IMOLA Company a.s. Praha IČO: 29258138

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu IMOLA Company a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 29258138.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem IMOLA Company a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o IMOLA Company a.s. IČO: 29258138

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 20.5.2011
Spisová značka: B 17207
IČO: 29258138
Obchodní firma: IMOLA Company a.s.
Právní forma: Akciová společnost 13.12.2010
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 13.12.2010
Na společnost IMOLA Company a.s., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha, IČ 292 58 138, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 17207, přešla v důsledku odštěpení sloučením část jmění rozdělované spol ečnosti IMOLA s.r.o., se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1097/27, IČ 254 15 646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166487, jak je uvedena v Projektu rozdělení. 13.9.2018
Valná hromada dne 28.11.2013 přijala toto usnesení: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18.960.000,-Kč (slovy: osmnáct miliónů devět set šedesát tisíc korun českých) - tedy z částky 93 462 000,- Kč (slovy: devadesát tři miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun český ch) na částku 112.422.000,-Kč (slovy: sto dvanáct miliónů čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých) - s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním - 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých, 9 kusů (slovy:devíti kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jeden sto tisíc korun č eských) a 6 kusů (slovy: šesti kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). c) Valná hromada rozhoduje, že se vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání předmětných nemovitostí klíčových pro chod společnosti do jejího vlastnictví. Z tohoto důvodu nejso u uváděny údaje uvedené v § 204a odst 2 a) ObchZ. d) Valná hromada rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány předem určeným zájemcem - společnost D.S.K. spol. s r.o., se sídlem Praha - Libeň, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 482 93 547 a to nepeněžitým vkladem specifikovaných pod písme nem h) tohoto rozhodnutí. e) Valná hromada určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Praha, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným oznámením představenstva společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií. f) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta minimálně čtrná cti dní od dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. g) Valná hromada určuje, že akcie budou splaceny nejpozději ve lhůtě šedesáti dnů od dne upsání akcií společnosti. h) Valná hromada schvaluje splacení upisováních akcií nepeněžitými vklady, které byly oceněny znaleckými posudky Ing. Zdeňkem Teuflem, znalcem ustanoveným Usnesením Městského soudu v Praze 2Nc 5709/2013- 10 a to: - nemovitosti evidované na listu 504 pro k.ú. Újezdeček, Obec Újezdeček, okres Teplice budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/15, budova bez č.p./č.e. (garáž) na pozemku p.č. 671/16, budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/1 7, budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/20, budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/22, pozemek p.č. 671/15 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 605 m2, pozemek p.č. 671/16 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 785 m2, pozemek p. č. 671/17 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 278 m, pozemek p.č. 671/20 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 1032 m2, pozemek p.č. 671/21 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 184 m2, pozemek p.č. 671/22 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 1031 m2, pozemek p.č. 67 1/15 ostatní plocha o vým. 18117 m2 oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, číslo posudku 2242/12/13 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti D.S.K. spol. s r.o., se sídlem Praha - Libeň, Lisabon ská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 482 93 547 vydáno 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých, 9 kusů (slovy:devět kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jeden sto tisíc korun českých) a 6 kusů (slovy: šest kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs každé akcie je r oven její jmenovité hodnotě. Schvaluje se hospodárnost nepeněžitého vkladu pro společnost. 3.12.2013 - 11.12.2013
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 7.6.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 91.462.000,-Kč (slovy: devadesát jedna miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých) - tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) na částku 93.462.000, -Kč (slovy:devadesát tři miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých) - s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním - 7 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité ho dnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, dále 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,-Kč , 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000 ,-Kč , dále 84 kusů kmenových akcií na majitele každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 3 kusy kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč. b)Valná hromada rozhoduje, že se vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání předmětných nemovitostí klíčových pro chod společnosti do jejího vlastnictví. Z tohoto důvodu nejsou uváděny údaje uvedené v § 204a odst 2 a) Obc. Z. c) Valná hromada rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány na základě Dohody akcionářů podle § 205 ObchZ - akcionář společností IMOLA s.r.o., se sídlem Praha 9, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 254 15 646 a společností NABASO spol. s r .o. , se sídlem Teplice, Dr. Vrbenského 919/6, PSČ 415 01, IČ 627 42 442 a to nepeněžitými vklady specifikovaných pod písmenem f) tohoto rozhodnutí. d) Valná hromada určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným oznámením představenstva společnosti. e) Valná hromada určuje, že akcie budou splaceny ve lhůtě šedesáti dnů od dne upsání akcií společnosti. f) Valná hromada schvaluje splacení upisováních akcií těmito nepeněžitými vklady, které byly oceněny znaleckými posudky Ing. Zdeňka Teufla,- znalce ustanoveným Usnesením Městského soudu v Praze. - nemovitosti evidované na listu 53 k.ú.a obec Újezdeček, okres Teplice, budova bez čp/če způsob využití jiná st na p.č. 598/2, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 598/3, budova be čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 671/23, budova bez čpˇč e způsob využití jiná st. na p.č. 671/24, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 671/29, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 671/38, p.č. 585/1 ost. pl. o vým. 11897 m2, p.č. 585/2 ost. pl. o vým. 2897 m2, p.č. 585/4 ost. pl. o vým. 79 m2, p.č. 594/2 ost. pl. o vým. 174 m2, p.č. 598/1 ost. pl. o vým. 5639 m2, p.č. 598/2 zast., pl. a nádvoří o vým. 654 m2, p.č. 598/3 zast. pl. a nádvoří o vým. 152 m2, p.č.599/2 ost. pl. o vým. 339 m2, p.č. 599/7 ost. pl. o vým. 754 m2, p.č. 600/1 trv alý travní porost o vým. 12966 m2, p.č. 601 ost. pl. o vým. 470 m2, p.č. 671/1 ost. pl. o vým, 61452 m2, p.č. 671/14 ost. pl. o vým. 105 m2, p.č. 671/18 zast. pl. a nádvoří o vým. 35 m2, p.č. 671/19 zast. pl. a nádvoří o vým. 68 m2, p.č. 671/23 zast. pl. a nádvoří o vým. 124 m2, p.č. 671/24 zast. pl. a nádvoří o vým. 640 m2, p.č. 671/25 ost. pl. o vým. 256 m2, p.č. 671/26 zast. pl. a nádvoří o vým. 465 m2, p.č. 671/27 zast. pl. a nádvoří o vým. 323 m2, p.č. 671/28 ost. pl. o vým. 52 m2, p.č. 671/29 zast. pl. a nádvoří o vým. 65 m2, p.č. 671/30 ost. pl. o vým. 182 m2, p.č. 671/31 ost. pl. o vým. 393 m2, p.č. 671/32 ost. pl. o vým. 346 m2, p.č. 671/33 ost. pl. o vým. 233 m2, p.č. 671/34 ost. pl. o vým. 113 m2, p.č. 671/35 ost. pl. o vým. 227 m2, p.č. 671/3 6 ost. pl. o vým. 381 m2, p.č. 671/38 zast. pl. a nádvoří o vým. 248 m2, p.č. 671/39 ost. pl. o vým. 570 m2, p.č. 671/40 ost. pl. o vým. 15 m2, p.č. 671/45 ost. pl. o vým. 3351 m2, p.č. 671/49 ost. pl. o vým. 4031 m2, p.č. 671/51 lesní pozemek o vým. 643 m2, p.č. 671/52 lesní pozemek o vým. 1969 m2, p.č. 671/53 lesní pozemek o vým. 159 m2, p.č. 671/54 lesní pozemek o vým. 347 m2, p.č. 671/55 lesní pozemek o vým. 1008 m2, p.č. 671/60 ost.pl. o vým. 24 m2, p.č. 671/109 ost. pl. o vým. 11819 m2, p.č. 671/110 ost. pl. o vým. 172 m2, a nemovitosti evidované na listu 616 k.ú. Dubí-Pozorka,okres Teplice, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 723/3, budova bez čp/če způsob využití prům.obj na p.č. 723/4, p.č. 723/1 ost. pl. o vým. 18996 m2, p.č. 723/3 zast. pl. a nádvoří o vým. 4215 m2, p.č. 723/4 zast. pl. a nádvoří o vým. 1047 m2, p.č. 723/5 lesní pozemek o vým. 445 m2, p.č. 723/6 lesní pozemek o vým. 201 m2, p.č. 723/7 lesní pozemek o vým. 424 m2, p.č. 723/8 lesní pozemek o vým. 1096 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, číslo posudku 2203/13/11 a nemovitosti evidované na listu 7375 k.ú. obec a okres Teplice, budova č.p. 422 způsob využití bydlení na p.č. 873/1, p.č. 873/1 zast. pl. a nádvoří o vým. 478 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, číslo posudku 2204/14/11 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti IMOLA s.r.o., se sídlem Praha 9, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 254 15 646 vydáno 84 kusů kmenových akcií na majitele každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 3 kusy kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč s tím, že emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. - nemovitosti evidované na listu 7980 k.ú.,obec a okres Teplice ? budova Teplice, č.p. 451 způsob využití bydlení na p.č. 816, p.č. 816 zast. pl a nádvoří o vým. 173 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, čísl o posudku 2205/15/11 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti NABASO spol. s r.o. , se sídlem Teplice, Dr. Vrbenského 919/6, PSČ 415 01, IČ 627 42 442 vydáno 7 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.0 00,-Kč, dále 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,-Kč , 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,-Kč s tím, že emisní kur s každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. - g) Valná hromada rozhodla, že § 6 stanov se nahrazuje tímto zněním: - § 6 - Základní kapitál a akcie - 1. Základní kapitál společnosti činí 93.462.000,-Kč (slovy: devadesát tři miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých). - 2. Základní kapitál je rozdělen na 7 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, dále 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akci e 40.000,-Kč , 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,-Kč , dále 84 kusů kmenových akcií na majitele každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 3 kusy kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 kus kme nové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč, 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč . - 3. Základní kapitál společnosti splacen z 100%. - 4. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každých 1.000 Kč připadá jeden hlas. - 5. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku. - 6. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jest liže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listů a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo je takové výzvě povinno vyhovět do třiceti dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry ne bo nové hromadné listiny budou akcionáři k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. - 7. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcii se řídí ustanovením § 177, §182 a § 213d zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). 17.6.2011 - 23.6.2011

Aktuální kontaktní údaje IMOLA Company a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 29258138
Obchodní firma: IMOLA Company a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 4.5.2011
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 29258138
Firma: IMOLA Company a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.12.2010

Kontakty na IMOLA Company a.s. IČO: 29258138

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Drahobejlova 1019/27 , Praha 190 00 21.1.2014
Sídlo: Lisabonská 2394/4 , Praha 190 00 13.5.2011 - 21.1.2014
Sídlo: Jiráskova 1150/66 , Třebíč 674 01 13.12.2010 - 13.5.2011

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Drahobejlova 1019/27, Praha 190 00

Obory činností IMOLA Company a.s. IČO: 29258138

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.6.2011

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 13.12.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.5.2011

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Vedení firmy IMOLA Company a.s. IČO: 29258138

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná za představenstvo jediný člen představenstva samostatně. 21.10.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek společnosti ve všech věcech společnosti předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 13.12.2010 - 21.10.2014
Jméno: Stanislav Perman 21.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2014
Adresa: Dr. Vrbenského 919/6, Teplice 415 01
Jméno: Monika Tomášová 13.12.2010 - 13.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.12.2010 do 26.4.2011
Ve funkci: od 13.12.2010 do 26.4.2011
Adresa: 165, Studenec 675 02
Jméno: JUDr. Nicol Bednáříková 13.12.2010 - 13.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.12.2010 do 26.4.2011
Ve funkci: od 13.12.2010 do 26.4.2011
Adresa: Mánesova 697/9, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Luděk Horník 13.12.2010 - 13.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2010 do 26.4.2011
Adresa: 56, Radkovice u Hrotovic 675 59
Jméno: Stanislav Perman 13.5.2011 - 10.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.4.2011
Ve funkci: od 27.4.2011
Adresa: Dr. Vrbenského 919/6, Teplice 415 01
Jméno: Pavel Pešula 13.5.2011 - 21.10.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.4.2011 do 28.5.2014
Ve funkci: od 27.4.2011 do 28.5.2014
Adresa: Duchcovská 415/88, Teplice 415 03
Jméno: Lukáš Paťha 13.5.2011 - 21.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2011 do 28.5.2014
Adresa: 56, Modlany 417 13
Jméno: Stanislav Perman 10.8.2014 - 21.10.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.4.2011 do 28.5.2014
Ve funkci: od 27.4.2011 do 28.5.2014
Adresa: Dr. Vrbenského 919/6, Teplice 415 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Petr Perman 21.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2014
Adresa: Dr. Vrbenského 919/6, Teplice 415 01
Jméno: Marie Tomášová 13.12.2010 - 13.5.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2010 do 26.4.2011
Ve funkci: od 13.12.2010 do 26.4.2011
Adresa: 165, Studenec 675 02
Jméno: Martin Bednářík 13.12.2010 - 13.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2010 do 26.4.2011
Adresa: Mánesova 697/9, Třebíč 674 01
Jméno: Zdeňka Strnadová 13.12.2010 - 13.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2010 do 26.4.2011
Adresa: Jiráskova 1150/66, Třebíč 674 01
Jméno: Veronika Permanová 13.5.2011 - 21.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2011 do 28.5.2014
Ve funkci: od 27.4.2011 do 28.5.2014
Adresa: Dr. Vrbenského 919/6, Teplice 415 01
Jméno: Petr Perman 13.5.2011 - 21.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2011 do 28.5.2014
Adresa: Dr. Vrbenského 919/6, Teplice 415 01
Jméno: Jiří Drbal 13.5.2011 - 21.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2011 do 28.5.2014
Adresa: 52, Jeníkov 417 24

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Stanislav Perman

Vlastníci firmy IMOLA Company a.s. IČO: 29258138

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 112 422 000 Kč 100% 11.12.2013
zakladni 93 462 000 Kč 100% 23.6.2011 - 11.12.2013
zakladni 2 000 000 Kč 100% 19.1.2011 - 23.6.2011
zakladni 2 000 000 Kč 30% 13.12.2010 - 19.1.2011

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 18 11.12.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 11.12.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 6 11.12.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 84 3.12.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 3.12.2013
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 1 3.12.2013
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 3.12.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 23.6.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 23.6.2011
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 1 23.6.2011
Kmenové akcie na jméno 2 000 Kč 1 23.6.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 84 23.6.2011 - 3.12.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 3 23.6.2011 - 3.12.2013
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 1 23.6.2011 - 3.12.2013
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 23.6.2011 - 3.12.2013
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 13.12.2010 - 23.6.2011

Sbírka Listin IMOLA Company a.s. IČO: 29258138

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 17207/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 460/2014 Městský soud v Praze 28.5.2014 14.10.2014 31.10.2014 16
B 17207/SL 17 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 8.4.2014 14.4.2014 8
B 17207/SL 16 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 9.4.2014 11.4.2014 8
B 17207/SL 15 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 9.4.2014 11.4.2014 6
B 17207/SL 14 notářský zápis  NZ 1121/2013 Městský soud v Praze 28.11.2013 16.12.2013 6.1.2014 8
B 17207/SL 13 posudek znalce č. 2242/2/13 Městský soud v Praze 25.11.2013 28.11.2013 4.12.2013 57
B 17207/SL 12 notářský zápis NZ 1121/2013 Městský soud v Praze 28.11.2013 28.11.2013 4.12.2013 8
B 17207/SL 11 ostatní -seznam akcionářů Městský soud v Praze 24.6.2011 28.12.2011 28.12.2011 1
B 17207/SL 9 notářský zápis NZ 549/2011 Městský soud v Praze 20.6.2011 23.6.2011 11
B 17207/SL 10 notářský zápis NZ 521/2011 Městský soud v Praze 7.6.2011 23.6.2011 118
B 17207/SL 8 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 27.4.2011 16.5.2011 8
B 17207/SL 7 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 27.4.2011 16.5.2011 2
B 17207/SL 6 ostatní -zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 27.6.2011 16.5.2011 3
B 17207/SL 5 notářský zápis -stanovy, NZ 430/11 Městský soud v Praze 26.4.2011 16.5.2011 23
B 17207/SL 4 podpisové vzory + ČP - 6x Městský soud v Praze 25.11.2010 16.12.2010 11
B 17207/SL 3 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Městský soud v Praze 25.11.2010 16.12.2010 2
B 17207/SL 2 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 25.11.2010 16.12.2010 2
B 17207/SL 1 notářský zápis -zakl.sml.,stanovy,NZ 980/2010 Městský soud v Praze 25.11.2010 16.12.2010 17

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení IMOLA Company a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu IMOLA Company a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.