GRAND PRINC MEDIA, a.s. Praha IČO: 26952025

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu GRAND PRINC MEDIA, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26952025.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem GRAND PRINC MEDIA, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Vydavatelské a nakladatelské činnosti a Reklamní činnost a marketing .

Základní údaje o GRAND PRINC MEDIA, a.s. IČO: 26952025

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2018
Spisová značka: B 3606
IČO: 26952025
Obchodní firma: GRAND PRINC MEDIA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.1.2005
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.1.2005
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 7.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.3.2014 - 5.8.2015
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti, rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Pro posílení stability a finanční situace společnosti a realizace nových projektů se zvyšuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 2.200.000,-Kč (slovy: dva miliony dvěstě tisíc korun českých) o částku 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), tedy na celkovou částku 6.200.000,-Kč (slovy: šest milionů dvěstě tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného konkrétního zájemce, jímž je jediný akcionář, tj. obchodní společnosti GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597 /174, PSČ: 130 00, IČ: 261 91 784, s vyloučením přednostního práva k upsání nových akcií dle ust. § 204a odst. 5, obch.zák. v důležitém zájmu společnosti, spočívající v nutnosti posílení finanční situace společnosti z důvodu realizace nových projektů. Upi sování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 6.200.000,-Kč (slovy: šest milionů dvěstě tisíc korun českých) se nepřipouští. 2. Jediný akcionář obchodní společnost GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ: 130 00, IČ: 261 91 784, se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v důležitém zájmu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obch.zá k. 3. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) bude kryt emisí nových akcií. Emisní kurs jedné nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie 100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) a bu de splacen upisovatelem v penězích. Emisní kurz všech nově emitovaných akcií na zvýšení základního kapitálu tedy činí 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). 4. Základní kapitál se zvyšuje v celém rozsahu upsáním celkem 40 (slovy: čtyřiceti) kusy nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) v listinné podobě (dále jen "nové akcie"). V zhledem k tomu, že jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdal, nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány předem určeným zájemcem ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obch.zák., jímž je jediný akcionář, tj . obchodní společností GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, IČ: 261 91 784. S nově emitovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. 5. Emisní kurs nových 40 (slovy: čtyřiceti) akcií je jediný akcionář povinen upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodn ího zákoníku, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je stanovena lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno předložit jedinému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák.. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo jediného akcionáře , tj. Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ: 130 00. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. 6. Celý emisní kurz upsaný akcií, tj. 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií, a to na zvláštní účet tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet př ipsána nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku. 7. Jediný akcionář souhlasí se započtením pohledávky věřitele GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, IČ: 261 91 784, ve výši celkem 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) vůči společnosti, a to pohledávek na zaplacení kup ní ceny a ceny za dílo vzniklé ze smlouvy o dílo a ze smlouvy kupní, a to: 1. pohledávka na kupní cenu za papír GBB 11/08 ve výši 184 850,35 Kč (slovy: jedno sto osmdesát čtyři tisíc osm set padesát korun českých a třicet pět haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O998856 splatná dne 25.09.2008; 2. pohledávka na kupní cenu za papír GBB 12/08 ve výši 184 850,09 Kč (slovy: jedno sto osmdesát čtyři tisíc osm set padesát korun českých a devět setin haléře) vyúčtovaná dokladem číslo O998918 splatná dne 14.10.2008; 3. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB 13/08 ve výši 139 023,00 Kč (slovy: jedno sto třicet devět tisíc dvacet tři korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O9981009 splatná dne 14.11.2008; 4. pohledávka na kupní cenu za papír GBB 13/08 ve výši 156 191,14 Kč (slovy: jedno sto padesát šest tisíc sto devadesát jedna korun českých a čtrnáct haléřů) vyučtovaná dokladem číslo O9981010 sepsaná dne 14.11.2008; 5. pohledávka na kupní cenu za papír GBB 16/08 ve výši 156 191,14 Kč (slovy: jedno sto padesát šest tisíc sto devadesát jedna korun českých a čtrnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000021 splatná dne 21.01.2009; 6. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 12/08 ve výši 77 725,59 Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc sedm set dvacet pět korun českých a padesát devět haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000020 splatná dne 22.01.2009; 7. pohledávka na cenu za dílo za tisk obálky GRB 1/09 ve výši 51 592,00 Kč (slovy: padesát jedna tisíc pět set devadesát dva korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000148 splatná dne 25.02.2009; 8. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 2/09 ve výši 119 344,18 Kč (slovy: jedno sto devatenáct tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000214 splatná dne 19.03.2009; pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 4/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000341 splatná dne 29.04.2009; 9. pohledávka na cenu za dílo za výrobu plakátů GBB, GRB ve výši 17 493,00 Kč (slovy: sedmnáct tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000361 splatná dne 13.05.2009; 10. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č.5/09 ve výši 145 845,70 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc osm set čtyřicet pět korun českých a sedmdesát haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000390 splatná dne 25.06.2009; 11. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 5/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000440 splatná dne 04.06.2009; 12. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 6/09 ve výši 123 824,86 Kč (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc osm set dvacet čtyři korun českých a osmdesát šest haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000454 splatná dne 11.06.2009; 13. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 6/09 ve výši 145 845,70 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc osm set čtyřicet pět korun českých a sedmdesát haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000455 splatná dne 11.06.2009; 14. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 7/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000527 splatná dne 01.07.2009; 15. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 6/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000529 splatná dne 01.07.2009; 16. pohledávka na cenu za dílo za grafické zpracování GRB č. 7/09 ve výši 30 369,00 Kč (slovy: třicet tisíc tři sta šedesát devět korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000536 splatná dne 06.07.2009; 17. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 8/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000590 splatná dne 22.07.2009; 18. pohledávka na cenu za dílo za tisk obálky GRB č. 8/09 ve výši 40 222,00 Kč (slovy: čtyřicet tisíc dvě stě dvacet dva korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000614 splatná dne 25.07.2009; 19. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 7-8/09 ve výši 78 890,84 Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc osm set devadesát korun českých a osmdesát čtyři haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000621 splatná dne 05.08.2009; 20. pohledávka na cenu za dílo za tisk GBB č. 7-8/09 ve výši 93 459,03 Kč (slovy: devadesát tři tisíc čtyři sta padesát devět korun českých a tři setiny haléře) vyúčtovaná dokladem číslo O99000622 splatná dne 05.08.2009; 21. pohledávka na cenu za dílo za tisk obálky GBB č. 7-8/09 ve výši 22 705,00 Kč (slovy: dvacet dva tisíc sedm set pět korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000623 splatná dne 05.08.2009; 22. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 9/09 ve výši 142 406,11 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta šest korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000626 splatná dne 06.08.2009; 23. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 9/09 ve výši 160 222,55 Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc dvě stě dvacet dva korun českých a padesát pět haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000627 splatná dne 06.08.2009; 24. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č.9/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000775 splatná dne 24.09.2009; 25. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 11/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000776 splatná dne 24.09.2009; 26. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 12/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000873 splatná dne 19.10.2009; 27. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 10/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000890 splatná dne 27.10.2009; 28. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 13/09 ve výši 123 163,81 Kč (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc sto šedesát tři korun českých a osmdesát jedna haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000916 splatná dne 06.11.2009; 29. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 13/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000917 splatná dne 06.11.2009; 30. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 14/09 ve výši 125 088,04 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc osmdesát osm korun českých a čtyři setiny haléře) vyúčtovaná dokladem číslo O99001000 splatná dne 04.01.2010; 31. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 11/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001002 splatná dne 26.11.2009; 32. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 14/09 ve výši 120 210,12 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc dvě stě deset korun českých a dvanáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001003 splatná dne 26.11.2009; 33. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 15/09 ve výši 125 088,04 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc osmdesát osm korun českých a čtyři setiny haléře) vyúčtované dokladem číslo O99001074 splatná dne 16.12.2009; 34. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 15/09 ve výši 120 210,12 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc dvě stě deset korun českých a dvanáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001075 splatná dne 16.12.2009; 35. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č.12/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001104 splatná dne 24.12.2009; 36. pohledávka na cenu za dílo za tisk obálky GBB č. 12/2009 ve výši 22 705,00 Kč (slovy: dvacet dva tisíc sedm set pět korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99001154 splatná dne 14.01.2010; 37. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 16/09 ve výši 107 325,85 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc tři sta dvacet pět korun českých a osmdesát pět haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001158 splatná dne 14.01.2010. Existence výše uvedených pohledávek č. 1 až č. 38 je potvrzena potvrzením auditora Ing. Karla Cejpka ze dne 31.12.2009. Tyto pohledávky pak budou započteny proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Důvodem navrhovaného započtení je sníže ní rozsahu závazků společnosti vůči akcionáři a vzájemnost pohledávek. K uzavření smlouvy o započtení pohledávky mezi společností GRAND PRINC a.s. se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, IČ: 261 91 784 a společností je stanovena lhůta 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávky. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o započtení pohledávky obchodní společnosti GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, IČ: 261 91 784 do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání akcií. 9.3.2010 - 6.4.2010

Aktuální kontaktní údaje GRAND PRINC MEDIA, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26952025
Obchodní firma: GRAND PRINC MEDIA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 5.1.2005
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26952025
Firma: GRAND PRINC MEDIA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.1.2005

Kontakty na GRAND PRINC MEDIA, a.s. IČO: 26952025

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Chudenická 1057/34 , Praha 102 00 21.3.2019
Sídlo: U Divadla 784 , Pardubice 530 02 9.3.2018 - 21.3.2019
Sídlo: Jankovcova 1345/61 , Praha 170 00 5.8.2015 - 9.3.2018
Sídlo: Na dlážděnce 348/42 , Praha 182 00 27.8.2013 - 5.8.2015
Sídlo: Roháčova 188/37 , Praha 130 00 23.8.2011 - 27.8.2013
Sídlo: Čechyňská 23 , 602 00 Brno Česká republika
5.1.2005 - 5.1.2005
Sídlo: Čechyňská 365/23 , Brno 602 00 5.1.2005 - 23.8.2011

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jankovcova 1345/61, Praha 170 00

Obory činností GRAND PRINC MEDIA, a.s. IČO: 26952025

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti 5.1.2005 - 25.2.2010
reklamní činnost a marketing 5.1.2005 - 25.2.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Jankovcova 1345/61 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1010459406
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 19.8.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Křenová 409/52 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1004966326
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 23.1.2012

Živnost č. 2 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.1.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění

Vedení firmy GRAND PRINC MEDIA, a.s. IČO: 26952025

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. 21.3.2019
Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. 5.8.2015 - 21.3.2019
Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech. Společnost přitom zastupuje vždy předseda představenstva samostatně. Pokud má společnost jediného akcionáře, může mít představenstvo jednoho člena, který v takovém případě zastupuje společnost s amostatně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že kobchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Pokud má společnost jediného akcionáře, má představenstvo jednoho člena, který jménem společnosti jedná samostatně. 7.3.2014 - 5.8.2015
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti navenek jedná představenstvo tak, že ve všech záležitostech jednají jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Pokud má společnost jediného akcionáře, má představenstvo jednoho člena, který jménem společnosti jedná samostatně. 14.2.2008 - 7.3.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti navenek jedná představenstvo tak, že ve všech záležitostech jednají jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 5.1.2005 - 14.2.2008
Jméno: Ing. Jiří Minařík 21.3.2019
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: od 21.3.2019
Ve funkci: od 21.3.2019
Adresa: Janáčkova 300/5, Ústí nad Labem 400 07
Jméno: Mgr. Marcela Strohmaierová 5.1.2005 - 30.11.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2005 do 24.8.2006
Adresa: Běchorská 2229/15, Praha 193 00
Jméno: Petr Horáček DiS. 5.1.2005 - 14.2.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.1.2005 do 19.12.2007
Ve funkci: od 5.1.2005 do 19.12.2007
Adresa: Prchalova 119, Radonice 250 73
Jméno: Tomáš Pavelka 5.1.2005 - 14.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2005 do 19.12.2007
Adresa: Žitenická 1531, Čáslav 286 01
Jméno: Jana Zachovalová 30.11.2006 - 14.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.8.2006 do 19.12.2007
Adresa: Spojovací 2005/9, Brno 616 00
Jméno: Petr Horáček DiS. 14.2.2008 - 9.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2007 do 25.1.2010
Adresa: Prchalova 119, Radonice 250 73
Jméno: Vladimír Blecha 9.3.2010 - 2.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.1.2010 do 8.9.2010
Adresa: Věžická 2715/12, Praha 193 00
Jméno: David Mikula 2.11.2010 - 23.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.9.2010 do 9.8.2011
Adresa: Bryksova 763/46, Praha 198 00
Jméno: David Mikula 18.9.2012 - 29.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012
Ve funkci: od 7.9.2012
Adresa: Bryksova 763/46, Praha 198 00
Jméno: Tomáš Bělohradský 23.8.2011 - 5.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.8.2011 do 5.8.2015
Ve funkci: do 5.8.2015
Adresa: Zelenohorská 513/3, Praha 181 00
Jméno: Michal Pařízek 18.9.2012 - 5.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012 do 15.5.2015
Ve funkci: do 15.5.2015
Adresa: Gercenova 931/17, Praha 102 00
Jméno: David Mikula 29.8.2013 - 5.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012 do 5.8.2015
Ve funkci: od 7.9.2012 do 5.8.2015
Adresa: Marty Krásové 923/7, Praha 196 00
Jméno: David Mikula 5.8.2015 - 15.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.8.2015 do 31.3.2017
Ve funkci: od 5.8.2015 do 31.3.2017
Adresa: Marty Krásové 923/7, Praha 196 00
Jméno: Milan Zavadil 15.11.2017 - 25.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2017
Adresa: Okružní 162, Spojil 530 02
Jméno: Milan Zavadil 25.10.2018 - 21.3.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2017 do 21.3.2019
Ve funkci: do 21.3.2019
Adresa: Okružní 181, Spojil 530 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Petra Ebertová 5.1.2005 - 30.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.1.2005 do 24.8.2006
Adresa: Bryksova 762/44, Praha 198 00
Jméno: Jitka Kubíčková DiS. 5.1.2005 - 14.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.1.2005 do 5.1.2006
Adresa: Bryksova 763/46, Praha 198 00
Jméno: David Mikula 5.1.2005 - 14.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.1.2005 do 5.1.2006
Adresa: Bryksova 763/46, Praha 198 00
Jméno: Eva Jadrná 30.11.2006 - 14.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.8.2006 do 19.12.2007
Adresa: Zikova 2115/26, Brno 628 00
Jméno: Jitka Mikulová DiS. 14.2.2008 - 9.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2007 do 25.1.2010
Adresa: Bryksova 763/46, Praha 198 00
Jméno: David Mikula 14.2.2008 - 9.3.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2007 do 25.1.2010
Adresa: Bryksova 763/46, Praha 198 00
Jméno: Eva Jadrná 14.2.2008 - 2.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2007 do 25.10.2010
Adresa: Zikova 2115/26, Brno 628 00
Jméno: Jana Smutná 9.3.2010 - 9.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2010 do 21.10.2011
Adresa: J.Fajmonové 2231 , 628 00 Brno Česká republika
Jméno: Jiří Kaplan 4.3.2011 - 9.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.1.2011 do 21.10.2011
Adresa: Zemědělská 90/19, Brno 613 00
Jméno: Zdeněk Malík 9.1.2012 - 18.9.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.10.2011 do 7.9.2012
Ve funkci: od 21.10.2011 do 7.9.2012
Adresa: Pecháčkova 1288/6, Praha 150 00
Jméno: Irena Dosedlová 9.3.2010 - 5.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2010 do 5.8.2015
Ve funkci: do 5.8.2015
Adresa: Rosická 315/7, Popůvky 664 41
Jméno: Martin Moravec 9.1.2012 - 5.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.10.2011 do 5.8.2015
Ve funkci: do 5.8.2015
Adresa: Nad Obcí 264, Nová Ves 250 63
Jméno: Vladimír Peták 18.9.2012 - 5.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2012 do 5.8.2015
Ve funkci: od 7.9.2012 do 5.8.2015
Adresa: Koněvova 1814/146, Praha 130 00
Jméno: Adam Fairaisl 5.8.2015 - 15.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2015 do 31.3.2017
Ve funkci: od 5.8.2015 do 31.3.2017
Adresa: Chýnovská 93, Libčice nad Vltavou 252 66
Jméno: Petr Michnáč 15.11.2017 - 21.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2017 do 21.3.2019
Ve funkci: do 21.3.2019
Adresa: U Parku 1506/4, Karviná 733 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Bc. Milan Zavadil

Vlastníci firmy GRAND PRINC MEDIA, a.s. IČO: 26952025

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 6 200 000 Kč 100% 6.4.2010
zakladni 2 200 000 Kč 100% 5.1.2005 - 6.4.2010

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 62 7.3.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 62 6.4.2010 - 7.3.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 22 5.1.2005 - 6.4.2010

Sbírka Listin GRAND PRINC MEDIA, a.s. IČO: 26952025

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 17624/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 82/2014 Městský soud v Praze 3.3.2014 5.3.2014 18.3.2014 10
B 17624/SL 23 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 7.9.2012 11.9.2012 24.9.2012 1
B 17624/SL 22 ostatní rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 21.11.2011 24.1.2012 2
B 17624/SL 21 podpisové vzory jednatele Městský soud v Praze 31.8.2011 2
B 17624/SL 20 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 220/11 Městský soud v Praze 9.8.2011 31.8.2011 9
B 17624/SL 19 účetní závěrka 2010 Městský soud v Praze 2.5.2011 15.7.2011 12
B 17624/SL 18 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 30.4.2010 15.7.2011 7
B 17624/SL 17 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 1.4.2009 15.7.2011 7
B 17624/SL 16 účetní závěrka 2007 Městský soud v Praze 27.3.2008 15.7.2011 7
B 17624/SL 15 účetní závěrka 2006 Městský soud v Praze 3.4.2007 15.7.2011 7
B 17624/SL 14 ostatní - zápis o rozh. jedin. akcion. Městský soud v Praze 14.1.2011 10.3.2011 1
B 17624/SL 13 podpisové vzory člena představenstva Městský soud v Praze 8.11.2010 1
B 17624/SL 12 ostatní - zápis o rozh. jedin. akcion. Městský soud v Praze 25.10.2010 8.11.2010 1
B 17624/SL 11 ostatní - zápis o rozh. jedin. akcion. Městský soud v Praze 8.9.2010 8.11.2010 1
B 17624/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.4.2010 19.4.2010 12
B 17624/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.3.2010 1
B 17624/SL 8 notářský zápis - rozh.jedin.akc., NZ 14/2010 Městský soud v Praze 12.2.2010 11.3.2010 6
B 17624/SL 7 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 17.12.2007 21.2.2008 1
B 17624/SL 6 notářský zápis - rozh. VH, NZ 1266/07 Městský soud v Praze 19.12.2007 21.2.2008 5
B 17624/SL 5 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 24.8.2006 5.12.2006 2
B 17624/SL 4 ostatní -rozhod. jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.8.2006 5.12.2006 2
B 17624/SL 3 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 24.8.2006 5.12.2006 4
B 17624/SL 1 notářský zápis -NZ 214/2004-zakl. ,.listina Městský soud v Praze 8.12.2004 12.1.2005 19
B 17624/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 3

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení GRAND PRINC MEDIA, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu GRAND PRINC MEDIA, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.