Hermes International, a.s. Praha 3 IČO: 45276404

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Hermes International, a.s., která sídlí v obci Praha 3 a bylo jí přiděleno IČO 45276404.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Hermes International, a.s. se sídlem v obci Praha 3 byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Marketing - průzkum a vyhodnocování trhu , Realitní kancelář a další.

Základní údaje o Hermes International, a.s. IČO: 45276404

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 22.5.1992
Spisová značka: B 1613
IČO: 45276404
Obchodní firma: Hermes International, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 22.5.1992
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 22.5.1992
Valná hromada společnosti Hermes International, a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti Hermes International, a.s., a to peněžitým vkladem z částky 28.500.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých) o částku 10.000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) na částku 38.500.000,-- Kč (slovy: třicet osm miliónů pět set tisíc korun českých) za následujících podmínek: -1)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 10 (slovy: deseti) kusů nových kmenových akcií vydaných jako cenné papíry na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Nově upisované akcie nebudou kotované. 2)Nepřipouští se v souladu s § 475 zákona o obchodních korporacích upisování nad i pod částku navrženého zvýšení základního kapitálu. 3)Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 474 zákona o obchodních korporacích přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 4)Stávající akcionáři se v plném rozsahu do tohoto notářského zápisu vzdali svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 475, písmeno c), zákona o obchodních korporacích.5)Žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích Nově upisované akcie budou upsány bez veřejné nabídky předem určenými zájemci. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: -společnosti E-Centrum a.s., se sídlem Praha - Žižkov, Ježkova 944/9, PSČ 13000, IČ 158 88 118, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 679, jejímž předmětem podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, bude nabídnuto k úpisu 5 (slovy: pět) kusů akcií; -paní Michaele Voráčkové, narozené 20. 2. 1989, bydliště Praha 9, Klánovice, Bělečská 72, bude nabídnuto k úpisu 5 (slovy: pět) kusů akcií; 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. 8) Místem upisování je sídlo společnosti Hermes International, a.s., IČ: 452 76 404, na adrese Praha 3, Ježkova 9 č.p. 944, PSČ 13000, v pracovní dny v době od 10:00 do 16:00 hodin nebo jiné místo či čas dohodnuté mezi společností a upisovatelem. 9) Lhůta pro upisování akcií je 30 (slovy: třicet) dnů počínaje dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností upisovateli. Připadn 14.7.2015 - 28.8.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 23.7.2014 - 2.8.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 23.7.2014 - 2.8.2016
Společnost Hermes International a.s. se jako nástupnická společnost vnitrostátní fúzí sloučením sloučila se zanikající obchodní společností ImProve a.s., IČ 261 51 243, se sídlem Ježkova 944/9, Žižkov, 130 00 Praha 3. Obchodní jmění zanikající společnosti ImProve a.s. přešlo na nástupnickou společnost Hermes International a.s. 23.12.2013
A) Základní kapitál společnosti se zvyšuje zdosavadní výše 23.500.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionypětsettisíc korun českých) očástku 5.000.000,- Kč (slovy pětmilionů korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení tedy činit celkem 28.500.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůpětsettisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 kusů nových kmenových akcií na majitele vlistinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu akcii, přičemž snimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny akcie budou upsány stávajícími akcionáři bez veřejné výzvy kupisování akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená sdříve vydanými akciemi zůstávají beze změny.Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě abude splacen upisovateli vpenězích. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů krozvoji podnikatelských aktivit společnosti.Poté Mgr. Simona Pastrnková, r.č. 695903/1013, bytem Zádušní 2925, PSČ 276 01, Mělník, prohlásila, že se vsouvislosti se shora uvedeným návrhem vzdává svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchod. zák.Pan Ing. Jiří Roček, jež jedná jako předseda představenstva jménem akcionáře - obchodní společnosti E-Centrum, a.s., sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ 158 88 118, prohlásil, že tato se také vzdává svého předsnostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7. obch. zák.B) Vzhledem ktomu, že oba akcionáři se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdali, předsedající valné hromady navrhl, aby nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti byly upsány předem určenými zájemci, jmenovitě akcinářem Mgr. Simonou Pastrkovou, r.č. 695903/1013, bytem Zádušní 2925, 276 101, Mělník, aobchodní společností E-Centrum, a.s., sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ 158 88 118. Tyto akcie budou upsány ve lhůtě 15-ti dnů ode dne oznámení představenstva společnosti předem určeným zájemcům ozápisu usnesení valné hromady, která rozhodla ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu stímto oznámením bude předem určeným zájmcům zaslán návrh smlouvy oupsání akcií. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v§ 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Praha 3, Ježkova 944/9. Emisní kurz akcií upisovancýh bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne upsání nových akcií. 6.4.2009 - 20.5.2009
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 11.dubna 2007 o zvýšení základního kapitálu apřijala toto usnesení:A) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 8.000.000,00 Kč (slovy: osmmilionů korun českých) o částku 15.500.000,- Kč (slovy: patnáctmilionůpětsettisíc korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení tedy činit celkem 23.500.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionůpětsettisíc korun českých) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 15 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu akcii a 5 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny akcie budou upsány stávajícími akcionáři bez veřejné výzvy k upisování akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovateli v penězích. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti.B) Vzhledem k tomu, že oba akcionáři se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdali, předsedající valné hromady navrhl, aby nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti byly upsány předem určenými zájemci, jmenovitě obchodní společností BBG Investment & Consulting AG, se sídlem 8004 Zürich, Stauffacherquai 44, Švýcarská konfederace a obchodní společností E - Centrum, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ: 158 88 118. Tyto akcie budou upsány ve lhůtě 15-ti dnů ode dne oznámení představenstva společnosti předem určeným zájemcům o nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Praha 3, Ježkova 944/9. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií.C) Z potvrzení auditora Ing. Libora Bosáka ze dne 4.4.2007, které je připojeno v příloze č. 7/ tohoto notářského zápisu je zřejmé, že obchodní společnost Hermes International, a.s., IČ: 452 76 404, eviduje ve svém účetnictví závazek vůči akcionáři ? obchodní společnosti E ? Centrum a.s., IČ: 158 88 118, ve výši 13.000.000,00 Kč (slovy: třináctmilionů korun českých), a t 26.4.2007 - 20.5.2009
Jediný akcionář dne 2.7.1999 vykonávaje působnost valné hromadydle ustanovení § 190 obchodního zákoníku rozhodl, že se zvyšujezákladní jmění společnosti v dosavadní výši 1 000 000,-- Kč(slovy: jeden milion korun českých) o 7 000 000,-- Kč (slovy:sedm milion korun českých), tedy na celkovou částku8 000 000,-- Kč (osm milionu korun českých) s tím, že upsání nadtuto částku se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšenízákladního jmění ve výši 7 000 000,-- Kč bude kryt emisní novýchakcií, přičemž nové akcie budou emitovány v listinné podobě vpočtu 70 kusů, jako kmenové akcie v nominální hodnotě 100 000,--Kč (jedno sto tisíc korun českých), na majitele a nebudou s nimispojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs všech akciíemitovaných na zvýšení základního jmění se rovná jejichnominální hodnotě. Upsané akcie bude možno splatit pouzepeněžitými vklady. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech.I. kolo:V prvním kole upisování má předností právo upsat nové akciespolečnosti upisované ke zvýšení základního jmění jedinýakcionář, nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo úpisuplatně převedeno v souladu s ustanovením § 156 a) obchodníhozákoníku a stanovami společnosti. Lhůta pro první kolo upisováníakcií započne běžet první den následující po nabytí právní mociusnesení příslušného soudu o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře, kterým rozhodl o zvýšení základního jmění, doobchodního rejstříku a potrvá 14 (čtrnáct) dnů. Emisní kursakcií je splatný do 1 měsíce ode dne úpisu akcií na účetspolečnosti Hermes International, a.s., číslo účtu1164745011/01000, vedený u Komerční banky, pobočka Havlíčkova,Praha. Upisovacím místem je kancelář předsedy představenstvaIng. Jiřího Ročka, t.j. Praha 3, Ježkova 9. Upisování seuskuteční zápisem akcionáře do upisovací listiny, která bude upředsedy představenstva společnosti v pracovních dne od 9.00 do15.00 hod. Představenstvo společnosti oznámí jedinému akcionářivývěskou v sídle společnosti, den nabytí právní moci usnesenísoudu o zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku.II. kolo:V případě, že v prvním kole upisování nebudou upsány všechnyakcie s využitím přednostního práva akcionářů, započne druhékolo upisování akcií, a to po 7 (sedmi) dnech ode dne, kdy budeukončeno 1. kolo upisování akcií. Druhé kolo upisování budetrvat 7 (sedm) dnů. Ve druhém kole budou veškeré zbývající akcieupsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205obchodního zákoníku č. 513/95 Sb. v platném znění. Splacení výšeemisního kursu akcií upsaných ve druhém kole, jakož i veškerédalší náležitosti stanovené zákonem, budou předmětem výšeuvedené dohody akcionářů. 20.8.1999 - 16.2.2000
Změna společenské smlouvy ze dne 24.2.1993. 17.5.1993 - 23.7.2014
Údaje o založení akciové společnosti:Alciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskousmlouvou ze dne 4.3.1992. Zakladatelé Michal Voráček, bytemPraha 4, Petra Rezka 3, Josef Odermatt, bytem Švýcarsko, Luze-rnestrasse 18, 6353 Weggis, Miluše Pavlíčková, bytem Praha 10,Limuzská 39 a Václav Hyka, bytem Kněževes, Na staré silnici 110schválili zakladatelskou smlouvou stanovy a ustanovili členypředstavenstva a dozorčí rady. Rozhodnutí zakladatelů o volběorgánů společnosti bylo stvrzeno notářským zápisem ze dne4.3.1992. 22.5.1992 - 23.7.2014
Michal Voráček složil částku 570 000,- KčsJosef Odermatt částku 310 000,- Kčs,Miluše Pavlíčková a Václav Hyka částku po 18 000,- Kčs 22.5.1992 - 23.7.2014
Ze 100% upsaného základní jmění bylo 2 zakladateli splaceno 100%jejich podílu, t.j. 880 000,- Kčs, 2 zakladatelé splatili 30%svého podílu. 22.5.1992 - 23.7.2014

Aktuální kontaktní údaje Hermes International, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45276404
Obchodní firma: Hermes International, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 22.5.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45276404
Firma: Hermes International, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.5.1992

Kontakty na Hermes International, a.s. IČO: 45276404

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Ježkova 9 944 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Ježkova 9 č.p. 944, PSČ 13000
8.6.2002
Sídlo: Ježkova 9 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Ježkova 9
19.8.1999 - 8.6.2002
Sídlo: Bělečská 72 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Bělečská 72
5.3.1999 - 19.8.1999
Sídlo: Na Václavce 7 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Václavce 7
14.7.1995 - 5.3.1999
Sídlo: Mánesova 51 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 51
22.5.1992 - 14.7.1995

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Ježkova 944/9, Praha 130 00

Obory činností Hermes International, a.s. IČO: 45276404

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.7.2014
pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jinýchnež základních služeb zajišťujících řádný provoz bytových anebytových prostor 5.3.1999 - 23.7.2014
poradenská činnost v oblasti obchodu 24.4.1996 - 23.7.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 24.4.1996 - 23.7.2014
reklamní činnost 24.4.1996 - 23.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjim-kou zboží uvedeného v příl. 1 - 3 zák. 455/91 Sb. 18.8.1992 - 23.7.2014
realitní kancelář, marketing - průzkum a vyhodnocování trhu 22.5.1992 - 23.7.2014

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 23.7.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží uvedeného v příl. 1-3 zák. 455/91 Sb.

  • Realitní kancelář

  • Marketing - průzkum a vyhodnocování trhu

  • Poradenská činnost v oblasti obchodu

  • Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.5.1992

Živnost č. 2 Marketing - průzkum a vyhodnocování trhu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Realitní kancelář

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží uvedeného v příl. 1-3 zák. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Poradenská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti

Vedení firmy Hermes International, a.s. IČO: 45276404

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Roček 23.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2014
Adresa: Kubištova 1102 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Kubištova 1102/1, Podolí, 140 00 Praha 4
Jméno: Václav Hyka 22.5.1992 - 14.7.1995
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Na staré silnici 110 , Kněževes Česká republika
Kněževes, Na staré silnici 110
Jméno: Miluše Pavlíčková 22.5.1992 - 14.7.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Limuzská 39 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Limuzská 39
Jméno: Eva Chábová 22.5.1992 - 14.7.1995
Funkce: zapisovatel
Adresa: Národní obrany 15 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Národní obrany 15
Jméno: Ing. Pavel Čermák 14.7.1995 - 29.5.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Nad svahem 1407 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad svahem 1407/7
Jméno: Ing. Jiří Roček 14.7.1995 - 29.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kubištova 1 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kubištova 1
Jméno: Eva Jirsová 14.7.1995 - 29.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Národní obrany 15 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Národní obrany 15
Jméno: Ing. Pavel Čermák 29.5.1997 - 5.6.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.1999 do 24.9.2003
Ve funkci: od 25.7.1999
Adresa: Morseova 253 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Morseova 253
Jméno: Ing. Jiří Roček 29.5.1997 - 5.6.2004
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kubištova 1 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kubištova 1
Jméno: František Kvis 29.5.1997 - 5.6.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kubelíkova 62 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kubelíkova 62
Jméno: Ing. Jana Seifertová 5.6.2004 - 27.10.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.9.2003 do 27.9.2010
Adresa: Baranova 21 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Baranova 21
Jméno: Ing. Jiří Roček 5.6.2004 - 27.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.7.1999 do 26.6.2014
Adresa: Kubištova 1 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kubištova 1
Jméno: František Kvis 5.6.2004 - 23.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.1999 do 26.6.2014
Adresa: Kubelíkova 62 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kubelíkova 62
Jméno: Miroslav Minařík 27.10.2010 - 23.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.9.2010 do 26.6.2014
Adresa: Ježkova 1034 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Ježkova 1034/1, PSČ 13000
Jméno: Ing. Jiří Roček 27.6.2013 - 23.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.7.1999 do 26.6.2014
Adresa: Kubištova 1102 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Kubištova 1102/1, Podolí, 140 00 Praha 4

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Michal Voráček 2.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2016
Ve funkci: od 2.8.2016
Adresa: Holandská 405 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Holandská 405/6, Vršovice, 101 00 Praha 10
Jméno: Michal Voráček 22.5.1992 - 29.5.1997
Funkce: předseda
Adresa: Petra Rezka 3 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Petra Rezka 3
Jméno: Josef Odermatt 22.5.1992 - 29.5.1997
Funkce: místopředseda
Adresa: Luzernestrasse 18 , Weggis Švýcarsko
6353 Weggis Luzernestrasse 18
Jméno: Jiří Kučera 22.5.1992 - 19.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Nad Krocínkou 317 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Nad Krocínkou 317/48
Jméno: PhDr. Eva Jirsová 29.5.1997 - 19.8.1999
Adresa: Buzulucká 1 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Buzulucká 1
Jméno: JUDr. Jiří Křížek 19.8.1999 - 16.2.2000
Adresa: Rákosiho 237 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Rákosiho 237
Jméno: Helena Majerová 29.5.1997 - 8.6.2002
Adresa: Petra Rezka 3 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Petra Rezka 3
Jméno: Josef Řepka 19.8.1999 - 8.6.2002
Adresa: Chvatěrubská 363 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Chvatěrubská 363/22
Jméno: JUDr. Miroslav Šipovič 19.8.1999 - 5.6.2004
Trvání členství: do 24.9.2003
Adresa: Ke znaku 770 , Praha 9 - Klánovice Česká republika
Praha 9 - Klánovice, Ke znaku 770
Jméno: Pavel Gottwald 19.8.1999 - 5.6.2004
Trvání členství: do 24.9.2003
Adresa: V jehličíně 351 , Praha 9 - Klánovice Česká republika
Praha 9 - Klánovice, V jehličíně 351
Jméno: JUDr. Jiří Křížek 16.2.2000 - 5.6.2004
Trvání členství: do 24.9.2003
Adresa: Utěšilova 237 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Utěšilova 237
Jméno: Ing. Jiří Kučera 5.6.2004 - 27.10.2010
Funkce: předseda
Trvání členství: od 24.9.2003 do 27.9.2010
Ve funkci: od 24.9.2003 do 27.9.2010
Adresa: Na Samotě 323 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Samotě 323/1
Jméno: PhDr. Galina Tomíšková 5.6.2004 - 27.10.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.9.2003 do 27.9.2010
Adresa: Záhřebská 20 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Záhřebská 20
Jméno: Ing. Jana Seifertová 27.10.2010 - 14.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.9.2010 do 3.9.2012
Adresa: Baranova 0 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Baranova /21, PSČ 13000
Jméno: Dr. Eva Jirsová 5.6.2004 - 27.6.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.9.2003 do 26.6.2014
Adresa: Jirsíkova 1 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Jirsíkova 1/541
Jméno: Jan Kubíček 27.10.2010 - 27.6.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.9.2010 do 26.6.2014
Ve funkci: od 27.9.2010 do 26.6.2014
Adresa: Dlouhá 711 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Dlouhá 711/30, PSČ 11000
Jméno: Milan Kutina 14.12.2012 - 23.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.9.2012 do 26.6.2014
Adresa: Lečkova 1521 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Lečkova 1521/15, Chodov, 149 00 Praha 4
Jméno: Jan Kubíček 27.6.2013 - 23.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.9.2010 do 26.6.2014
Ve funkci: od 27.9.2010 do 26.6.2014
Adresa: Dlouhá 711 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Dlouhá 711/30, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Dr. Eva Jirsová 27.6.2013 - 23.7.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.9.2003 do 26.6.2014
Adresa: Jirsíkova 541 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Jirsíkova 541/1, Karlín, 186 00 Praha 8
Jméno: Milan Kutina 23.7.2014 - 22.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014 do 30.6.2016
Adresa: Lečkova 1521 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Lečkova 1521/15, Chodov, 149 00 Praha 4
Jméno: Jan Kubíček 23.7.2014 - 2.8.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014 do 2.8.2016
Ve funkci: od 26.6.2014 do 2.8.2016
Adresa: Dlouhá 711 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Dlouhá 711/30, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jméno: PhDr. Eva Jirsová 23.7.2014 - 2.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014 do 2.8.2016
Ve funkci: do 2.8.2016
Adresa: Jirsíkova 541 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Jirsíkova 541/1, Karlín, 186 00 Praha 8
Jméno: Václav Kroczek 22.7.2016 - 2.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2016 do 2.8.2016
Ve funkci: do 2.8.2016
Adresa: Vybíralova 974 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Vybíralova 974/5, Černý Most, 198 00 Praha 9

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Roček

Vlastníci firmy Hermes International, a.s. IČO: 45276404

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 38 500 000 Kč 100% 14.7.2015
zakladni 28 500 000 Kč 100% 20.5.2009 - 14.7.2015
zakladni 23 500 000 Kč 100% 29.6.2007 - 20.5.2009
zakladni 8 000 000 Kč 100% 16.2.2000 - 29.6.2007
zakladni 1 000 000 Kč - 22.5.1992 - 16.2.2000

Sbírka Listin Hermes International, a.s. IČO: 45276404

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1613/SL 22 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 7.7.2015 20.7.2015 12
B 1613/SL 20 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 4.1.2015 15.1.2015 10
B 1613/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 558/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 21.7.2014 5.9.2014 17
B 1613/SL 18 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 21.1.2014 27.1.2014 10
B 1613/SL 17 notářský zápis  NZ 330/2013-projekt fúze Městský soud v Praze 5.12.2013 6.12.2013 21.1.2014 42
B 1613/SL 16 ostatní projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 29.10.2013 30.10.2013 31.10.2013 4
B 1613/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.10.2010 27.10.2010 1
B 1613/SL 11 notářský zápis NZ 53/2007 Městský soud v Praze 11.4.2007 14.6.2007 24
B 1613/SL 10 notářský zápis -NZ53/07 Městský soud v Praze 11.4.2007 8.6.2007 24
B 1613/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 2.7.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Hermes International, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Hermes International, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.