HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s. Praha IČO: 60192402

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 60192402.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 20 osob.

Základní údaje o HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s. IČO: 60192402

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 11.11.1993
Spisová značka: B 2224
IČO: 60192402
Obchodní firma: HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s.
Právní forma: Akciová společnost 11.11.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 11.11.1993
Počet členů statutárního orgánu: 5 3.12.2014 - 4.1.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 3.12.2014 - 4.1.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 30.6.2014 - 3.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 30.6.2014 - 3.12.2014
Valná hromada společnosti konaná dne 8.10.2010 z důvodu kapitálového posílení společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : Částka o níž má být základní kapitál společnosti z v ý š e n je: 16,000.000,- Kč, tj. slovy: šestnáct miliónů korun českých, tedy z dosavadní výše 90,000.000,- Kč, tj. slovy : devadesát milionů korun českých, na novou celkovou výši základního kapitálu 1 06,000.000,- Kč, tj. slovy : jedno sto šest milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno celkem 16.000 kusů ( šestnáct tisíc kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě a v emisním kurzu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a b udou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zák. s emisním kurzem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25. Lhůta pro upsání nových akcií činí 150 ( jedno sto padesát) dnů a začne běžet následující den po účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo spole čnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením , zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akci í je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin. upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený, vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1, číslo účtu 43-4666010297/0100. Emisní kurz je povinen upisovatel splatit do 60 ( šedesáti) pracovních dnů od upsání akcií. 11.11.2010 - 26.10.2011
Valná hromada společnosti konaná dne 6.5.2009 z důvodu kapitálového posílení společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : Částka o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen je: 21,455.000,- Kč , tj. slovy dvacet jedna milionů čtyři sta padesát pět tisíc korun českých, tedy z dosavadní výše 68,545.000,- Kč, tj. slovy : šedesát osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc koru n českých, na novou celkovou výši základního kapitálu 90,000.000,- Kč tj. slovy devadesát milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno celkem 21.455 kusů ( dvacet jedna tisíc čtyři sta padesát pět kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě a v emisním kursu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých ). Všechny nově emitované a kcie nebudou registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zák. s emisním kursem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25. Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením, zaslaným bez zby tečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin. Upisovatel je povinnen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený vedený u Komerční banky, a.s Praha 1, číslo účtu 43-4666010297/0100. Emisní kurs je povinnen upisovatel splatit do deseti pracovních dnů od up sání akcií. 25.6.2009 - 17.9.2009
Valná hromada společnosti rozhodla dne 3.4.2000 o zvýšení základního jmění takto: 1. částka o níž má být základní jmění zvýšeno: 13,400.000,- Kč slovy třináct milionů čtyřista tisíc korun českých na celkovou výši základního jmění 39,000.000,- Kč slovy třicetdevět milionů devětset tisíc korun českých tím, že se nepřipouští upisování akc ií nad částku navrhovaného základního jmění 2. počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií počet: 13.400 ks jmenovitá hodnota: 1000,- Kč / 1 akcii druh : kmenové forma : na jméno podoba: zaknihované obchodovatelné - neobchodovatelné 3. vylučuje se přednostní právo akcionářů na úpis akcií ve smyslu § 204a obchodního zákoníku 4. všechny nově emitované akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku a se lhůtou k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku 5. místo pro upsání akcií je sídlo společnosti, emisní kurs 100% ( 1.000,- K4 za akcii), lhůta k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmě ní do obchodního rejstříku , počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, splacení bude provedeno slo žením na účet společnosti č. 195381020277/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha 1 6. nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady 7. ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku uzavřou stávající akcionáři dohodu tak, že akcionář společnost INTERLOV PRAHA s.r.o. prohlásí, že nemá zájem na upsání nově emitovaných akcií a akcionář občanské sdružení Českomoravská myslivecká jednota upíše v eškeré nově emitované akcie, s čímž vysloví akcionář společnost INTERLOV PRAHA, s.r.o. svůj souhlas 8. Po zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku dojde bez zbytečného odkladu k vydání nových akcií, k jejich registraci ve Středisku cenných papírů a jejich připsání na majetkový účet upisovatele 19.6.2009 - 25.6.2009
Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.června 2005 svým usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Částka o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen je : 8,545.000,- Kč, (tj. slovy: osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 60,000.000,- Kč ,( tj. slovy: šedesát milionů korun českých), na novou celkovou výši z ákladního kapitálu 68,545.000,- Kč, (tj. slovy: šedesát osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 2) Bude upsáno celkem 8.545 kusů ( osm tisíc pět set čtyřicet pět kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě a v emisním kurzu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých). Všechny nově emitované akcie nebudo u registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zák. s emisním kurzem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč. 3) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25.Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením, zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uved ených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin. 4) Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený, vedený u Komerční banky, a.s., Praha 1, Spálená 51 číslo účtu pro platby uvnitř Komerční banky , a.s. : 19- 5568940487/0100. Emisní kurz je p ovinen upisovatel splatit do deseti pracovních dnů od upsání akcií. 16.8.2005 - 19.6.2009
Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.8.2003 svým usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Částka o níž má být základní kapitál zvýšen: o částku 14.000.000,- Kč ( slovy: čtrnáct milionů korun českých) na novou celkovou výši základního kapitálu 60.000.000,- Kč ( slovy: šedesát milionů korun českých ). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští a nepřipouští se upisování akcií nepeněži tými vklady. Bude upsáno 14000 kusů ( čtrnáct tisíc kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě a v emisním kurzu 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun). Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a budou upsány stáv ajícími akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku s emisním kurzem 1.000,- Kč, který je roven jmenovité hodnotě akcií 1.000,- Kč. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 32/25. Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady a to písemným oznámením zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uve dených v seznamu akcionářů. Doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9.00 hodin do 11.00 hodin. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený, vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1, číslo účtu pro platby uvnitř Komerční banky účet číslo: 510136470247/0100, pro platební styk z jiné banky účet číslo : 51-0136470247/0100. Emisní kurs je povinen upisovatel splatit do deseti pracovních dnů od upsání akcií. 20.10.2003 - 19.6.2009
Valná hromada společnosti rozhodla dne 27. září 2001 svým usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 19.12.2001 - 19.6.2009
částka o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah splacení: 6,100.000 Kč (slovy: šestmilionů jednosto tisíc korun českých) na celkovou výši 46,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetšestmilionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady, ani započtení peněžité pohledávky vůči společnosti. 19.12.2001 - 19.6.2009
Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií Počet: 6.100 Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle ustan. § 205 obchodního zákoníku s emisním kursem, který je roven jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč. 19.12.2001 - 19.6.2009
Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií Místo: Praha 1, Jungmannova 32/25 Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům způsobem, stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to písemným oznámením, zaslaným bez zbytečného odkladu akcionářům na adresy jejich sídel, uvedených v seznamu akcionářů. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 1.000,- Kč 19.12.2001 - 19.6.2009
Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 30% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 27-7699590287/0100 do deseti pracovních dnů od upsání akcií, dalších 45% - celkem 75% emisního kursu upsaných akcií musí být na uvedený účet připsán nejpozději do šesti měsíců od upsání akcií a zbývající část emisního kursu upsaných akcií pak musí být na uvedený účet připsán nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.12.2001 - 19.6.2009
Valná hromada společnosti rozhodla dne 3.4.2000 o zvýšení základního jmění takto : 1. částka o níž má být základní jmění zvýšeno : 13,400.000,-- Kč slovy třináct milionů čtyřista tisíc korun českých na celkovou výši základního jmění 39,900.000,-- Kč slovy třicetdevět milionů devětset tisíc korun českých tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění 2.počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií počet : 13.400 ks jmenovitá hodnota : 1000,- Kč/ 1 akcii druh : kmenové forma : na jméno podoba : zaknihované obchodovatelné - neobchodovatelné 3.vylučuje se přednostní právo akcionářů na úpis akcií ve smyslu § 204a obchodního zákoníku 4.Všechny nově emitované akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku a se lhůtou k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku 5. místo pro upsání akcií je sídlo společnosti, emisní kurs 100 % (1.000,- Kč za akcii),lhůta k upsání a ke splacení do 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, počátek lhůty je stanoven na den následující po dni právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, splacení bude provedeno složením na účet společnosti č. 195381020277/0100, vedený u Komerční banky a..s.,pobočka Praha 1. 6. nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady 7. ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku uzavřou stávající akcionáři dohodu tak, že akcionář společnost INTERLOV PRAHA s.r.o. prohlásí, že nemá zájem na upsání nově emitovaných akcií a akcionář občanské sdružení Českomoravská myslivecká jednota upíše veškeré nově emitované akcie, s čímž vysloví akcionář společnost INTERLOV PRAHA, s.r.o. svůj souhlas 8. Po zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku dojde bez zbytečného odkladu k vydání nových akcií, k jejich registraci ve Středisku cenných papírů a jejich připsání na majetkový účet upisovatele 21.2.2001 - 19.6.2009
Valná hromada společnosti dne 25.4.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku 10000000,-Kč na celkovou výši 26500000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Zvýšené základní jmění bude rozděleno na 10000 ks kmenových, listinných akcií o jmenovité hodnotě 1000,-Kč znějících na jméno. Akcie budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku, s emisním kursem 100% a lhůtou ke splacení šedesáti dnů od zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku na běžný účet společnosti u Komerční banky Praha 1. 25.7.1997 - 19.6.2009
Akciova společnost byla založena jednorázově.Stanovy společnosti byly přijaty dnem 14.7.1993 11.11.1993 - 19.6.2009

Aktuální kontaktní údaje HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60192402
Firma: HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pojišťovací společnosti (IC) soukromé národní
Datum vzniku: 11.11.1993

Kontakty na HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s. IČO: 60192402

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jungmannova 32/25 , Praha 110 00 5.4.1996
Sídlo: Husova 241/7 , Praha 110 00 11.11.1993 - 5.4.1996

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jungmannova 32/25, Praha 110 00

Obory činností HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s. IČO: 60192402

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
1. Pojišťovací činnost dle § 7 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve spojení s ust. § 137 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o po jišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví") - v rozsahu pojistných odvětví 1 a),b),c); 8 a),b),c),d),f); 9; 13 a),c),d) a 16 a) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví. 30.6.2014
2. Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve spojení s ust. § 137 odst . 1 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví, - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví, - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního a penzijního připojištění. 30.6.2014 - 4.1.2017
1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů. - v rozsahu pojistných odvětví 1 a,)b,)c); 8a),b),c),d),f); 9,13 a), c), d), a 16 a) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 24.8.2004 - 30.6.2014
1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů. - v rozsahu pojistných odvětví 1 a,)b,)c); 8a),b),c),d),f); 9,13 a 16 a) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 10.6.2003 - 24.8.2004
2. činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví -šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví -provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění 10.6.2003 - 30.6.2014
a/pojišťovací činnost (§ 7 odst.1 zákona o pojišťovnictví), 11.11.1993 - 10.6.2003
b/zajišťovací činnost (§ 7 odst.2 zákona o pojišťovnictví), 11.11.1993 - 10.6.2003
c/zábrannou činnost (§ 7 odst.4 zákona o pojišťovnictví), 11.11.1993 - 10.6.2003
1/ pojištění movitých a nemovitých věcí pro případ jejich poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných škod ( pojištění majetku), 11.11.1993 - 10.6.2003
2/ pojištění fyzické osoby pro případ jejího tělesného poškození nebo smrti anebo pro případ jiné pojistné události následkem úrazu ( úrazové pojištění osob), 11.11.1993 - 10.6.2003
3/ pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví nebo na movité či nemovité věci a pojištění odpovědnosti za jinou majetkovou škodu( pojištění odpovědnosti za škodu). 11.11.1993 - 10.6.2003
d/činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností, (§ 7 odstavec 3 zákona o pojišťovnictví), 11.11.1993 - 10.6.2003
e/uzavirání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění v její prospěch (§ 8 odst. 3 zákona o pojišťovnictví), 11.11.1993 - 10.6.2003
a to podle schválených všeobecných podmínek pro neživotní pojištění, které zahrnuje tato pojišťovací odvětví : 11.11.1993 - 10.6.2003

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Neživotní pojištění
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

Vedení firmy HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s. IČO: 60192402

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem pojišťovny jednají společně předseda představenstva pojišťovny, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva pojišťovny, a současně některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsané nebo vy tištěné obchodní firmě pojišťovny připojí svůj vlastnoruční podpis společně předseda představenstva pojišťovny, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva pojišťovny, a současně některý z dalších členů představenstva pojišťovny. 30.6.2014
Jménem pojišťovny jednají společně předseda představenstva a některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisováná za pojišťovnu se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě pojišťovny připojí svůj vlastnoruční podpis společně předsed a představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny. 26.10.2011 - 26.10.2011
Jménem pojišťovny jednají společně předseda představenstva a některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě pojišťovny připojí svůj vlastnoruční podpis společně předsed a představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny. 26.10.2011 - 30.6.2014
Jednání a podepisování Jménem pojišťovny ve vvšech věcech jednají společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojišťovny připojí svůj podpis společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny 11.11.1993 - 26.10.2011
Jméno: Ing. Vladimír Sládeček 4.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.10.2016
Ve funkci: od 1.11.2016
Adresa: Malá Trávnická 1659/40, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Radim Jauker 4.1.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.10.2016
Ve funkci: od 1.11.2016
Adresa: K sídlišti 1166/25, Praha 140 00
Jméno: Ing. Zdeněk Santler 4.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.10.2016
Adresa: Kolmá 682, Zvole 252 45
Jméno: Vladimír Broukal 11.11.1993 - 21.4.1999
Funkce: člen
Adresa: U Hřiště 51, Světice 251 01
Jméno: Ing. Antonín Stibůrek 11.11.1993 - 27.2.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: do 11.11.2003
Adresa: Habrová 2638/1, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jan Kupka 11.11.1993 - 27.2.2004
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 20.1.2003
Adresa: Lipová 122, Všenory 252 31
Jméno: Ing. Rudolf Novák 11.11.1993 - 27.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 11.11.2003
Adresa: Bezručova 329, Hranice 753 01
Jméno: Prof.Ing. Josef Hromas CSc. 11.11.1993 - 27.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 11.11.2003
Adresa: Jugoslávská 664/109, Brno 613 00
Jméno: Ing. Zdeněk Ludvík 21.4.1999 - 27.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 11.11.2003
Adresa: Smetanova 493 , Šťáhlavy Česká republika
Jméno: Ing. Rudolf Novák 27.2.2004 - 24.8.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: od 11.11.2003
Adresa: Bezručova 329, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Jan Kupka 27.2.2004 - 1.2.2006
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: do 19.4.2005
Ve funkci: od 11.11.2003 do 19.4.2005
Adresa: Lipová 122, Všenory 252 31
Jméno: Ing. Zdeněk Ludvík 27.2.2004 - 26.7.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 11.11.2003
Ve funkci: od 11.11.2003 do 17.5.2006
Adresa: Smetanova 493, Šťáhlavy 332 03
Jméno: Prof.Ing. Josef Hromas CSc. 27.2.2004 - 26.7.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 11.11.2003
Ve funkci: od 11.11.2003 do 17.5.2006
Adresa: Jugoslávská 664/109, Brno 613 00
Jméno: Ing. Rudolf Novák 24.8.2004 - 26.7.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 11.11.2003
Ve funkci: od 11.11.2003 do 17.5.2006
Adresa: Jižní 1966, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Antonín Stibůrek 27.2.2004 - 6.9.2006
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 11.11.2003 do 10.7.2006
Adresa: Habrová 2638/1, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jaroslav Palas 26.7.2006 - 6.9.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 17.5.2006
Adresa: Mikulášská 2280/27, Krnov 794 01
Jméno: Ing. Josef Rosol 28.12.2004 - 26.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2004 do 17.1.2008
Adresa: 17, Tři Sekery 353 01
Jméno: Ing. Václav Velek 1.2.2006 - 26.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2005 do 5.4.2007
Adresa: Školní 112, Kájov 382 21
Jméno: Ing. Miroslav Kraus 26.7.2006 - 26.9.2008
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 17.5.2006
Adresa: 125, Peruc 440 01
Jméno: Ing. Miroslav Kraus 26.9.2008 - 26.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.1.2008
Ve funkci: od 17.1.2008
Adresa: 125, Peruc 440 01
Jméno: Ing. Antonín Stibůrek 6.9.2006 - 9.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.11.2003 do 11.11.2008
Adresa: Habrová 2638/1, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Jan Kovařík 28.12.2004 - 19.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2004 do 4.10.2009
Adresa: Vrchlického sad 1963/6, Brno 602 00
Jméno: Ing. Jaroslav Palas 6.9.2006 - 6.12.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2006 do 19.11.2010
Ve funkci: od 10.7.2006 do 19.11.2010
Adresa: Mikulášská 2280/27, Krnov 794 01
Jméno: Ing. Miroslav Kraus 26.9.2008 - 6.12.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.1.2006
Ve funkci: od 17.1.2008
Adresa: 17. listopadu 2070, Louny 440 01
Jméno: Ing. Josef Vlášek 26.7.2006 - 11.7.2011
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 17.5.2006 do 7.2.2011
Adresa: 3, Libřice 503 44
Jméno: JUDr. Jan Kovařík 19.11.2009 - 11.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.10.2009 do 7.2.2011
Adresa: Vrchlického sad 1963/6, Brno 602 00
Jméno: Ing. Miroslav Kraus 6.12.2010 - 11.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.1.2006 do 17.1.2011
Ve funkci: od 19.11.2010 do 17.1.2011
Adresa: 17. listopadu 2070, Louny 440 01
Jméno: Ing. Miroslav Kraus 11.7.2011 - 15.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2011 do 7.2.2011
Ve funkci: od 7.2.2011 do 7.2.2011
Adresa: 17. listopadu 2070, Louny 440 01
Jméno: Ing. Antonín Stibůrek 9.1.2009 - 7.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.11.2008 do 11.6.2012
Ve funkci: od 12.11.2008 do 11.6.2012
Adresa: Habrová 2638/1, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jaroslav Kostečka Ph.D. 19.11.2009 - 30.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.10.2009
Adresa: 117, Želeč 391 74
Jméno: JUDr. Jiří Vaněk 19.11.2009 - 30.6.2014
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 14.10.2009
Adresa: 108, Žihobce 342 01
Jméno: Ing. Petr Černík 29.2.2012 - 30.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2011
Ve funkci: od 13.12.2011
Adresa: Lesní 1417/15, Cheb 350 02
Jméno: Ing. Josef Vlášek 11.7.2011 - 3.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2011 do 3.12.2014
Ve funkci: do 3.12.2014
Adresa: 3, Libřice 503 44
Jméno: Ing. Lenka Zumrová 16.11.2012 - 3.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.10.2012 do 3.12.2014
Ve funkci: od 18.10.2012 do 3.12.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 104, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Jaroslav Kostečka Ph.D. 30.6.2014 - 3.12.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.10.2009 do 2.10.2014
Ve funkci: od 2.10.2009 do 2.10.2014
Adresa: 117, Želeč 391 74
Jméno: JUDr. Jiří Vaněk 30.6.2014 - 3.12.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.10.2009 do 2.10.2014
Ve funkci: od 2.10.2009 do 2.10.2014
Adresa: 108, Žihobce 342 01
Jméno: Ing. Miroslav Kraus 15.8.2011 - 24.2.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.2.2011 do 13.10.2015
Ve funkci: od 7.2.2011 do 13.10.2015
Adresa: 17. listopadu 2070, Louny 440 01
Jméno: Ing. Josef Vlášek 3.12.2014 - 24.2.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 7.2.2011 do 13.10.2015
Ve funkci: od 7.2.2011 do 13.10.2015
Adresa: 3, Libřice 503 44
Jméno: JUDr. Jiří Kšica 29.2.2012 - 13.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2011 do 25.4.2016
Ve funkci: od 13.12.2011 do 25.4.2016
Adresa: 137, Černovice 679 75
Jméno: Ing. Petr Černík 30.6.2014 - 4.1.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.12.2011 do 26.10.2016
Ve funkci: od 20.5.2014 do 26.10.2016
Adresa: Lesní 1417/15, Cheb 350 02
Jméno: Ing. Lenka Zumrová MBA 3.12.2014 - 4.1.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.10.2012 do 26.10.2016
Ve funkci: od 18.10.2012 do 26.10.2016
Adresa: Bratří Hlaviců 104, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Miroslav Kraus 24.2.2016 - 4.1.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 13.10.2015 do 26.10.2016
Ve funkci: od 7.2.2016 do 26.10.2016
Adresa: Nádražní 197, Třebívlice 411 15
Jméno: Ing. Josef Vlášek 24.2.2016 - 4.1.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 13.10.2015 do 26.10.2016
Adresa: 3, Libřice 503 44

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Rostislav Moučka 4.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2016
Adresa: 19, Přibyslavice 664 83
Jméno: Jaroslav Hraběta 4.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2018
Adresa: Na Roudné 233/187, Plzeň 301 00
Jméno: JUDr. Petr Valenta 7.9.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2016
Ve funkci: od 22.5.2018
Adresa: Kodaňská 798/36, Praha 101 00
Jméno: JUDr.Ing. Vladimír Čechura 11.11.1993 - 21.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Jasná 24 , 110 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: MVDr. Vojtěch Grézl 11.11.1993 - 27.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 11.11.2003
Adresa: Lužní 529/2, Litovel 784 01
Jméno: Dana Soukupová 11.11.1993 - 27.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 11.11.2003
Adresa: Koněvova 1815/148, Praha 130 00
Jméno: JUDr.Ing. Vladimír Čechura 21.4.1999 - 27.2.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: do 25.8.2003
Adresa: Jasná 24 , 110 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: MVDr. Vojtěch Grézl 27.2.2004 - 26.7.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 11.11.2003
Ve funkci: do 17.5.2006
Adresa: Lužní 529/2, Litovel 784 01
Jméno: Dana Soukupová 27.2.2004 - 26.7.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 11.11.2003
Ve funkci: do 17.5.2006
Adresa: Koněvova 1815/148, Praha 130 00
Jméno: Ing. Václav Kůs 28.12.2004 - 26.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2004
Ve funkci: do 17.5.2006
Adresa: Čejetice 103 , 386 01 Strakonice Česká republika
Jméno: Ing. Iva Dvořáková 27.2.2004 - 9.1.2009
Funkce: Předseda
Ve funkci: od 11.11.2003 do 11.11.2008
Adresa: Suchý vršek 2099/49, Praha 158 00
Jméno: Ing Vladimír Zelina 28.12.2004 - 19.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2004 do 4.10.2009
Adresa: 314, Tečovice 763 02
Jméno: Vlastislav Lexa 28.12.2004 - 19.11.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2004 do 1.10.2009
Adresa: Hamr 147 , 378 04 Chlum u Třeboně Česká republika
Jméno: Ing. Roman Urbanec PhD 26.7.2006 - 11.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 17.5.2006 do 7.2.2011
Adresa: 75, Vyšší Brod 382 73
Jméno: Ing. Petr Gregorovič 26.7.2006 - 11.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 17.5.2006 do 7.2.2011
Adresa: 75, Zlín 763 02
Jméno: Ing. Lenka Zumrová 26.7.2006 - 11.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 17.5.2006 do 7.2.2011
Adresa: Bratří Hlaviců 104 , 755 01 Vsetín Česká republika
Jméno: Ing. Lenka Zumrová 11.7.2011 - 26.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2011 do 12.9.2011
Adresa: Bratří Hlaviců 104, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Iva Dvořáková 9.1.2009 - 4.4.2014
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 12.11.2008 do 12.2.2014
Ve funkci: od 12.11.2008 do 12.2.2014
Adresa: Suchý vršek 2099/49, Praha 158 00
Jméno: JUDr. Václav Plachý 7.8.2012 - 4.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2012
Adresa: Mahulenina 1473/19, Praha 162 00
Jméno: Ing Vladimír Zelina 19.11.2009 - 30.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.10.2009
Adresa: 314, Tečovice 763 02
Jméno: Vlastislav Lexa 19.11.2009 - 30.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.10.2009
Adresa: Hamr 147 , 378 04 Chlum u Třeboně Česká republika
Jméno: Ing. Michal Zubíček 7.8.2012 - 30.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2012
Adresa: 39 , 756 21 Ratiboř Česká republika
Jméno: JUDr. Václav Plachý 4.4.2014 - 30.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2012
Ve funkci: od 13.2.2014
Adresa: Mahulenina 1473/19, Praha 162 00
Jméno: Ing. Roman Urbanec PhD 11.7.2011 - 3.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2011 do 3.12.2014
Ve funkci: do 3.12.2014
Adresa: 75, Vyšší Brod 382 73
Jméno: Ing. Vladimír Zelina 30.6.2014 - 3.12.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2009 do 2.10.2014
Ve funkci: od 2.10.2009 do 2.10.2014
Adresa: 314, Tečovice 763 02
Jméno: Vlastislav Lexa 30.6.2014 - 3.12.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2009 do 2.10.2014
Ve funkci: od 2.10.2009 do 2.10.2014
Adresa: 147, Chlum u Třeboně 378 04
Jméno: Ing. Michal Zubíček 30.6.2014 - 3.12.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2012 do 3.12.2014
Ve funkci: od 8.6.6012 do 3.12.2014
Adresa: 39, Ratiboř 756 21
Jméno: Ing. Roman Urbanec 3.12.2014 - 24.2.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2011 do 13.10.2015
Ve funkci: od 7.2.2011 do 13.10.2015
Adresa: 75, Vyšší Brod 382 73
Jméno: JUDr. Václav Plachý 30.6.2014 - 4.1.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2012 do 29.11.2016
Ve funkci: od 13.2.2014 do 29.11.2016
Adresa: Mahulenina 1473/19, Praha 162 00
Jméno: Ing. Michal Zubíček 3.12.2014 - 4.1.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2012 do 29.11.2016
Ve funkci: od 8.6.2012 do 29.11.2016
Adresa: 39, Ratiboř 756 21
Jméno: Ing. Roman Urbanec Ph.D. 24.2.2016 - 4.1.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.10.2015 do 29.11.2016
Adresa: 75, Vyšší Brod 382 73
Jméno: JUDr. Petr Valenta 4.1.2017 - 24.3.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2016
Adresa: Slezská 482/125, Praha 130 00
Jméno: Ing. Vladimír Nechutný 4.1.2017 - 4.7.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2016 do 25.4.2018
Ve funkci: od 29.11.2016 do 25.4.2018
Adresa: Gerská 1237/14, Plzeň 323 00
Jméno: JUDr. Petr Valenta 24.3.2018 - 7.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2016
Adresa: Kodaňská 798/36, Praha 101 00

Vlastníci firmy HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s. IČO: 60192402

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 106 000 000 Kč 100% 11.7.2011
zakladni 90 000 000 Kč 100% 17.9.2009 - 11.7.2011
zakladni 68 545 000 Kč 100% 5.11.2005 - 17.9.2009
zakladni 60 000 000 Kč - 27.2.2004 - 5.11.2005
zakladni 46 000 000 Kč - 25.3.2002 - 27.2.2004
zakladni 39 900 000 Kč - 3.9.2001 - 25.3.2002
zakladni 26 500 000 Kč - 29.12.1998 - 3.9.2001
zakladni 16 500 000 Kč - 5.4.1996 - 29.12.1998
zakladni 15 000 000 Kč - 11.11.1993 - 5.4.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 100 Kč 15 000 3.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 89 500 3.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 89 500 11.7.2011 - 3.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 73 500 17.9.2009 - 11.7.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 52 045 5.11.2005 - 17.9.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 43 500 24.8.2004 - 5.11.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 43 500 27.2.2004 - 24.8.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 29 500 25.3.2002 - 27.2.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 23 400 6.3.2002 - 25.3.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 23 400 3.9.2001 - 6.3.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 10 000 29.12.1998 - 3.9.2001
Akcie na jméno 1 100 Kč 15 000 5.4.1996 - 3.12.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 15 000 11.11.1993 - 5.4.1996

Sbírka Listin HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s. IČO: 60192402

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2224/SL 62 notářský zápis [NZ 314/2015] Městský soud v Praze 13.10.2015 29.1.2016 1.3.2016 20
B 2224/SL 61 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 22.6.2015 24.6.2015 60
B 2224/SL 60 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 21.11.2014 17.12.2014 56
B 2224/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2014 25.6.2014 21.7.2014 10
B 2224/SL 58 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 165/2014 Městský soud v Praze 25.4.2014 25.6.2014 14.7.2014 29
B 2224/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 15.10.2013 23.10.2013 29
B 2224/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2013 23.7.2013 19.8.2013 10
B 2224/SL 55 notářský zápis NZ 362/2012 Městský soud v Praze 19.10.2012 20.11.2012 20.11.2012 18
B 2224/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.9.2012 27.9.2012 56
B 2224/SL 53 notářský zápis NZ 214/2012 Městský soud v Praze 11.6.2012 9.8.2012 20.9.2012 21
B 2224/SL 52 notářský zápis NZ 493/2011 Městský soud v Praze 13.12.2011 12.4.2012 17
B 2224/SL 51 stanovy společnosti úplné znění Městský soud v Praze 13.9.2011 24.10.2011 4.11.2011 11
B 2224/SL 50 notářský zápis NZ 374/2011 Městský soud v Praze 13.9.2011 24.10.2011 4.11.2011 18
B 2224/SL 49 notářský zápis NZ 238/2011 Městský soud v Praze 3.6.2011 31.8.2011 2.9.2011 5
B 2224/SL 48 ostatní usnesení z jednání předs. Městský soud v Praze 7.2.2011 10.8.2011 25.8.2011 3
B 2224/SL 47 notářský zápis NZ 12/2011 Městský soud v Praze 14.1.2011 3.8.2011 10.8.2011 4
B 2224/SL 46 notářský zápis NZ 40/2011 Městský soud v Praze 8.2.2011 3.8.2011 10.8.2011 6
B 2224/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 26.7.2011 52
B 2224/SL 44 ostatní usnesení č.1 z jednání předs. Městský soud v Praze 19.11.2010 13.12.2010 3
B 2224/SL 43 notářský zápis NZ 395/2010 Městský soud v Praze 8.10.2010 11.11.2010 24.11.2010 20
B 2224/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.11.2010 24.11.2010 50
B 2224/SL 41 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 21.8.2009 8.12.2009 3
B 2224/SL 40 notářský zápis NZ 396/2009 Městský soud v Praze 14.10.2009 11.11.2009 8.12.2009 22
B 2224/SL 39 notářský zápis NZ 335/2009 Městský soud v Praze 3.9.2009 26.10.2009 13
B 2224/SL 38 notářský zápis NZ 178/2009 Městský soud v Praze 6.5.2009 26.10.2009 23
B 2224/SL 37 notářský zápis NZ 323/2009 Městský soud v Praze 20.8.2009 26.10.2009 15
B 2224/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 18.6.2009 9.7.2009 44
B 2224/SL 35 výroční zpráva -za rok 2008 Městský soud v Praze 4.6.2009 9.7.2009 47
B 2224/SL 34 notářský zápis NZ 178/2009 Městský soud v Praze 6.5.2009 9.7.2009 23
B 2224/SL 33 notářský zápis -NZ452/08 Městský soud v Praze 27.10.2008 5.1.2009 29.1.2009 20
B 2224/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.1.2008 17.1.2008 52
B 2224/SL 31 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.1.2008 17.1.2008 3
B 2224/SL 30 účetní závěrka - rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.1.2008 17.1.2008 4
B 2224/SL 9 ostatní -návrh na změnu zápisu v OR Městský soud v Praze 26.1.2004 27.1.2004 1.3.2004 0
B 2224/SL 8 notářský zápis -NZ484/03 Městský soud v Praze 10.11.2003 1.3.2004 0
B 2224/SL 7 notářský zápis -NZ489/03 Městský soud v Praze 12.11.2003 1.3.2004 0
B 2224/SL 6 ostatní -návrh na změnu zápisu v OR-7x Městský soud v Praze 10.12.2003 29.12.2003 1.3.2004 0
B 2224/SL 5 notářský zápis -NZ350/03+návrh na změnu/kopie Městský soud v Praze 26.8.2003 11.9.2003 13.11.2003 0
B 2224/SL 4 ostatní -rozhod.ministerstva financí Městský soud v Praze 12.12.2002 30.6.2003 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.