HEDVA PRIMA, a.s. Moravská Třebová IČO: 48171565

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu HEDVA PRIMA, a.s., která sídlí v obci Moravská Třebová a bylo jí přiděleno IČO 48171565.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem HEDVA PRIMA, a.s. se sídlem v obci Moravská Třebová byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 17 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o HEDVA PRIMA, a.s. IČO: 48171565

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.10.1993
Spisová značka: B 956
IČO: 48171565
Obchodní firma: HEDVA PRIMA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.10.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.10.1993
Rozdělením odštěpením společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění na novou nástupnickou společnost PRIMOUT, a.s. se sídlem Na Stráni 572/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 7653239. 19.11.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 8.9.2014 - 7.8.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 8.9.2014 - 7.8.2015
Usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti HEDVA PRIMA, a.s. o právu výkupu účastnických cenných papírů - přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře - dle ust. §375 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Řádná valná hromada Společnosti HEDVA PRIMA, a.s., se sídlem Na Stráni 572/6, Moravská Třebová, PSČ 571 21, IČ 481 71 565, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 956 u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen "Společnost") konaná dne 03. 06.2014, v souladu s § 375 a následující Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. ( dále jen ZOK) 1)Určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti HEDVA PRIMA, a.s. je společnost EKONOMICKOOBCHODNÍ SLUŽBY, s.r.o. IČ 483 62 387, se sídlem 326 00 Plzeň, Slovanská alej 32 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále j en též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 22.04.2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán ke v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265, odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 737 805 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné po době, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 99,57% (zaokrouhleně) základního kapitálu a 99,57% (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost EKONOMICKOOBCHODNÍ SLUŽBY, s.r.o. je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávně nou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2)Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveř ejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku os oby odlišné od Hlavního akcionáře. 3)Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 231,- Kč (slovy: dvě stě třicet jedna korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 300,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1401-12/2014 ze dne 28.02.2014, který vypracoval znalecký ústav, společnost ASB Appraisal, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, o ddíl C, vložka 49156, se sídlem 110 00 Praha 1, V Celnici 1031/4, IČ 250 94 076. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31.12.2013. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 1401-12/2014 je uvedeno následující: Závěrečný výrok: Na základě požadavku Zadavatele byla stanovena k datu 31.12.2013 hodnota jedné kmenové akcie o jmenovité hodnotě 300,- Kč Společnosti HEDVA PRIMA, a.s. se sídlem Na Stráni 572/6, Moravská Třebová, PSČ 571 21, IČ 481 71 565, zapsané v obchodním rejstříku, pod spisovou značkou B 956, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové za účelem nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 Zákona o obchodních společnostech č. 90/2012 Sb., na částku 231,- Kč ( slovy: dvě stě třicet jedna korun českých ). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložc e 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 4)Informuje, že veřejná listina - notářský zápis ze dne 03.06.2014, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384, odst. 1, ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8, 00 hod do 14,00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností tel. 461 356 260, e- mail: oslejsek@hedva.cz 5)Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnost i, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří dosud výměnu akcií neprovedli a předloží akcie na majitele, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Dosavadní vlastník akcií na majitele je povinen sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6)Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387, odst.1. ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, a to v sídle sp olečnosti na adrese 616 00 Brno, Veveří 111, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 742, 538 705 773 , e-mail: corporate@cyrrus.cz. 7)Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1. ZOK věty první. Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389, odst. 1. ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s §387, odst. 3. ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 6.6.2014 - 8.9.2014
U rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna obchodní firmy na HEDVA PRIMA, a.s.), IČ 481 71 565, se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6 došlo k odštěpení části jejího jmění na nástupnicko u společnost HEDVA, a.s., se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6. 19.12.2012
U rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna obchodní firmy na HEDVA PRIMA, a.s.), IČ 481 71 565, se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6 došlo k odštěpení části jejího jmění na nástupnicko u společnost HEDVA, a.s., se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6. Mimořádná valná hromada rozdělované společnosti HEDVA a.s., konaná dne 27.12.2011, přijala, mimo jiné, následující usnesení: I. Mimořádná valná hromada ruší své rozhodnutí o rozdělení obchodní společnosti HEDVA, a.s. odštěpením, se vznikem jedné nové nástupnické společnosti, přijaté mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 26.10.2011 (dvacátéhošestého října roku dvatisícejede náct). II. Mimořádná valná hromada společnosti HEDVA a.s. v souladu s § 302 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev činí následující rozhodnutí o schválení rozdělení společnosti HEDVA, a.s. odštěpením, se vznikem jedné nové nástupnic ké společnosti: 1. Rozhoduje, že část jmění rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) v hodnotě 85 798 492,94 Kč (osmdesátpět milionů sedmsetdevadesátosm tisíc čtyřistadevadesátdvě koruny české, dev adesátčtyři haléře) přejde na nástupnickou akciovou společnost HEDVA, a.s., se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6, PSČ 571 21. 2. Schvaluje projekt rozdělení společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) oštěpením, se vznikem jedné nové nástupnické společnosti, a to ve znění, v jakém byl založen dne 16.09.2011 (šestnáctého září roku dvatisícejedenáct) do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Součástí projektu je i nové znění stanov rozdělované společnosti a nová obchodní firma rozdělované společnosti HEDVA PRIMA, a.s. 3. Schvaluje konečnou účetní závěrku rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) vypracovanou ke dni 31.12.2010 (třicátéhoprvního prosince roku dvatisícedeset) a zahajovací rozvahy roz dělované společnosti a jedné nástupnické společností k rozhodnému dni 01.01.2011 (k prvnímu lednu roku dvatisícejedenáct). 4. Schvaluje snížení základního kapitálu rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) ve smyslu ustanovení § 266 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev a p odle ustanovení § 211 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, takto: a) důvodem snížení je skutečnost, že vlastní kapitál rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) vykázaný v její zahajovací rozvaze je nižší než její základní kapitál, b) základní kapitál společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) se snižuje z částky 741 000 000,- Kč (sedmsetčtyřicetjedna milionů korun českých) o částku 518 700 000,- Kč (pětsetosmnáct milionů s edmset tisíc korun českých) na částku 222 300 000,- Kč (dvěstědvacetdva miliony třista tisíc korun českých), c) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na složky vlastního kapitálu nástupnické společnosti, úhradu oceňovacích rozdílů z přecenění při přeměnách, úhradu ztráty a vytvoření rezervního fondu rozdělované společnosti, d) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tj. poměrně u všech akcií společnosti o 70% (sedmdesát procent). Jmenovitá hodnota u každé kmenové akcie na majitele, kter á před snížením činila 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se tak snižuje na hodnotu 300,- Kč (třista korun českých), e) snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích nebo hromadných listinách tyto akcie nahrazujících, které akcionáři rozdělované společnosti za tím účelem předloží k rukám představenstva rozdělova né společnosti. Lhůta pro předložení akcií nebo hromadných listin tyto akcie nahrazujících za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty je 1 (jeden) měsíc ode dne zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku. Představenstvo vyzve způsobem určeným zák onem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty. 31.1.2012 - 19.12.2012
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 4.3.2008
1. Základní kapitál společnosti, který činí 790.145.000,- Kč (slovy: sedm set devadesát milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu a kcionářům. Rozsah snížení základního kapitálu je omezen maximální částkou ve výši 120.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých), což umožňuje snížit základní kapitál až na částku ve výši 670.145.000,- Kč (slovy: šest set sedmdesát milio nů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) /dolní hranice snížení základního kapitálu/. 2. Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty společnosti z minulých let. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu je následující: - částka odpovídající ceně pořízení vykoupených vlastních kmenových akcií bude zúčtována na vrub zrušených akcií, - částka odpovídající rozdílu mezi cenou pořízení vlastních kmenových akcií a jmenovitou hodnotou vlastních akcií bude zúčtována ve prospěch účtu neuhrazená ztráta z minulých let. 4. Předmětnými akciemi, jichž ve veřejný návrh týká a které budou vzaty z oběhu, jsou kmenové nekótované akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 5. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím nejvýše 120.000 kusů (slovy: jedno sto dvaceti tisíc) předmětných akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům podle § 213c obch. zákoníku a jejich zničením nebo zr ušením či jejich prohlášením za neplatné. 6. Vzetí akcií z oběhu bude provedeno úplatně, přičemž výše úplaty za jednu akcii společnosti činí 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých). 7. Představenstvo společnosti se v souladu s § 213c, odst. 6 obch. zákoníku pověřuje podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. O částce snížení základního kapit álu až do výše stanovené v odst. 1 tohoto usnesení rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je při určování částky smížení základního kapitálu vázáno počtem a jmenovitou hodnotou akcií uvedených ve smlouvách uzavřených na základě ve řejného návrhu smlouvy. 24.8.2005 - 20.2.2008
8. Mimořádná valná hromada konstatuje, že společnost má dostatek možností, pro zabezpečení finančních prostředků a zaplacení ceny akcií nabytých na základě veřejného návrhu smlouvy a pověřuje představenstvo společnosti, aby rozhodlo o způsobu zajištění tě chto prostředklů tak, aby v době splatnosti ceny za tyto akcie byly finanční prostředky v dostateční výši k dispozici. 9. Pokud bude stanovený počet akcií uvedený v oznámení nebo oznámeních o přijetí veřejného návrhu překročen, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která veřejný návrh přijala bude uspokojena poměrně, přičemž výpočet pomě rného množství účastnických akcií se zaokrouhluje na celé kusy dolů s tím, že počet akcií uvedený v nabídce platí za snížený o výsledek zaokrouhlování. 10. Představenstvo zajistí informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu se zněním, platných stanov společnosti (článek č. 40 "Oznamování"), formou veřejného návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o koupi akcií. 11. Představenstvo může nad rámec článku 10, pro lepší informování akconářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu s tímto usnesením mimořádné valné hromady zaslat akcionářům osobní dopis s přiloženým návrhem na uzavření smlouvy o koupi jejich akcií na účet společnosti. 12. Při realizaci nákupu vlastních akcií společnosti, mimořádná valná hromada souhlasí s použitím osobních údajů akcionářů pro zaslání potřebných dokumentů a pro finanční vypořádání mezi kupujícím a prodávajícícm. 13. Představensto zajistí realizaci nákupu vlastních akcií. Podmínky veřejného návrhu smlouvy určí představenstvo společnosti za dodržení všech zákonem stanovených náležitostí - ust. § 183a obch. zákoníku se využijí podle § 213c obch. zákoníku pouze přimě řeně. Představenstvo může využít v rámci potvrzení přijetí nabídky ust. § 183a, odst. 7 obch. zákoníku, a to zejména ve vztahu k automatickému potvrzení přijetí návrhu akcionáře společností. 14. Představenstvo je pověřeno určit dobu trvání a počátky běhu jednotlivých lhůt v závislosti na termínech provedení příslušných zápisů do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení (vrácení) akcií společnosti je stanovena v trvání 60 (slovy: šedesáti) k alendářních dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcinářům bude vyplacena kupní cena akcií ve lhůtě do 3 (slovy: tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Mimořádná valná hromada ukládá představe nstvu zvolit vhodný způsob úhrady kupní ceny (např. složenkou České pošty) tak, aby bylo možno uhradit kupní cenu v co nejkratším termínu a s minimálními náklady pro akcionáře. 15. Všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré provedení jednotlivých úkolů apod., které nejsou výslovně mimořádné valné hromady, stanoví představenstvo. 24.8.2005 - 20.2.2008
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.9.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.10.1993
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku HEDVA, tkalcovny hedvábí, státní podnik. 1.10.1993
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek tátního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.10.1993 - 4.3.2008

Aktuální kontaktní údaje HEDVA PRIMA, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 48171565
Obchodní firma: HEDVA PRIMA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Moravská Třebová
Vznik první živnosti: 3.11.1993
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 48171565
Firma: HEDVA PRIMA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Moravská Třebová
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1993

Kontakty na HEDVA PRIMA, a.s. IČO: 48171565

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Stráni 572/6 , Moravská Třebová 571 01 8.9.2014
Sídlo: Na Stráni 572/6 , Moravská Třebová 571 01 20.2.2008 - 8.9.2014
Sídlo: 571 01 Česká republika
Moravská Třebová, Předměstí, Brněnská č. o. 19, č.p. 60, PSČ 571 21
6.2.2002 - 20.2.2008
Sídlo: Brněnská 19 , 571 21 Moravská Třebová Česká republika
1.10.1993 - 6.2.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na Stráni 572/6, Moravská Třebová 571 01

Obory činností HEDVA PRIMA, a.s. IČO: 48171565

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 8.9.2014
barvení a chemická úprava textilií 8.9.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.12.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 23.12.2010 - 8.9.2014
Ubytovací služby 20.2.2008 - 23.12.2010
Silniční motorová doprava nákladní 20.2.2008 - 23.12.2010
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - vývoj, výzkum, konstrukce a úpravy textilií 20.2.2008 - 23.12.2010
zastupování v celním řízení 11.6.2001 - 23.12.2010
výroba a prodej textilního zboží 9.4.1998 - 6.11.2012
výroba a prodej nití, přízí a mlýnských sít 9.4.1998 - 6.11.2012
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.4.1998 - 6.11.2012
hostinská činnost 27.3.1996
silniční motorová doprava 25.7.1995 - 20.2.2008
odvod odpadních vod a jejich čištění 25.7.1995 - 23.12.2010
ubytovací služby (vyjma činností uvedených v příl.č. 1,2,3 zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání) 12.7.1994 - 20.2.2008
poradenství v oboru textilní výroby 12.7.1994 - 23.12.2010
provozování středisek kalibrační služby 1.10.1993 - 6.2.2002
výroba a prodej tkanin ze skleněných vláken a skleněných tkanin pro stavební účely 1.10.1993 - 6.2.2002
úřední měření 1.10.1993 - 2.7.2003
výroba a prodej textilního zboží 1.10.1993 - 23.12.2010
výroba a prodej nití, přízí a mlýnských sít 1.10.1993 - 23.12.2010
pronájem garáží a odstavné plochy pro motorová vozidla 1.10.1993 - 23.12.2010
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.10.1993 - 23.12.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Lanškrounská 1407/91 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017352
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 10.11.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Karlov 793 36 Malá Morávka
Identifikační číslo provozovny: 1008107921
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 21.11.1994
Provozovna č. 3
Provozovna: Zábřežská 703/52 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017409
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 10.11.1994
Provozovna č. 4
Provozovna: Oborník 582/33 , Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017417
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 10.11.1994
Provozovna č. 5
Provozovna: Orlí 481/5 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005017310
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 10.11.1994
Provozovna č. 6
Provozovna: Příkopy 16 120 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1008107913
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 14.11.1994
Provozovna č. 7
Provozovna: Brněnská 19/20 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1008107891
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 10.11.1994
Provozovna č. 8
Provozovna: Nádražní 303 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017379
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 10.11.1994
Provozovna č. 9
Provozovna: Opavská 795 01 Rýmařov
Identifikační číslo provozovny: 1008107905
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 10.11.1994
Provozovna č. 10
Provozovna: Dukelská 1224/55 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1008107930
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 14.11.1994
Provozovna č. 11
Provozovna: Na Stráni 572/6 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017361
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 10.11.1994
Provozovna č. 12
Provozovna: nám. T. G. Masaryka 28/37 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017336
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 14.11.1994

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Brněnská 19/20 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1008107891
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.12.1994

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.2.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Brněnská 19/20 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1008107891
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.2.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: Nádražní 303 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017379
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.2.1996

Živnost č. 4 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.2.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Opavská 23 795 01 Rýmařov
Identifikační číslo provozovny: 1005017395
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: Brněnská 60/19 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017344
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2012
Provozovna č. 3
Provozovna: Orlí 481/5 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1005017310
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2012
Provozovna č. 4
Provozovna: Na Stráni 572/6 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017361
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2012
Provozovna č. 5
Provozovna: Oborník 582/33 , Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017417
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2012
Provozovna č. 6
Provozovna: Nádražní 303 , Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017379
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2012
Provozovna č. 7
Provozovna: Na příkopě 856/16 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1005017387
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2012
Provozovna č. 8
Provozovna: Zábřežská 703/52 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017409
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2012
Provozovna č. 9
Provozovna: Lanškrounská 1407/91 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017352
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2012
Provozovna č. 10
Provozovna: Tovární 322 , Jedlová 569 91
Identifikační číslo provozovny: 1005017328
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2012
Provozovna č. 11
Provozovna: nám. T. G. Masaryka 28/37 , Moravská Třebová 571 01
Identifikační číslo provozovny: 1005017336
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2012

Živnost č. 5 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba a prodej tkanin ze skleněných vláken a skleněných tkanin pro stavební účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.1993
Zánik oprávnění: 25.5.2001

Živnost č. 7 Pronájem garáží a odstavné plochy pro motorová vozidla

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba a prodej nití, přízí a mlýnských sít

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba a prodej textilního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Poradenství v oboru textilní výroby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Ubytovací služby (vyjma činností uvedených v přílohách č. 1,2,3 z.č. 455/91 Sb.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava - druh a roszah dopravy: nákladní vnitrostátní - Česká republika

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1994
Zánik oprávnění: 2.12.1997
Konec oprávnění: 7.11.2004

Živnost č. 13 Odvod odpadních vod a jejich čištění

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.1.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 14 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.6.1995
Zánik oprávnění: 30.9.1996
Konec oprávnění: 20.4.2005

Živnost č. 15 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1996
Zánik oprávnění: 21.8.1999

Živnost č. 16 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.7.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba textilií
Konečná úprava textilií
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Výzkum a vývoj
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy HEDVA PRIMA, a.s. IČO: 48171565

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně kterýkoli člen představenstva. 8.9.2014
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva. 31.1.2012 - 8.9.2014
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jiným orgánem v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo samostatně jiná osoba, která byla k tomu představenstvem písemně pověřena. 21.11.2000 - 31.1.2012
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostat- ně jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Společnost zastupují též prokuristé zapsaní v obchodním rejstříku způsobem a v rozsahu stanoveném představenstvem. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Za společnost podepisují též prokuristé zapsaní v obchodním rejstříku způsobem a v rozsahu stanoveném představenstvem. 2.10.1996 - 21.11.2000
Zastupování a podepisování: Za společnost vystupují a podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místo předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, případně generální ředitel, který k tomu byl písemně zmocněn představenstvem. 25.7.1995 - 2.10.1996
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni lenové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 1.10.1993 - 25.7.1995
Jméno: Ing. Jiří Ošlejšek 7.8.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 16.7.2015
Ve funkci: od 16.7.2015
Adresa: Jiráskova 1423/80, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Jaroslav Farský 1.10.1993 - 25.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Benkova 1688/38, Praha 149 00
Jméno: Ing. Miroslav Krejčí 1.10.1993 - 25.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nerudova 1227/7, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Jan Khom 1.10.1993 - 2.10.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tovární 1077/17, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Rudolf Parutschka 1.10.1993 - 2.10.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jozef Futrikanič 1.10.1993 - 2.10.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Senica n. Myjavou Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Král 25.7.1995 - 2.10.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Janského 2367/97, Praha 155 00
Jméno: Ing. Miroslav Krejčí 25.7.1995 - 2.10.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Alšova 1299/10, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Miroslav Krejčí 2.10.1996 - 4.12.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Alšova 1299/10, Moravská Třebová 571 01
Jméno: JUDr. Jindřich Lhoták 2.10.1996 - 4.12.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Občinách 976/38, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Karel Jelínek 2.10.1996 - 30.9.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Západní 2733, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Anna Beránková 2.10.1996 - 30.9.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Strážnická 1004/18, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Miloš Pavlů 2.10.1996 - 30.9.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pražská 1804 , 407 47 Varnsdorf Česká republika
Jméno: Ing. Aleš Šilhánek 2.10.1996 - 21.11.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tyršova 1109, Slavkov u Brna 684 01
Jméno: Ing. Jiří Ošlejšek 4.12.1997 - 21.11.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jiráskova 1423/80, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Karel Jelínek 30.9.1999 - 21.11.2000
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Turnovská 1515, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Anna Beránková 30.9.1999 - 21.11.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 43, Hromnice 330 11
Jméno: Ing. Miloš Pavlů 30.9.1999 - 21.11.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Komenského 3192, Varnsdorf 407 47
Jméno: Magda Driáková 21.11.2000 - 6.2.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2000 do 24.8.2001
Adresa: Vlčnovská 4181/14, Brno 628 00
Jméno: Ing. Jiří Šindlář 21.11.2000 - 6.2.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2000 do 24.8.2001
Adresa: Revoluční 1160/9, Rýmařov 795 01
Jméno: Ing. Aleš Šilhánek 21.11.2000 - 3.1.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2000 do 6.6.2002
Ve funkci: od 20.6.2000
Adresa: Tyršova 1109, Slavkov u Brna 684 01
Jméno: Ing. Jiří Ošlejšek 21.11.2000 - 23.5.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2000
Ve funkci: od 20.6.2000
Adresa: Jiráskova 1423/80, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Mgr. Marie Janečková 23.5.2003 - 26.11.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.2.2003 do 20.7.2004
Ve funkci: od 19.2.2003 do 20.7.2004
Adresa: Holandská 13 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Ing. Anna Beránková 26.11.2004 - 16.8.2005
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 20.7.2004 do 26.4.2005
Ve funkci: od 20.7.2004 do 26.4.2005
Adresa: 43, Hromnice 330 11
Jméno: Ing. Jan Khom 21.11.2000 - 26.8.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2000
Adresa: Tovární 1077/17, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Jiří Ošlejšek 23.5.2003 - 26.8.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2000
Ve funkci: od 19.2.2003
Adresa: Jiráskova 1423/80, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Jan Khom 26.8.2005 - 29.8.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.7.2005
Ve funkci: od 19.7.2005
Adresa: Tovární 1077/17, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Jan Khom 29.8.2005 - 6.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.7.2005 do 1.11.2006
Ve funkci: od 19.7.2005 do 1.11.2006
Adresa: Tovární 1077/17, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Jiří Ošlejšek 26.8.2005 - 23.6.2011
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.7.2005 do 18.7.2010
Ve funkci: od 19.7.2005 do 18.7.2010
Adresa: Jiráskova 1423/80, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Jiří Šindlář 26.8.2005 - 23.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.7.2005 do 18.7.2010
Adresa: Revoluční 1160/9, Rýmařov 795 01
Jméno: Jana Zavadilová 21.8.2008 - 23.6.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2008 do 31.3.2011
Ve funkci: od 29.7.2008 do 31.3.2011
Adresa: 135, Chocenice 336 01
Jméno: Ing. Jiří Šindlář 23.6.2011 - 22.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.8.2011
Adresa: Revoluční 1160/9, Rýmařov 795 01
Jméno: Ing. Jiří Šindlář 22.7.2011 - 21.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.8.2010 do 31.7.2014
Adresa: Revoluční 1160/9, Rýmařov 795 01
Jméno: Ing. Petr Mrázek 22.7.2011 - 8.6.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2011 do 31.7.2014
Ve funkci: od 1.7.2011 do 31.7.2014
Adresa: Krátká 2863/2, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Jiří Ošlejšek 23.6.2011 - 8.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.8.2010
Ve funkci: od 24.8.2010
Adresa: Jiráskova 1423/80, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Jiří Šindlář 21.9.2013 - 8.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.8.2010 do 31.7.2014
Adresa: Revoluční 1160/9, Rýmařov 795 01
Jméno: Ing. Petr Mrázek 8.6.2014 - 8.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2011 do 31.7.2014
Ve funkci: od 1.7.2011 do 31.7.2014
Adresa: Krátká 2863/2, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Jiří Ošlejšek 8.9.2014 - 7.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.8.2010 do 15.7.2015
Ve funkci: od 24.8.2010 do 15.7.2015
Adresa: Jiráskova 1423/80, Moravská Třebová 571 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Josef Velíšek 8.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2014
Ve funkci: od 31.7.2014
Adresa: Dřevěná 102/9, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Václav Talíř 1.10.1993 - 25.7.1995
Adresa: Bratří Čapků 1748/15, Svitavy 568 02
Jméno: Ing. Karel Machánek 1.10.1993 - 2.10.1996
Adresa: Traubova 1546/6, Brno 602 00
Jméno: Ing. Antonín Špaček 1.10.1993 - 2.10.1996
Adresa: Dukelská 967/3, Rýmařov 795 01
Jméno: Ing. Zdeněk Stříteský 25.7.1995 - 2.10.1996
Adresa: Vančurova 1410/7, Svitavy 568 02
Jméno: Ing. Jiří Ošlejšek 2.10.1996 - 4.12.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jiráskova 1423/80, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Antonín Špaček 2.10.1996 - 21.11.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Dukelská 967/3, Rýmařov 795 01
Jméno: Magda Driáková 2.10.1996 - 21.11.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Vlčnovská 4181/14, Brno 628 00
Jméno: Ing. Jiří Holenda 2.10.1996 - 21.11.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Žitavská 2841, Varnsdorf 407 47
Jméno: Ing. Anna Beránková 21.11.2000 - 26.11.2004
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 20.7.2004
Ve funkci: do 20.7.2004
Adresa: 43, Hromnice 330 11
Jméno: Ing. Josef Velíšek 2.10.1996 - 16.8.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
Jméno: Ing. Vít Komárek 4.12.1997 - 16.8.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Severovýchod 851/44, Zábřeh 789 01
Jméno: Mgr. Marie Janečková 26.11.2004 - 16.8.2005
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 20.7.2004 do 26.4.2005
Ve funkci: od 20.7.2004 do 26.4.2005
Adresa: Holandská 13 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Ing. Josef Velíšek 16.8.2005 - 21.8.2008
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2005 do 25.10.2007
Ve funkci: od 26.4.2005 do 25.10.2007
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
Jméno: Ing. Anna Beránková 16.8.2005 - 27.10.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2005 do 29.7.2009
Ve funkci: od 26.4.2005 do 29.7.2009
Adresa: 43 , Hromnice Česká republika
Jméno: Ing. Josef Velíšek 21.8.2008 - 27.10.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2008 do 29.7.2009
Ve funkci: od 15.8.2008 do 29.7.2009
Adresa: Dřevěná 102/9, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Vít Komárek 16.8.2005 - 25.5.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2005 do 11.5.2010
Adresa: Severovýchod 851/44, Zábřeh 789 01
Jméno: Ing. Anna Beránková 27.10.2009 - 30.5.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.9.2009 do 31.7.2014
Ve funkci: od 13.10.2009 do 31.7.2014
Adresa: 43 , Hromnice Česká republika
Jméno: Ing. Vít Komárek 25.5.2010 - 21.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2010 do 31.12.2013
Adresa: Severovýchod 851/44, Zábřeh 789 01
Jméno: Ing. Vít Komárek 21.9.2013 - 30.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2010 do 31.12.2013
Adresa: Severovýchod 851/44, Zábřeh 789 01
Jméno: Bc. Petra Velíšková 27.10.2009 - 8.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.9.2009 do 31.7.2014
Ve funkci: od 13.10.2009 do 31.7.2014
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
Jméno: Ing. Anna Beránková 30.5.2013 - 8.9.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.9.2009 do 31.7.2014
Ve funkci: od 13.10.2009 do 31.7.2014
Adresa: 43, Hromnice 330 11
Jméno: Anna Beránková 8.9.2014 - 7.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2014 do 29.6.2015
Adresa: 43, Hromnice 330 11
Jméno: Petra Velíšková 8.9.2014 - 22.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2014 do 12.6.2018
Adresa: 32, Nebílovy 332 04

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan Khom 12.7.1994 - 21.11.2000
Adresa: Tovární 1077/17, Moravská Třebová 571 01

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Eva Neoralová 9.4.1998 - 26.11.2004
Adresa: Kozinova 269/3, Zábřeh 789 01
Jméno: Ing. Eva Neoralová 26.11.2004 - 3.4.2007
Adresa: Javorová 2181/13, Zábřeh 789 01
Jméno: Ing. Petr Mrázek 3.4.2007 - 22.7.2011
Adresa: Hlavní třída 287/6, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Petr Mrázek 22.7.2011 - 6.11.2012
Adresa: Krátká 2863/2, Šumperk 787 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Ošlejšek

Vlastníci firmy HEDVA PRIMA, a.s. IČO: 48171565

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 148 200 000 Kč - 19.11.2018
zakladni 222 300 000 Kč - 19.12.2012 - 19.11.2018
zakladni 741 000 000 Kč - 8.3.2006 - 19.12.2012
zakladni 790 145 000 Kč - 1.10.1993 - 8.3.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 200 Kč 741 000 19.11.2018
Akcie na jméno 300 Kč 741 000 8.9.2014 - 19.11.2018
Akcie na majitele 300 Kč 741 000 19.12.2012 - 8.9.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 741 000 8.3.2006 - 19.12.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 790 145 5.8.2003 - 8.3.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 790 145 16.3.1995 - 5.8.2003
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 3 951 23.2.1994 - 16.3.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 951 1.10.1993 - 23.2.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 786 194 1.10.1993 - 16.3.1995

Sbírka Listin HEDVA PRIMA, a.s. IČO: 48171565

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 956/SL 68 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis - DR,ŘVH Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2015 12.8.2015 4
B 956/SL 67 výroční zpráva [2014] el. Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2015 19.6.2015 23.6.2015 37
B 956/SL 66 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2015 31.3.2015 37
B 956/SL 65 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní NZ 399/2014,zápis DR Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2014 1.9.2014 12.9.2014 19
B 956/SL 64 posudek znalce cd Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2014 12.6.2014 1 248
B 956/SL 63 notářský zápis NZ 38/2014,cd Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2014 4.6.2014 12.6.2014 8
B 956/SL 62 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis DR, rezignace Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2014 7.5.2014 2
B 956/SL 61 ostatní RJS,el. Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2013 9.12.2013 10.12.2013 1
B 956/SL 60 ostatní výroční zpráva 2011-2012,el. Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2013 4.7.2013 16.7.2013 42
B 956/SL 58 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis,cd Krajský soud v Hradci Králové 25.9.2012 11.10.2012 12.11.2012 2
B 956/SL 59 notářský zápis NZ 181/2011 Krajský soud v Hradci Králové 27.12.2011 28.12.2011 23.1.2012 84
B 956/SL 56 výroční zpráva 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2011 16.1.2012 17.1.2012 50
B 956/SL 55 zpráva auditora 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2011 7.12.2011 14.12.2011 32
B 956/SL 54 ostatní plná moc,el. Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2010 14.9.2011 4.10.2011 2
B 956/SL 53 ostatní projekt rozdělení Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2011 16.9.2011 16.9.2011 56
B 956/SL 52 ostatní - zápisy, rezignace Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2011 2.8.2011 4
B 956/SL 51 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory zápisy Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2011 19.7.2011 22.7.2011 3
B 956/SL 50 notářský zápis NZ 150/2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 1.11.2010 16.11.2010 25.11.2010 6
B 956/SL 49 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 13.8.2010 13.8.2010 50
B 956/SL 48 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 13.8.2010 13.8.2010 30
B 956/SL 47 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2010 20.5.2010 20.5.2010 3
B 956/SL 46 ostatní, podpisové vzory zápisy Krajský soud v Hradci Králové 13.10.2009 26.10.2009 27.10.2009 14
B 956/SL 45 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 22.7.2009 22.7.2009 29
B 956/SL 44 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 22.7.2009 22.7.2009 51
B 956/SL 43 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.8.2008 14.8.2008 88
B 956/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní - NZ 110/2007 Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2007 4.2.2008 4.2.2008 101
B 956/SL 41 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2007 16.3.2007 16.3.2007 4
B 956/SL 40 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2006 12.2.2007 12.2.2007 1
B 956/SL 39 ostatní, výroční zpráva - za rok 2005, zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2006 14.8.2006 14.8.2006 87
B 956/SL 38 ostatní, podpisové vzory - zápis Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2005 25.8.2005 25.8.2005 6
B 956/SL 36 ostatní, výroční zpráva - za rok 2004,zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2005 25.8.2005 25.8.2005 75
B 956/SL 35 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 78/2005 Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2005 23.5.2005 23.5.2005 23
B 956/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory - NZ 202/2004 Krajský soud v Hradci Králové 30.11.2004 2.12.2004 2.12.2004 35
B 956/SL 33 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2004 10.9.2004 10.9.2004 10
B 956/SL 32 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 16.1.2004 27.8.2004 27.8.2004 114
B 956/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva - NZ 82/2003, za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2003 28.5.2003 28.5.2003 137
B 956/SL 30 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 19.2.2003 8.4.2003 8.4.2003 2
B 956/SL 29 notářský zápis - NZ 98/2002 Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2002 24.6.2002 24.6.2002 3
B 956/SL 28 notářský zápis, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva - NZ 90/2002, za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2002 21.6.2002 58
B 956/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, výroční zpráva - za rok 2000, NZ 96/2001 Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2001 14.6.2001 14.6.2001 134
B 956/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2000 8.12.2000 8.12.2000 29
B 956/SL 24 ostatní - protokol o hlasování Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2000 8.12.2000 8.12.2000 6
B 956/SL 23 notářský zápis - NZ 182/2000 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2000 8.12.2000 8.12.2000 3
B 956/SL 22 ostatní - zápis z VH - mimoř. Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2000 8.12.2000 8.12.2000 15
B 956/SL 21 výroční zpráva - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2000 11.8.2000 11.8.2000 33
B 956/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2000 11.8.2000 11.8.2000 29
B 956/SL 19 notářský zápis - NZ 84/2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2000 11.8.2000 11.8.2000 3
B 956/SL 18 notářský zápis - NZ 83/2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2000 11.8.2000 11.8.2000 42
B 956/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbě Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2000 11.8.2000 11.8.2000 1
B 956/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstava Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2000 11.8.2000 11.8.2000 1
B 956/SL 15 účetní závěrka - za rok 1998 (+ 1997 a 1996) Krajský soud v Hradci Králové 26.3.1999 9.6.1999 9.6.1999 38
B 956/SL 14 ostatní - zápis z VH + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 18.5.1999 9.6.1999 9.6.1999 39
B 956/SL 13 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 26.3.1998 9.6.1999 9.6.1999 32
B 956/SL 12 ostatní - zápis z VH + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 28.4.1998 9.6.1999 9.6.1999 46
B 956/SL 9 ostatní  zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 29.7.1997 9.9.1997 9.9.1997 4
B 956/SL 8 ostatní - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Hradci Králové 18.6.1997 9.9.1997 9.9.1997 2
B 956/SL 7 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 25.4.1997 9.9.1997 9.9.1997 5
B 956/SL 11 ostatní - zápis o výsledcíh hlasování Krajský soud v Hradci Králové 19.8.1997 9.9.1997 9.9.1997 1
B 956/SL 10 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 29.7.1997 9.9.1997 9.9.1997 2
B 956/SL 6 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Hradci Králové 18.6.1997 7.7.1997 7.7.1997 25
B 956/SL 5 notářský zápis - NZ 102/97 Krajský soud v Hradci Králové 18.6.1997 7.7.1997 7.7.1997 29
B 956/SL 4 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 18.6.1997 7.7.1997 7.7.1997 20
B 956/SL 3 ostatní - výroční zpráva za r. 1996 Krajský soud v Hradci Králové 21.3.1997 7.7.1997 7.7.1997 46
B 956/SL 2 ostatní - výrok auditora - r. 1996 Krajský soud v Hradci Králové 21.3.1997 7.7.1997 7.7.1997 1
B 956/SL 1 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 14.2.1997 7.7.1997 7.7.1997 6
B 956/SL 37 notářský zápis - NZ 79/2005 Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2005 7
B 956/SL 27 výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2002 61

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení HEDVA PRIMA, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu HEDVA PRIMA, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.