Image M & A a.s. Praha IČO: 26188791

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Image M & A a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26188791.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Image M & A a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zprostředkovatelská činnost v oblasti investic, obchodu a služeb a Činnost ekonomických a organizačních poradců .

Základní údaje o Image M & A a.s. IČO: 26188791

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 18.7.2000
Spisová značka: B 6649
IČO: 26188791
Obchodní firma: Image M & A a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.7.2000
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 18.7.2000
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem o částku 2.005.000,- Kč (slovy: dvamilionypěttisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se tedy zvýší z částky 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na částku 3.005.000,-- Kč (slovy: třimilionypěttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku 2.005.000,-- Kč (slovy: dvamilionypěttisíc korun českých) se nepřipouští. Navrhovaný druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií: Bude upsáno 2005 ks (slovy: dvatisícepět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.005.000,-- Kč (slovy: dvamilionypěttisíc korun českých). Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. 1000,- Kč (s lovy: jedentisíc korun českých). Úpis nových akcií: 2005 ks (slovy: dvatisícepět kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě bude upsáno peněžitým vkladem. Přednostní právo akcionářů k úpisu 2005 Ks (slovy: dvatisícepět kusů) akcií, které mají být upsány peněžitým vkladem, se vylučuje . Důvodem vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání akcií je zlepšení bilance a kredibility společnosti. Všech 2005 ks (slovy: dvatisícepět kusů) akcií bude nabídnuto určitým zájemcům, věřitelům společnosti, a to 1025 ks (slovy: jedentisícdvacetpět kusů) akcií společnosti ImAGe GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 33/960, PSČ 110 00, IČ: 61 05 78 01, 378 Ks (slovy: třistasedmdesátosm kusů) akcií panu Ing. Františkovi Ochovi, r.č. 420825/014, bydliště Praha 8, Kubišova 19, PSČ 182 00 a 602 ks ( slovy: šestsetdva kusů) akcií společnosti PragTA Ltd. se sídlem Yoshua Ben Nun 36, Herzlia 46733, Izrael. O vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 510 hlasů, tj. 100 % všech přítomných hlasů, z toho imAGe GROUP a.s. 510 hlasy. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí podle ustanovení 3) f/ článku VII., oddíl A., s názvem Valná hromada stanov společnosti a podle § 186 odst. 4 obchodního zákoníku je souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. Vzhledem k tomu, že společno st vydala pouze akcie na jméno byla splněna i podmínka ustanovení 3) f/ článku VII., oddíl A., s názvem Valná hromada stanov společnosti a ustanovení § 186 odst. 4 obchodního zákoníku. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií. Pohledávka společnosti na splacení celkového emisního kurzu 1025 ks (slovy: jedentisícdvacetpět kusů) akcií tj. pohledávka ve výši 1.025.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvacetpěttisíc korun českých) bude splacena započtením proti peněžité pohledávce společnos ti imAGe GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 33/960, PSČ 110 00, IČO 61 05 78 01, vyplývající z pohledávek, které vznikly společnosti imAGe 1, a.s., která se sloučila se společností IMREK a.s. ve společnost imAGe GROUP, a.s. z titulu smluv, resp. D ohad o finanční výpomoci uzavřených dne 06.12.2001 (100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých), 11.07.2002 (250.000,-- Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých), 04.09.2002 (130.000,-- Kč, slovy: jednostotřicettisíc korun českých), 30.10.2002 (5 0.000,-- Kč, slovy: padesáttisíc korun českých), 08.11.2002 (110.000,-- Kč, slovy: jednostodesettisíc korun českých), 06.05.2003 (25.000,-- Kč, slovy: dvacetpěttisíc korun český ch) a 09.05.2003 (60.000,-- Kč, slovy: šedesáttisíc korun českých) a jejich d odatků a na základě pohledávek společnosti IMREK a.s., (která se sloučila se společností imAGe 1, a.s. ve společnost imAGe GROUP, a.s.), které vznikly z titulu smluv rep. Dohod o finanční výpomoci uzavřených dne 05.08.2002 (150.000,- Kč, slovy: jednostopa desáttisíc korun českých) a 10.10.2002 (150.000,-- Kč, slovy: jednostotisícpadesát korun českých) a jejich dodatků. Pohledávka společnosti na splacení celkového emisního kurzu 378 ks (slovy: třistasedmdesátosm kusů akcií, tj. pohledávka ve výši 378.000,- Kč (slovy: třistasedmdesátosmtisíc korun českých) bude splacena započtením proti peněžité pohledávce pana Ing. Frant iška Ocha, r.č. 420825/014, bydliště Praha 8, Kubišova 19, PSČ 182 00, vyplývající ze smluv, resp. Dohod o půjčce a úroků z nich plynoucích uzavřených dne 01.06.2002 (170.000,-- Kč, slovy: jednostosedmdesáttisíc korun českých), 09.06.2002 (70.000,-- Kč, s lovy: sedmdesáttisíc korun českých), 18.09.2002 (45.000,-- Kč, slovy: čtyřicetpěttisíc korun českých), 25.09.2002 (20.000,-- Kč, slovy: dvacettisíc korun českých), 29.10.2002 (20.000,-- Kč, slovy: dvacettisíc korun českých), 29.11.2002 (40.000,-- Kč, slov y: čtyřicettisíc korun českých) a jejich dodatků. Celková suma půjček činí 365.000,-- Kč (slovy: třistašedesátpěttisíc korun českých), a celková suma úroků ke d ni 05.11.2003 činí 13.782,50 Kč (slovy: třinácttisícsedmsetosmdesátdva korun českých padesát h aléřů), tedy celkem 378.782,50 Kč (slovy: třistasedmdesátosmtisícsedmsetosmdesátdva korun českcýh padesát haléřů). Zbývající částka ve výši 782,50 Kč, (slovy: sedmsetosmdesátdva korun českých padesát haléřů) z nesplacených úroků zůstane nadále jako pohled ávka. Pohledávka na splacení celkového emisního kurzu 602 ks (slovy: šestsetdva kusů) akcií, tj. pohledávka ve výši 602.000,- Kč (slovy: šestsetdvatisíc korun českých) bude splacena započtením proti peněžité pohledávce společnosti PragTa Ltd. se sídlem Yoshua B en Nun 36, Herzlia 46733, Izrael, registrační číslo: 51-266598-5, v celkové výši USD 22.013,38 (slovy: dvacetdvatisíctřináct amerických dolarů třicetosm centů), resp. 602.000,-- Kč (slovy: šestsetdvatisíc korun českých), které vznikly z titulu Smluv o půj čce a úroků z nich plynoucích uzavřených dne 21.03.2001 (USD 6.000,--, slovy šesttisíc amerických dolarů) a 23.5.2001 (USD 6.000,--, slovy šesttisíc amerických dolarů) a sloučených dne 31.03.2002 Dodatkem č. 1 a zároveň tuto celkovou částku navyšující o n aběhlé úroky k 01.04.2002, tak že výše nové jistiny k 01.04.2002 činí USD 12.597,61 (slovy: dvanácttisícpětsetdevadesátsedm amerických dolarů šedesátjedna cent ů); a dále z titulu Smlouvy o půjčce a úroků z ní plynoucích uzavřené dne 12.07.2002 (USD 7.534 ,-- Kč, slovy: sedmtisícpětsettřicetčtyři amerických dolarů); a jejich dodatků. Celková suma půjček čini USD 20.131,61 (slovy: dvacettisícjednostotřicetjedna amerických dolarů šedesát jedna centů), resp. 550.539,14 Kč (slovy: pětsetpadesáttisícpětsettřice tdevět korun českých a čtrnáct haléřů) a celková suma úroků ke dni 05.11.2003 činí USD 1.893,91 (slovy: jedentisícosmsetdevadesáttři amerických dolarů devadesátjedna centů), resp. 51.792,76 Kč (slovy: padesátjednatisícsedmsetdevadesátdva korun českých sed mdesátšest haléřů), tedy celkem USD 22.025,52 (slovy: dvacetdvatisícdvacetpět amerických dolarů padesátdva centů), resp. 602.331,90 Kč (slovy: šestsetdvatisíctřistatřicetjedna korun českých devadesát haléřů). Zbývající částka ve výši USD 12,14 (slovy: dva náct amerických dolarů čtrnáct centů), resp. 331,90 Kč (sl ovy: třistatřicetjedna korun českých devadesát haléřů) z nesplacených úroků zůstane nadále jako pohledávka. Směnný kurz USD/Kč je počítán ke dni 02.10.2003 dle kurzu ČNB. Úpis bude probíhal 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci, a to v prostorách společnosti na adrese Praha 1, Krakovská 1392/7, ve 4. patře v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Společnost je povinna zaslat návrh smlo uvy o upsání akcií určeným zájemcům do 21 dnů ode dne nabytí právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacení emisního kurzu: Upisovatel akcií (určitý zájemce) peněžitým vkladem je povinen uzavřít smlouvu o započtení do 21 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií v prostorách společnosti na adrese Praha 1, Krakovská 1392/7, ve 4. patře. Návrh smlouvy o započtení obdrží upisov atel akcií při úpisu akcií. K upisovaným akciím budou vydány tři poukázky na akcie v listinné podobě, a to na 10.25 ks (slovy: jedentisícdvacetpět kusů) akcií, na 602 ks (slovy: šestsedva kusů) akcií na 378 ks (slovy: třistasedmdesátosm kusů) akcií. Počty akcií na jednu poukázku odp ovídají počtu akcií za jednu pohledávku. Poukázky na akcie budou do deseti dnů od uzavření smlouvy o započtení připraveny k vydání v prostorách společnosti na adrese Praha 1, Krakovská 13927, ve 4. patře v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Po pravomocn ém zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku budou poukázky na akcie vyměněny na výše uvedené adrese za listinné akcie. Výměně bude předcházet dohoda, která bude obsahovat datum (nejpozději do deseti dnů od dohody) a hodinu výměny a požad avek majitele poukázky na akcie, zda chce za poukázku na akcie hromadnou listinnou akcii nebo jednotlivé akcie. 27.2.2004 - 17.5.2004

Aktuální kontaktní údaje Image M & A a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26188791
Obchodní firma: imAGE M & A a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 18.7.2000
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26188791
Firma: Image M & A a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.7.2000

Kontakty na Image M & A a.s. IČO: 26188791

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Křišťanova 1543/6 , Praha 130 00 7.10.2014
Sídlo: Hradešínská 2547/60 , Praha 101 00 2.6.2010 - 7.10.2014
Sídlo: Kubišova 919/19 , Praha 182 00 27.2.2004 - 2.6.2010
Sídlo: Opletalova 960/33 , Praha 110 00 16.11.2002 - 27.2.2004
Sídlo: Opletalova 960/33 , Praha 110 00 18.7.2000 - 16.11.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Křišťanova 1543/6, Praha 130 00

Obory činností Image M & A a.s. IČO: 26188791

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.6.2010
činnost organizačních a ekonomických poradců 18.7.2000 - 2.6.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti investic, obchodu a průmyslu 18.7.2000 - 2.6.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti investic, obchodu a služeb

  • Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Tusarova 1152/36 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1002495695
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti investic, obchodu a služeb

  • Činnost ekonomických a organizačních poradců

Zahájení provozování: 1.5.2004

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost v oblasti investic, obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Image M & A a.s. IČO: 26188791

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat člen představenstva samostatně. 7.10.2014
Jménem společnosti jednají členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 18.7.2000 - 7.10.2014
Jméno: Ing. Jana Hladíková 25.2.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2005
Ve funkci: od 13.1.2010
Adresa: Pod valem 354/9, Praha 102 00
Jméno: Ing. Miroslav Jirků 18.7.2000 - 9.11.2002
Funkce: Člen
Adresa: Slunečná 4 , 634 00 Brno Česká republika
Jméno: Ing. Miloš Fiala 18.7.2000 - 12.11.2002
Funkce: Člen
Ve funkci: do 6.8.2001
Adresa: Vaňkova 342/12, Praha 198 00
Jméno: Ing. Miroslav Jirků 9.11.2002 - 16.11.2002
Funkce: Člen
Adresa: Neumannova 19 , 602 00 Brno Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Jirků 16.11.2002 - 16.11.2002
Funkce: Člen
Trvání členství: od 18.7.2000
Ve funkci: od 6.11.2001
Adresa: Slunečná 4 , 634 00 Brno Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Jirků 9.11.2002 - 27.2.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: od 18.7.2000 do 5.11.2003
Ve funkci: od 6.11.2001 do 5.11.2003
Adresa: Neumannova 19 , 602 00 Brno Česká republika
Jméno: Doc.Ing. Richard Drechsler 16.11.2002 - 23.11.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 6.11.2001 do 3.6.2004
Adresa: Sázavská 749/22, Praha 120 00
Jméno: Ing. František Och 18.7.2000 - 16.9.2005
Funkce: Předseda
Trvání členství: do 1.6.2005
Ve funkci: od 18.7.2000 do 1.6.2005
Adresa: Kubišova 919/19, Praha 182 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kubín CSc. 23.11.2004 - 16.9.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 3.6.2004
Adresa: Jeseniova 1930/131, Praha 130 00
Jméno: Dita Špačková 27.2.2004 - 3.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 23.1.2006
Ve funkci: od 5.11.2003
Adresa: Hrudičkova 2094/22, Praha 148 00
Jméno: Jiří Štefl MBA 3.3.2006 - 26.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2006 do 15.1.2009
Adresa: náměstí Karla IV. 130, Nejdek 362 21
Jméno: Ing. Jana Hladíková 16.9.2005 - 29.1.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2005
Ve funkci: od 1.6.2005 do 13.1.2010
Adresa: Pod valem 354/9, Praha 102 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kubín CSc. 16.9.2005 - 29.1.2010
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 3.6.2004
Adresa: Jeseniova 1930/131, Praha 130 00
Jméno: Ing. Michal Hladík 29.1.2010 - 29.6.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.1.2010 do 16.6.2011
Ve funkci: od 13.1.2010 do 16.6.2011
Adresa: Pod valem 354/9, Praha 102 00
Jméno: Ing. František Och 26.3.2009 - 7.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.2.2009 do 26.9.2014
Ve funkci: do 26.9.2014
Adresa: Kubišova 919/19, Praha 182 00
Jméno: Petr Stejskal 26.1.2012 - 7.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2012 do 26.9.2014
Ve funkci: do 26.9.2014
Adresa: 14. října 1046/1, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jana Hladíková 29.1.2010 - 25.2.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2005
Ve funkci: od 13.1.2010
Adresa: Pod valem 354/9, Praha 102 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Aaron Bresler 7.10.2014
Funkce: člen
Ve funkci: od 5.11.2003
Adresa: Heath Street West 250 ON M5P 3L4 , Toronto Kanada
Jméno: Vladimír Dvořák dipl.tech. 18.7.2000 - 27.2.2004
Funkce: Člen
Ve funkci: od 18.7.2000 do 5.11.2003
Adresa: Česká republika
Kunice 133, p. Stránčice, okres Praha - východ, PSČ 251 63
Jméno: Ing. Václav Glaser 18.7.2000 - 23.11.2004
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 18.7.2000
Adresa: Černého 519/17, Praha 182 00
Jméno: Ing. Josef Havlík 18.7.2000 - 3.3.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: do 23.1.2006
Ve funkci: od 18.7.2000
Adresa: Počátecká 584/1, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jiří Dušek 23.11.2004 - 26.3.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 3.6.2004
Adresa: Kodaňská 646/24, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jiří Dušek 26.3.2009 - 2.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 3.6.2004
Adresa: Luční 2611/9, Praha 130 00
Jméno: Aaron Bresler 27.2.2004 - 26.1.2012
Funkce: člen
Ve funkci: od 5.11.2003
Adresa: Izraelský stát
Yoshua Ben Nun 36, Herzlia 46733
Jméno: Bc. Dita Plíhalová 3.3.2006 - 26.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2006
Adresa: Hrudičkova 2094/22, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jiří Dušek 2.6.2010 - 7.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2010 do 26.9.2014
Ve funkci: od 23.2.2010 do 26.9.2014
Adresa: Luční 2611/9, Praha 130 00
Jméno: Bc. Dita Plíhalová 26.1.2012 - 7.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2006 do 26.9.2014
Ve funkci: do 26.9.2014
Adresa: 50, Martiněves 411 19
Jméno: Aaron Bresler 26.1.2012 - 7.10.2014
Funkce: člen
Ve funkci: od 5.11.2003
Adresa: Kanada
Toronto, Roselawn Ave 680, M5N 1L3

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jana Hladíková

Vlastníci firmy Image M & A a.s. IČO: 26188791

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 005 000 Kč 100% 17.5.2004
zakladni 1 000 000 Kč 100% 18.7.2000 - 17.5.2004

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 005 17.5.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 23.8.2003 - 17.5.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 18.7.2000 - 23.8.2003

Sbírka Listin Image M & A a.s. IČO: 26188791

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6649/SL 66 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.9.2014 29.9.2014 15.10.2014 9
B 6649/SL 65 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1077/2014 Městský soud v Praze 26.9.2014 29.9.2014 15.10.2014 15
B 6649/SL 64 výroční zpráva 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.11.2012 19.11.2012 7
B 6649/SL 63 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 23.6.2011 19.11.2012 19.11.2012 7
B 6649/SL 62 ostatní - zápis z jed. představenstva Městský soud v Praze 16.6.2011 8.7.2011 3
B 6649/SL 61 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 23.2.2010 7.6.2010 3
B 6649/SL 60 notářský zápis NZ 87/2010 Městský soud v Praze 23.2.2010 7.6.2010 11
B 6649/SL 59 ostatní -zápis ze jed.předst. Městský soud v Praze 13.1.2010 9.2.2010 2
B 6649/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.1.2010 9.2.2010 1
B 6649/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.2.2009 5.5.2009 1
B 6649/SL 56 ostatní -list.přítomných na VH Městský soud v Praze 19.2.2009 5.5.2009 1
B 6649/SL 55 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.2.2009 13.3.2009 13.3.2009 3
B 6649/SL 54 ostatní -příloha k ÚZ r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.3.2009 13.3.2009 4
B 6649/SL 53 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.3.2009 13.3.2009 8
B 6649/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.2.2008 29.2.2008 14
B 6649/SL 51 ostatní - listina přítomných Městský soud v Praze 20.6.2007 28.2.2008 29.2.2008 1
B 6649/SL 50 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 20.6.2007 28.2.2008 29.2.2008 2
B 6649/SL 49 ostatní - pozvánka na VH Městský soud v Praze 28.2.2008 29.2.2008 1
B 6649/SL 47 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 19.2.2008 26.2.2008 27.2.2008 2
B 6649/SL 46 ostatní listina přítomných na VH Městský soud v Praze 19.2.2008 26.2.2008 27.2.2008 1
B 6649/SL 45 výroční zpráva za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.2.2008 27.2.2008 7
B 6649/SL 48 ostatní příloha k ÚZ za r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.2.2008 4
B 6649/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 18.7.2006 24.7.2006 0
B 6649/SL 43 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 15.6.2006 18.7.2006 24.7.2006 0
B 6649/SL 42 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 20.4.2006 21.4.2006 9
B 6649/SL 41 ostatní -zápis z jednání DR/představ. Městský soud v Praze 19.1.2006 27.3.2006 0
B 6649/SL 40 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 18.1.2006 27.3.2006 0
B 6649/SL 39 ostatní -ukončení člen./Bc.Špačková/ Městský soud v Praze 17.1.2006 27.3.2006 0
B 6649/SL 37 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 23.1.2006 27.3.2006 0
B 6649/SL 36 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 24.1.2006 27.3.2006 0
B 6649/SL 35 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 20.10.2005 6
B 6649/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 20.10.2005 23
B 6649/SL 33 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 1.6.2005 20.10.2005 0
B 6649/SL 32 ostatní -zápis č.1/06/05jed.představen Městský soud v Praze 1.6.2005 20.10.2005 0
B 6649/SL 31 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 1.6.2005 20.10.2005 12
B 6649/SL 30 notářský zápis -NZ201/05 Městský soud v Praze 1.6.2005 20.10.2005 0
B 6649/SL 29 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 3.6.2004 29.11.2004 0
B 6649/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 29.11.2004 0
B 6649/SL 27 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.6.2004 29.11.2004 0
B 6649/SL 24 notářský zápis -NZ585/03 Městský soud v Praze 5.11.2003 2.3.2004 0
B 6649/SL 23 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 5.11.2003 2.3.2004 0
B 6649/SL 22 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 18.11.2003 2.3.2004 0
B 6649/SL 19 ostatní -zpráva o vztazích r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 4.9.2003 22.9.2003 0
B 6649/SL 18 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 20.5.2003 4.9.2003 22.9.2003 0
B 6649/SL 17 ostatní -zpráva představenstva r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 4.9.2003 22.9.2003 0
B 6649/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ 334/2003 Městský soud v Praze 20.5.2003 4.9.2003 22.9.2003 0
B 6649/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002,zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 18.6.2003 9.7.2003 0
B 6649/SL 9 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 28.12.2000 17.1.2003 0
B 6649/SL 8 ostatní -oprava zápisu z V.H. Městský soud v Praze 15.11.2001 17.1.2003 0
B 6649/SL 7 ostatní -odstoupení z funkce/ing.Fiala Městský soud v Praze 20.12.2000 17.1.2003 0
B 6649/SL 14 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ385/2001,386/2001 Městský soud v Praze 6.11.2001 17.1.2003 0
B 6649/SL 13 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 6.11.2001 17.1.2003 0
B 6649/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.11.2001 17.1.2003 0
B 6649/SL 11 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 6.8.2001 17.1.2003 0
B 6649/SL 10 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 1.7.2001 17.1.2003 0
B 6649/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr. o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 1.8.2002 2.8.2002 0
B 6649/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 11.1.2002 21.3.2002 0
B 6649/SL 4 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 6.8.2001 11.1.2002 21.3.2002 0
B 6649/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ109/2000 Městský soud v Praze 5.4.2000 18.7.2000 0
B 6649/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ108/2000 Městský soud v Praze 5.4.2000 18.7.2000 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Image M & A a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Image M & A a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.