Granit Tower a.s. Praha IČO: 47115866

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Granit Tower a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 47115866.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Granit Tower a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 12 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej , Ubytovací služby a další.

Základní údaje o Granit Tower a.s. IČO: 47115866

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 9.12.1992
Spisová značka: B 1800
IČO: 47115866
Obchodní firma: Granit Tower a.s.
Právní forma: Akciová společnost 9.12.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 9.12.1992
Počet členů statutárního orgánu: 1 11.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 11.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.6.2014
Jediný akcionář v působnosti VH rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Důvod zvýšení ? snížení závazků společnosti jejich započtením a tím posílení finanční stability společnosti a dále získání disponibilních peněžních zdrojů pro další financování provozu společnosti. 2. Zvýšení základního kapitálu ? základní kapitál se zvyšuje o částku 1.675.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmdesát pět tisíc korun českých) z výše 2.325.000,- Kč na 4.000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba, obchodovatelnost a emisní kurs upisovaných akcií: - počet: 335 kusů (slovy: tři sta třicet pět kusů) - jmenovitá hodnota jedné: 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - druh: kmenové - forma: na majitele - podoba: listinná - obchodovatelnost: akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované - emisní kurs: 1,5 4. Upisovatel, místo, lhůta pro upisování akcií, podrobnosti týkající se emisního kursu - Upisovatel: jediný akcionář využívá svého přednostního práva a upíše veškeré nové akcie, tj. 335 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč, kmenové, na majitele, listinné, a to peněžitým vkladem (započtením pohledávek). - Místo: akcie budou upsány uzavřením smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák., mezi jediným akcionářem a společností v sídle advokáta JUDr. Vlastimila Vondráčka, V Jámě 5/699, Praha 1, II. schodiště, IV. patro v pracovní dny v době od 10 do 15 hod. - Lhůta pro upsání nových akcií: Společnost je povinna do 3 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři na jeho adresu uvedenou v obchodním rejstříku návrh smlouvy podle § 204 od st. 5 obch. zák. a k jejímu uzavření mu poskytne lhůtu 15 souvislých pracovních dnů, počínající dnem doručení návrhu. Upisování akcií v tomto případě je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návr hu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Emisní kurs každé nové upisované akcie je určen na 1,5 a upisovatel za akcie uhradí částku 2.512.500,- Kč, takže obdrží akcie ve jmenovité hodnotě 1.675.000,- Kč a částka nad jmenovitou hodnotu upisovaných akcií tvoří emisní ážio ve výši 837.500,- Kč. 5. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu: Připouští se, aby proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií celkem ve výši 2.512.500,- Kč (slovy: dva miliony pět set dvanáct tisíc korun českých) byla započtena pohledávka jediného akcionáře, obch. spol. Bohemia Trade Managem ent, s.r.o. ve výši 2.512.500,- Kč (slovy: dva miliony pět set dvanáct tisíc korun českých), vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 31. ledna 2005, smlouvy o půjčce ze dne 23.května 2005, smlouvy o půjčce ze dne 25. října 2005 a smlouvy o půjčce ze d ne 15. června 2006 uzavřených mezi Společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem (vyjádření auditora k existenci pohledávek je přílohou k tomuto notářskému zápisu). Splacení emisního kursu bude provedeno smlouvou o započtení pohledávek, uzavřenou mezi Společností a upisovatelem. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy upisovatel ? jediný akcionář upsal akcie. 6. Společnost je povinna emitovat nové akcie do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvat jediného akcionáře doporučeným dopisem zaslaným na jeho adresu známou z obchodního rejstříku, aby je převzal ve lhůtě alespoň p atnácti souvislých pracovních dnů po datu emise po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod. na adrese sídla společnosti. 5.12.2007 - 18.3.2008
Jediný akcionář dle § 190 Obch. Z. v působnosti valné hromady dne 24.6.2002 rozhodl o snížení základního kapitálu: 1. rozsah snížení: snižuje se základní kapitál o 61.374.950,- Kč (slovy: šedesát jedna milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc devět set padesát korun českých), tj. ze současných 63.700.000,- Kč (slovy: šedesát tři milionů sedm set tisíc korun českých) na 2.325.050,- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet pět tisíc padesát korun českých). 2. jedinému akcionáři nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto žádné plnění 3. částka 61.374.950,- Kč představující výši snížení základního kapitálu bude použita na úhradu č á s t i neuhrazené ztráty společnosti minulých let, která k 31.12.2001 činila 69.215.958,- Kč a je v účetnictví společnosti evidována na účtu č. 429- neuhrazená ztráta minulých let 4. důvod snížení : úhrada části ztráty společnosti minulých let dle předcházejícího bodu 3 5. společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie (zatímní listy k dnešnímu dni nejsou emitovány) 6. jediný akcionář neuzavřel do dnešního dne se společností žádnou smlouvu, podle níž by společnost mohla nakládat s vlastními akciemi a použít je ke snížení základního kapitálu 7. způsob snížení: snížením jmenovité hodnoty akcií stejným poměrem dle čl. 11 odst. 2 stanov společnosti (znění ze dne 17.12.2001, tj. jmenovitá hodnota každé akcie 100.000,- Kč se snižuje o 96.350,- Kč na 3.650,- Kč 4.9.2002 - 4.2.2009
Valná hromada společnostikonaná dne 18.5.2000 rozhodla o zvýšení základního jmění úpisem nových akcií splacených nepeněžitým vkladem pro zlepšení finanční situace společnosti. 1. Rozsah zvýšení je o 62.700.000,- Kč bez možnosti úpisu nad tuto částku 2. Způsob zvýšení - úpisem nových akcií s vyloučením přednostního práva akcionářů z důležitých důvodů, bez výzvy k upisování předem určeným zájemcem, a to nepeněžitým vkladem. Nepeněžitým vkladem je dle § 59 odst.7 obchod.zák. pohledávka v celkové nominální výši 62.700.000,- Kč, kterou má obchodní společnost Bohemia Travel Management, s.r.o. se sídlem Opletalova 57, Praha 1, IČO: 60203731, jakožto věřitel vůči obchodní společnosti E.F.&O. a.s. Jediným určitým zájemcem je tedy obchodní společnost Bohemia Travel Management, s.r.o. Tuto pohledávku společnosti E.F.&O. a.s. písemně uznala jako svůj závazek v písemném prohlášení dle § 323 obchod.zák. dne 3.4.2000 a toto písemné prohlášení s ověřenými podpisy bude přiloženo k návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku jako příloha. 3. Budou upsány tyto nové akcie: druh: kmenové podoba: listinné forma: na majitele počet: 627 kusů 4. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,- Kč 5. Navrhovaná výše emisního kursu: emisní kurs se shoduje s nominální hodnotou 6. Práva spojená s novými akciemi: nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti 7. Lhůta a místo pro upsání a splacení nových akcií: - lhůta začíná běžet od doručení usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti v obchodním rejstříku a trvá 10 dnů - místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Praha 5, Peroutkova 531 - nepeněžitý vklad musí být splacen v den úpisu akcií v sídle společnosti v Praze 5, Peroutkova 531 ve výše uvedené lhůtě. 20.6.2001 - 4.2.2009
Jednotlivý zakladatelé splatí celé základní jmění těmito peněžitými vklady a v těchto poměrech k celkovému základnímu jmění: JUDr.Ladislav Eret .............Kčs 330.000,- tj. 33% JUDr.Zdeňka Falková ............Kčs 330.000,- tj. 33% Dr.Pavel Klykorka ..............Kčs 340.000,- tj. 34% 9.12.1992 - 14.3.1994
Základní jmění je splaceno ve výši 30%, tj. Kčs 300.000,-. 9.12.1992 - 14.3.1994
Údaje o založení akciové společnosti : Zakladatelská smlouva byla založena dne 17.11.1992 těmito zakladateli: JUDr.Ladislav Eret, Praha 4, Benkova 1699, JUDr.Zdeňka Falková, Praha 4, V pláni 31/50, Dr.Pavel Klykorka, Praha 4, Dolanského 1389. 9.12.1992 - 4.2.2009

Aktuální kontaktní údaje Granit Tower a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47115866
Obchodní firma: Granit Tower a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 30.11.1992
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47115866
Firma: Granit Tower a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.12.1992

Kontakty na Granit Tower a.s. IČO: 47115866

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: V jámě 699/5 , Praha 110 00 20.2.2019
Sídlo: V jámě 699/1 , Praha 110 00 10.1.2017 - 20.2.2019
Sídlo: Plaská 622/3 , Praha 150 00 20.2.2012 - 10.1.2017
Sídlo: Peroutkova 531/81 , Praha 158 00 27.4.2010 - 20.2.2012
Sídlo: Peroutkova 531/81 , Praha 158 00 2.8.1993 - 27.4.2010
Sídlo: V pláni 50/31 , Praha 142 00 9.12.1992 - 2.8.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: V jámě 699/1, Praha 110 00

Obory činností Granit Tower a.s. IČO: 47115866

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 23.4.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.4.2010
směnárenská činnost 23.4.2010 - 27.3.2012
Hostinská činnost 4.2.2009 - 23.4.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.2.2009 - 23.4.2010
- ekonomické a organizační poradenství 17.3.2000 - 4.2.2009
- pronájem nemovitostí včetně služeb souvisejících 17.3.2000 - 4.2.2009
- směnárenská činnost 17.3.2000 - 23.4.2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.12.1992 - 4.2.2009
- hostinská činnost 9.12.1992 - 4.2.2009
- činnost cestovní kanceláře 9.12.1992 - 4.2.2009
- ubytovací služby 9.12.1992 - 4.2.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.11.1992

Živnost č. 2 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1992
Zánik oprávnění: 24.3.1995
Konec oprávnění: 24.3.1995

Živnost č. 5 Činnost cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1992
Zánik oprávnění: 24.3.1995
Konec oprávnění: 24.3.1995

Živnost č. 6 Směnárny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1994
Zánik oprávnění: 12.1.1996
Konec oprávnění: 12.1.1996

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.6.1995
Zánik oprávnění: 24.10.2014

Živnost č. 8 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 pronájem nemovitostí včetně služeb souvisejících

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 ekonomické a organizační poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.9.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Developerská činnost
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

Vedení firmy Granit Tower a.s. IČO: 47115866

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně jediný člen představenstva. 11.6.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo jednotliví členové představenstva samostatně. 16.2.2005 - 11.6.2014
Jménem společnosti jednají vždy společně nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva. 9.12.1992 - 16.2.2005
Jméno: Ing. Zdeněk Kořínek 11.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2012
Adresa: Šumavská 1096/11, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Ladislav Eret 9.12.1992 - 2.8.1993
Funkce: Představenstvo
Adresa: Benkova 1699/7, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Zdeňka Falková 9.12.1992 - 10.8.1994
Adresa: V pláni 50/31, Praha 142 00
Jméno: Dr. Pavel Klykorka 9.12.1992 - 28.5.1996
Adresa: Dolanského 1389 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Pavel Vachalec 2.8.1993 - 28.5.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Cuřínova 585/4, Praha 142 00
Jméno: PhDr. Ivo Zapletal 10.8.1994 - 28.5.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kopřivnická 612, Praha 199 00
Jméno: Dr. Pavel Klykorka 28.5.1996 - 30.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Modletická 1389/3, Praha 149 00
Jméno: Pavel Hurda 28.5.1996 - 30.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Balbínova 192/14, Praha 120 00
Jméno: PhDr. Ivo Zapletal 28.5.1996 - 30.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 138, Jedomělice 273 78
Jméno: Zdeněk Šimůnek 30.3.1998 - 20.6.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Žandovská 309/3, Praha 190 00
Jméno: Miroslav Vacek 20.6.2001 - 3.5.2002
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Budečská 1228/36, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Otto Novotný 30.3.1998 - 16.2.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 27.6.2004
Ve funkci: do 27.6.2004
Adresa: Mostecká 243 , 118 00 Praha 1 Česká republika
Jméno: ing. Petr Galík 30.3.1998 - 16.2.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 27.6.2004
Ve funkci: do 27.6.2004
Adresa: Fibichova 1586/11, Praha 130 00
Jméno: PhDr. Miloš Drkal 3.5.2002 - 16.2.2005
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Milevská 1120/34, Praha 140 00
Jméno: PhDr. Miloš Drkal 16.2.2005 - 23.4.2010
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Milevská 1120/34, Praha 140 00
Jméno: PhDr. Miloš Drkal 23.4.2010 - 23.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2001 do 27.6.2004
Adresa: Milevská 1120/34, Praha 140 00
Jméno: PhDr. Miloš Drkal 23.4.2010 - 23.4.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2004 do 25.1.2005
Ve funkci: od 27.6.2004 do 25.1.2005
Adresa: Milevská 1120/34, Praha 140 00
Jméno: PhDr. Miloš Drkal 23.4.2010 - 23.4.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.1.2005 do 10.1.2008
Ve funkci: od 25.1.2005 do 10.1.2008
Adresa: Milevská 1120/34, Praha 140 00
Jméno: PhDr. Miloš Drkal 23.4.2010 - 20.2.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.1.2008 do 3.2.2012
Ve funkci: od 10.1.2008 do 3.2.2012
Adresa: Milevská 1120/34, Praha 140 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kořínek 20.2.2012 - 11.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2012
Adresa: Šumavská 1096/11, Praha 120 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Šárka Červená 9.12.1992 - 2.8.1993
Adresa: Dolanského 1388 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Daniela Filipová 9.12.1992 - 14.3.1994
Adresa: Na sádce 1746/7, Praha 149 00
Jméno: Miloš Březina 9.12.1992 - 14.3.1994
Adresa: Mikulova 1578/10, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Ladislav Eret 2.8.1993 - 14.3.1994
Funkce: Člen
Adresa: Benkova 1699/7, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Josef Vokroj 14.3.1994 - 10.10.1995
Adresa: Pod strání 2221/20, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Miroslav Dufek 14.3.1994 - 10.10.1995
Adresa: Klikorkova 2126, Kladno 272 01
Jméno: Jaroslav Soukup 14.3.1994 - 30.3.1998
Adresa: V Hájích 183/52, Praha 149 00
Jméno: Miroslav Vacek 10.10.1995 - 30.3.1998
Adresa: Budečská 1228/36, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Josef Havlůj 10.10.1995 - 30.3.1998
Adresa: ul. Mládí , 155 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Pavel Hurda 30.3.1998 - 16.2.2005
Funkce: Předseda
Trvání členství: do 27.6.2004
Ve funkci: do 27.6.2004
Adresa: U lip 482, Praha 155 31
Jméno: ing. Leoš Kmoníček 30.3.1998 - 13.4.2005
Ve funkci: do 31.1.2005
Adresa: Maroldova 1321, Úvaly 250 82
Jméno: ing. Petr Střihavka 30.3.1998 - 13.4.2005
Ve funkci: do 31.1.2005
Adresa: 117, Bruzovice 739 36
Jméno: JUDr. Otto Novotný 16.2.2005 - 27.11.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2004 do 2.7.2007
Ve funkci: od 27.6.2004 do 2.7.2007
Adresa: Národní 59/30, Praha 110 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kořínek 13.4.2005 - 23.4.2010
Trvání členství: od 31.1.2005 do 10.1.2008
Ve funkci: od 31.1.2005 do 10.1.2008
Adresa: Šumavská 1096/11, Praha 120 00
Jméno: PhDr. Hendrich Breuer 13.4.2005 - 23.4.2010
Trvání členství: od 31.1.2005 do 10.1.2008
Ve funkci: od 31.1.2005 do 10.1.2008
Adresa: Mladenovova 3230/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kořínek 23.4.2010 - 20.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2008 do 3.2.2012
Adresa: Šumavská 1096/11, Praha 120 00
Jméno: PhDr. Hendrich Breuer 23.4.2010 - 20.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2008 do 3.2.2012
Adresa: Mladenovova 3230/1, Praha 143 00
Jméno: JUDr. Petr Januj 27.11.2007 - 2.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2007 do 10.11.2010
Ve funkci: od 19.11.2007 do 10.11.2010
Adresa: Kunešova 2648/8, Praha 130 00
Jméno: Andrea Drkalová 20.2.2012 - 5.6.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2012 do 16.5.2012
Adresa: Na Košíku 475/2, Praha 102 00
Jméno: PhDr. Miloš Drkal 20.2.2012 - 11.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2012
Ve funkci: od 3.2.2012
Adresa: Milevská 1120/34, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Petr Januj 2.5.2012 - 11.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.11.2010 do 30.5.2014
Adresa: Kunešova 2648/8, Praha 130 00
Jméno: Martin Urban 5.6.2012 - 11.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2012 do 30.5.2014
Adresa: Humpolecká 556/24, Praha 140 00
Jméno: PhDr. Miloš Drkal 11.6.2014 - 17.10.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2012 do 1.10.2016
Ve funkci: od 3.2.2012 do 1.10.2016
Adresa: Na Košíku 475/2, Praha 102 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Kořínek

Vlastníci firmy Granit Tower a.s. IČO: 47115866

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 000 000 Kč 100% 27.3.2012
zakladni 4 000 050 Kč 100% 18.3.2008 - 27.3.2012
zakladni 2 325 050 Kč 100% 12.3.2003 - 18.3.2008
zakladni 63 700 000 Kč 100% 3.5.2002 - 12.3.2003
zakladni 1 000 000 Kč - 9.12.1992 - 3.5.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 30 11.6.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 30 27.3.2012 - 11.6.2014
Kmenové akcie na majitele 50 Kč 80 001 27.4.2010 - 27.3.2012
Kmenové akcie na majitele 5 000 Kč 335 18.3.2008 - 27.4.2010
Kmenové akcie na majitele 3 650 Kč 637 12.3.2003 - 27.4.2010
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 637 3.5.2002 - 12.3.2003
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 9.12.1992 - 3.5.2002

Sbírka Listin Granit Tower a.s. IČO: 47115866

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1800/SL 54 notářský zápis NZ 551/2014 Městský soud v Praze 30.5.2014 6.6.2014 18.6.2014 20
B 1800/SL 53 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 15.1.2014 22.1.2014 3
B 1800/SL 52 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 15.1.2014 22.1.2014 7
B 1800/SL 51 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 15.1.2014 22.1.2014 10
B 1800/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.10.2012 11.10.2012 21
B 1800/SL 48 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 3.2.2012 7.3.2012 1
B 1800/SL 47 notářský zápis NZ 85/2012 Městský soud v Praze 25.1.2012 7.3.2012 5
B 1800/SL 46 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.1.2012 25.1.2012 3
B 1800/SL 45 výroční zpráva r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.1.2012 25.1.2012 7
B 1800/SL 44 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.1.2012 25.1.2012 10
B 1800/SL 43 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 19.8.2010 20.8.2010 8
B 1800/SL 42 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 19.8.2010 20.8.2010 3
B 1800/SL 41 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 19.8.2010 20.8.2010 7
B 1800/SL 39 ostatní rozh.jediného akcionáře 2x Městský soud v Praze 20.4.2010 28.4.2010 6.5.2010 2
B 1800/SL 38 notářský zápis NZ 273/2010 Městský soud v Praze 19.3.2010 28.4.2010 6.5.2010 6
B 1800/SL 37 účetní závěrka r.2008 příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 12.8.2009 14.8.2009 5
B 1800/SL 36 účetní závěrka r.2008 VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 12.8.2009 14.8.2009 2
B 1800/SL 35 účetní závěrka r.2008 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 12.8.2009 14.8.2009 2
B 1800/SL 34 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.8.2009 14.8.2009 3
B 1800/SL 33 výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.8.2009 14.8.2009 7
B 1800/SL 32 výroční zpráva r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.9.2008 30.9.2008 7
B 1800/SL 31 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2007 Městský soud v Praze 3.4.2008 25.9.2008 30.9.2008 3
B 1800/SL 30 účetní závěrka 2007 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 25.9.2008 30.9.2008 5
B 1800/SL 29 účetní závěrka 2007 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 25.9.2008 30.9.2008 4
B 1800/SL 28 účetní závěrka 2007 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 25.9.2008 30.9.2008 4
B 1800/SL 27 notářský zápis NZ 870/2007+ příl. Městský soud v Praze 27.11.2007 5.12.2007 7
B 1800/SL 26 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 19.11.2007 5.12.2007 1
B 1800/SL 25 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 8.8.2007 3
B 1800/SL 24 účetní závěrka r.2006 příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 8.8.2007 5
B 1800/SL 23 účetní závěrka r.2006 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 8.8.2007 2
B 1800/SL 22 účetní závěrka r.2006 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 8.8.2007 4
B 1800/SL 21 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 8.8.2007 7
B 1800/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 31.8.2006 5.9.2006 0
B 1800/SL 19 výroční zpráva r.2004+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 28.7.2005 2.8.2005 21
B 1800/SL 17 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.1.2005 18.4.2005 21.4.2005 0
B 1800/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 5.1.2005 21.2.2005 18
B 1800/SL 15 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2004 3.2.2005 21.2.2005 1
B 1800/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 13.10.2004 14.10.2004 0
B 1800/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 3.11.2003 3.11.2003 0
B 1800/SL 10 účetní závěrka r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 5.2.2003 5.2.2003 0
B 1800/SL 5 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2001 Městský soud v Praze 28.3.2002 29.3.2002 29.3.2002 0
B 1800/SL 9 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 29.6.2001 28.3.2002 0
B 1800/SL 8 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 29.6.2001 28.3.2002 0
B 1800/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ395/01 Městský soud v Praze 17.12.2001 14.1.2002 21.3.2002 0
B 1800/SL 3 účetní závěrka - rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 29.1.2002 6.3.2002 0
B 1800/SL 2 notářský zápis -NZ148/2000 Městský soud v Praze 18.5.2000 26.6.2001 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Granit Tower a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Granit Tower a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.