HYDROREAL a. s. České Budějovice IČO: 26038501

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu HYDROREAL a. s., která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 26038501.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem HYDROREAL a. s. se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Realitní činnost .

Základní údaje o HYDROREAL a. s. IČO: 26038501

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 31.8.2001
Spisová značka: B 1217
IČO: 26038501
Obchodní firma: HYDROREAL a. s.
Právní forma: Akciová společnost 31.8.2001
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 31.8.2001
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti HYDROREAL a.s. o částku 172.370,- Kč (slovy stosedmdesátdvatisíctřistasedmdesát korun českých) na celkovou částku 6.900.000,- Kč (slovy šestmilionůdevětset tisíc korun českých) za těchto pod mínek: - upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, - základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nové akcie, a to 1 (slovy jednoho) kusu kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 172.370,- Kč (slovy stosedmdesátdvatisíctřistasedmdesát korun českých), - emisní kurs činí 172.370,- Kč (slovy stosedmdesátdvatisíctřistasedmdesát korun českých); bez emisního ážia, - nová akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky ve smyslu ust. § 480 zákona o obchodních korporacích, - stávající akcionáři společnosti využijí svého přednostního práva k upsání nové akcie, a to ve stejném poměru, v jakém se účastní na dosavadním základním kapitálu společnosti, tedy každý z akcionářů upisuje a peněžitým vkladem splatí 1/3 (slovy jednu tře tinu) shora specifikované nově upisované akcie, - upsání akcie bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcie podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, jejímiž účastníky budou společnost a stávající akcionáři, - smlouva o úpisu akcií bude uzavřena v sídle notáře Mgr. Stanislava Hrušky na adrese Široká 17, České Budějovice, v pracovní době notářské kanceláře, a to ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů od tohoto rozhodnutí, - smlouva o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - upisující akcionáři jsou povinni společně a nerozdílně splatit každý 1/3 emisního kursu nově upsané akcie do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne jejího upsání výlučně peněžitým vkladem ve prospěch bankovního účtu společnosti č. 4200174353/6800, vedený u Sber bank CZ, a.s.; správcem vkladu se určuje JUDr. Bohumil Koutník, advokát č. osv. ČAK 12275, se sídlem Praha 1, Josefov, Pařížská 66/13, nar. 11. 9. 1971. 5.3.2018 - 5.3.2018
Počet členů správní rady: 1 18.10.2017 - 5.3.2018
Akciová společnost HYDROREAL a.s., IČ 260 38 501, se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce číslo 1217, vznikla jako nástupnická společno st podle ust. § 69 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, rozdělením zanikající společnosti HYDROPROJEKT a.s., IČ 452 74 576, se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 1577, dle projektu rozdělení ze dne 26.4.2000, schváleného valnou hromadou společnosti HYDROPROJEKT a.s. dne 14.6.2000. Společnost HYDROREAL a.s., IČ 260 38 501, se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce číslo 1217, je dílčím právním nástupcem společnos ti HYDROPROJEKT a.s., IČ 452 74 576, se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 1577, když na ni přešla všechna oprávnění, práva a závazky, které se vztahují k budově Zátkovo nábřeží 448/7 v Českých Budějovicích. 4.11.2008
Valná hromada společnosti HYDROREAL a.s. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, PSČ 370 21, IČ 260 38 501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1217 (dále jen ?Společnost?) rozhodla dne 1. 1 1. 2007 v souladu s § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o následujícím: Valná hromada - určuje, že společnost SWECO Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, zapsaná u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831, je hlavním akcionářem Společnosti, jelikož má ve svém majetku kmenové akcie v počtu 508.572 kusů ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 13,- Kč, v zaknihované podobě, o celkové nominální hodnotě 6,611.514,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,27 %. - konstatuje, že akcionář SWECO Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, společnost je zapsána u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona č. 513/1 991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění; že akcionář SWECO Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, společnost zapsaná u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ 601 97 226, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2583, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady . Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ 601 97 226, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2583. - schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové zaknihované akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatní ch akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře SWECO Eastern Europe AB, se sídlem Švédské království, Stockholm, společnost je zapsána u Švédského úřadu pro registraci společností pod číslem 556633-5831 za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v plat ném znění, §§ 183i až 183n a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. - určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 13,- Kč činí 32,20 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 46/2007 znaleckým ústavem Ing. Antonín Hubík - SLAVELA, se sídlem Slavičín, Osvobození 285 a že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán Českou národní bankou, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, předchozí souhlas pod číslem jednacím Sp/544/240/2007 2007/13027/540 ze dne 10. 8. 2007, právní moc ze dne 2 8. 8. 2007; lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb. v platném znění, to je poté, co bude proveden zápis vlastnického práva na majetkov ém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. 28.11.2007 - 23.5.2008
Změna stanov dne 16.5.2002 19.11.2002 - 4.11.2008
Základní kapitál byl splacen formou nepeněžitého vkladu ve výši 8,4 miliónů Kč, který je podílem na rozděleném majetku Hydroprojektu a.s. a jeho specifikace a ocenění je uvedeno ve znaleckých posudcích dvou znalců. Akciová společnost byla založena podle ustanovení § 69 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku na základě projektu rozdělení společnosti Hydroprojekt a. s., IČ 45 27 45 76, se sídlem Praha 4, Táborská 31, který byl schválen usnesením valné hromady této společnosti dne 14. 6. 2OOO. V usnesení o založení společnosti, které bylo provedeno ve formě notářského zápisu z valné hromady ze dne 14. 6. 2OOO, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů dozorčí rady. V usnesení dozorčí rady ze dne 14. 6. 2OOO, které bylo provedeno ve formě notářského zápisu z tohoto jednání, byli jmenováni členové představenstva. Společnost Hydroreal a. s. je právním nástupcem společnosti Hydroprojekt a. s. ve všech oprávněních, právech a závazcích, která se vztahují k budově Zátkovo nábřeží 7, České Budějovice. 31.8.2001 - 4.11.2008

Aktuální kontaktní údaje HYDROREAL a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26038501
Obchodní firma: HYDROREAL a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 31.8.2001
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26038501
Firma: HYDROREAL a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.8.2001

Kontakty na HYDROREAL a. s. IČO: 26038501

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Zátkovo nábř. 448/7, České Budějovice 370 01

Obory činností HYDROREAL a. s. IČO: 26038501

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.6.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb 4.11.2008
realitní činnost 31.8.2001 - 18.6.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.8.2001

Živnost č. 2 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Vedení firmy HYDROREAL a. s. IČO: 26038501

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis. 18.10.2017
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo jediný člen představenstva, má-li společnost jediného akcionáře. 4.11.2008 - 18.10.2017
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 31.8.2001 - 4.11.2008
Jméno: JUDr. Bohumil Koutník 18.10.2017
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 18.10.2017
Adresa: Pařížská 66/13, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jiří Rosický 31.8.2001 - 5.1.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.2001
Ve funkci: od 31.8.2001
Adresa: Zápasnická 879/7, Praha 102 00
Jméno: Ing. Miroslav Kos CSc. 31.8.2001 - 5.1.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.2001
Ve funkci: od 31.8.2001 do 29.10.2001
Adresa: Sladovnická 777, Praha 149 00
Jméno: Ing. Marika Mocková 31.8.2001 - 3.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2001 do 26.6.2007
Ve funkci: od 31.8.2001
Adresa: Betlémské náměstí 259/11, Praha 110 00
Jméno: Ing. Miroslav Kos CSc. 5.1.2002 - 3.8.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.2001 do 26.6.2007
Ve funkci: od 29.10.2001 do 26.6.2007
Adresa: Sladovnická 777, Praha 149 00
Jméno: Ing. Vladimír Mikule 5.1.2002 - 3.8.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.10.2001 do 26.6.2007
Ve funkci: od 29.10.2001 do 26.6.2007
Adresa: Brdičkova 1920/3, Praha 155 00
Jméno: Ing. Vladimír Mikule 3.8.2007 - 23.1.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2007
Ve funkci: od 26.6.2007
Adresa: Brdičkova 1920/3, Praha 155 00
Jméno: Ing. Miroslav Kos CSc. 3.8.2007 - 4.11.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007 do 29.10.2008
Ve funkci: od 28.6.2007 do 29.10.2008
Adresa: Sladovnická 777, Praha 149 00
Jméno: Ing. Marika Mocková 3.8.2007 - 4.11.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007 do 29.10.2008
Adresa: Betlémské náměstí 259/11, Praha 110 00
Jméno: Ing. Vladimír Mikule 23.1.2008 - 4.11.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2007 do 29.10.2008
Ve funkci: od 26.6.2007 do 29.10.2008
Adresa: Wiesenthalova 958/2, Praha 155 00
Jméno: JUDr. Bohumil Koutník 4.11.2008 - 21.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.10.2008
Adresa: 107 , 373 15 Nová Ves Česká republika
Jméno: JUDr. Bohumil Koutník 21.12.2010 - 27.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.10.2008 do 7.11.2011
Adresa: Pařížská 66/13, Praha 110 00
Jméno: Bohumil Koutník 27.11.2013 - 18.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.11.2011
Adresa: Pařížská 66/13, Praha 110 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Dipl.Ing. Helmut Dorsch 31.8.2001 - 19.11.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2001
Ve funkci: od 31.8.2001
Adresa: Burgweg 2 , Pullach Spolková republika Německo
Jméno: Ass. Jur. Wolfgang Brück 31.8.2001 - 19.11.2002
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2001
Ve funkci: od 31.8.2001
Adresa: Muraltstrasse 6 , München Česká republika
Jméno: Dipl. Ing. Hans-Jürgen Monden 31.8.2001 - 19.11.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2001
Ve funkci: od 31.8.2001
Adresa: Spolková republika Německo
Bad Feilnbach, Sonnenstr. 11
Jméno: Ass. Jur. Wolfgang Brück 19.11.2002 - 13.7.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2001 do 4.5.2004
Ve funkci: od 11.7.2002 do 4.5.2004
Adresa: Česká republika
München, Muraltstrasse 6, Spolková republika Německo
Jméno: Dipl. Ing. Hans-Jürgen Monden 19.11.2002 - 13.7.2004
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2001 do 4.5.2004
Ve funkci: od 11.7.2002 do 4.5.2004
Adresa: Česká republika
Bad Feilnbach, Sonnenstr. ll, Spolková republika Německo
Jméno: Dr. Ing. Heinz Rudolf Kurt Andreas Gert Bergen 19.11.2002 - 13.7.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2002 do 4.5.2004
Adresa: Česká republika
40668 Meerbusch, Am Oberbach l a, Spolková republika Německo
Jméno: Dipl. Ing. Hans - Jürgen Monden 13.7.2004 - 5.4.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2004 do 7.6.2006
Ve funkci: od 4.5.2004 do 7.6.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Bad Feilnbach, Sonnestr. 11
Jméno: Dr.-Ing.heinz Rudolf Kurt Andreas Gert Bergen 13.7.2004 - 5.4.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2004 do 7.6.2006
Ve funkci: od 4.5.2004 do 7.6.2006
Adresa: Spolková republika Německo
40668 Meerbusch, Am Oberbach 1a
Jméno: Ing. Roman Patzelt 13.7.2004 - 5.4.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2004 do 7.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
München, Franziskaner Str. 16/1516
Jméno: Dipl. Architekt Olaf Hoffmann 5.4.2007 - 3.8.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2006 do 26.6.2007
Ve funkci: od 7.6.2006 do 26.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
63303 Dreieich, Eichenhof 22
Jméno: Dipl. Ing. Jürgen Röder 5.4.2007 - 3.8.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2006 do 26.6.2007
Ve funkci: od 7.6.2006 do 26.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
63073 Offenbach, Steinweg 93
Jméno: Dr.-Ing. Heinz Rudolf Kurt Andreas Gert Bergen 5.4.2007 - 3.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.6.2006 do 26.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
40668 Merbusch, Am Oberbach la
Jméno: Nils Per Olof Johansson 3.8.2007 - 4.11.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 29.10.2008
Ve funkci: od 26.6.2007 do 29.10.2008
Adresa: Švédské království
23932 Skanör, Lärkvägen 15
Jméno: Mats Väppling 3.8.2007 - 4.11.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 29.10.2008
Adresa: Švédské království
18164 Lidingö, Björkuddsvögen 14
Jméno: Patrik Eschricht 3.8.2007 - 4.11.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 29.10.2008
Adresa: Švédské království
27035 Blentarp, Blentarp 51:4
Jméno: Ing. Leona Majerová 4.11.2008 - 21.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.10.2008
Adresa: 222, Malonty 382 91
Jméno: Ing. Veronika Šanderová 4.11.2008 - 27.11.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.10.2008 do 7.11.2011
Ve funkci: od 29.10.2008 do 7.11.2011
Adresa: 13, Sedlec 373 41
Jméno: Petr Záhorka 4.11.2008 - 27.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.10.2008 do 7.11.2011
Adresa: 107 , 373 15 Nová Ves Česká republika
Jméno: Ing. Leona Matušová 21.12.2010 - 27.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.10.2008 do 7.11.2011
Adresa: Čéčova 811/53, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Leona Matušová 27.11.2013 - 1.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.11.2011
Adresa: Čéčova 811/53, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Veronika Šanderová 27.11.2013 - 18.10.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.11.2011
Ve funkci: od 7.11.2011
Adresa: 13, Sedlec 373 41
Jméno: Marie Vondrková 27.11.2013 - 18.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.11.2011
Adresa: 86, Ledenice 370 06
Jméno: Ing. Leona Kozlová 1.12.2016 - 18.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.11.2011
Adresa: Čéčova 811/53, České Budějovice 370 04

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista jedná za společnost samostatně ve všech věcech, včetně zcizování a zatěžování nemovitostí. 2.12.2017
Prokurista jedná za společnost samostatně ve všech věcech, včetně zcizování a zatěžování nemovitostí. 27.11.2013
Jméno: Petr Záhorka 27.11.2013 - 2.12.2017
Adresa: 107, Nová Ves 373 15
Jméno: Petr Záhorka 2.12.2017 - 5.3.2018
Adresa: Pařížská 66/13, Praha 110 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: JUDr. Ing. Bohumil Koutník Ph.D.

Vlastníci firmy HYDROREAL a. s. IČO: 26038501

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 6 900 000 Kč - 5.3.2018
zakladni 6 727 630 Kč - 31.8.2001 - 5.3.2018

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 300 000 Kč 3 5.3.2018
Kmenové akcie na jméno 672 763 Kč 10 4.11.2008 - 5.3.2018
Kmenové akcie na majitele 13 Kč 517 510 31.8.2001 - 4.11.2008

Sbírka Listin HYDROREAL a. s. IČO: 26038501

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1217/SL 48 notářský zápis 444/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.11.2013 26.11.2013 29.11.2013 2
B 1217/SL 47 podpisové vzory + Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.10.2008 5.11.2008 6
B 1217/SL 46 notářský zápis 420/2008 + Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 29.10.2008 5.11.2008 8
B 1217/SL 45 ostatní - Rozh.zasedání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 13.5.2008 6
B 1217/SL 44 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.5.2008 31
B 1217/SL 43 notářský zápis 147/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2008 13.5.2008 15
B 1217/SL 42 notářský zápis NZ 372/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.11.2007 3.12.2007 57
B 1217/SL 41 ostatní zápis z mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 3.12.2007 15
B 1217/SL 34 ostatní - Zápis z jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2007 3.8.2007 1
B 1217/SL 33 ostatní - Náhradní VH Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2007 3.8.2007 20
B 1217/SL 32 ostatní - Mimořádná VH Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2007 3.8.2007 16
B 1217/SL 31 ostatní - Zápis o průb.ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.2007 3.8.2007 10
B 1217/SL 30 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2007 30
B 1217/SL 29 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2007 31
B 1217/SL 28 stanovy společnosti -červen 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2007 11
B 1217/SL 27 ostatní - valná hromada Krajský soud v Českých Budějovicích 27.4.2005 30.6.2005 29
B 1217/SL 26 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.3.2005 30.6.2005 31
B 1217/SL 25 ostatní - Záp.ze zas.doz.rady +předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.7.2004 18.10.2004 6
B 1217/SL 24 notářský zápis 131/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2004 25.6.2004 2
B 1217/SL 23 notářský zápis 130/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2004 25.6.2004 13
B 1217/SL 22 notářský zápis 129/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2004 25.6.2004 7
B 1217/SL 20 výroční zpráva -r.2003 (+Úč.uzávěrky) Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2004 47
B 1217/SL 19 výroční zpráva + účet.uzávěrky -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2003 45
B 1217/SL 18 ostatní - Zápis o průběhu VH Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2003 10.6.2003 26
B 1217/SL 17 ostatní -Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2002 31.10.2002 3
B 1217/SL 16 notářský zápis 138/2002-ŘVH + Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.2002 31.10.2002 52
B 1217/SL 15 výroční zpráva +Účet.uzávěrky -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2002 40
B 1217/SL 9 notářský zápis 176/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2000 6.11.2001 2
B 1217/SL 8 notářský zápis 173/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2000 6.11.2001 2
B 1217/SL 7 notářský zápis 167/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2000 6.11.2001 52
B 1217/SL 6 zrušení právnické osoby - Projekt zrušení a.s. Krajský soud v Českých Budějovicích 26.4.2000 6.11.2001 4
B 1217/SL 5 posudek znalce 85/18/00 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2000 6.11.2001 7
B 1217/SL 4 posudek znalce č.2540/214/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2000 6.11.2001 14
B 1217/SL 3 posudek znalce č.1-22/III/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2000 6.11.2001 139
B 1217/SL 2 posudek znalce k 31.12.1999 - díl II. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 59
B 1217/SL 14 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 11
B 1217/SL 13 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 9
B 1217/SL 12 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 9
B 1217/SL 11 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 9
B 1217/SL 10 ostatní -fotokopie z obch.věstníku Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 3
B 1217/SL 1 posudek znalce k 31.12.1999 - díl I. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2001 53

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení HYDROREAL a. s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu HYDROREAL a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.