INTERCONEX - MOBIL, a. s. Plzeň IČO: 60196629

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu INTERCONEX - MOBIL, a. s., která sídlí v obci Plzeň a bylo jí přiděleno IČO 60196629.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem INTERCONEX - MOBIL, a. s. se sídlem v obci Plzeň byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Klempířství a oprava karoserií , Opravy silničních vozidel a další.

Základní údaje o INTERCONEX - MOBIL, a. s. IČO: 60196629

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 1.4.1994
Spisová značka: B 506
IČO: 60196629
Obchodní firma: INTERCONEX - MOBIL, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 1.4.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.4.1994
Valná hromada dne 4.1.2017 rozhodla o: a) Snížení základního kapitálu společnosti celkem o částku 84.529.800,-- Kč, tj. ze současné výše základního kapitálu 98.646.800,-- Kč na částku 14.117.000,-- Kč. b) Navrhované snížení základního kapitálu bude provedeno těmito dvěma způsoby: 1) zrušením 6 kusů akcií na jméno série 01 označených č. 85, 86, 194, 195, 196 a 197 o jmenovité hodnotě každé akcie 503.300,-- Kč, které má společnost v majetku, a to tak, že společnost tyto akcie zničí. Tím dojde ke snížení základního kapitálu o 3.019.800,-- Kč. 2) snížením jmenovité hodnoty každé akcie, která nebude zrušena na základě usnesení uvedeného shora pod písmenem b) odstavec 1), a to z původní jmenovité hodnoty 503.300,-- Kč o 429.000,-- Kč na novou jmenovitou hodnotu každé akcie 74.300,-- Kč, a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem člena představenstva. Tím dojde ke snížení základního kapitálu o 81.510.000,-- Kč. c) Lhůta pro předložení akcií společnosti za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty na akcie činí 30 dnů od účinnosti snížení základního kapitálu, tj. ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Společnost vyplatí akcionářům částku odpovídající snížení základního kapitálu o 81.510.000,-- Kč provedenému snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to poměrně tak, že na každou akcii vyplatí částku ve výši 429.000,-- Kč, nejpozději do 60 dnů od účinnosti snížení základního kapitálu, tj. ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada dále souhlasila se započtením pohledávek, které má společnost vůči akcionářům z titulu závazkových právních vztahů, proti pohledávkám akcionářů vůči společnosti z titulu povinnosti společnosti vyplatit částku odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům. 4.1.2017
Společnost INTERCONEX - MOBIL, a. s., se sídlem Slovanská alej 1960/24, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 60196629 byla rozdělena formou odštěpení se vznikem nové společnosti, v důsledku čehož nezanikla, nýbrž část jejího jmění uvedená v projektu rozd ělení ze dne 27.5.2016 přešla na nově vzniklou společnost INTERCONEX Plzeň, a.s., se sídlem Slovanská alej 1960/24, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 05206766. 1.7.2016
Valná hromada dne 15.2.2016 schválila toto usnesení: a)Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1.509.900,-- Kč, tj. ze současné výše základního kapitálu 100.156.700,-- Kč na částku 98.646.800,-- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je splnění povinnosti podle ust. § 308 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., neboť společnost nabyla vlastní akcie a do jednoho roku ode dne jejich nabytí akcie nezcizila, proto společnost akcie zruší a sníží o jejic h jmenovitou hodnotu základní kapitál. b)Navrhované snížení základního kapitálu bude provedeno zrušením tří kusů akcií na jméno série 01 označených č. 87, 198 a 199 o jmenovité hodnotě každé akcie 503.300,-- Kč, které má společnost v majetku, a to tak, že společnost tyto akcie zničí. 17.2.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.9.2014
Usnesením valné hromady ze dne 16.7.2014, o kterém byl pořízen notářský zápis čj. N 195/2014 NZ 185/2014, bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty ( ust. § 544 odst. 1 písm. a) zák. č. 90/2012 Sb), a to o částku 21 233 300,- Kč , tj. z částky 121 390 000,- Kč na částku 100 156 700,- Kč. 8.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 8.9.2014 - 30.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 8.9.2014 - 30.9.2015
Valná hromada konaná dne 27. 6. 2003 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti INTERCONEX - MOBIL, a. s. se sídlem Plzeň, Slovanská alej 24, PSČ 317 05, identifikační číslo 601 96 629 z částky 177 905 000,- Kč (jednostosedmdesátsedmmilionůdevětsetpěttisíc korun českých) o částku 56 515 000,- Kč (padesátšestmilionůpětsetpatnácttisíc korun českých) na částku 121 390 000,- Kč (jednostodvacetjedenmiliontřistadevadesáttisíc korun českých). a) Důvod snížení základního kapitálu: v souladu s ust. § 161b odst. 4 obchodního zákoníku vznikla společnosti povinnost snížit základní kapitál o 22ks vlastních akcií č.200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214, 215,216,217,218,219,220,221 ve jmenovité hodnotě 805 000,- Kč jedné akcie, neboť společnost vykázala v rozvaze vlastní akcie ve jmenovité hodnotě 17 710 000,- Kč celkem a součet výše základního kapitálu a částek uvedených v § 178 odst. 2 písm. a) a b) obchodního zákoníku přesáhl hodnotu vlastního kapitálu o částku vyšší než činí hodnota těchto vlastních akcií a společnost nesplnila podmínky uvedené v ust. § 161a odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku. Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude odúčtována proti evidované účetní hodnotě vlastních akcií. Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje o 17 710 000,- Kč. Způsob snížení základního kapitálu: zničením 22 kusů listinných akcií č.200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214, 215,216,217,218,219,220,221. b) Důvod snížení základního kapitálu: pokrytí ztrát z minulých období Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztrát z minulých období. Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje o 38 805 000,- Kč. Způsob snížení základního kapitálu: snížením jmenovité hodnoty každé akcie z 805 000,- Kč (osmsetpěttisíc korun českých) na 610 000,- Kč (šestsetdesettisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede vyznačením nové jmenovité hodnoty akcie. Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně: Představenstvo vyzve akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili společnosti ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne uveřejnění výzvy za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií. 16.8.2003 - 15.6.2004
Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti INTERCONEX-MOBIL, a.s. z částky 221.000.000,- Kč (slovy:dvěstědvacetjedenmilionkorunčeských) o částku 43.095.00,- Kč (slovy:čtyřicettřimilionůdevadesátpěttisíckorunčeských) na 177.905.000,- Kč (slovy:jednostosedmsedátsedmmilionůdevětsetpěttisíckorunčeských). a) Důvodem snížení základního kapitálu: pokrytí ztrát z minulých období. Částka odpovádající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztrát z minulých období. V souladu s ust. § 216a odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění nesmí být v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch akcionářů. b) Rozsah snížení: základní kapitál se snižuje z 221.000.000,- Kč (slovy: dvěstědvacetjedenmilionkorunčeských) o částku 43.095.000,- Kč (slovy: čtyřicettřimilionůdevadesátpěttisíckorunčeských) na 177.905.000,- Kč (slovy:jednostosedmdesátsedmmilionůdevětsetpěttisíckorunčeských). c) Způsob snížení základního kapitálu: snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000.000,- Kč (slovy: jednohomiluonukorunčeských) na 805.000,- Kč (slovy: osmsetpětticíckorunčeských). d) Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně: Představesntvo vyzve akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili společnosti ve lhůtě nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni, obchodního rejstříku, o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.9.2002 - 11.12.2002
Usnesení řádné valné hromady konané dne 16.7.2001: Valná hromada v souladu s ust. § 211 obchodního zákoníku schvaluje návrh na snížení základního kapitálu společnosti takto: a) dosavadní výšek základního kapitálu společnosti 221.000.000,- Kč (slovy Dvěstědvacetjedenmilionkorunčeských) se snižuje na 158.000.000,- Kč (slovy: Jednostopadesátosmmilionůkorunčeských), tedy o částku 63.000.000,- Kč (slovy: Šedesáttřimilionůkorunčeských) b) důvodem snížení základního kapitálu společnosti je pokrytí ztrát z minulých období c) rozsah snížení základního kapitálu činí pevnou částku 63.000.000,- Kč (slovy: Šedesáttřimilionůkorunčeských) d) způsobem jak má být snížení základního kapitálu provedeno, je vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi cenných papírů, výše úplaty za jednu akcii činí 142.827,- Kč (slovy: Jednostočtyřicetdvatisícosmsetpadesát- sedmkorunčeských), kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, akcionáři předloží listinné akcie společnosti do 31.12.2001 (slovy: třicátéhoprvého prosince roku dvoutisícíhoprvého). 18.9.2001 - 28.5.2002

Aktuální kontaktní údaje INTERCONEX - MOBIL, a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60196629
Obchodní firma: INTERCONEX - MOBIL, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 15.3.1994
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60196629
Firma: INTERCONEX - MOBIL, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 2-Slovany
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.4.1994

Kontakty na INTERCONEX - MOBIL, a. s. IČO: 60196629

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Slovanská alej 1960/24 , Plzeň 326 00 8.9.2014
Sídlo: Slovanská alej 1960/24 , Plzeň 326 00 31.8.1995 - 8.9.2014
Sídlo: Ve struhách 1076/27 , Praha 160 00 1.4.1994 - 31.8.1995

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Slovanská alej 1960/24, Plzeň 326 00

Obory činností INTERCONEX - MOBIL, a. s. IČO: 60196629

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Opravy silničních vozidel 8.9.2014
Klempířství a opravy karosérií 8.9.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.9.2014
Silniční motorová doprava- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 8.9.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 8.9.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.9.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 25.8.2004 - 8.9.2014
silniční motorová doprava nákladní 28.5.2002 - 8.9.2014
spisová činnost včetně likvidace vytříděných písemností 29.12.2000 - 8.9.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 29.12.2000 - 8.9.2014
opravy motorových vozidel 29.12.2000 - 8.9.2014
opravy karosérií 29.12.2000 - 8.9.2014
pronájem nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb 29.12.2000 - 8.9.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.) 1.4.1994 - 8.9.2014
realitní kancelář 1.4.1994 - 8.9.2014
marketing, propagace, reklama 1.4.1994 - 8.9.2014
činnost organizačních a ekonomických poradců 1.4.1994 - 8.9.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Slovanská alej 1960/24 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1003312811
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 25.9.1995
Provozovna č. 2
Provozovna: U Prazdroje 64/7 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1012158756
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 18.4.2018

Živnost č. 2 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.10.1995

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.10.1995

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.2000

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.5.2004

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Realitní kancelář

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Marketing, propagace, reklama

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.3.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Spisová činnost včetně likvidace vytříděných písemností

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti reklamních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti

Vedení firmy INTERCONEX - MOBIL, a. s. IČO: 60196629

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. K jednání za společnost jsou oprávněni všichni členové představenstva, a to každý samostatně. 8.9.2014
Způsob jednání za společnost: K jednání za společnost jsou oprávněni všichni členové představenstva, a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva, každý samostatně. 31.8.1995 - 8.9.2014
Způsob jednání za společnost: K jednání za společnost jsou oprávněni všichni členové představenstva nebo ředitel společnosti, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva nebo ředitel společnosti, každý samostatně. 1.4.1994 - 31.8.1995
Jméno: Václav Jáchim 30.9.2015
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: od 30.6.2015
Adresa: Glazunovova 885/8, Praha 148 00
Jméno: Jaroslav Průcha 30.9.2015
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 30.6.2015
Adresa: Barákova 563/83, Plzeň 326 00
Jméno: Ludvik Krajči 1.4.1994 - 31.8.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Budyňská 232/20, Praha 165 00
Jméno: Alena Kubešová 1.4.1994 - 31.8.1995
Funkce: člen představenstva a ředitel
Adresa: Mezivrší 1324/42, Praha 147 00
Jméno: Vladimír Kekrt 1.4.1994 - 16.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: S. K. Neumanna 1893/11, Praha 182 00
Jméno: Václav Jáchim Ml. 31.8.1995 - 21.3.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 30.11.2000
Ve funkci: do 30.11.2000
Adresa: Glazunovova 885/8, Praha 148 00
Jméno: Václav Jáchim St. 31.8.1995 - 21.3.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 30.11.2000
Adresa: Čermákova 2498/46, Plzeň 301 00
Jméno: Jaroslav Průcha 16.4.1997 - 21.3.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 16.7.2002
Adresa: Barákova 563/83, Plzeň 326 00
Jméno: Václav Jáchim St. 21.3.2006 - 24.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Adresa: Čermákova 2498/46, Plzeň 301 00
Jméno: Jaroslav Průcha 21.3.2006 - 24.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Adresa: Barákova 563/83, Plzeň 326 00
Jméno: Václav Jáchim 15.1.2009 - 24.11.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Adresa: Glazunovova 885/8, Praha 148 00
Jméno: Václav Jáchim 24.11.2010 - 8.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010
Ve funkci: od 28.6.2010
Adresa: Glazunovova 885/8, Praha 148 00
Jméno: Jaroslav Průcha 24.11.2010 - 8.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010
Adresa: Barákova 563/83, Plzeň 326 00
Jméno: Václav Jáchim 24.11.2010 - 8.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010
Adresa: Čermákova 2498/46, Plzeň 301 00
Jméno: Václav Jáchim 8.9.2014 - 30.9.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010
Ve funkci: od 28.6.2010 do 28.6.2015
Adresa: Glazunovova 885/8, Praha 148 00
Jméno: Jaroslav Průcha 8.9.2014 - 30.9.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010
Ve funkci: do 28.6.2015
Adresa: Barákova 563/83, Plzeň 326 00
Jméno: Václav Jáchim 8.9.2014 - 30.9.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010
Ve funkci: do 28.6.2015
Adresa: Čermákova 2498/46, Plzeň 301 00
Jméno: Václav Jáchim 30.9.2015 - 19.7.2016
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 30.6.2015 do 10.7.2016
Adresa: Čermákova 2498/46, Plzeň 301 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Pavla Voříšková 30.9.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Ve funkci: od 30.6.2015
Adresa: 30, Chválenice 332 04
Jméno: Ing. Irena Směšná 1.3.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Ve funkci: od 30.6.2015
Adresa: Heydukova 1391 , 332 02 Starý Plzenec Česká republika
Jméno: Hana Jezberová 1.4.1994 - 6.2.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Letohradská 805/12, Praha 170 00
Jméno: JUDr. Miluška Blahová 1.4.1994 - 31.8.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Daškova 3082/9, Praha 143 00
Jméno: Lydie Lošťáková 6.2.1995 - 31.8.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hruškova 7 , Praha 10 Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Rojík 31.8.1995 - 16.4.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Ruská 2374/61, Plzeň 326 00
Jméno: Alena Jáchimová 1.4.1994 - 29.3.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Hraně 1140/54, Plzeň 312 00
Jméno: Alena Kubešová 31.8.1995 - 29.3.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Mezivrší 1324/42, Praha 147 00
Jméno: Jiří Kumst 16.4.1997 - 21.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 16.7.2002
Adresa: Francouzská třída 2252/65, Plzeň 326 00
Jméno: Alena Jáchimová 29.3.2000 - 21.3.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 30.6.2005
Adresa: Na Hraně 1140/54, Plzeň 312 00
Jméno: Pavla Voříšková 29.3.2000 - 21.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.6.2005
Adresa: 19, Chválenice 332 04
Jméno: Jiří Kumst 21.3.2006 - 24.11.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Adresa: Francouzská třída 2252/65, Plzeň 326 00
Jméno: Alena Jáchimová 21.3.2006 - 24.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Adresa: Na Hraně 1140/54, Plzeň 312 00
Jméno: Pavla Voříšková 21.3.2006 - 24.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2005 do 28.6.2010
Adresa: 19, Chválenice 332 04
Jméno: Pavla Voříšková 24.11.2010 - 15.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010
Adresa: 19, Chválenice 332 04
Jméno: Alena Jáchimová 24.11.2010 - 15.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010
Ve funkci: do 27.6.2012
Adresa: Na Hraně 1140/54, Plzeň 312 00
Jméno: Jiří Kumst 24.11.2010 - 8.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010
Ve funkci: od 28.6.2010
Adresa: Francouzská třída 2252/65, Plzeň 326 00
Jméno: Pavla Voříšková 15.11.2012 - 8.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010
Adresa: 30, Chválenice 332 04
Jméno: Ing. Irena Směšná 15.11.2012 - 8.9.2014
Trvání členství: od 28.6.2012
Adresa: Jetelová 867, Starý Plzenec 332 02
Jméno: Jiří Kumst 8.9.2014 - 30.9.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010
Ve funkci: od 28.6.2010 do 28.6.2015
Adresa: Francouzská třída 2252/65, Plzeň 326 00
Jméno: Pavla Voříšková 8.9.2014 - 30.9.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2010
Ve funkci: do 28.6.2015
Adresa: 30, Chválenice 332 04
Jméno: Ing. Irena Směšná 8.9.2014 - 30.9.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012
Ve funkci: do 28.6.2015
Adresa: Jetelová 867, Starý Plzenec 332 02
Jméno: Ing. Irena Směšná 30.9.2015 - 1.3.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Ve funkci: od 30.6.2015
Adresa: Jetelová 867, Starý Plzenec 332 02
Jméno: Jiří Kumst 30.9.2015 - 31.10.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 30.6.2015 do 17.10.2017
Adresa: Francouzská třída 2252/65, Plzeň 326 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Václav Martínek 20.10.1999 - 21.3.2006
Adresa: Rabštejnská 1569/17, Plzeň 323 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jaroslav Průcha
Člen statutárního orgánu: Václav Jáchim

Vlastníci firmy INTERCONEX - MOBIL, a. s. IČO: 60196629

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 14 117 000 Kč - 22.5.2017
zakladni 98 646 800 Kč - 25.7.2016 - 22.5.2017
zakladni 100 157 000 Kč - 8.9.2014 - 25.7.2016
zakladni 121 390 000 Kč - 15.6.2004 - 8.9.2014
zakladni 177 905 000 Kč - 11.12.2002 - 15.6.2004
zakladni 221 000 000 Kč - 6.2.1995 - 11.12.2002
zakladni 1 000 000 Kč - 1.4.1994 - 6.2.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 74 300 Kč 190 22.5.2017
Akcie na jméno 503 300 Kč 196 25.7.2016 - 22.5.2017
Akcie na jméno 503 300 Kč 199 8.9.2014 - 25.7.2016
Akcie na majitele 610 000 Kč 199 15.6.2004 - 8.9.2014
Akcie na majitele 805 000 Kč 221 11.12.2002 - 15.6.2004
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 221 6.2.1995 - 11.12.2002
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 1.4.1994 - 6.2.1995

Sbírka Listin INTERCONEX - MOBIL, a. s. IČO: 60196629

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 506/SL 47 notářský zápis [N 27/2016, NZ 34/2016] Krajský soud v Plzni 15.2.2016 17.2.2016 5
B 506/SL 46 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 30.6.2015 26.8.2015 7.10.2015 1
B 506/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 30.6.2015 26.8.2015 7.10.2015 1
B 506/SL 43 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 23.6.2014 28.11.2014 19.3.2015 44
B 506/SL 42 notářský zápis Nz 185/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 17.7.2014 29.8.2014 19.9.2014 21
B 506/SL 41 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 21.6.2013 25.10.2013 29.10.2013 43
B 506/SL 40 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání Krajský soud v Plzni 28.6.2012 30.10.2012 15.11.2012 3
B 506/SL 39 rozhod. o statut. orgánu stoupení z funkce člnky DR Krajský soud v Plzni 27.6.2012 8.11.2012 15.11.2012 1
B 506/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 27.6.2012 8.11.2012 15.11.2012 1
B 506/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 20.6.2012 9.10.2012 9.10.2012 43
B 506/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 15.6.2011 28.7.2011 29.7.2011 42
B 506/SL 35 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 28.6.2010 18.11.2010 24.11.2010 21
B 506/SL 34 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 3.8.2010 18.11.2010 24.11.2010 3
B 506/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 28.6.2010 18.11.2010 24.11.2010 1
B 506/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 28.6.2010 18.11.2010 24.11.2010 1
B 506/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Plzni 28.6.2010 18.11.2010 24.11.2010 4
B 506/SL 30 notářský zápis Nz 295/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 28.6.2010 18.11.2010 24.11.2010 3
B 506/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 11.6.2010 6.9.2010 6.9.2010 35
B 506/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 26.6.2009 25.8.2009 25.8.2009 31
B 506/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 27.6.2008 25.8.2009 25.8.2009 34
B 506/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 27.6.2007 25.8.2009 25.8.2009 36
B 506/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 23.6.2006 25.8.2009 25.8.2009 35
B 506/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 24.6.2005 25.8.2009 25.8.2009 36
B 506/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 27.1.2006 14.2.2006 21.3.2006 3
B 506/SL 22 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 30.6.2005 14.2.2006 21.3.2006 3
B 506/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 18.8.2004 20.8.2004 30
B 506/SL 19 notářský zápis Nz 279/2004 - změna stanov Krajský soud v Plzni 5.8.2004 7.8.2004 7.8.2004 3
B 506/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.6.2004 4.8.2004 5.8.2004 19
B 506/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.6.2003 15.4.2004 25.5.2004 19
B 506/SL 17 notářský zápis -NZ 212/2003 rozh.VH Krajský soud v Plzni 27.6.2003 21.7.2003 28.7.2003 6
B 506/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 6.6.2003 21.7.2003 25.7.2003 38
B 506/SL 15 účetní závěrka k 30.9.2002 Krajský soud v Plzni 17.10.2002 19.11.2002 6.12.2002 7
B 506/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 10.8.2002 19.11.2002 6.12.2002 19
B 506/SL 13 notářský zápis Nz 150/2002 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 25.7.2002 19.11.2002 6.12.2002 6
B 506/SL 12 notářský zápis Nz 150/2002 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 5.8.2002 21.8.2002 29.8.2002 6
B 506/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2001 Krajský soud v Plzni 15.7.2002 21.8.2002 29.8.2002 12
B 506/SL 10 účetní závěrka 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 15.6.2001 21.8.2002 29.8.2002 22
B 506/SL 9 notářský zápis -NZ 201/2001 rozh.MVH+ÚZ stan. Krajský soud v Plzni 30.10.2001 28.11.2001 7.5.2002 26
B 506/SL 8 účetní závěrka -zpráva o hospodaření 2000 Krajský soud v Plzni 1.8.2001 1.8.2001 27.9.2001 4
B 506/SL 7 ostatní -zpráva DR Krajský soud v Plzni 31.7.2001 1.8.2001 27.9.2001 1
B 506/SL 6 účetní závěrka 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 31.12.2000 1.8.2001 27.9.2001 16
B 506/SL 5 notářský zápis -NZ 138/2000 rozh.VH+stanovy Krajský soud v Plzni 16.7.2001 1.8.2001 27.9.2001 28
B 506/SL 4 ostatní -zápis z řádné VH z 30.8.99 Krajský soud v Plzni 30.8.1999 3.11.1999 7.2.2001 33
B 506/SL 2 účetní závěrka 1996, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 4.4.1997 24.7.1997 24.7.1997 16
B 506/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti -Nz 177/97 - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0
B 506/SL 1 zakladatelské dokumenty - NEDOLOŽENY Krajský soud v Plzni 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení INTERCONEX - MOBIL, a. s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu INTERCONEX - MOBIL, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.