ICZ a.s. Praha IČO: 25145444

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ICZ a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25145444.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ICZ a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 19 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob a další.

Základní údaje o ICZ a.s. IČO: 25145444

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 21.7.1997
Spisová značka: B 4840
IČO: 25145444
Obchodní firma: ICZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost 21.7.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 21.7.1997
Počet členů statutárního orgánu: 1 20.12.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 5.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 5.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 5.5.2014 - 20.12.2018
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1689/2a, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti EXPRIT spol. s r.o., IČ 40766268, se sídlem Praha 5, Drtinova 200/2 zapsa né v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 3386. 30.11.2006
Valná hromada společnosti konaná dne 15.9.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: A. Základní kapitál společnosti ICZ a.s. se z původní výše 2,717.000,- Kč zvyšuje o částku ve výši 152,152.000,- Kč na nový základní kapitál ve výši 154,869.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 152152 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč. B. Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon toho to přednostního práva je sídlo společnosti: Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí dva týdny a počne běžet dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku u této společnosti, ne však dříve než představenstvo tuto informaci o přednostním právu oznámí akcionářům, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. C. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 152152 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč, a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní a kcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 2717/152152, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. D. Všechny ty nové akcie, které nebudou upsány s využítm přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitému zájemci - paní RNDr. Jitce Rosendorfové, narozené 6.3.1954, bytem Praha 9, Běchorská 1112/24, která je oprávněna je upsat peněžitým vklade m. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti: Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00. Lhůta pro jejich úpis činí tři týdny a počne běžet následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu tě chto akcií. Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání a kcií. Ti upisovatelé, kterým vznikne povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií či jen jeho část v penězích jsou povinni toto splatiti na k tomu účelu zřízený účet společnosti číslo 35-2150010297/0100, a to nejpozději do čtrnáci dnů ode dne jejich úpisu . E. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatele - paní RNDr. Jitky Rosendorfové ( jako určitého zájemce a dosavadního akcionáře) a upisovatelů - pana Zdenka Jirkovce, pana Ing. Jiřího Orsága, paní Ing. Zdenky Kubíčkové, pana Ing. Petra Nováka a společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. ( jako dosavadních akcionářů) proti případným pohledávkám na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs upisovaných akcií může být tím kterým upisovatelem splacen započtením, a to vždy až do výše dá le uvedených pohledávek za společností, případný zbytek pak v penězích. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. U dosavadního akcionáře a určitého zájemc e paní RNDr. Jitky Rosendorfové se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 74,384.354,26 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce z 28.2.2002. U dosavadního akcionáře pana Zdenka Jirkovce se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 12,174.061,87 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002.. U dosavadního akcionáře pana Ing. Jiřího Orsága se jedná o pohledávku vůči společnosti v celk ové výši 11,884.501,57 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře paní Ing. Zdenky Kubíčkové se jedná o pohledá vku vůči společnosti v celkové výši 227.082,29 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře pana Ing. Petra Nováka se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 165.668,67 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U  dosavadního akcionáře společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. se jedná o pohledávku vůči společnosti v celké výši 53,256.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a dodatku číslo 3 k rámcové smlouvě ze dne 25.3.2003. F. Valná hromada souhlasí se započtením dále uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti proti případným pohledávkám na splacení emisního kurzu upsaných akcií, a to: 1. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře a určitého zájemce paní RNDr. Jitky Rosendorfové vůči společnosti v celkové výši 74,384.354,26 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Mar inco AG ze smlouvy o půjčce ze 28.2.2002. 2. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Zdenka Jirkovce vůči společnosti v celkové výši 12,174.061,87 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002, 3. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Ing. Jiřího Orsága vůči společnosti v celkové výši 11,884.501,57 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjč ce ze 28.2.2002. 4. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře paní Ing. Zdenky Kubíčkové vůči společnosti v celkové výši 227.082,29 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002, 5. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Ing. Petra Nováka vůči společnosti v celkové výši 165.668,67 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. 6. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře - společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. vůči společnosti v celkové výši 53,256.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a dodatku číslo 3 k rámcové smlouvě ze dne 25.3.2003. 9.11.2005 - 24.1.2006
Na základě sloučení přešlo na obchodní společnost společnost ICZ a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97, jako nástupnickou společnost jmění zanikající obchodní společnosti CD-FOTO BLER, spol.s r.o., IČ 62415263 , se sídlem Praha 1, Nové Město, Štěpánská 640/45, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 32015. 29.10.2003
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ, a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, jako nástupnická společnost, jmění zanikajících obchodních společností: - PRAGOSOFT, a.s., IČ 00460087, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 65 - D-data, společnost s ručením omezeným, IČ 48029751, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 14656. 2.9.2002
Akcionář, který má v úmyslu převést jednu nebo více svých akcií na třetí osobu, je povinen takové akcie nejprve nabídnout k odkoupení ostatním akcionářům. Nabídka k odkoupení akcií musí být učiněna formou doporučeného dopisu adresovaného představenstvu společnosti a ostatním akcionářům společnosti a musí obsahovat základní údaje o akcionáři, který nabídku činí, včetně počtu nabízených akcií, základní údaje o třetí osobě ( jméno a příjmení/fyzická osoba/ nebo obchodní firma /právnická osoba/, rodné číslo resp. IČ, bydlistě resp. sídlo), které mají být akcie nabídnuty, určení ceny, za kterou mají být akcie převedeny, musí být datována a podepsána. Akcionáři mají předkupní právo v poměru výše jejich akciových podílů na základním kapitálu společnosti. Akcionář může uplatnit své předkupní právo ve lhůtě 30 pracovních dnů po obdržení oznámení o úmyslu převádějícího akcionáře, a to doporučeným dopisem, zaslaným představenstvu společnosti a akcionáři, který nabídku k odkoupení akcií učinil. Pokud některý akcionář představenstvu oznámí, že své právo neuplatní, přechází jeho předkupní právo na ostatní akcionáře v poměru výše jejich akciových podílů a představenstvo o tom zbývající akcionáře písemně doporučeným dopisem vyrozumí do 10 dnů ode dne obdržení oznámení o neuplatnění předkupního práva. Zbývající akcionáři mohou uplatnit své dodatečné předkupní právo ve lhůtě 30 pracovních dnů po obdržení oznámení o dodatečném předkupním právu od představenstva, a to doporučeným dopisem, zaslaným představenstvu společnosti a akcionáři, který nabídku k odkoupení akcií učinil. Převádějící akcionář a akcionáři, kteří uplatnili své předkupní právo v rámci jedné nebo obou výše uvedených lhůt, spolu uzavřou smlouvu o převodu akcií a převádějící akcionář převede své akcie v odpovídajícím počtu na tyto akcionáře za cenu odpovídající ceně uvedené v nabídce k odkoupení akcií do 15 dnů od uplynutí obou lhůt pro uplatnění předkupního práva ostatních společníků. Převádějící akcionář je oprávněn převést akcie, k nímž žádný z ostatních akcionářů neuplatnil předkupní právo v rámci výše uvedných lhůt, po uplynutí obou těchto lhůt, na osobu uvedenou v nabídce na odkoupení akcií, za předpokladu, že a) cena za převod akcií odpovídá ceně uvedené v nabídce k odkoupení akcií, a b) takovýto převod se uskuteční do 30 dnů od uplynutí obou lhůt pro uplatnění předkupního práva ostatních společníků, a c) budou dodrženy další povinnosti, týkající se převodů akcií společnosti, vyplývající z těchto stanov. Akcionář, který má v úmyslu převést alespoň 30% svých akcií na třetí osobu a žádný z ostatních akcionářů nevyužije svého přednostního práva dle odst. 1) výše, je převádějící akcionář povinen nejprve zajistit, aby ostatní akcionáři měli možnost převést stejnou poměrnou část svých akcií, jako je poměrná část akcií převáděná převádějícím akcionářem, na tuto třetí osobu za stejných podmínek jako převádějící akcionář. Pokud tato třetí osoba nepřistoupí na odkoupení veškerých takto nabízených akcií ostatních akcionářů, počet akcií, které bude oprávněn převést převádějící akcionář, bude snížen tak, aby odpovídal poměrné části nabízených akcií všech ostatních akcionářů. Omezení uvedená výše se nevztahují na převody akcií mezi akcionářem a osobou přimo či nepřímo ovládanou tímto akcionářem, nebo přímo nebo nepřímo ovládající tohoto akcionáře nebo pod společnou kontrolou s tímto akcionářem, jakož i na převody akcií mezi akcionáři-fyzickými osobami a jejich osobami blízkými. 18.7.2002 - 27.9.2007
Valná hromada společnosti konaná dne 7.12.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 1.000.000,- Kč o částku ve výši 1.717.000,- Kč na částku 2.717.000,- Kč, peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku. Valná hromada společnosti rozhoduje, že upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno takto: a) Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000,- Kč bude upsáno stávajícími akcionáři společnosti s využitím jejich přednostního práva. b) Zvýšení základního kapitálu společnosti očástku 717.000,- Kč bude upsáno na základě rozhodnutí valné hronmad o omezení přednostního práva stávajících akcionářů společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A., se sídlem 33, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registrované v Lucembursku pod číslem 78.682. Akcie budou společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. upsány smlouvou o upsání akcií. Všechny nové akcie emitované na zvýšení základního kapitálu společnosti budou akcie kmenové, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, o celkovém počtu 1.717 kusů nových akcií. Nové akcie upisované s využitím přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, tj. v Praze 10, V Olšinách 2300/75, ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o uplatnění přednostního práva k úpisu akcií představenstvem dle § 204a odst. (2) Obchodního zákoníku po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nových akcií při využití přednostního práva bude roven jmenovité hodnotě akcie, tj. 1.000,- Kč za jednu akcii. Počet nových akcií upisovaných každým akcionářem s využitím přednostního práva bude tedy roven počtu akcií držených daným akcionářem.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a nebudou nabídnuty zájemcům, vybraným představenstvem společnosti, ve lhůtě 15 dnů ode dne, následujícím po posledním dnu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva, s tím, že určitý zájemce nebo určití zájemci vybraní představenstvem budou moci upsat akcie za stejných podmínek jak uvedeno výše ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení nabídky od představenstva. Ve vztahu k akciím, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A., představenstvo společnosti zašle společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 14 dnů ode dne pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti. Lhůta pro úpis těchto akcií, tj. přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií společností Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A.. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu nových akcií upisovaných společností Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. s tím, že minimální výše emisního kurzu takto upisovaných akcií bude desetinásobek jmenovité hodnoty takto upisovaných akcií. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu na následující, za tím účelem zřízený zvláštní bankovní účet číslo 19-277 246 0217/0100. 6.2.2002 - 27.3.2002
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75 jako nástupnická společnost jmění zanikajících obchodních společností: - ICZ finance a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ: 25147234 - Internet servis, a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ: 63078694 - DECROS holding a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ: 25685988 - Bler Media a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300, IČ: 25667165 - ComeOne, a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ: 25847872 - Koncept CZ, a.s., se sídlem Tursko 142, IČ: 00564338 - Pro Info, spol. s r.o., se sídlem Opava, Olbrichova 689/13, IČ: 47977124 - C 3 společnost s ručením omezeným, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, IČ: 64943615 - DECROS spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, J.Š.Baara 40, IČ: 14499894 - INTERVIEW CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ: 25847791 - SOFTWAROVÉ APLIKACE A SYSTÉMY s.r.o., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ: 60470658 - AMIS Brno, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hněvkovského 65, IČ: 47900041 - ICOS Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, IČ: 49356917 - ADVANCED MEDICAL INFORMATION SYSTEMS, a.s., se sídlem Brno, Hněvkovského 65, IČ: 63490552 3.12.2001
základní jmění 1000000,-Kč splaceno 21.7.1997
akcie v listinné podobě 21.7.1997 - 6.2.2002

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25145444
Obchodní firma: ICZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 21.7.1997
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25145444
Firma: ICZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.7.1997

Kontakty na ICZ a.s. IČO: 25145444

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na hřebenech II 1718/10 , Praha 140 00 5.5.2014
Sídlo: Na hřebenech II 1718/10 , Praha 140 00 1.11.2009 - 5.5.2014
Sídlo: Hvězdova 1689/2 , Praha 140 00 3.1.2005 - 1.11.2009
Sídlo: V olšinách 2300/75 , Praha 100 00 1.11.2000 - 3.1.2005
Sídlo: Slunná 547/25 , Praha 162 00 21.7.1997 - 1.11.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Praha 140 00

Obory činností ICZ a.s. IČO: 25145444

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 19.11.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.11.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 19.11.2009
návrh, vývoj, prodej, instalace a servis diagnostického softwaru zdravotnických prostředků - výroba zdravotnických prostředků 19.11.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 3.7.2007 - 19.11.2009
poskytování poradenských služeb v oblasti informačních systémů 12.5.2004 - 19.11.2009
projektová činnost v oblasti informačních systémů a systémová integrace 12.5.2004 - 19.11.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 16.7.2003 - 19.11.2009
montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 2.9.2002
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 18.7.2002
vydavatelské a nakladatelské činnosti 18.7.2002 - 19.11.2009
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 18.7.2002 - 19.11.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 18.7.2002 - 19.11.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 18.7.2002 - 19.11.2009
projektování elektrických zařízení 18.7.2002 - 19.11.2009
reklamní činnost a marketing 18.7.2002 - 19.11.2009
grafické práce a kresličské práce 18.7.2002 - 19.11.2009
překladatelská a tlumočnická činnost 18.7.2002 - 19.11.2009
kopírovací práce 18.7.2002 - 19.11.2009
poskytování poradenských služeb v oblasti informačních systémů projektová činnost v oblasti informačních systémů a systémová integrace 13.12.1999 - 12.5.2004
automatizované zpracování dat 13.12.1999 - 12.5.2004
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 13.12.1999 - 19.11.2009
konzultační a poradenská činnost v oblasti informačních systémů 13.12.1999 - 19.11.2009
pronájem informačních systémů 13.12.1999 - 19.11.2009
organizování kurzů a seminářů 13.12.1999 - 19.11.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 13.12.1999 - 19.11.2009
činnost ekonomických a organizačních poradců 21.7.1997 - 16.7.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb.) 21.7.1997 - 19.11.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 21.7.1997 - 19.11.2009

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zajišťování veřejných komunikačních sítí 30.11.2011
poskytování služeb elektronických komunikací 30.11.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova tř. 1373/13 , České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny: 1011346435
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 15.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Na hřebenech II 1718/10 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1001635906
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.11.2009
Provozovna č. 3
Provozovna: Beethovenova 179/2 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1004911858
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.1.2012
Provozovna č. 4
Provozovna: Kostnická 646/6 , Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1001617665
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 1.4.2004
Provozovna č. 5
Provozovna: náměstí Míru 2363/10 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1001617631
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 3.12.2001
Provozovna č. 6
Provozovna: Londýnské náměstí 856/2 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1001617681
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.9.2006

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.11.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova tř. 1373/13 , České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny: 1011346435
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Na hřebenech II 1718/10 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1001635906
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2009
Provozovna č. 3
Provozovna: Beethovenova 179/2 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1004911858
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2012
Provozovna č. 4
Provozovna: náměstí Míru 2363/10 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1001617631
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2001
Provozovna č. 5
Provozovna: Londýnské náměstí 856/2 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1001617681
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2006

Živnost č. 3 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.4.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova tř. 1373/13 , České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny: 1011346435
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Na hřebenech II 1718/10 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1001635906
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2009
Provozovna č. 3
Provozovna: Beethovenova 179/2 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1004911858
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2012
Provozovna č. 4
Provozovna: Londýnské náměstí 856/2 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1001617681
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2006
Provozovna č. 5
Provozovna: náměstí Míru 2363/10 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1001617631
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.4.2002

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.6.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Husova tř. 1373/13 , České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny: 1011346435
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Na hřebenech II 1718/10 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1001635906
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2009
Provozovna č. 3
Provozovna: Beethovenova 179/2 , Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny: 1004911858
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2012
Provozovna č. 4
Provozovna: Londýnské náměstí 856/2 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1001617681
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2006
Provozovna č. 5
Provozovna: náměstí Míru 2363/10 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1001617631
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.6.2002

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Konzultační a poradenská činnost v oblasti informačních systémů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem informačních systémů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování poradenských služeb v oblasti informačních systémů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Projektová činnost v oblasti informačních systémů a systémová integrace

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Organizování kurzů a seminářů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlovy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.3.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba komunikačních zařízení
Elektrické instalace
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Ostatní telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti

Vedení firmy ICZ a.s. IČO: 25145444

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 21.7.1997
Jméno: Bohuslav Cempírek 14.12.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2018
Ve funkci: od 1.7.2018
Adresa: náměstí Bratří Synků 400/12, Praha 140 00
Jméno: Pavel Kohout 21.7.1997 - 19.6.2000
Funkce: člen
Adresa: Domkovská 1896/27, Praha 193 00
Jméno: JUDr. Hana Hýžďalová 21.7.1997 - 19.6.2000
Funkce: člen
Adresa: Na Bačálkách 1434/20, Praha 193 00
Jméno: Jiří Němec CSc. 19.6.2000 - 18.7.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čílova 275/15, Praha 162 00
Jméno: Vojtěch Mužík 19.6.2000 - 18.7.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2001 do 28.2.2002
Ve funkci: od 26.3.2001
Adresa: U družstva Práce 1482/88, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jiří Němec CSc. 18.7.2001 - 18.7.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2001 do 28.2.2002
Ve funkci: od 26.3.2001
Adresa: Talichova 2055/1, Praha 169 00
Jméno: Zdeněk Jirkovec 18.7.2002 - 29.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.2.2002
Adresa: Proutěná 415/31, Praha 149 00
Jméno: ing. Petr Novák 21.7.1997 - 19.5.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: do 29.4.2003
Ve funkci: od 26.3.2001 do 29.4.2003
Adresa: Podjavorinské 1601/8, Praha 149 00
Jméno: Zdenek Jirkovec 29.7.2002 - 19.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.2.2002
Adresa: Proutěná 415/31, Praha 149 00
Jméno: Ing. Pavel Šubrt 18.7.2002 - 12.5.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.2.2002
Adresa: Zálesí 1075/3, Praha 142 00
Jméno: Ing. Martina Rošková 18.7.2002 - 6.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.2.2002 do 23.6.2004
Adresa: Dvouletky 2836/369, Praha 100 00
Jméno: Constantin Liechtenstein 6.9.2004 - 22.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.6.2004 do 15.9.2005
Adresa: Rakouská republika
Liechtensteinstrasse 8/5, A-1019 Vídeň
Jméno: Rolf Theuer 18.7.2002 - 5.3.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 28.2.2002 do 12.2.2007
Ve funkci: od 26.4.2002 do 12.2.2007
Adresa: Papírenská 1749/43, České Budějovice 370 01
Jméno: Zdenek Jirkovec 19.5.2003 - 5.3.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 28.2.2002 do 12.2.2007
Ve funkci: od 29.4.2003 do 12.2.2007
Adresa: Proutěná 415/31, Praha 149 00
Jméno: Jan Müller 19.5.2003 - 5.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.4.2003 do 12.2.2007
Adresa: U Albrechtova vrchu 1148/22, Praha 155 00
Jméno: Ing. Pavel Šubrt 12.5.2004 - 5.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.2.2002 do 12.2.2007
Adresa: Pod Lečí 602, Praha 155 31
Jméno: Erika Thaler 22.11.2005 - 5.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.9.2005 do 12.2.2007
Adresa: Staudgasse 18 , 1180 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Zdenek Jirkovec 5.3.2007 - 11.7.2008
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 12.2.2007 do 1.7.2008
Ve funkci: od 13.2.2007 do 1.7.2008
Adresa: Proutěná 415/31, Praha 149 00
Jméno: Parham Pouladdej 5.3.2007 - 11.7.2008
Trvání členství: od 12.2.2007 do 1.7.2008
Adresa: Spojené státy americké
MA 02493, 355 Wellesley, Weston 5
Jméno: Dorian Macovei 5.3.2007 - 11.7.2008
Trvání členství: od 12.2.2007 do 1.7.2008
Adresa: Cernauti 5 , Bukurest Rumunsko
Jméno: Jan Müller 5.3.2007 - 11.7.2008
Trvání členství: od 12.2.2007
Adresa: U Albrechtova vrchu 1148/22, Praha 155 00
Jméno: Ing. Bohumil Cempírek 11.7.2008 - 14.7.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2008
Ve funkci: od 1.7.2008
Adresa: K Potoku 591, Hovorčovice 250 64
Jméno: Ing. Pavel Šubrt 5.3.2007 - 20.10.2008
Trvání členství: od 12.2.2007
Ve funkci: do 30.9.2008
Adresa: Pod Lečí 602, Praha 155 31
Jméno: Ing. Ilona Machová 11.7.2008 - 1.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2008 do 22.6.2011
Adresa: U Děkanky 1646/8, Praha 140 00
Jméno: Zdenek Jirkovec 1.7.2011 - 6.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2011
Adresa: Proutěná 415/31, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jiří Votruba 20.10.2008 - 21.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2008 do 30.9.2013
Adresa: V Chobotě 1884/28, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Bohuslav Cempírek 14.7.2008 - 7.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2008 do 1.7.2013
Ve funkci: od 1.7.2008 do 1.7.2013
Adresa: K Potoku 591, Hovorčovice 250 64
Jméno: Ing. Jiří Votruba 21.11.2013 - 7.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2008 do 30.9.2013
Adresa: V Chobotě 1884/28, Říčany 251 01
Jméno: Bohuslav Cempírek 7.1.2014 - 30.3.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2013
Ve funkci: od 1.7.2013
Adresa: K Potoku 591, Hovorčovice 250 64
Jméno: Zdenek Jirkovec 6.11.2013 - 14.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2011 do 21.6.2016
Adresa: Dolnomlýnská 1545/9, Praha 148 00
Jméno: Bohuslav Cempírek 30.3.2018 - 14.12.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2013 do 30.6.2018
Ve funkci: od 1.7.2013 do 30.6.2018
Adresa: náměstí Bratří Synků 400/12, Praha 140 00
Jméno: Michaela Kovářová 7.1.2014 - 20.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014 do 20.12.2018
Ve funkci: do 20.12.2018
Adresa: Jagellonská 1473/27, Praha 130 00
Jméno: Zdenek Jirkovec 14.12.2018 - 20.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2016 do 20.12.2018
Ve funkci: do 20.12.2018
Adresa: Dolnomlýnská 1545/9, Praha 148 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jiří Němec 14.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2017
Adresa: Talichova 2055/1, Praha 169 00
Jméno: Jan Müller 20.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2018
Ve funkci: od 20.12.2018
Adresa: U Albrechtova vrchu 1148/22, Praha 155 00
Jméno: Zdenek Jirkovec 20.12.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2018
Ve funkci: od 20.12.2018
Adresa: Dolnomlýnská 1545/9, Praha 148 00
Jméno: JUDr. Tomáš Sokol 21.7.1997 - 19.6.2000
Funkce: člen
Adresa: Poštovní 214, Černošice 252 28
Jméno: ing. Jiří Trávníček 21.7.1997 - 19.6.2000
Funkce: člen
Adresa: Náchodská 646/132, Praha 193 00
Jméno: Ing. Jiří Orság CSc. 19.6.2000 - 18.7.2001
Funkce: člen
Adresa: Šmolíkova 906/11, Praha 161 00
Jméno: ing. Zdenka Kubíčková 21.7.1997 - 18.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.3.2001 do 28.2.2002
Ve funkci: od 26.3.2001
Adresa: Kpt. Stránského 977/11, Praha 198 00
Jméno: Zdenek Jirkovec 19.6.2000 - 18.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.3.2001 do 28.2.2002
Ve funkci: od 26.3.2001
Adresa: Žatecká 55/14, Praha 110 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kříž 18.7.2002 - 29.7.2002
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 28.2.2002
Ve funkci: od 28.2.2002
Adresa: Milady Horákové 845/96, Praha 170 00
Jméno: Ing. Petr Majer 18.7.2002 - 29.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.2.2002
Adresa: V dolině 1156/4, Praha 101 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kříž 29.7.2002 - 5.2.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 28.2.2002 do 19.12.2002
Ve funkci: od 26.4.2002 do 19.12.2002
Adresa: Milady Horákové 845/96, Praha 170 00
Jméno: Petra Mansfeldová 18.7.2002 - 29.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.2.2002 do 4.9.2003
Adresa: Tomkova 3167/4, Praha 150 00
Jméno: RNDr. Vlasta Jošková 18.7.2001 - 18.4.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 14.1.2005
Ve funkci: od 20.3.2001
Adresa: Bazovského 1229/6, Praha 163 00
Jméno: Mag. Witold Szymanski 18.7.2002 - 22.11.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 28.2.2002 do 15.9.2005
Ve funkci: od 26.4.2002 do 15.9.2005
Adresa: Kientalgasse 10 , 2371 Hinterbrühl Rakouská republika
Jméno: Dietmar Pokorny 18.7.2002 - 22.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.2.2002 do 15.9.2005
Adresa: Promenadestrasse 8 , 1220 Vienna Rakouská republika
Jméno: Ing. Petr Majer 29.7.2002 - 3.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.2.2002
Adresa: V dolině 1156/4, Praha 101 00
Jméno: Ladislav Svoboda 18.4.2005 - 3.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.3.2005
Adresa: Lobeček 27801 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
Jméno: Dr. Viktória Zombory 22.11.2005 - 11.9.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.9.2005 do 22.6.2006
Adresa: Disz ter 16 , 1014 Budapešť Maďarská republika
Jméno: RNDr. Josef Černý 5.2.2003 - 5.3.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 19.12.2002 do 12.2.2007
Ve funkci: od 19.12.2002 do 12.2.2007
Adresa: Špitálská 669/8, Praha 190 00
Jméno: Jiří Němec CSc. 29.10.2003 - 5.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.9.2003 do 12.2.2007
Adresa: Talichova 2055/1, Praha 169 00
Jméno: Dr. István Lakos 22.11.2005 - 5.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.9.2005 do 12.2.2007
Adresa: Tompa Mihály 23 , 5900 Orosháza Maďarská republika
Jméno: Dr. Hano Schatzmann 11.9.2006 - 5.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.6.2006 do 12.2.2007
Adresa: Wallnerstrasse 4 , A-1010 Vienna Rakouská republika
Jméno: Ing. Petr Majer 3.5.2006 - 17.5.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.2.2002 do 5.3.2007
Ve funkci: od 26.4.2006 do 5.3.2007
Adresa: V dolině 1156/4, Praha 101 00
Jméno: RNDr. Josef Černý 5.3.2007 - 17.5.2007
Trvání členství: od 12.2.2007
Adresa: Špitálská 669/8, Praha 190 00
Jméno: Ladislav Svoboda 3.5.2006 - 11.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.3.2005 do 1.7.2008
Adresa: Šmeralova 798, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Anton Forint 5.3.2007 - 11.7.2008
Trvání členství: od 12.2.2007 do 1.7.2008
Adresa: Martinečekova 6 , 821 09 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Rastislav Brabec 5.3.2007 - 11.7.2008
Trvání členství: od 12.2.2007 do 1.7.2008
Adresa: 118 , 6201 Vysoké Tatry Slovenská republika
Jméno: RNDr. Josef Černý 17.5.2007 - 11.7.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.2.2007 do 1.7.2008
Ve funkci: od 23.3.2007 do 1.7.2008
Adresa: Špitálská 669/8, Praha 190 00
Jméno: Jiří Němec CSc. 5.3.2007 - 14.3.2012
Trvání členství: od 12.2.2007 do 11.2.2012
Adresa: Talichova 2055/1, Praha 169 00
Jméno: Ing. Petr Majer 17.5.2007 - 14.3.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.2007 do 27.2.2012
Ve funkci: od 23.3.2007 do 27.2.2012
Adresa: V dolině 1156/4, Praha 101 00
Jméno: Ing. Edita Lacková 11.7.2008 - 14.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2008 do 28.2.2012
Adresa: Kuttelwascherova 922/3, Praha 198 00
Jméno: Ing. Petr Majer 14.3.2012 - 7.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2012 do 9.12.2013
Ve funkci: od 29.2.2012 do 9.12.2013
Adresa: V dolině 1156/4, Praha 101 00
Jméno: Ing. Edita Lacková 14.3.2012 - 5.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2012 do 31.3.2014
Adresa: Kuttelwascherova 922/3, Praha 198 00
Jméno: Jan Müller 13.2.2014 - 5.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014
Adresa: U Albrechtova vrchu 1148/22, Praha 155 00
Jméno: Jiří Němec CSc. 14.3.2012 - 14.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2012 do 27.2.2017
Adresa: Talichova 2055/1, Praha 169 00
Jméno: Jan Müller 5.5.2014 - 20.12.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2014 do 20.12.2018
Ve funkci: od 1.4.2014 do 20.12.2018
Adresa: U Albrechtova vrchu 1148/22, Praha 155 00
Jméno: Dana Smrčková 5.5.2014 - 20.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014 do 20.12.2018
Ve funkci: do 20.12.2018
Adresa: K nádraží 331/22, Praha 190 15

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista jedná za společnost v rozsahu § 14 odst. 1 obch. zák. a za společnost se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 6.9.2004
Jméno: Ing. Michaela Kovářová 20.12.2018
Adresa: Jagellonská 1473/27, Praha 130 00
Jméno: Manfred Joseph 6.9.2004 - 14.2.2006
Adresa: Šibenička 727, Mnichovice 251 64
Jméno: Bohuslav Cempírek 31.7.2006 - 11.7.2008
Adresa: K Potoku 591, Hovorčovice 250 64

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Zdenek Jirkovec
Člen statutárního orgánu: Michaela Kovářová
Člen statutárního orgánu: Ing. Bohuslav Cempírek

Vlastníci firmy ICZ a.s. IČO: 25145444

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 154 869 000 Kč 100% 24.1.2006
zakladni 2 717 000 Kč 100% 27.3.2002 - 24.1.2006
zakladni 1 000 000 Kč - 21.7.1997 - 27.3.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 154 869 9.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 154 869 27.9.2007 - 9.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 154 869 24.1.2006 - 27.9.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 717 27.3.2002 - 24.1.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 6.2.2002 - 27.3.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 11.3.1998 - 6.2.2002
Akcie na majitele 50 000 Kč 20 21.7.1997 - 11.3.1998

Sbírka Listin ICZ a.s. IČO: 25145444

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4840/SL 134 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora kosolidovaná Aj Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 10.7.2015 67
B 4840/SL 133 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 10.7.2015 59
B 4840/SL 132 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora kosolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 10.7.2015 33
B 4840/SL 131 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 8.6.2015 30.6.2015 10.7.2015 1
B 4840/SL 130 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 21.7.2014 5.9.2014 67
B 4840/SL 127 ostatní  rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2014 21.7.2014 5.9.2014 1
B 4840/SL 126 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 250/2014 Městský soud v Praze 26.3.2014 18.4.2014 5.5.2014 33
B 4840/SL 125 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 1.7.2013 30.12.2013 8.1.2014 1
B 4840/SL 124 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.12.2013 30.12.2013 8.1.2014 1
B 4840/SL 123 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.7.2013 30.12.2013 8.1.2014 1
B 4840/SL 122 ostatní rozhod.jed.akcio Městský soud v Praze 24.6.2013 28.6.2013 19.7.2013 1
B 4840/SL 121 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora (AJ) Městský soud v Praze 31.12.2012 28.6.2013 19.7.2013 68
B 4840/SL 120 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 28.6.2013 19.7.2013 66
B 4840/SL 118 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 29.6.2012 16.7.2012 58
B 4840/SL 117 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -2011-(aj) Městský soud v Praze 31.12.2011 29.6.2012 16.7.2012 68
B 4840/SL 116 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 29.6.2012 16.7.2012 68
B 4840/SL 115 ostatní -rozhod.jed.spol Městský soud v Praze 25.6.2012 29.6.2012 16.7.2012 1
B 4840/SL 114 notářský zápis NZ 356/2011 Městský soud v Praze 29.8.2011 30.11.2011 15
B 4840/SL 113 ostatní - rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2011 30.6.2011 16.8.2011 1
B 4840/SL 112 výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 30.6.2011 16.8.2011 54
B 4840/SL 111 účetní závěrka, výroční zpráva 2010 - anglická verze Městský soud v Praze 31.12.2010 30.6.2011 16.8.2011 70
B 4840/SL 110 účetní závěrka, výroční zpráva 2010 + konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 30.6.2011 16.8.2011 67
B 4840/SL 107 ostatní -rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 22.6.2010 11.7.2011 13.7.2011 1
B 4840/SL 109 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.6.2011 7.7.2011 1
B 4840/SL 108 ostatní rozhodnutí jediného akciomáře Městský soud v Praze 22.6.2011 7.7.2011 1
B 4840/SL 106 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 22.7.2010 29.7.2010 55
B 4840/SL 105 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 22.7.2010 29.7.2010 77
B 4840/SL 104 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 konsolidovaná v AJ Městský soud v Praze 31.12.2009 22.7.2010 29.7.2010 78
B 4840/SL 103 notářský zápis, stanovy společnosti nz 398/2009 Městský soud v Praze 7.10.2009 26.10.2009 29
B 4840/SL 99 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 31.7.2009 31.7.2009 32
B 4840/SL 102 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 31.7.2009 31.7.2009 53
B 4840/SL 101 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 31.7.2009 31.7.2009 86
B 4840/SL 100 ostatní - rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 19.6.2009 31.7.2009 31.7.2009 1
B 4840/SL 98 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2007 4.12.2008 87
B 4840/SL 97 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.6.2008 25.8.2008 26.8.2008 16
B 4840/SL 96 notářský zápis NZ 255/2008 Městský soud v Praze 11.6.2008 12.8.2008 17
B 4840/SL 95 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 1.7.2008 12.8.2008 1
B 4840/SL 94 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 2.7.2008 12.8.2008 2
B 4840/SL 93 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 11.6.2008 12.8.2008 2
B 4840/SL 92 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 11.6.2008 12.8.2008 1
B 4840/SL 91 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.8.2008 32
B 4840/SL 89 notářský zápis NZ 311/2007 Městský soud v Praze 18.9.2007 1.10.2007 33
B 4840/SL 88 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 18.9.2007 1.10.2007 4
B 4840/SL 87 notářský zápis -NZ225/07 Městský soud v Praze 7.6.2007 19.7.2007 22
B 4840/SL 76 ostatní -protokol o písemném hlasování Městský soud v Praze 23.3.2007 11.5.2007 14.5.2007 0
B 4840/SL 74 ostatní -protokol o písemném hlasování Městský soud v Praze 13.2.2007 12.3.2007 3
B 4840/SL 73 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 15.2.2007 12.3.2007 1
B 4840/SL 72 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 21.2.2007 12.3.2007 2
B 4840/SL 71 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 20.2.2007 12.3.2007 7
B 4840/SL 70 ostatní -zápis z jed.náhr.mimoř.VH Městský soud v Praze 12.2.2007 12.3.2007 10
B 4840/SL 69 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 11.1.2007 12.3.2007 10
B 4840/SL 68 ostatní -zahaj.rozvaha k 1.1.06+audit Městský soud v Praze 1.1.2006 6.12.2006 0
B 4840/SL 67 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 6.12.2006 0
B 4840/SL 66 notářský zápis -NZ246/06+sml.o fúzi Městský soud v Praze 26.6.2006 6.12.2006 0
B 4840/SL 64 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2006 1.8.2006 0
B 4840/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2006 1.8.2006 0
B 4840/SL 61 notářský zápis NZ 233/2006 - návrh fúze Městský soud v Praze 22.6.2006 1.8.2006 0
B 4840/SL 59 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 5.5.2006 10.5.2006 0
B 4840/SL 58 ostatní protokol o hlasov./představ./ Městský soud v Praze 11.1.2006 23.3.2006 0
B 4840/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.1.2006 23.3.2006 0
B 4840/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+aud.+o vztazích/B7363/ Městský soud v Praze 31.12.2004 8.2.2006 32
B 4840/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 8.2.2006 73
B 4840/SL 53 stanovy společnosti /B7363/ Městský soud v Praze 29.10.2004 8.2.2006 0
B 4840/SL 50 notářský zápis -NZ670/05 Městský soud v Praze 15.9.2005 7.12.2005 0
B 4840/SL 49 notářský zápis -NZ670/05 Městský soud v Praze 15.9.2005 26.9.2005 24.10.2005 0
B 4840/SL 47 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 18.11.2004 19.1.2005 0
B 4840/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.11.2004 19.1.2005 0
B 4840/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.7.2004 1.12.2004 0
B 4840/SL 44 ostatní zápis z jedn.řádné VH Městský soud v Praze 23.6.2004 1.12.2004 0
B 4840/SL 43 notářský zápis NZ 375, 376/03sml.o fúzi+VH Městský soud v Praze 4.9.2003 28.11.2003 0
B 4840/SL 42 ostatní -návrh smlovy o fúzi Městský soud v Praze 21.7.2003 22.7.2003 0
B 4840/SL 41 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 9.5.2003 22.5.2003 0
B 4840/SL 40 ostatní zápis jedn. VH Městský soud v Praze 29.4.2003 22.5.2003 0
B 4840/SL 39 ostatní list.přítomných akcionářů/VH/ Městský soud v Praze 19.12.2002 17.2.2003 0
B 4840/SL 38 ostatní zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 19.12.2002 17.2.2003 0
B 4840/SL 37 notářský zápis NZ 606/02 +příl k fúzi Městský soud v Praze 27.6.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 36 notářský zápis NZ 607/02 + příl. k fúzi Městský soud v Praze 27.6.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 35 notářský zápis NZ 608/02 - sml. o fúzi Městský soud v Praze 27.6.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 33 účetní závěrka /C14656/r.2001/sml.fúze/ Městský soud v Praze 14.10.2002 0
B 4840/SL 32 ostatní /C14656/rozhod.jed.společníka Městský soud v Praze 27.6.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 31 ostatní -zápis z jed.VH Městský soud v Praze 27.6.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 30 notářský zápis NZ 604/02+příl. k fúzi /ÚZ/ Městský soud v Praze 29.6.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 29 notářský zápis NZ 608/2002 - sml. o fúzi Městský soud v Praze 27.6.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 14.10.2002 0
B 4840/SL 27 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.4.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 26 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 26.4.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.4.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.4.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.5.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 22 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 28.2.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 82/2002 Městský soud v Praze 15.3.2002 14.10.2002 0
B 4840/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 280/2001 Městský soud v Praze 7.12.2001 12.7.2002 0
B 4840/SL 19 zpráva auditora +zahaj rozvaha k 1.1.2002 Městský soud v Praze 1.1.2002 20.5.2002 11.6.2002 0
B 4840/SL 18 ostatní - návrh fúze Městský soud v Praze 29.4.2002 20.5.2002 11.6.2002 0
B 4840/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.4.2001 20.7.2001 0
B 4840/SL 15 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 26.3.2001 20.7.2001 0
B 4840/SL 14 notářský zápis NZ 188/2001 Městský soud v Praze 26.3.2001 20.7.2001 0
B 4840/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 187/2001 Městský soud v Praze 26.3.2001 20.7.2001 0
B 4840/SL 12 účetní závěrka zahajovací rozvaha k 1.1.01 Městský soud v Praze 1.1.2001 17.7.2001 0
B 4840/SL 11 ostatní -návrh fúze Městský soud v Praze 25.5.2001 28.5.2001 17.7.2001 0
B 4840/SL 9 notářský zápis NZ 98/2000 Městský soud v Praze 3.10.2000 18.6.2001 0
B 4840/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.10.2000 18.6.2001 0
B 4840/SL 7 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 31.1.2000 19.6.2000 0
B 4840/SL 6 účetní závěrka za rok 1997,1998 Městský soud v Praze 3.1.2000 0
B 4840/SL 5 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 30.6.1999 3.1.2000 0
B 4840/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.2.1998 3.1.2000 0
B 4840/SL 3 notářský zápis NZ 189/99 Městský soud v Praze 18.11.1999 3.1.2000 0
B 4840/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 148/98 Městský soud v Praze 23.2.1998 6.9.1999 0
B 4840/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 469/97 Městský soud v Praze 4.7.1997 28.8.1997 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ICZ a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ICZ a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.