HIKOR Písek, a.s. Orlová IČO: 46678336

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu HIKOR Písek, a.s., která sídlí v obci Orlová a bylo jí přiděleno IČO 46678336.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem HIKOR Písek, a.s. se sídlem v obci Orlová byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží vyhrazeného zvláštními předpisy , Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garni, motel, botel zařazených do třídy * a v kategoriích pension, chatová osada, kemp zařazených do třídy **, vyjma provozování hostinských činností v těchto zařízeních a další.

Základní údaje o HIKOR Písek, a.s. IČO: 46678336

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 25.6.2015
Spisová značka: B 10710
IČO: 46678336
Obchodní firma: HIKOR Písek, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
1) Určení hlavního akcionáře Valná hromada dle ust. § 382 odst. 1 ZOK tímto určuje, že hlavním akcionářem společnosti s firmou HIKOR Písek, a.s., IČ: 466 78 336, se sídlem U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovic ích, oddíl B, vložka 507 (dále také jako Společnost), je společnost s firmou EA Invest, spol. s r.o., IČ: 253 92 697, se sídlem Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970 (dále t aké jako Hlavní akcionář), která má ve svém vlastnictví účastnické cenné papíry, a to akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář prokázal splnění podmínek podle ust. § 375 písm. a), písm. b) ZOK předložením jednotlivých akcií i Hromadných listin č. 1 a č. 2 nahrazující akcie Společnosti v jeho vlastnictví pře dstavenstvu Společnosti dne 20.4.2015 a splnění podmínky dle ust. § 375 písm. a) ZOK vyplývá také ze seznamu akcionářů vedeného Společností. Hlavní akcionář vlastní 54.961 kusů akcií Společnosti ve formě na jméno v listinné podobě, což představuje celkem 98,56% podílu na základním kapitálu i hlasovacích právech Společnosti. 2) Rozhodnutí o přechodu akcií Valná hromada tímto rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře za podmínek stanovených v ustanovení § 375 a násl. ZOK. To znamená, že všechny akcie vydané Společností ve vlastnictví akcionářů Společn osti, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, přecházejí na Hlavního akcionáře. V souladu s ust. § 385 odst. 1 ZOK přejde vlastnické právo k těmto akciím Společnosti na Hlavního akcionáře uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku podle §384 ZOK. 3) Určení výše protiplnění Valná hromada v souladu s ust. § 376 odst. 1 ZOK určuje výši přiměřeného protiplnění v penězích, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti tak, že ostatním akcionářům náleží za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč protipl nění ve výši 232,- Kč. Hlavní akcionář doložil přiměřenost tohoto protiplnění znaleckým posudkem č. 705/15 ze dne 12. 3. 2015, který vypracoval doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc., znalec jmenovaný Krajským soudem v Ostravě dne 23. 12. 1976, č.j. Spr. 4618/ 76 pro základní obor ekonomika, odvětví organizace, řízení a plánování ekonomiky, odvětví ceny a odhady movitostí a odvětví oceňování podniků. 4) Předložení akcií a poskytnutí protiplnění Valná hromada stanoví, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží akcie, které přejdou na Hlavního akcionáře, v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je předloží pověřenému obchodníku s cennými papíry, kterým je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 27758419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen Pověřená osob a), a to v pracovních dnech připadajících na pondělí a středu v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin v sídle Pověřené osoby na adrese Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno nebo je předloží přímo Společnosti v sídle na adrese U Centrumu 751, 735 1 4 Orlová-Lutyně, a to v pracovních dnech připadajících na pátek v době od 9.00 do 12.00 hodin. Výplatu protiplnění provádí v souladu s ust. § 378 odst. 1 ZOK Pověřená osoba jako obchodník s cennými papíry, které Hlavní akcionář v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, což bylo před konáním valné hromady doloženo potvrzením Pověřené osoby. Protiplnění v penězích, včetně případného úroku, vyplatí Pověřená osoba po předání akcií Společnosti, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů po předání. Protiplnění náleží také za každ ou jednu akcii ve formě na majitele, která doposud nebyla jejich vlastníky předložena k výměně za akcii ve formě na jméno. Při předložení akcií na jméno bude protiplnění poskytnuto na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Při předložení akcií na maji tele bude protiplnění poskytnuto na bankovní účet, který dosavadní vlastník akcií na majitele sdělí při předložení akcií. V případě že nedojde ke sdělení bankovního účtu, bude protiplnění poukázáno poštovní poukázkou. V souladu s ust. § 389 odst. 2 ZOK po skytne Pověřená osoba protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. 5) Postup při nepředložení akcií Valná hromada v souladu s ust. § 387 odst. 2 ZOK upozorňuje dosavadní vlastníky akcií, že nepředloží-li akcie Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, bude Společnost postupovat podle §346 odst . 1 věty první ZOK a tyto akcie budou prohlášeny za neplatné. 6) Předání akcií Valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost vrácené akcie Hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu, případně v souladu s ust. § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu za akcie prohlášené za neplatné vydá Hlavnímu akcio náři nové akcie stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty. 18.6.2015 - 27.2.2016
Základní jmění společnosti je rozděleno na 55.763 akcií na doručitele po 1.000 Kč jmenovité hodnoty. 30.11.1993 - 18.6.1996
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakldatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměsti 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakldatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Právní forma společnosti: akciová společnost Dozorčí rada společnosti: 1. Ing. Josef Hrouda, Písek, Nádražní 2296 2. Bedřich Klíma, Písek, 17. listopadu 1705 3. JUDr. Věra Stará, Písek, Vinařického 414 1.5.1992 - 30.11.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 30.11.1993
Základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 55.252.000,Kčs, slovy padesátpětmilionůdvěstěpadesítdvatisíce korun čsl. Zakldatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Hikor Písek, s.p. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 55.252 akcií na majitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 30.11.1993

Aktuální kontaktní údaje HIKOR Písek, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46678336
Obchodní firma: HIKOR Písek, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Orlová
Vznik první živnosti: 12.10.1992
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46678336
Firma: HIKOR Písek, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Orlová
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Kontakty na HIKOR Písek, a.s. IČO: 46678336

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U Centrumu 751 , Orlová 735 14 5.1.2015
Sídlo: Lesnická 157 , Písek 397 01 1.3.2002 - 5.1.2015
Sídlo: Lesnická 157 , Písek 397 01 11.10.2000 - 1.3.2002
Sídlo: Havlíčkovo nám. 95 , 397 01 Písek Česká republika
1.5.1992 - 11.10.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U Centrumu 751, Orlová 735 14

Obory činností HIKOR Písek, a.s. IČO: 46678336

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.2.2009
Zámečnictví, nástrojářství 5.2.2009 - 5.1.2015
Truhlářství, podlahářství 5.2.2009 - 5.1.2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5.2.2009 - 5.1.2015
realitní činnost 19.11.2003 - 5.2.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 19.11.2003 - 5.2.2009
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garni, motel, botel zařazených do třídy * a v kategoriích penzion, chatová osada, kemp zařazených do třídy **, vyjma provozování hostinských činností v těchto zařízeních 11.10.2000 - 19.11.2003
silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. OO/92/02365 Okresního úřadu v Písku 11.10.2000 - 19.11.2003
truhlářství 11.10.2000 - 5.2.2009
zámečnictví 11.10.2000 - 5.2.2009
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží vyhrazeného zvláštními předpisy 11.10.2000 - 5.2.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 11.10.2000 - 5.2.2009
l. Truhlářství 30.11.1993 - 11.10.2000
2. Zámečnictví 30.11.1993 - 11.10.2000
3. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží vyhrazeného zvláštními předpisy 30.11.1993 - 11.10.2000
4. Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garni, motel, botel zařazených do třídy * a v kategoriích penzion, chatová osada, kemp zařazených do třídy **, vyjma provozování hostinských činností v těchto zařízeních 30.11.1993 - 11.10.2000
5. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. OO/92/02365 Okresního úřadu v Písku 30.11.1993 - 11.10.2000
- výroba nábytku - výroba a dodávky nábytku pro tržní fondy a export - výroba vybraných výrobků ze dřeva - oprava nábytku - zahraničně obchodní činnost - prodej nábytku, dřevěného zboží a bytových doplňků - prodej nezpracovatelných odpadů, dřevěných dílců a materiálů - doprava nábytku vlastní výroby - montáž nábytku - poradenské služby architekta 1.5.1992 - 30.11.1993
- zabezpečení úkolů dotýkajících se ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů - plnění úkolů v oblasti obrany státu - výroba kovových kooperací - revize elektrických rozvodů a zařízení a tlakových nádob - provoz výpočetní techniky - provoz reprografické techniky - výroba investorského zařízení - reklamní a propagační činnost 1.5.1992 - 30.11.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.10.1992

Živnost č. 2 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží vyhrazeného zvláštními předpisy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garni, motel, botel zařazených do třídy * a v kategoriích pension, chatová osada, kemp zařazených do třídy **, vyjma provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Zánik oprávnění: 17.7.2003

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 11.12.2013

Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 11.12.2013

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.1992
Zánik oprávnění: 31.5.1994

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.6.1998
Zánik oprávnění: 17.7.2003
Konec oprávnění: 31.12.2005

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.7.2000
Zánik oprávnění: 11.12.2013

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Univerzální administrativní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy HIKOR Písek, a.s. IČO: 46678336

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Každý člen představenstva může společnost samostatně zastupovat ve všech záležitostech. 5.1.2015
Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je statutárním orgánem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Představenstvo může k podepisování za společnost zmocnit člena představenstva. 27.10.1999 - 5.1.2015
Jménem společnosti jednají předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení převodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než jeden rok jednají za společnost tři členové představenstva společně.     Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis oprávněná osoba. 29.9.1997 - 27.10.1999
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samo- statně jeden člen představenstva, který k tomu byl předsta- venstvem písemně pověřen a nebo ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění představenstvem. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl předsta- venstvem písemně pověřen a ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění představenstvem. 30.11.1993 - 29.9.1997
Jméno: Michal Kurka 5.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2014
Ve funkci: od 12.6.2014
Adresa: Lomená 229/15, Havířov 736 01
Jméno: Lenka Řežábková 5.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2014
Adresa: Vnitřní 735, Orlová 735 14
Jméno: Bedřich Stančík 27.2.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2015
Ve funkci: od 26.5.2015
Adresa: Marie Majerové 645/5, Havířov 736 01
Jméno: 1/ Josef Staněk 1.5.1992 - 30.11.1993
Funkce: člen představenstva spol
Adresa: Jeronýmova 394/38, Písek 397 01
Jméno: 2/ Ing. Petr Mareš 1.5.1992 - 30.11.1993
Funkce: člen představenstva spol.
Adresa: Raisova 1380, Písek 397 01
Jméno: 3/ František Gomelský 1.5.1992 - 30.11.1993
Funkce: člen představenstva spol.
Adresa: Jaromíra Malého 2193, Písek 397 01
Jméno: ing. Josef Zlonek 30.11.1993 - 18.2.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Polská 2205, Kladno 272 01
Jméno: 4.ing. Martin Pinl 30.11.1993 - 19.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Plešivecká 790/7, Karlovy Vary 360 10
Jméno: 3.Mgr. Monika Pokorná 30.11.1993 - 31.10.1995
Funkce: člen
Adresa: Hradešínská 2389/49, Praha 101 00
Jméno: ing. Josef Zlomek 18.2.1994 - 31.10.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Polská 2205, Kladno 272 01
Jméno: 2.ing. Petr Mareš 30.11.1993 - 18.6.1996
Funkce: člen předst. a ředitel a.s.
Adresa: Raisova 1380, Písek 397 01
Jméno: 5.ing. Vlastislav Klimeš 30.11.1993 - 18.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Na Hvízdalce 533, Velešín 382 32
Jméno: 4.Mgr. Martin Řehořek 19.7.1995 - 18.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Okružní 2218, Česká Lípa 470 01
Jméno: 3.Mgr. Monika Pokorná 31.10.1995 - 18.6.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hradešínská 2389/49, Praha 101 00
Jméno: Václav Hotovec 31.10.1995 - 18.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dukelských hrdinů 544, Velký Osek 281 51
Jméno: ing. Petr Mareš 18.6.1996 - 19.11.1996
Funkce: místopředseda předst. a ředitel
Adresa: Raisova 1380, Písek 397 01
Jméno: ing. Vlastislav Klimeš 18.6.1996 - 19.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Hvízdalce 533, Velešín 382 32
Jméno: ing. Jiří Soukup 18.6.1996 - 29.9.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dlouhá 1052/21, České Budějovice 370 11
Jméno: Ing. Rudolf Procházka 19.11.1996 - 29.9.1997
Funkce: místopředseda předst. a ředitel
Adresa: Pod Stráží 367, Lhenice 384 02
Jméno: Alexandr Seidl 18.6.1996 - 27.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: Alexandr Seidl 18.6.1996 - 27.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: ing. Zbyněk Cejnar 18.6.1996 - 27.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vaňkova 348/28, Praha 198 00
Jméno: Ing. Miroslav Skala 19.11.1996 - 27.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Školkou 260, Písek 397 01
Jméno: Ing. Jiří Soukup 29.9.1997 - 27.10.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Dlouhá 1052/21, České Budějovice 370 11
Jméno: ing. Rudolf Procházka 29.9.1997 - 27.10.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pod Stráží 367, Lhenice 384 02
Jméno: ing. Zbyněk Cejnar 18.6.1996 - 18.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vaňkova 348/28, Praha 198 00
Jméno: ing. Rudolf Procházka 27.10.1998 - 18.8.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Pod Stráží 367, Lhenice 384 02
Jméno: JUDr. Miroslav Vojtěch 27.10.1998 - 18.8.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Družstevní 398, Včelná 373 82
Jméno: Jiří Rendl 27.10.1998 - 18.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Strádova 1705/29, České Budějovice 370 07
Jméno: Alexandr Seidl 27.10.1998 - 18.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jihozápadní V 998/28, Praha 141 00
Jméno: Ing. Mikuláš Morávek CSc. 18.8.1999 - 11.10.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Průběžná 2516/42, České Budějovice 370 04
Jméno: Miroslav Kurka 18.8.1999 - 9.9.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Karvinská 1263/61, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Václav Ryšánek 18.8.1999 - 9.9.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov Česká republika
Jméno: Ing. Mikuláš Morávek CSc. 11.10.2000 - 9.9.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Roháčova 989/47, Písek 397 01
Jméno: Ing. Jaroslav Rathouský 11.10.2000 - 9.9.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sídliště Svákov 703, Soběslav 392 01
Jméno: Miroslav Kurka 9.9.2001 - 19.11.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.5.1999
Adresa: Karvinská 1263/61, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Mikuláš Morávek CSc. 9.9.2001 - 19.11.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.5.1999
Adresa: Roháčova 989/47, Písek 397 01
Jméno: Ing. Václav Ryšánek 9.9.2001 - 19.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.5.1999
Adresa: Nad Olšinou 1400, Šenov 739 34
Jméno: Ing. Jaroslav Rathouský 9.9.2001 - 19.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.8.2000
Adresa: Sídliště Svákov 703, Soběslav 392 01
Jméno: Miroslav Kurka 19.11.2003 - 12.10.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2003 do 15.6.2004
Ve funkci: od 18.6.2003 do 15.6.2004
Adresa: Karvinská 1263/61, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Václav Ryšánek 19.11.2003 - 12.10.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2003
Adresa: Nad Olšinou 1400, Šenov 739 34
Jméno: Ing. Jaroslav Rathouský 19.11.2003 - 4.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2003 do 30.6.2006
Adresa: Sídliště Svákov 703, Soběslav 392 01
Jméno: Michal Kurka 4.10.2006 - 15.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2006
Adresa: Petřvaldská 75/75, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Mikuláš Morávek CSc. 19.11.2003 - 27.5.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2003
Ve funkci: od 18.6.2003 do 28.4.2008
Adresa: Roháčova 989/47, Písek 397 01
Jméno: Michal Kurka 15.8.2007 - 27.5.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2006
Adresa: Lomená 229/15, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Václav Ryšánek 12.10.2004 - 13.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2003 do 20.6.2009
Ve funkci: od 15.6.2004 do 20.6.2009
Adresa: Nad Olšinou 1400, Šenov 739 34
Jméno: Ing. Mikuláš Morávek CSc. 27.5.2008 - 13.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2003 do 18.9.2008
Adresa: Roháčova 989/47, Písek 397 01
Jméno: Ing. Michal Kurka 27.5.2008 - 12.4.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2006 do 24.6.2011
Ve funkci: od 28.4.2008 do 24.6.2011
Adresa: Lomená 229/15, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Václav Ryšánek 13.7.2009 - 16.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2009
Ve funkci: od 20.6.2009
Adresa: Nad Olšinou 1400, Šenov 739 34
Jméno: Lenka Řežábková 13.7.2009 - 5.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2009 do 12.6.2014
Adresa: Vnitřní 735, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Michal Kurka LL.M. 12.4.2012 - 5.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011 do 12.6.2014
Adresa: Lomená 229/15, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Václav Ryšánek 16.11.2013 - 5.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2009 do 12.6.2014
Ve funkci: od 20.6.2009 do 12.6.2014
Adresa: Nad Olšinou 1400, Šenov 739 34
Jméno: Eva Janečková 5.1.2015 - 18.6.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2014 do 26.5.2015
Ve funkci: od 12.6.2014 do 26.5.2015
Adresa: Petřvaldská 527/93, Havířov 736 01
Jméno: Bedřich Stančík 18.6.2015 - 3.2.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2015
Ve funkci: od 26.5.2015
Adresa: Družstevní 505, Petřvald 735 41
Jméno: Bedřich Stančík 3.2.2016 - 27.2.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2015
Ve funkci: od 26.5.2015
Adresa: Marie Majerové 645/5, Havířov 736 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Miroslav Kurka 5.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2014
Adresa: Karvinská 1263/61, Havířov 736 01
Jméno: 3. František Gomelský 30.11.1993 - 18.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Jaromíra Malého 2193, Písek 397 01
Jméno: l.ing. Dana Myslíková 30.11.1993 - 18.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Mírová 205, Protivín 398 11
Jméno: 2.ing. Pavel Vejskrab 30.11.1993 - 18.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Sadová 154, Tábor 390 03
Jméno: Mgr. Monika Pokorná 18.6.1996 - 29.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Hradešínská 2389/49, Praha 101 00
Jméno: ing. Olga Matějková 18.6.1996 - 18.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Bohuslava Vrbenského 1084/26, Most 434 01
Jméno: Ing. Jaroslava Novotná 29.9.1997 - 18.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Ant. Barcala 1430/29, České Budějovice 370 05
Jméno: Jaroslava Smahlová 18.8.1999 - 9.9.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kollárova 1274/11, Havířov 736 01
Jméno: Eva Janečková 18.8.1999 - 9.9.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Česká 1202/7, Havířov 736 01
Jméno: František Gomelský 18.6.1996 - 1.3.2002
Funkce: člen
Adresa: Jaromíra Malého 2193, Písek 397 01
Jméno: Jaroslava Smahlová 9.9.2001 - 19.11.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.1999
Adresa: Kollárova 1274/11, Havířov 736 01
Jméno: Eva Janečková 9.9.2001 - 19.11.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.1999
Adresa: Česká 1202/7, Havířov 736 01
Jméno: František Gomelský 9.9.2001 - 19.11.2003
Funkce: člen dozorčí rady:
Trvání členství: od 31.7.1993
Adresa: Jaromíra Malého 2193, Písek 397 01
Jméno: Jaroslava Smahlová 19.11.2003 - 8.5.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2003 do 7.11.2003
Ve funkci: od 18.6.2003 do 7.11.2003
Adresa: Kollárova 1274/11, Havířov 736 01
Jméno: Eva Janečková 19.11.2003 - 8.5.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2003 do 7.11.2003
Adresa: Studentská 1558/7, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Petra Nosková 19.11.2003 - 12.10.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2003 do 15.6.2004
Adresa: 398 21
Kestřany 116, PSČ 398 21
Jméno: Jaroslava Smahlová 8.5.2004 - 12.10.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2004
Ve funkci: od 28.1.2004 do 15.6.2004
Adresa: Kollárova 1274/11, Havířov 736 01
Jméno: Jaroslava Smahlová 12.10.2004 - 23.11.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2004
Adresa: Kollárova 1274/11, Havířov 736 01
Jméno: Jaroslava Smahlová 23.11.2004 - 4.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2004
Adresa: Kollárova 1274/11, Havířov 736 01
Jméno: Jaroslava Smahlová 4.10.2006 - 4.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2004 do 30.6.2006
Adresa: Kollárova 1274/11, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Petra Nosková 4.10.2006 - 15.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2006 do 13.7.2007
Adresa: J. A. Komenského 943, Milevsko 399 01
Jméno: Ing Aleš Hodina 15.8.2007 - 24.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.7.2007 do 18.6.2008
Adresa: Na Klínu 736, Starý Plzenec 332 02
Jméno: Eva Janečková 8.5.2004 - 13.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2004 do 20.6.2009
Adresa: Studentská 1558/7, Havířov 736 01
Jméno: Miroslav Kurka 12.10.2004 - 13.7.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2004 do 20.6.2009
Ve funkci: od 15.6.2004 do 20.6.2009
Adresa: Karvinská 1263/61, Havířov 736 01
Jméno: Lenka Řežábková 24.7.2008 - 13.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2008 do 19.6.2009
Adresa: Vnitřní 735, Orlová 735 14
Jméno: Miroslav Kurka 13.7.2009 - 30.12.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2009 do 9.3.2010
Ve funkci: od 20.6.2009 do 9.3.2010
Adresa: Karvinská 1263/61, Havířov 736 01
Jméno: Bc. Eva Janečková 13.7.2009 - 30.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2009 do 9.3.2010
Adresa: Studentská 1558/7, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Mikuláš Morávek CSc. 13.7.2009 - 16.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2009
Adresa: Roháčova 989/47, Písek 397 01
Jméno: Ing. Iveta Kurková 30.12.2010 - 5.1.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2010 do 12.6.2014
Ve funkci: od 26.11.2010 do 12.6.2014
Adresa: Lomená 229/15, Havířov 736 01
Jméno: Dalibor Janeček 30.12.2010 - 5.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2010 do 12.6.2014
Adresa: Studentská 1558/7, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Mikuláš Morávek CSc. 16.11.2013 - 5.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2009 do 12.6.2014
Adresa: Roháčova 989/47, Písek 397 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Kurka LL.M.
Člen statutárního orgánu: Lenka Řežábková
Člen statutárního orgánu: Bedřich Stančík

Vlastníci firmy HIKOR Písek, a.s. IČO: 46678336

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 55 763 000 Kč - 30.11.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 55 763 18.6.2015
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 55 763 22.10.2004 - 18.6.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 55 763 18.6.1996 - 22.10.2004

Sbírka Listin HIKOR Písek, a.s. IČO: 46678336

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 10710/SL 64 ostatní zpráva o vztazích dle § 82 Krajský soud v Ostravě 28.3.2015 10.7.2015 17.7.2015 13
B 10710/SL 63 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 10.7.2015 17.7.2015 19
B 507/SL 62 ostatní Výpis ze zápisu z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 26.5.2015 12.6.2015 19.6.2015 1
B 507/SL 60 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 12.6.2014 1.12.2014 6.1.2015 1
B 507/SL 59 notářský zápis [917/2014] Krajský soud v Ostravě 12.6.2014 1.12.2014 6.1.2015 29
B 507/SL 58 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2013 Krajský soud v Ostravě 27.11.2014 27.11.2014 13
B 507/SL 57 účetní závěrka [2013] Návrh na rozdělení zisků za rok 2013 Krajský soud v Ostravě 27.11.2014 27.11.2014 1
B 507/SL 56 účetní závěrka [2013] 2013 Krajský soud v Ostravě 27.11.2014 27.11.2014 18
B 507/SL 55 účetní závěrka [2012] 2012 Krajský soud v Ostravě 11.11.2013 11.11.2013 18
B 507/SL 54 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2012 Krajský soud v Ostravě 11.11.2013 11.11.2013 12
B 507/SL 53 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2011 Krajský soud v Ostravě 16.10.2012 16.10.2012 13
B 507/SL 50 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2010 Krajský soud v Ostravě 10.10.2011 12
B 507/SL 49 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Ostravě 10.10.2011 18
B 507/SL 48 ostatní - zápis o mim. VH Krajský soud v Ostravě 3.1.2011 4
B 507/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.1.2011 3
B 507/SL 45 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2009 Krajský soud v Ostravě 21.7.2010 13
B 507/SL 44 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Ostravě 21.7.2010 18
B 507/SL 43 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Ostravě 17.9.2009 16
B 507/SL 42 ostatní - zpráva o propoj. osobách Krajský soud v Ostravě 17.9.2009 12
B 507/SL 41 podpisové vzory + Zápis z ŘVH Krajský soud v Ostravě 20.6.2009 16.7.2009 15
B 507/SL 40 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2006 Krajský soud v Ostravě 15.12.2008 13
B 507/SL 39 účetní závěrka -r.2006 Krajský soud v Ostravě 15.12.2008 14
B 507/SL 38 ostatní zpráva o propoj. osobách Krajský soud v Ostravě 2.12.2008 13
B 507/SL 37 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 2.12.2008 27
B 507/SL 36 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Ostravě 18.6.2008 28.7.2008 16
B 507/SL 34 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 28.4.2008 28.5.2008 1
B 507/SL 33 podpisové vzory + Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 13.7.2007 15.8.2007 7
B 507/SL 32 výroční zpráva -r.2006 + Zápis z ŘVH Krajský soud v Ostravě 2.8.2007 28
B 507/SL 31 ostatní - zápis z řádné VH+protokoly Krajský soud v Ostravě 18.10.2006 16
B 507/SL 30 výroční zpráva -r.2005 + ŘVH Krajský soud v Ostravě 2.8.2006 52
B 507/SL 29 výroční zpráva +Zpr.o vztazích -r.2004 Krajský soud v Ostravě 6.9.2005 25
B 507/SL 27 ostatní - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 23.9.2004 4.11.2004 7
B 507/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 16.9.2004 2
B 507/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.6.2004 16.9.2004 18
B 507/SL 24 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Ostravě 15.6.2004 16.9.2004 25
B 507/SL 23 notářský zápis 101/2004 Krajský soud v Ostravě 15.6.2004 16.9.2004 6
B 507/SL 22 ostatní - Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 28.1.2004 19.4.2004 12
B 507/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.10.2003 9
B 507/SL 20 notářský zápis 132/2003 Krajský soud v Ostravě 23.7.2003 10.10.2003 8
B 507/SL 19 stanovy společnosti -schvál.VH dne 26.6.2003 Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 10.10.2003 18
B 507/SL 17 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Ostravě 5.8.2003 53
B 507/SL 14 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Ostravě 29.7.2002 63
B 507/SL 13 účetní závěrka -r.2000 + Tabulk.část Krajský soud v Ostravě 10.12.2001 7
B 507/SL 12 výroční zpráva -Doplnění -r.2000 Krajský soud v Ostravě 30.11.2001 86
B 507/SL 11 notářský zápis 103/2001 Krajský soud v Ostravě 13.7.2001 14.11.2001 27
B 507/SL 9 stanovy společnosti z 20.6.2001 Krajský soud v Ostravě 20.6.2001 19.10.2001 18
B 507/SL 10 stanovy společnosti z 13.7.2001 Krajský soud v Ostravě 13.7.2001 19.10.2001 18
B 507/SL 8 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ostravě 11.6.2001 142
B 507/SL 7 stanovy společnosti - Úplné znění pl.od l.l.2001 Krajský soud v Ostravě 25.4.2001 17
B 507/SL 6 notářský zápis 82/2000 + Stanovy Krajský soud v Ostravě 29.8.2000 18.10.2000 13
B 507/SL 5 notářský zápis 39/99 Osv.řádné VH+Stanovy Krajský soud v Ostravě 10.5.1999 24.8.1999 22
B 507/SL 4 účetní závěrka za r.1997 Krajský soud v Ostravě 24.11.1998 21
B 507/SL 3 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 21.8.1998 24.11.1998 4
B 507/SL 2 notářský zápis NZ 352/97 (2x) Krajský soud v Ostravě 27.6.1997 24.11.1998 91
B 507/SL 1 notářský zápis NZ 184/96 Krajský soud v Ostravě 22.6.1996 24.11.1998 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení HIKOR Písek, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu HIKOR Písek, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.