GBI Investments CZ, a.s. Brno IČO: 60197269

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu GBI Investments CZ, a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 60197269.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem GBI Investments CZ, a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,vyloučeného z.č. 455/91 Sb.,a jeho příl. a další.

Základní údaje o GBI Investments CZ, a.s. IČO: 60197269

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 10.8.2010
Spisová značka: B 6195
IČO: 60197269
Obchodní firma: GBI Investments CZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.5.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 27.5.1994
Krajský soud Brno, vydal dne 29.6.2016 usnesení č.j. 18 cm 95/2013, /PM nabylo 23.7.2016/, kterým ustanovil společnosti členy dozorčí rady. 23.7.2016
Zápis členů představenstva byl proveden na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.2.2014, č.j. 1 Cm 19/2014-18, které nabylo právní moci dne 11.3.2014. 11.3.2014
Mimořádná valná hromada společnosti GBI INvestments CZ a.s. v likvidaci přijala dne 13.03.2008 usnesení tohoto obsahu: I. Základní kapitál se snižuje z dosavadní hodnoty 4.450.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta padesát milionů korun českých) o částku ve výši 4.447.997.500,- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta čtyřicet sedm milionů devět set devadesát sedm tisíc pět set korun českých), a to poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosi na základní kapitál ve výši 2.002.500,- Kč (slovy: dva miliony dva tisíce pět set korun českých). II. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty společnosti a optimalizace výše základního kapitálu společnosti, když v průběhu likvidace již nadále není vyššího základního kapitálu zapotřebí. III. Snížení základního kapitálu společnosti se provádí poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti, a to tak, že: a) jmenovitá hodnota všech akcií společnosti označených jako série A se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu každé této akcie ve výši 0,45 Kč (slovy: čtyřicet pět halé řů); b) jmenovitá hodnota všech akcií společnosti označených jako série B se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se snižuje na novou hodnotu každé akcie ve výši 450,- Kč (slovy: čtyři sta padesát korun čes kých); c) jmenovitá hodnota všech akcií společnosti označených jako série C se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu každé této akcie ve výši 45.000,- Kč (slovy: č tyřicet pět tisíc korun českých) IV. Částka odpovídající částce ve výši 4.447.997.500,- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta čtyřicet sedm milionů devět set devadesát sedm tisíc pět set korun českých), o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude společností: a) v její částce ve výši 4.195.557.448,49 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto devadesát pět milionů pět set padesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun a čtyřicet devět haléřů) použita na uhrazení neuhrazené ztráty společnosti minulých let; b) v její části ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) použita na zvýšení zákonného rezervního fondu; a c) v její části ve výši 182.440.051,51 Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc padesát jedna korun českých padesát jedna haléřů) v souladu s podmínkami stanovenými obchodním zákoníkem rozdělena mezi akcionáře společnosti v poměr u jejich podílů na základním kapitálu společnosti, jakožto plnění z důvodu snížení základního kapitálu společnosti. Plnění z důvodu snížení základního kapitálu bude vypláceno v závislosti na výši disponibilních peněžních prostředků společnosti získávaných zpeněžováním majetku společnosti v průběhu likvidace, nejpozději však bude vyplaceno do jednoho(1) roku od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V. Akcionáři společnosti předloží společnosti ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcie společnosti v jejich majetku, a to za účelem jejich výměny za nové akcie společnosti anebo vyznačení sníž ení jejich jmenovité hodnoty. 7.11.2008 - 20.4.2009
Společnost byla zrušena s likvidací rozhodnutím minořádné valné hromady o zrušení společnosti s likvidací podle § 187 odst. 1 písm. i) obchodního zákoníku ze dne 8. října 2007. Společnost vstoupila do likvidace ke dni 8. října 2007. 31.10.2007 - 28.7.2010
Stanovy: Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnou hromadou společnosti dne 1.6.2001 ve znění přijatých valnou hromadou společnosti dne 26.9.2001 a 28.6.2002. 21.10.2002 - 28.7.2010
Podoba akcií: 1000 ks v listinné podobě, série A 149 ks v listinné podobě, série B 43 ks v listinné podobě, série C 6.5.2002
Usnesení o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada společnosti konaná dne 1.6.2001 přijala na svém zasedání následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 17.10.2001 - 6.5.2002
a) Základní kapitál obchodní společnosti DB Invest, a.s. se zvyšuje z částky 150.000.000,-Kč (slovy:jedno sto padesát milionů korun českých), o částku 4.300.000.000,-Kč (slovy:čtyři miliardy čtyřistapadesát milionů korun českých), na celkovou částku ve výši 4.450.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta padesát milionů korun českých), 17.10.2001 - 6.5.2002
b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 4.300.000.000,-Kč (slovy:čtyři miliardy tři sta milionů korun českých) se nepřipouští, 17.10.2001 - 6.5.2002
c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 4.300.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta milionů korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na majitele, vydány v listinné podobě, v počtu 43 kusů, 17.10.2001 - 6.5.2002
d) Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisním kursem a bude činit 100.000.000,-Kč (slovy:jedno sto milionů korun českých), 17.10.2001 - 6.5.2002
e) Přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je vyloučeno. Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je záměr nabídnout úpis akcií určitému akcionáři, majícímu pohledávku za obchodní společností DB Invest, a.s., a tedy oddlužení společnosti za účelem posílení finanční situace společnosti, neboť společnost nedisponuje prostředky k úhradě pohledávky, 17.10.2001 - 6.5.2002
f) Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, při současném vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů. Tímto určitým zájemcem je osoba, která se prokáže jako oprávněná osoba - věřitel - obchodní společnosti DB Invest, a.s. z pohledávky, která vznikla obchodní společnosti Naviga Holding B.V. vůči obchodní společnosti DB. Invest, a.s., jako dlužníkovi, z titulu náhrady škody vzniklé v roce 2000, a která byla přiznána pravomocným v rozhodčím řízení ve Vídni rozhodcem, Dr. Fridrichem Schwankem. Tato pohledávka je, dle "Zprávy představenstva" ze dne 30.5.2001 evidovaná v účetnictví této společnosti a nebyla ke dni rozhodnutí valné hromady uhrazena. Pokud nebud úpis nových akcií proveden přímo původním věřitelem ze shora popsané pohledávky, tedy obchodní společností Naviga Holding B.V., za prokázání skutečnosti, že určitý zájemce je věřitelem ze shora popsané pohledávky se považuje předložení platné a účinné smlouvy o postoupení pohledávky, spolu s potvrzením představenstva společnosti DB Invest, a.s. o tom, že mu bylo postoupení pohledávky oznámeno ve smyslu ustanovení § 526 odst.1 občanského zákoníku. Nepředložení tohoto písemného potvrzení představenstva společnosti DB Invest, a.s. při úpisu akcií má pro postupníka (jako věřitele z postoupené pohledávky) d ůsledky uvedené v § 526 odst. 1 občanského zákoníku. 17.10.2001 - 6.5.2002
g) Lhůta pro úpis nové emise akcií začne běžet ode dne právní moci usnesení, kterým bylo rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál zapsáno do Obchodního rejstříku a její délka se stanovuje na 14 dnů. Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu, je Praha 2 - Vyšehrad, K Rotundě 8, PSČ 128 00, sekretariát DB Invest, a.s., v prvním poschodí. Počátek běhu lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že společnost zašle určitému zájemci, tedy na adresu obchodní společnosti Naviga Holding B.V. nebo na adresu uvedenou v oznámení postupitele o postoupení pohledávky, oznámení o počátku běhu této lhůty, 17.10.2001 - 6.5.2002
h) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tj. za emistní kurs ve výši 100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), 17.10.2001 - 6.5.2002
i) obchodní společnost DB Invest, a.s. je povinna návrh smlouvy o upsání akcií doručit předem určenému zájemci, tedy obchodní společnosti Navigata Holding B.V. nebo určitému zájemci označeného jako postupník v oznámení postupitele o postoupení pohledávky na adresu tam uvedenou, ve lhůtě do 10 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zámeru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude současně určitému zájemci k dispozici v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o změru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, 17.10.2001 - 6.5.2002
j) Proti pohledávce obchodní společnosti DB Invest, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií se, v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 obchodního zákoníku, připouští možnost započtení vůči peněžité pohledávce za obchodní společností DB Invest, a.s. Předmětná peněžitá pohledávka vznikla obchodní společnosti Navigata Holding B.V. vůči obchodní společnosti DB Invest, a.s., z titulu náhrady škody vzniklé v roce 2000, a tato pohledávka byla přiznána pracomocným rozhodčím nálezem ze dne 12.3.2001, vydaným v rozhodčím řízení ve Vídni rozhodcem, Dr.Fridrichem Schwankem, 17.10.2001 - 6.5.2002
k) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: ve lhůtě do dvou týdnů od podpisu smlouvy o upsání akcií podepíše určitý zájemce a společnost smlouvu o započtení. Představenstvo společnosti zašle písemný návrh smlouvy o započtení určitému zájemci, který upsal akcie podpisem smlouvy o úpisu akcií. Současně bude písemný návrh dohody o započtení dán k dispozici určitému zájemci v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze. 17.10.2001 - 6.5.2002
Stanovy: Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnou hromadou společnosti dne 1.6.2001 17.10.2001 - 21.10.2002
ke dni 1.8.1997 splaceno 100% základního jmění společnosti 15.4.1998
Ke dni 17.7.1996 splaceno 30 % základního jmění společnosti. 27.3.1998
Podoba akcí: 149 ks listinné podobě, série B 1000 ks listinné podobě, série A 20.11.1996 - 6.5.2002
Ke dni 25.5.1995 splaceno 100% základního jmění společnosti. 15.12.1995 - 27.3.1998
Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo splaceno 30% zákl. jmění společnosti. 27.5.1994 - 15.12.1995

Aktuální kontaktní údaje GBI Investments CZ, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60197269
Obchodní firma: GBI Investments CZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 27.5.1994
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60197269
Firma: GBI Investments CZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27.5.1994

Kontakty na GBI Investments CZ, a.s. IČO: 60197269

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Mlýnská 326/13 , Brno 602 00 23.7.2016
Sídlo: Mlýnská 326/13 , Brno 602 00 28.7.2010 - 23.7.2016
Sídlo: Vlašimská 1876/13 , Praha 101 00 10.6.2008 - 28.7.2010
Sídlo: Jana Masaryka 252/6 , Praha 120 00 5.1.2004 - 10.6.2008
Sídlo: K rotundě 82/8 , Praha 128 00 17.10.2001 - 5.1.2004
Sídlo: Belgická 196/38 , Praha 120 00 19.10.1999 - 17.10.2001
Sídlo: Na bojišti 1469/26 , Praha 120 00 15.4.1998 - 19.10.1999
Sídlo: Sokolská 1882/4 , Praha 120 00 27.5.1994 - 15.4.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Mlýnská 326/13, Brno 602 00

Obory činností GBI Investments CZ, a.s. IČO: 60197269

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.10.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.10.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.10.2002 - 6.10.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců 21.10.2002 - 6.10.2009
Factoring 21.10.2002 - 6.10.2009
Poskytování leasingu 21.10.2002 - 6.10.2009
Forfaiting 21.10.2002 - 6.10.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 21.10.2002 - 6.10.2009
Pronájem nemovitostí včetně služeb jiných než základních 21.10.2002 - 6.10.2009
Realitní kancelář 21.10.2002 - 6.10.2009
Poskytování software 21.10.2002 - 6.10.2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 21.10.2002 - 6.10.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 21.10.2002 - 6.10.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 21.10.2002 - 6.10.2009
poskytování software 24.1.2001 - 21.10.2002
Realitní kancelář 20.11.1996 - 21.10.2002
Forfaiting 20.11.1996 - 21.10.2002
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 20.11.1996 - 21.10.2002
Pronájem nemovitostí včetně poskytování služeb jiných než základních 20.11.1996 - 21.10.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců 15.12.1995 - 21.10.2002
factoring 15.12.1995 - 21.10.2002
poskytování leasingu 15.12.1995 - 21.10.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné 27.5.1994 - 21.10.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,vyloučeného z.č. 455/91 Sb.,a jeho příl.

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

 • Realitní kancelář

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Poskytování software

 • Poskytování leasingu

 • Pronájem nemovitostí včetně poskytování služeb jiných než základních

 • Forfaiting

 • Factoring

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.5.1994

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.2.2002

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,vyloučeného z.č. 455/91 Sb.,a jeho příl.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Poskytování leasingu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.11.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Factoring

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.11.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.11.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem nemovitostí včetně poskytování služeb jiných než základních

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní kancelář

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Forfaiting

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.2.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy GBI Investments CZ, a.s. IČO: 60197269

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 6.10.2009
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy dva (2) členové představenstva společně. 17.10.2001 - 6.10.2009
Jménem společnosti jedná představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva společně. 27.5.1994 - 17.10.2001
Jméno: Mgr. Martin Čepek 11.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.3.2014
Adresa: Havlíčkova 179, Čeperka 533 45
Jméno: Ing. Petr Förstl 14.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.3.2014
Ve funkci: od 11.3.2014
Adresa: U Štítu 389, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Petr Novotný 28.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2016
Adresa: U Hřiště 242, Srch 533 52
Jméno: ing. Radek Kňava 27.5.1994 - 9.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bartoňova 844, Pardubice 530 12
Jméno: ing. Petra Hrochová 9.9.1994 - 20.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Rybníčkách 163, Pardubice 533 01
Jméno: David Beran 27.5.1994 - 15.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na pískách 994/112, Praha 160 00
Jméno: ing. Alena Šmídová 20.11.1996 - 15.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Školní 120, Mikulovice 530 02
Jméno: ing. Václav Říha 27.5.1994 - 17.10.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 1.6.2001
Adresa: Palackého třída 63, Chrudim 537 01
Jméno: David Beran 15.4.1998 - 17.10.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 1.6.2001
Adresa: 42, Skalice u České Lípy 471 17
Jméno: Ing. Radek Kňava 15.4.1998 - 17.10.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ohrazenická 159, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Petr Novotný 15.4.1998 - 17.10.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: kpt. Bartoše 411, Pardubice 530 09
Jméno: ing. Petr Novotný 17.10.2001 - 6.5.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 23.6.1999
Adresa: U Hřiště 242, Srch 533 52
Jméno: Ing. Radek Kňava 17.10.2001 - 3.5.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 23.6.1999 do 31.12.2002
Adresa: Trnovská 300, Pardubice 533 53
Jméno: JUDr. Jaroslav Beránek 3.5.2003 - 19.11.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.3.2003 do 30.9.2004
Adresa: Jiráskova 1277, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Petr Novotný 6.5.2002 - 2.3.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.1999
Ve funkci: od 23.6.1999
Adresa: U Hřiště 242, Srch 533 52
Jméno: Ing. Marian Rašík 19.11.2004 - 4.7.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2004 do 27.5.2005
Adresa: Nedbalova 2411/11, Karviná 735 06
Jméno: Ing. Petr Novotný 2.3.2006 - 4.7.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.1999 do 28.2.2006
Ve funkci: od 23.6.1999 do 1.1.2006
Adresa: U Hřiště 242, Srch 533 52
Jméno: Ing. David Chour 4.7.2006 - 4.7.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2006 do 2.1.2006
Ve funkci: od 2.1.2006 do 2.1.2006
Adresa: Břetislavova 71, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. David Chour 4.7.2006 - 4.7.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.1.2006 do 28.2.2006
Ve funkci: od 2.1.2006 do 28.2.2006
Adresa: Břetislavova 71, Chrudim 537 01
Jméno: Radim Šimara 17.10.2001 - 26.7.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.6.2001 do 11.12.2006
Adresa: třída Míru 70, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Petr Novotný 4.7.2006 - 31.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.1999 do 8.10.2007
Ve funkci: od 28.2.2006 do 8.10.2007
Adresa: U Hřiště 242, Srch 533 52
Jméno: Ing. Zuzana Matoušková 15.8.2006 - 31.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2006 do 8.10.2007
Ve funkci: od 16.6.2006 do 8.10.2007
Adresa: Tyršova 705, Slatiňany 538 21
Jméno: Ing. Petr Förstl 26.7.2007 - 31.10.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 25.5.2007 do 8.10.2007
Adresa: Boženy Vikové-Kunětické 2572, Pardubice 530 02
Jméno: JUdr. Jan Žák 31.10.2007 - 31.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.10.2007
Adresa: Vysočanská 571/43, Praha 190 00
Jméno: Mgr. Roman Straka LLM 31.10.2007 - 24.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.10.2007 do 9.1.2013
Ve funkci: od 15.10.2007 do 9.1.2013
Adresa: Rostovská 318/7, Praha 101 00
Jméno: JUDr. Jan Žák 31.10.2007 - 24.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.10.2007 do 9.1.2013
Adresa: Vysočanská 571/43, Praha 190 00
Jméno: Ing. Petr Förstl 6.12.2012 - 24.1.2013
Funkce: člen přestavenstva
Trvání členství: od 19.11.2012
Adresa: U Štítu 389, Pardubice 530 03
Jméno: Petr Förstl 24.1.2013 - 30.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.11.2012 do 19.11.2013
Ve funkci: od 9.1.2013 do 19.11.2013
Adresa: U Štítu 389, Pardubice 530 03
Jméno: Martin Čepek 24.1.2013 - 11.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.1.2013 do 10.1.2014
Adresa: Havlíčkova 179, Čeperka 533 45
Jméno: Zuzana Novotná 24.1.2013 - 11.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.1.2013 do 10.1.2014
Adresa: Vaňkova 1347, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Petr Förstl 11.3.2014 - 14.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.3.2014
Adresa: U Štítu 389, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Zuzana Novotná 11.3.2014 - 28.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.3.2014 do 29.8.2014
Adresa: Vaňkova 1347, Chrudim 537 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Andrea Pichlerová 23.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.7.2016
Adresa: Májová 10 , 968 01 Nová Baňa Slovenská republika
Jméno: Marián Babiak 23.7.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.7.2016
Adresa: Rajčianska 34 , 821 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Willi Gruber 27.5.1994 - 15.12.1995
Adresa: Dukelská 523 , Pardubice-Rosice nad Labem Česká republika
Jméno: Alena Beranová 27.5.1994 - 20.11.1996
Adresa: Prodloužená 267, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Alena Šmídová 15.12.1995 - 20.11.1996
Adresa: Školní 120, Mikulovice 530 02
Jméno: Ing. Radek Kňava 20.11.1996 - 15.4.1998
Adresa: Palackého třída 1947, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Petr Novotný 20.11.1996 - 15.4.1998
Adresa: 118, Kladruby nad Labem 535 01
Jméno: Stanislava Koubová 15.4.1998 - 19.10.1999
Adresa: Erno Košťála 1001, Pardubice 530 12
Jméno: Ing. Alena Šmídová 15.4.1998 - 24.1.2001
Adresa: Školní 120, Mikulovice 530 02
Jméno: JUDr. Jaroslav Poláček 27.5.1994 - 17.10.2001
Adresa: Luďka Matury 640, Pardubice 530 12
Jméno: Ing. František Tesař 19.10.1999 - 21.10.2002
Ve funkci: od 23.6.1999 do 28.6.2002
Adresa: Lidická 367, Pardubice 530 09
Jméno: ing. Jan Doksanský 24.1.2001 - 21.10.2002
Ve funkci: od 10.7.2000 do 28.6.2002
Adresa: Labská kotlina 999/39, Hradec Králové 500 02
Jméno: JUDr. Jaroslav Poláček 17.10.2001 - 31.10.2007
Ve funkci: od 4.6.1998 do 8.10.2007
Adresa: Luďka Matury 640, Pardubice 530 12
Jméno: Ilana Martin 21.10.2002 - 31.10.2007
Ve funkci: od 28.6.2002 do 8.10.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Seven Gables, Letchmore Road, Radlett, Hertfordshire, WD7, 8HT
Jméno: Alan Martin 21.10.2002 - 31.10.2007
Ve funkci: od 28.6.2002 do 8.10.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Seven Gables, Letchmore Road, Radlett, Hertfordshire, WD7, 8HT
Jméno: Mgr. Ladislav Rychtář 31.10.2007 - 4.7.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2007 do 9.1.2012
Ve funkci: od 15.10.2007 do 9.1.2012
Adresa: sídl. 5. května 834, Bechyně 391 65
Jméno: Mgr. Zuzana Kulhánková 31.10.2007 - 4.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.10.2007 do 9.1.2012
Adresa: Jiráskova 503, Náchod 547 01

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Roman Straka LLM 31.10.2007 - 28.7.2010
Adresa: Rostovská 318/7, Praha 101 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Martin Čepek
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Förstl
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Novotný

Vlastníci firmy GBI Investments CZ, a.s. IČO: 60197269

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 002 500 Kč 100% 20.4.2009
zakladni 4 450 000 000 Kč 100% 6.5.2002 - 20.4.2009
zakladni 150 000 000 Kč 100% 21.4.1998 - 6.5.2002
zakladni 150 000 000 Kč 30% 27.3.1998 - 21.4.1998
zakladni 150 000 000 Kč - 20.11.1996 - 27.3.1998
zakladni 1 000 000 Kč - 27.5.1994 - 20.11.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 450 Kč 149 20.4.2009
Kmenové akcie na majitele 0 Kč 1 000 20.4.2009
Kmenové akcie na majitele 45 000 Kč 43 20.4.2009
Akcie na majitele 100 000 000 Kč 43 3.6.2002 - 20.4.2009
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 43 6.5.2002 - 3.6.2002
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 149 20.11.1996 - 20.4.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 20.11.1996 - 20.4.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 27.5.1994 - 20.11.1996

Sbírka Listin GBI Investments CZ, a.s. IČO: 60197269

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6195/SL 70 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 3.3.2014 27.5.2014 24.6.2014 1
B 6195/SL 69 ostatní jmenování členů předst. Krajský soud v Brně 14.2.2014 18.4.2014 25.4.2014 3
B 6195/SL 68 insolvenční rozhodnutí prohlášení konkursu, úpadek Krajský soud v Brně 10.7.2013 11.7.2013 18.7.2013 9
B 6195/SL 67 ostatní zápis ze zas.předst. Krajský soud v Brně 4.12.2012 7.1.2013 29.1.2013 2
B 6195/SL 66 insolvenční rozhodnutí zahaj.insol.řízení Krajský soud v Brně 13.12.2012 14.12.2012 28.12.2012 1
B 6195/SL 65 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 15.3.2012 19.7.2012 18
B 6195/SL 64 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 7.7.2011 19.7.2012 18
B 6195/SL 63 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 30.9.2010 36
B 6195/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.7.2010 24.8.2010 20
B 6195/SL 61 notářský zápis -NZ295/2010 Krajský soud v Brně 14.7.2010 30.7.2010 15
B 6195/SL 60 notářský zápis NZ 413/2009 Krajský soud v Brně 24.9.2009 15.10.2009 19
B 6195/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.9.2009 1.10.2009 5.10.2009 20
B 6195/SL 58 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2008 + příl. Krajský soud v Brně 31.12.2008 1.10.2009 5.10.2009 22
B 6195/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2007 + příl. Krajský soud v Brně 31.12.2007 1.10.2009 5.10.2009 22
B 6195/SL 54 notářský zápis NZ 270/2008 Krajský soud v Brně 13.3.2008 10.11.2008 23
B 6195/SL 53 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2006 Krajský soud v Brně 31.12.2006 12.12.2007 13.12.2007 7
B 6195/SL 51 ostatní -výtah bodu č.1zased.představ. Krajský soud v Brně 15.10.2007 12.11.2007 15.11.2007 1
B 6195/SL 50 ostatní -výtah bodu č.1zased.DR Krajský soud v Brně 15.10.2007 12.11.2007 15.11.2007 1
B 6195/SL 49 notářský zápis -výpis-NZ974/07 Krajský soud v Brně 8.10.2007 12.11.2007 15.11.2007 15
B 6195/SL 48 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 16.10.2007 12.11.2007 15.11.2007 1
B 6195/SL 47 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 16.10.2007 12.11.2007 15.11.2007 1
B 6195/SL 46 ostatní -výtah č.3,5,6 záp.mimoř.VH Krajský soud v Brně 8.10.2007 12.11.2007 15.11.2007 2
B 6195/SL 45 ostatní -zápis z VH-částečný Krajský soud v Brně 25.5.2007 2.8.2007 5
B 6195/SL 44 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 13.6.2007 2.8.2007 2
B 6195/SL 43 ostatní -odstoupení z fun./R.Šimara/ Krajský soud v Brně 7.12.2006 2.8.2007 1
B 6195/SL 42 ostatní zápis č.16/06zased.představens Krajský soud v Brně 11.12.2006 2.8.2007 2
B 6195/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Krajský soud v Brně 31.12.2005 8.11.2006 8.11.2006 40
B 6195/SL 37 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 16.6.2006 31.8.2006 13
B 6195/SL 36 podpisové vzory +čest.prohl. Krajský soud v Brně 16.6.2006 31.8.2006 1
B 6195/SL 40 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 2.1.2006 1.8.2006 4
B 6195/SL 39 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 28.2.2006 1.8.2006 2
B 6195/SL 38 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.5.2005 1.8.2006 10
B 6195/SL 35 ostatní -zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Brně 2.1.2006 29.3.2006 1
B 6195/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Krajský soud v Brně 31.12.2004 21.12.2005 22.12.2005 37
B 6195/SL 33 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Krajský soud v Brně 1.10.2004 29.12.2004 2
B 6195/SL 32 ostatní -zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Brně 30.9.2004 29.12.2004 2
B 6195/SL 31 ostatní -zpráva o vztazích a 2003 Krajský soud v Brně 31.12.2003 19.5.2004 17.6.2004 1
B 6195/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002 a 2003+audit+VH/23.5.03 Krajský soud v Brně 19.5.2004 17.6.2004 135
B 6195/SL 29 notářský zápis NZ 278/03, NZ 279/03 Krajský soud v Brně 18.11.2003 16.1.2004 21
B 6195/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.11.2003 16.1.2004 20
B 6195/SL 27 ostatní -zápis z předst. Krajský soud v Brně 20.3.2003 1.7.2003 1
B 6195/SL 26 ostatní -výpis ze zas.předst. Krajský soud v Brně 6.12.2002 1.7.2003 1
B 6195/SL 25 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ386/2001 Krajský soud v Brně 1.6.2001 1.7.2003 42
B 6195/SL 24 stanovy společnosti /bez data/r.2002 Krajský soud v Brně 24.10.2002 20
B 6195/SL 23 účetní závěrka +audit r.2001 Krajský soud v Brně 31.12.2001 24.10.2002 26
B 6195/SL 22 notářský zápis NZ652/2002 Krajský soud v Brně 28.6.2002 24.10.2002 34
B 6195/SL 21 notářský zápis NZ702/2001 Krajský soud v Brně 26.9.2001 24.10.2002 11
B 6195/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.9.2001 24.10.2002 19
B 6195/SL 19 notářský zápis NZ653/2002-přílohy Krajský soud v Brně 28.6.2002 24.10.2002 28
B 6195/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.6.2001 6.5.2002 19
B 6195/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1998+2000 Krajský soud v Brně 6.5.2002 48
B 6195/SL 14 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 53/94 Krajský soud v Brně 17.5.1994 6.5.2002 23
B 6195/SL 13 ostatní -zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Brně 9.5.2001 6.5.2002 7
B 6195/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 386/2001 Krajský soud v Brně 1.6.2001 6.5.2002 34
B 6195/SL 11 podpisové vzory 3x+odstoupení z funkce 1x Krajský soud v Brně 6.5.2002 5
B 6195/SL 10 notářský zápis NZ 394/2001+stanovy Krajský soud v Brně 4.6.2001 7.11.2001 31
B 6195/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.7.2000 31.5.2001 14
B 6195/SL 7 notářský zápis NZ 126/2000 Krajský soud v Brně 10.7.2000 31.5.2001 10
B 6195/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.1999 22.2.2000 15
B 6195/SL 5 notářský zápis NZ 117/99 Krajský soud v Brně 23.6.1999 22.2.2000 7
B 6195/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva r.1997+audit Krajský soud v Brně 31.12.1997 5.8.1999 11.8.1999 23
B 6195/SL 3 notářský zápis NZ 115/98 Krajský soud v Brně 4.6.1998 5.8.1999 11.8.1999 7
B 6195/SL 2 notářský zápis NZ 91/97 Krajský soud v Brně 7.4.1997 5.8.1999 9
B 6195/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.5.1997 13.10.1998 14

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení GBI Investments CZ, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu GBI Investments CZ, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.