Humatex, a.s. Bílina IČO: 25458442

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Humatex, a.s., která sídlí v obci Bílina a bylo jí přiděleno IČO 25458442.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Humatex, a.s. se sídlem v obci Bílina byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti , Velkoobchod a další.

Základní údaje o Humatex, a.s. IČO: 25458442

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2002
Spisová značka: B 1454
IČO: 25458442
Obchodní firma: Humatex, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 16.12.2002
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 16.12.2002
Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. postupem dle § 778 odst. 5 zákona o korporacích. 24.4.2015
Jediný akcionář Severočeské doly a.s., se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ: 49 90 19 82, v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.4.2005 o snížení základního kapitálu společnosti SD - Humatex, a.s., se sídlem Bílina, ul. Důlní čp. 199, PSČ 418 01, IČ: 25 45 84 42, takto: Snížení základního kapitálu je odůvodněno požadavkem jediného akcionáře optimalizovat strukturu kapitálu společnosti a odčerpat nadbytečné finanční zdroje z důvodu jejich efektivnějšího využití, a to za situace, kdy snížení základního kapitálu nenaruší so lventnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů vůči společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena jedinému akcionáři na jeho bankovní účet v termínu do 90 (slovy devadesáti) dnů poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem o zápisu sníženého základního kapitálu d o obchodního rejstříku. Základní kapitál společnosti SD - Humatex, a.s. bude snížen z částky 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) na částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), tedy o částku 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). S nížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty 25 ks (slovy dvacet pět kusů) akcií dle § 213a obchodního zákoníku, kdy se jmenovitá hodnota jedné akcie snižuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na 800.000,- K č (slovy osm set tisíc korun českých). K vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií je akcionář povinen společnosti předložit listinné akcie v termínu do 14 (slovy čtrnácti) dnů po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rej stříku. 16.6.2005 - 22.11.2005
Jediný akcionář rozhodl dne 25.2.2003 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SD - Humatex, a.s., a to na základě zprávy představenstva zpracované dle § 204 odst. 3 obch. zák. ze dne 18.2.2003 takto : Základní kapitál bude zvýšen o částku 23 000 000,-Kč, tj. dvacet tři milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál, odpovídá 23 kusů upisovaných akcií, přičemž se jedná o kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých. Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na upisování všech akcií, tj. 23 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie jeden milion korun českých. Všechny akcie budou bez veřejné nabídky nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982. Emisní kurs upisované akcie je totožný s její jmenovitou hodnotou a činí 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, který činí dle znaleckého posudku 23 762 000,- Kč, a jmenovitou hodnotou akcií, která činí 23 000 000,- Kč, tj. 762 000,- Kč, je určen tímto rozhodnutím jediného akcionáře pro tvorbu rezervního fondu. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti SD - Humatex, a.s. tj. Bílina, Důlní 199 a počátek lhůty pro upisování akcií začíná dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázán v souladu s ust. § 203 odst. 4) obch. zák. na rozvazovací podmínku, jíž je podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Konec této lhůty je čtrnáct dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisovatel se o počátku běhu této lhůty dozví písemným oznámením představenstva, které mu bude prokazatelně doručeno. O konci této lhůty je povinno ho vyrozumět představenstvo prokazatelně písemným oznámením ihned, jakmile obdrží pravomocné usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu nepeněžitého vkladu nejpozději do třiceti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti SD - Humatex, a.s. tj. Bílina, ul. Důlní čp. 199. Nepeněžitý vklad charakteru movitého majetku bude splacen na základě předávacího protokolu fyzickým předáním v sídle společnosti. Nepeněžitý vklad charakteru nemovitého majetku bude splacen na základě písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s fyzickým předáním nemovitostí. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládají Severočeské doly a.s. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří: nehmotný majetek - marketingový průzkum trhu humátových sorbentů a solí huminových kyselin, movitý majetek - ocelové plošiny, kompresorová stanice, čerpadla, extraktory, soustruhy, vrtačky, rypadlo, stroje šicí na uzavírání pytlů, váhy můstkové a laboratorní, dopravníky pásové, Škoda Fabia CVK 63-84, vozík vysokozdvi- žný, odstředivka, dopravníky technologické, jeřáb mostový, technologie výroby tekutých humátů, nádrže sedimentační a usazovací, sušárna skříňová, předvářka, třídič, fotometr, transportér, sušárna Buhlerova, zařízení vzduchotechniky, zařízení balící, pila na kov, kolový mlýn, pec muflová, mikrovlnný mineralizátor, přístroj prosívací, souprava sušících válců, sušič dvouválcový, Caterpillar, stroj zametací, manipulační zařízení, kolektor inženýrských sítí, elektronická zabezpečovací signalizace, nemovitý majetek: Pozemky v k.ú. Bílina, LV č. 3079: Část parcely č. 2390/1, z níž byla oddělena geometrickým plánem č. 1747-12/2002, schválen dne 18.10.2002 - parc. č. 2390/5 o výměře 4294 m2 - zastavěná plocha. Část parcely č. 2372/1, z níž byla oddělena geometrickým plánem č. 1747-12/2002, schválen dne 18.10.2002 - parc. č. 2372/196 o výměře 4144 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha. Část parcely č. 2390/2, z níž byla oddělena geometrickým plánem č. 1747-12/2002, schválen dne 18.10.2002 - parc. č. 2390/6 o výměře 494 m2 - ostatní plocha, jiná plocha. Parc. č. 2372/36 o výměře 587 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2372/123 o výměře 162 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2391 o výměře 698 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2390/3 o výměře 57 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Parc. č. 2390/4 o výměře 38 m2 - zastavěná plocha a nádvoří Parc. č. 2372/34 o výměře 550 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky v k.ú. Duchcov, LV č. 2049: Parc. č. 3283/1 o výměře 68935 m2 - ostatní plocha. Stavby zapsané do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina, LV č. 3079: Objekt bydlení čp. 199 na parc. č. 2391. V účetní evidenci vedený jako kanceláře, expedice, dílna - invent č. 10174. Průmyslový objekt na parc. č. 2372/34. V účetní evidenci vedený jako zastřešená skládka - invent. č. 10219. Průmyslový objekt na parc. č. 2372/36. V účetní evidenci vedený jako sklad - invent. č. 10310. Jiná stavba na parc. č. 2372/123. V účetní evidenci vedený jako sklad louhu - invent. č. 10895. Výroba na parc. č. 2390/3. V účetní evidenci vedený jako garáž - invent. č. 10208. Výroba na parc. č. 2390/4. V účetní evidenci vedený jako čerpací stanice - invent. č. 20233. Výroba na parc. č. 2390/5 (odděleno z p.č. 2390/1 - stavba rozdělena). V účetní evidenci vedeno jako sklad - invent. č. 10123, výrobna humitanů - invent. č. 10169, šatny a koupelny - invent. č. 10216, sklad - invent. č. 10390, vzduchotechnika, ventilátory - invent. č. 31654. Stavby nezapisované do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina: Zpevněná plocha betonová - invent. č. 20248. Přístřešek u čerpací stanice - invent. č. 10917. Vozovka u staré vrátnice - invent. č. 20332. Kanalizace trubní - invent. č. 20236. Ostatní potrubí - invent. č. 20227. Oplocení - invent. č. 20273. Venkovní osvětlení - invent. č. 20251. Elektroinstalace - invent. č. 20242. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem o hospodářské hodnotě nepeněžitého vkladu vybraného obchodního majetku společnosti Severočeské doly a.s., IČ 49 90 19 82, znalce Ing. Jaroslavy Medvědové, Litohlavy 88, 337 01 Rokycany, jmenovaného na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. Nc 1004/2003-19 ze dne 15.1.2003, právní moc 5.2.2003, č. posudku 308/2002 ze dne 24.2.2003. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 23 762 000,- Kč, tj. dvacet tři milionu sedm set šedesát dva tisíce korun českých. Za tento nepeněžitý vklad společnost vydá 23 kusu kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých. 7.5.2003 - 14.8.2003

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25458442
Obchodní firma: Humatex, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Bílina
Vznik první živnosti: 16.12.2002
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25458442
Firma: Humatex, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Bílina
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 16.12.2002

Kontakty na Humatex, a.s. IČO: 25458442

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Důlní 199/63 , Bílina 418 01 16.12.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Důlní 199 NEOAD, Bílina 418 01

Obory činností Humatex, a.s. IČO: 25458442

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2015
hornická činnost v rozsahu § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, a § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů, prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění 7.5.2003
výroba chemických látek a chemických přípravků 16.12.2002 - 24.4.2015
velkoobchod 16.12.2002 - 24.4.2015
specializovaný maloobchod 16.12.2002 - 24.4.2015
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 16.12.2002 - 24.4.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

  • Výroba hnojiv

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.12.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Důlní 199/63 , Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny: 1010978730
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

  • Výroba hnojiv

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 15.6.2016

Živnost č. 2 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Těžba a úprava černého uhlí
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy Humatex, a.s. IČO: 25458442

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším čle nem představenstva nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva. 24.4.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a podepisuje předseda představenstva, anebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen. 16.12.2002 - 24.4.2015
Jméno: Ing. Pavel Daněk 30.9.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 6.5.2016
Ve funkci: od 6.5.2016
Adresa: Čapkova 840, Bílina 418 01
Jméno: Alena Vitáková 5.1.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2016
Adresa: Jakoubkova 500/1, Bílina 418 01
Jméno: JUDr. Veronika Pavlátková Pauknerová 3.5.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.3.2018
Ve funkci: od 29.3.2018
Adresa: Vostrovská 804/56, Praha 160 00
Jméno: Ing. Hana Šléglová 16.12.2002 - 30.9.2004
Funkce: Místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 16.12.2002
Ve funkci: od 16.12.2002
Adresa: Za Novákovou zahradou 383, Praha 190 15
Jméno: Ing. Jaromír Staněk 16.12.2002 - 12.2.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2002 do 26.1.2007
Ve funkci: od 16.12.2002 do 26.1.2007
Adresa: Mostecká 92, Most 434 01
Jméno: Alena Vitáková 16.12.2002 - 12.2.2007
Funkce: Členka představenstva
Trvání členství: od 16.12.2002 do 26.1.2007
Adresa: Čapkova 846, Bílina 418 01
Jméno: Ing. Hana Šléglová 30.9.2004 - 12.2.2007
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 16.12.2002 do 26.1.2007
Ve funkci: od 16.12.2002 do 26.1.2007
Adresa: Tibetská 806/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jaromír Staněk 12.2.2007 - 1.2.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.1.2007 do 31.12.2007
Ve funkci: od 30.1.2007 do 31.12.2007
Adresa: Mostecká 92, Most 434 01
Jméno: Alena Vitáková 12.2.2007 - 19.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.1.2007 do 8.12.2008
Adresa: Čapkova 846, Bílina 418 01
Jméno: Ing. Hana Šléglová 12.2.2007 - 4.5.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.1.2007 do 30.3.2010
Ve funkci: od 30.1.2007 do 30.3.2010
Adresa: Tibetská 806/2, Praha 160 00
Jméno: Milan Vrzák 1.2.2008 - 6.2.2012
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 31.12.2007 do 31.12.2011
Ve funkci: od 31.12.2007 do 31.12.2011
Adresa: Arbesova 1583/11, Teplice 415 01
Jméno: Milan Vrzák 6.2.2012 - 21.5.2012
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 30.4.2012
Ve funkci: od 1.1.2012 do 30.4.2012
Adresa: Arbesova 1583/11, Teplice 415 01
Jméno: Alena Vitáková 19.1.2009 - 10.12.2012
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2008 do 18.12.2012
Adresa: Čapkova 846, Bílina 418 01
Jméno: JUDr. Veronika Pauknerová 4.5.2010 - 6.2.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2010 do 31.3.2014
Ve funkci: od 31.3.2010 do 31.3.2014
Adresa: Vostrovská 804/56, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Veronika Pavlátková Pauknerová 6.2.2014 - 5.6.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2010 do 31.3.2014
Ve funkci: od 31.3.2010 do 31.3.2014
Adresa: Vostrovská 804/56, Praha 160 00
Jméno: Ing. Pavel Daněk 21.5.2012 - 19.2.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2012
Ve funkci: od 1.5.2012
Adresa: Čapkova 840, Bílina 418 01
Jméno: Alena Vitáková 10.12.2012 - 19.2.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2012
Adresa: Čapkova 846, Bílina 418 01
Jméno: JUDr. Veronika Pavlátková Pauknerová 5.6.2014 - 12.6.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2014
Ve funkci: od 1.4.2014
Adresa: Vostrovská 804/56, Praha 160 00
Jméno: Ing. Pavel Daněk 19.2.2015 - 30.9.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2012 do 5.5.2016
Ve funkci: od 1.5.2012 do 5.5.2016
Adresa: Čapkova 840, Bílina 418 01
Jméno: Alena Vitáková 19.2.2015 - 5.1.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2012 do 12.12.2016
Adresa: Jakoubkova 500/1, Bílina 418 01
Jméno: JUDr. Veronika Pavlátková Pauknerová 12.6.2015 - 3.5.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2014 do 28.3.2018
Ve funkci: od 1.4.2014 do 28.3.2018
Adresa: Vostrovská 804/56, Praha 160 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petr Paukner 22.3.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2018
Ve funkci: od 6.2.2018
Adresa: Vostrovská 804/56, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jana Havelková 22.3.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2018
Adresa: Jizerská 246, Káraný 250 75
Jméno: Ing. Hana Šléglová 3.5.2018
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.3.2018
Ve funkci: od 29.3.2018
Adresa: Tibetská 806/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Antonín Vincenc 16.12.2002 - 25.2.2004
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2002 do 3.11.2003
Ve funkci: od 16.12.2002 do 3.11.2003
Adresa: Liberecká 2304/11, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Jan Demjanovič 16.12.2002 - 25.2.2004
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2002 do 3.11.2003
Ve funkci: od 16.12.2002 do 3.11.2003
Adresa: Třešňová 1727, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Erich Grünbaum 16.12.2002 - 25.2.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2002 do 3.11.2003
Adresa: Sídliště 565, Krupka 417 41
Jméno: Ing. Jan Demjanovič 25.2.2004 - 14.4.2004
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.11.2003 do 15.12.2003
Ve funkci: od 3.11.2003 do 15.12.2003
Adresa: Třešňová 1727, Kadaň 432 01
Jméno: Ing. Erich Grünbaum 25.2.2004 - 14.4.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.11.2003 do 15.12.2003
Adresa: Sídliště 565, Krupka 417 41
Jméno: Ing. Markéta Šetková 14.4.2004 - 12.2.2007
Funkce: Členka dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2003
Adresa: Blatenská 3986, Chomutov 430 03
Jméno: Ing. Antonín Vincenc 25.2.2004 - 1.2.2008
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.11.2003 do 10.12.2007
Ve funkci: od 3.11.2003 do 10.12.2007
Adresa: Liberecká 2304/11, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Naděžda Kuklíková 14.4.2004 - 1.2.2008
Funkce: Místopředsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2003 do 10.12.2007
Ve funkci: od 15.12.2003 do 10.12.2007
Adresa: Prokopa Holého 425/2, Bílina 418 01
Jméno: Ing. Markéta Šetková 12.2.2007 - 1.2.2008
Funkce: Členka dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2003 do 10.12.2007
Adresa: Nerudova 216, Spořice 431 01
Jméno: Ing. Antonín Vincenc 1.2.2008 - 19.1.2009
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2007 do 17.12.2008
Ve funkci: od 10.12.2007 do 17.12.2008
Adresa: Liberecká 2304/11, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Naděžda Kuklíková 1.2.2008 - 19.1.2009
Funkce: Místopředsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2007 do 17.12.2008
Ve funkci: od 10.12.2007 do 17.12.2008
Adresa: Prokopa Holého 425/2, Bílina 418 01
Jméno: Ing. Markéta Šetková 1.2.2008 - 19.1.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2007 do 17.12.2008
Adresa: Nerudova 216, Spořice 431 01
Jméno: Mgr. Miroslav Pařík 19.1.2009 - 4.5.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2008 do 30.3.2010
Adresa: Pod Krčským lesem 1383/4, Praha 142 00
Jméno: Ing. Petr Paukner 19.1.2009 - 28.3.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2008 do 19.3.2012
Ve funkci: od 19.12.2008 do 19.3.2012
Adresa: Vostrovská 804/56, Praha 160 00
Jméno: Ing. Miloslava Vaňková 19.1.2009 - 28.3.2014
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2008 do 19.3.2012
Ve funkci: od 19.12.2008 do 19.3.2012
Adresa: Ve vilách 30/2, Praha 140 00
Jméno: Ing. Hana Šléglová 4.5.2010 - 28.3.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.3.2010
Adresa: Tibetská 806/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Hana Šléglová 28.3.2014 - 5.6.2014
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.3.2010 do 31.3.2014
Ve funkci: od 5.2.2014 do 31.3.2014
Adresa: Tibetská 806/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Petr Paukner 28.3.2014 - 22.3.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.2.2014 do 5.2.2018
Ve funkci: od 5.2.2014 do 5.2.2018
Adresa: Vostrovská 804/56, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jana Havelková 28.3.2014 - 22.3.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.2.2014 do 5.2.2018
Adresa: Jizerská 246, Káraný 250 75
Jméno: Ing. Hana Šléglová 5.6.2014 - 3.5.2018
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014 do 28.3.2018
Ve funkci: od 1.4.2014 do 28.3.2018
Adresa: Tibetská 806/2, Praha 160 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Daněk
Člen statutárního orgánu: Alena Vitáková
Člen statutárního orgánu: JUDr. Veronika Pavlátková Pauknerová

Vlastníci firmy Humatex, a.s. IČO: 25458442

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 20 000 000 Kč 100% 22.11.2005
zakladni 25 000 000 Kč 100% 14.8.2003 - 22.11.2005
zakladni 2 000 000 Kč 100% 16.12.2002 - 14.8.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 400 000 Kč 50 8.7.2014
Kmenové akcie na majitele 400 000 Kč 50 19.1.2009 - 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 800 000 Kč 25 22.11.2005 - 19.1.2009
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 25 14.8.2003 - 22.11.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 16.12.2002 - 14.8.2003

Sbírka Listin Humatex, a.s. IČO: 25458442

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1454/SL 71 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2016 24.2.2016 29.2.2016 1
B 1454/SL 70 účetní závěrka [2015], výroční zpráva [2015], zpráva o vztazích Výroční zpráva včetně zprávy auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2016 24.2.2016 29.2.2016 44
B 1454/SL 69 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2015 7.7.2015 9.7.2015 48
B 1454/SL 68 notářský zápis [NZ 254/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2015 21.4.2015 30.4.2015 15
B 1454/SL 67 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2014 6.5.2014 16.6.2014 4
B 1454/SL 66 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2014 6.5.2014 16.6.2014 4
B 1454/SL 65 notářský zápis NZ 178/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2014 19.5.2014 22.5.2014 2
B 1454/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2014 19.5.2014 22.5.2014 19
B 1454/SL 63 výroční zpráva [2013]  Zpráva auditora, účetní závěrka, zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2014 18.3.2014 18.3.2014 46
B 1454/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2013 4.4.2013 9.4.2013 48
B 1454/SL 61 rozhod. o statut. orgánu  - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2012 7.12.2012 13.12.2012 4
B 1454/SL 60 rozhod. o statut. orgánu  - zápis z předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2012 7.12.2012 13.12.2012 4
B 1454/SL 59 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2012 16.5.2012 24.5.2012 4
B 1454/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2012 16.5.2012 24.5.2012 4
B 1454/SL 57 ostatní - rozdělení zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.2012 14.3.2012 16.3.2012 1
B 1454/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2012 14.3.2012 16.3.2012 44
B 1454/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2011 6.2.2012 14.2.2012 4
B 1454/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2011 6.2.2012 14.2.2012 4
B 1454/SL 53 ostatní - rozdělení zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2011 24.3.2011 24.3.2011 1
B 1454/SL 52 výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.2011 24.3.2011 24.3.2011 43
B 1454/SL 51 podpisové vzory člena Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2010 28.4.2010 17.5.2010 1
B 1454/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2010 21.4.2010 17.5.2010 4
B 1454/SL 49 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2010 21.4.2010 17.5.2010 4
B 1454/SL 48 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2010 8.4.2010 8.4.2010 43
B 1454/SL 47 ostatní - rozdělení zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2009 11.3.2009 1
B 1454/SL 46 výroční zpráva rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.1.2009 11.3.2009 41
B 1454/SL 45 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2008 22.1.2009 19
B 1454/SL 44 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.1.2009 4
B 1454/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2008 21.1.2009 3
B 1454/SL 42 ostatní - rozdělení zisku 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2008 2.4.2008 1
B 1454/SL 41 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.1.2008 2.4.2008 55
B 1454/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2007 26.2.2008 19
B 1454/SL 39 notářský zápis - NZ 263/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2007 26.2.2008 7
B 1454/SL 38 podpisové vzory - Milan Vrzák Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2007 11.2.2008 1
B 1454/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2007 11.2.2008 3
B 1454/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2007 11.2.2008 2
B 1454/SL 35 ostatní - rozhodn.jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2007 11.2.2008 3
B 1454/SL 34 ostatní , rozdělení zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2007 18.4.2007 1
B 1454/SL 33 výroční zpráva rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2007 18.4.2007 50
B 1454/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2007 14.2.2007 3
B 1454/SL 31 podpisové vzory - Ing. Jaromír Staněk Krajský soud v Ústí nad Labem 26.1.2007 14.2.2007 1
B 1454/SL 30 podpisové vzory - Ing. Hana Šléglová Krajský soud v Ústí nad Labem 26.1.2007 14.2.2007 1
B 1454/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.1.2007 14.2.2007 3
B 1454/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2006 22.5.2006 19
B 1454/SL 26 notářský zápis NZ 66/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2006 22.5.2006 5
B 1454/SL 25 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2006 22.5.2006 29
B 1454/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2005 4.1.2006 19
B 1454/SL 23 účetní závěrka - zpr. o podnik. činnosti 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2005 15.12.2005 20
B 1454/SL 22 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2005 15.12.2005 48
B 1454/SL 21 notářský zápis NZ 63/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2005 22.6.2005 4
B 1454/SL 20 podpisové vzory - Ing. Markéta Šetková Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2003 26.4.2004 2
B 1454/SL 19 podpisové vzory - Ing. Naděžda Kuklíková Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2003 26.4.2004 1
B 1454/SL 18 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2003 26.4.2004 2
B 1454/SL 17 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2003 26.4.2004 2
B 1454/SL 16 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2004 9.4.2004 37
B 1454/SL 15 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.11.2003 19.3.2004 2
B 1454/SL 14 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 3.11.2003 19.3.2004 2
B 1454/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2003 20.11.2003 19
B 1454/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2003 22.9.2003 19
B 1454/SL 11 notářský zápis NZ 66/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2003 22.9.2003 6
B 1454/SL 10 posudek znalce Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2003 22.9.2003 166
B 1454/SL 9 podpisové vzory Ing. Erich Grünbaum Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2002 2.1.2003 2
B 1454/SL 8 podpisové vzory Ing. Jan Demjanovič Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2002 2.1.2003 2
B 1454/SL 7 podpisové vzory ¨Ing. Antonín Vincenc Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2002 2.1.2003 3
B 1454/SL 5 podpisové vzory Ing. Hana Šlégrová Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2002 2.1.2003 1
B 1454/SL 4 podpisové vzory Ing. Jaromír Staněk Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2002 2.1.2003 1
B 1454/SL 3 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2002 2.1.2003 2
B 1454/SL 2 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2002 2.1.2003 2
B 1454/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 443/2002 vč.stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2002 2.1.2003 19

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Humatex, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Humatex, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.