INTERVITA a.s. Kamenice IČO: 27433897

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu INTERVITA a.s., která sídlí v obci Kamenice a bylo jí přiděleno IČO 27433897.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem INTERVITA a.s. se sídlem v obci Kamenice byla založena v roce 2006. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob.

Základní údaje o INTERVITA a.s. IČO: 27433897

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 13.3.2006
Spisová značka: B 10609
IČO: 27433897
Obchodní firma: INTERVITA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 13.3.2006
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 13.3.2006
Počet členů statutárního orgánu: 1 26.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 26.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
Pan Oleg Khibovskiy, jako jediný akcionář obchodní společnosti INTERVITA a.s., Kamenice, Jednosměrná 315, okr. Praha-východ, PSČ 251 68 identifikační číslo 27433897, vykonávaje působnost valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhoduje o zvýšení zák ladního kapitálu obchodní společnosti INTERVITA a.s. takto: Základní kapitál obchodní společnosti INTERVITA a.s. se zvyšuje o částku 22,950.000,- Kč, slovy dvacetdva miliónů devětsetpadesát tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 2,000.000,- Kč, slovy dva milióny korun českých, na částku 24,950.000,- Kč , slovy dvacetčtyři miliónů devětsetpadesát tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti INTERVITA a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen dále uvedeným nepeněžitým vkladem. Celkem bude upisováno: a) 22 (slovy: dvacetdva) nových kmenových akcií společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, b) 9 (slovy: devět) nových kmenových akcií společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, c) 1 (slovy: jedna) nová kmenová akcie společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých. - S každou jednou novou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč bude spojeno 1000 hlasů při hlasování na valné hromadě, s každou jednou novou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude spojeno 100 hlasů při hlasování na valné hroma dě a s každou jednou novou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude spojeno 50 hlasů při hlasování na valné hromadě. Jelikož se zvyšuje základní kapitál nepeněžitým vkladem a stávající akcionář nemá přednostní právo na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva a všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému záj emci, a to obchodní společnosti VIZARD s.r.o., se sídlem Kamenice, Kolmá 35, okr. Praha-východ, PSČ 251 68, identifikační číslo 65414349, kterému tedy budou nabídnuty k upsání všechny nové akcie, a to: - a) 22 (slovy: dvacetdva) nových kmenových akcií společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou těchto akci í, tedy za emisní kurs 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, za každou jednu tuto novou akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, b) 9 (slovy: devět) nových kmenových akcií společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou těchto akcií, t edy za emisní kurs 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, za každou jednu tuto novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, c) 1 (slovy: jedna) nová kmenová akcie společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou této akcie, tedy za emisní kurs 50 .000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých. Všechny tyto nové akcie budou tedy určitému zájemci, a to obchodní společnosti VIZARD s.r.o., nabídnuty za celkový emisní kurs 22,950.000,- Kč, slovy dvacetdva miliónů devětsetpadesát tisíc korun českých. Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem, a to obchodní společnosti VIZARD s.r.o. a obchodní společností INTERVITA a.s. je sídlo obchodní společnosti INTERVITA a.s., a to Kamenice, Jednosměrná 315, okr. Praha-východ, PSČ 251 68. Lhůta pro upisování nových akcií určitým zájemcem, a to obchodní společností VIZARD s.r.o., tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a obchodní společností INTERVITA a.s. činí tři měsíce. Společnost INTERVITA a.s. doručí do dvou měsíců ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, určitému zájemci, a to obchodní společnosti VIZARD s.r.o., písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy: a) emisní kurs každé nové kmenové akcie společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, činí 1,000.000,- Kč, tedy celkový emisní kurs 22 těchto nových akcií je 22,000.000,- Kč, b) emisní kurs každé nové kmenové akcie společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, činí 100.000,- Kč, tedy celkový emisní kurs 9 těchto nových akcií je 900.000,- Kč, c) emisní kurs nové kmenové akcie společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, činí 50.000,- Kč, tedy celkový emisní kurs všech nových akcií činí 22,950.000,- Kč, slovy dvacetdva miliónů devětsetpadesát tisíc korun českých. Určitý zájemce, a to obchodní společnost VIZARD s.r.o., je povinen celý emisní kurs všech jím upsaných nových akcií ve výši 22,950.000,- Kč, slovy dvacetdva miliónů devětsetpadesát tisíc korun českých, splatit v rozsahu 100 % (slovy jednosto procent) nepe něžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, které může společnost hospodářsky využít ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, tedy nepeněžitým vkladem který tvoří: ? celé nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov, na listu vlastnictví číslo 755 pro okres Benešov, obec i katastrální území Krhanice, a sice budova čp. 256 Krhanice, postavená na pozemku parc. č. St. 931 zastavěná plocha a nádvoří, budova čp. 263 Krhanice, postavená na pozemku parc. č. St. 942 zastavěná plocha a nádvoří, s pozemky parc. č. St. 931 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. St. 942 zastavěná plocha, parc. č. St. 943 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 224/20 orná půda, včetně vedlejších staveb - přístřešku a kotce pro psa, studny vrtané a venkovních úprav, ? celé nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ, na listu vlastnictví číslo 2215 pro okres Praha-západ, obec Jesenice, katastrální území Jesenice u Prahy, a sice pozemky p arc. č. 194/96 orná půda a parc. č. 194/97 orná půda. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 2942-46/2008 vypracovaným soudním znalcem Ing. Ladislavem Kubíkem, Panenské Břežany 163, 250 70 Odolena Voda, ze dne 10.4.2008, který byl pro tento úkon jmenován usnesením Městského soudu v Praze, číslo jednací 2 Nc 6321/2008-7, ze dne 23.11.2007, právní moc ze dne 28.12.2007, a podle tohoto znaleckého posudku byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku 22,950.000,- Kč, slovy dvacetdva miliónů devětsetpadesát tisíc korun českých. Lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je dva měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem, a to obchodní společností VIZARD s.r.o., a obchodní společností INTERVITA a.s.. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti INTERVITA a.s., a to Kamenice, Jednosměrná 315, okr. Praha-východ, PSČ 251 68. Určitému zájemci, a to obchodní společnosti VIZARD s.r.o., bude za tento nepeněžitý vklad vydáno: a) 22 (slovy: dvacetdva) nových kmenových akcií společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, b) 9 (slovy: devět) nových kmenových akcií společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, c) 1 (slovy: jedna) nová kmenová akcie společnosti INTERVITA a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých. - 15.7.2008 - 15.9.2008

Aktuální kontaktní údaje INTERVITA a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27433897
Firma: INTERVITA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Kamenice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.3.2006

Kontakty na INTERVITA a.s. IČO: 27433897

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jednosměrná 315 , Kamenice 251 68 15.7.2008
Sídlo: Kolmá 35 , Kamenice 251 68 13.3.2006 - 15.7.2008

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jednosměrná 315, Kamenice 251 68

Obory činností INTERVITA a.s. IČO: 27433897

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 13.3.2006

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy INTERVITA a.s. IČO: 27433897

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje a za společnost jedná člen představenstva samostatně. 26.8.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 13.3.2006 - 26.8.2014
Jméno: Oleg Chibovskij 26.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2014
Adresa: Jednosměrná 315, Kamenice 251 68
Jméno: Oleg Khibovskiy 13.3.2006 - 4.2.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.3.2006
Ve funkci: od 13.3.2006 do 30.6.2011
Adresa: Kolmá 35, Kamenice 251 68
Jméno: Alexander Khibovskiy 13.3.2006 - 4.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.3.2006 do 30.6.2011
Ve funkci: od 13.3.2006
Adresa: Kolmá 35, Kamenice 251 68
Jméno: Marianna Khibovskaja 13.3.2006 - 4.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.3.2006 do 30.6.2011
Ve funkci: od 13.3.2006
Adresa: Kolmá 35, Kamenice 251 68
Jméno: Oleg Khibovskiy 4.2.2013 - 26.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 30.6.2011 do 10.7.2014
Adresa: Kolmá 35, Kamenice 251 68
Jméno: Alexander Khibovskiy 4.2.2013 - 26.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2011 do 10.7.2014
Adresa: Kolmá 35, Kamenice 251 68
Jméno: Marianna Khibovskaja 4.2.2013 - 26.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2011 do 10.7.2014
Adresa: Kolmá 35, Kamenice 251 68

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marianna Chibovská 26.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.7.2014
Adresa: Jednosměrná 315, Kamenice 251 68
Jméno: Zuzana Větvičková 13.3.2006 - 15.7.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2006 do 14.5.2008
Ve funkci: od 13.3.2006 do 14.5.2008
Adresa: Pod višňovkou 1704/6, Praha 140 00
Jméno: Eva Racková 13.3.2006 - 15.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2006 do 14.5.2008
Ve funkci: od 13.3.2006 do 14.5.2008
Adresa: Hurbanova 1171/5, Praha 142 00
Jméno: Veronika Racková 13.3.2006 - 15.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2006 do 14.5.2008
Ve funkci: od 13.3.2006 do 14.5.2008
Adresa: Hurbanova 1171/5, Praha 142 00
Jméno: Jaroslav Pozníček 15.7.2008 - 26.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2008 do 14.11.2013
Ve funkci: od 15.5.2008 do 14.11.2013
Adresa: Ringhofferova 467, Kamenice 251 68
Jméno: Igor Poletaev 15.7.2008 - 26.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2008 do 10.7.2014
Adresa: Ruská federace
Moskva, Avangardnaja 12/48
Jméno: Rimma Poletaeva 15.7.2008 - 26.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2008 do 10.7.2014
Adresa: Ruská federace
Moskva, Avangardnaja 12/48

Vlastníci firmy INTERVITA a.s. IČO: 27433897

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 24 950 000 Kč 100% 15.9.2008
zakladni 2 000 000 Kč 100% 13.3.2006 - 15.9.2008

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 22 4.1.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 29 4.1.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 1 4.1.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 22 15.9.2008 - 4.1.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 29 15.9.2008 - 4.1.2014
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 1 15.9.2008 - 4.1.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 13.3.2006 - 15.9.2008

Sbírka Listin INTERVITA a.s. IČO: 27433897

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 10609/SL 40 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.11.2015 30.11.2015 11
B 10609/SL 39 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 27.11.2015 30.11.2015 9
B 10609/SL 38 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 27.11.2015 30.11.2015 11
B 10609/SL 37 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 27.10.2014 21.11.2014 9
B 10609/SL 36 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.7.2014 22.7.2014 24.9.2014 14
B 10609/SL 35 notářský zápis NZ 112/2013 Městský soud v Praze 14.11.2013 29.11.2013 3.2.2014 6
B 10609/SL 34 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 3.12.2013 5.12.2013 9
B 10609/SL 33 ostatní zápis ze zased. představenstva Městský soud v Praze 30.6.2011 31.1.2013 12.2.2013 2
B 10609/SL 32 ostatní zápis z jed. řádné VH Městský soud v Praze 31.5.2011 31.1.2013 12.2.2013 3
B 10609/SL 31 účetní závěrka r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.1.2013 17.1.2013 9
B 10609/SL 30 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.10.2012 22.10.2012 9
B 10609/SL 29 účetní závěrka 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 17.7.2012 16.8.2012 15
B 10609/SL 28 účetní závěrka 2006 VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2006 7.10.2010 11.10.2010 2
B 10609/SL 27 účetní závěrka 2006 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 7.10.2010 11.10.2010 4
B 10609/SL 26 účetní závěrka 2006 příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 7.10.2010 11.10.2010 8
B 10609/SL 25 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 30.4.2007 7.10.2010 11.10.2010 7
B 10609/SL 24 účetní závěrka 2009 VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2009 7.10.2010 11.10.2010 2
B 10609/SL 23 účetní závěrka 2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 7.10.2010 11.10.2010 4
B 10609/SL 22 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 30.4.2010 7.10.2010 11.10.2010 7
B 10609/SL 9 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 14.5.2008 20.8.2008 21.8.2008 2
B 10609/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.5.2008 20.8.2008 21.8.2008 1
B 10609/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.5.2008 20.8.2008 21.8.2008 1
B 10609/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.5.2008 20.8.2008 21.8.2008 1
B 10609/SL 8 ostatní -zápis z rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.5.2008 8.7.2008 24.7.2008 2
B 10609/SL 7 notářský zápis -NZ141/08 Městský soud v Praze 9.6.2008 8.7.2008 24.7.2008 4
B 10609/SL 6 ostatní -záp.ze zas.DR Městský soud v Praze 18.1.2006 22.3.2006 0
B 10609/SL 5 ostatní -záp.ze zas.předst. Městský soud v Praze 18.1.2006 22.3.2006 0
B 10609/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.2.2006 22.3.2006 0
B 10609/SL 3 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 9.2.2006 22.3.2006 0
B 10609/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 8/2006 Městský soud v Praze 16.1.2006 22.3.2006 17

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení INTERVITA a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu INTERVITA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.