IGTT a.s. Zlín IČO: 46900080

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu IGTT a.s., která sídlí v obci Zlín a bylo jí přiděleno IČO 46900080.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem IGTT a.s. se sídlem v obci Zlín byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 18 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Kovářství, podkovářství a další.

Základní údaje o IGTT a.s. IČO: 46900080

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.5.1992
Spisová značka: B 818
IČO: 46900080
Obchodní firma: IGTT a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Dne 22.7.2019 přijal jediný akcionář v působnosti valné hromady toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti IGTT a.s. se snižuje z částky 82.855.000,- Kč (osmdesátdva milionů osmsetpadesátpět tisíc korun českých) o částku 27.300.000,- Kč (dvacetsedm milionů třista tisíc korun českých) na částku 55.555.000,- Kč (padesátpět milionů pě tsetpadesátpět tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty tak, že jmenovitá hodnota 1 ks (jednoho kusu) listinné kmenové akcie na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 82.855.000,- Kč (osmdesátdva milionů osm setpadesátpět tisíc korun českých) se snižuje o 27.300.000,- Kč (dvacetsedm milionů třista tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 55.555.000,- Kč (padesátpět milionů pětsetpadesátpět tisíc korun českých). Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti bude po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku činit 55 555 hlasů. Důvodem pro snížení základního kapitálu je sladění základního kapitálu společnosti s rozsahem její činnosti. Účelem je eliminace přebytku hotovosti společnosti, který vznikl v minulosti z různých prodejů jejího majetku. Částka ve výši 27.300.000,- Kč (dvacetsedm milionů třista tisíc korun českých), která odpovídá snížení základního kapitálu společnosti, bude v celém rozsahu vyplacena jedinému akcionáři společnosti. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu společnosti se akcionáři společnosti ukládá, aby ve lhůtě do 2 (dvou) měsíců od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku předložil společnosti akcii za účelem výměny stávajíc í akcie za akcii s nižší jmenovitou hodnotou. 22.7.2019
U společnosti IGTT a.s. došlo k odštěpení části jmění, které přešlo na nástupnickou společnost Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., se sídlem Švehlova 1900/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, identifikační číslo 00012190. 1.11.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.7.2014
Akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady společnosti. 29.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 29.7.2014 - 30.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 29.7.2014 - 30.9.2015
Mimořádná valná hromada IGTT a.s. dne 2.března 2012 schválila toto usnesení: I. Schvaluje se přechod akcií IGTT a.s. na hlavního akcionáře IGTT a.s. podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. II. Hlavním akcionářem obchodní společnosti IGTT a.s. je obchodní společnost MITAS a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 19000, PSČ 106 25, IČ: 00012190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 497, která ke dni 2.březn a 2012 vlastní akcie IGTT a.s. v celkové jmenovité hodnotě 82.757.000,- Kč, což představuje 99,9 % což představuje 99,9 % základního kapitálu IGTT a.s., činícího 82.855.000,- Kč. III. Předmětem přechodu jsou kmenové akcie IGTT a.s. série A4 o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na majitele, vydané v listinné podobě pod čísly: 000378, 000379, 000380, 000381, 000382, 000383, 000384, 000385, 000386, 000387, 000388, 000389, 000390, 000391, 0 00392, 000393, 000394, 000395, 000396, 000397, 000398, 000399, 000400, 000401, 000402, 000403, 000404, 000405, 000406, 000407, 000408, 000409, 000410, 000411, 000412, 000413, 000426, 000427, 000428, 000429, 000430, 000431, 000432, 000433, 000434, 000435, 000436, 000437, 000438, 000439, 000440, 000441, 000442, 000443, 000444, 000445, 000446, 000447, 000448, 000449, 000450, 000451, 000498, 000499, 000500, 000501, 000502, 000503, 000504, 000505, 000506, 000660, 000661, 000662, 000663, 000664, 000665, 000666, 000667, 000668, 000669, 000670, 000671, 000672, 000673, 000674, 000675, 000676, 000678, 000679, 000680, 000681, 000682, 000683, 000684, 000685 a 000686, tedy celkem 98 (devadesátosm) akcií, které jsou dosud ve vlastnictví minoritních akcionářů IGTT a.s. IV. Schvaluje se protiplnění ve výši 1109,- Kč za jednu akcii, určené v souladu s ustanovením § 183j odst. 6 obchodního zákoníku na základě znaleckého posudku č. 079-05/2011 ze dne 20.října 2011, vyhotoveného za účelem stanovení výše protiplnění v penězí ch při využití práva výkupu účastnických cenných papírů znalcem Ing. Antonínem Smrčkem, Vyhlídka 860/4, 638 00 Brno-Sever, Lesná, který tvoří přílohu notářského zápisu. Představenstva MITAS a.s. i IGTT a.s. prohlásila, že považují výši protiplnění za při měřenou, neboť pro její stanovení byly použity objektivní metody, tedy metoda diskontovaného cash-flow-DCG, nákladová-substanční metoda, metoda účetní hodnoty na principu historických cen. Společné prohlášení představenstva MITAS a.s. i IGTT a.s. tvoří př ílohu notářského zápisu. V. Dosavadním vlastníkům akcií, uvedených v článku III. tohoto usnesení, vzniká právo na zaplacení protiplnění dnem jejich předání společnosti IGTT a.s. podle ustanovení § 1831, odst. 5 a 6 obchodního zákoníku prostřednictvím níže uvedených poboček Komerč ní banky a.s. a úroku ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, uvedeným v článku III. tohoto usnesení, na hlavního akcionáře. Pokud nedojde k předání akcií společnosti IGTT a.s. vz nikání právo na zaplacení protiplnění dnem prohlášení těchto akcií za neplatné podle ustanovení § 214, odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Stanovuje se lhůta pro poskytnutí protiplnění, a sice po dobu sedmdesáti kalendářních dnů ode dne vzniku práva na zapl acení protiplnění s tím, že protiplnění bude na níže uvedených bankovních místech poskytováno i po uplynutí stanovené lhůty, nejdéle však po dobu čtyř let ode dne zveřejnění oznámení o prohlášení nepředaných akcií za neplatné. Promlčení práva na poskytnut í protiplnění se řídí platnými právními předpisy. Před 2.březnem 2012 hlavní akcionář doložil představenstvu IGTT a.s. složení finančních prostředků odpovídajících celkové výši poskytovaného protiplnění a k tomu zřízený účet u Komerční banky a.s., která bude výplatu protiplnění zabezpečovat proti předložení příslušných akcií v těchto svých pobočkách: Václavské náměstí 42, Praha 1, Na Příkopě 33, Praha 1, Nám.Svobody 21, Brno, Kobližná 3, Brno a Třída T.Bati 152, Zlín. Příslušné potvrzení Komerční banky a .s. ze dne 20.ledna 2012 tvoří přílohu notářského zápisu. 15.3.2012 - 2.7.2012
Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 13.5.1999. 27.7.1999 - 29.7.2014
Společnost se řídí stanovami ze dne 31.5.1997. 21.1.1998 - 29.7.2014
Valná hromada 29.6.1996 přijala nové znění stanov. 31.10.1996 - 29.7.2014
Ke dni 18.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti v novém znění. 26.8.1994 - 29.7.2014
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního pod- niku Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie. 19.4.1993
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Výše základního jmění společnosti činí 79 151 000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technolo gie. 1.5.1992 - 19.4.1993
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 79 151 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 19.4.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46900080
Obchodní firma: IGTT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 4.6.1993
Celkový počet živností: 60
Aktivních živností: 14

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46900080
Firma: IGTT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na IGTT a.s. IČO: 46900080

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Šternberská 446 , Zlín 763 02 30.9.2015
Sídlo: Šternberská 446 , Zlín 763 02 30.10.2013 - 30.9.2015
Sídlo: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02 17.5.2013 - 30.10.2013
Sídlo: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02 15.3.2012 - 15.3.2012
Sídlo: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02 15.3.2012 - 17.5.2013
Sídlo: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02 1.5.1992 - 15.3.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Šternberská 446, Zlín 763 02

Obory činností IGTT a.s. IČO: 46900080

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 29.7.2014
Kovářství, podkovářství 14.6.2010
Obráběčství 14.6.2010
Zpracování gumárenských směsí 14.6.2010
Galvanizérství, smaltérství 14.6.2010
Klempířství a oprava karoserií 14.6.2010
Izolatérství 14.6.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.6.2010
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 14.6.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.6.2010
Zámečnictví, nástrojářství 14.6.2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 14.6.2010
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 14.6.2010 - 29.7.2014
Hostinská činnost 26.8.1994
Zednictví 24.2.1994
Základní a aplikovaný výzkum zpracování kaučuků a plastů včetně jejich modifikací a příslušných výrobků - výzkum a vývoj konstrukce strojního zařízení v oblasti gumárenské a plastikářské technologie a příslušného zkušebnictví mimo výkonu státního zkušebnictví ve smyslu zákona 30/68 Sb. a pozdějších novel. 24.2.1994 - 14.6.2010
Poradenská a konzultační činnost v oblasti gumárenské a plastikářské technologie 24.2.1994 - 14.6.2010
Výzkum zkušebních metod a servisní provádění rozborů a zkoušek 24.2.1994 - 14.6.2010
Výroba polotovarů, výrobků a součástí z plastů a jejich modifikací 24.2.1994 - 14.6.2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.2.1994 - 14.6.2010
Pronájem nebytových prostor včetně služeb 24.2.1994 - 14.6.2010
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 24.2.1994 - 14.6.2010
Prodej a nákup licencí, know-how a jejich nehmotných práv 24.2.1994 - 14.6.2010
Diagnostika technického stavu výrobních zařízení, surovin a materiálů 24.2.1994 - 14.6.2010
Výkony zkušebnictví, vyplývající z legislativní oblasti mimo výkonu státního zkušebnictví ve smyslu zákona 30/68 Sb. a pozdějších novel 24.2.1994 - 14.6.2010
Diagnostika a konzultační činnost v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí 24.2.1994 - 14.6.2010
Výroba zdravotních lehátek 24.2.1994 - 14.6.2010
Výroba a opravy strojů a zařízení, forem, náhradních dílů včetně výstavby poloprovozů a zkušebních aparatur v oboru gumárenské a plastikářské technologie 24.2.1994 - 14.6.2010
Kovářství 24.2.1994 - 14.6.2010
Zámečnictví 24.2.1994 - 14.6.2010
Výroba nástrojů 24.2.1994 - 14.6.2010
Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 24.2.1994 - 14.6.2010
Kovoobrábění 24.2.1994 - 14.6.2010
Galvanizace kovů 24.2.1994 - 14.6.2010
Stavba strojů s mechanických pohonem 24.2.1994 - 14.6.2010
Vulkanizace 24.2.1994 - 14.6.2010
Truhlářství 24.2.1994 - 14.6.2010
Obkladačské práce 24.2.1994 - 14.6.2010
Klempířství 24.2.1994 - 14.6.2010
Vodoinstalatérství 24.2.1994 - 14.6.2010
Provádění tepelných a hlukových izolací 24.2.1994 - 14.6.2010
Revize elektrických zařízení 24.2.1994 - 14.6.2010
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 24.2.1994 - 14.6.2010
Poskytování software 24.2.1994 - 14.6.2010
Automatizované zpracování dat 24.2.1994 - 14.6.2010
Montáž a opravy měřící a regulační techniky 24.2.1994 - 14.6.2010
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 24.2.1994 - 14.6.2010
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 24.2.1994 - 14.6.2010
Generální opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení 24.2.1994 - 14.6.2010
Silniční motorová doprava 24.2.1994 - 14.6.2010
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 24.2.1994 - 14.6.2010
Provozování středisek kalibrační služby 24.2.1994 - 14.6.2010
a) činnost volná - základní a aplikovaný výzkum zpracování kaučuků a plastů včetně modifikací a příslušných výrobků - výzkum a vývoj konstrukce strojního zařízení v oblasti gumárenské a plastikářské technologie a příslušného zkušebnictví - normalizační, technocko-informační, technicko-poradenská a konzultační v oblasti gumárenské a plastikářské technologie - projekční a inženýrské činnosti (u vybraných investic), spolupráce při vývozu investičních celků - výroba polotovarů, výrobků a součástí z kaučuku, plastů a jejich modifikací 1.5.1992 - 24.2.1994
- výzkum zkušebních metod a servisní provádění rozborů a zkoušek - mezinárodní homologace pneumatik - výkony zkušebnictví vyplývající z legislativní oblasti - diagnostika a konzultační činnost v oblasti tvorby a ochrany živ. prostř. - prodej a nákup licencí, know-how a jejich nehmotných práv - servisní služby včetně zastupování zahraničních firem - automatizované zpracování výrobní a technické dokumentace - diagnostika technického stavu výrobních zařízení, surovin a materiálů - pronájem nebytových prostor 1.5.1992 - 24.2.1994
- revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob, revize el. zařízení - montáž, oprava, údržba vyhrazených el. zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí - provádění tepelných a hlukových izolací - výroba strojů pro hosp. odvětví, ostatních strojů pro všeobecné účely, zařízení pro řízení prům. procesů - projektování el. zařízení - výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů, ústředního vytápění a větrání 1.5.1992 - 24.2.1994
- montáž a opravy měřící a regulační techniky - automatizované zpracování dat - poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování) - výroba a opravy strojů a zařízení, forem, náhr. dílů včetně výstavby poloprovozu a zkušebních aparatur v oboru gumárenské a plastikářské technologie c) činnost koncesovaná - silniční motorová doprava - úřední měření 1.5.1992 - 24.2.1994
- podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.5.1992 - 24.2.1994
- obchodní činnost - neveřejná doprava osob b) činnosti řemeslné - kovářství, zámečnictví, výroba nástrojů, broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů, kovoobrábění a galvanizace kovů - stavba strojů s mechanickým pohonem - vulkanizace - truhlářství, knihtisk, zednictví, tesařství, obkladačské práce, klempířství, podlahářství, vodoinstalatérství 1.5.1992 - 24.2.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1007191872
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 4.6.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1007191881
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování: 29.9.1993
Provozovna č. 3
Provozovna: Expoziční stanice 696 81 Bzenec
Identifikační číslo provozovny: 1007191899
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování: 29.9.1993

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1007191872
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.12.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1007191881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.12.2000

Živnost č. 3 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1007191881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1007191872
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1007191872
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1007191881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1007191881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1007191872
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1007191881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1007191872
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993

Živnost č. 7 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1007191881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1007191872
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993

Živnost č. 8 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1007191881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1007191872
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993

Živnost č. 9 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1007191881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1007191872
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1993

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Areál TOMA, bud. 106 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1007191881
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1007191872
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.11.1993

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: třída Tomáše Bati 299 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1007191872
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.6.1994

Živnost č. 12 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: areál Barum Continental, bud. 6 765 31 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny: 1007191902
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.8.1999

Živnost č. 13 Izolatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Přerušení oprávnění: 1.2.2016

Živnost č. 14 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Přerušení oprávnění: 1.2.2016

Živnost č. 15 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Prodej a nákup licencí, konw-how a jejich nehmotných práv.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Diagnostika technického stavu výrobních zařízení, surovin a materiálů.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Diagnostika a konzultační činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Výkony zkušebnictví vyplývající z legislativní oblasti mimo výkonu státního zkušebnictví ve smyslu zákona 30/68 Sb. a pozdějších novel.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Základní a aplikovaný výzkum zpracování kaučuků a plastůvčetně jejich modifikací a příslušných výrobků - výzkum a vývoj konstrukce strojního zařízení v oblasti gumárenské a plastikářské technologie a příslušného zkušebnictví ve smyslu zákona 30/68 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Poradenská a konzultační činnost v oblasti gumárenské a plasti- kářské technologie.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Výzkum zkušebních metod a servisní provádění rozborů a zkoušek.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba polotovarů, výrobků a součástí z plastů a jejich modifikací.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Pronájem nebytových prostor včetně služeb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 28 Leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 12.12.2000

Živnost č. 30 Obkladačské práce

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 12.12.2000

Živnost č. 31 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 32 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 33 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 34 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 35 Výroba a opravy strojů a zařízení, forem, náhradních dílů včetně výstavby poloprovozů a zkušebních aparatur v oboru gumárenské a plastikářské technologie.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 26.11.1993

Živnost č. 38 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 12.12.2000

Živnost č. 40 Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 21.3.1998

Živnost č. 42 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1993
Zánik oprávnění: 12.12.2000

Živnost č. 47 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 25.6.1998

Živnost č. 48 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 25.6.1998

Živnost č. 49 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.1993
Zánik oprávnění: 2.7.2001

Živnost č. 50 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.11.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 51 Výroba zdravotních lehátek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1993
Zánik oprávnění: 21.8.1996

Živnost č. 52 Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou odpadů nebezpečných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 53 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.1993
Zánik oprávnění: 1.6.1996

Živnost č. 54 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 55 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 56 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1993
Zánik oprávnění: 12.12.2000

Živnost č. 57 Generální opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1993
Zánik oprávnění: 21.3.1998

Živnost č. 58 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.6.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 59 Základní a aplikovaný výzkum zpracování kaučuků a plastů včetně jejich modifikací a příslušných výrobků-výzkum a vývoj konstrukce strojního zařízení v oblasti gumárenské a plastikářské technologie.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.10.1995
Zánik oprávnění: 4.9.1996

Živnost č. 60 Pronájem osobních motorových vozidel.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pryžových výrobků
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Ostatní stavební instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy IGTT a.s. IČO: 46900080

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Představenstvo zastupuje společnost. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představe nstva. 29.7.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. 31.10.1996 - 29.7.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 31.10.1996
Jméno: Ing. Marek Brázda 30.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2012
Ve funkci: od 8.6.2012
Adresa: Jabloňová 2343, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Eva Hamelová 30.9.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2012
Ve funkci: od 8.6.2012
Adresa: Podlesí I 4966, Zlín 760 05
Jméno: Leoš Zámoravec 18.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015
Adresa: 162, Doubravy 763 45
Jméno: Ing. Marcel B E R K A 1.5.1992 - 24.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: B. Němcové 489, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Rudolf Mačák 1.5.1992 - 24.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Přílucká 4119, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Miroslav Jandík 1.5.1992 - 24.2.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ve Žlebech 416, Zlín 763 14
Jméno: Ing. Marcel B E R K A 24.2.1994 - 31.10.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: B. Němcové 489, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Jana Mičková 24.2.1994 - 31.10.1996
Funkce: členka představenstva
Adresa: Zelená 1086/11, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ondrej Rusnák 24.2.1994 - 31.10.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: SR, Lysá pod Makytou 346 Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Jandík 24.2.1994 - 31.10.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ve Žlebech 416, Zlín 763 14
Jméno: Ing. Štefan Rosina 26.8.1994 - 31.10.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: J. Krála 1064/8 , SR, Púchov Česká republika
Jméno: Ing. Michal Štubňa 31.10.1996 - 27.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štefánikova 1638 , Púchov Slovenská republika
Jméno: Ing. Miroslav Jandík 31.10.1996 - 27.7.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ve Žlebech 416, Zlín 763 14
Jméno: Mgr. Jan Bohata 31.10.1996 - 27.7.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: M. Knesla 4005, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Rudolf Mačák 27.7.1999 - 14.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Přílucká 4119, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Miroslav Jandík 27.7.1999 - 14.4.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Ve Žlebech 416, Zlín 763 14
Jméno: Ing. Zdeněk Husták 31.10.1996 - 8.1.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: třída Tomáše Bati 1287, Zlín 760 01
Jméno: Štefan Vojtek 27.7.1999 - 8.1.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Budovatelská 4817, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Dominik Knedla 14.4.2000 - 8.1.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: M. Knesla 4014, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Rudolf Mačák 14.4.2000 - 8.1.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Přílucká 4119, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Milena Drmolová 8.1.2001 - 6.2.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 14.9.2001
Adresa: třída Svobody 763, Zlín 763 02
Jméno: Ing. Jan Suchý 27.7.1999 - 28.2.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 12.12.2001
Adresa: Javorová 4519, Zlín 760 05
Jméno: Štefan Vojtek 8.1.2001 - 28.2.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 12.12.2001
Adresa: Budovatelská 4817, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Eva Obdržálková 6.2.2002 - 2.10.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 15.9.2001
Adresa: Podlesí I 4966, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Lubomír Matoušek 8.1.2001 - 1.11.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 31.3.2003
Adresa: Tř.T. Bati 1285 , Zlín Česká republika
Jméno: Ing. Rudolf Mačák 8.1.2001 - 17.9.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 31.5.2007
Ve funkci: do 31.5.2007
Adresa: Přílucká 4119, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Eva Hamelová 2.10.2002 - 17.9.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 15.9.2001 do 31.5.2007
Adresa: Podlesí I 4966, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Marek Brázda 1.11.2003 - 17.9.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 9.6.2003 do 31.5.2007
Adresa: Jabloňová 2343, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Marian Lanc 17.9.2007 - 14.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2007 do 29.4.2010
Adresa: Moravská 4776, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Eva Hamelová 17.9.2007 - 15.3.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2007
Ve funkci: od 8.6.2007
Adresa: Podlesí I 4966, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Marek Brázda 17.9.2007 - 26.9.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2007 do 7.6.2012
Ve funkci: od 8.6.2007 do 7.6.2012
Adresa: Jabloňová 2343, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Eva Hamelová 15.3.2012 - 26.9.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2007 do 7.6.2012
Ve funkci: od 8.6.2007 do 7.6.2012
Adresa: Podlesí I 4966, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Marek Brázda 26.9.2012 - 30.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2012
Ve funkci: od 8.6.2012
Adresa: Jabloňová 2343, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Eva Hamelová 26.9.2012 - 30.9.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2012
Ve funkci: od 8.6.2012
Adresa: Podlesí I 4966, Zlín 760 05
Jméno: Leoš Zámoravec 14.6.2010 - 1.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2010 do 29.4.2015
Adresa: Kotěrova 916, Zlín 760 01
Jméno: Leoš Zámoravec 1.10.2015 - 18.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2015
Adresa: Kotěrova 916, Zlín 760 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Petr Sliž 30.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2011
Adresa: 232, Bílovice 687 12
Jméno: Ing. Josef Křemeček 6.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2015
Ve funkci: od 27.5.2015
Adresa: 150, Podkopná Lhota 763 18
Jméno: Conny Torstensson 4.4.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2018
Adresa: Scaniaplatsen 3 , 211 17 Malmö Švédské království
Jméno: Eva Zaoralová 1.5.1992 - 19.4.1993
Funkce: člen
Adresa: Padělky 0 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: Mgr. Jan Bohata 19.4.1993 - 24.2.1994
Funkce: člen
Adresa: M. Knesla 4005, Zlín 760 01
Jméno: Eva Kaňáková 19.4.1993 - 24.2.1994
Funkce: členka
Adresa: tř. T. Bati 1276 , Zlín Česká republika
Jméno: Pavel Černošek 19.4.1993 - 24.2.1994
Funkce: člen
Adresa: Tyršova 257, Otrokovice 765 02
Jméno: Dana Menšíková 24.2.1994 - 31.10.1996
Adresa: Budovatelská 4800, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Pavol Priekala 24.2.1994 - 31.10.1996
Adresa: Podvesná IV 3790, Zlín 760 01
Jméno: František Brehovský, Dipl. Tech. 24.2.1994 - 31.10.1996
Adresa: Juraja Palkoviča 329 , SR, Púchov Česká republika
Jméno: Ing. Štefan Prekop 31.10.1996 - 21.1.1998
Funkce: člen
Adresa: Komenského 1626 , Púchov Slovenská republika
Jméno: František Brehovský dipl. tech. 31.10.1996 - 24.8.1998
Funkce: člen
Adresa: Juraja Palkoviča 329 , SR, Púchov Česká republika
Jméno: Ing. Jana Mičková 31.10.1996 - 27.7.1999
Funkce: místopředsedkyně
Adresa: Zelená 1086/11, Praha 160 00
Jméno: Ing. Rudolf Mačák 31.10.1996 - 27.7.1999
Funkce: člen
Adresa: Přílucká 4119, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Vladimír Taraba 21.1.1998 - 27.7.1999
Funkce: předseda
Adresa: Okružná 1420 , Púchov Slovenská republika
Jméno: Ing. Miroslav Útlý 21.1.1998 - 27.7.1999
Funkce: člen
Adresa: Mládežnická 1431 , Púchov Slovenská republika
Jméno: Ing. Štefan Prekop 24.8.1998 - 27.7.1999
Funkce: člen
Adresa: Komenského 1626 , Púchov Slovenská republika
Jméno: Ing. Pavel Zapalač 31.10.1996 - 6.2.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 29.10.2000
Adresa: Okružní 4734, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Dana Zajíčková 27.7.1999 - 6.2.2002
Funkce: členka
Ve funkci: do 14.6.2001
Adresa: Fialková 1269/22, Praha 106 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Čechura 27.7.1999 - 17.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.5.2007
Adresa: Společná 2191/3, Praha 182 00
Jméno: RNDr. Petr Sliž 6.2.2002 - 17.9.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 30.10.2000 do 1.11.2006
Adresa: 232, Bílovice 687 12
Jméno: Ing. Zdeněk Husták 6.2.2002 - 17.9.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 14.6.2001 do 30.5.2007
Adresa: třída Tomáše Bati 1287, Zlín 760 01
Jméno: JUDr. Jaroslav Čechura 17.9.2007 - 14.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2007 do 27.5.2010
Adresa: Společná 2191/3, Praha 182 00
Jméno: Ing. Zdeněk Husták 17.9.2007 - 30.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2007 do 8.6.2011
Adresa: Kolocova 454 , 107 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Ing. Josef Křemeček 14.6.2010 - 21.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2010
Adresa: Pod Rozhlednou 1906, Zlín 760 01
Jméno: RNDr. Petr Sliž 17.9.2007 - 30.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2006 do 1.11.2011
Adresa: 232, Bílovice 687 12
Jméno: Marek Beran 30.6.2011 - 30.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2011 do 31.5.2013
Adresa: Padovská 585/16, Praha 109 00
Jméno: Vladimír Rada 30.10.2013 - 28.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2013
Adresa: Nad Prachandou 886, Dobříš 263 01
Jméno: Petr Sliž 30.10.2013 - 30.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2011
Adresa: 232, Bílovice 687 12
Jméno: Vladimír Rada 28.5.2014 - 30.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2013
Adresa: Rymaně 1219, Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno: Ing. Josef Křemeček 21.9.2013 - 1.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2010 do 27.5.2015
Ve funkci: do 27.5.2015
Adresa: Pod Rozhlednou 1906, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Josef Křemeček 1.10.2015 - 27.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2015
Ve funkci: od 27.5.2015
Adresa: Pod Rozhlednou 1906, Zlín 760 01
Jméno: Vladimír Rada 30.9.2015 - 24.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2013 do 31.5.2016
Adresa: Rymaně 1219, Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno: Ing. Josef Křemeček 27.10.2015 - 6.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2015
Ve funkci: od 27.5.2015
Adresa: Pod Rozhlednou 1906, Zlín 760 01
Jméno: Fulvio Avallone 24.6.2016 - 4.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2016 do 1.2.2018
Adresa: Via Zanardelli 151 , 460 43 Castiglione delle Stiviere Italská republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Lukáš Kárník 27.7.1999 - 6.2.2002
Adresa: N. A. Někrasova 644/3, Praha 160 00
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 6.11.2004 - 17.9.2007
Adresa: Hyacintová 3181/20, Praha 106 00
Jméno: Ing. Tomáš Němec 27.7.1999 - 2.7.2013
Adresa: Brigádníků 2969/175, Praha 100 00
Jméno: Ing. Tomáš Němec 2.7.2013 - 30.7.2015
Adresa: U Golfu 639, Praha 109 00
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 17.9.2007 - 3.9.2015
Adresa: Korunní 810/104, Praha 101 00
Jméno: Ing. Tomáš Němec 30.7.2015 - 30.9.2015
Adresa: U Golfu 639, Praha 109 00
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 3.9.2015 - 30.9.2015
Adresa: Korunní 810/104, Praha 101 00
Jméno: Ing. Tomáš Němec 30.9.2015 - 24.6.2016
Adresa: U Golfu 639, Praha 109 00
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 30.9.2015 - 24.6.2016
Adresa: Korunní 810/104, Praha 101 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Brázda
Člen statutárního orgánu: Ing. Eva Hamelová
Člen statutárního orgánu: Vít Sigmund

Vlastníci firmy IGTT a.s. IČO: 46900080

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 82 855 000 Kč - 19.4.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 82 855 000 Kč 1 22.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 585 19.3.2013 - 22.7.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 19.3.2013 - 22.7.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 19.3.2013 - 22.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 79 19.3.2013 - 22.7.2019
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 585 28.2.2002 - 19.3.2013
Akcie na majitele 10 000 Kč 7 28.2.2002 - 19.3.2013
Akcie na majitele 100 000 Kč 2 28.2.2002 - 19.3.2013
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 79 28.2.2002 - 19.3.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 82 855 7.10.1999 - 28.2.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 82 855 27.7.1999 - 7.10.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 82 855 19.4.1993 - 27.7.1999

Sbírka Listin IGTT a.s. IČO: 46900080

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 818/SL 82 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.5.2015 30.9.2015 5.10.2015 1
B 818/SL 81 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 27.5.2015 30.9.2015 5.10.2015 1
B 818/SL 80 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 27.2.2015 25.6.2015 30.6.2015 32
B 818/SL 79 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 27.5.2013 30.1.2015 3.2.2015 7
B 818/SL 78 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Brně 22.2.2013 30.1.2015 3.2.2015 32
B 818/SL 77 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 30.6.2014 30.1.2015 3.2.2015 7
B 818/SL 76 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 18.2.2014 30.1.2015 3.2.2015 30
B 818/SL 75 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.5.2014 25.7.2014 30.9.2014 4
B 818/SL 74 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 24.6.2013 30.10.2013 31.10.2013 1
B 818/SL 73 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 983/2013 Krajský soud v Brně 15.5.2013 15.5.2013 17.5.2013 5
B 818/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.3.2013 15.5.2013 17.5.2013 8
B 818/SL 71 notářský zápis rozhod.jed.akc., Stanovy, NZ 6/2013 Krajský soud v Brně 15.3.2013 19.3.2013 20.3.2013 22
B 818/SL 70 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 23.2.2012 25.1.2013 28.1.2013 31
B 818/SL 69 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 21.2.2012 25.1.2013 28.1.2013 12
B 818/SL 68 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 25.2.2009 25.1.2013 28.1.2013 33
B 818/SL 67 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 27.4.2009 25.1.2013 28.1.2013 7
B 818/SL 66 ostatní - zápis z jed.představ. Krajský soud v Brně 8.6.2012 27.9.2012 1
B 818/SL 65 ostatní - zápis z jed.dozorčí rady Krajský soud v Brně 7.6.2012 27.9.2012 1
B 818/SL 64 ostatní -zápis z předst. Krajský soud v Brně 14.6.2012 13.8.2012 2
B 818/SL 63 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 27.2.2011 17.4.2012 7
B 818/SL 62 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 21.2.2011 17.4.2012 23
B 818/SL 61 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2010 Krajský soud v Brně 21.2.2011 17.4.2012 9
B 818/SL 60 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 27.4.2010 17.4.2012 7
B 818/SL 59 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 23.2.2010 17.4.2012 34
B 818/SL 58 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 29.4.2008 17.4.2012 9
B 818/SL 57 účetní závěrka - příoha 2007 Krajský soud v Brně 22.2.2008 17.4.2012 24
B 818/SL 56 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2007 Krajský soud v Brně 20.2.2008 17.4.2012 6
B 818/SL 55 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 27.3.2003 17.4.2012 21
B 818/SL 54 účetní závěrka - příloha 2002 Krajský soud v Brně 19.2.2003 17.4.2012 24
B 818/SL 53 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2002 Krajský soud v Brně 19.2.2003 17.4.2012 6
B 818/SL 52 účetní závěrka - příloha 1999 Krajský soud v Brně 30.3.2000 17.4.2012 8
B 818/SL 51 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 1999 Krajský soud v Brně 30.3.2000 17.4.2012 6
B 818/SL 50 notářský zápis -znal. posudek, NZ 3/12 Krajský soud v Brně 2.3.2012 26.3.2012 81
B 818/SL 49 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 18.6.2011 7.7.2011 1
B 818/SL 48 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 8.6.2011 7.7.2011 10
B 818/SL 47 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.5.2010 15.6.2010 3
B 818/SL 46 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.5.2010 15.6.2010 1
B 818/SL 45 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.5.2010 15.6.2010 1
B 818/SL 44 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 29.4.2010 15.6.2010 1
B 818/SL 43 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -příloha Krajský soud v Brně 29.5.2008 1
B 818/SL 42 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 21.4.2007 29.5.2008 1
B 818/SL 41 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 23.2.2007 29.5.2008 23
B 818/SL 40 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 22.2.2007 29.5.2008 2
B 818/SL 39 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 22.2.2007 29.5.2008 4
B 818/SL 38 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 29.4.2007 29.5.2008 10
B 818/SL 37 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 29.5.2008 2
B 818/SL 36 účetní závěrka -příloha 2005 Krajský soud v Brně 7.2.2006 29.5.2008 22
B 818/SL 35 účetní závěrka -výkaz 2005 Krajský soud v Brně 7.2.2006 29.5.2008 2
B 818/SL 34 účetní závěrka -rozvaha 2005 Krajský soud v Brně 7.2.2006 29.5.2008 4
B 818/SL 33 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 29.4.2006 29.5.2008 11
B 818/SL 32 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 29.5.2008 2
B 818/SL 31 účetní závěrka -výkaz 2004 Krajský soud v Brně 15.2.2005 29.5.2008 2
B 818/SL 30 účetní závěrka -rozvaha 2004 Krajský soud v Brně 15.2.2005 29.5.2008 4
B 818/SL 29 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 29.4.2005 29.5.2008 10
B 818/SL 28 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 30.5.2007 3.10.2007 2
B 818/SL 27 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 16.7.2007 21.9.2007 1
B 818/SL 26 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.7.2007 21.9.2007 1
B 818/SL 25 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.6.2007 21.9.2007 1
B 818/SL 24 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.6.2007 21.9.2007 1
B 818/SL 23 ostatní - zápis z jednání představen. Krajský soud v Brně 8.6.2007 21.9.2007 1
B 818/SL 22 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 31.5.2007 21.9.2007 1
B 818/SL 21 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 30.5.2007 21.9.2007 5
B 818/SL 20 ostatní - zpráva o výsledku voleb Krajský soud v Brně 1.11.2006 21.9.2007 1
B 818/SL 19 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.5.2004 22.11.2004 4
B 818/SL 18 ostatní -jmenování prokuristy Krajský soud v Brně 19.5.2004 22.11.2004 2
B 818/SL 17 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 11.5.2004 22.11.2004 1
B 818/SL 16 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 28.4.2004 22.11.2004 1
B 818/SL 15 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 27.4.2004 22.11.2004 93
B 818/SL 14 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 12.12.2001 11.3.2002 1
B 818/SL 13 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 12.12.2001 11.3.2002 18
B 818/SL 12 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 15.6.2000 11.3.2002 16
B 818/SL 11 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 22.2.2001 18.9.2001 29
B 818/SL 9 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 23.10.2000 6.2.2001 2
B 818/SL 10 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 12.10.2000 6.2.2001 1
B 818/SL 8 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 13.5.1999 9.8.1999 17
B 818/SL 7 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 13.5.1999 9.8.1999 5
B 818/SL 6 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 30.3.1999 9.8.1999 14
B 818/SL 5 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 20.5.1998 10.9.1998 16
B 818/SL 4 ostatní -chybný zápis Krajský soud v Brně 31.12.1996 26.2.1998 0
B 818/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 31.5.1997 26.2.1998 29
B 818/SL 2 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 30.12.1996 26.2.1998 14
B 818/SL 1 ostatní - návrh na zápis Krajský soud v Brně 30.4.1992 26.2.1998 5

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení IGTT a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu IGTT a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.