HARENGIL, a.s. Praha IČO: 24802794

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu HARENGIL, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24802794.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem HARENGIL, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2011. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o HARENGIL, a.s. IČO: 24802794

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 16.2.2011
Spisová značka: B 16906
IČO: 24802794
Obchodní firma: HARENGIL, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 16.2.2011
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 16.2.2011
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 17.7.2014 - 11.6.2018
Počet členů správní rady: 1 17.7.2014 - 11.6.2018
Jediný společník společnosti HARENGIL, a.s., IČ: 248 02 794, při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 29.8.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to takto: 1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti HARENGIL, a.s. o částku 83.700.000 Kč (osmdesát tři milionů sedm set tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) na částku 85.700.000,00 Kč (osmdesát pět milionů sedm set tisíc korun českých) peněžitým vkladem ve výši 59.600.000 Kč (padesát devět milionů šest set tisíc korun českých) a nepeněžitým vkladem ve výši 24.100.000 Kč (dvacet čtyři milionů sto tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti HARENGIL, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 837 (osm set třicet sedm) kusy nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s. o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž 596 (pět set devadesát šest) akcií bude splaceno peněžitým vkladem a 241 (dvě stě čtyřicet jedna) akcií bude splaceno nepeněžitým vkladem.Veškeré nové akcie společnosti HARENGIL, a.s. budou vydány jako nekótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě. 3. Předem určený zájemce: Společnost PROROYAL LLC se vzdává svého přednostního práva na úpis akcií a 596 (pět set devadesát šest) kusů nově upisovaných akcií budou nabídnuty Jedinému akcionáři jako předem určenému zájemci. Společnost PROROYAL LLC tedy upíše 596 (pět set devadesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) jako předem určený zájemce. Radek Luňák, datum narození 22. 06. 1973, bytem Chmelová 2893/4, Praha 10, Záběhlice, PSČ 106 00 (dále jen Radek Luňák) upíše 241 (dvě stě čtyřicet jedna) kusů nových kmenových akc ií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) jako předem určený zájemce.(společnost PROROYAL LLC a Radek Luňák společně dále jen předem určený zájemce) 4. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Částka přesahující jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých) tvoří emisní ážio. 5. Místo a lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společnosti HARENGIL, a.s., tj. Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodn utí valné hromady polečnosti HARENGIL, a.s. o zvýšení ákladního kapitálu společnosti HARENGIL, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti HARENGIL, a.s. je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti HARENGIL, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti HARENGIL, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpisakcií. 6. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsaných akcií je společnost PROROYAL LLC povinna splatit peněžitým vkladem, a to tak, že bude uzavřena Dohoda o započtení, na základěkteré budou započteny tyto pohledávky: - pohledávka společnosti PROROYAL LLC za společností HARENGIL, a.s. z titulu smlouvy o úvěru ze dne 05. 04. 2011 uzavřená mezi společností PROROYAL LLC jako věřitelem a obchodní společností Tiger Investment CZ, s. r. o., IČ 274 36 306, jako dlužníkem, jež zanikla v důsledku fúzesloučením a jejíž právním nástupcem je společnost HARENGIL, a.s., přičemž dlužnou částku tvoří čerpaná jistina ve výši 18.87 2.503,71 Kč (osmnáct milionů osm set sedmdesát dva tisíc pět set tři korun českých sedmdesát jedna haléřů) spolu s příslušenstvím, a - pohledávka společnosti PROROYAL LLC jako věřitelem HARENGIL, a. s. za společností HARENGIL, a.s. jako dlužníkem z titulu smlouvy o půjčce ze dne 18. 04. 2011, přičemž dlužnou částku tvoří čerpaná jistina ve výši 42.500.000 Kč čtyřicet dva milionů pět set tisíc korun českých). Jediný akcionář schvaluje započtení pohledávek v celkové výši 59.600.000 Kč (padesát devět milionů šest set tisíc korun českých). Jediný akcionář dále schvaluje, aby za toto započtení pohledávek v celkové hodnotě 59.600.000 Kč (padesát devět milionů šest set tisíc korun českých) bylo vydáno 596 (pět set devadesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na m ajitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč. 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Stanovují se tato pravidla pro uzavření dohody o započtení: společnost HARENGIL, a. s. zašle společnosti PROROYAL LLC návrh dohody o započtení pohledávek do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost PROROYAL LLC je povinna doho du o započtení uzavřít nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu dohody tak, že v uvedené lhůtě doručí do sídla společnosti HARENGIL podepsanou dohodu o započtení. 8. Nepeněžitý vklad a jeho hodnota: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku souhlasí s tím, aby vkladem Radka Luňáka byl nepeněžitý vklad, a tvořily ho níže uvedené nemovitosti, tak jak jsou popsány a specifikovány ve znaleckém posudku uvedeném v odst. 9 ?Ocenění nepeněžitého vkladu? tohoto notářského zápisu, a to: - budova č. p. 1298, bydlení, postavená na pozemku parcela číslo 1615, - pozemek parcela číslo 1615, - pozemek parcela číslo 1616, vše v katastrálním území Strašnice, obec Praha, část obce Strašnice, zapsáno na listu vlastnictví č. 12437 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha; a dále - jednotka č. 810/61, byt, v budově č. p. 810 (dále jen ?Budova?), postavené na pozemku parcela číslo 3093/1 (dále jen ?Pozemek?), včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 12844/3207988 (čitatel: dvanáct tisíc osm set čtyřicet čtyři, jmenovatel: tři miliony dvě stě sedm tisíc devět set osmdesát osm) na společných částech Budovy a Pozemku, - jednotka č. 810/457, garáž, v budově č. p. 810, postavené na pozemku parcela číslo 3093/1, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 1272/3207988 (čitatel: jeden tisíc dvě stě sedmdesát dva, jmenovatel: tři miliony dvě stě sedm tisíc devět set osmdesát osm) na společných částech Budovy a Pozemku, - jednotka č. 810/458, garáž, v budově č. p. 810, postavené na pozemku parcela číslo 3093/1, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 1272/3207988 (čitatel: jeden tisíc dvě stě sedmdesát dva, jmenovatel: tři miliony dvě stě sedm tisíc devět set osmdesát osm) na společných částech Budovy a Pozemku, vše v katastrálním území Vinohrady, obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 8362 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,(společně dále jen ?Nepeněžitý vklad?). 9. Ocenění nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 375-59/2011 soudního znalce ? obchodní společnosti APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav, IČ: 261 03 451, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, ze dne 27. 4. 2011, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2011, č. j. 2 Nc 4874/2011 - 7, které nabylo právní moci dne 31. 03. 2011. Hodnota Nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku výše uvedeném stanovena na částku ve výši 24.150.000 Kč (dvacet čtyři milionů jedno sto padesát tisíc korun českých). Toto ocenění Nepeněžitého vkladu se schvaluje a Jediný akcionář schvaluje, aby za tento Nepeněžitý vklad v hodnotě 24.150.000Kč (dvacet čtyři milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) bylo vydáno 241 (dvě stě čtyřicet jedna) kusů nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu těchto nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých), tvoří emisní ážio. 10. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad musí být splacen v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a v souladu se stanovami společnosti HARENGIL a.s. tak, že Radek Luňák předá společnosti HARENGIL, a.s. písemné prohlášení dle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v sídle společnosti HARENGIL, a.s. a současně předá Nepeněžitý vklad společnosti HARENGIL, a.s. v místech, kde se nachází, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 22.9.2011 - 17.10.2011
Na společnost HARENGIL, a.s., IČ: 248 02 794 přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Tiger Investment CZ, s.r.o., IČ: 274 36 306, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Klausova 1439/12, PSČ 150 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, oddíl C, vložka 112786. 15.7.2011

Aktuální kontaktní údaje HARENGIL, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24802794
Obchodní firma: HARENGIL, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 30.3.2011
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24802794
Firma: HARENGIL, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.2.2011

Kontakty na HARENGIL, a.s. IČO: 24802794

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Revoluční 767/25 , Praha 110 00 7.7.2016
Sídlo: Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 27.11.2015 - 7.7.2016
Sídlo: Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 16.2.2011 - 27.11.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Revoluční 767/25, Praha 110 00

Obory činností HARENGIL, a.s. IČO: 24802794

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.4.2011
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 16.2.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.3.2011

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti

Vedení firmy HARENGIL, a.s. IČO: 24802794

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to dva členové představenstva společně. 11.6.2018
Společnost zastupuje v celém rozsahu statutární ředitel samostatně. 17.7.2014 - 11.6.2018
1) Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. 2) Ustanovení odstavce 1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně. 16.2.2011 - 17.7.2014
Jméno: Zdenek Machalek 11.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2018
Adresa: Chvatěrubská 366/28, Praha 181 00
Jméno: Jana Hrdličková 11.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2018
Adresa: Harmonická 1379/1, Praha 158 00
Jméno: Ing. Vilém Dostál 16.2.2011 - 6.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.2.2011 do 29.3.2011
Adresa: Josefa Štemberky 98, Lidice 273 54
Jméno: Zdeněk Machálek 6.4.2011 - 19.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.3.2011 do 25.6.2014
Ve funkci: do 25.6.2014
Adresa: Chvatěrubská 366/28, Praha 181 00
Jméno: Zdeněk Machálek 19.11.2012 - 17.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.3.2011 do 25.6.2014
Ve funkci: od 12.11.2012 do 25.6.2014
Adresa: Chvatěrubská 366/28, Praha 181 00
Jméno: Michal Kuda 19.11.2012 - 17.7.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.11.2012 do 25.6.2014
Adresa: Severní VII 525/4, Praha 141 00
Jméno: Radek Luňák 19.11.2012 - 17.7.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.11.2012 do 25.6.2014
Adresa: Korunní 810/104, Praha 101 00
Jméno: Zdeněk Machálek 17.7.2014 - 27.11.2015
Funkce: Statutární ředitel
Trvání členství: od 17.7.2014
Ve funkci: od 17.7.2014
Adresa: Chvatěrubská 366/28, Praha 181 00
Jméno: Zdenek Machalek 27.11.2015 - 11.6.2018
Funkce: Statutární ředitel
Trvání členství: od 17.7.2014 do 31.5.2018
Ve funkci: od 17.7.2014 do 31.5.2018
Adresa: Chvatěrubská 366/28, Praha 181 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Tomáš Hrdlička MBA 11.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2018
Adresa: Korunní 810/104, Praha 101 00
Jméno: Zdeňka Linková 16.2.2011 - 12.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2011 do 12.7.2011
Ve funkci: od 16.2.2011 do 12.7.2011
Adresa: Pražská 2975, Teplice 415 01
Jméno: Petra Janáková 16.2.2011 - 21.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2011 do 12.3.2012
Adresa: sídl. Hůrka 1044, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Jana Babůrková 16.2.2011 - 19.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.2.2011 do 12.11.2012
Adresa: Kukelská 930/24, Praha 198 00
Jméno: Vojtěch Schlechter 12.8.2011 - 14.6.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.7.2011 do 25.6.2014
Ve funkci: od 15.7.2011 do 25.6.2014
Adresa: Krouzova 3037/12, Praha 143 00
Jméno: Hana Tykalová 21.5.2012 - 17.7.2014
Funkce: Člen
Trvání členství: od 12.3.2012 do 25.6.2014
Adresa: Josefa Stříbrného 59, Lidice 273 54
Jméno: Jana Babůrková 19.11.2012 - 17.7.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.11.2012 do 25.6.2014
Adresa: Slévačská 905/32, Praha 198 00
Jméno: Vojtěch Schlechter 14.6.2013 - 17.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.7.2011 do 25.6.2014
Ve funkci: od 15.7.2011 do 25.6.2014
Adresa: Krouzova 3037/12, Praha 143 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Zdenek Machalek
Člen statutárního orgánu: Jana Hrdličková

Vlastníci firmy HARENGIL, a.s. IČO: 24802794

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 85 700 000 Kč 100% 17.10.2011
zakladni 2 000 000 Kč 100% 16.2.2011 - 17.10.2011

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 857 17.7.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 857 17.10.2011 - 17.7.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 16.2.2011 - 17.10.2011

Sbírka Listin HARENGIL, a.s. IČO: 24802794

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 16906/SL 13 posudek znalce č. 375-59/2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 1.9.2011 8.1.2015 54
B 16906/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 597/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 4.7.2014 13.8.2014 14
B 16906/SL 11 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 12.11.2012 22.11.2012 26.11.2012 2
B 16906/SL 10 ostatní zápis ze zasedání mimořádné VH Městský soud v Praze 12.11.2012 22.11.2012 26.11.2012 5
B 16906/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.10.2011 16.11.2011 22.11.2011 21
B 16906/SL 8 notářský zápis NZ 814/2011 Městský soud v Praze 29.8.2011 3.10.2011 15
B 16906/SL 7 účetní závěrka -zahaj.rozvaha k 1.4.2011 Městský soud v Praze 1.4.2011 18.7.2011 29.7.2011 6
B 16906/SL 6 účetní závěrka k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 18.7.2011 29.7.2011 8
B 16906/SL 5 notářský zápis -NZ669/2011-proj.fúze Městský soud v Praze 27.6.2011 18.7.2011 29.7.2011 21
B 16906/SL 4 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 20.5.2011 24.5.2011 25.5.2011 8
B 16906/SL 3 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 3.5.2011 24.5.2011 25.5.2011 0
B 16906/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.1.2011 11.4.2011 12.4.2011 2
B 16906/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 15/2011 Městský soud v Praze 5.1.2011 11.4.2011 12.4.2011 24

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení HARENGIL, a.s.


Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu HARENGIL, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.