GUMOTEX, akciová společnost Břeclav IČO: 16355407

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu GUMOTEX, akciová společnost, která sídlí v obci Břeclav a bylo jí přiděleno IČO 16355407.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem GUMOTEX, akciová společnost se sídlem v obci Břeclav byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 26 osob. Společnost podniká v oboru Obráběčství , Klempířství a oprava karoserií , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o GUMOTEX, akciová společnost IČO: 16355407

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 21.3.1991
Spisová značka: B 413
IČO: 16355407
Obchodní firma: GUMOTEX, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 21.3.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 21.3.1991
Společnost GUMOTEX, akciová společnost byla rozdělena odštěpením sloučením odštěpovaných částí jmění s nástupnickými společnostmi (i) GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o., se sídlem Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav, IČ: 074 11 791, (ii) GUMOTEX coating, s.r.o., se sídlem Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav, IČ: 074 17 659, a (iii) GUMOTEX Automotive Most, s.r.o., se sídlem Most - Velebudice, Dělnická 210, PSČ 434 01, IČ: 272 60 747, při kterém došlo k odštěpení částí jmění určených v "Projektu rozdělení společnosti GUMOTEX, akciová společnost odštěpením sloučením odštěpovaných částí jmění s nástupnickými společnostmi GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o., GUMOTEX coating, s.r.o. a GUMOTEX Automotive Most, s.r.o." ze dne 12.11.2018. Rozhodný den rozdělení: 0 1.01.2019. 1.1.2019
Počet členů statutárního orgánu: 6 22.6.2017 - 1.1.2019
Valná hromada rozhodla dne 03.06.2016 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti zrušení vlastních akcií v majetku společnosti. b) Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 155.708.800,- Kč (sto padesát pět milionů sedm set osm tisíc osm set korun českých) o částku 59.317.700,- Kč (padesát devět milionů tři sta sedmnáct tisíc sedm set korun českých) na novou výši 96.391.100,- K č (devadesát šest milionů tři sta devadesát jedna tisíc sto korun českých). Základní kapitál bude snížen o pevnou částku. c) Základní kapitál společnosti bude snížen tak, že společnost k tomuto snížení základního kapitálu použije jen vlastní akcie společnosti, která má společnost v majetku. Ke snížení základního kapitálu použije společnost 228.145 ks (dvě sta dvacet osm tisí c sto čtyřicet pět kusů) vlastních kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 260,- Kč (dvě stě šedesát korun českých), které má společnost v majetku (dále také jen Zrušované akcie) tak, že je zničí. Souhrnná jmenovitá ho dnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 59.317.700,- Kč (padesát devět milionů tři sta sedmnáct tisíc sedm set korun českých). d) Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, s příslušnou částkou odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 59.317.700,- Kč (padesát devět milionů tři sta sedmnáct tisíc sedm set korun českých), bude naklád áno pouze v účetním smyslu, tj. snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti. O celou částku odpovídající snížení základního kapitálu bude snížen stav účtu (411) základního kapitálu . Rozdíl mezi pořizovací cenou Zrušovaných akcií a jmenovitou hodnotou Zrušovaných akcií, tj. částka v celkové výši 128.736.697,60 Kč (sto dvacet osm milionů sedm set třicet šest tisíc šest set devadesát sedm korun českých a šedesát haléřů) bude vypořádán a tak, že o tuto částku bude snížen zvláštní rezervní fond vytvořený dle ust. § 161d odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Zůstatek tohoto zvláštního rezervního fondu ve výši částky 59.317.700,- Kč (padesát devět milionů tři sta sedmnáct ti síc sedm set korun českých) bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let, čímž dojde ke zrušení tohoto zvláštního rezervního fondu. e) Lhůta pro předložení akcií se nestanovuje, protože se jedná o snížení základního kapitálu jen s použitím vlastních akcií v majetku společnosti. Vypořádání vlastních akcií ve vlastnictví společnosti bude provedeno nejpozději k datu 31.12.2016, tzn. v rá mci účetní závěrky za rok 2016. 6.6.2016 - 24.10.2016
Počet členů statutárního orgánu: 7 30.7.2015 - 22.6.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 17.7.2014 - 30.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 17.7.2014 - 1.1.2019
Společnost GUMOTEX, akciová společnost, se sídlem Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ: 690 75, IČ: 16355407, prodala Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 01.10..2012 část svého podniku tvořící samostatnou organizační složku označovanou jako " GUMOTEX, ak ciová společnost odštěpný závod MATRACE " kupujícímu GUMOTEX MATRACE, s.r.o. se sídlem Břeclav, Mládežnická 3062/3a, PSČ 690 75, IČ 293 68 243. 18.10.2012
Společnost GUMOTEX, akciová společnost, se sídlem Břeclav, Mládežnická 3A, čp. 3062, PSČ: 690 75, IČ: 16355407, prodala Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 15.12.2010 část svého podniku označovanou jako "středisko č. 223-výroba samolepících výrobků" k upujícímu MOLITAS TECHNOLOGY s.r.o., sídlem Břeclav, Mládežnická 336, PSČ: 690 75, IČ: 29256151. 28.1.2011
Společnost GUMOTEX, akciová společnost, sídlem Břeclav, Mládežnická 3A, čp. 3062, PSČ 690 75, IČ 163 55 407, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společnosti MATRICIDA a.s., sídlem Bře clav, Mládežnická 3062/3A, PSČ 690 02, IČ 276 31 273. Na nástupnickou společnost MATRICIDA a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti GUMOTEX, akciová společnost určená ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením. 1.9.2007
Společnost se sloučila se společnostmi GTX Holding, a.s., se sídlem Praha 5, Na Václavce 3196/42, PSČ 150 00, IČ 27614646 a C.H.G. spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10, IČ 49707892. Na společnost jako na právního nástupce, přešlo jmění zaniklých společností GTX Holding, a.s., se sídlem Praha 5, Na Václavce 3196/42, PSČ 150 00, IČ 27614646 a C.H.G. spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10, IČ 49707892. 10.8.2007
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady byla přijata změna stanov společnosti dne 19.06.2006. 16.8.2006 - 17.7.2014
Dne 1.8.2005 schválila valná hromada společnosti GUMOTEX, akciová společnost, ve smyslu ust. § 183i a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, toto usnesení: a) určuje hlavního akcionáře společnosti takto: hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. a) je společnost C.H.G. spol. s r.o., IČ: 497 07 892, se sídlem: Praha 10, Kodaňská 46, PSČ: 100 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soud em v Praze, oddíl C, vložka 22927, která vlastní ve společnosti GUMOTEX, akciová společnost, IČ: 163 55 407, se sídlem: Břeclav, Mládežnická 3A, čp. 3062, PSČ: 690 75, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 413, akci e, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,42% (devadesát sedm celých čtyřicet dvě setiny procenta) jejího základního kapitálu, tj. je vlastníkem 583.452 (pěti set osmdesáti tří tisíc čtyř set padesáti dvou) kusů akcií emitovaných v zaknihované podobě společností GUMOTEX, akciová společnost, ISIN: CZ 000 50 86 751, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na akcii, z celkového počtu 598.880 (pěti set devadesáti osmi tisíc osmi set osmdesáti) akcií emitovaných sp olečností GUMOTEX, akciová společnost b) stanovuje výši protiplnění za přechod akcií z dosavadních minoritních akcionářů na hlavního akcionáře v souvislosti s realizací práva výkupu akcií ve smyslu ust. § 183i a násl. obch. zák., ve výši 980,- Kč (devět set osmdesát korun českých) za akcii. V ýše protiplnění je stanovena znaleckým posudkem č. 050620 zpracovaným dne 20.6.2005 znaleckým ústavem BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. Citovaný znalecký posudek tvoří přílohu č. 5 tohoto notářského zápisu c) schvaluje přechod všech 15.428 (patnácti tisíc čtyř set dvaceti osmi) kusů akcií emitovaných společností GUMOTEX, akciová společnost, IČ: 163 55 407, se sídlem: Břeclav, Mládežnická 3A, čp. 3062, PSČ: 690 75, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským soudem v Brně, oddíl B, vložka 413, v zaknihované podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na akcii, a to z dosavadních akcionářů na hlavního akcionáře, kterým je společnost C.H.G. spol. s r.o., IČ: 497 07 892, se sídlem: Praha 10, Kodaňská 46, PSČ: 100 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22927 d) stanovuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění minoritním akcionářům ve smyslu ust. § 183 i odst. 3, resp. § 183m obch. zák. v délce 7 dnů, která počne běžet den následující po dni, ve kterém budou naplněny podmínky stanovené v ust. § 183m odst. 2 obch. zá k. O rozhodnutí valné hromady byly pořízeny notářské zápisy sepsané dne 1.8.2005 pod N 297/2005, NZ 268/2005 a N 298/2005, NZ 269/2005. 9.8.2005 - 17.7.2014
Změna stanov přijata valnou hromadou dne 21.6.2001, notářský zápis ze dne 21.6.2001. 9.4.2002 - 17.7.2014
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 9.6.2000. 10.7.2001 - 17.7.2014
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 27.5.1998. 29.7.1998 - 10.7.2001
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 28.5.1997. 20.10.1997 - 10.7.2001
Rozdělení základního jmění: 598 880 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na majitele, s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů, které budou emitovány v zaknihované podobě. 15.2.1994 - 15.2.1994
Základní jmění: 598,880.000,-- Kčs 13.11.1992 - 13.11.1992
Základní jmění je rozděleno na: 59.888 akcií v nominální hodnotě 10.000,-- Kčs na majitele. 13.11.1992 - 7.5.1993
Základní kapitál : 480.494.000,-Kčs, je na něj vydána 1 akcie /zatimní list o nominální hodnotě 100.000,-Kčs a 1 akcie /zatimní list o nominální hodnotě 480.394.000,-Kčs, obě na jméno 28.3.1991 - 13.11.1992
Způsob zřízení : Zakladatelským plánem o jednorázovém založení akciové společnosti ze dne 18.3.1991 a dle výjimky z ustanovení § 1 zák. opatření představenstva Federálního shromáždění č. 364/1990 Sb. udělené ministerstvem průmyslu ČR v Praze ze dne 19.3.1991 č.j. 500/893/91 21.3.1991
Základní kapitál : 100.000,-Kčs, o jedné akci /zatimní list/ v stejné nominální hodnotě 21.3.1991 - 28.3.1991
Podepisování : K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 21.3.1991 - 6.1.1995

Aktuální kontaktní údaje GUMOTEX, akciová společnost

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 16355407
Obchodní firma: GUMOTEX, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Břeclav
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 38
Aktivních živností: 13

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 16355407
Firma: GUMOTEX, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Břeclav
Základní územní jednotka: Břeclav
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.3.1991

Kontakty na GUMOTEX, akciová společnost IČO: 16355407

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Mládežnická 3062/3 , Břeclav 690 02 19.12.2011
Sídlo: Mládežnická 3062/3 , Břeclav 690 02 9.4.2002 - 19.12.2011
Sídlo: Mládežnická 3330/3 , Břeclav 690 02 20.10.1997 - 9.4.2002
Sídlo: Břeclav Česká republika
21.3.1991 - 20.10.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Mládežnická 3062/3, Břeclav 690 02

Obory činností GUMOTEX, akciová společnost IČO: 16355407

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 17.7.2014 - 9.1.2019
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 17.7.2014 - 9.1.2019
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 17.7.2014 - 9.1.2019
zámečnictví, nástrojářství 25.5.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.5.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.5.2010
vodoinstalatérství, topenářství 25.5.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 25.5.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 8.7.2009
klempířství a oprava karoserií 8.7.2009
obráběčství 8.7.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 8.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.7.2009
galvanizérství, smaltérství 8.7.2009 - 17.7.2014
truhlářství, podlahářství 8.7.2009 - 25.6.2018
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemickýc h látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 18.3.2009 - 15.10.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.3.2009 - 15.10.2012
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemickýc h látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 18.3.2009 - 17.7.2014
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemickýc h látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 18.3.2009 - 17.7.2014
klempířství a oprava karoserií 18.3.2009 - 9.1.2019
zpracování gumárenských směsí 18.3.2009 - 9.1.2019
truhlářství, podlahářství 18.3.2009 - 9.1.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.3.2009 - 9.1.2019
obráběčství 18.3.2009 - 9.1.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.3.2009 - 9.1.2019
technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany 18.3.2009 - 9.1.2019
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 18.3.2009 - 9.1.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.3.2009 - 9.1.2019
galvanizérství, smaltéřství 17.9.2008 - 17.7.2014
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 17.9.2008 - 17.7.2014
obráběčství 17.9.2008 - 9.1.2019
zpracování gumárenských směsí 17.9.2008 - 9.1.2019
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 17.9.2008 - 9.1.2019
technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany 17.9.2008 - 9.1.2019
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 17.9.2008 - 9.1.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.9.2008 - 9.1.2019
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 27.9.2007
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 27.9.2007
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.9.2007 - 8.7.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.9.2007 - 8.7.2009
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství 27.9.2007 - 8.7.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 27.9.2007 - 8.7.2009
poskytování technických služeb 27.9.2007 - 8.7.2009
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 27.9.2007 - 8.7.2009
pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy 27.9.2007 - 8.7.2009
správa a údržba nemovitostí 27.9.2007 - 8.7.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 27.9.2007 - 8.7.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 27.9.2007 - 8.7.2009
zpracování gumárenských směsí 6.8.2005
zprostředkování obchodu a služeb 6.8.2005 - 8.7.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní přostředí a prodej chemický ch látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 30.9.2004 - 30.9.2004
nákup, prodej a skladování paliv a maziv, všetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliva maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 30.9.2004 - 30.9.2004
výroba z plastů, pryže a textilu 30.9.2004 - 8.7.2009
konstruktérská a vývojová činnost 30.9.2004 - 8.7.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický ch látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 30.9.2004 - 8.7.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 30.9.2004 - 8.7.2009
zastupování v celním řízení 30.9.2004 - 8.7.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 29.7.1998 - 8.7.2009
galvanizérství 20.10.1997 - 10.7.2001
kovoobráběčství 20.10.1997 - 8.7.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 16.7.1993 - 20.10.1997
galvanizace kovů 7.5.1993 - 20.10.1997
kovoobrábění 7.5.1993 - 20.10.1997
knihtisk 7.5.1993 - 20.10.1997
ofsetový tisk 7.5.1993 - 20.10.1997
vývoj, výroba a prodej výrobků z plastů, pryže a textilu 7.5.1993 - 30.9.2004
práce a služby výpočetní techniky 7.5.1993 - 30.9.2004
výkony a služby technického rozvoje 7.5.1993 - 30.9.2004
konstruktérská činnost v oblasti strojírenství 7.5.1993 - 30.9.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.5.1993 - 8.7.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 7.5.1993 - 8.7.2009
klempířství 7.5.1993 - 8.7.2009
truhlářství 7.5.1993 - 8.7.2009
projektování elektrických zařízení 7.5.1993 - 8.7.2009
ubytovací služby 7.5.1993 - 8.7.2009
poradenství v oblasti chemie 7.5.1993 - 8.7.2009
hostinská činnost 7.5.1993 - 25.6.2018
- provoz konsignačních skladů - přeprava osob a materiálu - provozování a poskytování ubytovacích a stravovacích služeb ve vlastních zařízeních včetně dodávek hotových jídel vlastním zaměstnancům, občanům a právnickým osobám - provádění zprostředkovatelské činnosti a obstaravatelského prodeje - obchodně-technické služby - servis a poradenství - prodej a nákup licencí, know-how a jiných nehmotných práv - maloobchodní prodej výrobků 26.11.1991 - 7.5.1993
- provoz podnikových ubytoven - provoz domova mládeže - provozování spalovny a skládky odpadu - práce a služby výpočetní techniky - poskytování servisu vyráběných výrobků - výkon a služby technického rozvoje včetně poradenství a konstrukčních prací - práce a služby strojírenské povahy - služby tiskařské a reprografické pro odběratele 21.3.1991 - 7.5.1993
- výroba a prodej emulzí a past PVC, nátěrových hmot, kaučukových roztoků, gumárenských směsí, lepidel - výroba a prodej tvářených součástí z plastů a obalů - výroba a prodej matrací a tvarovaných dílců z polyuretanu - výroba a prodej laminovaného textilu - výroba a prodej opryžovaného textilu - výroba a prodej oděvů a výseků z opryžovaného textilu - výroba a prodej hraček, sportovních potřeb a společenských her - výroba a prodej polotovarů a některých jednoduchých výrobků z plastů, lehčených materiálů z plastů 21.3.1991 - 7.5.1993
- výroba a prodej pěnové pryže - výroba a prodej lehčených výrobků z technické pryže - výroba a opravy strojů, zařízení, forem a náhradních dílů pro gumárenský a plastikářský průmysl - speciální výroba pro obranyschopnost státu - zpracování druhotných surovin - maloobchodní prodej výrobků z plastů a pryže - prodej odpadu z plastů a pryže - provoz rekreačního, rehabilitačního, rekondičního zařízení - provoz zdravotnického zařízení a sauny pro pracující 21.3.1991 - 7.5.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Mládežnická 3062/3 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1007404922
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.9.1992

Živnost č. 2 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Mládežnická 3062/3 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1007404922
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.9.1992

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Mládežnická 3062/3 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1007404922
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 28.9.1992

Živnost č. 4 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.4.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Mládežnická 3062/3 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1007404922
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2003

Živnost č. 5 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.4.2005

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.2007

Živnost č. 7 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.9.2007

Živnost č. 8 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.9.2007

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.2.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Mládežnická 3062/3 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1007404922
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.2.2010

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.2.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Mládežnická 3062/3 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1007404922
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.2.2010

Živnost č. 11 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.2.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Mládežnická 3062/3 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1007404922
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.2.2010

Živnost č. 12 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.2.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Mládežnická 3062/3 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1007404922
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.2.2010

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.2.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Mládežnická 3062/3 , Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny: 1007404922
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.2.2010

Živnost č. 14 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 25.4.2013

Živnost č. 17 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 14.8.2014

Živnost č. 19 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží upraveného zvláštními předpisy)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.1992
Zánik oprávnění: 14.8.2014

Živnost č. 21 Konstruktérská a vývojová činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba z plastů, pryže a textilu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Poradenství v oblasti chemie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.6.1993
Zánik oprávnění: 22.11.1994
Konec oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 26 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.5.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba pryžových výrobků
Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba matrací
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Pokrývačské práce
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Jiná pozemní osobní doprava j. n.
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Vydávání softwaru
Informační činnosti
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Vedení firmy GUMOTEX, akciová společnost IČO: 16355407

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně dva členové představenstva. 2.5.2019
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 17.7.2014 - 2.5.2019
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva, přičemž za společnost podepisují tak, že připojí svůj podpis k napsané, vytištěné nebo otisknuté firmě. 12.3.2008 - 17.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva, kteří za společnost podepisují tak, že připojí svůj podpis k napsané, vytištěné nebo otisknuté firmě. 13.2.2007 - 12.3.2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva zmocnění představenstvem, kteří za společnost podepisují tak, že přípojí svůj podpis k napsané, vytištěné nebo otisknuté firmě. 9.4.2002 - 13.2.2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají samostatně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva zmocnění představenstvem, kteří se za společnost podepisují tak, že připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 6.1.1995 - 9.4.2002
Jméno: Ing. Michal Záveský Ph.D. 23.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Ve funkci: od 1.7.2015
Adresa: Husova 898, Řevnice 252 30
Jméno: Ing. Tomáš Návrat 17.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: Podlibská 1002, Praha 190 14
Jméno: Ing. Jindřich Škoda 17.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: Dyjová 1248/26, Břeclav 691 41
Jméno: František Řezáč 2.5.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2019
Ve funkci: od 1.5.2019
Adresa: 243, Nový Šaldorf-Sedlešovice 671 81
Jméno: Ing. Vladislav Veselý 2.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: Malešická 2855/2, Praha 130 00
Jméno: ing. Jiří Kalužík 21.3.1991 - 28.3.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Valtické 339/6, Břeclav 691 41
Jméno: JUDr. Jan Chlup 21.3.1991 - 28.3.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Smetanovo nábřeží 2158/12, Břeclav 690 02
Jméno: ing. Jaroslav Smolka 21.3.1991 - 13.11.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pionýrů 5 , Hodonín Česká republika
Jméno: ing. Jiří Zamazal 21.3.1991 - 6.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hovorčovická 1718/19, Praha 182 00
Jméno: ing. Josef Urbánek 21.3.1991 - 6.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: sídl. Dukelských hrdinů 2772/21, Břeclav 690 02
Jméno: ing. Jiří Kalužík 28.3.1991 - 6.1.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na Valtické 339/6, Břeclav 691 41
Jméno: JUDr. Jan Chlup 28.3.1991 - 6.1.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Smetanovo nábřeží 2158/12, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Vlastimil Slezák 13.11.1992 - 6.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Valtické 437/17, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Rudolf Jelínek 6.1.1995 - 6.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Valtické 339/6, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Jiří Kalužík 6.1.1995 - 20.10.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: ČSA 268 , Břeclav Česká republika
Jméno: Ing. Josef Urbánek 6.1.1995 - 20.10.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: sídl. Dukelských hrdinů 2772/21, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Pavel Crhonek 6.1.1995 - 20.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Charvat. Nová Ves 379 , Břeclav Česká republika
Jméno: Ing. Radomír Ivan 6.1.1995 - 20.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Splavu 2862/12, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Rudolf Jílek 6.1.1995 - 20.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Valtické 339/6, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Milan Šenekl 6.1.1995 - 20.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čs. armády 1029/29, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Jaroslav Fendrich 6.1.1995 - 20.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Valtické 339/6, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Jiří Kalužík 20.10.1997 - 3.8.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: ČSA 268 , Břeclav Česká republika
Jméno: Ing. Josef Urbánek 20.10.1997 - 3.8.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Slovácká 2701/38, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Pavel Crhonek 20.10.1997 - 3.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Charvat. Nová Ves 379 , Břeclav Česká republika
Jméno: Ing. Radomír Ivan 20.10.1997 - 3.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Splavu 2862/12, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Rudolf Jílek 20.10.1997 - 3.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Valtické 339/6, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Milan Šenekl 20.10.1997 - 3.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čs. armády 1029/29, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Jaroslav Fendrich 20.10.1997 - 3.8.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zahradní 3134/30, Břeclav 690 03
Jméno: Ing. Radomír Ivan 3.8.1999 - 9.4.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 21.6.2001
Adresa: U Splavu 2862/12, Břeclav 690 02
Jméno: PhDr. Jaroslav Sedlák 3.8.1999 - 27.3.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slunečná 3640/17, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. Jiří Kalužík 3.8.1999 - 6.8.2005
Funkce: předseda představenstva
Adresa: ČSA 268 , Břeclav Česká republika
Jméno: Ing. Milan Šenekl 3.8.1999 - 13.4.2006
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čs. armády 1029/29, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Pavel Crhonek 3.8.1999 - 13.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.12.2006
Adresa: U vodojemu 949, Valtice 691 42
Jméno: Ing. Jaroslav Fendrich 3.8.1999 - 13.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.12.2006
Adresa: Zahradní 3134/30, Břeclav 690 03
Jméno: Ing. Rudolf Jílek 3.8.1999 - 13.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.12.2006
Adresa: Zahradní 262, Valtice 691 42
Jméno: Ing. Radomír Ivan 9.4.2002 - 13.2.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 21.6.2001 do 20.12.2006
Adresa: Tovární kolonie 1268/47, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Josef Urbánek 27.3.2003 - 13.2.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.5.2002 do 20.12.2006
Adresa: Fibichova 2814/17, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Jiří Kalužík 6.8.2005 - 13.2.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 20.12.2006
Ve funkci: do 20.12.2006
Adresa: Chodská 3236 , 690 02 Břeclav Česká republika
Jméno: Ing. Milan Šenekl 13.4.2006 - 13.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.12.2006
Adresa: Chodská 3281/47, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Zdeněk Jakoubek 13.2.2007 - 10.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2006 do 25.6.2007
Adresa: Kroupova 3125/24, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vladislav Veselý 13.2.2007 - 10.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2006 do 25.6.2007
Adresa: Karlovo náměstí 288/17, Praha 120 00
Jméno: Ing. Michal Záveský Ph.D. 10.8.2007 - 2.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2007
Adresa: Mimoňská 628/13, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jiří Kalužík 13.2.2007 - 5.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2006 do 24.6.2011
Ve funkci: od 20.12.2006 do 24.6.2011
Adresa: Chodská 3263/45, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Radim Jasek 13.2.2007 - 5.10.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2006 do 24.6.2011
Ve funkci: od 20.12.2006 do 24.6.2011
Adresa: Nymburská 1706, Černošice 252 28
Jméno: Radan Hanzl 13.2.2007 - 5.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2006 do 24.6.2011
Adresa: Riegrovo náměstí 459, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Martin Pětivoký 10.8.2007 - 5.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2007 do 24.6.2011
Adresa: Nezamyslova 509/2, Praha 128 00
Jméno: Ing. Michal Záveský Ph.D. 2.11.2007 - 5.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2007 do 24.6.2011
Adresa: Přemyslovská 872/6, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Kalužík 5.10.2011 - 5.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Ve funkci: od 24.6.2011
Adresa: Chodská 3263/45, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Jiří Kalužík 5.10.2011 - 19.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Ve funkci: od 24.6.2011
Adresa: Chodská 3263/45, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Radim Jasek 5.10.2011 - 19.12.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011 do 1.12.2011
Ve funkci: od 24.6.2011 do 1.12.2011
Adresa: Nymburská 1706, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Radan Hanzl 5.10.2011 - 19.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011 do 1.12.2011
Adresa: Riegrovo náměstí 459, Kolín 280 02
Jméno: Ing. Michal Záveský Ph.D. 5.10.2011 - 19.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Přemyslovská 872/6, Praha 130 00
Jméno: Ing. Martin Pětivoký 5.10.2011 - 19.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Nezamyslova 509/2, Praha 128 00
Jméno: Ing. Michal Záveský Ph.D. 19.12.2011 - 19.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Přemyslovská 872/6, Praha 130 00
Jméno: Ing. Martin Pětivoký 19.12.2011 - 4.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Nezamyslova 509/2, Praha 128 00
Jméno: ing. Zdeněk Jakoubek 19.12.2011 - 4.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2011
Adresa: Kroupova 3125/24, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jiří Kalužík 19.12.2011 - 15.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Ve funkci: od 24.6.2011
Adresa: Chodská 3263/45, Břeclav 690 02
Jméno: ing. Zdeněk Jakoubek 4.9.2013 - 24.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2011
Adresa: Kroupova 3125/24, Praha 150 00
Jméno: ing. Michal Záveský Ph.D. 19.12.2011 - 17.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Ve funkci: od 1.12.2011
Adresa: Přemyslovská 872/6, Praha 130 00
Jméno: ing. Vladislav Veselý MBA 19.12.2011 - 17.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2011
Adresa: Malešická 2855/2, Praha 130 00
Jméno: Ing Vladislav Veselý MBA 17.7.2014 - 24.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2011
Adresa: Malešická 2855/2, Praha 130 00
Jméno: Ing. Martin Pětivoký 4.9.2013 - 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011 do 1.7.2015
Adresa: Nezamyslova 509/2, Praha 128 00
Jméno: Ing. Jiří Kalužík 15.5.2014 - 30.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011 do 1.7.2015
Ve funkci: od 24.6.2011 do 1.7.2015
Adresa: Ostrov 2406/5, Břeclav 690 03
Jméno: ing. Zdeněk Jakoubek 24.6.2014 - 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2011 do 1.7.2015
Adresa: Radlická 3301/68, Praha 150 00
Jméno: Ing. Michal Záveský Ph.D. 17.7.2014 - 30.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011 do 1.7.2015
Ve funkci: od 1.12.2011 do 1.7.2015
Adresa: Přemyslovská 872/6, Praha 130 00
Jméno: Ing. Vladislav Veselý MBA 24.10.2014 - 30.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2011 do 1.7.2015
Adresa: Malešická 2855/2, Praha 130 00
Jméno: Ing. Michal Záveský Ph.D. 30.7.2015 - 23.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Ve funkci: od 1.7.2015
Adresa: Přemyslovská 872/6, Praha 130 00
Jméno: Ing. Tomáš Návrat 30.7.2015 - 17.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: Podlibská 1002, Praha 190 14
Jméno: Ing. Vojtěch Hrubý 30.7.2015 - 17.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: Paderlíkova 508, Nučice 252 16
Jméno: Ing. Jindřich Škoda 30.7.2015 - 17.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: Dyjová 1248/26, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Jiří Kalužík 30.7.2015 - 20.6.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Ve funkci: od 1.7.2015 do 3.6.2016
Adresa: Ostrov 2406/5, Břeclav 690 03
Jméno: Ing. Vladislav Veselý MBA 30.7.2015 - 20.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: Malešická 2855/2, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Kalužík 20.6.2016 - 18.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015 do 31.12.2016
Adresa: Ostrov 2406/5, Břeclav 690 03
Jméno: Ing. Jiří Václavík 6.6.2016 - 16.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2016 do 31.8.2017
Adresa: 155, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Vojtěch Hrubý 17.6.2016 - 16.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015 do 30.9.2017
Adresa: Paderlíkova 508, Nučice 252 16
Jméno: Ing. František Pálka 16.10.2017 - 19.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2017 do 12.12.2017
Adresa: 21. dubna 981, Valtice 691 42
Jméno: Ing. František Pálka 19.12.2017 - 1.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017 do 1.1.2019
Adresa: 21. dubna 981, Valtice 691 42
Jméno: Miroslav Jaššo 25.6.2018 - 1.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2018 do 1.1.2019
Adresa: Na Valtické 342/9, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Vladislav Veselý MBA 20.6.2016 - 2.5.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Ve funkci: od 3.6.2016 do 1.5.2019
Adresa: Malešická 2855/2, Praha 130 00
Jméno: Ing. Vladislav Veselý 2.5.2019 - 2.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2015
Adresa: Malešická 2855/2, Praha 130 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Robert Novák 17.6.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2015
Ve funkci: od 19.6.2015
Adresa: Kupkova 784/12, Praha 103 00
Jméno: Ing. Ladislav Mráček 7.5.1993 - 6.1.1995
Funkce: člen
Adresa: Cihlářská 467/23, Praha 190 00
Jméno: Ing. Oldřich Chmelík 7.5.1993 - 6.1.1995
Funkce: člen
Adresa: J. Palacha 2497/28, Břeclav 690 02
Jméno: Štěpán Káňa 7.5.1993 - 6.1.1995
Funkce: předseda
Adresa: SNP 27 , Břeclav - Charvátská Nová Ves Česká republika
Jméno: Ing. Josef Mahdal CSc. 6.1.1995 - 20.10.1997
Funkce: předseda
Adresa: K sídlišti 776/9, Praha 140 00
Jméno: Ing. Vlastimil Slezák 6.1.1995 - 20.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Na Valtické 437/17, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Antonín Hakala 6.1.1995 - 20.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Kostická 580/13, Lanžhot 691 51
Jméno: Ing. Vlastimil Slezák 20.10.1997 - 29.7.1998
Funkce: člen
Adresa: Na Valtické 437/17, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Miroslav Přibyl 20.10.1997 - 3.8.1999
Funkce: předseda
Adresa: Strašnická 869/14, Praha 102 00
Jméno: Ing. Eduard Šamonil 29.7.1998 - 10.7.2001
Funkce: člen
Adresa: Lukovská 821, Praha 190 16
Jméno: Ing. Josef Urbánek 3.8.1999 - 9.4.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 21.6.2001
Adresa: Slovácká 2701/38, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Monika Houštecká 10.7.2001 - 9.4.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 21.6.2001
Adresa: Tylova 1769/19, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ing. Josef Urbánek 9.4.2002 - 27.3.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 21.6.2001
Adresa: Fibichova 2814/17, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Antonín Hakala 20.10.1997 - 29.5.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 31.12.2003
Adresa: Kostická 580/13, Lanžhot 691 51
Jméno: Ing. Josef Horníček 9.4.2002 - 13.2.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 21.6.2001 do 20.12.2006
Adresa: Na Valtické 663/33, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Jaroslav Surma CSc. 27.3.2003 - 13.2.2007
Funkce: předseda
Ve funkci: od 30.5.2002 do 20.12.2006
Adresa: Dolečky I 522, Zlín 763 14
Jméno: Ing. Vladimír Chmela 29.5.2004 - 18.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 1.1.2004 do 5.2.2009
Adresa: Sušilova 2190/17, Břeclav 690 03
Jméno: Doc. Ing. Karel Kopp CSc. 13.2.2007 - 5.10.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2006 do 24.6.2011
Ve funkci: od 18.1.2007 do 24.6.2011
Adresa: Berounská 212, Unhošť 273 51
Jméno: Ing. Tomáš Morava 13.2.2007 - 5.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2006 do 24.6.2011
Adresa: Limuzská 1812/13, Praha 100 00
Jméno: Ing. Vladimír Chmela 18.3.2009 - 19.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.2.2009
Adresa: Sušilova 2190/17, Břeclav 690 03
Jméno: Doc. Ing. Karel Kopp CSc. 5.10.2011 - 19.12.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011 do 1.12.2011
Ve funkci: od 24.6.2011 do 1.12.2011
Adresa: Berounská 212, Unhošť 273 51
Jméno: Ing. Tomáš Morava 5.10.2011 - 19.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Limuzská 1812/13, Praha 100 00
Jméno: Ing. Tomáš Morava 19.12.2011 - 10.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Limuzská 1812/13, Praha 100 00
Jméno: ing. Květoslav Vilímek 19.12.2011 - 2.10.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2011
Ve funkci: od 1.12.2011
Adresa: Chudenická 1079/10, Praha 102 00
Jméno: Ing. Vladimír Chmela 19.12.2011 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.2.2009 do 5.2.2014
Adresa: Sušilova 2190/17, Břeclav 690 03
Jméno: Tomáš Morava 10.4.2013 - 11.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Tálínská 691, Liberec 460 08
Jméno: Tomáš Morava 11.3.2015 - 19.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2011 do 31.1.2015
Adresa: Wolkerova 419/15, Liberec 460 15
Jméno: ing. Květoslav Vilímek 2.10.2013 - 30.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2011 do 19.6.2015
Ve funkci: od 1.12.2011 do 19.6.2015
Adresa: Chudenická 1079/10, Praha 102 00
Jméno: Ing. Robert Novák 19.3.2015 - 30.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.1.2015 do 19.6.2015
Adresa: Kupkova 784/12, Praha 103 00
Jméno: Ing. Robert Novák 30.7.2015 - 17.6.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2015
Ve funkci: od 19.6.2015
Adresa: Kupkova 784/12, Praha 103 00
Jméno: Ing. Vladimír Dráb 30.7.2015 - 17.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2015
Adresa: U Nikolajky 382/30, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vladimír Chmela 17.7.2014 - 1.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2014 do 1.7.2016
Adresa: Sušilova 2190/17, Břeclav 690 03
Jméno: Ing. Gabriela Konečná MBA 1.7.2016 - 10.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016
Adresa: Brandlova 2420/30, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. Vladimír Dráb 17.6.2016 - 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2015 do 1.1.2019
Adresa: U Nikolajky 382/30, Praha 150 00
Jméno: Ing. Gabriela Bulová Konečná MBA 10.6.2017 - 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016 do 1.1.2019
Adresa: Brandlova 2420/30, Hodonín 695 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista bude za společnost podepisovat tak, že za uvede- ním plného názvu společnosti připojí razítko společnosti a uvede své jméno vlastnoručním podpisem s dodatkem "per pro- curam" nebo ppa. 20.10.1997
Prokurista bude za společnost podepisovat tak, že za uvede- ním plného názvu společnosti připojí razítko společnosti a uvede své jméno vlastnoručním podpisem s dodatkem "per pro- curam" nebo ppa. 1.2.1994
Jméno: Ing. Josef Urbánek 1.2.1994 - 20.10.1997
Adresa: sídl. Dukelských hrdinů 2772/21, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Josef Urbánek 20.10.1997 - 3.8.1999
Adresa: Slovácká 2701/38, Břeclav 690 02

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Brož 17.9.2008 - 18.3.2009
Adresa: Na Struze 6, Trutnov 541 01
Jméno: Ing. Richard Machát 18.3.2009 - 19.12.2011
Adresa: Azurová 2042/10, Brno 621 00
Jméno: Marek Blažej 18.3.2009 - 19.12.2011
Adresa: Luční 1319/5, Lanžhot 691 51
Jméno: Ing. Václav Turek 18.3.2009 - 19.12.2011
Adresa: Kpt. Jaroše 1425/14, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. František Pálka 18.3.2009 - 19.12.2011
Adresa: 21. dubna 981, Valtice 691 42
Jméno: Bc. Zdeněk Prokop 18.3.2009 - 19.12.2011
Adresa: Náchodská 1153, Červený Kostelec 549 41
Jméno: Ing. Václav Turek 19.12.2011 - 29.8.2012
Adresa: Kpt. Jaroše 1425/14, Břeclav 690 02
Jméno: Bc. Zdeněk Prokop 19.12.2011 - 29.8.2012
Adresa: Náchodská 1153, Červený Kostelec 549 41
Jméno: Milan Branda 29.8.2012 - 4.9.2012
Adresa: Husova 115 , 534 01 Holice Česká republika
Jméno: Marek Blažej 19.12.2011 - 15.10.2012
Adresa: Luční 1319/5, Lanžhot 691 51
Jméno: Ing. František Pálka 19.12.2011 - 17.7.2014
Adresa: 21. dubna 981, Valtice 691 42
Jméno: Ing. Richard Machát 19.12.2011 - 17.7.2014
Adresa: Azurová 2042/10, Brno 621 00
Jméno: Ing. Pavol Bukovský 29.8.2012 - 17.7.2014
Adresa: Hospodárska 3616 71, 917 01 Trnava Slovenská republika
Jméno: Milan Branda 4.9.2012 - 17.7.2014
Adresa: Husova 415, Holice 534 01
Jméno: Ing František Řádek 17.7.2014 - 24.10.2014
Adresa: Pakoměřická 774, Hovorčovice 250 64
Jméno: Ing Milan Branda 17.7.2014 - 24.10.2014
Adresa: Husova 415, Holice 534 01
Jméno: Ing Vojtěch Hrubý 17.7.2014 - 24.10.2014
Adresa: Paderlíkova 508, Nučice 252 16
Jméno: Ing. František Pálka 17.7.2014 - 16.10.2017
Adresa: 21. dubna 981, Valtice 691 42
Jméno: Ing. Vojtěch Hrubý 24.10.2014 - 16.10.2017
Adresa: Paderlíkova 508, Nučice 252 16
Jméno: Ing. Radek Hrdina 16.10.2017 - 19.11.2018
Adresa: Nová 941/5, Hustopeče 693 01
Jméno: Ing. František Řádek 24.10.2014 - 9.1.2019
Adresa: Pakoměřická 774, Hovorčovice 250 64
Jméno: Ing. Milan Branda 24.10.2014 - 9.1.2019
Adresa: Husova 415, Holice 534 01
Jméno: Ing. František Pálka 16.10.2017 - 9.1.2019
Adresa: 21. dubna 981, Valtice 691 42

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Vladislav Veselý MBA
Člen statutárního orgánu: Ing. Jindřich Škoda
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Návrat
Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Záveský Ph.D.
Člen statutárního orgánu: Mgr. František Řezáč

Vlastníci firmy GUMOTEX, akciová společnost IČO: 16355407

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 96 391 100 Kč 100% 24.10.2016
zakladni 155 709 000 Kč 100% 1.9.2007 - 24.10.2016
zakladni 191 642 000 Kč 100% 10.8.2007 - 1.9.2007
zakladni 598 880 000 Kč - 20.10.1997 - 10.8.2007
zakladni 598 880 000 Kč - 13.11.1992 - 20.10.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 260 Kč 370 735 24.10.2016
Kmenové akcie na jméno 260 Kč 598 880 11.10.2016 - 24.10.2016
Kmenové akcie na jméno 260 Kč 598 880 1.9.2007 - 11.10.2016
Kmenové akcie na jméno 320 Kč 598 880 10.8.2007 - 1.9.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 598 880 16.8.2006 - 10.8.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 598 880 22.7.2005 - 16.8.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 598 880 15.2.1994 - 22.7.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 598 880 7.5.1993 - 15.2.1994

Sbírka Listin GUMOTEX, akciová společnost IČO: 16355407

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 413/SL 78 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 29.4.2015 1.9.2015 3.9.2015 54
B 413/SL 77 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 1.7.2015 29.7.2015 3.8.2015 4
B 413/SL 76 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.2015 29.7.2015 3.8.2015 15
B 413/SL 75 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 19.6.2015 29.7.2015 3.8.2015 4
B 413/SL 74 notářský zápis [NZ 716/2015] rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 19.6.2015 29.7.2015 3.8.2015 42
B 413/SL 73 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 9.7.2015 14.7.2015 21
B 413/SL 71 ostatní výpis ze zápisu č. 6/2014 ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 1.7.2014 16.7.2014 22.8.2014 1
B 413/SL 70 notářský zápis stanovy, NZ 831/2014 Krajský soud v Brně 20.6.2014 16.7.2014 22.8.2014 64
B 413/SL 69 ostatní usnesení z mimořádného zasedání představenstva Krajský soud v Brně 20.1.2014 16.7.2014 22.8.2014 1
B 413/SL 68 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 30.4.2014 29.4.2014 2.5.2014 51
B 413/SL 67 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 31.5.2013 15.7.2013 22.7.2013 3
B 413/SL 66 výroční zpráva 2012 Krajský soud v Brně 21.3.2013 30.4.2013 3.5.2013 49
B 413/SL 65 notářský zápis sml.o prodeji části podniku, NZ 1043/2012 Krajský soud v Brně 1.10.2012 17.10.2012 25.10.2012 73
B 413/SL 64 ostatní rozh. představenstva Krajský soud v Brně 25.9.2012 15.10.2012 17.10.2012 1
B 413/SL 63 ostatní - zápis o rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 2.12.2011 27.8.2012 31.8.2012 2
B 413/SL 62 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 27.6.2012 15.8.2012 23.8.2012 5
B 413/SL 61 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 1.12.2011 15.8.2012 23.8.2012 4
B 413/SL 60 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 24.6.2011 15.8.2012 23.8.2012 5
B 413/SL 59 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 24.4.2012 1.8.2012 22.8.2012 51
B 413/SL 58 podpisové vzory + ČP - 7x Krajský soud v Brně 11.8.2011 12.10.2011 8
B 413/SL 57 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 4.5.2011 25.7.2011 51
B 413/SL 56 smlouva o prodeji/převodu části podniku Krajský soud v Brně 15.12.2010 3.2.2011 30
B 413/SL 55 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 28.5.2010 23.11.2010 50
B 413/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.5.2010 26.5.2010 21
B 413/SL 53 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 145/10 Krajský soud v Brně 5.5.2010 26.5.2010 61
B 413/SL 52 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 30.4.2009 9.6.2009 54
B 413/SL 51 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 5.3.2009 24.3.2009 1
B 413/SL 50 ostatní -výsledky hlasování Krajský soud v Brně 5.2.2009 24.3.2009 2
B 413/SL 49 ostatní -rozhod.,změna vedoucího Krajský soud v Brně 16.12.2008 24.3.2009 1
B 413/SL 48 ostatní -záp. o rozhod. předst. Krajský soud v Brně 16.12.2008 24.3.2009 1
B 413/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.8.2008 30.10.2008 21
B 413/SL 46 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 657/08 Krajský soud v Brně 21.8.2008 30.10.2008 32
B 413/SL 45 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 501/08 Krajský soud v Brně 15.5.2008 30.10.2008 36
B 413/SL 44 ostatní -záp. o rozhod. předst. Krajský soud v Brně 1.9.2008 19.9.2008 1
B 413/SL 43 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 29.4.2008 25.6.2008 66
B 413/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.2.2008 19.3.2008 21
B 413/SL 41 notářský zápis -NZ 181/2008-rozh.mim. VH Krajský soud v Brně 15.2.2008 19.3.2008 26
B 413/SL 40 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.6.2007 18.9.2007 2
B 413/SL 39 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.6.2007 18.9.2007 2
B 413/SL 38 stanovy společnosti - po sloučení Krajský soud v Brně 25.6.2007 18.9.2007 21
B 413/SL 37 notářský zápis - sml. o fúzi sl., NZ 640/2007 Krajský soud v Brně 25.6.2007 18.9.2007 29
B 413/SL 36 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 639/2007 Krajský soud v Brně 25.6.2007 18.9.2007 34
B 413/SL 35 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 638/2007 Krajský soud v Brně 25.6.2007 18.9.2007 27
B 413/SL 34 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 637/2007 Krajský soud v Brně 25.6.2007 18.9.2007 50
B 413/SL 33 zpráva auditora - ověř.zah.bil. k 1.1.07 GUM. Krajský soud v Brně 21.6.2007 18.9.2007 31
B 413/SL 32 zpráva auditora - schv. ÚZ 06 MATRICIDA a.s. Krajský soud v Brně 21.5.2007 18.9.2007 7
B 413/SL 31 zpráva auditora - schv. ÚZ 06 C.H.G. s.r.o. Krajský soud v Brně 21.5.2007 18.9.2007 22
B 413/SL 30 zpráva auditora - schv. ÚZ 06 GUMOTEX, a.s. Krajský soud v Brně 21.5.2007 18.9.2007 17
B 413/SL 29 zpráva auditora - schv. ÚZ 06 GTX Holding, a.s Krajský soud v Brně 21.5.2007 18.9.2007 11
B 413/SL 28 posudek znalce č. 799-39/07 Krajský soud v Brně 6.4.2007 18.9.2007 28
B 413/SL 27 posudek znalce č. 798-38/07 Krajský soud v Brně 6.4.2007 18.9.2007 32
B 413/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2007 6.9.2007 21
B 413/SL 25 notářský zápis -NZ 643/2007 Krajský soud v Brně 25.6.2007 6.9.2007 36
B 413/SL 24 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 20.6.2007 8.8.2007 54
B 413/SL 23 ostatní - návrh sml.o rozděl. odštěp. Krajský soud v Brně 22.5.2007 23.5.2007 18
B 413/SL 22 ostatní - návrh sml.o fúzi Krajský soud v Brně 22.5.2007 23.5.2007 12
B 413/SL 21 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 15.2.2007 13
B 413/SL 20 notářský zápis -NZ 327/2006 Krajský soud v Brně 20.12.2006 15.2.2007 22
B 413/SL 19 notářský zápis -NZ 29/2007-stanovy Krajský soud v Brně 30.1.2007 15.2.2007 23
B 413/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.6.2006 23.8.2006 20
B 413/SL 17 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 24.4.2006 3.5.2006 60
B 413/SL 16 výroční zpráva - 2004 Krajský soud v Brně 29.4.2005 26.9.2005 61
B 413/SL 15 notářský zápis - znalecký posudek, NZ 268/05 Krajský soud v Brně 1.8.2005 11.8.2005 121
B 413/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.6.2005 11.8.2005 20
B 413/SL 13 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 303/05 Krajský soud v Brně 24.6.2005 11.8.2005 8
B 413/SL 12 notářský zápis -NZ 98/2005-osvědčení Krajský soud v Brně 24.3.2005 25.7.2005 17
B 413/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.6.2004 12.10.2004 20
B 413/SL 10 notářský zápis -osvědčení Krajský soud v Brně 4.6.2004 12.10.2004 10
B 413/SL 9 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 30.4.2004 11.8.2004 62
B 413/SL 8 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 30.4.2003 22.7.2003 59
B 413/SL 7 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 12.8.2002 23.4.2003 2
B 413/SL 6 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 31.5.2002 23.4.2003 8
B 413/SL 5 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 28.4.2002 8.8.2002 46
B 413/SL 4 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Brně 21.2.2001 29.3.2001 69
B 413/SL 3 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Brně 7.3.2000 19.4.2000 26
B 413/SL 2 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 21.6.1999 30.6.1999 28
B 413/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 28.5.1997 24.2.1998 29

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení GUMOTEX, akciová společnost


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu GUMOTEX, akciová společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.