K+S Czech Republic a.s. Praha IČO: 45192405

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu K+S Czech Republic a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45192405.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem K+S Czech Republic a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 12 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a další.

Základní údaje o K+S Czech Republic a.s. IČO: 45192405

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 19.2.2014
Spisová značka: B 19641
IČO: 45192405
Obchodní firma: K+S Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 5.8.2014 - 1.4.2015
V rámci sloučení se zanikající společností K+S CZ a.s., IČ: 442 67 240, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, přešlo jmění zanikající společnosti na Solné mlýny, a.s., IČ: 451 92 405, se sídlem Olomouc - Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, jako nástupnickou společnost. 1.11.2013
Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Solné mlýny, a.s., sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, IČ 451 92 405, konané dne 3. dubna 2009, týkajícího se přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných společn ostí Solné mlýny, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů na spolenčost EQUUS spol. s r.o., sídlem Český Těšín, Hlavní 87/2, PSČ 737 01, IČ 447 38 056, podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku v důsledku uplynutí lhůty uvedené v § 183l odst. 3 obchodního zákoníku přešlo vlastnické právo ke všem akciím menšinových akcionářů společnosti Solné mlýny, a.s. na společnost EQUUS spol. s r.o., coby hlavního akcionáře. 2.3.2010
Usnesením ze dne 3. dubna 2009 mimořádná valná hromada společnosti Solné mlýny, a.s. rozhodla o přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných společností Solné mlýny, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů na společnost EQUUS spol. s r.o., sídle m Český Těšín, Hlavní 87/2, PSČ 737 01, IČ: 447 38 056, podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Rozhodnutí valné hromady je obsaženo v notářském zápisu Mgr. Libuše Jarnotové, notářky se sídlem v Olomouci, ze dne 3. dubna 2009, č. NZ 103/2009, N 118/2009. Obsah rozhodnutí valné hromady: 1. Valná hromada rozhodla ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů emitovaných společností Solné mlýny, a.s., sídlem Olomouc - Holice, Sladkovského č.p. 234/47, PSČ 779 11, identifikačn í číslo: 451 92 405, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 402 (dále jen ?společnost Solné mlýny, a.s.?), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na společnost EQUUS spol. s r.o., sídlem Český Těšín, Hlav ní 87/2, PSČ 737 01, identifikační číslo: 447 38 056 (dále jen ?EQUUS spol. s r.o.? nebo ?hlavní akcionář?), jako hlavního akcionáře společnosti Solné mlýny, a.s. 2. Společnost EQUUS spol. s r.o. je hlavním akcionářem společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní 119.785, slovy: jedno sto devatenáct tisíc sedm set osmdesát pět kusů listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, emitovaných společností Solné mlýny, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,06%, slovy: devadesát devět celých šest setin procenta základního kapitálu společnosti Solné mlý ny, a.s. Skutečnost, že společnost EQUUS spol. s r.o. je hlavním akcionářem společnosti Solné mlýny, a.s., vyplývá z určení hlavního akcionáře a byla doložena čestným prohlášením, potvrzením zástavního věřitele a současně originály akcií společnosti Solné mlýny, a.s., vyjma akcií, které jsou v držení zástavního věřitele. 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám za vykoupené účastnické cenné papíry emitované společností Solné mlýny, a.s. jako peněžité protiplnění za jednu listinnou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun český ch emitovanou společností Solné mlýny, a.s. částku 842,- Kč, slovy: osm set čtyřicet dva korun českých (dále jen ?Protiplnění?). Hlavní akcionář poskytne Protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení v ykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne Protiplnění za zastavené účastnické cenné papíry zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadn í vlastníci listinných účastnických cenných papírů emitovaných společností Solné mlýny, a.s. mají právo na zaplacení Protiplnění po předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 5 ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. V případě, že přešlé účastnické cenné papíry byly zástavou, má právo na zaplacení Protiplnění na základě ustanovení § 183m odst. 4 obchodního zákoníku zástavní věřitel, který drží zastavený účastnický cen ný papír, pokud jej předloží společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 4, 5 obchodního zákoníku ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zásta vní věřitelé, kteří zastavené účastnické cenné papíry drží, jsou povinni předložit společnosti Solné mlýny, a.s. listinné cenné papíry ve lhůtě do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, a to u obchodníka s cennými papíry společn osti Merx a.s., sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, identifikační číslo: 601 96 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B., vložka 4226, nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. V případě, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, tyto listinné účastnické cenné papíry do jednoho měsíce společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu předchozí věty nepředloží, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů, která počne běžet od zveřejnění dodatečné lhůty k předložení ostatních účastnických cenných papírů v deníku Hospodářské noviny. zástavní věřitelé, tyto listinné účastnické cenné papíry do jednoho měsíce společnosti Solné mlýny, a.s. ve smyslu před chozí věty nepředloží, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů, která počne běžet od zveřejnění dodatečné lhůty k předložení ostatních účastnických cenných papírů v deníku Hospodářské noviny. 4. Přiměřenost výše Protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem č. 299/04/09 vypracovaným dne 21. ledna 2009 společností Ostravská znalecká a.s., sídlem Ostrava, Vítkovice, U Cementárny 1203/26, PSČ 703 00, identifikační čís lo: 268 38 745, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2811. 5. Hlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám Protiplnění prostřednictvím společnosti Merx a.s., a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti Merx a.s., uskutečněným do třiceti dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Solné mlýny, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, anebo zasláním částky Protiplnění poštovní poukázkou odeslanou do třiceti dní p o osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Solné mlýny, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností Merx a.s., kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, a to na adresu oprávněné osoby, kterou oprávněná osoba sdělí p ro tento účel společnosti Merx a.s. Hlavní akcionář doložil valné hromadě ve smyslu ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku skutečnost, že společnosti Merx a.s. před konáním valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě Protipln ění. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení Protiplnění sdělit při osobním předání listinných účastnických cenných papírů či písemně spolu se zasláním účastnických cenných papírů cenným psaním do vlastních rukou adresovaným společnosti Merx a.s. na a dresu sídla společnosti Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00. 14.4.2009 - 2.3.2010
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32. 5.5.1992
Den vzniku: 05.05. 1992 5.5.1992

Aktuální kontaktní údaje K+S Czech Republic a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45192405
Obchodní firma: K+S Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 5.5.1992
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45192405
Firma: K+S Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na K+S Czech Republic a.s. IČO: 45192405

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Novodvorská 1062/12 , Praha 142 00 1.11.2013
Sídlo: Sladkovského 234/47 , Olomouc 779 00 13.12.2001 - 1.11.2013
Sídlo: Sladkovského 234/47 , Olomouc 779 00 5.5.1992 - 13.12.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Novodvorská 1062/12, Praha 142 00

Obory činností K+S Czech Republic a.s. IČO: 45192405

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.11.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.7.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 7.7.2011
úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava 29.8.2002 - 7.7.2011
výroba potravinářských výrobků 29.8.2002 - 7.7.2011
výroba krmiv a krmných směsí 29.8.2002 - 7.7.2011
zprostředkování obchodu 29.8.2002 - 7.7.2011
velkoobchod 29.8.2002 - 7.7.2011
maloobchod se smíšeným zbožím 29.8.2002 - 7.7.2011
ubytovací služby 29.8.2002 - 7.7.2011
skladování zboží a manipulace s nákladem 29.8.2002 - 7.7.2011
balení potravin 29.8.2002 - 7.7.2011
silniční motorová doprava nákladní 29.8.2002 - 7.7.2011
balení potravin 17.2.1999 - 29.8.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.6.1993 - 29.8.2002
nákup, výroba a prodej zejména soli, solných výrobků 7.6.1993 - 29.8.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 7.6.1993 - 29.8.2002
pronájem bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb 7.6.1993 - 29.8.2002
a) nákup suroviny a solních výrobků, výroba a odbyt solních výrobků 5.5.1992 - 7.6.1993
b) výroba jedlých, krmných, průmyslových solí, dusitanových nakládacích směsí, nakládacího přípravku Pikanta a výrobků na bázi NaCl 5.5.1992 - 7.6.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Sladkovského 234/47 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008250953
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 26.5.1994

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.8.2013

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.11.2013

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1992
Zánik oprávnění: 17.7.2001

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.1992
Zánik oprávnění: 17.7.2001

Živnost č. 10 nákup, výroba a prodej soli, solných výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.5.1994
Zánik oprávnění: 14.6.2001

Živnost č. 11 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 balení potravin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.3.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.2000
Zánik oprávnění: 22.7.2013

Živnost č. 17 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba hnojiv

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Těžba a dobývání j. n.
Výroba ostatních potravinářských výrobků
Výroba průmyslových krmiv
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy K+S Czech Republic a.s. IČO: 45192405

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost je člen představenstva oprávněn jednat samostatně. 1.4.2015
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 1.11.2013 - 1.4.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech společnosti člen představenstva samostatně, vyjma úkonů směřujících ke zcizování věcí movitých a nemovitých nad částku Kč 250.000,- v každém jednot livém případě. 14.10.2010 - 1.11.2013
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 5.5.1992 - 14.10.2010
Jméno: Jiří Harenčák 1.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2012
Adresa: Jarmily Glazarové 354/9, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Antonín Brychta 5.5.1992 - 4.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lazecká 31/95, Olomouc 779 00
Jméno: JUDr. Josef Valenta 5.5.1992 - 4.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rooseveltova 566/78, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Odon Hajíček 5.5.1992 - 17.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Alšova 418 , 533 51 Pardubice Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Vaněk 4.2.1994 - 20.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sokolská 116, Háj ve Slezsku 747 92
Jméno: Ing. Lubomír Rathouský 7.6.1993 - 17.2.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bělocerkevská 633/8, Praha 100 00
Jméno: Ing. Pavel Nakládal 4.2.1994 - 17.2.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Velké náměstí 34/13, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Odon Hajíček 17.10.1995 - 10.4.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.11.2001
Adresa: Jarmily Glazarové 354/9, Olomouc 779 00
Jméno: František Židák 7.6.1993 - 5.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 5.1.2007
Adresa: Velký Týnec 81 Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Nakládal 17.2.1999 - 5.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 5.1.2007
Adresa: Ztracená 73/21, Kroměříž 767 01
Jméno: Mgr. Svatopluk Polach 10.4.2002 - 5.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.11.2001 do 5.1.2007
Adresa: Bílanská 1828/5, Kroměříž 767 01
Jméno: MVDr. Pavel Bednář 5.2.2007 - 2.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2007
Adresa: Nad Lihovarem 2138/14, Zábřeh 789 01
Jméno: MVDr. Jan Halama 5.2.2007 - 14.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2007 do 8.10.2010
Adresa: Žukovská 296, Český Těšín 737 01
Jméno: MVDr. Pavel Bednář 2.3.2010 - 14.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2007 do 8.10.2010
Adresa: Dvořákova 1228/13, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Jiří Harenčák 5.2.2007 - 1.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.1.2007 do 5.4.2012
Ve funkci: od 5.1.2007 do 5.4.2012
Adresa: Jarmily Glazarové 354/9, Olomouc 779 00
Jméno: Horst Gerald Sternberg 1.11.2013 - 1.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.10.2013 do 1.4.2015
Adresa: Lukavského 1289/16, Praha 150 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Eva Kučerová 25.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2007
Adresa: Bezručova 28, Plumlov 798 03
Jméno: Erich Krug 22.5.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2012
Ve funkci: od 19.3.2012
Adresa: Spolková republika Německo
Fuldatal, Schulstr. 15, 34233
Jméno: Dr. Roland Rünger 22.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2012
Adresa: Spolková republika Německo
Lehre, Campenstrasse 24, 38165
Jméno: František Žiďák 5.5.1992 - 7.6.1993
Funkce: člen
Adresa: Velký Týnec 81 , Velký Týnec Česká republika
Jméno: Ing. Jan Vosmanský 5.5.1992 - 4.2.1994
Funkce: člen
Adresa: U Mrázovky 2663/19, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vladimíra Navrátilová 5.5.1992 - 4.2.1994
Funkce: člen
Adresa: Heyrovského 422/37, Olomouc 779 00
Jméno: JUDr. Pavel Chyška CSc. 4.2.1994 - 20.12.1996
Funkce: člen
Adresa: Pod Děvínem 2712/35, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jana Menšíková 4.2.1994 - 20.12.1996
Funkce: člen
Adresa: Urxova 462/5, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Miroslav Škach 20.12.1996 - 17.2.1999
Funkce: člen
Adresa: Družební 715/11, Olomouc 779 00
Jméno: Ferdinand Židlík 7.6.1993 - 11.6.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 3.3.2003
Adresa: U zastávky 54/8, Bystrovany 779 00
Jméno: Ing. Jiří Harenčák 20.12.1996 - 5.2.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.1.2007
Adresa: Jarmily Glazarové 354/9, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Lubomír Rathouský 17.2.1999 - 5.2.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.1.2007
Adresa: Bělocerkevská 633/8, Praha 100 00
Jméno: Vlastimil Jegl 11.6.2003 - 25.7.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.3.2003 do 15.6.2007
Adresa: Jiráskova 1724/9, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Jaroslav Stošek 5.2.2007 - 2.3.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.1.2007
Ve funkci: od 5.1.2007
Adresa: Slezská 738, Třinec 739 61
Jméno: MVDr. Česlav Bialoň 5.2.2007 - 22.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.1.2007 do 19.3.2012
Adresa: 753, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Jaroslav Stošek 2.3.2010 - 22.5.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.1.2007 do 19.3.2012
Ve funkci: od 5.1.2007 do 19.3.2012
Adresa: 1389, Bystřice 739 95

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Harenčák

Vlastníci firmy K+S Czech Republic a.s. IČO: 45192405

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 120 923 000 Kč - 7.6.1993
zakladni 114 400 000 Kč - 5.5.1992 - 7.6.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 12 092 300 Kč 10 13.1.2017
Kmenové akcie na jméno 12 092 300 Kč 10 5.8.2014 - 13.1.2017
Kmenové akcie na majitele 12 092 300 Kč 10 7.7.2011 - 5.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 120 923 8.11.2007 - 7.7.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 120 923 9.10.2001 - 8.11.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 120 922 17.10.1995 - 9.10.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 17.10.1995 - 9.10.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 120 923 7.6.1993 - 17.10.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 114 400 5.5.1992 - 7.6.1993

Sbírka Listin K+S Czech Republic a.s. IČO: 45192405

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 19641/SL 54 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 5.6.2015 9.6.2015 40
B 19641/SL 53 notářský zápis [NZ 124/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.3.2015 20.3.2015 2.4.2015 31
B 19641/SL 52 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 22.7.2014 1.9.2014 53
B 19641/SL 51 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 481/2014 Městský soud v Praze 24.7.2014 27.8.2014 27.8.2014 31
B 402/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 23.7.2013 26.7.2013 46
B 402/SL 49 změna právní formy, fúze Městský soud v Praze 27.6.2013 17.7.2013 18.7.2013 12
B 402/SL 48 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2011 Městský soud v Praze 6.8.2012 7.8.2012 3
B 402/SL 47 výroční zpráva r.2011 vč. úč.záv,§66a/9,audit Městský soud v Praze 6.8.2012 7.8.2012 0
B 402/SL 46 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2010 Městský soud v Praze 19.8.2011 1.9.2011 3
B 402/SL 45 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a,audit. Městský soud v Praze 19.8.2011 1.9.2011 102
B 402/SL 44 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 16.5.2011 22.6.2011 29.7.2011 12
B 402/SL 43 notářský zápis NZ 222/2011 změna stanov Městský soud v Praze 16.5.2011 22.6.2011 29.7.2011 3
B 402/SL 42 notářský zápis NZ 449/2010 změna stanov Městský soud v Praze 8.10.2010 12.10.2010 15.10.2010 6
B 402/SL 41 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2009 Městský soud v Praze 11.6.2010 18.6.2010 3
B 402/SL 40 výroční zpráva r.2009,audit,§66,úz 2007-2008 Městský soud v Praze 11.6.2010 18.6.2010 92
B 402/SL 39 výroční zpráva r.2008 vč.úč.záv 2006-2008,aud Městský soud v Praze 29.7.2009 24.8.2009 87
B 402/SL 38 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2008 Městský soud v Praze 26.6.2009 23.7.2009 3
B 402/SL 37 zakladatelské dokumenty Stanovy úpl. znění k 29.5.2008 Městský soud v Praze 13.6.2008 10.6.2009 13
B 402/SL 36 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2007 Městský soud v Praze 6.6.2008 28.5.2009 3
B 402/SL 35 výroční zpráva r.2007 vč.úč.záv,zpr.audit. Městský soud v Praze 6.6.2008 28.5.2009 32
B 402/SL 34 účetní závěrka r.2005-2006 vč.příl,zpr.audit. Městský soud v Praze 6.6.2008 28.5.2009 48
B 402/SL 33 notářský zápis NZ103/2009rozh.o přech.cen.pap Městský soud v Praze 3.4.2009 8.4.2009 22.4.2009 188
B 402/SL 32 notářský zápis NZ 289/2007 vč. ÚZ stanov Městský soud v Praze 25.10.2007 7.11.2007 14.11.2007 33
B 402/SL 31 rozhod. o statut. orgánu Oznámení o odst.čl.d.r. Městský soud v Praze 14.6.2007 25.7.2007 27.7.2007 1
B 402/SL 30 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 25.6.2007 25.7.2007 27.7.2007 1
B 402/SL 29 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zas.doz.r. Městský soud v Praze 15.6.2007 25.7.2007 27.7.2007 3
B 402/SL 28 výroční zpráva r. 2006,vč. aud.,ú.z.r.2004-6 Městský soud v Praze 13.3.2007 5.6.2007 9.7.2007 100
B 402/SL 27 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 2.3.2007 1.6.2007 3.7.2007 3
B 402/SL 26 notářský zápis NZ 11/2007 Rozh. mim.VH Městský soud v Praze 15.1.2007 5.2.2007 20.2.2007 18
B 402/SL 25 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zas. DR Městský soud v Praze 5.1.2007 5.2.2007 20.2.2007 1
B 402/SL 24 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zas. předst. Městský soud v Praze 5.1.2007 5.2.2007 20.2.2007 1
B 402/SL 23 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 5.2.2007 20.2.2007 3
B 402/SL 22 stanovy společnosti úpl.zn. Městský soud v Praze 27.4.2006 8.2.2007 9.2.2007 12
B 402/SL 21 notářský zápis NZ 155/2005vč.sml.o přev.OP Městský soud v Praze 29.5.2006 8.6.2006 14.6.2006 7
B 402/SL 20 notářský zápis NZ 154/2006-zm.SS Městský soud v Praze 29.5.2006 8.6.2006 14.6.2006 11
B 402/SL 19 notářský zápis NZ 119/2006 vč.ŘVH-volba Městský soud v Praze 4.5.2006 23.5.2006 24.5.2006 14
B 402/SL 18 výroční zpráva r.2005,vč.úč.zá.,+zpr.audit. Městský soud v Praze 19.4.2006 21.4.2006 80
B 402/SL 17 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv.,zpr.audit. Městský soud v Praze 13.6.2005 16.6.2005 82
B 402/SL 16 ostatní § 66a/9 o.z. (r. 20O4)vč.aud. Městský soud v Praze 12.4.2005 18.4.2005 4
B 402/SL 15 ostatní pouze zpráva aud.r. 2003 Městský soud v Praze 9.4.2004 28.6.2004 1.7.2004 2
B 402/SL 14 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.z.+zpr.audit. Městský soud v Praze 19.4.2004 22.4.2004 76
B 402/SL 13 ostatní § 66a/9 o.z (r. 2003) vč.aud. Městský soud v Praze 24.3.2004 29.3.2004 4
B 402/SL 12 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.z.+zpr.audit. Městský soud v Praze 20.5.2003 22.5.2003 72
B 402/SL 11 účetní závěrka r. 2002 vč.zpr.audit. Městský soud v Praze 1.4.2003 8.4.2003 23
B 402/SL 10 ostatní § 66a/9 o.z. (r. 2002) vč.aud. Městský soud v Praze 1.4.2003 8.4.2003 5
B 402/SL 9 notářský zápis NZ 188/2002 Městský soud v Praze 7.6.2002 2.9.2002 11
B 402/SL 8 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.z.+§ 66a/9, aud. Městský soud v Praze 9.8.2002 12.8.2002 15
B 402/SL 7 účetní závěrka r. 2001 vč.zpr.aud. Městský soud v Praze 9.8.2002 12.8.2002 19
B 402/SL 6 notářský zápis NZ 358/2001-mimoř.VH Městský soud v Praze 30.11.2001 16.5.2002 8
B 402/SL 5 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 7.1.2002 18
B 402/SL 4 notářský zápis NZ 118/96 vč.stanov Městský soud v Praze 28.6.1996 7.1.2002 33
B 402/SL 3 notářský zápis NZ 128/2001 vč.stanov Městský soud v Praze 8.6.2001 26.7.2001 4.1.2002 26
B 402/SL 2 notářský zápis NZ 127/2001 Městský soud v Praze 8.6.2001 26.7.2001 4.1.2002 7

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení K+S Czech Republic a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu K+S Czech Republic a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.