GEMAX INVEST a.s. Pozlovice IČO: 25558137

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu GEMAX INVEST a.s., která sídlí v obci Pozlovice a bylo jí přiděleno IČO 25558137.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem GEMAX INVEST a.s. se sídlem v obci Pozlovice byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zastavárny , Vedení účetnictví a další.

Základní údaje o GEMAX INVEST a.s. IČO: 25558137

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 19.3.1999
Spisová značka: B 2925
IČO: 25558137
Obchodní firma: GEMAX INVEST a.s.
Právní forma: Akciová společnost 19.3.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 19.3.1999
Valná hromada Společnosti dne 4.7.2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1.základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; 2.na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) (dále též jen Akcie); 3.všechny Akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je pan Jason Fitzgerald, datum narození 22.11.1975, bytem Irsko, Limerick, Castletroy, Hazelwood 13A, kterému bude nabídnuto k úpisu všec h 8 (slovy: osm) kusů Akcií; 4.upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinými osobami než výše uvedeným určeným zájemcem se nepřipouští; Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK); 5.upisovací lhůta pro úpis Akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí 30 (slovy: třicet) dní ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; předem určený zájemce upisuje Akcie na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost je správní rada Společnosti povinna doručit předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro předem určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Akcií s úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné; 6.výše emisního kursu každé jedné upisované Akcie je rovna její jmenovité hodnotě, tedy 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem; 7.předem určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných Akcií nejpozději do patnácti pracovních dnů ode dne upsání Akcií na účet Společnosti č. 163099631/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s; 4.8.2016 - 4.8.2016
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 27.12.2001 o zvýšení základního kapitálu. Valná hromada zvyšuje základní kapitál akciové společnosti GEMAX INVEST a.s. ze stávající částky 30.500.000,-- Kč (slovy: třicet miliónů pět set tisíc korun českých) na celkovou částku 60.500.000,-- Kč (slovy: šedesát miliónů pět set tisíc korun českých), tedy o částku 30.000.000,-- Kč (třicet miliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je posílení stability a zlepšení finanční situace pro realizaci záměrů společnosti. Akcie budou vydány jako kmenové v listinné podobě, znějící na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) každé z nich, v počtu 60 kusů. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je vyloučeno ze zákona, jelikož se akcie upisují nepeněžitými vklady. Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to MUDr. Tomášem Krčmářem, r.č. 570926/1635, bytem Želazného 2, Ostrava - Muglinov v počtu 30 kusů akcií v jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) jedna akcie, celkem tedy 15.000.000,- Kč (patnáct miliónů korun českých) a paní Lucií Tomaiovou, r.č. 765213/5513, bytem Havanská 776/2, Ostrava - Poruba v počtu 30 kusů akcií v jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) jedna akcie, celkem tedy 15.000.000,-- Kč (patnáct miliónů korun českých). Předem určení zájemci upíší akcie na zvýšení základního kapitálu ve smlouvě o upsání akcií ve lhůtě do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty k upisování nových akcií předem určenými zájemci je dne doručení návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům. Den doručení návrhu smlouvy na upsání nových akcií předem určeným zájemcům je dnem oznámení počátku lhůty k upisování předem určenými zájemci. Lhůta pro upisování akcií je 20 (dvacet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a místem pro úpis akcií je kancelář společnosti na adrese Hotel Palace a.s., 28. října 59, Ostrava 1, 702 00. Návrh smlouvy o upsání akcií je společnost povinna předem určeným zájemcům doručit do 20 (dvaceti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisované akcie činí 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu předem určenými zájemci je 30 (třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií a místem pro splacení nepeněžitého vkladu je místo, v němž se nacházejí nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkadu, a to předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1) obchodního zákoníku a současným předáním nemovitosti. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti, a to pozemky parcela č. St. 755/4, St. 756, St. 757, St. 758, St. 2238, St. 2239, St. 871/1, 871/2 a 884/2 a dále budovy bez č.p. na pacelách St. 755/1, St. 756, St. 757, St. 758, St. 2238 a St. 2239 v k.ú. Přívoz, okres Ostrava - město a budova č.p. 1134 na parcele 9/3 v k.ú. Valašské Meziříčí - Město, okres Vsetín. Tyto nemovitosti byly oceněny společným znaleckým posudkem ze dne 20.11.2001 zapsaným ve znaleckém deníku pod číslem 1036/2001, zpracovaným soudem ustanoveným znalcem Doc. Ing. Jiřím Vítkem, bytem Puchmajerova 9, Ostrava 1 a pod číslem 37/2001, zpracovaným soudem ustanoveným znalcem Ing. Marií Novákovou, bytem Fr. Hajdy 32, Ostrava - Hrabůvka, částkou ve výši 34.386.780,00 Kč (třicet čtyři miliónů tři sta osmdesát šest tisíc sedm set osmdesát korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 60 (šedesát) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) každá akcie. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány předem určeným zájemcům (upisovatelům) jako protiplnění ve výši 4.386.780,-- Kč (čtyři milióny tři sta osmdesát šest tisíc sedm set osmdesát korun českých), je společnost povinna vyplatit upisovatelům ve lhůtě do 1 (jednoho) roku od zápisu vkladu vlastnictví k předmětným nemovitostem ve prospěch společnosti, a to MUDr. Tomáši Krčmářovi ve výši 2.237.073,-- Kč (dva milióny dvě stě třicet sedm tisíc sedmdesát tři korun českých) a paní Lucii Tomaiové ve výši 2.149.707,-- Kč (dva milióny jedno sto čtyřicet devět tisíc sedm set sedm korun českých). 23.8.2002 - 21.11.2002
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 5.6.2000. 28.8.2000 - 23.8.2002

Aktuální kontaktní údaje GEMAX INVEST a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25558137
Obchodní firma: GEMAX INVEST a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Luhačovice
Vznik první živnosti: 19.3.1999
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25558137
Firma: GEMAX INVEST a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Pozlovice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.3.1999

Kontakty na GEMAX INVEST a.s. IČO: 25558137

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 337 , Pozlovice 763 26 4.8.2016
Sídlo: 337 , Pozlovice 763 26 14.11.2011 - 4.8.2016
Sídlo: 337 , Pozlovice 763 26 23.8.2002 - 14.11.2011
Sídlo: 92 , Březová 763 15 28.8.2000 - 23.8.2002
Sídlo: Hornoveská 51 , Fryšták 763 16 19.3.1999 - 28.8.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností GEMAX INVEST a.s. IČO: 25558137

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.6.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.3.1999 - 9.6.2011
zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 19.3.1999 - 9.6.2011
pronájem a leasing movitých věcí 19.3.1999 - 9.6.2011
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 19.3.1999 - 9.6.2011
vedení účetnictví 19.3.1999 - 9.6.2011
zastavárny 19.3.1999 - 9.6.2011
factoring a forfaiting 19.3.1999 - 9.6.2011
činnost ekonomických a organizačních poradců 19.3.1999 - 9.6.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.3.1999

Živnost č. 2 Zastavárny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.1999
Zánik oprávnění: 28.2.2001

Živnost č. 4 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.1999
Zánik oprávnění: 21.8.2001

Živnost č. 5 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Factoring a forfaiting

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a leasing movitých věcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy GEMAX INVEST a.s. IČO: 25558137

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 30.9.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že za společnost jednají a podepisují všichni členové představenstva společně. 27.10.2011 - 30.9.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 19.3.1999 - 27.10.2011
Jméno: Jiří Beneš 13.12.2017
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 9.9.2014
Adresa: Bílovecká 69/48, Ostrava 721 00
Jméno: Konštantín Jakubec 19.3.1999 - 12.1.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Očovská 3715/11, Hodonín 695 01
Jméno: Richard Banát 19.3.1999 - 28.8.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Javorová 3728/5, Hodonín 695 01
Jméno: Julie Šurková 19.3.1999 - 28.8.2000
Funkce: členka představenstva
Adresa: Očovská 3714/13, Hodonín 695 01
Jméno: Jan Nitsche 12.1.2000 - 28.8.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Tyršova 1761/14, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jana Seidlerová 28.8.2000 - 6.2.2006
Funkce: předsedkyně představenstva
Trvání členství: do 23.11.2005
Ve funkci: do 23.11.2005
Adresa: Výškovická 2545/58, Ostrava 700 30
Jméno: Jaroslav Marek 28.8.2000 - 6.2.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 23.11.2005
Ve funkci: do 23.11.2005
Adresa: Nádražní 2785/9, Ostrava 702 00
Jméno: David Tomai 28.8.2000 - 6.2.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 23.11.2005
Ve funkci: do 23.11.2005
Adresa: Cholevova 1446/5, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jana Seidlerová 6.2.2006 - 9.6.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.11.2005 do 30.11.2010
Ve funkci: od 23.11.2005 do 30.11.2010
Adresa: Výškovická 2545/58, Ostrava 700 30
Jméno: Dalibor Hrbáč 6.2.2006 - 9.6.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.11.2005 do 30.11.2010
Ve funkci: od 23.11.2005 do 30.11.2010
Adresa: Bohumíra Četyny 953 , 700 30 Ostava-město Česká republika
Jméno: David Tomai 6.2.2006 - 9.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.11.2005 do 30.11.2010
Ve funkci: od 23.11.2005 do 30.11.2010
Adresa: Nálepkova 972/1, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Jana Seidlerová 9.6.2011 - 11.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.11.2010
Ve funkci: od 30.11.2010
Adresa: Výškovická 2545/58, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Vladimíra Bittnerová 9.6.2011 - 30.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.11.2010
Ve funkci: od 30.11.2010 do 30.9.2014
Adresa: Klegova 1440/21, Ostrava 700 30
Jméno: Vladimír Křtěn 9.6.2011 - 30.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.11.2010
Ve funkci: do 30.9.2014
Adresa: Cholevova 1472/39, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jana Seidlerová 11.5.2014 - 30.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.11.2010
Ve funkci: od 30.11.2010 do 30.9.2014
Adresa: Koncová 702/25, Ostrava 700 30
Jméno: Jiří Beneš 30.9.2014 - 4.8.2016
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 9.9.2014
Adresa: Bílovecká 69/48, Ostrava 721 00
Jméno: Jiří Beneš 4.8.2016 - 13.12.2017
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 9.9.2014
Adresa: Bílovecká 69/48, Ostrava 721 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Otto Dobrý 19.3.1999 - 28.8.2000
Funkce: předseda
Adresa: Hornoveská 51, Fryšták 763 16
Jméno: Jana Dobrá 19.3.1999 - 28.8.2000
Funkce: členka
Adresa: Hornoveská 51, Fryšták 763 16
Jméno: Ing. Otto Dobrý 19.3.1999 - 28.8.2000
Funkce: člen
Adresa: Dělnická 818, Vizovice 763 12
Jméno: Mgr. Taťána Krčmářová 28.8.2000 - 18.5.2002
Funkce: členka
Ve funkci: do 22.10.2001
Adresa: Hornická 1437/36, Hlučín 748 01
Jméno: Jana Křížková 28.8.2000 - 6.2.2006
Funkce: předsedkyně
Trvání členství: do 23.11.2005
Ve funkci: do 23.11.2005
Adresa: Francouzská 6022/1, Ostrava 708 00
Jméno: MUDr. Tomáš Krčmář 28.8.2000 - 6.2.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 23.11.2005
Ve funkci: do 23.11.2005
Adresa: Želazného 729/2, Ostrava 712 00
Jméno: Ing. Vu Thanh Luan 18.5.2002 - 6.2.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 23.11.2005
Ve funkci: od 22.10.2001 do 23.11.2005
Adresa: Skorkovského 1810/18, Brno 636 00
Jméno: Jana Křížková 6.2.2006 - 27.10.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2005 do 23.2.2011
Ve funkci: od 23.11.2005 do 23.2.2011
Adresa: Podroužkova 1676/61, Ostrava 708 00
Jméno: MUDr. Tomáš Krčmář 6.2.2006 - 27.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2005 do 23.2.2011
Adresa: Americká 517/7, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Taťána Krčmářová 6.2.2006 - 27.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2005 do 23.2.2011
Adresa: Hornická 1437/36, Hlučín 748 01
Jméno: MUDr. Tomáš Krčmář 27.10.2011 - 30.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2011 do 30.9.2014
Ve funkci: od 18.7.2011 do 30.9.2014
Adresa: Americká 517/7, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Vít Rybář 27.10.2011 - 30.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2011 do 30.9.2014
Ve funkci: do 30.9.2014
Adresa: Hornická 1429/20, Hlučín 748 01
Jméno: Mgr. Martin Brudný 27.10.2011 - 30.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2011 do 30.9.2014
Ve funkci: do 30.9.2014
Adresa: Datyňská 372/3, Havířov 736 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Stanislav Moric 28.8.2012 - 30.9.2014
Adresa: Na bělidle 293/32, Praha 150 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jiří Beneš

Vlastníci firmy GEMAX INVEST a.s. IČO: 25558137

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 64 500 000 Kč - 4.8.2016
zakladni 60 500 000 Kč - 21.11.2002 - 4.8.2016
zakladni 30 500 000 Kč - 19.3.1999 - 21.11.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 129 4.8.2016
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 121 30.9.2014 - 4.8.2016
Akcie na majitele 500 000 Kč 121 21.11.2002 - 30.9.2014
Akcie na majitele 500 000 Kč 61 19.3.1999 - 21.11.2002

Sbírka Listin GEMAX INVEST a.s. IČO: 25558137

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2925/SL 56 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 30.6.2015 27.8.2015 2.9.2015 4
B 2925/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.9.2014 20.10.2014 2.12.2014 12
B 2925/SL 53 notářský zápis rozhod. VH, stanovy, NZ 2181/2014 Krajský soud v Brně 9.9.2014 25.9.2014 30.10.2014 18
B 2925/SL 52 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 18.7.2012 7.9.2012 1
B 2925/SL 51 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 1024/11 Krajský soud v Brně 13.7.2011 1.11.2011 7
B 2925/SL 50 insolvenční rozhodnutí -řízení s e zastavuje Krajský soud v Brně 1.7.2011 16.8.2011 2
B 2925/SL 49 insolvenční rozhodnutí -zahájení řízení Krajský soud v Brně 21.6.2011 22.6.2011 1
B 2925/SL 48 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.6.2011 14.6.2011 3
B 2925/SL 47 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 30.11.2010 14.6.2011 1
B 2925/SL 46 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 30.11.2010 14.6.2011 3
B 2925/SL 45 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 31.3.2010 29.7.2010 8
B 2925/SL 44 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 29.6.2010 29.7.2010 7
B 2925/SL 43 účetní závěrka - výkaz 2009 Krajský soud v Brně 29.6.2010 29.7.2010 1
B 2925/SL 42 účetní závěrka - rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 29.6.2010 29.7.2010 1
B 2925/SL 41 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 31.3.2009 29.7.2010 8
B 2925/SL 40 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 28.7.2010 29.7.2010 8
B 2925/SL 39 účetní závěrka - výkaz 2008 Krajský soud v Brně 28.7.2010 29.7.2010 6
B 2925/SL 38 účetní závěrka - rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 28.7.2010 29.7.2010 8
B 2925/SL 37 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 21.5.2008 29.7.2010 7
B 2925/SL 36 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 21.5.2008 29.7.2010 1
B 2925/SL 35 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 21.5.2008 29.7.2010 1
B 2925/SL 34 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 26.5.2008 29.7.2010 8
B 2925/SL 33 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 25.6.2007 29.7.2010 7
B 2925/SL 32 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 2.7.2007 29.7.2010 1
B 2925/SL 31 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 2.7.2007 29.7.2010 1
B 2925/SL 30 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 29.3.2007 29.7.2010 8
B 2925/SL 29 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 12.2.2007 1.3.2007 4
B 2925/SL 28 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 29.6.2006 1.3.2007 20
B 2925/SL 27 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 20.6.2005 1.3.2007 4
B 2925/SL 26 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 16.5.2005 1.3.2007 24
B 2925/SL 25 notářský zápis -NZ 1189/2005-osvědčení Krajský soud v Brně 23.11.2005 7.2.2006 6
B 2925/SL 24 ostatní -zápis ze zas. čl. doz. rady Krajský soud v Brně 23.11.2005 7.2.2006 4
B 2925/SL 23 ostatní -zápis ze zas. čl. předst. Krajský soud v Brně 23.11.2005 7.2.2006 2
B 2925/SL 22 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 23.11.2005 7.2.2006 6
B 2925/SL 21 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 26.4.2004 1.7.2004 48
B 2925/SL 20 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 17.5.2003 18.7.2003 52
B 2925/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.11.2002 20.12.2002 28
B 2925/SL 18 ostatní - sml o upsání akcií Krajský soud v Brně 17.9.2002 19.12.2002 6
B 2925/SL 17 ostatní - prohl. o nepeněž. vkladu Krajský soud v Brně 17.9.2002 19.12.2002 4
B 2925/SL 16 ostatní - předávací protokol Krajský soud v Brně 17.9.2002 19.12.2002 4
B 2925/SL 15 posudek znalce - č.1036 a 37/2001 Krajský soud v Brně 20.11.2001 19.12.2002 43
B 2925/SL 14 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 27.12.2001 23.9.2002 90
B 2925/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.12.2001 23.9.2002 29
B 2925/SL 12 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 3.1.2002 23.9.2002 2
B 2925/SL 9 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 24.6.2002 30.8.2002 29
B 2925/SL 11 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 20.5.2002 30.8.2002 47
B 2925/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.6.2002 30.8.2002 28
B 2925/SL 8 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 2.4.2001 26.8.2002 30
B 2925/SL 7 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 9.3.2000 19.4.2000 15
B 2925/SL 6 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 10.3.2000 19.4.2000 10
B 2925/SL 5 posudek znalce - č. 1517-83/99 Krajský soud v Brně 9.3.1999 7.4.1999 54
B 2925/SL 4 posudek znalce - č. 977-54/99 Krajský soud v Brně 15.3.1999 7.4.1999 43
B 2925/SL 3 posudek znalce - č. 1525-91/99 Krajský soud v Brně 12.3.1999 7.4.1999 44
B 2925/SL 2 posudek znalce - č. 256/44/98 Krajský soud v Brně 8.12.1998 7.4.1999 68
B 2925/SL 1 notářský zápis - ZS, stanovy Krajský soud v Brně 11.3.1999 7.4.1999 33

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení GEMAX INVEST a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu GEMAX INVEST a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.