Klatovské rybářství - správa a.s. Klatovy IČO: 49791443

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Klatovské rybářství - správa a.s., která sídlí v obci Klatovy a bylo jí přiděleno IČO 49791443.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Klatovské rybářství - správa a.s. se sídlem v obci Klatovy byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 18 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Nákup a prodej střeliva a další.

Základní údaje o Klatovské rybářství - správa a.s. IČO: 49791443

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 1.1.1994
Spisová značka: B 405
IČO: 49791443
Obchodní firma: Klatovské rybářství - správa a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
V důsledku fúze sloučením společnosti Klatovské rybářství správa a.s., se sídlem 339 01 Klatovy, K Letišti 442, IČ: 497 91 443, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce č. 405, jakožto společnosti nástupnické a sp olečnosti PLZEŇSKÝ DEVELOP s.r.o., se sídlem 339 01 Klatovy II, K Letišti 442, IČ: 279 77 382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložce č. 19744, jakožto společnosti zanikající, došlo k zániku společnosti PLZEŇSKÝ DEVELOP s.r.o. a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Klatovské rybářství správa a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. 3.8.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 26.5.2014 - 4.6.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 26.5.2014 - 4.6.2019
U společnosti Klatovské rybářství a.s., IČ 497 91 443 (po zápisu rozdělení odštěpením obchodní firma Klatovské rybářství - správa a.s.) došlo k odštěpení části jejího jmění na dvě nástupnické společnosti, a to společnost Zpracovna ryb Klatovy, a.s., se sí dlem Klatovy, K letišti 442 a společnost Klatovské rybářství a.s., se sídlem Klatovy, K letišti 442. Na tyto nástupnické společnosti přešla část jmění rozdělované společnosti, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením. 31.12.2009
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 26.10.2009 ve věci snížení základního kapitálu: - důvodem snížení je skutečnost, že vlastní kapitál rozdělované společnosti Klatovské rybářství a.s. vykázaný v její zahajovací rozvaze je nižší než její základní kapitál, - základní kapitál společnosti Klatovské rybářství a.s. snižuje z částky 174 475 000 Kč (stosedmdesátčtyřimilony čtyřistasedmdesátpěttisíc korunčeských) o částku 74 326 350 Kč (sedmdesátčtyřimiliony třistadvacetšesttisíc třistapadesát korunčeských) na čás tku 100 148 650,- Kč (stomilionů stočtyřicetosmtisíc šestsetpadesát korunčeských), - částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na ostatní složky vlastního kapitálu podle projektu rozdělení odštěpením, - snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tj. poměrně u všech akcií společnosti o 42,6% (čtyřicetdvacelýchšestdesetinprocenta). Jmenovitá hodnota u každé kmenové akcie na majitele, která před snížením činila 1 000,-- Kč(jedentisíckorunčeských) se tak snižuje na hodnotu 574,-- Kč (pětsetsedmdesátčtyřikorunčeských) a jmenovitá hodnota u každé kmenové akcie na majitele, která před sn ížením činila 100 000,-- Kč (stotisíckorunčeských) se snižuje na hodnotu 57 400,-- Kč (padesátsedmtisícčtyřistakorunčeských), - snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny je 30 (třicet) kalendářních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K předložení akcií vyzve akcionáře představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. 31.12.2009
Mimořádná valná hromada společnosti Klatovské rybářství a.s., se sídlem Klatovy, K Letišti 442, PSČ 339 01, IČ 497 91 443, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 405 (dále jen "společnost") konaná dne 23.6.2008, 1) určuje: Hlavním akcionářem společnosti Klatovské rybářství, a.s. je paní Ing. Alena Havlová, bytem Sobětice 73, PSČ 339 01, pošta Klatovy, dat.nar. 5.12.1961 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení její žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 9.5.2008 jejich pře dložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 117.055 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč a celkem 430 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč, emitovaných společností Klatovské rybářství a.s., se sídlem Klatovy, K Letišti 442, PSČ 339 01, IČ 497 91 443, v listinné podobě a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. ObchZák. 2) schvaluje: Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obcho dního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3) konstatuje a osvědčuje: Hlavní akcionář společnosti poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 661,- Kč (slovy: šest set šedesát jedna korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč vydanou spo lečností Klatovské rybářství a.s., se sídlem Klatovy, K Letišti 442, PSČ 339 01, IČ 497 91 443, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 405. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 0502/08 ze dne 7.5.2008, který vypracoval znalecký ústav, společnost PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, PSČ 147 00, IČ 493 56 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 0502/08 (Závěrečný výrok) je uvedeno následující: Hodnota protiplnění za jednu akcii na majitele emitovanou společností Klatovské rybářství a.s. v nominální hodnotě 1.000,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účas tnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. ObchZák navržená ve výši 661,- Kč za akcii (slovy šest set šedesát jedna koruna česká) je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem, který stanovil hodnotu výše uvedených akcií po zaokrouhlení na 6 61,- Kč za každou akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč. Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena likvidační metodou. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti Merx a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4 226, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo společnosti osvědčeno potvrzením společnosti Merx a.s. ze dne 19.6.2008. Paní Ing. Alena Havlová, bytem Sobětice 73, PSČ 339 01 pošta Klatovy, dat.nar. 5.12.1961, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ObchZák v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akc ií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., ObchZák v platném znění. Notářský zápis vyhotoví JUDr. Vlastimil Heřman a bude následně k nahlédnutí v sídle společnosti. Hlavní akcionář poskytně protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společností Merx a.s, IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddí lu B, vložce 4226, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 183m) do deseti dnů po předložení akcií a to na bankovní účet nabo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplněn í při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto předloží společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti, společnosti Merx a.s, IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4226, tel. 568 423 014, a to v jejím sídle, každé pracovní pondělí, úterý a čtvrtek od 8:00hod do 12:00hod a od 13:00hod do 16:00hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 ObchZák. Společnost Merx a.s. poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavn í právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním veřitelem určuje jinak). 1.7.2008 - 3.10.2008

Aktuální kontaktní údaje Klatovské rybářství - správa a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49791443
Obchodní firma: Klatovské rybářství - správa a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Klatovy
Vznik první živnosti: 10.3.1994
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49791443
Firma: Klatovské rybářství - správa a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Klatovy
Základní územní jednotka: Klatovy
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Kontakty na Klatovské rybářství - správa a.s. IČO: 49791443

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: K Letišti 442 , Klatovy 339 01 1.1.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: K Letišti 442, Klatovy 339 01

Obory činností Klatovské rybářství - správa a.s. IČO: 49791443

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.5.2014
klempířství a oprava karoserií 26.5.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.5.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.5.2014
nákup a prodej střeliva 26.5.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 26.5.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 2.11.2004 - 26.5.2014
ubytovací služby 2.11.2004 - 26.5.2014
opravy silničních vozidel 7.9.2001
opravy karoserií 7.9.2001 - 26.5.2014
reklamní činnost a marketing 7.9.2001 - 26.5.2014
nákup a prodej střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona 26.6.2000 - 26.5.2014
zřizování vlastních honiteb, provozování poplatkových odstřelů, obchod se zvěřinou, produkce a prodej vodní pernaté zvěře 5.3.1998
výroba elektřiny 5.3.1998
využívání rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násadových, tržních a generačních ryb 1.1.1994
zarybňování vybraných údolních nádrží násadovými rybami a provádění hospodářské těžby ryb v určených nádržích 1.1.1994
chov kachen a hus, produkce násadových vajec, líhnutí mláďat drůbeže, provádění výkrmu jatečních kachen, hus a výkrmu hrabavé drůbeže 1.1.1994
přeprava všech druhů a kategorií ryb, výrobků z ryb, násadových vajec a drůbeže, provádění neveřejné silniční dopravy 1.1.1994
zpracování sladkovodních ryb a drůbeže 1.1.1994
prodej povolenek ke sportovnímu rybolovu 1.1.1994
šlechtění sladkovodních ryb a plemenářské práce v chovu ryb 1.1.1994
sportovní rybolov v povolených rybářských revírech 1.1.1994
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné 1.1.1994 - 26.5.2014
truhlářství 1.1.1994 - 26.5.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: 342 01 Dlouhá Ves
Identifikační číslo provozovny: 1003795587
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 27.8.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Říční lázně 423 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1003795595
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

Zahájení provozování: 21.12.1998
Provozovna č. 3
Provozovna: K Letišti 442 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1003795609
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 10.3.1994

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: K Letišti 442 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1003795609
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.4.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: 342 01 Žichovice
Identifikační číslo provozovny: 1003795617
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.4.1994
Provozovna č. 3
Provozovna: 344 00 Chocomyšl
Identifikační číslo provozovny: 1003795625
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.4.1994
Provozovna č. 4
Provozovna: 341 01 Horažďovice
Identifikační číslo provozovny: 1003795633
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.4.1994
Provozovna č. 5
Provozovna: 341 54 Myslív
Identifikační číslo provozovny: 1003795641
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.4.1994
Provozovna č. 6
Provozovna: 348 02 Bor
Identifikační číslo provozovny: 1003795650
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.4.1994

Živnost č. 3 Nákup a prodej střeliva

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: K Letišti 442 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1003795609
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2000

Živnost č. 4 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: K Letišti 442 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1003795609
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.7.2001

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: K Letišti 442 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1003795609
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.7.2001

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.11.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: K Letišti 442 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1003795609
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.11.2003

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Provoz malých vodních elektráren

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.4.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.1994
Zánik oprávnění: 30.9.1996

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.12.1994
Zánik oprávnění: 19.8.2006

Živnost č. 11 Zpracování sladkovodních ryb a drůbeže

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.12.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.8.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.11.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Mořská akvakultura
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba elektřiny
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava

Vedení firmy Klatovské rybářství - správa a.s. IČO: 49791443

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně kterýkoli člen představenstva. 26.5.2014
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda. Zastupováním společnosti byl pověřen člen představenstva p. Jan Vondryska. b) podepisování - osoba oprávněná zastupovat společnost se podepisuje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. 1.3.1996 - 1.3.1996
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo nebo předseda, nebo místopředseda, nebo určený člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda, nebo samostatně člen představenstva, který byl k tomuto představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce. 1.3.1996 - 26.5.2014
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. b) podepisování - podepisování se provádí tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti a uvede svoji funkci 1.1.1994 - 1.3.1996
Jméno: Ing. Josef Velíšek 4.6.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2019
Ve funkci: od 28.3.2019
Adresa: Dřevěná 102/9, Plzeň 301 00
Jméno: Jan Vondryska 1.1.1994 - 7.12.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pod Hůrkou 487, Klatovy 339 01
Jméno: Jaroslav Vlasák 1.1.1994 - 1.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 15 , Horšovský Týn Česká republika
Jméno: ing. Pavel Prosr 1.1.1994 - 1.3.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 100, Velhartice 341 42
Jméno: Jan Vondryska 7.12.1994 - 1.3.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pod Hůrkou 487, Klatovy 339 01
Jméno: Jan Ševčík 1.3.1996 - 1.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 23 , Myslív Česká republika
Jméno: ing. Milan Dražďák 1.3.1996 - 5.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: K dubu 857/28, Praha 149 00
Jméno: ing. Václav Francl 1.3.1996 - 21.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šlejnická 901/19, Praha 160 00
Jméno: Jan Vondryska 1.3.1996 - 26.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Hůrkou 487, Klatovy 339 01
Jméno: ing. Josef Velíšek 1.3.1996 - 7.9.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Průcha 21.7.1999 - 7.9.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: 39, Předenice 332 09
Jméno: Mgr. Václav Hajšman 26.6.2000 - 7.9.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Turistická 1780/2, Plzeň 323 00
Jméno: ing. Josef Doupovec 1.3.1996 - 31.8.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Tyršova 447, Klatovy 339 01
Jméno: Antonín Mottl 5.3.1998 - 31.8.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nuderova 625, Klatovy 339 01
Jméno: Čestmír Velíšek 10.12.2002 - 25.6.2004
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Losiná 45 , 332 04 Nezvěstice Česká republika
Jméno: Ing. Petr Kroupa 25.6.2004 - 3.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2003
Adresa: Sluneční 102, Konstantinovy Lázně 349 52
Jméno: Ing. Jaroslav Průcha 7.9.2001 - 10.5.2006
Funkce: předseda
Ve funkci: do 31.12.2005
Adresa: 39, Předenice 332 09
Jméno: Miloslav Menšík 10.12.2002 - 10.5.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: do 14.10.2005
Adresa: Pobřežní 353 , 334 01 Přeštice Česká republika
Jméno: Ing. Petr Kroupa 3.6.2005 - 10.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2003 do 31.12.2005
Adresa: Česká republika
Malesice 151, Město Touškov, PSČ 330 33
Jméno: Ing. Jaroslav Průcha 10.5.2006 - 28.5.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.1999 do 6.4.2007
Ve funkci: od 6.1.2006 do 6.4.2007
Adresa: 39 , 332 09 Předenice Česká republika
Jméno: Ivana Kroupová 10.5.2006 - 2.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.10.2005 do 4.7.2008
Adresa: U Retexu 622, Klatovy 339 01
Jméno: Ing. Milan Říha 10.5.2006 - 14.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2006 do 1.4.2011
Ve funkci: od 6.1.2006 do 1.4.2011
Adresa: Staropoštovská 1237, Vodňany 389 01
Jméno: Ing. Václav Voráček 28.5.2007 - 8.4.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2007 do 6.7.2012
Ve funkci: od 10.4.2007 do 6.7.2012
Adresa: 253, Klatovy 339 01
Jméno: Ing. Milan Říha 14.7.2011 - 31.7.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2011 do 1.2.2013
Ve funkci: od 1.4.2011 do 1.2.2013
Adresa: Staropoštovská 1237, Vodňany 389 01
Jméno: Ing. Josef Kroupa 2.10.2008 - 21.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.7.2008 do 4.10.2013
Adresa: 75, Předslav 339 01
Jméno: Václav Voráček 8.4.2013 - 26.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.7.2012 do 28.3.2014
Ve funkci: od 9.7.2012 do 28.3.2014
Adresa: 253, Klatovy 339 01
Jméno: Ing. Josef Kroupa 21.11.2013 - 26.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.7.2008 do 4.10.2013
Adresa: 75, Předslav 339 01
Jméno: Josef Velíšek 26.5.2014 - 4.6.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2014 do 28.3.2019
Ve funkci: od 28.3.2014 do 28.3.2019
Adresa: Dřevěná 102/9, Plzeň 301 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Čestmír Velíšek 4.6.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2019
Ve funkci: od 28.3.2019
Adresa: 45, Losiná 332 04
Jméno: Ing. Michaela Velíšková 4.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2019
Adresa: 32, Nebílovy 332 04
Jméno: Ing. Josef Kroupa 4.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2019
Adresa: 75, Předslav 339 01
Jméno: Václav Holub 1.1.1994 - 1.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Lesní 675, Klatovy 339 01
Jméno: Ferdinand Kuncl 1.1.1994 - 1.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Pankrác 112, Katovice 387 11
Jméno: ing. Jaromír Matějka 1.1.1994 - 1.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kaplická 845/71, Praha 140 00
Jméno: ing. Jaromír Matějka 1.3.1996 - 1.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kaplická 845/71, Praha 140 00
Jméno: ing. Jiří Gregor 1.3.1996 - 1.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Dlouhých 813/67, Plzeň 312 00
Jméno: Jaroslav Martínek 1.3.1996 - 1.3.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Pod Hůrkou 512, Klatovy 339 01
Jméno: Václav Holub 1.3.1996 - 5.3.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Lesní 675, Klatovy 339 01
Jméno: ing. Jaroslav Průcha 1.3.1996 - 5.3.1998
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 39 , 332 09 Předenice Česká republika
Jméno: ing. Monika Stratilová 1.3.1996 - 7.9.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Okružní 2715, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: ing. Anna Beránková 1.3.1996 - 31.8.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Strážnická 1004/18, Plzeň 323 00
Jméno: Jaroslav Vlasák 1.3.1996 - 25.6.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 30.4.2003
Adresa: Josefa Hory 15, Horšovský Týn 346 01
Jméno: Jan Vondryska 31.8.2002 - 25.6.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.4.2003
Adresa: Pod Hůrkou 487, Klatovy 339 01
Jméno: Ing. Václav Voráček 25.6.2004 - 28.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2003 do 6.4.2007
Adresa: 253, Klatovy 339 01
Jméno: Ing. Josef Velíšek 7.9.2001 - 28.2.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: do 26.10.2007
Ve funkci: do 26.10.2007
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
Jméno: Čestmír Velíšek 25.6.2004 - 28.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2003
Adresa: Losiná 45 , 332 04 Nezvěstice Česká republika
Jméno: Čestmír Velíšek 28.2.2008 - 25.3.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2003 do 21.7.2008
Ve funkci: od 4.1.2008 do 21.7.2008
Adresa: Losiná 45 , 332 04 Nezvěstice Česká republika
Jméno: Michaela Velíšková 28.2.2008 - 25.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2008 do 5.12.2008
Adresa: 32 , 332 04 Nezvěstice Česká republika
Jméno: Ing. Petr Votípka 28.5.2007 - 8.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2007 do 6.7.2012
Adresa: Zahradní 754, Klatovy 339 01
Jméno: Čestmír Velíšek 25.3.2009 - 7.6.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.7.2008 do 21.10.2013
Ve funkci: od 24.7.2008 do 21.10.2013
Adresa: 45 , 332 04 Nezvěstice Česká republika
Jméno: Michaela Velíšková 25.3.2009 - 15.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.12.2008 do 5.3.2014
Adresa: 32 , 332 04 Nezvěstice Česká republika
Jméno: Čestmír Velíšek 7.6.2013 - 26.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.7.2008 do 21.10.2013
Ve funkci: od 24.7.2008 do 21.10.2013
Adresa: 45, Losiná 332 04
Jméno: Ing. Alena Havlová 19.3.2014 - 26.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2013 do 28.3.2014
Adresa: 73, Klatovy 339 01
Jméno: Michaela Velíšková 15.5.2014 - 26.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.12.2008 do 5.3.2014
Adresa: 32, Nebílovy 332 04
Jméno: Čestmír Velíšek 26.5.2014 - 4.6.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2014 do 28.3.2019
Ve funkci: od 28.3.2014 do 28.3.2019
Adresa: 45, Losiná 332 04
Jméno: Michaela Velíšková 26.5.2014 - 4.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2014 do 28.3.2019
Adresa: 32, Nebílovy 332 04
Jméno: Ing. Josef Kroupa 26.5.2014 - 4.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.3.2014 do 28.3.2019
Adresa: 75, Předslav 339 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Velíšek

Vlastníci firmy Klatovské rybářství - správa a.s. IČO: 49791443

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 100 149 000 Kč - 7.12.2010
zakladni 174 475 000 Kč - 13.6.1996 - 7.12.2010
zakladni 131 475 000 Kč - 1.1.1994 - 13.6.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 574 Kč 131 475 26.5.2014
Kmenové akcie na jméno 57 400 Kč 430 26.5.2014
Kmenové akcie na majitele 574 Kč 131 475 7.12.2010 - 26.5.2014
Kmenové akcie na majitele 57 400 Kč 430 7.12.2010 - 26.5.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 131 475 31.8.2002 - 7.12.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 131 475 7.7.1998 - 31.8.2002
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 430 7.7.1998 - 7.12.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 171 845 13.6.1996 - 7.7.1998
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 2 630 13.6.1996 - 7.7.1998
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 2 630 1.1.1994 - 13.6.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 128 845 1.1.1994 - 13.6.1996

Sbírka Listin Klatovské rybářství - správa a.s. IČO: 49791443

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 405/SL 82 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 25.5.2015 13.8.2015 21.10.2015 30
B 405/SL 81 zpráva auditora Krajský soud v Plzni 15.6.2015 3.8.2015 9
B 405/SL 80 zpráva auditora Krajský soud v Plzni 25.5.2015 3.8.2015 21
B 405/SL 79 notářský zápis [NZ 227/2015] Krajský soud v Plzni 23.6.2015 3.8.2015 19
B 405/SL 78 změna právní formy, fúze projekt fúze sloučením Krajský soud v Plzni 25.6.2015 26.6.2015 19
B 405/SL 77 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 14.4.2014 5.6.2014 13.6.2014 33
B 405/SL 76 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 28.3.2014 15.5.2014 26.5.2014 1
B 405/SL 75 notářský zápis Nz 118/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 28.3.2014 15.5.2014 20.5.2014 18
B 405/SL 74 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 16.8.2013 4.2.2014 19.3.2014 1
B 405/SL 73 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva a DR Krajský soud v Plzni 1.2.2013 25.7.2013 31.7.2013 2
B 405/SL 72 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z představenstva Krajský soud v Plzni 17.12.2012 25.7.2013 31.7.2013 2
B 405/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2012 Krajský soud v Plzni 14.5.2013 21.5.2013 21.5.2013 34
B 405/SL 70 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 9.7.2012 2.4.2013 8.4.2013 1
B 405/SL 69 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 4.7.2012 2.4.2013 8.4.2013 1
B 405/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 12.6.2012 17.7.2012 18.7.2012 39
B 405/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 22.3.2011 22.7.2011 22.7.2011 37
B 405/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 19.4.2011 16.6.2011 20.6.2011 1
B 405/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - záp. ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 19.4.2011 16.6.2011 20.6.2011 3
B 405/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - záp. z jednání představ. Krajský soud v Plzni 1.4.2011 9.5.2011 20.6.2011 1
B 405/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 4.3.2011 9.5.2011 20.6.2011 1
B 405/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 16.6.2010 14.10.2010 14.10.2010 36
B 405/SL 61 zpráva auditora k 1/1 2009 - zahaj. rozvaha Krajský soud v Plzni 26.6.2009 3.11.2009 13.11.2009 4
B 405/SL 60 posudek znalce č. 076 Krajský soud v Plzni 15.6.2009 3.11.2009 13.11.2009 74
B 405/SL 59 notářský zápis Nz 153/2009 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 26.10.2009 3.11.2009 13.11.2009 89
B 405/SL 58 změna právní formy, fúze - projekt rozdělení odštěpením Krajský soud v Plzni 26.6.2009 21.9.2009 21.9.2009 83
B 405/SL 57 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 24.3.2008 30.7.2009 30.7.2009 43
B 405/SL 56 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 21.7.2008 25.3.2009 25.3.2009 3
B 405/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 24.7.2008 26.2.2009 25.3.2009 1
B 405/SL 54 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 5.12.2008 26.2.2009 25.3.2009 3
B 405/SL 53 podpisové vzory - Ing. Josef Kroupa Krajský soud v Plzni 24.9.2008 10.9.2008 3.10.2008 1
B 405/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 4.7.2008 10.9.2008 3.10.2008 1
B 405/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na fce člena před. Krajský soud v Plzni 26.6.2008 10.9.2008 3.10.2008 1
B 405/SL 50 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 10.4.2008 30.7.2008 31.7.2008 46
B 405/SL 49 notářský zápis Nz 208/2008 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 23.6.2008 24.6.2008 1.7.2008 166
B 405/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 4.1.2008 26.2.2008 28.2.2008 2
B 405/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 26.10.2007 26.2.2008 28.2.2008 2
B 405/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 4.7.2006 26.2.2008 28.2.2008 1
B 405/SL 45 účetní závěrka 2006, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 4.5.2007 20.7.2007 1.8.2007 18
B 405/SL 44 účetní závěrka 2006, výroční zpráva Krajský soud v Plzni 14.5.2007 20.7.2007 1.8.2007 50
B 405/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 4.7.2006 25.5.2007 28.5.2007 2
B 405/SL 42 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 7.5.2007 10.5.2007 28.5.2007 1
B 405/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR Krajský soud v Plzni 6.4.2007 10.5.2007 28.5.2007 3
B 405/SL 40 výroční zpráva 2005 - konsolidační Krajský soud v Plzni 19.6.2006 27.7.2006 27.7.2006 23
B 405/SL 39 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 30.5.2006 27.7.2006 27.7.2006 49
B 405/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 10.1.2006 22.2.2006 10.5.2006 2
B 405/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu představ. Krajský soud v Plzni 6.1.2006 22.2.2006 10.5.2006 1
B 405/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu DR Krajský soud v Plzni 14.10.2005 22.2.2006 10.5.2006 1
B 405/SL 35 notářský zápis Nz 114/2005 + stanovy Krajský soud v Plzni 21.7.2005 10.8.2005 5.9.2005 24
B 405/SL 34 výroční zpráva 2004-ověř.auditorem Krajský soud v Plzni 29.4.2004 13.7.2005 15.7.2005 52
B 405/SL 33 výroční zpráva 2004-ověř.kons. celku Krajský soud v Plzni 18.5.2005 13.7.2005 15.7.2005 21
B 405/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva 1999 Krajský soud v Plzni 24.2.2000 6.4.2005 6.4.2005 28
B 405/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva 1998 Krajský soud v Plzni 23.2.1999 6.4.2005 6.4.2005 30
B 405/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva 1997 Krajský soud v Plzni 27.2.1998 6.4.2005 6.4.2005 23
B 405/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva 1996 Krajský soud v Plzni 25.2.1997 6.4.2005 6.4.2005 28
B 405/SL 28 podpisové vzory - statut. zástupců Krajský soud v Plzni 16.3.2005 18.3.2005 1
B 405/SL 27 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 10.3.2005 16.3.2005 18.3.2005 6
B 405/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 18.8.2004 13.10.2004 20
B 405/SL 25 notářský zápis Nz 120/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 19.7.2004 18.8.2004 13.10.2004 6
B 405/SL 24 výroční zpráva, zpráva auditora 2003 Krajský soud v Plzni 11.5.2004 19.7.2004 2.8.2004 69
B 405/SL 23 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Plzni 8.8.2003 17.5.2004 19.5.2004 1
B 405/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - zápis z volby DR Krajský soud v Plzni 30.6.2003 17.5.2004 19.5.2004 1
B 405/SL 21 ostatní - zápis z VH /rozdělení zisku/ Krajský soud v Plzni 25.4.2003 17.5.2004 19.5.2004 5
B 405/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 17.4.2003 21.5.2003 10.6.2003 71
B 405/SL 19 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 14.10.2002 30.10.2002 20.11.2002 2
B 405/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 25.7.2002 25.7.2002 1.8.2002 1
B 405/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 3.5.2002 25.7.2002 1.8.2002 20
B 405/SL 16 notářský zápis Nz 93/2002 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 24.5.2002 25.7.2002 1.8.2002 24
B 405/SL 15 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Plzni 3.5.2002 25.7.2002 1.8.2002 5
B 405/SL 14 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Plzni 20.5.2002 5.6.2002 14.6.2002 18
B 405/SL 9 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Plzni 26.6.2001 1.8.2001 1.10.2001 2
B 405/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 8.6.2001 1.8.2001 1.10.2001 1
B 405/SL 13 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 20.4.2001 1.8.2001 1.10.2001 31
B 405/SL 12 notářský zápis NZ 51/2001 Krajský soud v Plzni 4.5.2001 1.8.2001 1.10.2001 2
B 405/SL 11 notářský zápis NZ 50/2001 Krajský soud v Plzni 4.5.2001 1.8.2001 1.10.2001 44
B 405/SL 10 notářský zápis NZ 49/2001 Krajský soud v Plzni 4.5.2001 1.8.2001 1.10.2001 60
B 405/SL 7 notářský zápis Nz 57/2000 Krajský soud v Plzni 7.4.2000 22.6.2000 21.7.2000 32
B 405/SL 6 účetní závěrka -1999 Krajský soud v Plzni 24.2.2000 28.4.2000 10.5.2000 26
B 405/SL 5 účetní závěrka za r. 1998 vč. zprávy auditora Krajský soud v Plzni 23.2.1999 20.4.1999 3.5.1999 13
B 405/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 7.4.1998 17.6.1998 19.8.1998 22
B 405/SL 3 notářský zápis NZ 111/98, N 121/98 Krajský soud v Plzni 5.5.1998 17.6.1998 19.8.1998 5
B 405/SL 2 účetní závěrka za r. 1997 vč. přílohy Krajský soud v Plzni 27.2.1998 12.5.1998 13.5.1998 12
B 405/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Klatovské rybářství - správa a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Klatovské rybářství - správa a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.