HELICAR a.s. Liberec IČO: 25405969

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu HELICAR a.s., která sídlí v obci Liberec a bylo jí přiděleno IČO 25405969.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem HELICAR a.s. se sídlem v obci Liberec byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel a další.

Základní údaje o HELICAR a.s. IČO: 25405969

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2009
Spisová značka: B 2001
IČO: 25405969
Obchodní firma: HELICAR a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.2009
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 23.8.1999
Obchodní společnost HELICAR a.s. rozhodla o zrušení obchodní společnosti ALL IN LOGIS s.r.o. bez likvidace s přechodem jmění obchodní společnosti na přejímajícího společníka, kterým je jediný společník - obchodní společnost HELICAR a.s., se sídlem Liberec - Liberec VI-Rochlice, Doubská 997, PSČ 46006, IČ 25405969, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 2001, a dále rozhodla o převzetí jmění uvedené zanikající obchodní společnosti ALL IN LOGIS s.r.o. 30.10.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 16.9.2014 - 12.11.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 16.9.2014 - 12.11.2015
Mimořádná valná hromada společnosti HELICAR a.s. konaná dne 6.9.2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů na základě dohody akcio nářů dle § 205 obchodního zákoníku takto: a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: obnovení vlastního kapitálu společnosti a snížení závazků vůči akcionáři společnosti, b) Způsob zvýšení: upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva akcionářů na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, c) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) na konečnou výši 26.000.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, d) Počet nově vydaných akcií: 30 (slovy: třicet) kusů, e) Druh nově vydaných akcií: kmenové, f) Podoba upisovaných akcií: jako listi nné cenné papíry, g) Forma: akcie na jméno, h) Navrhovaná jmenovitá hodnota každé nové akcie činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs každé upsané akcie bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), i) Ú pis nových akcií bude proveden akcionářem - SI Corporate Finance a.s., se sídlem Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 257 06 071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5624, který upíše všech 30 (slovy: třicet) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, každé o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) s tím, že emisní kurz každé upsané akcie bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to peněžit ým vkladem ve výši 6.000.000,- Kč (slevy: šest milionů korun českých), j) Úpis nových akcií bude proveden podpisem dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvyšování základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku, k) Návrh dohody akcionářů dle § 2 05 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti HELICAR a.s. povinno předat osobně či zaslat doporučeně akcionářům nejpozději do 30 dnů po datu podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti HELICAR a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; akcionáři jsou povinni uzavřít dohodu o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu nejpozději do 30 dnů od převzetí jejího návrhu. Dohoda musí být sepsána ve formě notářského zápisu. Dohoda musí obsahovat náležitosti dle ustanoven í § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále případně rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Místem pro sepsání dohody akcionářů je notářská kancelář JUDr. Ilony Remešové, notářky, se sídlem Jungmannovo nám. 36/31, Praha 1, nedohodnou-l i se akcionáři jinak, 1) Akcionář - společnost SI Corporate Finance a.s., splatí 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií započtením svých pohledávek, které má za společností HELICAR a.s., a kterými jsou: (i) pohledávka ve výši 3.000.000,--Kč (slovy: třimil iony korun českých) vzniklé z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené mezi SI Corporate Finance a.s. a společností HELICAR a.s. dne 19.4.2012, (ii) pohledávky ve výši 1.175.040,--Kč (slovy: jedenmilionjednostosedmdesátpět-tisícčtyřicet korun českých) vzniklé z t itulu Smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 2.8.2012 mezi SI Corporate Finance a.s. a společností XB1 PROJECTS, a.s., se sídlem Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 28237498 (dále též ,,XB1“) - pohledávky na zaplacení kupní ceny dodaného zboží ze strany XB1 společnosti HELICAR a.s., (iii) pohledávky ve výši 1.203.343,05Kč (slovy: jedenmiliondvěstětřitisícetřistačtyřicettři koruny české a pět haléřů) vzniklé z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 2.8.2012 mezi SI Corporate Finance a.s. a společností SYSTEMS 3000, a.s., se sídlem Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 27824543 (dále též „SYSTEMS“) - pohledávky na zaplacení ceny přepravy realizované pro HELICAR a.s. společností SpedCar, s.r.o., se sídlem Libušská 2001/274, Praha 4, Krč, IČ: 24809012 (a následně postoupené na SYSTEMS a ze SYSTEMS na SI Corporate Finance a.s.), (iv) pohledávky ve výši 530.375,--Kč (slovy: pětsettřicettisíctřistasedmdesátpět korun českých), vzniklé z titul u Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 2.8.2012 mezi SI Corporate Finance a.s. a SYSTEMS - pohledávky na zaplacení ceny přepravy realizované pro HELICAR a.s. společností Hnídek Transport, s.r.o., se sídlem Knoflíková 2814/8a, Jablonec nad Nisou, I Č: 25449532 (a následně postoupené na SYSTEMS a ze SYSTEMS na SI Corporate Finance a.s.), a části pohledávky (v rozsahu až do zbytku upisované částky) z celkové výše 154.030,50Kč (slovy: jednostopadesátčtyřitisícetřicet korun českých a padesát haléřů) vzn iklé z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 2.8.2012 mezi SI Corporate Finance a.s. a SYSTEMS - pohledávky na zaplacení ceny další přepravy ralizované pro HELICAR a.s. společností Hnídek Transport, s.r.o. (a následně postoupené na SYSTEMS a ze SYSTEMS na SI Corporate Finance a.s.). Upisující akcionář společnost SI Corporate Finance a.s., uzavře se společností HELICAR a.s., dohodu o započtení vzájemných pohledávek ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku. Návrh dohody o započtení je společnost HELICAR, a.s. povinna předat osobně či zaslat doporučeně akcionáři SI Corporate Finance a.s. nejpozději do 30 dnů po uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. Akcionář SI Corporate Finance a.s. je povi nen dohodu uzavřít nejpozději do 30 dnů po obdržení jejího návrhu. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 14.9.2012 - 16.10.2012
Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti HELICAR a.s. rozhodl dne 18.1.2011 o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) z částky ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milion ů korun českých) na částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpise m 50 (slovy: padesáti) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých ) každé akcie. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch odního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která náhradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je společnost SI Corporate Finance, a.s., se sídlem Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 257 06 071, zapsaná v obchodním rejstříku vedené m Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5624 (dále jen "Zájemce"), který upíše 50 (slovy: padesát) kusů akcií. Smlouva o upsání akcí bude uzavřena v sídle SI Corporate Finance a.s., na adrese Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1, Nové Město, a to ve lhůtě třicet dní, s tím, že lhůta počíná běžet dnem doručení návrhu Smlouvy o úpisu Zájemci. Emisní kurz nových akcií činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akc ie 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých). 27.1.2011 - 15.3.2013
Obchodní společnost HELICAR a.s., IČ 25405969, se sídlem Liberec 5, Čapkova 230/6, PSČ 460 05 vznikla přeměnou právní formy obchodní společnosti HELICAR s.r.o., IČ 25405969, se sídlem Liberec 5, Čapkova 230/6, PSČ 460 05 zapsané v obchodním rejstříku vede ném Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočka Liberec, oddíl C, vložka 15738 na základě rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o změně právní formy ze dne 29.10.2008. 1.1.2009

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25405969
Obchodní firma: HELICAR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 23.8.1999
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25405969
Firma: HELICAR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.8.1999

Kontakty na HELICAR a.s. IČO: 25405969

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Doubská 997 , Liberec 460 06 16.4.2010
Sídlo: Vítězná 770/7 , Liberec 460 01 2.2.2009 - 16.4.2010
Sídlo: Čapkova 230/6 , Liberec 460 05 23.8.1999 - 2.2.2009

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Doubská 997, Liberec 460 06

Obory činností HELICAR a.s. IČO: 25405969

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 10.7.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 9.1.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.1.2009
opravy silničních vozidel 5.9.2007
zasilatelství 5.9.2007 - 1.1.2009
Silniční motorová doprava nákladní Rozsah předmětu podnikání: nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná vozidly bez omezení přípustné hmotnosti 31.1.2003 - 9.1.2013
silniční motorová doprava nákladní Druh dopravy: nákladní vnitrostátní, mezinárodní pouze vozidly do 3,5t užitečné, nebo 6t celkové hmotnosti 23.8.1999 - 31.1.2003
pronájem motorových vozidel 23.8.1999 - 1.1.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. o živn. podnikání) 23.8.1999 - 1.1.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Dlouhém 79 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1010557670
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Nádražní 203/9 , Měšice 250 64
Identifikační číslo provozovny: 1010557661
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.10.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: 55 , Loukov 294 11
Identifikační číslo provozovny: 1005162689
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.3.2012

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Dlouhém 79 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1010557670
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 20.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Nádražní 203/9 , Měšice 250 64
Identifikační číslo provozovny: 1010557661
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 20.10.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: Hlavní 318 , Měšice 250 64
Identifikační číslo provozovny: 1011636671
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 20.10.2015
Provozovna č. 4
Provozovna: Tuřanka 1222/115 , Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny: 1011860589
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 4.9.2017
Provozovna č. 5
Provozovna: Doubská 997 , Liberec 460 06
Identifikační číslo provozovny: 1008592374
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 5.12.2012

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.6.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Dlouhém 79 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1010557670
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Nádražní 203/9 , Měšice 250 64
Identifikační číslo provozovny: 1010557661
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.10.2015

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Dlouhém 79 , Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1010557670
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Nádražní 203/9 , Měšice 250 64
Identifikační číslo provozovny: 1010557661
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.10.2015

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej/kromě zboží vyhr.v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb.o živn.podnikání/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava nákladní Rozsah předmětu podnikání : nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná vozidly bez omezení přípustné hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů

Vedení firmy HELICAR a.s. IČO: 25405969

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují členové představenstva. Jednat navenek za společnost jsou oprávněni společně předseda představenstva spolu s kterýmkoliv členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti přip ojí svůj podpis předseda představenstva spolu s kterýmkoliv členem představenstva. 16.9.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni společně předseda a místopředseda nebo společně kteříkoliv tři členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda a místopředseda nebo společně kteříkoliv tři členové představenstva. 27.1.2011 - 16.9.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo jsou oprávněni předseda a místopředseda každý samostatně. 1.1.2009 - 27.1.2011
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně a podepisuje se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 31.1.2003 - 1.1.2009
Jednatel zastupuje společnost navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech samostatně. Podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 23.8.1999 - 31.1.2003
Jméno: Tomáš Šilhánek 12.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.1.2011
Ve funkci: od 27.5.2014
Adresa: Kotkova 337/1, Liberec 460 14
Jméno: Petr Otáhal 20.3.2017
Funkce: člen přestavenstva
Trvání členství: od 6.3.2017
Adresa: Jiráskova 805, Veltrusy 277 46
Jméno: Petr Matuška 26.9.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 25.9.2017
Ve funkci: od 25.9.2017
Adresa: Bydžovská 306, Praha 190 14
Jméno: Tomáš Ježek 23.11.2018
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 19.11.2018
Adresa: Horská 331, Vrchlabí 543 02
Jméno: Helena Šilhánková 23.8.1999 - 22.3.2001
Funkce: Jednatel
Adresa: Čapkova 230/6, Liberec 460 05
Jméno: Helena Šilhánková 22.3.2001 - 22.3.2001
Funkce: Jednatel
Adresa: Čapkova 230/6, Liberec 460 05
Jméno: Tomáš Šilhánek 22.3.2001 - 3.12.2003
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 29.1.2001 do 10.6.2003
Adresa: Čapkova 230/6, Liberec 460 05
Jméno: Erika Hlaváčková 31.1.2003 - 5.9.2007
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 4.7.2002 do 13.8.2007
Adresa: Milady Horákové 419/54, Hradec Králové 500 06
Jméno: Helena Šilhánková 3.12.2003 - 5.9.2007
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 10.6.2003 do 13.8.2007
Adresa: Čapkova 230/6, Liberec 460 05
Jméno: Lucie Řípová 5.9.2007 - 1.1.2009
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 13.8.2007
Adresa: Na Průhoně 169, Dobřejovice 251 01
Jméno: Tomáš Šilhánek 5.9.2007 - 1.1.2009
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 13.8.2007
Adresa: Čapkova 230/6, Liberec 460 05
Jméno: Tomáš Šilhánek 1.1.2009 - 16.4.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009
Ve funkci: od 1.1.2009
Adresa: Čapkova 230/6, Liberec 460 05
Jméno: Lucie Řípová 1.1.2009 - 16.4.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009
Ve funkci: od 1.1.2009
Adresa: Na Průhoně 169, Dobřejovice 251 01
Jméno: Lucie Šilhánková 16.4.2010 - 27.1.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009 do 18.1.2011
Ve funkci: od 1.1.2009 do 18.1.2011
Adresa: Kotkova 337/1, Liberec 460 14
Jméno: Bc. Helena Šilhánková 1.1.2009 - 24.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009
Ve funkci: od 1.1.2009
Adresa: Čapkova 230/6, Liberec 460 05
Jméno: Ing. Ivan Glemba 27.1.2011 - 20.12.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.1.2011 do 14.11.2011
Ve funkci: od 18.1.2011 do 14.11.2011
Adresa: Drtikolova 515/30, Praha 109 00
Jméno: Michal Lomoz 27.1.2011 - 15.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.1.2011 do 24.3.2014
Adresa: 123, Petrovice 262 55
Jméno: Tomáš Šilhánek 16.4.2010 - 10.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009 do 23.1.2011
Ve funkci: od 1.1.2009 do 23.1.2011
Adresa: Kotkova 337/1, Liberec 460 14
Jméno: Bc. Helena Šilhánková 24.2.2011 - 10.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009 do 23.1.2011
Ve funkci: od 1.1.2009 do 23.1.2011
Adresa: Tálínská 691, Liberec 460 08
Jméno: Michal Lomoz 15.3.2013 - 10.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.1.2011 do 24.3.2014
Adresa: Vorlova 645, Zdice 267 51
Jméno: Bc. Helena Šilhánková 10.7.2014 - 10.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2011 do 24.3.2014
Adresa: Tálínská 691, Liberec 460 08
Jméno: Vít Hrabánek 20.12.2011 - 16.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.11.2011
Ve funkci: od 15.11.2011 do 27.5.2014
Adresa: Nuselská 1496/66, Praha 140 00
Jméno: Tomáš Šilhánek 10.7.2014 - 16.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.1.2011
Ve funkci: od 23.1.2011 do 27.5.2014
Adresa: Kotkova 337/1, Liberec 460 14
Jméno: Tomáš Šilhánek 16.9.2014 - 12.11.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.1.2011
Ve funkci: od 27.5.2014
Adresa: Kotkova 337/1, Liberec 460 14
Jméno: Vít Hrabánek 16.9.2014 - 12.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.11.2011
Ve funkci: od 27.5.2014
Adresa: Nuselská 1496/66, Praha 140 00
Jméno: Radim Kejzlar 10.7.2014 - 15.2.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.3.2014 do 29.1.2016
Adresa: Pod Větrolamem 130, Svárov 273 51
Jméno: Helena Kotašková 10.7.2014 - 26.9.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.3.2014 do 25.9.2017
Adresa: Anny Letenské 1206/6, Praha 120 00
Jméno: Vít Hrabánek 12.11.2015 - 26.9.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.11.2011 do 25.9.2017
Ve funkci: od 27.5.2014 do 25.9.2017
Adresa: Nuselská 1496/66, Praha 140 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ladislav Ornst 19.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2011
Ve funkci: od 18.1.2011
Adresa: Vodičkova 700/32, Praha 110 00
Jméno: Ing. Miluše Hochmanová 1.1.2009 - 27.1.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: do 18.1.2011
Adresa: Dolní Sedlo 4 , 463 34 Hrádek nad Nisou Česká republika
Jméno: Jan Adámek 1.1.2009 - 27.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 18.1.2011
Adresa: Šimáčkova 165 , 460 12 Liberec 12 Česká republika
Jméno: Ing. Miluše Hochmanová 27.1.2011 - 24.2.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 1.2.2011
Ve funkci: od 18.1.2011 do 1.2.2011
Adresa: Dolní Sedlo 4 , 463 34 Hrádek nad Nisou Česká republika
Jméno: David Ferfecký 27.1.2011 - 20.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2011 do 15.11.2011
Adresa: Náměstí Emila Kolbena 460 , 251 63 Strančiče Česká republika
Jméno: JUDr. Vladimír Řípa 24.2.2011 - 20.12.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2011 do 15.11.2011
Ve funkci: od 7.2.2011 do 15.11.2011
Adresa: Krčkovice 13 , 511 01 Hrubá Skála Česká republika
Jméno: Daniel Konáš 20.12.2011 - 27.4.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2011 do 11.4.2012
Adresa: Nádražní 190, Žirovnice 394 68
Jméno: Ing. Ladislav Ornst 27.1.2011 - 19.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2011
Ve funkci: od 18.1.2011
Adresa: Vodičkova 700/32, Praha 110 00
Jméno: Lubomír Pryl 27.1.2011 - 10.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2011 do 24.3.2014
Adresa: Zahradní 142, Mimoň 471 24
Jméno: Ing. Ivan Glemba 20.12.2011 - 10.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2011 do 24.3.2014
Ve funkci: od 16.11.2011 do 24.3.2014
Adresa: Drtikolova 515/30, Praha 109 00
Jméno: Ing. David Ferfecký 27.4.2012 - 10.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2012 do 24.3.2014
Adresa: Náměstí Emila Kolbena 460, Strančice 251 63
Jméno: Mgr. Petr Matuška 10.7.2014 - 16.9.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2014
Adresa: Bydžovská 306, Praha 190 14
Jméno: Petr Matuška 16.9.2014 - 12.11.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2014
Ve funkci: od 16.7.2014
Adresa: Bydžovská 306, Praha 190 14
Jméno: Ing. Michal Lomoz 10.7.2014 - 26.9.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2014 do 25.9.2017
Adresa: Vorlova 645, Zdice 267 51
Jméno: Petr Matuška 12.11.2015 - 26.9.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2014 do 25.9.2017
Ve funkci: od 16.7.2014 do 25.9.2017
Adresa: Bydžovská 306, Praha 190 14

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Otáhal
Člen statutárního orgánu: Petr Matuška
Člen statutárního orgánu: Tomáš Šilhánek
Člen statutárního orgánu: Tomáš Ježek

Vlastníci firmy HELICAR a.s. IČO: 25405969

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 26 000 000 Kč 100% 16.10.2012
zakladni 20 000 000 Kč 100% 24.2.2011 - 16.10.2012
zakladni 10 000 000 Kč 100% 1.1.2009 - 24.2.2011
zakladni 200 000 Kč - 31.1.2003 - 1.1.2009
zakladni 100 000 Kč - 23.8.1999 - 31.1.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 130 16.9.2014
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 130 16.10.2012 - 16.9.2014
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 100 24.2.2011 - 16.10.2012
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 50 1.1.2009 - 24.2.2011

Sbírka Listin HELICAR a.s. IČO: 25405969

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2001/SL 82 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2016 10.2.2016 18.2.2016 1
B 2001/SL 81 výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2016 20.1.2016 21.1.2016 27
B 2001/SL 79 notářský zápis [NZ 494/2015, N 545/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2015 17
B 2001/SL 78 smlouva o prodeji/převodu Projekt převodu jmění Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2015 19.6.2015 23.6.2015 1
B 2001/SL 77 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2014 5.1.2015 27
B 2001/SL 76 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.7.2014 18.9.2014 18.9.2014 2
B 2001/SL 74 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 741/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2014 18.9.2014 18.9.2014 36
B 2001/SL 73 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2014 15.7.2014 16.7.2014 1
B 2001/SL 72 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2011 15.7.2014 16.7.2014 1
B 2001/SL 71 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2011 15.7.2014 16.7.2014 1
B 2001/SL 70 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2011 15.7.2014 16.7.2014 1
B 2001/SL 69 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2014 15.7.2014 16.7.2014 6
B 2001/SL 68 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2013 26.3.2014 27.3.2014 28
B 2001/SL 67 výroční zpráva [2011] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2012 26.3.2014 27.3.2014 27
B 2001/SL 66 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2012 17.10.2012 19.10.2012 10
B 2001/SL 65 notářský zápis NZ 124/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.9.2012 17.10.2012 19.10.2012 18
B 2001/SL 64 notářský zápis NZ 121/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.9.2012 19.9.2012 20.9.2012 20
B 2001/SL 63 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 392/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2012 17.7.2012 26.7.2012 4
B 2001/SL 62 notářský zápis NZ 357/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2012 17.7.2012 17.7.2012 4
B 2001/SL 60 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 14.11.2011 22.12.2011 28.12.2011 1
B 2001/SL 59 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 15.11.2011 22.12.2011 28.12.2011 4
B 2001/SL 58 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 15.11.2011 22.12.2011 28.12.2011 1
B 2001/SL 57 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.11.2011 22.12.2011 28.12.2011 1
B 2001/SL 56 podpisové vzory čestné prohl.V.Hrabánek Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2011 22.12.2011 28.12.2011 1
B 2001/SL 55 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2009 16.11.2011 18.11.2011 3
B 2001/SL 54 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2011 16.11.2011 18.11.2011 31
B 2001/SL 53 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2010 16.11.2011 18.11.2011 26
B 2001/SL 52 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2007 19.5.2011 19.5.2011 27
B 2001/SL 51 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2006 19.5.2011 19.5.2011 6
B 2001/SL 50 ostatní Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2011 24.2.2011 25.2.2011 3
B 2001/SL 49 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2011 24.2.2011 25.2.2011 1
B 2001/SL 48 ostatní Prohl.o zvolení místopředs.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2011 24.2.2011 25.2.2011 1
B 2001/SL 47 podpisové vzory čestné prohl.JUDr.V.Řípa Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2011 24.2.2011 25.2.2011 1
B 2001/SL 46 podpisové vzory čestné prohl.Ing.M.Hochmanová Krajský soud v Ústí nad Labem 13.1.2011 28.1.2011 1.2.2011 1
B 2001/SL 45 podpisové vzory čestné prohl.Ing.L.Ornst,MBA Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2011 28.1.2011 1.2.2011 1
B 2001/SL 44 podpisové vzory čestné prohl.Ing.I.Glemba Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2011 28.1.2011 1.2.2011 2
B 2001/SL 43 podpisové vzory čestné prohl.L.Pryl Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2011 28.1.2011 1.2.2011 2
B 2001/SL 42 podpisové vzory čestné prohl.D.Perfecký Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2011 28.1.2011 1.2.2011 2
B 2001/SL 41 podpisové vzory čestné prohl.M.Lomoz Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2011 28.1.2011 1.2.2011 2
B 2001/SL 40 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2011 28.1.2011 1.2.2011 30
B 2001/SL 39 notářský zápis NZ 5/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2011 28.1.2011 1.2.2011 12
B 2001/SL 38 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcoináře Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2011 28.1.2011 1.2.2011 2
B 2001/SL 37 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2009 15.2.2010 15.2.2010 23
B 2001/SL 36 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2008 15.2.2010 15.2.2010 7
B 2001/SL 35 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2008 2.1.2009 6.1.2009 2
B 2001/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2008 2.1.2009 6.1.2009 2
B 2001/SL 33 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.M.Hochmanová Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2008 2.1.2009 6.1.2009 2
B 2001/SL 32 podpisové vzory čestné prohlá.J.Adámek Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2008 2.1.2009 6.1.2009 2
B 2001/SL 31 podpisové vzory čestné prohlá.Bc.H.Šilhánková Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2008 2.1.2009 6.1.2009 2
B 2001/SL 30 podpisové vzory čestné prohlá.L.Řípová Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2008 2.1.2009 6.1.2009 2
B 2001/SL 29 podpisové vzory čestné prohlá.T.Šilhánek Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2008 2.1.2009 6.1.2009 2
B 2001/SL 28 notářský zápis NZ 248/2008 stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2008 2.1.2009 6.1.2009 43
B 2001/SL 27 stanovy společnosti + projekt změny právní formy Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2008 15.9.2008 16.9.2008 37
B 2001/SL 26 zakladatelské dokumenty zakladat.listina Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2008 11.7.2008 22.7.2008 2
B 2001/SL 25 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2008 11.7.2008 22.7.2008 3
B 2001/SL 24 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2008 11.7.2008 22.7.2008 5
B 2001/SL 23 notářský zápis NZ 123/2008 společ. smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2008 11.7.2008 22.7.2008 8
B 2001/SL 22 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 6.9.2007 10.9.2007 8
B 2001/SL 21 podpisové vzory čestné prohlá. T. Šilhánek Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2007 6.9.2007 10.9.2007 2
B 2001/SL 20 podpisové vzory čestné prohlá.L.Řípová Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2007 6.9.2007 10.9.2007 2
B 2001/SL 19 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.2007 6.9.2007 10.9.2007 2
B 2001/SL 18 notářský zápis NZ 278/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2007 6.9.2007 10.9.2007 4
B 2001/SL 17 účetní závěrka k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2003 4.5.2006 11.5.2006 8
B 2001/SL 16 účetní závěrka k 31.12.2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2005 4.5.2006 11.5.2006 6
B 2001/SL 15 účetní závěrka k 31. 12. 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2004 7.10.2004 4.11.2004 12
B 2001/SL 14 podpisové vzory čestné prohlá. H.Šilhanová Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2003 3.12.2003 19.12.2003 1
B 2001/SL 13 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání společníků Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2003 3.12.2003 19.12.2003 1
B 2001/SL 9 podpisové vzory čestné prohlá. E. Hlaváčková Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2002 6.1.2003 7.2.2003 1
B 2001/SL 8 ostatní prohlášení E. Hlaváčková Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2002 6.1.2003 7.2.2003 1
B 2001/SL 7 notářský zápis NZ 118/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2002 6.1.2003 7.2.2003 10
B 2001/SL 6 notářský zápis NZ 117/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2002 6.1.2003 7.2.2003 2
B 2001/SL 12 účetní závěrka k 31. 12. 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2001 6.1.2003 7.2.2003 8
B 2001/SL 11 účetní závěrka k 31. 12. 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.1.2003 7.2.2003 8
B 2001/SL 10 účetní závěrka k 31. 12. 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2000 6.1.2003 7.2.2003 8
B 2001/SL 5 ostatní - čestné prohl. a podpis. vzor Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.2001 18.4.2001 2
B 2001/SL 4 ostatní - smlouva o převedení obch. p. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2001 18.4.2001 2
B 2001/SL 3 ostatní - nájemní smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 8.2.2001 18.4.2001 3
B 2001/SL 2 notářský zápis NZ 43/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2001 18.4.2001 2
B 2001/SL 1 notářský zápis NZ 213/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.7.1999 6.9.1999 2

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení HELICAR a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu HELICAR a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.