Hannah Holding a.s. Plzeň IČO: 26383454

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Hannah Holding a.s., která sídlí v obci Plzeň a bylo jí přiděleno IČO 26383454.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Hannah Holding a.s. se sídlem v obci Plzeň byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Velkoobchod , Zprostředkování obchodu a služeb a další.

Základní údaje o Hannah Holding a.s. IČO: 26383454

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 1.1.2005
Spisová značka: B 1144
IČO: 26383454
Obchodní firma: Hannah Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.2005
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.2005
Dne 13.3.2012 rozhodla valná hromada o snížení základního kapitálu za těchto podmínek: I. Rozsah snížení základního kapitálu; základní kapitál společnosti Hannah Holding a.s. se snižuje o částku ve výši 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm miliónů korun českých), tj. z částky ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých ) dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých); II. Důvod snížení základního kapitálu; důvodem pro snížení základního kapitálu je přizpůsobit výši základního kapitálu rozsahu aktuální podnikatelské činnosti společnosti Hannah Holding a.s.; III. Způsob provedení snížení základního kapitálu; Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti; jmenovitá hodnota všech akcií emitovaných společností bude snížena takto: u všech deseti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých); u všech devíti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); u všech devíti kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- (slovy: deset milionů korun českých) bude snížena jmenovitá hodnota akcie na 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých); a to výměnou všech akcií společnosti za akcie s určenou nižší jmenovitou hodnotou; IV. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzvat způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie společ nosti, aby je předložili za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode uveřejnění výzvy způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti; V. Výměna akcií bude probíhat v sídle společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15 hodin. Nepředloží-li akcionáři akcie společnosti ve stanovené lhůtě, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku; VI. Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a po výměně akcií společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou je společnost povinna všechny akcie společnosti s původní jmenovitou hodnotou zničit. VII. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm miliónů korun českých) bude vyplacena akcionářům, kteří budou ke dni výplaty akcionáři společnosti, podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, jak je uvedeno v článku III. tohoto usnesení; tato částka bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodní ho rejstříku, nedohodnou-li se akcionáři společnosti se společností na jiné lhůtě. 28.3.2012 - 6.9.2012
Usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Hannah Holding a. s. se zvyšuje o částku 98 000 000,- Kč (devadesátosmmilionůkorunčeských), tj. z dosavadních 2 000 000,--Kč (dvoumilionůkorunčeských) na 100 000 000,- Kč (jednostomilionůkorunčeských), upsáním nových akcií, ta kto: - upisování nad částku 98 000 000,- Kč (devadesátosmmilionůkorunčeských) se nepřipouští - bude emitováno 98 (devadesátosm) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč(jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě. Akcie nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích; - akcie budou upsány jediným akcionářem, tj. obchodní společností Hannah Trading a.s., s využitím jeho přednostního práva k úpisu, písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od doručení návrhu na uzavření tét o smlouvy. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společn osti jedinému akcionáři do patnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Místem pro tento úpis bude sídlo společnosti v pracovní dny od 08 hod. do 14 hod; - emisní kurz nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii, a bude splacen těmito vklady: a) Nepeněžitým vkladem v hodnotě 90 000 000,- Kč (devadesátmilionůkorunčeských) Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost ve výlučném vlastnictví jediného akcionáře, obchodní společnost Hannah trading a.s. tj. budova č.p. 2796 v Plzni, Východní Předměstí (obchod), postavení na stavební parcele č. parc. 971/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Plzeň, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, na listu vlastnictví č. 25335 pro obec a katastrální území Plzeň. Jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 90 (devadesát) kusům nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích. Nepeněžitý vklad je popsán v posudku č. 975.38/2005 znalce Ing. Pavla Calty, bytem Spojovací 8, 326 00 Plzeň, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Plzni 46 Nc 31/2005-11 ze dne 7.3.2005, které nabylo právní moci dne 14.3.2005 a oceněn na částku 9 0 000 000,-- Kč (devadesátmilionůkorunčeských), s tím, že znalec současně konstatuje, že vkládaný majetek může obchodní společnost Hannah Holding. a.s. hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání, a že hodnota tohoto vkladu odpovídá úhrnnému emisním u kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, tj. 90 (devadesáti) kusům nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích. Nepeněžitý vklad je vkladatel povinen splatit před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodování rejstříku, a to ve lhůtě do 60 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií tak, že v této lhůtě předá společnosti písemné prohlášení ve sm yslu ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním předmětné nemovitosti. b) Nepeněžitým vkladem ve výši 8 000 000 ,-- Kč (osmmilionůkorunčeských). Upisovatel je povinen splatit celou jmenovitou hodnotu akcií upisovaných peněžitým vkladem na zvláštní účet č. 196807761/0300 založený na firmu společností k tomuto účelu u Československé obchodní banky a.s., pobočka Plzeň, a to ve lhůtě do šedesáti d nů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Jako protiplnění za tento peněžitý vklad bude vydáno 8 (osm) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou registrovány k obchodování na veřejných t rzích. 3.8.2005 - 6.9.2005

Aktuální kontaktní údaje Hannah Holding a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26383454
Obchodní firma: Hannah Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 1.1.2005
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26383454
Firma: Hannah Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.2005

Kontakty na Hannah Holding a.s. IČO: 26383454

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Americká 2796/54 , Plzeň 301 00 1.1.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Americká 2796/54, Plzeň 301 00

Obory činností Hannah Holding a.s. IČO: 26383454

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.10.2014
zprostředkování obchodu a služeb 1.1.2005 - 21.10.2014
velkoobchod 1.1.2005 - 21.10.2014
reklamní činnost a marketing 1.1.2005 - 21.10.2014
realitní činnost 1.1.2005 - 21.10.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost

  • Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2005

Živnost č. 2 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Reklamní činnosti

Vedení firmy Hannah Holding a.s. IČO: 26383454

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. 21.10.2014
Způsob jednání a podepisování jménem společnosti: 1. Jednání - za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 2. Podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 1.1.2005 - 21.10.2014
Jméno: Stanislav Krpejš 28.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.2.2010
Ve funkci: od 23.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24, Plzeň 326 00
Jméno: Hana Zachariášová 21.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.2.2010
Adresa: Sudova 2172/1, Plzeň 326 00
Jméno: Stanislav Krpejš 1.1.2005 - 7.4.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2005 do 23.2.2010
Ve funkci: od 1.1.2005 do 23.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24, Plzeň 326 00
Jméno: Hana Zachariášová 1.1.2005 - 7.4.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2005 do 23.2.2010
Ve funkci: od 1.1.2005 do 23.2.2010
Adresa: Sudova 2172/1, Plzeň 326 00
Jméno: MUDr. Martina Tomšů 1.1.2005 - 7.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2005 do 23.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24, Plzeň 326 00
Jméno: Stanislav Krpejš 7.4.2010 - 28.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.2.2010
Ve funkci: od 23.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24, Plzeň 326 00
Jméno: Hana Zachariášová 7.4.2010 - 16.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.2.2010
Ve funkci: od 23.2.2010
Adresa: Sudova 2172/1, Plzeň 326 00
Jméno: MUDr. Martina Tomšů 7.4.2010 - 16.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.2.2010
Adresa: Rychtaříkova 2354/24, Plzeň 326 00
Jméno: Hana Zachariášová 16.8.2013 - 21.10.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.2.2010
Ve funkci: od 23.2.2010 do 28.8.2014
Adresa: Sudova 2172/1, Plzeň 326 00
Jméno: MUDr. Martina Tomšů 16.8.2013 - 21.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.2.2010 do 28.8.2014
Adresa: Rychtaříkova 2354/24, Plzeň 326 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: MUDr. Martina Tomšů 21.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2014
Adresa: Rychtaříkova 2354/24, Plzeň 326 00
Jméno: PhDr. Václav Vlček 1.1.2005 - 27.4.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2005 do 2.3.2006
Ve funkci: od 1.1.2005 do 2.3.2006
Adresa: Kostelní 1287/6, České Budějovice 370 04
Jméno: Martin Metlický 1.1.2005 - 27.4.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2005 do 2.3.2006
Adresa: K Roli 140/6, Plzeň 321 00
Jméno: Helena Šindelářová 1.1.2005 - 27.4.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2005 do 2.3.2006
Adresa: Koterovská 2391/49, Plzeň 326 00
Jméno: PhDr. Václav Vlček 27.4.2007 - 1.7.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2006 do 22.2.2011
Ve funkci: od 2.3.2006 do 22.2.2011
Adresa: Kostelní 1287/6, České Budějovice 370 04
Jméno: Martin Metlický 27.4.2007 - 1.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2006 do 22.2.2011
Adresa: K Roli 140/6, Plzeň 321 00
Jméno: Helena Šindelářová 27.4.2007 - 1.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2006 do 22.2.2011
Adresa: Pálavská 1337/83, Plzeň 323 00
Jméno: Martin Metlický 1.7.2011 - 4.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2011
Adresa: Smrková 970/26, Plzeň 312 00
Jméno: Helena Šindelářová 1.7.2011 - 4.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2011
Adresa: Pálavská 1337/83, Plzeň 323 00
Jméno: PhDr. Václav Vlček 1.7.2011 - 15.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2011
Adresa: Kostelní 1287/6, České Budějovice 370 04
Jméno: Martin Metlický 4.8.2013 - 21.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2011 do 28.8.2014
Adresa: Smrková 970/26, Plzeň 312 00
Jméno: Helena Šindelářová 4.8.2013 - 21.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2011 do 28.8.2014
Adresa: Pálavská 1337/83, Plzeň 323 00
Jméno: PhDr. Václav Vlček 15.2.2014 - 21.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2011 do 28.8.2014
Adresa: Kostelní 1287/6, České Budějovice 370 04

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Hana Zachariášová
Člen statutárního orgánu: Stanislav Krpejš

Vlastníci firmy Hannah Holding a.s. IČO: 26383454

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 000 000 Kč - 6.9.2012
zakladni 100 000 000 Kč - 20.9.2005 - 6.9.2012
zakladni 100 000 000 Kč - 6.9.2005 - 20.9.2005
zakladni 2 000 000 Kč - 1.1.2005 - 6.9.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 2 000 Kč 10 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 9 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 9 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 30.10.2007 - 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 9 30.10.2007 - 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 9 30.10.2007 - 6.9.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 98 6.9.2005 - 30.10.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 1.1.2005 - 30.10.2007

Sbírka Listin Hannah Holding a.s. IČO: 26383454

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1144/SL 28 účetní závěrka [2014] k 28.2.2014 Krajský soud v Plzni 4.4.2014 12.12.2014 14.5.2015 12
B 1144/SL 27 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 28.8.2014 13.10.2014 5.12.2014 3
B 1144/SL 26 notářský zápis [Nz 1231/2014] rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 28.8.2014 13.10.2014 5.12.2014 13
B 1144/SL 25 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 27.6.2013 1.4.2014 9.4.2014 30
B 1144/SL 24 účetní závěrka [2012], zpráva auditora k 29/2 Krajský soud v Plzni 16.7.2012 20.6.2013 24.6.2013 33
B 1144/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora k 28/2 2011 Krajský soud v Plzni 11.8.2011 19.7.2012 23.7.2012 33
B 1144/SL 21 notářský zápis Nz 107/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 13.3.2012 26.3.2012 10.4.2012 14
B 1144/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - doplnění zápisu z jednání VH Krajský soud v Plzni 22.2.2011 27.6.2011 1.7.2011 2
B 1144/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 22.2.2011 12.5.2011 1.7.2011 5
B 1144/SL 18 výroční zpráva, zpráva auditora k 28/2 2010 Krajský soud v Plzni 29.7.2010 8.4.2011 8.4.2011 31
B 1144/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora k 28/2 2010 Krajský soud v Plzni 16.7.2010 8.4.2011 8.4.2011 33
B 1144/SL 16 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 24.3.2010 6.4.2010 7.4.2010 7
B 1144/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 23.2.2010 6.4.2010 7.4.2010 3
B 1144/SL 14 notářský zápis Nz 116/2010 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 23.2.2010 6.4.2010 7.4.2010 6
B 1144/SL 13 účetní závěrka, zpráva auditora k 29/2 2009 Krajský soud v Plzni 25.6.2009 7.1.2010 8.1.2010 33
B 1144/SL 12 účetní závěrka k 29/2 2008 Krajský soud v Plzni 21.7.2008 3.11.2008 3.11.2008 51
B 1144/SL 11 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 6.11.2007 14.11.2007 14.11.2007 14
B 1144/SL 9 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 31.7.2007 31.10.2007 1.11.2007 33
B 1144/SL 10 notářský zápis Nz 245/2007 - rozh. Krajský soud v Plzni 24.10.2007 29.10.2007 1.11.2007 5
B 1144/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.5.2005 8.9.2005 16.9.2005 14
B 1144/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 8.12.2004 15.12.2004 31.12.2004 1
B 1144/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - zápisy DR + předst. Krajský soud v Plzni 8.12.2004 15.12.2004 31.12.2004 3
B 1144/SL 1 notářský zápis Nz 288/2004 + zakl. listina Krajský soud v Plzni 8.12.2004 15.12.2004 31.12.2004 17

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Hannah Holding a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Hannah Holding a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.