Kimberly-Clark, s.r.o. Praha IČO: 63468816

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Kimberly-Clark, s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 63468816.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Kimberly-Clark, s.r.o. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Kimberly-Clark, s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 26 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zhotovování textilní konfekce. , Výroba obuvi z kůže a textilu. a další.

Základní údaje o Kimberly-Clark, s.r.o. IČO: 63468816

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 29.9.2003
Spisová značka: C 95460
IČO: 63468816
Obchodní firma: Kimberly-Clark, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 29.9.2003
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 16.6.1995
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 14.7.2014 - 16.11.2017
Obchodní firma Kimberly-Clark, a.s. byla zapsána v oddílu B, vložka 4209 a z důvodu změny právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným ke dni 1.10.2003 byl její zápis převeden do oddílu C, vložky 95460. 29.9.2003
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti o snížení základniho kapitálu: V souvislosti s plánovanou změnou právní formy společnosti se základní kapitál společnosti snižuje z dosavadnívýše 2.479.000.000,- Kč (dvěmiliardyčtyřistasedmdesátdevětmiliónů korun českých) o částku 1.479.000.000.,- Kč (jednamiliardačtyřistasedmdesátdevě tmiliónů korun českých) na výši 1.000.000.000,- Kč (jednamiliarda korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je a) úhrada ztrát za minulá účetní období ve výši 1.393.047.000,- Kč (jednamiliardatřistadevadesáttřimiliónůčtyřicetsedmtisíc korun českých) a b) převod částky ve výši 85.953.000,- Kč (osmdesátpětmiliónůdevětsetpadesáttřitisíc korun českých) do rezervního fondu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude použita k úhradě ztrát z minulých účetních období a k naplnění rezervního fondu v rozsahu uvedeném v důvodu pro snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií, tedy - o částku 5.966,11537 Kč (pěttisícdevětsetšedesátšest a jedenácttisícpětsettřecetsedmdesetitisícin korun českých ) na jmenovitou hodnotu 4.033,88463 Kč (čtyřitisícetřicettři a osmdesátosmtisíčtyřistašedesáttři desetitisícin korun českých) u každé akcie o dosavadníjmenovité hodnotě 10.000,- Kč )desettisíc korun českých), - o částku 158.698.668,85 Kč (jednostopadesátosmmilionůšestsetdevadesátosmtisícšestsetšedesátosm a osmdesátpět setin korun českých) na jmenovitou hodnotu 107.301.331,15 Kč (jednostosedmmiliónůtřistajednatisíctřistatřicetjedna a patnáct setin korun českých ) u akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 266.000.000,- Kč (dvěstěšedesátšestmiliónů korun českých), - o částku 298.305.768,45 Kč (dvěstědevadesátosmmiliónůtřistapěttisícsedmsetšedesátosm a čtyřicetpět setin korun českých) na jmenovitou hodnotu 201.694.231,55 Kč (dvěstějednamiliónůšestsetdevadesátčtyřitisícdvěstětřicetjedna a padesátpět setin korun český ch) u akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 500.000.000.,- Kč (pětsetmiliónů korun českých), - o částku 596.611.536,85 Kč (pětsetdevadesátšestmiliónůšestsetjedenácttisícpětsettřicetšest a osmdesátpět setin korun českých) na jmenovitou hodnotu 403.388.463,15 Kč (čtyřistatřimiliónůtřistaosmdesátosmtisícčtyřistašedesáttři a patnáct setin korun česk ých) u akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000.000,- Kč (jednamiliarda korun českých), - o částku 424.787.414,313 Kč (čtyřistadvacetčtyřimiliónůsedmsetosmdesátsedmtisícčtyřistačtrnáct a třistatřináct tisícin korun českých) na jmenovitou hodnotu 287.212.585,687 Kč (dvěstěosmdesátsedmmiliónůdvěstědvanácttisícpětsetosmdesátpět a šestsetosmdesá tsedm tisícin korun českých) u akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 712.000.00,- Kč (sedmsetdvanáctmiliónů korun čes kých) Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty se stanoví v délce dvou týdnů ode dne doručení výzvy představenstva k jejich předložení, která může být učiněna po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Toto se nepoužije, pokud bude současně se zápisem snížení základního kapitálu společnosti rozhodnuto o zápisu změny právní formy společnosti do obchodního rejsdtříku. 21.7.2003 - 29.9.2003
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu: 22.7.2002 - 5.3.2003
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 712.000.000,-Kč (slovy sedmsetdvanáctmilionů korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 1.767.000.000,- Kč (slovy jednamiliardasedmsetšedesátsedmmilionů korun českých) na základní kapitál ve výši 2.479.000.000,-Kč (slovy dvěmiliardyčtyřistasedmdesátdevětmilionů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.   Společnost vydá 1 (slovy jeden) kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 712.000.000,-Kč (slovy sedmsetdvanáctmilionů korun českých). Akcie nebude registrována. 22.7.2002 - 5.3.2003
Při zvýšení základního kapitálu: 22.7.2002 - 5.3.2003
(a) jediný akcionář má přednostní právo upsat novou akcii společnosti upisovanou ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti; 22.7.2002 - 5.3.2003
(b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance Pünder, Praha 1, Křížovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin; 22.7.2002 - 5.3.2003
(c) lhůty pro vykonání přednostního prává činí dvacet dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, přičemž upsání akcie je vázáno na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 22.7.2002 - 5.3.2003
(d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcinářů nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou; 22.7.2002 - 5.3.2003
(e) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného akcionáře, který vlastní 100% dosavadních akcií společnosti, je tento oprávněn přednostně upsat 100% nových akcií společnosti; 22.7.2002 - 5.3.2003
(g) přednostní právo spojené s akcií je samostatně převoditelné od dne, kdy bylo do obchodního rejstříku při Městském soudě v Praze zapsáno rozhodnutí valné hromady společnosti podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. 22.7.2002 - 5.3.2003
Pokud nebude nově vydávaná akcie upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Kimberly-Clark Irish Finannce Corporation Limited, se sídlem IFSC House, Custom House Quay, Dublin 1, Irsko. 22.7.2002 - 5.3.2003
Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: 22.7.2002 - 5.3.2003
(a) místem pro upsání nové akcie je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance Pünder Praha 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 16 hodin; 22.7.2002 - 5.3.2003
(b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí čtrnáct dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o v zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 22.7.2002 - 5.3.2003
(c) počátek běhu lhůty bude obchodní společnosti Kimberly-Clark Irish Finance Corporation Limited oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po skončení lhůty pro upsání akcie s využitím přednostního práva. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou; 22.7.2002 - 5.3.2003
(e) emisní kurs akcie upisované bez využití přednostního práva činí 712.000.000,-Kč (slovy sedmsetdvanáct milionů korun českých). 22.7.2002 - 5.3.2003
Připouští se možnost započtení penežité pohledávky akcionáře vůci společnosti z důvodu smlouvy o poskytnutí půjčky, uzavřené dne 1. dubna 1998 mezi obchodní společností Kimberly-Clark Irish Finannce Corporation Limited ve výši 712.000.000,-Kč (slovy sedmsetdvanáctmilionů korun českých), založená shora uvedenou smlouvou o půjčce, byla smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 15. dubna 2002 v plné výši postoupena na akcionáře. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti ve výši 712.000.000,-Kč (slovy sedmsetdvanáctmilionů korun českých) proti pohledávce společnosti vůči akcionáře na splacení emisního kursu jím upsané akcie. 22.7.2002 - 5.3.2003
Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejtříku k Městskému soudu v Praze. Před podáním návrhu musí nastat i účinnost smlouvy o započtení, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu. Má-li akcinář využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů ode dne upsání akcie. 22.7.2002 - 5.3.2003
Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcie, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Pravost podpisů musí být úředně ověřena. 22.7.2002 - 5.3.2003
Nevyužije-li akcionář této připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování vůči společnosti takovou pohledávkau, nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu, je akcionář povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č.2011959902/2600, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Citibának a.s. v Praze 6, Evropská 178. 22.7.2002 - 5.3.2003
Dojde-li k upsání nové akcie bez využití přednostního práva, je předem určený zájemce obchodní společnost Kimberly-Clark Irish Finance Corporation Limited povinna splatit celý emisní kurs upsné akcie, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcie na zvláštní účet č.2011959902/2600, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Citibank a.s. v Praze 6, Evropská 178. 22.7.2002 - 5.3.2003
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 4. ledna 2000 o zvýšení základního jmění společnosti: - Základní jmění obchodní společnosti Kimberly-Clark, a.s. se zvyšuje z dosavadní hodnoty 767.000.000,- Kč o částku 1.000.000.000,- Kč na konečnou hodnotu 1.767.000.000,- Kč. - Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. - Důvodem zvýšení je potřeba získání finančních zdrojů k rozšíření obchodní činnosti společnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti a pokrytí ztrát za minulá účetní období. - Zvýšení bude provedeno upsáním 1 ks nové akcie listinné podoby znějící na jméno, která bude mít jmenovitou hodnotu 1.000.000.000,- Kč. Nově vydaná akcie bude akcií kmenovou, neboť s ní budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Upisování nad určenou částku se nepřipouští. - Po zvýšení základního jmění bude toto základní jmění rozvrženo na: a) 100 ks kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, přičemž každá z těchto akcií má jmenovitou hodnotu ve výši 10.000,- Kč b) 1 ks kmenové akcie listinné podoby znějící na jméno jmenovité hodnoty 266.000.000,- Kč c) 1 ks kmenové akcie listinné podoby znějící na jméno jmenovité hodnoty 500.000.000,- Kč d) 1 ks kmenové akcie listinné podoby znějící na jméno jmenovité hodnoty 1.000.000.000,- kč - Emisní kurs se stanoví ve výši 1,0, tzn. že za nově vydávanou akcii je nutno zaplatit cenu rovnající se jmenovité hodnotě , t.j. 1.000.000.000,- Kč, a lze ho splácet pouze peněžitým vkladem. - Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu s § 204a obchodního zákoníku. - Dosavadní akcionář může vykonat své přednostní právo upsat nově vydávanou akcii společnosti v sídle společnosti v Praze 8, Pobřežní 3, IBC. Lhůta pro výkon tohoto práva počne běžet den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu dnes učiněného rozhodnutí do obchodního rejstříku, a potrvá měsíc. - V případě, že nedošlo k upsání akcie s využitím přednostního práva, nebude tato akcie nabídnuta žádnému zájemci ani nebude nabídnuta k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. - Splacení emisního kursu upsané akcie bude provedeno ve lhůtě jednoho měsíce ode dne úpisu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu dnes učiněného rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to na účet společnosti č. 2011905107/2600, vedený na jméno společnosti u pobočky Citibank, a.s., v Praze 6, Evropská ul. 2.2.2000 - 14.4.2000
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 4.1.2000 2.2.2000 - 29.9.2003
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 28.9.1999. 5.10.1999 - 29.9.2003
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 25.2.1999. 14.9.1999 - 29.9.2003
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 5.6.1998 o záměru zvýšit základní jmění: 5.8.1998 - 5.11.1998
Základní jmění společnosti bude zvýšeno z částky 267,000.000,- Kč o 500,000.000,- Kč na novou výši 767,000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování nad navrhovanou částku. 5.8.1998 - 5.11.1998
Základní jmění bude zvýšeno úpisem jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 500,000.000,- Kč, která bude vydána v listinné podobě. 5.8.1998 - 5.11.1998
Rozhodný den pro upsání akcie je den učinění rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti, tedy den 5.6.1998. 5.8.1998 - 5.11.1998
Akcie bude upsána jediným akcionářem společnosti s využitím přednostního práva a její emisní kurs bude splacen jeho peněžitým vkladem. 5.8.1998 - 5.11.1998
Akcie bude upsána a splacena v době do 30 pracovních dnů od zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. 5.8.1998 - 5.11.1998
Emisní kurs upisované akcie je 500,000.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen na bankovní účet společnosti u Citibank, a.s., Evropská ul., Praha 6. 5.8.1998 - 5.11.1998
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 5.6.1998. 5.8.1998 - 14.9.1999
Z oddílu B, vložky 4209 se vymazává společnostkimberly-Clark INOVA, IČ 63468816. Společnost je nadále evidována v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně. 20.7.1998 - 29.9.2003
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatých rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 5.8.1997, 9.1.1998, 18.2.1998. 22.5.1998 - 5.8.1998
Společnost se sloučila s obchodní společností ZISOFT-BOBI, a.s. se sídlem ve Velkém Poříčí 172, okres Náchod, IČO 25 25 23 21, která zanikla bez likvidace ke dni 31.5.1998. 22.5.1998 - 29.9.2003
Obchodní společnost Kimberly-Clark INOVA,a.s. se sídlem v Praze 2, Mánesova 47, IČO 63 46 88 16, se v y m a z á v á z oddílu B, vložky 1638 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. 28.4.1998 - 29.9.2003
V důsledku přenesení příslušnosti z Krajského obchodního soudu v Praze, kde byla obchodní společnost dosud vedena pod Rg B 4209, zapisuje se nyní obchodní společnost do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně v oddíle B, vložce 2615, ke dni 7.4.1998. 7.4.1998 - 29.9.2003
Základní jmění společnosti bude zvýšeno z částky 1.000.000,-Kč o 266.000.000,- Kč na novou výši 267.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování nad navrhovanou částku. Základní jmění bude zvýšeno úpisem jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 266.000.000,- Kč, která bude vydána v listinné podobě. Rozhodný den pro upsání akcie je den učinění rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti, tedy den 5.8.1997. Akcie bude upsána jediným akcionářem společnosti s využitím přednostního práva a její emisní kurs bude splacen jeho peněžitým vkladem. Akcie bude upsána a splacena v době do 30 pracovních dnů od zápisu tohoto rozhodnutí akcionáře do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisované akcie je 266.000.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen na bankovní účet společnosti u Citybank, a.s., Evropská ul., Praha 6. 2.2.1998 - 22.5.1998
V důsledku přenesení místní příslušnosti z Krajského obchodního soudu v Brně, kde společnost byla dosud vedena pod Rg. B l638 se společnost nyní zapisuje do obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem v oddíle B vložka 4209 ke dni l5.8.l996. 15.8.1996 - 29.9.2003
Ke dni 24.11.1995 byly předloženy stanovy přijaté valnou hromadou dne 11.10.1995 22.11.1995 - 29.9.2003
Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti INOVA IDEAL spol. s r.o. se sídlem v Tečovicích, okr. Zlín, IČO 46 34 65 89, zapsané pod Rg C 5694 obchodního rejstříku Okresního soudu Brno-venkov v Brně. 16.6.1995 - 29.9.2003

Aktuální kontaktní údaje Kimberly-Clark, s.r.o.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 63468816
Obchodní firma: Kimberly-Clark, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 27.4.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 63468816
Firma: Kimberly-Clark, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 16.6.1995

Základní údaje datové schránky

IČO: 63468816
Jméno subjektu: Kimberly-Clark, s.r.o.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: wqucfhh

Základní údaje DPH

IČO: 63468816
DIČ: CZ63468816
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Kimberly-Clark, s.r.o.
Sídlo: Českomoravská 2420/15 PRAHA 9 - LIBEŇ 190 00 PRAHA 9
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
2011950107/2600 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 16.6.1995

Kontakty na Kimberly-Clark, s.r.o. IČO: 63468816

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Českomoravská 2420/15 , Praha 190 00 21.11.2013
Sídlo: Karolinská 650/1 , Praha 186 00 14.2.2008 - 21.11.2013
Sídlo: Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 5.10.1999 - 14.2.2008
Sídlo: Heršpická 813/5 , Brno 639 00 2.2.1998 - 5.10.1999
Sídlo: Mánesova 1133/47 , Praha 120 00 22.11.1995 - 22.11.1995
Sídlo: Mánesova 1133/47 , Praha 120 00 22.11.1995 - 2.2.1998
Sídlo: Tečovice , 764 31 okres Zlín Česká republika
16.6.1995 - 22.11.1995

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Českomoravská 2420/15, Praha 190 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Českomoravská 2420/15, Libeň, 19000 Praha 9

Obory činností Kimberly-Clark, s.r.o. IČO: 63468816

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.3.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.9.2003 - 24.3.2009
poradenská činnost v oblasti obchodu 16.6.1995 - 22.11.1995
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.6.1995 - 29.9.2003
zprostředkovatelská činnost 16.6.1995 - 24.3.2009
výroba hygienických potřeb 16.6.1995 - 24.3.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.6.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Dolecká 111 , Jaroměř 551 01
Identifikační číslo provozovny: 1000748936
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.6.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: Čihadlo 1361 17 784 01 Litovel
Identifikační číslo provozovny: 1011866111
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 3.10.2017

Živnost č. 2 Zhotovování textilní konfekce.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.4.1992
Zánik oprávnění: 28.2.1995

Živnost č. 3 Výroba obuvi z kůže a textilu.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.4.1992
Zánik oprávnění: 28.2.1995

Živnost č. 4 Výroba hygienických potřeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Poradenská činnost v oblasti obchodní

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.6.1995
Zánik oprávnění: 22.5.1996
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Vedení firmy Kimberly-Clark, s.r.o. IČO: 63468816

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně. 16.11.2017
Jménem společnosti jednají kteříkoli dva jednatelé. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva jednatelé. 29.9.2003 - 16.11.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo nebo kteříkoliv jeho dva členové. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo osoba zmocněná představenstvem. 22.11.1995 - 29.9.2003
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, jakož i kterýkoliv člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 16.6.1995 - 22.11.1995
Jméno: Alex Křížek 21.11.2013
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.10.2003
Adresa: 7, Nový Knín 262 03
Jméno: Uri Dror 8.8.2017
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.8.2017
Adresa: Malé náměstí 6/22, Hradec Králové 500 03
Jméno: ing. Jaroslav Doležal 16.6.1995 - 9.10.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 82, Sazovice 763 01
Jméno: JUDr. Tomáš Hebelka 16.6.1995 - 9.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Masarykova 1107, Zlín 763 02
Jméno: MVDr. František Václavík 16.6.1995 - 22.11.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 164, Machová 763 01
Jméno: JUDr. Martin Sládek 9.10.1995 - 22.11.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na chobotě 1346/14, Praha 163 00
Jméno: ing. Miroslav Šimáček 9.10.1995 - 2.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Trnkova 582/24, Olomouc 779 00
Jméno: Hugh Nind 22.11.1995 - 2.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pavelčákova 445/22, Olomouc 779 00
Jméno: Sebastian Wittman 22.11.1995 - 2.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Studentů 49 , 784 01 Litovel Česká republika
Jméno: Ing. Radko Němec CSc. 2.2.1998 - 22.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mládežnická 291, Slavkov 747 57
Jméno: Ing. Václav Ságl 2.2.1998 - 14.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nová 1176/5, Mohelnice 789 85
Jméno: Ing. Radovan Němec CSc. 22.5.1998 - 14.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mládežnická 291, Slavkov 747 57
Jméno: Ing. Martin Kyntera 2.2.1998 - 28.1.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 2.1.2001
Adresa: Kostelecká 1830, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Libor Bárta 14.9.1999 - 28.1.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 4.7.2000
Adresa: Slunečná 479/2, Brno 634 00
Jméno: Ing. Alex Křížek 14.9.1999 - 28.1.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Suchý vršek 2116/12, Praha 158 00
Jméno: Reinhard Waas 14.9.1999 - 5.8.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 29.10.2001
Adresa: Spolková republika Německo
Am Weingarten 10, 91 361 Pinzberg
Jméno: Achim Haberstock 28.1.2002 - 31.12.2002
Trvání členství: do 12.8.2002
Ve funkci: od 8.8.2000
Adresa: Spolková republika Německo
Am Himmelfeld 68, 564 10 Montabaur
Jméno: Ing. Alex Křížek 28.1.2002 - 29.9.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Němcice 3 , 346 01 Meclov Česká republika
Jméno: John Ferguson 28.1.2002 - 29.9.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 2.1.2001
Adresa: Modřínová 1830, Hradec Králové 500 08
Jméno: Michael Kuhn 5.8.2002 - 29.9.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.10.2001
Adresa: Spolková republika Německo
John-F.-Kennedy-Ring 75b, 91 301 Forchheim,
Jméno: Richard Hookong 31.12.2002 - 29.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.8.2002
Adresa: Kanada
55 Harbour Square, Suite 3311, Toronto, Ontario, M5J 2L1
Jméno: Michael Kuhn 29.9.2003 - 3.5.2004
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.10.2003 do 16.3.2004
Adresa: Spolková republika Německo
John-F.-Kennedy-Ring 75b, 91301 Forchheim
Jméno: John Ferguson 29.9.2003 - 3.5.2004
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.10.2003 do 16.3.2004
Adresa: Modřínová 1830, Hradec Králové 500 08
Jméno: Richard Hookong 29.9.2003 - 17.2.2005
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.10.2003 do 5.11.2004
Adresa: Kanada
55 Harbour Square, Suite 3311, Toronto, Ontario, M5J5L1
Jméno: Filippo Pinori 17.2.2005 - 25.5.2006
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 5.11.2004 do 10.4.2006
Adresa: Italská republika
bytem Via S.Ilario, 54, 16167 Janov
Jméno: Dean Mcmanus 3.5.2004 - 27.3.2008
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 16.3.2004 do 11.1.2008
Adresa: Emy Destinnové 233/36, Hradec Králové 500 09
Jméno: John Patrick Costello 27.3.2008 - 24.3.2009
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 11.1.2008 do 9.2.2009
Adresa: South Park Avenue 1616 , 549 56 Neenah Spojené státy americké
Jméno: Anthony Jerod Mcnally 24.3.2009 - 30.3.2009
Funkce: jednatel
Adresa: Horní 253/30, Hradec Králové 500 02
Jméno: Pavel Jirásek 25.5.2006 - 9.8.2012
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 10.4.2006 do 1.8.2012
Adresa: Ke Březí 274, Zruč-Senec 330 08
Jméno: Romana Jourdren 9.8.2012 - 13.9.2013
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.8.2012 do 28.8.2013
Adresa: Nad Kazankou 217/27, Praha 171 00
Jméno: Ing. Alex Křížek 29.9.2003 - 21.11.2013
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.10.2003
Adresa: 346 01 Česká republika
Meclov, Němčice 3, PSČ:346 01, okres Domažlice
Jméno: Michal Mlnařík 4.9.2012 - 4.12.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 17.8.2012 do 27.11.2015
Adresa: Sadová 376, Koloveč 345 43
Jméno: Anthony Jerod Mcnally 30.3.2009 - 8.8.2017
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 9.2.2009 do 1.8.2017
Adresa: Horní 253/30, Hradec Králové 500 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Miroslav Šimáček 16.6.1995 - 9.10.1995
Funkce: předseda
Adresa: Trnkova 582/24, Olomouc 779 00
Jméno: Ludmila Matulová 16.6.1995 - 9.10.1995
Funkce: místopředsedkyně
Adresa: 20, Racková 760 01
Jméno: Jana Dřímalová 16.6.1995 - 9.10.1995
Funkce: členka
Adresa: 52, Mysločovice 763 01
Jméno: Petr Caganek 9.10.1995 - 2.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Gartenstr. 18 , Niedererbach Německá spolková republika
Jméno: Anthony Harris 9.10.1995 - 5.8.1998
Funkce: předseda
Adresa: 7 Ave Gounod , Paříž Francouzská republika
Jméno: Richard Huckerby, Nar. 26.4.1947 5.8.1998 - 5.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Manna Oast, Oast Court, Yalding, Maidstone Kent ME18 6JY
Jméno: Jana Vyhlídalová 9.10.1995 - 29.9.2003
Funkce: člen
Adresa: Šmakalova 412/4, Litovel 784 01
Jméno: Hugh Nind 2.2.1998 - 29.9.2003
Funkce: člen
Adresa: Mánesova 1133/47, Praha 120 00
Jméno: Richard Huckerby, Nar. 26.4.1947 5.11.1998 - 29.9.2003
Funkce: předseda
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Manna Oast, Oast Court, Yalding, Maidstone Kent ME18 6JY

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Alex Křížek
Člen statutárního orgánu: Uri Dror

Vlastníci firmy Kimberly-Clark, s.r.o. IČO: 63468816

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 748 520 000 Kč - 15.1.2004
zakladni 1 000 000 000 Kč 100% 29.9.2003 - 15.1.2004
zakladni 2 479 000 000 Kč 100% 5.3.2003 - 29.9.2003
zakladni 1 767 000 000 Kč - 14.4.2000 - 5.3.2003
zakladni 767 000 000 Kč - 5.11.1998 - 14.4.2000
zakladni 267 000 000 Kč - 22.5.1998 - 5.11.1998
zakladni 1 000 000 Kč - 16.6.1995 - 22.5.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 712 000 000 Kč 1 5.3.2003 - 29.9.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 000 Kč 1 14.4.2000 - 29.9.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 5.11.1998 - 29.9.2003
Kmenové akcie na jméno 266 000 000 Kč 1 5.11.1998 - 29.9.2003
Kmenové akcie na jméno 500 000 000 Kč 1 5.11.1998 - 29.9.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 22.5.1998 - 5.11.1998
Kmenové akcie na jméno 266 000 000 Kč 1 22.5.1998 - 5.11.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 16.6.1995 - 22.5.1998

Sbírka Listin Kimberly-Clark, s.r.o. IČO: 63468816

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
C 95460/SL 61 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 27.11.2015 27.11.2015 8.12.2015 23
C 95460/SL 60 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 12.12.2014 15.12.2014 41
C 95460/SL 59 zakladatelské dokumenty spol. smlouva Městský soud v Praze 14.7.2014 24.7.2014 28.8.2014 4
C 95460/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 6.11.2013 12.11.2013 40
C 95460/SL 56 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 28.8.2013 3.9.2013 17.9.2013 23
C 95460/SL 55 ostatní valná hromada r.2011 Městský soud v Praze 8.1.2013 10.1.2013 16.1.2013 2
C 95460/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.1.2013 16.1.2013 40
C 95460/SL 53 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 26.9.2012 5.10.2012 16.10.2012 5
C 95460/SL 52 notářský zápis NZ 810/2012 Městský soud v Praze 17.8.2012 29.8.2012 5.9.2012 24
C 95460/SL 51 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 1.8.2012 7.8.2012 10.8.2012 21
C 95460/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 + návrh jednatelů Městský soud v Praze 31.12.2010 13.2.2012 20.2.2012 41
C 95460/SL 49 ostatní -návrh na rozděl.zisku r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.1.2011 27.1.2011 1
C 95460/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.1.2011 27.1.2011 40
C 95460/SL 47 ostatní návrh jednatelů Městský soud v Praze 27.10.2009 18.11.2009 25.11.2009 1
C 95460/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.11.2009 25.11.2009 39
C 95460/SL 45 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 12.2.2009 24.3.2009 3
C 95460/SL 44 ostatní zápis z VH + list. přít. Městský soud v Praze 9.2.2009 24.3.2009 6
C 95460/SL 43 účetní závěrka, ostatní, zpráva auditora -zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2007 26.1.2009 26.1.2009 46
C 95460/SL 42 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 10.1.2008 25.2.2008 26.2.2008 4
C 95460/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.2.2008 26.2.2008 33
C 95460/SL 40 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 30.11.2007 15.11.2007 19.11.2007 11
C 95460/SL 39 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 13.3.2007 15.3.2007 31
C 95460/SL 38 ostatní rozhodnutí společníků mimo VH Městský soud v Praze 10.4.2006 29.5.2006 5
C 95460/SL 37 ostatní návrh usnesení akcionářů Městský soud v Praze 4.4.2006 29.5.2006 7
C 95460/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 27.9.2005 30.9.2005 34
C 95460/SL 34 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 1.9.2005 27.9.2005 30.9.2005 3
C 95460/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 16.8.2005 17.8.2005 34
C 95460/SL 32 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 8.6.2005 16.8.2005 17.8.2005 3
C 95460/SL 31 ostatní - rozh. společníků Městský soud v Praze 5.11.2004 25.4.2005 12
C 95460/SL 29 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 148/2004 Městský soud v Praze 16.3.2004 6.5.2004 29
C 95460/SL 27 notářský zápis NZ 550/2003 Městský soud v Praze 11.12.2003 15.1.2004 16
C 95460/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.2003 Městský soud v Praze 30.9.2003 4.12.2003 10.12.2003 27
C 95460/SL 25 posudek znalce - č.92/2003 Městský soud v Praze 26.5.2003 17.10.2003 68
C 95460/SL 24 účetní závěrka mezitimní uzávěrka k 28.2.2003 Městský soud v Praze 28.2.2003 17.10.2003 29
C 95460/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 241/2003 Městský soud v Praze 30.5.2003 23.7.2003 23.9.2003 45
C 95460/SL 22 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 12.8.2002 9.1.2003 7
C 95460/SL 20 ostatní, podpisové vzory rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 11.7.2002 7
C 95460/SL 19 ostatní - rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 6.2.2001 11.7.2002 8
C 95460/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 586/2001 Městský soud v Praze 20.12.2001 22.1.2002 3.4.2002 34
C 95460/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1/2000 Městský soud v Praze 4.1.2000 23.5.2000 41
C 95460/SL 16 ostatní - rozhodn.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 16.12.1998 22.10.1999 7
C 95460/SL 15 ostatní - rozhodnutí jedin.akcionáře Městský soud v Praze 29.3.1999 22.10.1999 5
C 95460/SL 14 ostatní - rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.7.1999 22.10.1999 8
C 95460/SL 12 notářský zápis NZ 57/99 Městský soud v Praze 25.2.1999 22.10.1999 10
C 95460/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.10.1999 21
C 95460/SL 9 notářský zápis NZ 340/97 Městský soud v Praze 5.8.1997 3.9.1999 20
C 95460/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 341/97 Městský soud v Praze 5.8.1997 3.9.1999 43
C 95460/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 236/98 Městský soud v Praze 5.6.1998 29.9.1998 34
C 95460/SL 6 posudek znalce -č.224-51/97+ projekt sloučení Městský soud v Praze 24.10.1997 4.6.1998 10
C 95460/SL 5 posudek znalce - č 135/97+ projekt sloučení Městský soud v Praze 20.10.1997 4.6.1998 9
C 95460/SL 3 posudek znalce - č. 133/97 + přílohy Městský soud v Praze 4.6.1997 4.6.1998 204
C 95460/SL 1 notářský zápis NZ 521/97- projekt sloučení Městský soud v Praze 30.11.1997 4.6.1998 13

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Kimberly-Clark, s.r.o.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Kimberly-Clark, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.