innogy Energie, s.r.o. Praha 10 IČO: 49903209

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu innogy Energie, s.r.o., která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 49903209.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma innogy Energie, s.r.o. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem innogy Energie, s.r.o. se sídlem v obci Praha 10 byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o innogy Energie, s.r.o. IČO: 49903209

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 6.1.2014
Spisová značka: C 220583
IČO: 49903209
Obchodní firma: innogy Energie, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 1.1.2014
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 8.7.2014 - 21.10.2014
Společnost RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209, se jako rozdělovaná společnost zúčastnila přeměny ve formě rozdělení odštěpením sloučením. V důsledku této přeměny došlo k odštěpení části jejího jmění a jeho přechodu na nástupnickou společnost RWE Česká republika a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 Praha 10 - Strašnice, IČ: 24275051. Rozsah odštěpované části jmění rozdělované společnosti je uveden v Projektu rozdělení ze dne 13.3.2014. 1.6.2014
Společnost RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 49903209, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 49970607, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1246, se zanikající společností Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 47675748, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757, se zanikající společností Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 60108789, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19343, a se zanikající společností RWE Key Account CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10, Strašnice, IČ: 28416163, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139953. Na nástupnickou společnost RWE Energie, s.r.o. přešlo jmění zanikajících společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. Nástupnická společnosti RWE Energie, s.r.o. vstoupila do právního postavení zanikajících společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. V rámci této fúze změnila nástupnická společnost svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 1.1.2014
Vdůsledku fúze sloučením přešlo na společnost Severočeská plynárenská, a.s. jmění zanikající společnosti Středočeská plynárenská, a.s., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, IČ 601 93 158 adále jmění zanikající společnosti Západočeská plynárenská, a.s., se sídlem Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň, IČ 497 90 315. 1.6.2009
Na základě smlouvy oprodeji části podniku uzavřené dne 21.11.2007 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. aspolečností RWE Distribuční služby, s.r.o. byla prodána část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. 1.1.2008
Na základě smlouvy ovkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2006 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. jako prodávajícím aspolečností SČP Net, s.r.o. jako kupujícím byla vložena část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti SČP Net, s.r.o. 9.1.2007
Na základě smlouvy ovkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2005 mezi společností Severočeská plynárenská, a.s. jako prodávajícím aspolečností SČP Net, s.r.o. jako kupujícím byla vložena část podniku společnosti Severočeská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti SČP Net, s.r.o. 2.1.2007 - 9.1.2007
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 14.8.2006 toto usnesení:1. Společnost RWE Gas International B.V., se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemské království, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Obchodní aprůmyslovou komorou vAmsterdamu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen "Hlavní akcionář"), (i) výpisem ze svého majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným kpracovnímu dni bezprostředně předcházejícímu dni konání valné hromady a (ii) svým čestným prohlášením osvědčila, že vlastní akcie vydané společností Severočeská plynárenská, a.s. (dále jen "Společnost"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,84% základního kapitálu Společnosti asnimiž je spojen 96,84% podíl na hlasovacíh právech společnosti, konkrétně pak 675 860 akcií majících ISIN CZ0005092452 a 322 695 akciích majících ISIN 770950001881.Výše uvedené údaje osvědčující skutečnost, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, vyplývají izvýpisu zregistru eminenta cenných papírů, vyhotoveného krozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě.2. Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i anásl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ISIN CZ 0005092452 a 770950001881, vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo kakciím vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem ktomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie Společnosti protiplnění ve výši 4 369 Kč za jednu akcii Společnosti. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 127/2006 ze dne 29.6.2006 zpracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou (dále jen "Znalecký posudek"). Znalec dospěl ve Znaleckém posudku knásledujícímu závěru:- "S ohledem na účel apředmět ocenění, získané informace, provedené analýzy, vymezené předpoklady apoužitou metodologii byla stanovena hodnota účastnických cenných papírů ISIN: CZ 0005092452 a 770950001881 společnosti Severočeská plynárenská, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 49903209, kdatu ocenění 30.4.2006 ve výši 4 369 Kč (slovy: čtyři tisíce tři sta šedesát devět korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 4 369 Kč za jednu akcii, dle § 183i anásl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Severočeská plynárenská, a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů aodpovídající závěru znalcem provedené oceňovac 24.8.2006
Omezení převoditelnosti akcií na jméno :Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valnéhromady. 15.3.2000 - 11.2.2002
Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno, které jsou v držení obcí, jsou převoditelnépouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi na území vymezenémtéto společnosti v autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ana místně příslušné regionální energeického sdružení obcí -Elektrárenské a plynárenské sdružení měst a obcí severních Čech. 15.12.1999 - 15.3.2000
Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno, které jsou v držení obcí, jsoupřevoditelné pouze se souhlasem valné hromady mezi obcemi naúzemí vymezeném této společnosti v autorizaci Ministerstvaprůmyslu a obchodu a na místně příslušné regionální energetickésdružení obcí - Elektrárenské a plynárenské sdružení měst a obcíseverních Čech. 21.8.1997 - 15.3.2000
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií je možnýpouze se souhlasem představenstva po schválení dozorčí radou.Akcie jsou převoditelné pouze mezi majiteli těchto akcií. 4.3.1997 - 21.8.1997
Rozsah splacení základního jmění: 1 031 131 000,- Kč 4.3.1997 - 4.3.1997
Výše základního jmění akciové společnosti: 1 031 131 000,- Kč 7.4.1995 - 4.3.1997
Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře-šel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, veznění zákona č. 210/1993 Sb.. 1.1.1994
Výše základního jmění akciové společnosti: 1 031 131 000,-- Kča je rozděleno na:l 016 371 akcií na majitele ve jm. hodnotě po 1 000,-- Kč14 760 akcií na jméno (z toho je 14 760 zaměstnaneckých ak-cií) po 1 000,-- Kč 1.1.1994 - 7.4.1995

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49903209
Obchodní firma: innogy Energie, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 1.1.1994
Celkový počet živností: 41
Aktivních živností: 7

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49903209
Firma: innogy Energie, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1994

Základní údaje datové schránky

IČO: 49903209
Jméno subjektu: RWE Energie, s.r.o.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: cgtf5yr

Základní údaje DPH

IČO: 49903209
DIČ: CZ49903209
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: innogy Energie, s.r.o.
Sídlo: Limuzská 3135/12 PRAHA 10 - STRAŠNICE 108 00 PRAHA 108
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
117663553/0300 24.10.2015
107-5787430217/0100 16.7.2015
35-3900010267/0100 31.12.2013
209296033/0300 31.12.2013
43-1677390287/0100 31.12.2013
209098053/0300 31.12.2013
409047533/0300 31.12.2013
17391933/0300 31.12.2013
19-15703761/0100 31.12.2013
19-6352560287/0100 31.12.2013
19-3416810297/0100 31.12.2013
19-887850267/0100 31.12.2013
19-5191740257/0100 31.12.2013
27-488730217/0100 31.12.2013
17168213/0300 31.12.2013
17392493/0300 31.12.2013
17529373/0300 31.12.2013
17529453/0300 31.12.2013
19-5191730227/0100 31.12.2013
35-1445540207/0100 31.12.2013
35-1445550237/0100 31.12.2013
576890237/0100 31.12.2013
10014-3002511/0100 31.12.2013
19-3002511/0100 31.12.2013
43-1677370227/0100 31.12.2013
764764764/0300 31.12.2013
676676676/0300 31.12.2013
27-3805621/0100 31.12.2013
828828828/0300 31.12.2013
43-1680480267/0100 31.12.2013
27-3410780277/0100 1.4.2013
19-2304411/0100 1.4.2013
19-2101411/0100 1.4.2013
4814740217/0100 1.4.2013
19-2609311/0100 1.4.2013
19-15004311/0100 1.4.2013
43-1677300237/0100 1.4.2013
17478553/0300 1.4.2013
17228423/0300 1.4.2013
17228503/0300 1.4.2013
17228343/0300 1.4.2013
815077113/0300 1.4.2013
3813810207/0100 1.4.2013
17229303/0300 1.4.2013
19-2793390297/0100 1.4.2013
17231083/0300 1.4.2013
17478473/0300 1.4.2013
17227893/0300 1.4.2013
1155602/0800 1.4.2013
10006-63202021/0100 1.4.2013
2304411/0100 1.4.2013
19-2965360247/0100 1.4.2013
CZ9003001712800117663553 23.10.2015
CZ6601000001075787440247 16.7.2015
CZ2801000000431677290227 31.12.2013
CZ3701000000431677270277 31.12.2013
CZ0901000000431678930257 31.12.2013
CZ0501000001070114030267 31.12.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1994

Kontakty na innogy Energie, s.r.o. IČO: 49903209

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Limuzská 3135 , 108 00 Praha 10 Česká republika
Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10
1.1.2014
Sídlo: Klíšská 940 , 401 17 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40117
22.7.1998 - 1.1.2014
Sídlo: Klíšská 940 , 407 17 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40717
1.1.1994 - 22.7.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Limuzská 3135/12, Praha 108 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Limuzská 3135/12, Strašnice, 10800 Praha 10

Obory činností innogy Energie, s.r.o. IČO: 49903209

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
projektová činnost ve výstavbě 27.6.2016
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.7.2014
obchod selektřinou 10.3.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.10.2008
montáž, opravy, revize azkoušky vyhrazených plynových zařízení aplnění nádob plyny 4.7.2007 - 8.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 13.4.2007
pronájem apůjčování věcí movitých 13.4.2007 - 8.7.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 13.4.2007 - 8.7.2014
zprostředkování obchodu aslužeb 13.4.2007 - 8.7.2014
realitní činnost 13.4.2007 - 29.10.2008
pořádání odborných kurzů, školení ajiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 13.4.2007 - 29.10.2008
zpracování dat, služby databank, správa sítí 13.4.2007 - 29.10.2008
testování, měření, analýzy akontroly 13.4.2007 - 29.10.2008
správa aúdržba nemovitostí 13.4.2007 - 29.10.2008
nakládání sodpady (vyjma nebezpečných) 13.4.2007 - 29.10.2008
kopírovací práce 13.4.2007 - 29.10.2008
skladování zboží amanipulace snákladem 13.4.2007 - 29.10.2008
činnost technických poradců voblasti životního prostředí 13.4.2007 - 29.10.2008
reklamní činnost amarketing 13.4.2007 - 29.10.2008
poskytování technických služeb 13.4.2007 - 29.10.2008
technicko-organizační činnost voblasti požární ochrany 13.4.2007 - 29.10.2008
poskytování služeb voblasti bezpečnosti aochrany zdraví při práci 13.4.2007 - 29.10.2008
silniční motorová doprava osobní-příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily 13.4.2007 - 29.10.2008
obchod splynem 23.6.2005
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 6.10.2003 - 8.7.2014
distribuce plynu 29.11.2002 - 4.5.2007
pronájem bytových a nebytových prostor 21.8.1997 - 8.7.2014
projektová činnost ve výstavbě 6.5.1997 - 29.10.2008
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování 6.5.1997 - 29.10.2008
činnost organizačních poradců v oblastni plynárenství 12.3.1996 - 8.7.2014
školící činnost a pořádání kurzů (nevztahuje se na kurzy uvedenév příloze 2 skupina 214 zák.č.455/91 Sb.) 12.3.1996 - 8.7.2014
investorsko-inženýrská činnost ve stavebnictví 12.3.1996 - 29.10.2008
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 12.3.1996 - 29.11.2002
poskytování ubytovacích služeb v režimu živností volných(nevztahuje se na kategorie uvedené v příloze 3 zák.č.455/91Sb.) 12.3.1996 - 29.11.2002
pronájem průmyslového zboží 1.1.1994 - 8.7.2014
pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů 1.1.1994 - 8.7.2014
automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 8.7.2014
projektování elektrických zařízení 1.1.1994 - 29.10.2008
poskytování software 1.1.1994 - 29.10.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 29.10.2008
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení 1.1.1994 - 4.7.2007
ubytování v ubytovacích zařízení (do třídy +) 1.1.1994 - 29.11.2002
výroba, úprava, uskladnění, rozvod, tranzit, nákup a prodejtopných plynů a prodej odpadního tepla 1.1.1994 - 29.11.2002
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 6.5.1997
provádění inženýrských staveb 1.1.1994 - 6.5.1997
provádění průmyslových staveb 1.1.1994 - 6.5.1997
stavitel 1.1.1994 - 6.5.1997
výzkum, vývoj, strojírenská výroba a stavebně montážní činnostpro potřeby plynárenského odvětví 1.1.1994 - 12.3.1996
aplikovaný výzkum a vývojové práce v oblasti užití topných ply-nů 1.1.1994 - 12.3.1996
strojírenská výroba plynových zařízení 1.1.1994 - 12.3.1996
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 1.1.1994 - 12.3.1996
strojírenská výroba regulační techniky 1.1.1994 - 12.3.1996
výroba, opravy a montáž měřiděl 1.1.1994 - 12.3.1996
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkouškyvyhrazených tlakových zařízení 1.1.1994 - 12.3.1996
výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektro-niky 1.1.1994 - 12.3.1996
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 12.3.1996
technicko inženýrská činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 12.3.1996
elektroinstalatérství 1.1.1994 - 12.3.1996
plynoinstalatérství 1.1.1994 - 12.3.1996
poradenství v oblasti měření a regulace 1.1.1994 - 12.3.1996
poradenství v oblasti plynárenství 1.1.1994 - 12.3.1996
organizační zajištění školení 1.1.1994 - 12.3.1996
silniční motorová doprava (veřejná osobní hromadná nepravidelnávnitrostátní a mezinárodní, veřejná nákladní vnitrostátní) 1.1.1994 - 12.3.1996
investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím apotrubních systémů 1.1.1994 - 12.3.1996
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.1.1994 - 12.3.1996
periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 1.1.1994 - 12.3.1996
plnění tlakových nádob na plyny 1.1.1994 - 12.3.1996

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 19.1.2017
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronickýcha telekomunikačních zařízení 19.1.2017
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 19.1.2017
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 19.1.2017

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Klíšská 940/96 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1005381895
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 22.8.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Limuzská 3135/12 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1010931806
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 30.11.2016

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.12.2006

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.5.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Limuzská 3135/12 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1010931806
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.5.2016

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.11.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Limuzská 3135/12 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1010931806
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.11.2016

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.11.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Limuzská 3135/12 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1010931806
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.11.2016

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.11.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Limuzská 3135/12 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1010931806
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.11.2016

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.11.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Limuzská 3135/12 , Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny: 1010931806
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.11.2016

Živnost č. 8 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 8.10.2008

Živnost č. 9 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem motorových vozidel a stavebních mechanizmů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 21.11.2006

Živnost č. 13 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1996

Živnost č. 15 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 21.11.2006

Živnost č. 16 Investorsko inženýrská činnost ve stavebnictví (neopravňuje k projektování)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.1994
Zánik oprávnění: 8.10.2008

Živnost č. 20 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.12.1994
Zánik oprávnění: 1.7.2000

Živnost č. 21 poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.12.1994
Zánik oprávnění: 29.7.2002

Živnost č. 22 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.12.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1996

Živnost č. 23 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.1.1995
Zánik oprávnění: 13.3.2009

Živnost č. 25 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.1.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 26 Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.1.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 27 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.8.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1996

Živnost č. 28 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.7.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.6.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.2006
Zánik oprávnění: 8.10.2008

Živnost č. 40 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.2006
Zánik oprávnění: 8.10.2008

Živnost č. 41 Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.2007
Zánik oprávnění: 8.10.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Opravy elektrických zařízení
Obchod s elektřinou
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti

Vedení firmy innogy Energie, s.r.o. IČO: 49903209

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Zbyněk Solecký 1.1.2014
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2014
Adresa: Augustinova 2064 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Augustinova 2064/14, Chodov, 148 00 Praha 4
Jméno: Tomáš Varcop 18.10.2014
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2014
Adresa: Riegrova 812 , 738 01 Frýdek-Místek - Místek Česká republika
Frýdek-Místek - Místek, Riegrova 812, PSČ 73801
Jméno: Ing. Roman Budinský 1.1.1994 - 7.4.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sovova 2 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Sovova 2, PSČ 40001
Jméno: Ing. Miloslav Zaur 1.1.1994 - 7.4.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vinařská 8 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Vinařská 8, PSČ 40001
Jméno: Ing. Rudolf Geltner 1.1.1994 - 7.4.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Gercenova 14 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Gercenova 14, PSČ 10200
Jméno: Ing. Petr Zouzalík 1.1.1994 - 6.5.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 17. listopadu 288 , 400 10 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, 17. listopadu 288/25, PSČ 40010
Jméno: Ing. Antonín Kopenec 1.1.1994 - 22.7.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Karla IV. 44 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Karla IV. 44/9, PSČ 40003
Jméno: Ing. Miloslav Zaur 7.4.1995 - 15.12.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Vinařská 8 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Vinařská 8, PSČ 40001
Jméno: Ing. Roman Budinský 7.4.1995 - 31.3.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 9.12.1998
Ve funkci: od 26.1.1999
Adresa: Sovova 2 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Sovova 2, PSČ 40001
Jméno: Ing. Vladislav Vokoun 7.4.1995 - 31.3.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.1998 do 16.5.2002
Adresa: Na Kačírku 22 , Liberec Česká republika
Liberec, Na Kačírku 22/495
Jméno: Ing. Miloslav Zaur 15.12.1999 - 31.3.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.12.1998
Ve funkci: od 26.1.1999
Adresa: Novoveská 360 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Novoveská 360/12, PSČ 40003
Jméno: Ing. Milan Andrýsek 6.5.1997 - 6.10.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.1998 do 17.6.2003
Adresa: Balbínova 255 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Balbínova 255/7
Jméno: Ing. Antonín Kopenec 22.7.1998 - 6.10.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.1998 do 17.6.2003
Adresa: Karla IV. 404 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Karla IV. 404/9, PSČ 40003
Jméno: Ing. Roman Budinský 31.3.2003 - 24.5.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.12.1998
Ve funkci: od 27.5.2002
Adresa: Sovova 2 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Sovova 2, PSČ 40001
Jméno: Ing. Miloslav Zaur 31.3.2003 - 24.5.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 9.12.1998
Adresa: Novoveská 360 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Novoveská 360/12, PSČ 40003
Jméno: Karl Kraus 31.3.2003 - 11.4.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2002 do 31.1.2005
Ve funkci: od 27.5.2002 do 31.1.2005
Adresa: Česká republika
bytem SRN, Heinsbergstr. 3, D-50674 Kolín nad Rýnem přechodně bytem Ústí nad Labem, Sovova 2/431
Jméno: Ing. Roman Budinský 24.5.2004 - 1.8.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2004
Ve funkci: od 8.4.2004 do 19.5.2005
Adresa: Sovova 431 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Sovova 431/2, PSČ 40001
Jméno: Ing. Miloslav Zaur 24.5.2004 - 1.8.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2004
Adresa: Novoveská 360 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Novoveská 360/12, PSČ 40003
Jméno: Ing. Roman Budinský 1.8.2005 - 13.4.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2004
Ve funkci: od 19.5.2005
Adresa: Sovova 431 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Sovova 431/2, PSČ 40001
Jméno: Ing. Miloslav Zaur 1.8.2005 - 13.4.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2004 do 31.12.2006
Ve funkci: od 19.5.2005 do 31.12.2006
Adresa: Novoveská 360 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Novoveská 360/12, PSČ 40003
Jméno: Dr. Werner Wetekamp 1.8.2005 - 13.4.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.5.2005
Adresa: Spolková republika Německo
Nordkirchener Str. 28, 59 379 Selm v ČR Jurečkova 20-16/1812, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
Jméno: Dr. Werner Wetekamp 13.4.2007 - 4.5.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2005 do 31.3.2007
Ve funkci: od 1.1.2007 do 31.3.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Nordkirchener Str. 28, 59 379 Selm v ČR Jurečkova 20-16/1812, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
Jméno: Ing. Stanislav Lepka 4.5.2007 - 1.4.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2007 do 31.12.2007
Ve funkci: od 1.4.2007 do 31.12.2007
Adresa: Františka Lýska 1606 , 700 30 Ostrava - Bělský les Česká republika
Ostrava - Bělský les, Františka Lýska 1606/5, PSČ 70030
Jméno: Ing. Lukáš Roubíček Ph.D. 31.8.2007 - 1.4.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007
Adresa: Vřesová 637 , 742 85 Vřesina Česká republika
Vřesina, Vřesová 637, PSČ 74285
Jméno: Ing. Roman Budinský 13.4.2007 - 9.6.2009
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2004 do 31.3.2009
Ve funkci: od 19.5.2005 do 31.3.2009
Adresa: Leknínova 291 , 403 40 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Leknínova 291, PSČ 40340
Jméno: JUDr. Michal Urválek 1.4.2008 - 1.8.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2008 do 31.7.2009
Adresa: Terronská 697 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Terronská 697/42, PSČ 16000
Jméno: Ing. Lukáš Roubíček Ph.D. 1.4.2008 - 6.8.2012
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007 do 1.7.2012
Ve funkci: od 22.1.2008 do 1.7.2012
Adresa: Vřesová 637 , 742 85 Vřesina Česká republika
Vřesina, Vřesová 637, PSČ 74285
Jméno: Ing. Lukáš Roubíček Ph.D. 6.8.2012 - 1.7.2013
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2012 do 31.5.2013
Ve funkci: od 2.7.2012 do 31.5.2013
Adresa: Vřesová 637 , 742 85 Vřesina Česká republika
Vřesina, Vřesová 637, PSČ 74285
Jméno: Ing. Roman Budinský 9.6.2009 - 23.12.2013
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009 do 10.12.2013
Ve funkci: od 1.4.2009 do 10.12.2013
Adresa: Leknínova 291 , 403 40 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Leknínova 291, PSČ 40340
Jméno: Ing. David Konvalina 1.8.2009 - 1.1.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2009 do 1.1.2014
Ve funkci: do 1.1.2014
Adresa: Štorkánova 3235 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Štorkánova 3235, PSČ 15000
Jméno: Zbyněk Solecký 1.7.2013 - 1.1.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2013 do 1.1.2014
Ve funkci: od 6.6.2013 do 1.1.2014
Adresa: Augustinova 2064 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Augustinova 2064/14, Chodov, 148 00 Praha 4
Jméno: Tomáš Varcop 23.12.2013 - 1.1.2014
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 11.12.2013 do 1.1.2014
Ve funkci: od 11.12.2013 do 1.1.2014
Adresa: Riegrova 812 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Riegrova 812, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Jméno: Tomáš Varcop 1.1.2014 - 18.10.2014
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2014
Adresa: Riegrova 812 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Riegrova 812, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Zdeněk Hlaváč 1.1.1994 - 7.4.1995
Adresa: Rodopská 3154 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rodopská 3154, PSČ 14300
Jméno: Ing. Tomáš Tichý 1.1.1994 - 7.4.1995
Adresa: Na rozdílu 477 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na rozdílu 477/2, PSČ 16000
Jméno: Krista Králíková 1.1.1994 - 7.4.1995
Adresa: Křížkovského 2509 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Křížkovského 2509, PSČ 41501
Jméno: Ing. Ludvík Engel 7.4.1995 - 12.3.1996
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Českých bratří 2706 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Českých bratří 2706, PSČ 47001
Jméno: Ing. Petr Krupička 12.3.1996 - 22.7.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Albrechtická bl 631 , Most Česká republika
Most, Albrechtická bl.631/613
Jméno: Ing. Ludvík Engel 12.3.1996 - 22.7.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Lukostřelecká 1768 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Lukostřelecká 1768
Jméno: Ing. Ludvík Engel 22.7.1998 - 8.1.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jiráskova 708 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Jiráskova 708, PSČ 47001
Jméno: Ing. Zdeněk Mašín 7.4.1995 - 15.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Chabařovická 1331 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Chabařovická 1331, PSČ 18000
Jméno: Ing. Rudolf Geltner 7.4.1995 - 15.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Gercenova 14 , 102 00 Praha lO Česká republika
Praha lO, Gercenova 14, PSČ 10200
Jméno: PhDr. Vlastimil Doležal 7.4.1995 - 15.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jedličkova 1166 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Jedličkova 1166
Jméno: Ladislav Gabriel 7.4.1995 - 15.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: 199 , 407 13 Ludvíkovice Česká republika
Ludvíkovice 199, okres Děčín, PSČ 40713
Jméno: Josef Štěpánek 7.4.1995 - 15.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Chelčického 486 , 400 04 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Chelčického 486, PSČ 40004
Jméno: Ing. Ivan Kopecký 12.3.1996 - 15.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Valdštejnská 820 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Valdštejnská 820, okres Most
Jméno: Ing. Václav Kruk 21.8.1997 - 15.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Tusarova 26 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Tusarova 26, PSČ 17000
Jméno: Ing. Pavel Suchý 22.7.1998 - 15.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Radhošťská 1 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Radhošťská 1, PSČ 13000
Jméno: Ing. Ludvík Engel 8.1.1999 - 15.12.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jižní 1825 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Jižní 1825, PSČ 47001
Jméno: Pavel Šustáček 15.12.1999 - 15.3.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Potěminova 11 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Potěminova 11/1627, PSČ 41501
Jméno: Ing. Václav Kruk 15.12.1999 - 3.8.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Tusarova 26 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Tusarova 26, PSČ 17000
Jméno: Josef Bubeníček 15.12.1999 - 31.1.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: U Letenského sadu 374 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Letenského sadu 374/5, PSČ 17000
Jméno: Ing. Vladimír Outrata 15.12.1999 - 23.5.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 24.1.2000
Adresa: Havanská 7 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Havanská 7, PSČ 17000
Jméno: Ing. Jaromír Seidl 15.12.1999 - 25.9.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 22.6.2001
Adresa: Borského 664 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Borského 664, PSČ 15200
Jméno: Ing. Jiří Marek 3.8.2000 - 25.9.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 22.6.2001
Adresa: Rumunská 698 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Rumunská 698/17, PSČ 12000
Jméno: Ing. Pavel Suchý 15.12.1999 - 31.3.2003
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.8.1999 do 25.6.2002
Ve funkci: od 21.9.1999 do 25.6.2002
Adresa: Radhošťská 1 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Radhošťská 1, PSČ 13000
Jméno: Ing. Josef Antoš 15.12.1999 - 31.3.2003
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.8.1999 do 25.6.2002
Ve funkci: od 21.9.1999 do 25.6.2002
Adresa: Náměstí 14. října 1307 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Náměstí 14. října 1307/2, PSČ 15000
Jméno: Ing. Miroslav Matoušů 15.12.1999 - 31.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.8.1999 do 25.6.2002
Adresa: Čankovská 214 , 190 16 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Čankovská 214, PSČ 19016
Jméno: Ing. Josef Vaněk 15.12.1999 - 31.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.1999 do 25.6.2002
Adresa: Lužická 1378 , 405 01 Děčín Česká republika
Děčín, Lužická 1378/36, PSČ 40501
Jméno: RNDr. Arnošt Thon 15.3.2000 - 31.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2000 do 25.6.2002
Adresa: Záhřebská 6 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Záhřebská 6, PSČ 12000
Jméno: Zdeněk Frühauf 31.1.2001 - 31.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.11.2000 do 25.6.2002
Adresa: Dukelská 630 , 391 02 Sezimovo Ústí Česká republika
Sezimovo Ústí, Dukelská 630, PSČ 39102
Jméno: Ing. Vladislav Schrom 23.5.2001 - 31.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.1.2001 do 25.6.2002
Adresa: Lechowiczova 2840 , 702 00 Ostrava 2 Česká republika
Ostrava 2, Lechowiczova 2840/19, PSČ 70200
Jméno: Ing. Radoslava Kodymová CSc. 25.9.2001 - 31.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2001 do 25.6.2002
Adresa: Jasná II 0 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jasná II/1338, PSČ 14700
Jméno: Ing. Jaroslav Kopta 25.9.2001 - 31.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2001 do 25.6.2002
Adresa: U Tiskárny 80 , 460 01 Liberec Česká republika
Liberec, U Tiskárny 80/3, PSČ 46001
Jméno: Ing. Jiří Jandásek 15.12.1999 - 6.10.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.1999
Adresa: Sibiřská 338 , 403 31 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Sibiřská 338, PSČ 40331
Jméno: Ing. Dr. Klaus Homann 31.3.2003 - 8.11.2004
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2002
Ve funkci: od 12.7.2002
Adresa: Stangefolstr. 4 , Dortmund Spolková republika Německo
Stangefolstr. 4, 441 41 Dortmund
Jméno: Carsten Carl Theodor Weber 31.3.2003 - 8.11.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2002 do 25.5.2004
Adresa: Von-Schwind-Str. 4 , Marl Spolková republika Německo
Von-Schwind-Str. 4, 45768 Marl
Jméno: Dr. Michael Kehr 31.3.2003 - 8.11.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2002 do 17.6.2003
Adresa: Oberschlesierstr. 6 , Dortmund Spolková republika Německo
Oberschlesierstr. 6, 44141 Dortmund
Jméno: Mgr. Jana Sieberová 15.12.1999 - 13.12.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.1999 do 14.9.2004
Adresa: B. Němcové 168 , 417 42 Krupka Česká republika
Krupka, B. Němcové 168/3, PSČ 41742
Jméno: Petr Varinský 15.12.1999 - 13.12.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.1999 do 14.9.2004
Adresa: K. Marxe 1679 , 431 11 Jirkov Česká republika
Jirkov, K. Marxe 1679, PSČ 43111
Jméno: Ing. Jiří Jandásek 6.10.2003 - 13.12.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.1999 do 14.9.2004
Adresa: Antonínov 4 , Tisá Česká republika
Tisá, Antonínov 4E, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 36
Jméno: Dr. Filip Thon 8.11.2004 - 23.6.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2004 do 20.4.2005
Adresa: U Zásady 1019 , Rohatec Česká republika
Rohatec, U Zásady 1019/29, okres Hodonín, PSČ 69601
Jméno: Dipl.-Kfm. Ralf Presse 31.3.2003 - 15.8.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2002 do 20.4.2005
Adresa: Columbusstr. 33 , Düsseldorf Spolková republika Německo
Columbusstr. 33, 40549 Düsseldorf
Jméno: Michael Richard Ludwig 31.3.2003 - 16.5.2007
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2002 do 9.5.2006
Ve funkci: od 11.7.2002 do 9.5.2006
Adresa: Fregestrasse 32 , DLeipzig Spolková republika Německo
Fregestrasse 32, D-04105 Leipzig
Jméno: Dr. Karsten Klaus Rüdiger Heuchert 31.3.2003 - 16.5.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2002 do 17.3.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Weyrauchstrasse 8, 34119, Kassel
Jméno: Ing. Dr. Klaus Homann 8.11.2004 - 16.5.2007
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2002 do 31.12.2006
Ve funkci: od 11.7.2002 do 31.12.2006
Adresa: Stangefolstr. 4 , Dortmund Spolková republika Německo
Stangefolstr. 4, 441 41 Dortmund
Jméno: Dr. Jobs Ulrich 15.8.2005 - 16.5.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2005 do 21.3.2007
Adresa: Kladská 1489 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Kladská 1489/5, PSČ 12000
Jméno: Thomas Merker 15.8.2005 - 16.5.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2005 do 31.12.2006
Adresa: Švédská 4215 , 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Švédská 4215/25, PSČ 46602
Jméno: Ing. Josef Kastl 16.5.2007 - 19.6.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2007 do 22.5.2007
Adresa: 332 09 Štěnovice - Útušice čp. 154 Česká republika
Štěnovice - Útušice čp. 154, PSČ 33209
Jméno: Ing. Dušan Malý 16.5.2007 - 19.6.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2007 do 22.5.2007
Adresa: Jana Želivského 1768 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jana Želivského 1768/18, PSČ 13000
Jméno: Ing. Vladimír Vurm CSc. 8.11.2004 - 9.10.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2004
Adresa: S. K. Neumanna 5 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, S. K. Neumanna 5/2010, PSČ 18200
Jméno: Ing. Vladimír Vurm CSc. 9.10.2007 - 1.4.2008
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2004
Ve funkci: od 1.1.2007
Adresa: S. K. Neumanna 5 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, S. K. Neumanna 5/2010, PSČ 18200
Jméno: Mgr. Jana Sieberová 13.12.2004 - 4.7.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2004 do 4.6.2008
Adresa: B. Němcové 168 , 417 42 Krupka 1 Česká republika
Krupka 1, B. Němcové 168/3, PSČ 41742
Jméno: Ing. Radek Lábler 13.12.2004 - 4.7.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2004 do 4.6.2008
Adresa: Hornická 2456 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Hornická 2456/37, PSČ 40011
Jméno: Ing. Petr Varinský 13.12.2004 - 4.7.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2004 do 4.6.2008
Adresa: K. Marxe 1679 , 431 11 Jirkov Česká republika
Jirkov, K. Marxe 1679, PSČ 43111
Jméno: Martin Friedrich Herrmann 16.5.2007 - 4.7.2008
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2006 do 4.6.2008
Ve funkci: od 1.1.2007 do 4.6.2008
Adresa: Pod Rozvodnou 242 , 149 00 Praha 4 - Šeberov Česká republika
Praha 4 - Šeberov, Pod Rozvodnou 242, PSČ 14900
Jméno: Ing. Vratislav Ludvík 16.5.2007 - 4.7.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2006 do 4.6.2008
Adresa: Dunovského 457 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dunovského 457/21, PSČ 14900
Jméno: Ing. Josef Kastl 19.6.2007 - 4.7.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2007 do 4.6.2008
Adresa: 332 09 Štěnovice - Útušice 154 Česká republika
Štěnovice - Útušice 154, PSČ 33209
Jméno: Ing. Dušan Malý 19.6.2007 - 4.7.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2007 do 4.6.2008
Adresa: Jana Želivského 1768 , 130 00 Praha - Praha 3 Česká republika
Praha - Praha 3, Jana Želivského 1768/18, PSČ 13000
Jméno: Dirk Simons 19.6.2007 - 4.7.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2007 do 4.6.2008
Adresa: Am Graben 41 , Ratingen Spolková republika Německo
Ratingen, Am Graben 41, 40883
Jméno: Ing. Vladimír Vurm CSc. 1.4.2008 - 4.7.2008
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2004 do 4.6.2008
Ve funkci: od 1.1.2007 do 4.6.2008
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2372 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 18200
Jméno: Ing. Vladimír Vurm CSc. 4.7.2008 - 25.11.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2372 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 18200
Jméno: Martin Friedrich Herrmann 4.7.2008 - 25.11.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008
Adresa: Pod Rozvodnou 242 , 149 00 Praha 4 - Šeberov Česká republika
Praha 4 - Šeberov, Pod Rozvodnou 242, PSČ 14900
Jméno: Ing. Vladimír Vurm CSc. 25.11.2008 - 12.7.2010
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008 do 9.6.2010
Ve funkci: od 1.10.2008 do 9.6.2010
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2372 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 18200
Jméno: Martin Friedrich Herrmann 25.11.2008 - 12.7.2010
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2008 do 9.6.2010
Ve funkci: od 1.10.2008 do 9.6.2010
Adresa: Pod Rozvodnou 242 , 149 00 Praha 4 - Šeberov Česká republika
Praha 4 - Šeberov, Pod Rozvodnou 242, PSČ 14900
Jméno: Jiří Suchý 25.11.2008 - 12.7.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2008 do 25.6.2010
Adresa: Zálužanská 290 , 403 39 Chlumec Česká republika
Chlumec, Zálužanská 290, PSČ 40339
Jméno: Martin Friedrich Herrmann 12.7.2010 - 6.8.2012
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2010 do 10.6.2012
Ve funkci: od 28.6.2010 do 10.6.2012
Adresa: Pod Rozvodnou 242 , 149 00 Praha 4 - Šeberov Česká republika
Praha 4 - Šeberov, Pod Rozvodnou 242, PSČ 14900
Jméno: Ing. Vladimír Vurm CSc. 12.7.2010 - 6.8.2012
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2010 do 10.6.2012
Ve funkci: od 28.6.2010 do 10.6.2012
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2372 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 18200
Jméno: Ing. Pavel Zajíc 12.7.2010 - 6.8.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2010 do 26.6.2012
Adresa: Sebuzín 218 , 403 02 Ústí nad Labem - Střekov Česká republika
Ústí nad Labem - Střekov, Sebuzín 218, PSČ 40302
Jméno: Ing. Vladimír Vurm CSc. 6.8.2012 - 9.1.2013
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2012 do 17.10.2012
Ve funkci: od 21.6.2012 do 17.10.2012
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2372 , 182 00 Praha 8 - Libeň Česká republika
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 18200
Jméno: Martin Friedrich Herrmann 6.8.2012 - 1.1.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2012 do 1.1.2014
Ve funkci: od 21.6.2012 do 1.1.2014
Adresa: Pod Rozvodnou 242 , 149 00 Praha 4 - Šeberov Česká republika
Praha 4 - Šeberov, Pod Rozvodnou 242, PSČ 14900
Jméno: Ing. Pavel Zajíc 6.8.2012 - 1.1.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2012 do 1.1.2014
Adresa: Sebuzín 218 , 403 02 Ústí nad Labem - Střekov Česká republika
Ústí nad Labem - Střekov, Sebuzín 218, PSČ 40302
Jméno: Josef Benda 9.1.2013 - 1.1.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.10.2012 do 1.1.2014
Ve funkci: od 12.12.2012 do 1.1.2014
Adresa: Na Hrádku 101 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
Na Hrádku 101, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Zbyněk Solecký
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Varcop

Vlastníci firmy innogy Energie, s.r.o. IČO: 49903209

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 031 130 000 Kč - 1.1.2014
zakladni 1 031 130 000 Kč - 4.3.1997 - 1.1.2014
zakladni 1 031 130 000 Kč - 1.1.1994 - 1.1.1994

Sbírka Listin innogy Energie, s.r.o. IČO: 49903209

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
C 220583/SL 187 ostatní smlouva o koupi části závodu Městský soud v Praze 21.10.2015 22.10.2015 23.10.2015 8
C 220583/SL 186 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 11.6.2015 22.6.2015 277
C 220583/SL 185 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 11.6.2015 22.6.2015 66
C 220583/SL 184 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 19.12.2014 29.12.2014 6.1.2015 8
C 220583/SL 183 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 18.8.2014 24.10.2014 269
C 220583/SL 182 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 18.8.2014 24.10.2014 44
C 220583/SL 181 ostatní zápis ze zased.jednatelů Městský soud v Praze 10.7.2014 18.8.2014 24.10.2014 2
C 220583/SL 180 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 225/2014 Městský soud v Praze 24.6.2014 1.7.2014 14.7.2014 38
C 220583/SL 179 notářský zápis  NZ 82/2014-projekt rozdělení Městský soud v Praze 23.4.2014 28.4.2014 23.5.2014 79
C 220583/SL 178 notářský zápis  NZ 81/2014-projekt rozdělení Městský soud v Praze 23.4.2014 28.4.2014 23.5.2014 81
C 220583/SL 177 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 28.4.2014 23.5.2014 22
C 220583/SL 176 ostatní  projekt rozdělení Městský soud v Praze 13.3.2014 13.3.2014 17.3.2014 45
B 515/SL 175 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Městský soud v Praze 11.12.2013 20.12.2013 23.12.2013 2
B 515/SL 174 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Městský soud v Praze 10.12.2013 20.12.2013 23.12.2013 2
B 515/SL 173 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 202/2013 Městský soud v Praze 30.10.2013 4.11.2013 13.11.2013 57
B 515/SL 172 notářský zápis, změna právní formy, fúze 201/2013 Městský soud v Praze 30.10.2013 4.11.2013 13.11.2013 53
B 515/SL 171 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 200/2013 Městský soud v Praze 30.10.2013 4.11.2013 13.11.2013 61
B 515/SL 170 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 199/2013 Městský soud v Praze 30.10.2013 4.11.2013 13.11.2013 61
B 515/SL 169 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 198/2013 Městský soud v Praze 30.10.2013 4.11.2013 13.11.2013 61
B 515/SL 168 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 16.10.2013 16.10.2013 66
B 515/SL 167 ostatní plná moc Městský soud v Praze 25.7.2012 23.9.2013 23.9.2013 3
B 515/SL 166 ostatní plná moc Městský soud v Praze 25.7.2012 23.9.2013 23.9.2013 4
B 515/SL 165 změna právní formy, fúze Městský soud v Praze 19.9.2013 23.9.2013 23.9.2013 21
B 515/SL 164 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Městský soud v Praze 13.5.2013 28.6.2013 4.7.2013 2
B 515/SL 163 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Městský soud v Praze 5.6.2013 28.6.2013 4.7.2013 2
B 515/SL 162 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 15.2.2013 17.6.2013 18.6.2013 238
B 515/SL 161 posudek znalce č.2012/699/119 Městský soud v Praze 19.11.2012 28.2.2013 6.3.2013 35
B 515/SL 160 ostatní plná moc Městský soud v Praze 2.6.2009 28.2.2013 6.3.2013 3
B 515/SL 159 ostatní odstoupení od smlouvy Městský soud v Praze 16.1.2013 27.2.2013 1.3.2013 3
B 515/SL 158 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Městský soud v Praze 17.12.2012 27.12.2012 10.1.2013 2
B 515/SL 157 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Městský soud v Praze 18.10.2012 27.12.2012 10.1.2013 2
B 515/SL 156 rozhod. o statut. orgánu volba čl. DR Městský soud v Praze 8.10.2012 27.12.2012 10.1.2013 3
B 515/SL 155 rozhod. o statut. orgánu rezignace Městský soud v Praze 8.10.2012 27.12.2012 10.1.2013 1
B 515/SL 154 výroční zpráva - 2011 CZ Městský soud v Praze 6.3.2012 26.7.2012 8.8.2012 58
B 515/SL 153 rozhod. o statut. orgánu - volba čl. DR Městský soud v Praze 20.6.2012 6.7.2012 8.8.2012 1
B 515/SL 152 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Městský soud v Praze 21.6.2012 26.7.2012 8.8.2012 2
B 515/SL 151 rozhod. o statut. orgánu - jedin.akcion. Městský soud v Praze 29.5.2012 26.7.2012 8.8.2012 2
B 515/SL 150 výroční zpráva - 2011 Městský soud v Praze 26.7.2012 8.8.2012 240
B 515/SL 149 výroční zpráva - 2010 Městský soud v Praze 22.2.2011 6.12.2011 8.12.2011 254
B 515/SL 148 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Městský soud v Praze 20.6.2011 20.6.2011 56
B 515/SL 147 výroční zpráva - 2007 Městský soud v Praze 27.3.2008 17.6.2011 17.6.2011 56
B 515/SL 146 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 7.4.2010 15.7.2010 3
B 515/SL 145 rozhod. o statut. orgánu - zápis o volbě čl. DR Městský soud v Praze 24.6.2010 8.7.2010 14.7.2010 1
B 515/SL 144 rozhod. o statut. orgánu - dílčí zápis ze zas. DR Městský soud v Praze 28.6.2010 8.7.2010 14.7.2010 2
B 515/SL 143 rozhod. o statut. orgánu - volba čl. DR Městský soud v Praze 7.6.2010 8.7.2010 14.7.2010 2
B 515/SL 142 výroční zpráva - 2009- AJ Městský soud v Praze 12.2.2010 16.6.2010 16.6.2010 230
B 515/SL 141 výroční zpráva - 2009- CZ Městský soud v Praze 15.2.2010 16.6.2010 16.6.2010 186
B 515/SL 140 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Městský soud v Praze 16.7.2009 4.8.2009 2
B 515/SL 139 podpisové vzory - Ing.David Konvalina Městský soud v Praze 9.7.2009 4.8.2009 2
B 515/SL 138 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.6.2009 19.6.2009 20
B 515/SL 137 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Městský soud v Praze 23.3.2009 19.6.2009 1
B 515/SL 136 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Městský soud v Praze 23.3.2009 19.6.2009 2
B 515/SL 135 podpisové vzory - Ing.R.Budínský Městský soud v Praze 9.3.2009 19.6.2009 2
B 515/SL 134 notářský zápis - NZ 78/2009- rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 6.5.2009 18.5.2009 27
B 515/SL 133 notářský zápis - NZ 51/2009 Městský soud v Praze 23.3.2009 4.5.2009 39
B 515/SL 132 notářský zápis - NZ 50/2009 Městský soud v Praze 23.3.2009 4.5.2009 40
B 515/SL 131 notářský zápis - NZ 49/2009 Městský soud v Praze 23.3.2009 4.5.2009 39
B 515/SL 130 účetní závěrka - k 1.1.2009- zahajovací Městský soud v Praze 16.2.2009 4.5.2009 19
B 515/SL 129 účetní závěrka - 2008- severočeská Městský soud v Praze 6.2.2009 4.5.2009 35
B 515/SL 128 účetní závěrka - 2008- středočeská Městský soud v Praze 6.2.2009 4.5.2009 36
B 515/SL 127 účetní závěrka - 2008- západočeská Městský soud v Praze 6.2.2009 4.5.2009 36
B 515/SL 126 změna právní formy, fúze Městský soud v Praze 18.2.2009 6
B 515/SL 125 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2008 11.12.2008 20
B 515/SL 124 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 6.8.2008 11.12.2008 2
B 515/SL 123 notářský zápis NZ 184/2008 Městský soud v Praze 10.10.2008 10.11.2008 34
B 515/SL 122 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 7.8.2008 15
B 515/SL 121 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.6.2008 16.7.2008 20
B 515/SL 120 notářský zápis - NZ 124/2008- rozh.jed.akcion Městský soud v Praze 9.6.2008 16.7.2008 33
B 515/SL 119 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Městský soud v Praze 4.6.2008 16.7.2008 7
B 515/SL 118 ostatní - registr.čl.DR 8x Městský soud v Praze 7.5.2008 16.7.2008 8
B 515/SL 117 podpisové vzory Martin Friedrich Herrmann Městský soud v Praze 23.4.2008 8.7.2008 2
B 515/SL 116 podpisové vzory Ing. Vladimír Vurm Městský soud v Praze 23.4.2008 8.7.2008 2
B 515/SL 115 posudek znalce - č.56/50/2007 Městský soud v Praze 7.11.2007 21.2.2008 9
B 515/SL 114 smlouva o prodeji/převodu části podniku Městský soud v Praze 21.11.2007 7.1.2008 5
B 515/SL 113 notářský zápis NZ 194/2007 - VH Městský soud v Praze 16.11.2007 7.1.2008 38
B 515/SL 112 posudek znalce č. 2007/107/54 Městský soud v Praze 30.8.2007 7.1.2008 53
B 515/SL 111 notářský zápis - 66/2007 Městský soud v Praze 22.5.2007 27.8.2007 58
B 515/SL 110 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 14.12.2006 17.8.2007 9
B 515/SL 109 notářský zápis NZ 268/2006 Městský soud v Praze 9.5.2006 17.8.2007 17
B 515/SL 108 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.5.2007 3.7.2007 20
B 515/SL 107 výroční zpráva rok 2006 Městský soud v Praze 20.3.2007 3.7.2007 62
B 515/SL 106 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.8.2006 26.4.2007 40
B 515/SL 105 notářský zápis NZ 164/2006 Městský soud v Praze 7.11.2006 22.1.2007 45
B 515/SL 104 notářský zápis NZ 154/2006 Městský soud v Praze 31.10.2006 22.1.2007 63
B 515/SL 103 smlouva o prodeji/převodu - vkladu části podniku Městský soud v Praze 15.11.2006 22.1.2007 42
B 515/SL 102 ostatní - smlouva o převodu zisku Městský soud v Praze 18.7.2006 8.12.2006 7
B 515/SL 101 výroční zpráva rok 2005 Městský soud v Praze 17.3.2006 8.12.2006 72
B 515/SL 99 podpisové vzory - Thomas Merker Městský soud v Praze 20.4.2005 26.10.2005 2
B 515/SL 98 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 20.4.2005 26.10.2005 2
B 515/SL 97 rozhod. o statut. orgánu - rezignace člena DR Městský soud v Praze 7.4.2005 26.10.2005 1
B 515/SL 100 podpisové vzory - Dr. Ulrich Jobs Městský soud v Praze 20.4.2005 26.10.2005 3
B 515/SL 96 podpisové vzory členů představenstva Městský soud v Praze 15.6.2005 21.9.2005 2
B 515/SL 95 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 19.5.2005 21.9.2005 3
B 515/SL 94 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Městský soud v Praze 18.5.2005 21.9.2005 4
B 515/SL 93 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.4.2005 30.6.2005 39
B 515/SL 92 notářský zápis NZ 244/2005 Městský soud v Praze 20.4.2005 30.6.2005 16
B 515/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Městský soud v Praze 20.4.2005 30.6.2005 2
B 515/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - rezignace člena DR Městský soud v Praze 7.4.2005 30.6.2005 1
B 515/SL 89 výroční zpráva rok 2004 Městský soud v Praze 14.2.2005 30.6.2005 69
B 515/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na funkci Městský soud v Praze 11.1.2005 20.4.2005 9
B 515/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - zápis o průběhu voleb čl. DR Městský soud v Praze 13.9.2004 17.12.2004 3
B 515/SL 86 podpisové vzory - Ing. Vladimír Vurm, CSc. Městský soud v Praze 7.7.2004 29.11.2004 1
B 515/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.5.2004 29.11.2004 38
B 515/SL 84 notářský zápis NZ 343/2004 Městský soud v Praze 25.5.2004 29.11.2004 21
B 515/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Městský soud v Praze 25.5.2004 29.11.2004 5
B 515/SL 82 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Městský soud v Praze 25.5.2004 29.11.2004 3
B 515/SL 81 podpisové vzory - Dr. Filip Thon Městský soud v Praze 24.5.2004 29.11.2004 1
B 515/SL 80 rozhod. o statut. orgánu - rezignace člena DR Městský soud v Praze 4.5.2004 29.11.2004 1
B 515/SL 79 účetní závěrka k 31.12.2003, zpráva auditora Městský soud v Praze 25.2.2004 29.11.2004 61
B 515/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce, Dr.Kehr Městský soud v Praze 19.5.2003 29.11.2004 1
B 515/SL 77 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.9.2004 11.11.2004 39
B 515/SL 76 výroční zpráva rok 2003 Městský soud v Praze 25.2.2004 31.8.2004 85
B 515/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zas. představ. Městský soud v Praze 8.4.2004 31.5.2004 3
B 515/SL 74 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Městský soud v Praze 1.4.2004 31.5.2004 7
B 515/SL 73 podpisové vzory - Ing. Roman Budinský Městský soud v Praze 1.4.2004 31.5.2004 1
B 515/SL 72 podpisové vzory - Ing. Miloslav Zaur Městský soud v Praze 1.4.2004 31.5.2004 1
B 515/SL 71 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.6.2003 28.11.2003 36
B 515/SL 70 notářský zápis NZ 424/2003 Městský soud v Praze 17.6.2003 28.11.2003 30
B 515/SL 69 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Městský soud v Praze 17.6.2003 28.11.2003 5
B 515/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - jednání DR Městský soud v Praze 27.5.2003 28.11.2003 5
B 515/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Ing. Andrýsek Městský soud v Praze 27.5.2003 28.11.2003 1
B 515/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - A. Kopenec Městský soud v Praze 27.5.2003 28.11.2003 1
B 515/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2002 Městský soud v Praze 25.4.2003 3.11.2003 90
B 515/SL 64 podpisové vzory Petr Varinský Městský soud v Praze 15.1.2003 12.9.2003 1
B 515/SL 63 podpisové vzory Mgr. Jana Sieberová Městský soud v Praze 15.1.2003 12.9.2003 1
B 515/SL 62 podpisové vzory Ing. Jiří Jandásek Městský soud v Praze 15.1.2003 12.9.2003 1
B 515/SL 61 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.8.2002 12.9.2003 2
B 515/SL 60 podpisové vzory Michael Ludwig Městský soud v Praze 20.7.2002 12.9.2003 1
B 515/SL 59 rozhod. o statut. orgánu zápis z řád. jednání doz. rady Městský soud v Praze 11.7.2002 12.9.2003 7
B 515/SL 58 podpisové vzory Dr. Karsten Heuchert Městský soud v Praze 9.7.2002 12.9.2003 7
B 515/SL 57 rozhod. o statut. orgánu zápis o jednání řád. v. hrom. Městský soud v Praze 25.6.2002 12.9.2003 6
B 515/SL 56 rozhod. o statut. orgánu zápis z řádn. jednání doz.rady Městský soud v Praze 24.6.2002 12.9.2003 4
B 515/SL 55 ostatní odst. z funkce člena doz. rady Městský soud v Praze 24.6.2002 12.9.2003 1
B 515/SL 54 ostatní odst. z funkce člena doz. rady Městský soud v Praze 24.6.2002 12.9.2003 1
B 515/SL 53 podpisové vzory Carsten Weber Městský soud v Praze 20.6.2002 12.9.2003 7
B 515/SL 52 podpisové vzory Dr. Michael Kehr Městský soud v Praze 20.6.2002 12.9.2003 8
B 515/SL 51 rozhod. o statut. orgánu oznámení o odst. z funkce Městský soud v Praze 14.6.2002 12.9.2003 1
B 515/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis z řádného jednání předst Městský soud v Praze 27.5.2002 12.9.2003 3
B 515/SL 49 notářský zápis NZ 252/2002 Městský soud v Praze 16.5.2002 12.9.2003 3
B 515/SL 48 podpisové vzory Karl Kraus Městský soud v Praze 16.5.2002 12.9.2003 7
B 515/SL 47 ostatní odst. z funkce člena doz. rady Městský soud v Praze 15.5.2002 12.9.2003 1
B 515/SL 46 ostatní odst. z funkce člena doz. rady Městský soud v Praze 15.5.2002 12.9.2003 1
B 515/SL 45 ostatní odst. z funkce člena doz. rady Městský soud v Praze 15.5.2002 12.9.2003 1
B 515/SL 44 ostatní odst. z funkce člena doz. rady Městský soud v Praze 15.5.2002 12.9.2003 1
B 515/SL 43 ostatní odst. z funkce člena doz. rady Městský soud v Praze 15.5.2002 12.9.2003 1
B 515/SL 42 ostatní odst. z funkce člena doz. rady Městský soud v Praze 15.5.2002 12.9.2003 1
B 515/SL 41 rozhod. o statut. orgánu zápis o odvolání a volbě členů Městský soud v Praze 15.5.2002 12.9.2003 4
B 515/SL 40 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání doz. rady Městský soud v Praze 15.5.2002 12.9.2003 3
B 515/SL 39 podpisové vzory Dipl. Kfm Ralf Presse Městský soud v Praze 24.4.2002 12.9.2003 6
B 515/SL 38 podpisové vzory Dr. Ing. Klaus Homann Městský soud v Praze 17.4.2002 12.9.2003 6
B 515/SL 37 výroční zpráva rok 2001 Městský soud v Praze 5.6.2003 82
B 515/SL 36 ostatní počet nalezených subjektů Městský soud v Praze 10.6.2002 5.6.2003 63
B 515/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 458/2002 Městský soud v Praze 25.6.2002 5.6.2003 24
B 515/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2002 5.6.2003 30
B 515/SL 33 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 26.4.2001 19.3.2002 35
B 515/SL 32 podpisové vzory a čestné prohl. - Ing. Kopta Městský soud v Praze 12.7.2001 13.11.2001 2
B 515/SL 31 notářský zápis NZ 424/2001 Městský soud v Praze 30.6.2001 13.11.2001 39
B 515/SL 30 ostatní - výpis z RT J. Kopta Městský soud v Praze 28.6.2001 13.11.2001 2
B 515/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2001 13.11.2001 17
B 515/SL 28 notářský zápis NZ 423/2001 vč. výroč. zpr. Městský soud v Praze 22.6.2001 13.11.2001 112
B 515/SL 27 podpisové vzory a čestné prohl. - Ing.Kodymová Městský soud v Praze 21.6.2001 13.11.2001 2
B 515/SL 26 ostatní - výpis z RT R. Štefková Městský soud v Praze 21.6.2001 13.11.2001 2
B 515/SL 25 výroční zpráva za rok 2000 - doplněk Městský soud v Praze 28.5.2001 30.10.2001 81
B 515/SL 24 ostatní - zápis č. 1/2001 z jedn. DR Městský soud v Praze 24.1.2001 30.5.2001 5
B 515/SL 23 ostatní -oznámení o odstoupení z f. Městský soud v Praze 1.12.2000 30.5.2001 1
B 515/SL 22 ostatní - zápis č. 8/2000 z jednání DR Městský soud v Praze 8.11.2000 2.3.2001 4
B 515/SL 21 notářský zápis NZ 308/2000 - jednání VH Městský soud v Praze 2.6.2000 15.8.2000 64
B 515/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.6.2000 15.8.2000 19
B 515/SL 19 účetní závěrka a zpráva auditora k 31.12.1999 Městský soud v Praze 3.3.2000 15.8.2000 27
B 515/SL 18 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 1.2.2000 31.3.2000 25
B 515/SL 17 notářský zápis NZ 57/2000 - mimoř. VH Městský soud v Praze 1.2.2000 31.3.2000 33
B 515/SL 9 notářský zápis NZ 66/97 Městský soud v Praze 3.7.1997 13.1.2000 27
B 515/SL 8 ostatní -zápis č.1/97 Městský soud v Praze 10.1.1997 13.1.2000 3
B 515/SL 7 ostatní -zápis č.1/97 z jednání DR 2x Městský soud v Praze 14.1.1997 13.1.2000 5
B 515/SL 6 účetní závěrka -zpráva auditora za r.1996 Městský soud v Praze 4.4.1997 13.1.2000 26
B 515/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.9.1995 13.1.2000 27
B 515/SL 4 účetní závěrka -za rok 1995 Městský soud v Praze 4.4.1996 13.1.2000 28
B 515/SL 3 ostatní -zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 7.1.1994 13.1.2000 1
B 515/SL 2 účetní závěrka -zpráva auditora za r.1994 Městský soud v Praze 29.5.1995 13.1.2000 30
B 515/SL 16 stanovy společnosti -úplné znění Městský soud v Praze 14.8.1999 13.1.2000 20
B 515/SL 15 notářský zápis NZ 522/99 Městský soud v Praze 14.8.1999 13.1.2000 122
B 515/SL 14 ostatní -zápis o průběhu voleb DR Městský soud v Praze 14.9.1999 13.1.2000 3
B 515/SL 13 účetní závěrka -zpráva auditora za r.1998 Městský soud v Praze 12.3.1999 13.1.2000 26
B 515/SL 12 notářský zápis NZ 438/98 Městský soud v Praze 20.6.1998 13.1.2000 52
B 515/SL 11 účetní závěrka -zpráva auditora za r.1997 Městský soud v Praze 13.3.1998 13.1.2000 27
B 515/SL 10 stanovy společnosti -úplné znění Městský soud v Praze 21.6.1997 13.1.2000 17
B 515/SL 1 notářský zápis NZ 207/93 Městský soud v Praze 13.12.1993 13.1.2000 29

Hodnocení innogy Energie, s.r.o.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu innogy Energie, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.