HC Slavia Praha a.s. Praha IČO: 61507393

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu HC Slavia Praha a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 61507393.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem HC Slavia Praha a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 18 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu , Reklamní činnost a další.

Základní údaje o HC Slavia Praha a.s. IČO: 61507393

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 30.6.2007
Spisová značka: B 12052
IČO: 61507393
Obchodní firma: HC Slavia Praha a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.6.2007
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 22.6.1994
Valná hromada společnosti konaná dne 16.8.2018, přijala v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií: I. Hodnota zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 20,000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 22,000.000,-- Kč (dvacet dva milionů korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 20,000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých) navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. II. Upisované akcie - Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: 1) Počet upisovaných akcií: 100.000 ks (celkem) 2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 200,-- Kč 3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 20,000.000,-- Kč 4) Emisní kurs upisovaných akcií 200,-- Kč/1kus 5) Emisní kurs všech upisovaných akcií: 20,000.000,-- Kč 6) Druh upisovaných akcií: kmenové 7) Forma upisovaných akcií: na jméno 8) Podoba všech upisovaných akcií: listinné (dále jen Akcie) III. Přednostní právo na upisování akcií: Přednostní právo na upisování Akcií specifikovaných pod bodem II se vylučuje. IV. Způsob upisování akcií: Valná hromada rozhodla, že všechny nově upisované Akcie specifikované pod bodem II., budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je: 1)společnost Merit Asset s.r.o., se sídlem U Divadla 784, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 252 82 549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12764, které Společnost nabídne k upsání celkem 100.000 ku sů Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 20,000.000,-- Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 20,000.000,-- Kč, při emisním kurzu jedné upisované Akcie ve výši 200,-- Kč. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. V. Lhůta pro upisování akcií: Lhůta pro upisování akcií činí 90 (devadesát) kalendářních dnů a začíná běžet ode dne 16.8.2018 (šestnáctého srpna roku dva tisíce osmnáct), včetně. Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., mezi společností, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. VI. Lhůta splacení emisního kursu akcií a bankovní spojení: S ohledem na skutečnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně smlouvou o započtení pohledávky, neuvádí se bankovní účet, na který je upisovatel povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií. VII. Souhlas se započtením pohledávek: Započtení pohledávek předem určeným zájemcem vůči společnosti specifikovaných níže pod bodem VII.1 proti pohledávce Společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií, se připouští. Započtení je výhradní formou splacení emisního kurzu nově upisovaných Akcií specifikovaných pod bodem II. VII.1 Valná hromada uděluje souhlas, aby na pohledávku Společnosti vůči zájemci - společnosti Merit Asset s.r.o., se sídlem U Divadla 784, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 252 82 549 v celkové výši 20,000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých) spočívají cí v povinnosti splatit emisní kurs 100.000 kusů jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 200,--Kč/1kus, specifikovaných pod bodem II., byly započteny pohledávky tohoto zájemce v celkové výši 20,000.000,-- Kč (dvacet milionů koru n českých), a to: -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 28.4.2017 mezi Merit Asset s.r.o. jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které Merit Asset s.r.o. zapůjčila Společnosti částku ve výši 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českýc h) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); připouští se, aby z této pohledávky Merit A sset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině a úrokům ke dni 30.6.2018, tj. částka ve výši 517.630,13 Kč (pět set sedmnáct tisíc šest set třicet korun českých třináct haléřů), když zbývající část úroků nebude k započtení použita a bude Společností uhrazena Merit Asset s.r.o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 21.10.2016 mezi Merit Asset s.r.o. jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které Merit Asset s.r.o. zapůjčila Společnosti částku ve výši 600.000,-- Kč (šest set tisíc korun česk ých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); připouští se, aby z této pohledávky Me rit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině a úrokům ke dni 30.6.2018, tj. částka ve výši 630.4 67,02 Kč (šest set třicet tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých dva haléře), když zbývající část úroků nebude k započtení použita a bude Společností uhrazena Merit Asset s.r.o. jiným způsobem. -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 23.11.2016 mezi Merit Asset s.r.o. jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které Merit Asset s.r.o. zapůjčila Společnosti částku ve výši 400.000,-- Kč (čtyři sta tisíc korun čes kých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); připouští se, aby z této pohledávky Mer it Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině a úrokům ke dni 30.6.2018, tj. částka ve výši 419.22 9,39 Kč (čtyři sta devatenáct tisíc dvě stě dvacet devět korun českých třicet devět haléřů), když zbývající část úroků nebude k započtení použita a bude Společností uhrazena Merit Asset s.r.o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o úvěru, uzavřené dne 16.2.2017 mezi Nizberen s.r.o. jako úvěrujícím a Společností jako úvěrovaným, dle které Nizberen s.r.o. poskytla Společnosti částku ve výši 1,200.000,-- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun český ch) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) vrátit úvěrujícímu do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); postoupená smlouvou o postoupení pohledáv ky uzavřenou dne 20.6.2018 mezi Nizberen s.r.o. jako postupitelem a Merit Asset s.r.o. jako postupníkem; připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikn e na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině, tj. částka ve výši 1,200.000,-- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých), když úroky nebudou k započtení použity a budou Společností uhrazeny Merit Asset s.r .o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o úvěru, uzavřené dne 13.11.2013 mezi Merit Asset s.r.o. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, dle které Merit Asset s.r.o. poskytla Společnosti částku ve výši 5,250.000,-- Kč (pět milionů dvě stě padesát tisíc korun českých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 7 % p.a. (sedm procent ročně) vrátit věřiteli do 31.12.2013 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce třináct); postoupená smlouvou o postoupení p ohledávky uzavřenou dne 2.1.2015 mezi Merit Asset s.r.o. jako postupitelem a panem Vladimírem Pitterem jako postupníkem a postoupená smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 20.6.2018 mezi panem Vladimírem Pitterem jako postupitelem a Merit Asset s. r.o. jako postupníkem; připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčen é jistině a části úroků, tj. částka ve výši 5,749.474,63 Kč (pět milionů sedm set čtyřicet devět tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři koruny české šedesát tři haléřů), když zbývající část úroků nebude k započtení použita a bude Společností uhrazena Merit Asset s.r.o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o úvěru, uzavřené dne 28.4.2014 mezi Merit Asset s.r.o. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, dle které Merit Asset s.r.o. poskytla Společnosti částku ve výši 4,500.000,-- Kč (čtyři miliony pět set tisíc korun českých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 7 % p.a. (sedm procent ročně) vrátit věřiteli do 31.12.2015 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce patnáct); postoupená smlouvou o postoupení pohledáv ky uzavřenou dne 2.1.2015 mezi Merit Asset s.r.o. jako postupitelem a panem Vladimírem Pitterem jako postupníkem a postoupená smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 20.6.2018 mezi panem Vladimírem Pitterem jako postupitelem a Merit Asset s.r.o. ja ko postupníkem; připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jisti ně a části úroků, tj. částka ve výši 4,681.136,99 Kč (čtyři miliony šest set osmdesát jedna tisíc jedno sto třicet šest korun českých devadesát devět haléřů), když zbývající část úroků nebude k započtení použita a bude Společností uhrazena Merit Asset s.r .o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 21.12.2016 mezi panem Vladimírem Pitterem jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které pan Vladimír Pitter zapůjčil Společnosti částku ve výši 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc koru n českých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); postoupená smlouvou o postoupení po hledávky uzavřenou dne 20.6.2018 mezi panem Vladimírem Pitterem jako postupitelem a Merit Asset s.r.o. jako postupníkem; připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Sp olečnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině, tj. částka ve výši 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), když úroky nebudou k započtení použity a budou Společností uhrazeny Merit Asset s. r.o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o půjčce, uzavřené dne 30.6.2011 mezi panem Vladimírem Pitterem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, dle které pan Vladimír Pitter poskytnul Společnosti částku ve výši 300.000,-- Kč (tři sta tisíc korun českýc h) a Společnost se zavázala tuto částku vrátit věřiteli do 30.6.2012 (třicátého června roku dva tisíce dvanáct); postoupená smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 20.6.2018 mezi panem Vladimírem Pitterem jako postupitelem a Merit Asset s.r.o. jako postupníkem; připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině , tj. částka ve výši 300.000,-- Kč (tři sta tisíc korun českých), -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 11.6.2018 mezi Merit Asset s.r.o. jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které Merit Asset s.r.o. zapůjčila Společnosti částku ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českýc h) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct); připouští se, aby z této pohledávky Merit As set s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině, tj. částka ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun če ských), když úroky nebudou k započtení použity a budou Společností uhrazeny Merit Asset s.r.o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené dne 25.7.2018 mezi Merit Asset s.r.o. jako postupitelem a Společností jako postupníkem, dle které Merit Asset s.r.o. postoupila na Společnost pohledávku vůči spolku Hockey Club Slavia Praha z titulu smlouvy o zápůjčce ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) a Společnost se zavázala za toto postoupení zaplatit postupiteli částku ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) do 31.12.2018 (třicátého prvního prosince ro ku dva tisíce osmnáct); připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající úplat ě za postoupení pohledávky, tj. částka ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) a -peněžitá pohledávka z titulu neuhrazených faktur za dodání hokejového vybavení vystavených STŘÍDA SPORT s.r.o. Společnosti, postoupená smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 8.11.2016 mezi STŘÍDA SPORT s.r.o. jako postupitelem a VIS-JB s.r.o., ja ko postupníkem, postoupená smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 6.12.2016 mezi VIS-JB s.r.o. jako postupitelem a Nizberen s.r.o., jako postupníkem a postoupená smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 20.6.2018 mezi Nizberen s.r.o. jako po stupitelem a Merit Asset s.r.o., jako postupníkem, a to faktura č. 151111921 ze dne 10.9.2015 vystavená na částku 98.916,29 Kč, postoupená ve výši 3.358,93 Kč, faktura č. 151111928 ze dne 21.9.2015 vystavená na částku 3.006,85 Kč, postoupená ve výši 3.006 ,85 Kč, faktura č. 151111974 ze dne 22.9.2015 vystavená na částku 4.809,75 Kč, postoupená ve výši 4.809,75 Kč, faktura č. 151111994 ze dne 23.9.2015 vystavená na částku 41.581,65 Kč, postoupená ve výši 41.581,65 Kč, faktura č. 151112013 ze dne 25.9.2015 v ystavená na částku 6.316,20 Kč, postoupená ve výši 6.316,20 Kč, faktura č. 151112060 ze dne 25.9.2015 vystavená na částku 267.531,-- Kč, postoupená ve výši 267.531,-- Kč, faktura č. 151120486 ze dne 29.9.2015 vystavená na částku 1.896,-- Kč, postoupená ve výši 1.896,-- Kč, faktura č. 151120477 ze dne 30.9.2015 vystavená na částku 7.610,90 Kč, postoupená ve výši 7.610,90 Kč, faktura č. 151120489 ze dne 2.10.2015 vystavená na částku 338,80 Kč, postoupená ve výši 338,80 Kč, faktura č. 151112357 ze dne 6.10.2 015 vystavená na částku 26.722,85 Kč, postoupená ve výši 26.722,85 Kč, faktura č. 151120498 ze dne 7.10.2015 vystavená na částku 10.920,25 Kč, postoupená ve výši 10.920,25 Kč, faktura č. 151120526 ze dne 7.10.2015 vystavená na částku 1.896,-- Kč, postoupe ná ve výši 1.896,-- Kč, faktura č. 151112373 ze dne 13.10.2015 vystavená na částku 39.972,35 Kč, postoupená ve výši 39.972,35 Kč, faktura č. 151112367 ze dne 13.10.2015 vystavená na částku 76.804,75 Kč, postoupená ve výši 76.804,75 Kč, faktura č. 15111241 7 ze dne 14.10.2015 vystavená na částku 37.794,35 Kč, postoupená ve výši 37.794,35 Kč, faktura č. 151112530 ze dne 20.10.2015 vystavená na částku 2.776,95 Kč, postoupená ve výši 2.776,95 Kč, faktura č. 151112560 ze dne 21.10.2015 vystavená na částku 2.920 ,94 Kč, postoupená ve výši 2.920,94 Kč, faktura č. 151120700 ze dne 23.10.2015 vystavená na částku 1.896,-- Kč, postoupená ve výši 1.896,-- Kč, faktura č. 151120534 ze dne 26.10.2015 vystavená na částku 1.896,-- Kč, postoupená ve výši 1.896,-- Kč, faktura č. 151112622 ze dne 26.10.2015 vystavená na částku 30.534,35 Kč, postoupená ve výši 30.534,35 Kč, faktura č. 151112691 ze dne 27.10.2015 vystavená na částku 62.714,30 Kč, postoupená ve výši 62.714,30 Kč, faktura č. 151120701 ze dne 2.11.2015 vystavená n a částku 2.359,50 Kč, postoupená ve výši 2.359,50 Kč, faktura č. 151120714 ze dne 10.11.2015 vystavená na částku 3.791,99 Kč, postoupená ve výši 3.791,99 Kč, faktura č. 151112875 ze dne 10.11.2015 vystavená na částku 10.139,80 Kč, postoupená ve výši 10.13 9,80 Kč, faktura č. 151112873 ze dne 10.11.2015 vystavená na částku 75.473,75 Kč, postoupená ve výši 75.473,75 Kč, faktura č. 151120713 ze dne 12.11.2015 vystavená na částku 1.896,-- Kč, postoupená ve výši 1.896,-- Kč, faktura č. 151112959 ze dne 13.11.20 15 vystavená na částku 116.153,95 Kč, postoupená ve výši 116.153,95 Kč, faktura č. 151120724 ze dne 16.11.2015 vystavená na částku 40.680,20 Kč, postoupená ve výši 40.680,20 Kč, faktura č. 151113058 ze dne 19.11.2015 vystavená na částku 50.354,15 Kč, post oupená ve výši 50.354,15 Kč, faktura č. 151120757 ze dne 23.11.2015 vystavená na částku 14.798,30 Kč, postoupená ve výši 14.798,30 Kč, faktura č. 151113114 ze dne 23.11.2015 vystavená na částku 36.965,50 Kč, postoupená ve výši 36.965,50 Kč, faktura č. 15 1120784 ze dne 30.11.2015 vystavená na částku 15.728,79 Kč, postoupená ve výši 15.728,79 Kč, faktura č. 151120793 ze dne 1.12.2015 vystavená na částku 28.439,96 Kč, postoupená ve výši 28.439,96 Kč, faktura č. 151113271 ze dne 2.12.2015 vystavená na částku 6.842,55 Kč, postoupená ve výši 6.842,55 Kč, faktura č. 151113301 ze dne 2.12.2015 vystavená na částku 8.512,35 Kč, postoupená ve výši 8.512,35 Kč, faktura č. 151120818 ze dne 7.12.2015 vystavená na částku 2.844,-- Kč, postoupená ve výši 2.844,-- Kč, fak tura č. 151113368 ze dne 8.12.2015 vystavená na částku 133.983,30 Kč, postoupená ve výši 133.983,30 Kč, faktura č. 151120823 ze dne 9.12.2015 vystavená na částku 18.101,60 Kč, postoupená ve výši 18.101,60 Kč, faktura č. 151113557 ze dne 15.12.2015 vystave ná na částku 8.282,45 Kč, postoupená ve výši 8.282,45 Kč, faktura č. 151121008 ze dne 16.12.2015 vystavená na částku 3.497,-- Kč, postoupená ve výši 3.497,-- Kč, faktura č. 151113870 ze dne 5.1.2016 vystavená na částku 79.829,75 Kč, postoupená ve výši 33 .329,45 Kč, faktura č. 51113883 ze dne 6.1.2016 vystavená na částku 84.869,40 Kč, postoupená ve výši 84.869,40 Kč, faktura č. 151121025 ze dne 11.1.2016 vystavená na částku 2.234,80 Kč, postoupená ve výši 2.234,80 Kč, faktura č. 51113987 ze dne 13.1.2016 vystavená na částku 9.361,77 Kč, postoupená ve výši 9.361,77 Kč, faktura č. 151121059 ze dne 13.1.2016 vystavená na částku 17.301,79 Kč, postoupená ve výši 17.301,79 Kč, faktura č. 51121060 ze dne 18.1.2016 vystavená na částku 15.970,79 Kč, postoupená ve výši 15.970,79 Kč, faktura č. 151114024 ze dne 18.1.2016 vystavená na částku 37.794,35 Kč, postoupená ve výši 37.794,35 Kč, faktura č. 151114070 ze dne 19.1.2016 vystavená na částku 37.794,35 Kč, postoupená ve výši 37.794,35 Kč, faktura č. 1511211218 ze dne 19.1.2016 vystavená na částku 895,40 Kč, postoupená ve výši 895,40 Kč, faktura č. 151114152 ze dne 22.1.2016 vystavená na částku 37.794,35 Kč, postoupená ve výši 37.794,35 Kč, faktura č. 151121180 ze dne 26.1.2016 vystavená na částku 3.188,35 Kč, post oupená ve výši 3.188,35 Kč, faktura č. 151114247 ze dne 27.1.2016 vystavená na částku 11.004,95 Kč, postoupená ve výši 11.004,95 Kč, faktura č. 151114254 ze dne 27.1.2016 vystavená na částku 150.832,55 Kč, postoupená ve výši 150.832,55 Kč, faktura č. 1511 21220 ze dne 2.2.2016 vystavená na částku 1.874,29 Kč, postoupená ve výši 1.874,29 Kč, faktura č. 151114339 ze dne 3.2.2016 vystavená na částku 62.913,95 Kč, postoupená ve výši 62.913,95 Kč, faktura č. 151114494 ze dne 9.2.2016 vystavená na částku 37.794, 35 Kč, postoupená ve výši 37.794,35 Kč, faktura č. 151114504 ze dne 10.2.2016 vystavená na částku 12.674,75 Kč, postoupená ve výši 12.674,75 Kč, faktura č. 151114511 ze dne 10.2.2016 vystavená na částku 52.290,15 Kč, vystavená ve výši 52.290,15 Kč, faktur a č. 151114569 ze dne 16.2.2016 vystavená na částku 2.474,45 Kč, postoupená ve výši 2.474,45 Kč, faktura č. 151114670 ze dne 23.2.2016 vystavená na částku 792,55 Kč, postoupená ve výši 792,55 Kč, faktura č. 151114677 ze dne 24.2.2016 vystavená na částku 7 7.651,75 Kč, postoupená ve výši 77.651,75 Kč, faktura č. 151114767 ze dne 1.3.2016 vystavená na částku 32.205,36 Kč, postoupená ve výši 32.205,36 Kč, faktura č. 151114904 ze dne 10.3.2016 vystavená na částku 69.193,85 Kč, postoupená ve výši 69.193,85 Kč, faktura č. 151114957 ze dne 16.3.2016 vystavená na částku 2.920,94 Kč, postoupená ve výši 2.920,94 Kč, faktura č. 151121412 ze dne 24.3.2016 vystavená na částku 2.055,79 Kč, postoupená ve výši 2.055,79 Kč, faktura č. 151121417 ze dne 24.3.2016 vystavená n a částku 77.536,80 Kč, postoupená ve výši 77.536,80 Kč, faktura č. 151115113 ze dne 31.3.2016 vystavená na částku 3.381,95 Kč, postoupená ve výši 3.381,95 Kč, faktura č. 151115140 ze dne 4.4.2016 vystavená na částku 6.534,-- Kč, postoupená ve výši 6.534,- - Kč, faktura č. 151115144 ze dne 5.4.2016 vystavená na částku 113.153,15 Kč, postoupená ve výši 113.153,15 Kč, faktura č. 151115162 ze dne 5.4.2016 vystavená na částku 37.679,40 Kč, postoupená ve výši 37.679,40 Kč, faktura č. 151115189 ze dne 11.4.2016 v ystavená na částku 37.794,35 Kč, postoupená ve výši 37.794,35 Kč a faktura č. 151115252 ze dne 15.4.2016 vystavená na částku 18.954,65 Kč, postoupená ve výši 18.954,65 Kč; připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohle dávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka vyplývající z výše uvedených postoupených faktur s výjimkou faktury č. 151111921 ze dne 10.9.2015, kde se započte částka ve v ýši 1.027,68 Kč (jeden tisíc dvacet sedm korun českých šedesát osm haléřů), tj. celkem částka ve výši 2,302.061,84 Kč (dva miliony tři sta dva tisíc šedesát jedna korun českých osmdesát čtyři haléřů). 16.8.2018 - 20.8.2018
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. 16.10.2014
Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost 30.6.2007

Aktuální kontaktní údaje HC Slavia Praha a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 61507393
Obchodní firma: HC Slavia Praha a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 22.6.1994
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 61507393
Firma: HC Slavia Praha a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.6.1994

Kontakty na HC Slavia Praha a.s. IČO: 61507393

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vladivostocká 1460/10 , Praha 100 00 22.6.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vladivostocká 1460/10 NEOAD, Praha 10 100 00

Obory činností HC Slavia Praha a.s. IČO: 61507393

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu 21.9.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.2.2010
Poskytování tělovýchovných služeb 4.2.2010 - 21.9.2011
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 15.7.1997 - 4.2.2010
provozování prádelny 30.11.1995 - 4.2.2010
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 22.6.1994 - 4.2.2010
provozování veř. tělových.škol,pořádání kurzů pro cvičitele, trenéry a rozhodčí,pořádání tělových.kurzů a činnost sport. instruktorů 22.6.1994 - 4.2.2010
pořádání sportovních utkání ,soutěží a turnajů 22.6.1994 - 4.2.2010
pronájem nebytových prostor spojený s dalšími službami 22.6.1994 - 4.2.2010
provozování odstavného parkoviště 22.6.1994 - 4.2.2010
reklamní činnost 22.6.1994 - 4.2.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou zboží,které je uvedeno v příl .2-3 zák.č. 455/91 Sb. a tímto zák. vyloučeného 22.6.1994 - 4.2.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Českomoravská 2345/17 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1001925505
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 9.9.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Vladivostocká 1460/10 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1001925491
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování: 22.6.1994

Živnost č. 2 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Vladivostocká 1460/10 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1001925491
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.6.1994

Živnost č. 3 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem nebytových prostor spojený s dalšími službami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Provozování odstavného parkoviště

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pořádání sportovních utkání, soutěží a turnajů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování prádelny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Provozování sportovních zařízení
Činnosti sportovních klubů
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Vedení firmy HC Slavia Praha a.s. IČO: 61507393

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně při všech právních jednáních předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 18.9.2019
Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně. Vždy dva členové představenstva společně zastupují společnost při těchto právních jednáních: a) uzavření smlouvy o přestupu nebo hostování hráčů, b) uzavření jakékoli obchodní smlouvy s předmětem plnění, jehož hodnota převyšuje částku 1.000.000 Kč bez DPH. 16.1.2019 - 18.9.2019
Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně. Vždy předseda a jeden člen představenstva společně zastupují společnost při těchto právních jednáních: a) uzavření smlouvy o přestupu nebo hostování hráčů, b) uzavření jakékoli obchodní smlouvy s předmětem plnění, jehož hodnota převyšuje částku 1.000.000 Kč bez DPH 20.8.2018 - 16.1.2019
Společnost zastupuje člen představenstva ve všech záležitostech samostatně. 14.1.2016 - 20.8.2018
Společnost zastupují společně vždy nejméně dva členové představenstva. 16.10.2014 - 14.1.2016
Za představenstvo jednají společně nejméně vždy dva členové představenstva. 17.5.2013 - 16.10.2014
Za společnost jednají a podepisují vždy členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí oba členové představenstva své podpisy. 30.6.2007 - 30.6.2007
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí oba členové představenstva své podpisy. 30.6.2007 - 17.5.2013
Za společnost jednají jejím jménem navenek a také za ni podepisují oba jednatelé, a to vždy společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí oba jednatelé své podpisy. 1.9.2003 - 30.6.2007
Způsob jednání jménem společnosti : - společnost navenek zastu- pují jednatelé a to každý samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel. Je-li jednatelů více,zastupuje společnost a podepisuje za ni každý z jednatelů samostatně. 3.4.2002 - 1.9.2003
Způsob jednání jménem společnosti : - společnost navenek zastu- pují jednatelé a to každý samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel. Je-li jednatelů více,zastupuje společnost a podepisuje za ni každý z jednatelů samostatně. 22.6.1994 - 3.4.2002
Jméno: Jaroslav Vosmík 20.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.8.2018
Adresa: Na Pískách 298, Jirny 250 90
Jméno: Stanislav Tichý 18.4.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2019
Ve funkci: od 21.3.2019
Adresa: Zápotoční 1009/2, Praha 102 00
Jméno: Norbert Cibulka 18.9.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.9.2019
Adresa: Čáslavská 1749/6, Praha 130 00
Jméno: Tomáš Herstus 22.6.1994 - 15.7.1997
Funkce: jednatel
Adresa: Strážnická 400/2, Praha 181 00
Jméno: Emil Šnoblt 22.6.1994 - 15.7.1997
Funkce: jednatel
Adresa: Měšťanská 3345/32, Hodonín 695 01
Jméno: Emil Šnoblt 15.7.1997 - 25.3.2002
Funkce: jednatel
Adresa: Měšťanská 3345/32, Hodonín 695 01
Jméno: Jaromír Látal 15.7.1997 - 25.3.2002
Funkce: Jednatel
Adresa: Nevanova 1061/36, Praha 163 00
Jméno: Václav Houdeček 25.3.2002 - 1.9.2003
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 25.11.1999
Adresa: N. A. Někrasova 653/10, Praha 160 00
Jméno: Vladimír Růžička 25.3.2002 - 30.6.2007
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 3.5.2001 do 30.6.2007
Adresa: Bezručova 1710, Litvínov 436 01
Jméno: Václav Houdeček 1.9.2003 - 30.6.2007
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 25.11.1999 do 30.6.2007
Adresa: Bašteckého 2556/9, Praha 155 00
Jméno: RNDr. Miroslav Tvrdý 30.6.2007 - 4.2.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2007 do 11.1.2010
Ve funkci: od 30.6.2007 do 11.1.2010
Adresa: Na vrších 1490/3, Praha 100 00
Jméno: Vladimír Růžička 30.6.2007 - 22.7.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2007 do 3.5.2010
Ve funkci: od 30.6.2007 do 3.5.2010
Adresa: K Loučkám 1674, Litvínov 436 01
Jméno: Mgr. Ladislav Blažek 30.6.2007 - 22.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2007 do 3.5.2010
Adresa: Dvořákova 2142/22, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Tomáš Rosen 4.2.2010 - 22.7.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.1.2010 do 3.5.2010
Ve funkci: od 22.1.2010 do 3.5.2010
Adresa: Slávistická 755, Mnichovice 251 64
Jméno: Jiří Poletín 22.7.2010 - 22.11.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.5.2010 do 24.9.2010
Ve funkci: od 3.5.2010 do 24.9.2010
Adresa: Hostivická 117/23, Praha 155 21
Jméno: Ing. Tomáš Rosen 22.7.2010 - 2.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.5.2010 do 7.3.2011
Ve funkci: od 3.5.2010 do 7.3.2011
Adresa: Slávistická 755, Mnichovice 251 64
Jméno: Ing. Jindřich Barák 22.7.2010 - 2.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.5.2010 do 7.3.2011
Ve funkci: od 3.5.2010 do 7.3.2011
Adresa: Formanská 446, Praha 149 00
Jméno: Vladimír Růžička 22.7.2010 - 2.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2010 do 7.3.2011
Adresa: K Loučkám 1674, Litvínov 436 01
Jméno: Mgr. Ladislav Blažek 22.7.2010 - 2.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2010 do 7.3.2011
Adresa: Dvořákova 2142/22, Říčany 251 01
Jméno: Vladimír Pitter 8.6.2011 - 16.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2011
Adresa: Pod Hrází 97 , 530 03 Spojil Česká republika
Jméno: JUDr. Tomáš Kotouč 2.5.2011 - 17.5.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.3.2011 do 19.9.2012
Ve funkci: od 7.3.2011 do 19.9.2012
Adresa: Do dubin 1273/20, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jindřich Barák 2.5.2011 - 17.5.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.3.2011 do 27.2.2013
Ve funkci: od 7.3.2011 do 27.2.2013
Adresa: Formanská 446, Praha 149 00
Jméno: Vladimír Růžička 2.5.2011 - 17.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.3.2011 do 27.2.2013
Adresa: K Loučkám 1674, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Tomáš Rosen 8.6.2011 - 17.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2011 do 27.2.2013
Adresa: Slávistická 755, Mnichovice 251 64
Jméno: Mgr. Ladislav Blažek 8.6.2011 - 17.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2011 do 27.2.2013
Adresa: Dvořákova 2142/22, Říčany 251 01
Jméno: Jiří Poletín 8.6.2011 - 17.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2011 do 28.3.2012
Adresa: Hostivická 117/23, Praha 155 21
Jméno: Vladimír Pitter 16.6.2011 - 17.5.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.4.2011 do 27.2.2013
Ve funkci: od 19.4.2011 do 27.2.2013
Adresa: Pod Hrází 97 , 530 03 Spojil Česká republika
Jméno: Petr Havlíček 17.5.2013 - 1.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2013 do 7.8.2013
Adresa: 182, Ptice 252 18
Jméno: Richard Benýšek 17.5.2013 - 16.10.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.2.2013 do 7.4.2014
Ve funkci: od 28.2.2013 do 7.4.2014
Adresa: Šemberova 66/9, Olomouc 779 00
Jméno: Ladislav Benýšek 13.12.2013 - 16.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.11.2013 do 7.4.2014
Adresa: P. Bezruče 40/6, Horka nad Moravou 783 35
Jméno: Vladimír Pitter 17.5.2013 - 14.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2013 do 10.11.2015
Adresa: Pod Hrází 94, Spojil 530 02
Jméno: Ing. Richard Benýšek 16.10.2014 - 14.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.4.2014 do 27.4.2015
Adresa: Šemberova 66/9, Olomouc 779 00
Jméno: Vladimír Pitter 14.1.2016 - 20.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.11.2015
Adresa: Pod Hrází 94, Spojil 530 02
Jméno: Vladimír Pitter 20.8.2018 - 18.4.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.11.2015 do 20.3.2019
Ve funkci: od 16.8.2018 do 20.3.2019
Adresa: Pod Hrází 94, Spojil 530 02
Jméno: Stanislav Tichý 20.8.2018 - 18.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.8.2018 do 19.3.2019
Adresa: Zápotoční 1009/2, Praha 102 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: František Pomahač 18.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2019
Adresa: Výstavní 96/7, Praha 149 00
Jméno: Ing. Bohuslav Čížek 11.12.1998 - 25.3.2002
Funkce: předseda
Adresa: Nad pískovnou 1458/21, Praha 140 00
Jméno: RNDr. Miroslav Tvrdý 11.12.1998 - 25.3.2002
Funkce: místopředseda
Adresa: Ke skalkám 3086/70, Praha 106 00
Jméno: JUDr. Tomáš Kotouč 11.12.1998 - 25.3.2002
Funkce: místopředseda
Adresa: Vzdušná 581 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Daniel Markvart 11.12.1998 - 25.3.2002
Funkce: člen
Adresa: 28. pluku 914/45, Praha 100 00
Jméno: doc. Ing. Jaroslav Daňhel CSc. 11.12.1998 - 25.3.2002
Funkce: člen
Adresa: Vladislavova 51/13, Praha 110 00
Jméno: Marek Rejman 11.12.1998 - 25.3.2002
Funkce: člen
Adresa: U nových vil 945/26, Praha 100 00
Jméno: Ing. Petr Bohata 11.12.1998 - 25.3.2002
Funkce: člen
Adresa: Rodopská 3151/9, Praha 143 00
Jméno: Petr Březina 11.12.1998 - 25.3.2002
Funkce: člen
Adresa: Na rovnosti 2742/14, Praha 130 00
Jméno: Václav Houdeček 11.12.1998 - 25.3.2002
Funkce: člen
Adresa: N. A. Někrasova 653/10, Praha 160 00
Jméno: Jiří Weisgerber 11.12.1998 - 25.3.2002
Funkce: člen
Adresa: Chalabalova 1596/37, Praha 155 00
Jméno: Ing. Pavel Přeček 11.12.1998 - 25.3.2002
Funkce: člen
Adresa: Václavské náměstí 780/18, Praha 110 00
Jméno: Jiří Poletín 11.12.1998 - 1.9.2003
Funkce: člen
Adresa: V předpolí 1473/25, Praha 100 00
Jméno: RNDr. Miroslav Tvrdý 25.3.2002 - 1.9.2003
Funkce: předseda
Adresa: Ke skalkám 3086/70, Praha 106 00
Jméno: ing Pavel Roman 25.3.2002 - 3.8.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 25.5.2004
Adresa: Na palouku 3219/5, Praha 100 00
Jméno: Ing. František Krákora 1.9.2003 - 3.8.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 26.5.2003 do 25.5.2004
Adresa: Podjavorinské 1598/6, Praha 149 00
Jméno: Tomáš Teplík 1.9.2003 - 3.8.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 26.5.2003 do 25.5.2004
Adresa: Masarykovo nábřeží 237/18, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jindřich Barák 11.12.1998 - 30.6.2007
Funkce: člen
Adresa: Proutěná 379/20, Praha 149 00
Jméno: RNDr. Miroslav Tvrdý 1.9.2003 - 30.6.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: do 30.6.2007
Ve funkci: do 30.6.2007
Adresa: Na vrších 1490/3, Praha 100 00
Jméno: Jiří Poletín 1.9.2003 - 30.6.2007
Funkce: člen
Adresa: Hostivická 117/23, Praha 155 21
Jméno: JUDr. Tomáš Kotouč 25.3.2002 - 6.3.2008
Funkce: člen
Adresa: Vzdušná 581 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Josef Matoušek 3.8.2004 - 6.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 25.5.2004
Adresa: Klánova 1535/65, Praha 147 00
Jméno: Ing. Tomáš Rosen 3.8.2004 - 6.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 25.5.2004
Adresa: Čsl. armády 56 , 250 91 Zeleneč Česká republika
Jméno: Ing.Mgr. Miroslav Poche 3.8.2004 - 6.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 25.5.2004
Adresa: Křížkovského 1288/10, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jan Tauber 8.12.2006 - 6.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.9.2006
Adresa: Řepčická 1315/25, Praha 102 00
Jméno: Ing. Petr Dvořák 8.12.2006 - 6.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.9.2006
Adresa: Na Balkáně 2383/66, Praha 130 00
Jméno: Jiří Poletín 30.6.2007 - 6.3.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 30.6.2007
Adresa: Hostivařská 117 , 155 21 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Jindřich Barák 30.6.2007 - 6.3.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 30.6.2007
Adresa: Proutěná 379/20, Praha 149 00
Jméno: Václav Houdeček 30.6.2007 - 6.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2007
Adresa: Bašteckého 2556/9, Praha 155 00
Jméno: Jiří Poletín 6.3.2008 - 30.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2007
Ve funkci: od 5.11.2007
Adresa: Hostivařská 117 , 155 21 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Dvořák 6.3.2008 - 30.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2007 do 1.9.2008
Adresa: Na Balkáně 2383/66, Praha 130 00
Jméno: Ing. Tomáš Rosen 6.3.2008 - 4.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2007 do 21.1.2010
Adresa: Slávistická 755, Mnichovice 251 64
Jméno: Ing. Pavel Švácha CSc. 30.9.2008 - 4.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.9.2008 do 21.1.2010
Adresa: Zlíchovská 641/4, Praha 143 00
Jméno: JUDr. Tomáš Kotouč 6.3.2008 - 22.7.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.11.2007 do 3.5.2010
Adresa: Do dubin 1273/20, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jindřich Barák 6.3.2008 - 22.7.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2007 do 3.5.2010
Ve funkci: od 5.11.2007 do 3.5.2010
Adresa: Formanská 446, Praha 149 00
Jméno: Václav Houdeček 6.3.2008 - 22.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2007 do 3.5.2010
Adresa: Bašteckého 2556/9, Praha 155 00
Jméno: Josef Matoušek 6.3.2008 - 22.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2007 do 3.5.2010
Adresa: Klánova 1535/65, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jan Tauber 6.3.2008 - 22.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2007 do 3.5.2010
Adresa: Řepčická 1315/25, Praha 102 00
Jméno: Ing.Mgr. Miroslav Poche 6.3.2008 - 22.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2007 do 3.5.2010
Adresa: Velehradská 1735/28, Praha 130 00
Jméno: Jiří Poletín 30.9.2008 - 22.7.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2007 do 3.5.2010
Ve funkci: od 5.11.2007 do 3.5.2010
Adresa: Hostivická 117/23, Praha 155 21
Jméno: PhDr. Juraj Groch 4.2.2010 - 22.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2010 do 3.5.2010
Adresa: Joukalova 1152/1, Brno 635 00
Jméno: JUDr. Tomáš Kotouč 22.7.2010 - 2.5.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.5.2010 do 4.3.2011
Ve funkci: od 3.5.2010 do 4.3.2011
Adresa: Do dubin 1273/20, Praha 148 00
Jméno: Ing.Mgr. Miroslav Poche 22.7.2010 - 2.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.5.2010 do 4.3.2011
Adresa: Velehradská 1735/28, Praha 130 00
Jméno: Ing. Josef Mixa 22.7.2010 - 2.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.5.2010 do 7.3.2011
Adresa: Korunní 1311/58, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Ladislav Blažek 2.5.2011 - 8.6.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2011 do 19.4.2011
Ve funkci: od 7.3.2011 do 19.4.2011
Adresa: Dvořákova 2142/22, Říčany 251 01
Jméno: JUDr. Vladimír Krejčík 2.5.2011 - 21.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2011
Adresa: V Štíhlách 1255/11, Praha 142 00
Jméno: Ing. Václav Strnad 8.6.2011 - 21.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2011
Adresa: Svatopluka Čecha 299, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Josef Mixa 2.5.2011 - 17.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2011 do 27.2.2013
Adresa: Korunní 1311/58, Praha 120 00
Jméno: Ing. Michal Frommer 8.6.2011 - 17.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2011 do 27.2.2013
Adresa: Hálkova 774/29, Olomouc 779 00
Jméno: JUDr. Vladimír Krejčík 21.9.2011 - 17.5.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2011 do 27.2.2013
Ve funkci: od 25.8.2011 do 27.2.2013
Adresa: V Štíhlách 1255/11, Praha 142 00
Jméno: Dana Soldánová 21.9.2011 - 17.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.8.2011 do 27.2.2013
Adresa: Milánská 412, Praha 109 00
Jméno: Ing. Václav Strnad 21.9.2011 - 17.5.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2011 do 27.2.2013
Ve funkci: od 12.8.2011 do 27.2.2013
Adresa: Svatopluka Čecha 299, Chrudim 537 01
Jméno: Václav Strnad 17.5.2013 - 14.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2013 do 10.11.2015
Ve funkci: od 28.2.2013 do 10.11.2015
Adresa: Svatopluka Čecha 299, Chrudim 537 01
Jméno: Dana Soldánová 17.5.2013 - 14.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2013 do 10.11.2015
Adresa: Milánská 412, Praha 109 00
Jméno: Eva Rozsypalová 17.5.2013 - 14.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2013 do 10.11.2015
Adresa: Resslova 40/4, Olomouc 779 00
Jméno: Eva Rozsypalová 14.1.2016 - 5.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2015 do 8.6.2018
Adresa: Resslova 40/4, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Václav Strnad 5.7.2018 - 18.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2018 do 20.3.2019
Adresa: Svatopluka Čecha 299, Chrudim 537 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: RNDr. Miroslav Tvrdý 4.1.2007 - 30.6.2007
Adresa: Na vrších 1490/3, Praha 100 00
Jméno: Jiří Poletín 4.1.2007 - 30.6.2007
Adresa: Hostivická 117/23, Praha 155 21

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Stanislav Tichý
Člen statutárního orgánu: Jaroslav Vosmík
Člen statutárního orgánu: Norbert Cibulka

Vlastníci firmy HC Slavia Praha a.s. IČO: 61507393

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 22 000 000 Kč - 20.8.2018
zakladni 2 000 000 Kč - 30.6.2007 - 20.8.2018
zakladni 15 118 000 Kč - 30.9.2005 - 30.6.2007
zakladni 118 000 Kč - 22.6.1994 - 30.9.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 110 000 20.8.2018
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 10 000 16.10.2014 - 20.8.2018
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 10 000 2.5.2011 - 16.10.2014
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 10 000 30.6.2007 - 2.5.2011

Sbírka Listin HC Slavia Praha a.s. IČO: 61507393

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 12052/SL 73 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 10.11.2015 5.1.2016 26.1.2016 10
B 12052/SL 72 notářský zápis [NZ 210/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.11.2015 5.1.2016 26.1.2016 35
B 12052/SL 71 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva auditora 1.7.2011-30.6.2012 Městský soud v Praze 30.6.2012 28.10.2014 19.11.2014 27
B 12052/SL 70 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora 1.7.2012-30.6.2013 Městský soud v Praze 30.6.2013 28.10.2014 19.11.2014 26
B 12052/SL 69 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 187/2014 Městský soud v Praze 4.6.2014 29.9.2014 22.10.2014 32
B 12052/SL 68 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva auditora k 30.6.2012 Městský soud v Praze 30.6.2012 24.5.2013 29.5.2013 27
B 12052/SL 67 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 97/2013 Městský soud v Praze 27.2.2013 29.4.2013 22.5.2013 39
B 12052/SL 66 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 28.2.2013 29.4.2013 22.5.2013 2
B 12052/SL 64 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 8.7.2011 28.11.2011 14
B 12052/SL 63 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2009 Městský soud v Praze 30.6.2009 8.7.2011 28.11.2011 15
B 12052/SL 62 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 19.4.2011 29.6.2011 1
B 12052/SL 61 podpisové vzory 4x Městský soud v Praze 19.4.2011 29.6.2011 4
B 12052/SL 60 notářský zápis NZ 181/2011 Městský soud v Praze 19.4.2011 29.6.2011 11
B 12052/SL 59 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 18.3.2011 3.5.2011 9
B 12052/SL 58 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 7.3.2011 3.5.2011 1
B 12052/SL 57 ostatní zápis z mimořádné VH. Městský soud v Praze 7.3.2011 3.5.2011 10
B 12052/SL 56 podpisové vzory 5x Městský soud v Praze 3.5.2010 13.8.2010 5
B 12052/SL 55 ostatní -zápis z jed. představ. Městský soud v Praze 3.5.2010 13.8.2010 1
B 12052/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 224/2010 Městský soud v Praze 3.5.2010 13.8.2010 31
B 12052/SL 53 ostatní -jmenování do fce Městský soud v Praze 20.1.2010 22.3.2010 1
B 12052/SL 52 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 11.1.2010 22.3.2010 1
B 12052/SL 51 ostatní -zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 22.1.2010 22.3.2010 1
B 12052/SL 50 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2008 Městský soud v Praze 30.6.2008 24.8.2009 27.8.2009 15
B 12052/SL 49 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 30.6.2008 2.7.2008 14
B 12052/SL 48 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 30.6.2008 2.7.2008 13
B 12052/SL 47 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 30.6.2008 2.7.2008 16
B 12052/SL 46 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 30.6.2008 2.7.2008 14
B 12052/SL 45 účetní závěrka r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 30.6.2008 2.7.2008 9
B 12052/SL 44 účetní závěrka r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 30.6.2008 2.7.2008 16
B 12052/SL 43 účetní závěrka r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 30.6.2008 2.7.2008 9
B 12052/SL 42 účetní závěrka r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 30.6.2008 2.7.2008 9
B 12052/SL 41 účetní závěrka r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 30.6.2008 2.7.2008 9
B 12052/SL 40 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 30.6.2008 2.7.2008 7
B 12052/SL 39 účetní závěrka r.1995 Městský soud v Praze 31.12.1995 30.6.2008 2.7.2008 9
B 12052/SL 38 účetní závěrka r.1994 Městský soud v Praze 31.12.1994 30.6.2008 2.7.2008 9
B 12052/SL 37 notářský zápis NZ 1446/2007 Městský soud v Praze 6.11.2007 25.3.2008 8
B 12052/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora k 30. 6. 2007 Městský soud v Praze 30.6.2007 5.12.2007 13.12.2007 16
B 12052/SL 35 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 11.4.1995 3.7.2007 3
B 12052/SL 34 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 2.11.1993 3.7.2007 3
B 12052/SL 33 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 18.11.1993 3.7.2007 2
B 12052/SL 32 posudek znalce č.7/2007 Městský soud v Praze 30.4.2007 2.7.2007 0
B 12052/SL 31 notářský zápis -NZ753/07-o změně pr.formy Městský soud v Praze 4.6.2007 2.7.2007 41
B 12052/SL 30 podpisové vzory +ČP-3x Městský soud v Praze 5.6.2007 2.7.2007 6
B 12052/SL 29 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 5.6.2007 2.7.2007 3
B 12052/SL 27 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 12.10.2006 18.5.2007 2
B 12052/SL 26 notářský zápis NZ 476/2006 Městský soud v Praze 4.10.2006 18.5.2007 19
B 12052/SL 25 smlouvy o převodu obchod. podílu 11x Městský soud v Praze 25.9.2006 18.5.2007 38
B 12052/SL 24 notářský zápis NZ 149/2006 Městský soud v Praze 29.6.2006 21.7.2006 0
B 12052/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 146/2005,smlouva o půjčce Městský soud v Praze 24.8.2005 6.10.2005 0
B 12052/SL 20 zakladatelské dokumenty společenská smlouva Městský soud v Praze 30.9.2004 21.12.2004 0
B 12052/SL 18 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.5.2003 26.2.2004 0
B 12052/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 15.12.2003 23.12.2003 0
B 12052/SL 11 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Městský soud v Praze 28.11.2001 28.5.2002 0
B 12052/SL 7 ostatní -ovládací smlouva Městský soud v Praze 28.12.2000 28.2.2001 0
B 12052/SL 6 notářský zápis Městský soud v Praze 2.3.1998 11.12.1998 0
B 12052/SL 5 účetní závěrka r.96+záp.z VH/13.12.95/7.4.97/ Městský soud v Praze 7.3.1997 21.4.1998 0
B 12052/SL 4 ostatní zakladatelská listina Městský soud v Praze 21.4.1998 0
B 12052/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.10.1997 0
B 12052/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 29.4.1997 8.10.1997 0
B 12052/SL 3 účetní závěrka Městský soud v Praze 1.4.1997 1.9.1997 10.9.1997 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení HC Slavia Praha a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu HC Slavia Praha a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.