce člen
Ve funkci od 15.4.2005 do 7.11.2008
Adresa Vlašská 5/361, 11000 Praha 1
Jméno Didier Colin
Funkce člen
Ve funkci od 15.4.2005 do 7.11.2008
Adresa Vlašská 5/361, 11000 Praha 1
Jméno Philippe Rucheton
Funkce místopředseda
Ve funkci od 9.5.2006 do 11.2.2008
Adresa Břehová 8/208, 11000 Praha 1
Jméno Philippe Rucheton
Funkce místopředseda
Ve funkci od 9.5.2006 do 11.2.2008
Adresa Břehová 8/208, 11000 Praha 1
Jméno Jan Juchelka
Funkce člen
Ve funkci od 20.6.2006 do 28.6.2007
Adresa Jižní 1339, 29001 Poděbrady
Jméno Jan Juchelka
Funkce člen
Ve funkci od 20.6.2006 do 28.6.2007
Adresa Jižní 1339, 29001 Poděbrady
Jméno Philippe Rucheton
Funkce místopředseda
Ve funkci od 13.10.2005 do 9.5.2006
Adresa Břehová 8/208, 11000 Praha 1
Jméno Philippe Rucheton
Funkce místopředseda
Ve funkci od 13.10.2005 do 9.5.2006
Adresa Břehová 8/208, 11000 Praha 1
Jméno Matúš Púll
Funkce člen
Ve funkci od 2.8.2005 do 4.4.2006
Adresa Nad školkou 530, 25246 Vrané nad Vltavou
Jméno Matúš Púll
Funkce člen
Ve funkci od 2.8.2005 do 4.4.2006
Adresa Nad školkou 530, 25246 Vrané nad Vltavou
Jméno Philippe Rucheton
Funkce člen
Ve funkci od 15.4.2005 do 13.10.2005
Adresa Břehová 8/208, 11000 Praha 1
Jméno Alexis Raymond Juan
Funkce předseda
Ve funkci od 15.4.2005 do 13.10.2005
Adresa Senovážné náměstí čp. 869/28, Praha 1
Jméno Laurent Goutard
Funkce místopředseda
Ve funkci od 15.4.2005 do 13.10.2005
Adresa Heineho 342/4, 16000 Praha 6
Jméno Philippe Rucheton
Funkce člen
Ve funkci od 15.4.2005 do 13.10.2005
Adresa Břehová 8/208, 11000 Praha 1
Jméno Alexis Raymond Juan
Funkce předseda
Ve funkci od 15.4.2005 do 13.10.2005
Adresa Senovážné náměstí čp. 869/28, Praha 1
Jméno Laurent Goutard
Funkce místopředseda
Ve funkci od 15.4.2005 do 13.10.2005
Adresa Heineho 342/4, 16000 Praha 6
Jméno Matúš Púll
Funkce člen
Ve funkci od 18.2.2002 do 2.8.2005
Adresa Nad školkou 530, 25246 Vrané nad Vltavou
Jméno Peter Palečka
Funkce člen
Ve funkci od 30.1.2003 do 2.8.2005
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Matúš Púll
Funkce člen
Ve funkci od 18.2.2002 do 2.8.2005
Adresa Nad školkou 530, 25246 Vrané nad Vltavou
Jméno Peter Palečka
Funkce člen
Ve funkci od 30.1.2003 do 2.8.2005
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Philippe Rucheton
Funkce člen
Ve funkci od 31.10.2002 do 15.4.2005
Adresa Břehová 8/208, 11000 Praha 1
Jméno Alexis Raymond Juan
Funkce předseda
Ve funkci od 28.12.2002 do 15.4.2005
Adresa Senovážné náměstí čp. 869/28, Praha 1
Jméno Laurent Goutard
Funkce místopředseda
Ve funkci od 30.9.2004 do 15.4.2005
Adresa Heineho 342/4, 16000 Praha 6
Jméno Didier Colin
Funkce člen
Ve funkci od 23.11.2004 do 15.4.2005
Adresa Vlašská 5/361, 11000 Praha 1
Jméno Philippe Rucheton
Funkce člen
Ve funkci od 31.10.2002 do 15.4.2005
Adresa Břehová 8/208, 11000 Praha 1
Jméno Alexis Raymond Juan
Funkce předseda
Ve funkci od 28.12.2002 do 15.4.2005
Adresa Senovážné náměstí čp. 869/28, Praha 1
Jméno Laurent Goutard
Funkce místopředseda
Ve funkci od 30.9.2004 do 15.4.2005
Adresa Heineho 342/4, 16000 Praha 6
Jméno Didier Colin
Funkce člen
Ve funkci od 23.11.2004 do 15.4.2005
Adresa Vlašská 5/361, 11000 Praha 1
Jméno Olivier Flourens
Funkce člen
Ve funkci od 15.4.2003 do 23.11.2004
Adresa Ovocný trh 15, 11000 Praha 1
Jméno Olivier Flourens
Funkce člen
Ve funkci od 15.4.2003 do 23.11.2004
Adresa Ovocný trh 15, 11000 Praha 1
Jméno Laurent Goutard
Funkce člen
Ve funkci od 23.9.2004 do 30.9.2004
Adresa Heineho 342/4, 16000 Praha 6
Jméno Laurent Goutard
Funkce člen
Ve funkci od 23.9.2004 do 30.9.2004
Adresa Heineho 342/4, 16000 Praha 6
Jméno Guy Poupet
Funkce místopředseda
Ve funkci od 30.1.2003 do 31.7.2004
Adresa Břehová 8/208, 11000 Praha 1
Jméno Guy Poupet
Funkce místopředseda
Ve funkci od 30.1.2003 do 31.7.2004
Adresa Břehová 8/208, 11000 Praha 1
Jméno Patrice Georges Jacques Cheroutre
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.2.2002 do 15.4.2003
Adresa Barrandovská 13/160, 15200 Praha 5
Jméno Patrice Georges Jacques Cheroutre
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.2.2002 do 15.4.2003
Adresa Barrandovská 13/160, 15200 Praha 5
Jméno Peter Palečka
Funkce místopředseda
Ve funkci od 18.2.2002 do 30.1.2003
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Guy Poupet
Funkce člen
Ve funkci od 28.12.2002 do 30.1.2003
Adresa Břehová 8/208, 11000 Praha 1
Jméno Peter Palečka
Funkce místopředseda
Ve funkci od 18.2.2002 do 30.1.2003
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Guy Poupet
Funkce člen
Ve funkci od 28.12.2002 do 30.1.2003
Adresa Břehová 8/208, 11000 Praha 1
Jméno Alexis Raymond Juan
Funkce předseda
Ve funkci od 18.2.2002 do 28.12.2002
Adresa , 85 Rue Tocqueville, 750 17 Paříž
Jméno Alexis Raymond Juan
Funkce předseda
Ve funkci od 18.2.2002 do 28.12.2002
Adresa , 85 Rue Tocqueville, 750 17 Paříž
Jméno Tomas Spurny
Funkce člen
Ve funkci od 18.2.2002 do 5.10.2002
Adresa Trojská 659/183, 17100 Praha 7
Jméno Tomas Spurny
Funkce člen
Ve funkci od 18.2.2002 do 5.10.2002
Adresa Trojská 659/183, 17100 Praha 7
Jméno Ing. Radomír Lašák
Funkce člen
Ve funkci od 20.4.2000 do 18.2.2002
Adresa K Vilám 209, 40340 Ústí nad Labem
Jméno Ing. Radovan Vávra
Funkce předseda
Ve funkci od 10.7.2000 do 18.2.2002
Adresa Fügnerova 2211, 39001 Tábor
Jméno Tomas Spurny
Funkce člen
Ve funkci od 10.8.2000 do 18.2.2002
Adresa , New Jersey, 265 W.Clay Avenue, Roselle Park
Jméno Ing. Michal Větrovský, R.Č. 620630/0342
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.2000 do 18.2.2002
Adresa Nad Svahem 5/1419, 14000 Praha 4
Jméno Ing. David Svojitka, R.Č. 610213/0738
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.6.2001 do 18.2.2002
Adresa Jana Zajíce 40, 17000 Praha 7
Jméno ing. Peter Palečka
Funkce místopředseda
Ve funkci od 13.2.2002 do 18.2.2002
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Jiří Huml
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.2.2002 do 18.2.2002
Adresa Pod Beránkou 33, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Radomír Lašák
Funkce člen
Ve funkci od 20.4.2000 do 18.2.2002
Adresa K Vilám 209, 40340 Ústí nad Labem
Jméno Ing. Radovan Vávra
Funkce předseda
Ve funkci od 10.7.2000 do 18.2.2002
Adresa Fügnerova 2211, 39001 Tábor
Jméno Tomas Spurny
Funkce člen
Ve funkci od 10.8.2000 do 18.2.2002
Adresa , New Jersey, 265 W.Clay Avenue, Roselle Park
Jméno Ing. Michal Větrovský, R.Č. 620630/0342
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.2000 do 18.2.2002
Adresa Nad Svahem 5/1419, 14000 Praha 4
Jméno Ing. David Svojitka, R.Č. 610213/0738
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.6.2001 do 18.2.2002
Adresa Jana Zajíce 40, 17000 Praha 7
Jméno ing. Peter Palečka
Funkce místopředseda
Ve funkci od 13.2.2002 do 18.2.2002
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Jiří Huml
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.2.2002 do 18.2.2002
Adresa Pod Beránkou 33, 16000 Praha 6
Jméno ing. Peter Palečka
Funkce místopředseda
Ve funkci od 10.8.2000 do 13.2.2002
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Ing. Jiří Huml, R.Č. 640107/0610
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.2000 do 13.2.2002
Adresa Pod Beránkou 33, 16000 Praha 6
Jméno ing. Peter Palečka
Funkce místopředseda
Ve funkci od 10.8.2000 do 13.2.2002
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Ing. Jiří Huml, R.Č. 640107/0610
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.2000 do 13.2.2002
Adresa Pod Beránkou 33, 16000 Praha 6
Jméno Ing. David Svojitka, R.Č. 610213/0738
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.2000 do 4.6.2001
Adresa Jana Zajíce 40, 17000 Praha 7
Jméno Ing. David Svojitka, R.Č. 610213/0738
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.2000 do 4.6.2001
Adresa Jana Zajíce 40, 17000 Praha 7
Jméno Ing. Michal Větrovský, R.Č. 620630/0342
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.2000 do 9.10.2000
Adresa Nad Svahem 5/1419, 14000 Praha 4
Jméno Ing. Michal Větrovský, R.Č. 620630/0342
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.2000 do 9.10.2000
Adresa Nad Svahem 5/1419, 14000 Praha 4
Jméno ing. Jaroslav Mareš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.2.1997 do 10.8.2000
Adresa Dreyerova 628, 15000 Praha 5
Jméno ing. Peter Palečka
Funkce člen
Ve funkci od 1.12.1999 do 10.8.2000
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno RNDr. Petr Budinský CSc.
Funkce místopředseda
Ve funkci od 1.12.1999 do 10.8.2000
Adresa Jugoslávských partyzánů 17, 16000 Praha 6
Jméno ing. Jaroslav Mareš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.2.1997 do 10.8.2000
Adresa Dreyerova 628, 15000 Praha 5
Jméno RNDr. Petr Budinský CSc.
Funkce místopředseda
Ve funkci od 1.12.1999 do 10.8.2000
Adresa Jugoslávských partyzánů 17, 16000 Praha 6
Jméno ing. Peter Palečka
Funkce člen
Ve funkci od 1.12.1999 do 10.8.2000
Adresa Jahodová 1565, 25228 Černošice
Jméno Ing. Tomáš Doležal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.2.1997 do 20.4.2000
Adresa Tusarova 37, 17000 Praha 7
Jméno ing. Ladislav Vinický
Funkce člen
Ve funkci od 14.10.1998 do 20.4.2000
Adresa Lihovarská 1270/11, 19000 Praha 9
Jméno Ing. Pavel Ševčík
Funkce člen
Ve funkci od 11.5.1999 do 20.4.2000
Adresa Suchý vršek 2122/33, 15500 Praha 5
Jméno JUDr.Ing. Jan Kollert
Funkce předseda
Ve funkci od 1.12.1999 do 20.4.2000
Adresa Na Špitálce 12/17, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Tomáš Doležal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.2.1997 do 20.4.2000
Adresa Tusarova 37, 17000 Praha 7
Jméno ing. Ladislav Vinický
Funkce člen
Ve funkci od 14.10.1998 do 20.4.2000
Adresa Lihovarská 1270/11, 19000 Praha 9
Jméno Ing. Pavel Ševčík
Funkce člen
Ve funkci od 11.5.1999 do 20.4.2000
Adresa Suchý vršek 2122/33, 15500 Praha 5
Jméno JUDr.Ing. Jan Kollert
Funkce předseda
Ve funkci od 1.12.1999 do 20.4.2000
Adresa Na Špitálce 12/17, 16000 Praha 6
Jméno RNDr. Petr Budinský CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.2.1997 do 1.12.1999
Adresa Jugoslávských partyzánů 17, 16000 Praha 6
Jméno JUDr.Ing. Jan Kollert
Funkce člen
Ve funkci od 14.10.1998 do 1.12.1999
Adresa Na Špitálce 12/17, 16000 Praha 6
Jméno RNDr. Petr Budinský CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.2.1997 do 1.12.1999
Adresa Jugoslávských partyzánů 17, 16000 Praha 6
Jméno JUDr.Ing. Jan Kollert
Funkce člen
Ve funkci od 14.10.1998 do 1.12.1999
Adresa Na Špitálce 12/17, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Vladimír Šulc
Funkce člen
Ve funkci od 14.10.1998 do 11.5.1999
Adresa 166, 27024 Sýkořice
Jméno Ing. Vladimír Šulc
Funkce člen
Ve funkci od 14.10.1998 do 11.5.1999
Adresa 166, 27024 Sýkořice
Jméno Ing. Lubomír Štěpáník
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.10.1993 do 14.10.1998
Adresa Vilímovská 17, 16000 Praha 6
Jméno ing. Bořivoj Pražák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.10.1993 do 14.10.1998
Adresa Lužická 30, 12000 Praha 2
Jméno ing. Karel Bednář
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.2.1997 do 14.10.1998
Adresa Zelenečská 16, 19000 Praha 9
Jméno Ing. Lubomír Štěpáník
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.10.1993 do 14.10.1998
Adresa Vilímovská 17, 16000 Praha 6
Jméno ing. Bořivoj Pražák
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.10.1993 do 14.10.1998
Adresa Lužická 30, 12000 Praha 2
Jméno ing. Karel Bednář
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.2.1997 do 14.10.1998
Adresa Zelenečská 16, 19000 Praha 9
Jméno JUDr. Richard Salzmann
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 11.2.1997 do 11.9.1998
Adresa Jílovská 1165, 14200 Praha 4
Jméno JUDr. Richard Salzmann
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 11.2.1997 do 11.9.1998
Adresa Jílovská 1165, 14200 Praha 4
Jméno ing. Jaroslav Mareš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.10.1993 do 11.2.1997
Adresa Dreyerova 628, 15000 Praha 5
Jméno Ing. Tomáš Doležal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.1995 do 11.2.1997
Adresa Tusarova 37, 17000 Praha 7
Jméno RNDr. Petr Budinský CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.10.1995 do 11.2.1997
Adresa Jugoslávských partyzánů 17, 16000 Praha 6
Jméno ing. Karel Bednář
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 29.1.1996 do 11.2.1997
Adresa Zelenečská 16, 19000 Praha 9
Jméno JUDr. Richard Salzmann
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 29.1.1996 do 11.2.1997
Adresa Jílovská 1165, 14200 Praha 4
Jméno ing. Jaroslav Mareš
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.10.1993 do 11.2.1997
Adresa Dreyerova 628, 15000 Praha 5
Jméno Ing. Tomáš Doležal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.1995 do 11.2.1997
Adresa Tusarova 37, 17000 Praha 7
Jméno RNDr. Petr Budinský CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.10.1995 do 11.2.1997
Adresa Jugoslávských partyzánů 17, 16000 Praha 6
Jméno JUDr. Richard Salzmann
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 29.1.1996 do 11.2.1997
Adresa Jílovská 1165, 14200 Praha 4
Jméno ing. Karel Bednář
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 29.1.1996 do 11.2.1997
Adresa Zelenečská 16, 19000 Praha 9
Jméno ing. Karel Bednář
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 29.1.1996
Adresa Zelenečská 16, 19000 Praha 9
Jméno JUDr. Richard Salzmann
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 29.1.1996
Adresa Jílovská 1165, 14200 Praha 4
Jméno JUDr. Richard Salzmann
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 29.1.1996
Adresa Jílovská 1165, 14200 Praha 4
Jméno ing. Karel Bednář
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 29.1.1996
Adresa Zelenečská 16, 19000 Praha 9
Jméno RNDr. Petr Budínský CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.1995 do 10.10.1995
Adresa Kusého 533, 18000 Praha 8
Jméno RNDr. Petr Budínský CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.1995 do 10.10.1995
Adresa Kusého 533, 18000 Praha 8
Jméno ing. Josef Palatka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 11.10.1993
Adresa Matějková ul. 1089/3, 19000 Praha 9
Jméno JUDr. Ladislav Petrásek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 11.10.1993
Adresa Guevarova 1281, 16000 Praha 6
Jméno JUDr. Tomáš Procházka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 11.10.1993
Adresa Štefkova 14, 16900 Praha 6
Jméno ing. František Doktor
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 11.10.1993
Adresa Žalmanova 5 , 80000 Bratislava
Jméno ing. Josef Pelikán
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 11.10.1993
Adresa Choceradská 2949, 14000 Praha 4
Jméno ing. Josef Palatka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 11.10.1993
Adresa Matějková ul. 1089/3, 19000 Praha 9
Jméno ing. František Doktor
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 11.10.1993
Adresa Žalmanova 5 , 80000 Bratislava
Jméno ing. Josef Pelikán
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 11.10.1993
Adresa Choceradská 2949, 14000 Praha 4
Jméno JUDr. Ladislav Petrásek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 11.10.1993
Adresa Guevarova 1281, 16000 Praha 6
Jméno JUDr. Tomáš Procházka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.3.1992 do 11.10.1993
Adresa Štefkova 14, 16900 Praha 6

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Juchelka
Člen statutárního orgánu: Miroslav Hiršl
Člen statutárního orgánu: Ing. David Formánek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jitka Haubová
Člen statutárního orgánu: Didier Luc Marie Colin
Člen statutárního orgánu: Margus Simson

Vlastníci firmy Komerční banka, a.s. IČO: 45317054

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 19 004 926 000 Kč 100% 11.2.2000
Základní kapitál 9 502 463 000 Kč 100% 4.9.1997 - 11.2.2000
Základní kapitál 9 502 463 000 Kč - 3.11.1994 - 4.9.1997
Základní kapitál 7 502 463 000 Kč - 11.1.1994 - 3.11.1994
Základní kapitál 5 001 642 000 Kč - 10.12.1992 - 11.1.1994
Základní kapitál 4 562 982 000 Kč - 6.3.1992 - 10.12.1992
Základní kapitál 4 562 982 Kč - 5.3.1992 - 6.3.1992

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 190 049 260 25.4.2016
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 38 009 852 10.3.2014  - 25.4.2016
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 38 009 852 4.6.2001  - 10.3.2014
Akcie na majitele 500 Kč 38 009 852 11.2.2000  - 4.6.2001
Akcie na majitele 500 Kč 19 004 926 3.11.1994  - 11.2.2000
Akcie na majitele 500 Kč 15 004 926 11.1.1994  - 3.11.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 5 001 642 10.12.1992  - 11.1.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 562 982 5.3.1992  - 10.12.1992

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Komerční banka, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.