Javořice, a.s. Ptení IČO: 63492202

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Javořice, a.s., která sídlí v obci Ptení a bylo jí přiděleno IČO 63492202.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Javořice, a.s. se sídlem v obci Ptení byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 23 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Javořice, a.s. IČO: 63492202

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 29.1.1996
Spisová značka: B 1825
IČO: 63492202
Obchodní firma: Javořice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.1.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.1.1996
Na základě projektu fúze sloučením došlo ke sloučení, při němž na společnost Javořice, a.s., se sídlem Ptení, Ptenský Dvorek 100, PSČ 798 43, IČ: 634 92 202, jakožto společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti Ptenská pila a.s., se sídlem Ptení, Ptenský Dvorek 100, PSČ 79843, IČ: 292 88 894. 16.12.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 5.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 5.9.2014 - 30.1.2017
Insolvenční správce společnosti Javořice, a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti Javořice, a.s. o částku 6.400.000,- Kč (šest milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze současné výše 2.100.000,- Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých) na výši 8.5 00.000,- Kč (osm milionů pět set tisíc korun českých) za následujících podmínek: a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští. b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti Javořice, a.s. je zejména potřeba financování provozu podniku společnosti Javořice, a.s. z vlastních zdrojů, především pořízení strojního vybavení. c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 64 (šedesáti čtyř) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedná akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě, nebudou kó tované na oficiálním trhu a budou omezeně převoditelné, a to pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti Javořice, a.s. e) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, a to společnosti Hanácká sladovna Kroměříž, a.s. se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, IČ: 607 27357, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1440 (dále též jako ,,předem určený zájemce" nebo ,,upisovatel"). f) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Javořice, a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 16:00 hodin. g) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí insolvenčního správce při výkonu působnosti valné hromady společnosti Javořice, a.s. do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, přičemž je upisování vázáno na rozvazov ací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí insolvenčního správce při výkonu působnosti valné hromady společnosti Javořice, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. h) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohto rozhodnutí insolvenčního správce při výkonu působnosti valné hromady společnosti Javořice, a.s. do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Počátek této lhů ty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti Javořice, a.s. písemným, oznámením zaslaným upisovateli. i) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o uspánní akcií. j) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodn otě jedná akcie 100.000,- Kč (jedno sto tiscí korun českých) vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu. k) Emisní kurs akcií musí být splacen tak, že nejpozději do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií, tedy od dne uzavření smlouvy o upsání akcií, složí předem určený zájemce nejméně 50% (padesát procent) emisního kursu všech nově upsaných akcií na zvláštní účet , který za tímto účelem otevřela společnost Javořice, a.s., u společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, č. účtu 43-8981640297/0100. 11.3.2011 - 28.3.2011
Insolvenční správce, který po povolení reorganizace společnosti rozhoduje v působnosti valné hromady, učinil dne 19.října 2010 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti o 207.900.000,-Kč na 2.100.000,-Kč je částečné snížení ztráty hospodaření společnosti vykázané v účetní závěrce za účetní období od 30.04.2010 do 31.08.2010. Základní kapitál společnosti se z dosavadních 210.000.000,-Kč snižuje o 207.900.000,-Kč na částku ve výši 2.100.000,-Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 207.900.000,-Kč bude použita na částečnou úhradu ztráty hospodaření společnosti za účetní období od 30.04.2010 do 31.08.2010 (tato ztráta činila za výše uvedené účetní období 221.987.000,-Kč). Snížení základního kapitálu společnosti o 207.900.000,-Kč na 2.100.000,-Kč bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 210 kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě, nekótovaných, s omezenou převoditelností, vázanou na souh las představenstva, z dosavadní jmenovité hodnoty 1.000.000,-Kč za jednu akcii na jmenovitou hodnotu 10.000,-Kč za jednu akcii. Snížením jmenovité hodnoty akcií bude provedenou výměnou všech 210 kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě, nekótovaných, s omezenou převoditelností, vázanou na souhlas představenstva, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jed nu akcii, za 210 kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě, nekótovaných, s omezenou převoditelností, vázanou na souhlas představenstva, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za jednu akcii. Lhůta pro předložení dosavadních 210 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč za jednu akcii k výměně za 210 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za jednu akcii činí 30 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obcho dního rejstříku. 22.11.2010 - 22.11.2010
Záměr na zvýšení základního kapitálu společnosti: Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na úpis akcií a rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál společnosti Javořice, a.s., se sídlem Ptení, Ptenský Dvorek č.p. 100, PSČ 798 43, IČ: 63492202 se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč, slovy: jedno sto milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipo uští b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 100, slovy: jedno sto, kusů kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností vázanou na souhlas představenstva, vydaných v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých c) veškeré nově vydané akcie upíše dosavadní jediný akcionář společnost CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ: 60745479, za emisní kurs, který je rovný jejich jmenovité hodnotě, místem úpisu je sídlo společnosti Javořice, a.s. d) upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli ihned poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti dnů od doručení návrhu e) upisovatel splatí 30% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet u Živnostenské banky, a.s., pobočka Prostějov, č.ú. 25005-2542316084/0400, do tří měsíců od úpisu akcií. Zbytek emisního kursu upsaných akcií splatí na tentýž účet do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dojde-li k započtení, bude provedeno ve stejných lhůtách, postup stanoví dohoda o zápočtu, kterou představenstvo zašle upisovateli zároveň s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Jediný akcionář schvaluje, aby na část emisního kursu upsaných akcií byla započtena pohledávka vyplývající ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 17.9.2004 na částku 31.500.000,- Kč, slovy: třicet jedna milionů pět set tisíc korun českých. Zbývající část emisníh o kurzu akcií bude splacena peněžitým vkladem ve výši 68.500.000,- Kč, slovy: šedesát osm milionů pět set tisíc korun českých, ve lhůtách a na zvláštní účet u banky tak, jak je uvedeno u písm. e) usnesení o zvýšení základního kapitálu. 18.11.2004 - 14.2.2005
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře dne 30.1.2004, se změnami přijatými dne 23.3.2004 a 20.10.2004. 18.11.2004 - 5.9.2014
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře dne 30.1.2004, se změnou přijatou dne 23.3.2004. 20.5.2004 - 18.11.2004
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 27.08.2002 s doplňkem schváleným valnou hromadou konanou dne 27.06.2003. 3.10.2003 - 20.5.2004
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 27.08.2002. 10.1.2003 - 3.10.2003
Valná hromada, která se konala dne 28.03.2002 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: .Základní kapitál akciové společnosti Javořice, a.s. se zvyšuje o částku 45 000 000,-Kč, slovy:čtyřicetpět miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. .Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu společnosti. .Bude upisováno 4 500 kusů, slovy čtyřitisíce pětset kusů, kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností vázanou na souhlas představenstva, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč, slovy:deset tisíc korun českých. .Emisní kurz akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. .Úpis nových akcií bude proveden výlučně peněžitými vklady. .Veškeré nově vydávané akcie budou upsány na základě dohody stávajících akcionářů dle ust. § 205 obch.zák., přičemž k uzavření dohody dojde dnešního dne po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, ve Zlíně, Zlínské Paseky 3662 a dohoda bude vázána na rozvazovací podmínku, jí je právní moc rozhodnutí o pravomocném zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. .Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisního kurzu, tj.jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů, a to splacením peněžitého vkladu na zvláštní účet společnosti, který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno, a to na účet číslo 27-600154177/3400 u Union banky, a.s., pob.Zlín, zbytek emisního kurzu upsaných akciíbude splacen do jednoho roku od úpisu. 11.4.2002 - 25.4.2002
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnnou hromadou konanou dne 14.6.2001. 5.9.2001 - 10.1.2003
Zapisuje se záměr zvýšení základního kapitálu, o kterém rozhodla valná hromada konaná dne 14.06.2001. - Zvyšuje se základní kapitál společnosti Javořice, a.s. se sídlem Ptení, Ptenský Dvorek 100 o částku 15.000.000,-Kč (slovy patnáct milionů korun českých), a to upisováním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. - Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 1 500 ks (slovy jedentisícpětset kusů) listinných, kmenových akcií na jméno, s omezenou převoditelností vázanou na souhlas představenstva, které nejsou registrované, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 10.000,-Kč ( slovy desettisíc korun českých), je shodná s jejich emisním kursem. Veškeré nově vydávané akcie budou upsány na základě dohody stávajících akcionářů dle ust. § 205 obch.zák., přičemž k uzavření dohody dojde dnešního dne po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, v kanceláři notáře v Brně JUDr. Michala Voříška, Brno, Jezuitská 13 a dohoda bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o pravomocném zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu ( tj.jmenovité hodnoty) upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů, a to splacením peněžitého vkladu na zvláštní účet společnosti.který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno, a to na účet číslo 601384177/3400, u Union banky, a.s., expozitura Prostějov, zbytek emisního kurzu upsaných akcií bude splacen nejpozději do jednoho roku od úpisu. 9.7.2001 - 27.7.2001
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 1.6.2000. 22.6.2000 - 5.9.2001
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 16.7.1999. 25.8.1999 - 5.9.2001
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 26.1.1999. 15.3.1999 - 25.8.1999
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16.7.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: 31.8.1998 - 30.9.1998
1) Základní jmění společnosti Javořice,a.s. se sídlem v Brně, Jezuitská 13, okres Brno-město, IČO 63 49 22 02 se zvyšuje o částku 49 000 000,--Kč, slovy: čtyřicet devět milionů korun českých, to je z dosavadní výše základního jmění 1 000 000,--Kč, slovy: jeden milion korun českých, nově na částku 50 000 00,--Kč, slovy: padesát milionů korun českých. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 31.8.1998 - 30.9.1998
2) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 4900, slovy: čtyři tisíce devět set kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 31.8.1998 - 30.9.1998
3) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti za těchto podmínek: 31.8.1998 - 30.9.1998
a) Místo pro vykonání přednostního práva: prostory společnosti Javořice,a.s., Brno, Jezuitská 13. 31.8.1998 - 30.9.1998
b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 14, slovy: čtrnácti dnů. Lhůta začíná běžet v den následující po dni kdy nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti. 31.8.1998 - 30.9.1998
c) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10 000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých, lze upsat 49, slovy: čtyřicet devět kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých. 31.8.1998 - 30.9.1998
d) S využitím přednostního práva lze upisovat kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 10 000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých, za jednu akcii. 31.8.1998 - 30.9.1998
4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány na základě veřejné výzvy za těchto podmínek: 31.8.1998 - 30.9.1998
a) Místo pro upisování akcií: prostory společnosti Javořice, a.s., Brno, Jezuitská 13. b) Lhůta pro upisování akcií: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 14, slovy: čtrnáct dnů. Začátek běhu této lhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy skončila lhůta pro vykonání přednostního práva. c) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva jsou shodné s údaji uvedenými v bodu 3. písm. d). 31.8.1998 - 30.9.1998
5. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů po jejich upsání na účet společnosti vedený u Union Banky,a.s. č.ú.0637609008/3400. 31.8.1998 - 30.9.1998
Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je posílení vlastních zdrojů společnosti za účelem jejího dalšího rozvoje. 31.8.1998 - 30.9.1998
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 16.7.1998. 31.8.1998 - 25.8.1999
Základní jmění: splaceno 300.000 Kč. 13.1.1997 - 30.10.1997
Jediný akcionář: Lesní společnost Jihomoravské lesy, a.s. Brno, Jezuitská 13, IČO 46 97 46 52. 13.1.1997 - 5.11.1998
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím jediného akcionáře dne 18.11.1996. 13.1.1997 - 25.8.1999

Aktuální kontaktní údaje Javořice, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 63492202
Obchodní firma: Javořice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Prostějov
Vznik první živnosti: 29.1.1996
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 63492202
Firma: Javořice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Prostějov
Základní územní jednotka: Ptení
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 29.1.1996

Kontakty na Javořice, a.s. IČO: 63492202

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 100 , Ptení 798 43 21.11.2013
Sídlo: 100 , Ptení 798 43 7.12.2011 - 21.11.2013
Sídlo: 100 , Ptení 798 43 15.3.1999 - 15.3.1999
Sídlo: 100 , Ptení 798 43 15.3.1999 - 7.12.2011
Sídlo: Kvítková 4703 , Zlín 760 01 31.8.1998 - 15.3.1999
Sídlo: Jezuitská 13 , 656 38 Brno Česká republika
13.1.1997 - 31.8.1998
Sídlo: Na Tržišti 250 , Nová Říše 588 65 29.1.1996 - 13.1.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností Javořice, a.s. IČO: 63492202

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Obráběčství 20.10.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.10.2009
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 29.6.2007 - 20.10.2009
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 18.11.2004 - 20.10.2009
velkoobchod 14.7.2004 - 20.10.2009
specializovaný maloobchod 14.7.2004 - 20.10.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 14.7.2004 - 20.10.2009
zprostředkování obchodu 14.7.2004 - 20.10.2009
zprostředkování služeb 14.7.2004 - 20.10.2009
výroba pilařská a impregnace dřeva 14.7.2004 - 20.10.2009
realitní činnost 14.7.2004 - 20.10.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 14.7.2004 - 20.10.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 14.7.2004 - 20.10.2009
hostinská činnost 10.1.2003
provozování dráhy - vlečky Javořice-Ptenský Dvorek 15.3.1999
provozování drážní dopravy na železniční vlečce Javořice-Ptenský Dvorek 15.3.1999
kovoobráběčství 15.3.1999 - 20.10.2009
provoz pily 5.11.1998 - 14.7.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.1.1996 - 14.7.2004
zprostředkovatelská činnost 29.1.1996 - 14.7.2004

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba tepelné energie 3.4.2006 - 20.10.2009
rozvod tepelné energie 3.4.2006 - 20.10.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

 • Výroba pilařská a impregnace dřeva

 • Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

 • Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: 100 , Ptení 798 43
Identifikační číslo provozovny: 1002389151
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

 • Výroba pilařská a impregnace dřeva

 • Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

 • Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Zahájení provozování: 14.9.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: 28 , Vysočany 679 13
Identifikační číslo provozovny: 1002389178
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

 • Výroba pilařská a impregnace dřeva

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

Zahájení provozování: 18.10.2004

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.2.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: 100 , Ptení 798 43
Identifikační číslo provozovny: 1002389151
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.2.1999

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.11.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: 100 , Ptení 798 43
Identifikační číslo provozovny: 1002389151
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.11.2002

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1996
Zánik oprávnění: 28.4.2004

Živnost č. 5 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1996
Zánik oprávnění: 28.4.2004

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Provoz pily

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.9.1998
Zánik oprávnění: 28.4.2004

Živnost č. 12 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.9.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.6.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Lesnictví a těžba dřeva
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Obrábění
Činnosti související s odpadními vodami
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Pozemní a potrubní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Javořice, a.s. IČO: 63492202

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednání za společnost náleží představenstvu společnosti. Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 5.9.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 20.5.2004 - 5.9.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva anebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné, napsané nebo jinak vyhotovené obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 31.5.2002 - 20.5.2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva současně, nebo člen představenstva k tomu písemně zmocněný. Podepisování za společnost se provádí tak, že k obchodnímu jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí své vlastnoruční podpisy vždy dva členové představenstva současně, případně jeden člen představenstva ostatními členy představenstva k tomu písemně zmocněný. 15.3.1999 - 31.5.2002
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Za společnost se podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 29.1.1996 - 15.3.1999
Jméno: Ing. Jan Vařeka 30.1.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.1.2017
Ve funkci: od 30.1.2017
Adresa: 196, Horní Štěpánov 798 47
Jméno: Stanislav Šafář 30.1.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.1.2017
Adresa: 375, Podolí 664 03
Jméno: Mgr. Antonín Polák 6.10.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.1.2017
Ve funkci: od 30.1.2017
Adresa: Novodvorská 3062, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Rostislav Čermák 29.1.1996 - 13.1.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hradecká 370, Telč 588 56
Jméno: Ing. Jan Syrový 29.1.1996 - 13.1.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na Tržišti 250, Nová Říše 588 65
Jméno: Ing. Jiří Policar 29.1.1996 - 13.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hradecká 518, Telč 588 56
Jméno: Ing. Emil Machálek 13.1.1997 - 31.8.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Čermákova 586/30, Brno 625 00
Jméno: Ing. Oldřich Maloň 13.1.1997 - 31.8.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: U Náhonu 395, Tišnov 666 01
Jméno: Ing. Blanka Talafová 13.1.1997 - 31.8.1998
Funkce: členka představenstva
Adresa: Uzbecká 565/28, Brno 625 00
Jméno: Ing. Josef Sikora 31.8.1998 - 25.8.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jesenická 1771/63, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Jan Gross 31.8.1998 - 25.8.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Ondřejova 1073, Předklášteří 666 02
Jméno: Ing. Radovan Srba 31.8.1998 - 25.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 842, Velké Karlovice 756 06
Jméno: Ing. Ivan Vlček CSc. 31.8.1998 - 9.7.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bartovická 371/11, Ostrava 717 00
Jméno: Ing. Jiří Heger 31.8.1998 - 31.5.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.3.2002
Adresa: Tyršova 1042/2, Jeseník 790 01
Jméno: Ing. František Černý 25.8.1999 - 31.5.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 28.3.2002
Adresa: Frant. Bartoše 302, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Josef Sikora 25.8.1999 - 31.5.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 28.3.2002
Ve funkci: do 28.3.2002
Adresa: Jesenická 1771/63, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Jan Gross 25.8.1999 - 31.5.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.3.2002
Adresa: Ondřejova 1073, Předklášteří 666 02
Jméno: Ing. Zdeněk Šmerda 25.8.1999 - 31.5.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.3.2002
Adresa: 71 , 788 11 Lučná nad Desnou Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Vlček CSc. 9.7.2001 - 31.5.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.3.2002
Ve funkci: do 26.4.2001
Adresa: Bartovická 371/11, Ostrava 717 00
Jméno: Ing. Jiří Maléř 9.7.2001 - 31.5.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.3.2002
Ve funkci: od 14.6.2001
Adresa: Jarní zahrada 575, Kryry 439 81
Jméno: Ing. Jiří Doležel 9.7.2001 - 31.5.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.3.2002
Ve funkci: od 14.6.2001
Adresa: 220, Loukov 768 75
Jméno: Ing. František Černý 31.5.2002 - 3.10.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.8.1999 do 27.6.2003
Ve funkci: od 29.3.2002 do 27.6.2003
Adresa: Frant. Bartoše 302, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 31.5.2002 - 3.10.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2002 do 27.6.2003
Ve funkci: od 29.3.2002 do 27.6.2003
Adresa: K Vodojemu 4321/2, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Gustav Člupek 31.5.2002 - 3.10.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.2002 do 27.6.2003
Adresa: Štefáčkova 2369/3, Brno 628 00
Jméno: Ing. František Černý 3.10.2003 - 20.5.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.1.2004
Ve funkci: od 27.6.2003 do 30.1.2004
Adresa: Frant. Bartoše 302, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 3.10.2003 - 20.5.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.1.2004
Ve funkci: od 27.6.2003 do 30.1.2004
Adresa: K Vodojemu 4321/2, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Gustav Člupek 3.10.2003 - 20.5.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.1.2004
Adresa: Štefáčkova 2369/3, Brno 628 00
Jméno: Michael Broda 3.10.2003 - 20.5.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.1.2004
Adresa: 197 , 739 54 Komorní Lhotka Česká republika
Jméno: Ing. Radek Hartman 20.5.2004 - 2.8.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.1.2004 do 30.6.2006
Ve funkci: do 30.6.2006
Adresa: Tomkova 3167/4, Praha 150 00
Jméno: Martin Černý 2.8.2006 - 11.12.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2006
Ve funkci: od 3.7.2006
Adresa: Frant. Bartoše 302, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 2.8.2006 - 28.4.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2006 do 1.4.2010
Ve funkci: od 3.7.2006 do 1.4.2010
Adresa: K Vodojemu 4321/2, Kroměříž 767 01
Jméno: Martin Černý 11.12.2006 - 28.4.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2006 do 1.4.2010
Ve funkci: od 3.7.2006 do 1.4.2010
Adresa: Lešenská 633, Zlín 763 14
Jméno: Jan Vařeka 2.8.2006 - 24.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2006 do 30.9.2011
Ve funkci: od 3.7.2006
Adresa: 196, Horní Štěpánov 798 47
Jméno: Mgr. Antonín Polák 24.10.2011 - 15.6.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Ve funkci: od 1.10.2011
Adresa: Lančíkových 1871/28, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Jan Vařeka 24.10.2011 - 21.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Ve funkci: od 1.10.2011
Adresa: 196, Horní Štěpánov 798 47
Jméno: Stanislav Šafář 24.10.2011 - 21.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Adresa: 375, Podolí 664 03
Jméno: Mgr. Antonín Polák 15.6.2013 - 30.1.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 30.1.2017
Ve funkci: od 1.10.2011 do 30.1.2017
Adresa: Lančíkových 1871/28, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Jan Vařeka 21.11.2013 - 30.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 30.1.2017
Ve funkci: od 1.10.2011 do 30.1.2017
Adresa: 196, Horní Štěpánov 798 47
Jméno: Stanislav Šafář 21.11.2013 - 30.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 30.1.2017
Adresa: 375, Podolí 664 03
Jméno: Mgr. Antonín Polák 30.1.2017 - 6.10.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.1.2017
Ve funkci: od 30.1.2017
Adresa: Lančíkových 1871/28, Přerov 750 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Karel Kuropata 30.1.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2017
Ve funkci: od 30.1.2017
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž 767 01
Jméno: Petros Michopulos 30.1.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2017
Adresa: Lomená 322, Babice 251 01
Jméno: JUDr. Adam Rakovský 9.6.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2017
Adresa: Austova 199, Praha 164 00
Jméno: Ing. Václav Janoušek 29.1.1996 - 13.1.1997
Funkce: předseda
Adresa: Květinová 404, Telč 588 56
Jméno: Ing. Jaroslav Brychta 29.1.1996 - 13.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Jiráskova 376, Telč 588 56
Jméno: Lubomír Marek 29.1.1996 - 13.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Lesovna v Parku 105, Telč 588 56
Jméno: Jan Zadražil 29.1.1996 - 13.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Na Bouralce 282, Nová Říše 588 65
Jméno: Ing. Bohumil Říha 29.1.1996 - 13.1.1997
Funkce: člen
Adresa: U Víta 902, Jemnice 675 31
Jméno: Ing. Ivana Němečková 13.1.1997 - 31.8.1998
Funkce: členka
Adresa: 43, Viničné Šumice 664 06
Jméno: Radoslava Obadalová 13.1.1997 - 31.8.1998
Funkce: místopředsedkyně
Adresa: Dunajská 165/33, Brno 625 00
Jméno: Ing. Jaromír Kočár 13.1.1997 - 15.3.1999
Funkce: předseda
Adresa: Bělohorská 4086/95, Brno 636 00
Jméno: Ing. Josef Střítecký 31.8.1998 - 15.3.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Kaunicova 192, Jaroměřice nad Rokytnou 675 51
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 31.8.1998 - 15.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Úprkova 3686/7, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Karel Haken 15.3.1999 - 25.8.1999
Funkce: člen
Adresa: K. Čapka 678/42, Město Albrechtice 793 95
Jméno: Ing. František Černý 15.3.1999 - 25.8.1999
Funkce: předseda
Adresa: Frant. Bartoše 302, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Jaromír Kočár 15.3.1999 - 10.1.2003
Funkce: místopředseda
Adresa: Bělohorská 4086/95, Brno 636 00
Jméno: Ing. František Kaňok CSc. 15.3.1999 - 10.1.2003
Funkce: člen
Adresa: Lelkova 1467/29, Krnov 794 01
Jméno: Rostislav Popelka 15.3.1999 - 10.1.2003
Funkce: člen
Adresa: 798 44 Strážisko 65 Česká republika
Jméno: Božislav Popelka 15.3.1999 - 10.1.2003
Funkce: člen
Adresa: 72, Ptení 798 43
Jméno: Ing. Karel Haken 25.8.1999 - 10.1.2003
Funkce: předseda
Adresa: K. Čapka 678/42, Město Albrechtice 793 95
Jméno: Ing. Jaroslav Melichar 25.8.1999 - 10.1.2003
Funkce: člen
Adresa: 8 , 258 01 Vlašim-Domašín Česká republika
Jméno: Jan Vařeka 10.1.2003 - 2.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.9.2002 do 30.6.2006
Ve funkci: do 30.6.2006
Adresa: 196, Horní Štěpánov 798 47
Jméno: Ing. Jiří Doležel 10.1.2003 - 11.12.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 27.8.2002 do 21.11.2006
Ve funkci: od 7.10.2002 do 21.11.2006
Adresa: 220, Loukov 768 75
Jméno: Ing. Karel Chuděj 11.12.2006 - 13.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.11.2006
Adresa: U Hřiště 456, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Karel Haken 10.1.2003 - 21.11.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.8.2002 do 27.8.2007
Ve funkci: od 7.10.2002 do 27.8.2007
Adresa: K. Čapka 678/42, Město Albrechtice 793 95
Jméno: Ing. Karel Chuděj 13.6.2007 - 21.11.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.11.2006
Ve funkci: od 21.5.2007 do 22.10.2007
Adresa: U Hřiště 456, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Karel Chuděj 21.11.2007 - 21.10.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.11.2006 do 30.1.2009
Ve funkci: od 22.10.2007 do 30.1.2009
Adresa: U Hřiště 456, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Bohdan Zvoníček 21.11.2007 - 28.4.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2007 do 1.4.2010
Ve funkci: od 22.10.2007 do 1.4.2010
Adresa: 63, Brumov-Bylnice 763 34
Jméno: Ing. František Rýza 21.10.2009 - 28.4.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.9.2009 do 1.4.2010
Ve funkci: od 8.9.2009 do 1.4.2010
Adresa: Michala Urbánka 441, Vsetín 755 01
Jméno: Jaroslav Juryšek 13.6.2007 - 6.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2007 do 20.6.2012
Adresa: 90, Ptení 798 43
Jméno: Petros Michopulos 6.3.2013 - 2.5.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2012
Ve funkci: od 25.2.2013
Adresa: Krovova 66, Praha 190 14
Jméno: Jaroslav Juryšek 6.3.2013 - 5.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2013 do 23.7.2014
Adresa: 90, Ptení 798 43
Jméno: Karel Kuropata 6.3.2013 - 30.1.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2012 do 30.1.2017
Ve funkci: od 25.2.2013 do 30.1.2017
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž 767 01
Jméno: Petros Michopulos 2.5.2014 - 30.1.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2012 do 30.1.2017
Ve funkci: od 25.2.2013 do 30.1.2017
Adresa: Lomená 322, Babice 251 01
Jméno: JUDr. Adam Rakovský 30.1.2017 - 9.6.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2017
Adresa: Švermova 279/14, Brno 625 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Stanislav Šafář
Člen statutárního orgánu: Mgr. Antonín Polák
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Vařeka

Vlastníci firmy Javořice, a.s. IČO: 63492202

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 10 000 000 Kč 100% 16.12.2016
zakladni 8 500 000 Kč 100% 28.3.2011 - 16.12.2016
zakladni 2 100 000 Kč 100% 22.11.2010 - 28.3.2011
zakladni 210 000 000 Kč - 29.8.2005 - 22.11.2010
zakladni 210 000 000 Kč - 14.2.2005 - 29.8.2005
zakladni 110 000 000 Kč - 10.1.2003 - 14.2.2005
zakladni 110 000 000 Kč - 25.4.2002 - 10.1.2003
zakladni 65 000 000 Kč - 5.9.2001 - 25.4.2002
zakladni 65 000 000 Kč - 27.7.2001 - 5.9.2001
zakladni 50 000 000 Kč - 30.9.1998 - 27.7.2001
zakladni 1 000 000 Kč - 30.10.1997 - 30.9.1998
zakladni 1 000 000 Kč - 29.1.1996 - 30.10.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 330 16.12.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 64 16.12.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 280 16.12.2016
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 40 16.12.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 210 5.9.2014 - 16.12.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 64 5.9.2014 - 16.12.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 64 28.3.2011 - 5.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 210 22.11.2010 - 5.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 210 14.2.2005 - 22.11.2010
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 110 20.5.2004 - 14.2.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 11 000 25.4.2002 - 20.5.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 6 500 5.9.2001 - 25.4.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 6 500 27.7.2001 - 5.9.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 000 30.9.1998 - 27.7.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 29.1.1996 - 30.9.1998

Sbírka Listin Javořice, a.s. IČO: 63492202

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1825/SL 99 účetní závěrka [2010] příloha k 31.8.2010 Krajský soud v Brně 21.9.2010 16.10.2015 21.12.2015 6
B 1825/SL 107 účetní závěrka [2010] výkaz k 31.8.2010 Krajský soud v Brně 20.9.2010 16.10.2015 21.12.2015 2
B 1825/SL 106 účetní závěrka [2010] rozvaha k 31.8.2010 Krajský soud v Brně 21.9.2010 16.10.2015 21.12.2015 4
B 1825/SL 105 účetní závěrka [2014] příloha k 31.12.2014 Krajský soud v Brně 12.3.2015 16.10.2015 21.12.2015 6
B 1825/SL 103 účetní závěrka [2014] výkaz k 31.12.2014 Krajský soud v Brně 12.3.2015 16.10.2015 21.12.2015 2
B 1825/SL 100 účetní závěrka [2013] příloha k 31.12.2013 Krajský soud v Brně 12.6.2014 16.10.2015 21.12.2015 6
B 1825/SL 98 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.7.2014 4.9.2014 4.11.2014 3
B 1825/SL 97 notářský zápis stanovy, NZ 1743/2014 Krajský soud v Brně 23.7.2014 4.9.2014 4.11.2014 7
B 1825/SL 96 účetní závěrka [2011]  příloha k 31.08.2011 Krajský soud v Brně 10.10.2011 14.3.2014 18.3.2014 6
B 1825/SL 95 účetní závěrka [2011]  výkaz k 31.08.2011 Krajský soud v Brně 10.10.2011 14.3.2014 18.3.2014 2
B 1825/SL 94 účetní závěrka [2011]  rozvaha k 31.08.2011 Krajský soud v Brně 10.10.2011 14.3.2014 18.3.2014 4
B 1825/SL 93 účetní závěrka [2010]  rozvaha k 29.04.2010 Krajský soud v Brně 24.6.2010 14.3.2014 18.3.2014 4
B 1825/SL 92 účetní závěrka [2009]  rozvaha k 31.08.2009 Krajský soud v Brně 22.1.2010 14.3.2014 18.3.2014 4
B 1825/SL 91 účetní závěrka [2012]  výkaz k 31.08.2012 Krajský soud v Brně 28.11.2012 14.3.2014 18.3.2014 2
B 1825/SL 90 účetní závěrka [2012]  rozvaha k 31.08.2012 Krajský soud v Brně 28.11.2012 14.3.2014 18.3.2014 4
B 1825/SL 89 účetní závěrka [2009]  výkaz k 31.08.2009 Krajský soud v Brně 22.1.2010 14.3.2014 18.3.2014 2
B 1825/SL 88 účetní závěrka [2010]  výkaz k 29.04.2010 Krajský soud v Brně 24.6.2010 14.3.2014 18.3.2014 2
B 1825/SL 87 účetní závěrka [2009]  příloha k 31.08.2009 Krajský soud v Brně 22.1.2010 14.3.2014 18.3.2014 15
B 1825/SL 86 účetní závěrka [2012]  příloha k 31.08.2012 Krajský soud v Brně 28.11.2012 14.3.2014 18.3.2014 5
B 1825/SL 78 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.3.2011 30.3.2011 26
B 1825/SL 67 účetní závěrka - rozvaha - k 31.8.08 Krajský soud v Brně 4.11.2008 22.4.2010 4
B 1825/SL 66 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.10.2009 27.10.2009 1
B 1825/SL 65 ostatní - zápis z rozh. dozorčí rady Krajský soud v Brně 8.9.2009 27.10.2009 1
B 1825/SL 64 ostatní - zápis z rozh. jediného akc. Krajský soud v Brně 8.9.2009 27.10.2009 2
B 1825/SL 63 ostatní - odstoupení z dozorčí rady Krajský soud v Brně 26.1.2009 27.10.2009 2
B 1825/SL 62 ostatní - zápis z rozh. jediného akc. Krajský soud v Brně 26.1.2009 27.10.2009 2
B 1825/SL 61 insolvenční rozhodnutí -řízení se zastavuje Krajský soud v Brně 1.7.2009 22.7.2009 2
B 1825/SL 60 insolvenční rozhodnutí -zahájení Krajský soud v Brně 29.6.2009 1.7.2009 2
B 1825/SL 59 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.11.2007 28.11.2007 1
B 1825/SL 58 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.11.2007 28.11.2007 1
B 1825/SL 57 ostatní - rozh. VH Krajský soud v Brně 27.9.2007 28.11.2007 2
B 1825/SL 56 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 22.10.2007 28.11.2007 1
B 1825/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.2007 12.7.2007 26
B 1825/SL 54 notářský zápis - rozhod.jedin.akc. Krajský soud v Brně 12.6.2007 12.7.2007 5
B 1825/SL 53 zpráva auditora + výroční zpr. 2006 Krajský soud v Brně 19.3.2007 4.7.2007 40
B 1825/SL 52 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.6.2007 21.6.2007 1
B 1825/SL 51 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 5.6.2007 21.6.2007 1
B 1825/SL 50 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 21.5.2007 21.6.2007 1
B 1825/SL 49 podpisové vzory - zápis o výsledku voleb do DR Krajský soud v Brně 22.3.2007 21.6.2007 1
B 1825/SL 48 ostatní -zápis o rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 21.11.2006 21.12.2006 2
B 1825/SL 47 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 27.11.2006 21.12.2006 1
B 1825/SL 46 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 10.7.2006 25.8.2006 4
B 1825/SL 45 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 3.7.2006 25.8.2006 1
B 1825/SL 44 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 29.6.2006 25.8.2006 2
B 1825/SL 43 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.6.2006 25.8.2006 2
B 1825/SL 42 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 6.3.2006 25.8.2006 38
B 1825/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.4.2005 12.4.2006 26
B 1825/SL 40 notářský zápis -NZ 315/2005 Krajský soud v Brně 1.4.2005 12.4.2006 2
B 1825/SL 39 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.8.2005 2.9.2005 1
B 1825/SL 38 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 3.3.2005 19.8.2005 45
B 1825/SL 37 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 8.12.2004 3.3.2005 4
B 1825/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.3.2005 26
B 1825/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.10.2004 25.11.2004 26
B 1825/SL 34 notářský zápis -rozhod. VH., NZ 934/04 Krajský soud v Brně 20.10.2004 25.11.2004 4
B 1825/SL 33 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 12.3.2004 29.7.2004 42
B 1825/SL 32 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 23.3.2004 27.5.2004 4
B 1825/SL 31 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 2.2.2004 27.5.2004 2
B 1825/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.3.2004 27.5.2004 26
B 1825/SL 29 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 30.1.2004 27.5.2004 35
B 1825/SL 28 podpisové vzory +ĆP Krajský soud v Brně 21.7.2003 7.10.2003 7
B 1825/SL 27 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Brně 29.9.2003 7.10.2003 119
B 1825/SL 26 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 27.6.2003 7.10.2003 58
B 1825/SL 25 notářský zápis -rozh.VH Krajský soud v Brně 27.6.2003 7.10.2003 6
B 1825/SL 24 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 24.2.2003 30.7.2003 56
B 1825/SL 23 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.9.2002 15.1.2003 3
B 1825/SL 22 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 7.10.2002 15.1.2003 2
B 1825/SL 21 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 27.8.2002 15.1.2003 38
B 1825/SL 20 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 20.4.2002 24.9.2002 26
B 1825/SL 19 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 29.3.2002 31.5.2002 1
B 1825/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.6.2001 30.4.2002 19
B 1825/SL 17 notářský zápis Krajský soud v Brně 28.3.2002 29.4.2002 12
B 1825/SL 16 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 28.3.2002 15.4.2002 13
B 1825/SL 15 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 26.3.2001 20.7.2001 36
B 1825/SL 14 podpisové vzory - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 13.6.2001 11.7.2001 4
B 1825/SL 13 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 14.6.2001 11.7.2001 49
B 1825/SL 12 notářský zápis - stanovy, zpráva o činnosti Krajský soud v Brně 1.6.2000 27.6.2000 40
B 1825/SL 11 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 29.3.2000 22.6.2000 53
B 1825/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 16.7.1999 31.8.1999 13
B 1825/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.1.1999 17.3.1999 23
B 1825/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.7.1998 10.9.1998 24
B 1825/SL 5 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 20.5.1998 30.6.1998 13
B 1825/SL 4 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 11.3.1998 20
B 1825/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 18.11.1996 11.3.1998 9
B 1825/SL 2 ostatní - obchodní smlouva Krajský soud v Brně 5.3.1997 11.3.1998 5
B 1825/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 28.11.1995 11.3.1998 27

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Javořice, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Javořice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.