FRUTA Podivín, a.s. Podivín IČO: 49968556

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FRUTA Podivín, a.s., která sídlí v obci Podivín a bylo jí přiděleno IČO 49968556.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma FRUTA Podivín, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem FRUTA Podivín, a.s. se sídlem v obci Podivín byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 18 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí a další.

Základní údaje o FRUTA Podivín, a.s. IČO: 49968556

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.1.1994
Spisová značka: B 1211
IČO: 49968556
Obchodní firma: FRUTA Podivín,a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Mimořádná valná hromada společnosti FRUTA Podivín, a.s., se sídlem Podivín, Rybáře 156/157, PSČ 691 45, IČ 499 68 556, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1211, (dále jen "Společnost"), tímto v souladu s § 183i a následujícími obchodního zákoníku: a) určuje, že společnost HAMÉ, a.s., se sídlem Babice č. 572, okres Uherské Hradiště, IČ 469 03 305, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 866, jako vlastník 1 hromadné listiny č. 0001 vydané v listinné podobě na hrazující 100.077 kusů (slovy: jedno sto tisíc sedmdesát sedm kusů) akcií na majitele: - akcie Emise 1, Série A: číslo 000001-000006,000037-000040,000061-000066,000071-000074,000085-000092, 000099-000100,000117-000118,000133-000140,000145-000146,000155-000158, 000165-000166,000169-000174,000187-000190,000219-000220,000239-000250, 000257-000258,000271-000290,000301-000302,000305-000308,000319-000322, 000331-000334,000337-000340,000347-000348,000353-000356,000359-000364, 000377-000384,000397-000420,000423-000424,000435-000462,000469-000496, 000499-000500,000503-000512,000517-000532,000535-000560,000567-000574, 000577-000582,000587-000602,000605-000606,000611-000630,000635-000638, 000643-000650,000653-000722,000730-000731,000734-000737,000742-000745, 000756-000761,000766-000771,000774-000789,000802-000803,000808-000831, 000834-000839,000844-000889,000892-000911,000914-000917,000920-000923, 000936-000937,000940-000947,000950-000955,000958-000961,000966-000969, 000975-000988,000993-001008,001025-001028,001033-001036,001039-001048, 001053-001076,001081-001102,001113-001118,001121-001134,001145-001163, 001172-001179,001186-001189,001194-001205,001208-001213,001218-001221. - akcie Emise 1, Série B: číslo 001222-003021,003392-003451,003582-003591,003892-003931,003952-004011, 004082-004091,004292-004301,004332-004391,004412-004431,004522-004531, 004692-004711,004742-004751,004822-004851,004972-004991,005112-005121, 005212-005231,005292-005311,005342-005351,005412-00005471,005632-006631, 006682-006691,006912-006931,006702-006721,006972-006991,007002-007021, 007092-007151,007172-007181,007202-007221,007232-007261,007482-007501, 007562-007611,007622-007631,007692-007781,007912-007921,008072-008111, 008122-008201,008232-008331,008342-008351,008362-008401,008422-008631, 008642-008721,008752-008801,008812-008841,008862-008941,008952-008961, 008982-009081,009102-009171,009182-009401,009432-009451,009462-009481, 009532-009551,009572-009601,009612-009691,009752-009761,009782-009901, 009912-009921,009952-010121,010132-010211,010222-010241,010432-010441, 010452-010501,010512-010531,010542-010641,010652-010731,010752-010931, 011012-011021,011082-011101,011132-011151,011212-011241,011262-011381, 011402-011441,011502-011561,011612-011631,011642-011911,011922-012161, 012222-012461,012502-012681,012742-012871,012932-013011,013032-013091, 013112-013121 - akcie Emise 1, Série C: číslo 013142-091141,092142-106141, emitovaných společností FRUTA Podivín, a.s., nominální hodnota jedné akcie činí 1.000,- Kč, celková nominální hodnota 100.077.000,- Kč je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke dni toho to rozhodnutí 94,29 % základního kapitálu Společnosti s nímž jsou spojena hlasovací práva, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zápisu ze zasedání představenstva společnosti FRUTA Pod ivín, a.s. ze dne 25. března 2009, předloženého k potvrzení o úschově listinných cenných papírů vydaného společností Československá obchodní banka, a.s., se sídlem: Praha 5, PSČ: 150 57, Radlická 333/150, IČ: 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku vede ném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXXVI, vložka 46 ze dne 23.března 2009, jakož i z listiny přítomných akcionářů na valné hromadě a z předložené výše uvedené 1 hromadné listiny č. 0001; b) konstatuje, že společnost HAMÉ, a.s., se sídlem Babice č. 572, okres Uherské Hradiště, IČ 469 03 305, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 866 (dále jen "Hlavní akcionář") požádala o svolání mimořádné valné hr omady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil zápisem ze zasedání představenstva společnosti FRUTA Podivín, a.s. ze dne 25. března 2009, že ke dni doruče ní žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. ke dni 25. března 2009, vlastnil 1 (slovy: jeden) kus hromadné listiny č. 0001 vydané v listinné podobě nahrazující 100.077 kusů (slovy: jedno sto tisíc s edmdesát sedm kusů) akcií na majitele emitovaných společností FRUTA Podivín, a.s., nominální hodnota jedné akcie činí 1.000,- Kč, celková nominální hodnota 100.077.000,- Kč, což představuje 94,29% podíl na základním kapitálu Společnosti a k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 20. dubna 2009 vlastnil 1 (slovy: jeden) kus hromadné listiny č. 0001 vydané v listinné podobě nahrazující 100.077 kusů (slovy: jedno sto tisíc sedmdesát sedm kusů) akcií na majitele emitovaných společností FRUTA Po divín, a.s., nominální hodnota jedné akcie činí 1.000,- Kč, celková nominální hodnota 100.077.000,- Kč, což představuje 94,29% podíl na základním kapitálu Společnosti; c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je společnost HAMÉ, a.s., se sídlem Babice č. 572, okres Uhe rské Hradiště, IČ 469 03 305, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 866, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatní ch akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku; d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 2.242,-- Kč (slovy: dva tisíce dvě stě čtyřicet dva korun českých) za každou jednu listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 156-09/09 zpracovaným KMPG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 648/1a, Praha 8, IČ 005 53 115; e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 5 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 11 1 (PLATINIUM) 616 00 Brno, IČ 639 07 020 (dále jen "Obchodník s cennými papíry"), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 16. dubna 2009; f) konstatuje, že podle § 183l odst. 3 uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku způsobem stanoveném pro svolání valné hromady Společnosti, přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcio nářů Společnosti na Hlavního akcionáře; g) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po předání akcií Společnosti Obchodníku s cennými papíry. Dle § 183m odst. 4 Obchodník s cenným i papíry poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. Jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, poskyt ne se plnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku zaniklo. V případě, že z důvodu na straně oprávněných osob nebude možno vyplatit protiplnění v souladu se zákonem do 3 (tří) měsíců ode dne vzniku práva na protiplnění, zajistí další výplatu těchto finančních prostředků oprávněným osobám na účet Hlavního akcionáře Společnost. 23.4.2009 - 18.6.2009
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím akcionářů v působnosti valné hromady ze dne 28.06.2007. 6.12.2007
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 30.9.1997. 23.2.1998
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu společnosti Fruta Brno, státní podnik. 1.1.1994
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje FRUTA Podivín,a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49968556
Obchodní firma: FRUTA Podivín, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Břeclav
Vznik první živnosti: 24.1.1994
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49968556
Firma: FRUTA Podivín,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Břeclav
Základní územní jednotka: Podivín
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1994

Základní údaje datové schránky

IČO: 49968556
Jméno subjektu: FRUTA Podivín,a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 4hkd67t

Základní údaje DPH

IČO: 49968556
DIČ: CZ49968556
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: FRUTA Podivín,a.s.
Sídlo: Rybáře 157/40 691 45 PODIVÍN
Zapsal Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště v Břeclavi, Sladová 1, BŘECLAV, tel.: 519 304 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
47105651/0100 1.4.2013
86-1853980287/0100 1.4.2013
8010-203309163/0300 1.4.2013
86-2529590257/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1994

Kontakty na FRUTA Podivín, a.s. IČO: 49968556

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Rybáře 157/40 , Podivín 691 45 3.9.2015
Sídlo: Rybáře 157/40 , Podivín 691 45 22.6.2015 - 3.9.2015
Sídlo: Rybáře 157/40 , Podivín 691 45 4.11.2011 - 22.6.2015
Sídlo: Rybáře 156 , 691 45 Podivín Česká republika
1.1.1994 - 4.11.2011

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Rybáře 157/40, Podivín 691 45

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Rybáře 157/40, 69145 Podivín

Obory činností FRUTA Podivín, a.s. IČO: 49968556

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 5.3.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.4.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 23.4.2009 - 5.3.2015
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 22.5.1995 - 23.4.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti nemovitostí 22.5.1995 - 23.4.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců 22.5.1995 - 23.4.2009
Automatizované zpracování dat 22.5.1995 - 23.4.2009
Reklamní a propagační činnost 22.5.1995 - 23.4.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.3.1994 - 23.4.2009
Hostinská činnost 1.1.1994
Výroba alkoholických a nealkoholických nápojů 1.1.1994 - 23.4.2009
Konzervování potravin 1.1.1994 - 23.4.2009
Výroba octa 1.1.1994 - 23.4.2009
Silniční motorová doprava 1.1.1994 - 23.4.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Rybáře 157/40 , Podivín 691 45
Identifikační číslo provozovny: 1000240321
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 7.2.1994

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 10.2.1994
Přerušení oprávnění: 21.7.2010

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 23.2.1994
Přerušení oprávnění: 21.7.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Rybáře 157/40 , Podivín 691 45
Identifikační číslo provozovny: 1000240321
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.2.1994

Živnost č. 4 Výroba alkoholických a nealkoholických nápojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba octa

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Konzervování potravin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží upraveného zvláštními předpisy)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.2.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1994
Zánik oprávnění: 2.7.2001

Živnost č. 9 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma oblastí upravených zvláštními předpisy)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkovatelská činnost v oblasti nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.5.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.5.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti

Vedení firmy FRUTA Podivín, a.s. IČO: 49968556

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná buď samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně pověřený člen představenstva, a to v rámci takového pověření, které mu udělilo představenstvo. 5.3.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti buď samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně pověřený člen představenstva, a to v rámci takového pověření, které mu ud ělilo představenstvo. 3.7.2008 - 5.3.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva anebo dva libovolní členové představenstva. Jménem společnosti podepisují společně buď všichni členové představenstva anebo samostatně předseda představenstva, anebo dva libovolní členové představenstva a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 6.12.2007 - 3.7.2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají společně libovolní dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Jménem společnosti jsou oprávněni podepisovat společně libovolní dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a to tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis. 23.2.1998 - 6.12.2007
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představensta. V běžných záležitostech zastupuje společnost ředitel společnosti. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, nebo v běžných záležitostech ředitel společnosti, k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis. 22.5.1995 - 23.2.1998
Způsob zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 1.1.1994 - 22.5.1995
Jméno: Ing. Martin Štrupl 2.11.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2017
Ve funkci: od 3.6.2017
Adresa: Václava Kulíška 1199, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Bohumil Vráblík Ph.D. 2.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2017
Adresa: Antonína Václavíka 430, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Petr Novák 12.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2017
Adresa: 138, Ústín 783 46
Jméno: Jaroslav Ševčík 1.1.1994 - 22.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Řadová 888/16, Podivín 691 45
Jméno: Miroslava Doláková 1.1.1994 - 22.5.1995
Funkce: členka představenstva
Adresa: Nerudova 771/21, Podivín 691 45
Jméno: Ing. Michal Hrubý 1.1.1994 - 22.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rybáře 154 , 691 45 Podivín Česká republika
Jméno: Alexandra Holovská 22.5.1995 - 21.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Valentova 1732/1, Praha 149 00
Jméno: ing. Zbyněk Špaček 22.5.1995 - 23.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Hanspaulce 798/39, Praha 160 00
Jméno: Dr. Lukáš Kárník 22.5.1995 - 23.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: N. A. Někrasova 644/3, Praha 160 00
Jméno: Petr Capoušek 22.5.1995 - 23.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slivenecká 61/14, Praha 152 00
Jméno: Ivan Mifka 22.5.1995 - 23.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Královická 575, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Pavel Novák 22.5.1995 - 23.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Generála Píky 590/8, Praha 160 00
Jméno: Peter Friedmann 21.3.1997 - 23.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: náměstí Curieových 43/5, Praha 110 00
Jméno: Ing. Leoš Novotný 23.2.1998 - 6.12.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 28.6.2007
Ve funkci: do 28.6.2007
Adresa: Františka Kretze 1378, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Radim Hlaváček 23.2.1998 - 6.12.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 28.6.2007
Ve funkci: do 28.6.2007
Adresa: Zápotočí 681 , Boršice u Buchlovic Česká republika
Jméno: Ing. Martin Nuhlíček 23.2.1998 - 6.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.6.2007
Adresa: Františka Kretze 1379, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Leoš Novotný 6.12.2007 - 3.7.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 27.5.2008
Ve funkci: od 29.6.2007 do 27.5.2008
Adresa: Františka Kretze 1378, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Radim Hlaváček 6.12.2007 - 3.7.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 27.5.2008
Ve funkci: od 29.6.2007 do 27.5.2008
Adresa: Zápotočí 681 , 687 09 Boršice u Buchlovic Česká republika
Jméno: Ing. Martin Nuhlíček 6.12.2007 - 3.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2007 do 27.5.2008
Adresa: Františka Kretze 1379, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Libor Bůšek 3.7.2008 - 29.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2008 do 30.5.2011
Ve funkci: od 29.5.2008 do 30.5.2011
Adresa: 233, Prušánky 696 21
Jméno: Ing. Petr Zábojník 3.7.2008 - 29.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008 do 27.5.2011
Adresa: Na Chmelnici 2321, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Bohumil Vráblík 3.7.2008 - 29.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2008 do 27.5.2011
Adresa: Antonína Václavíka 430, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Martin Štrupl 29.7.2011 - 26.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2011 do 1.6.2014
Ve funkci: od 1.6.2011 do 1.6.2014
Adresa: Václava Kulíška 1199, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Petr Zábojník 29.7.2011 - 26.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2011 do 1.6.2014
Adresa: Na Chmelnici 2321, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Bohumil Vráblík 29.7.2011 - 26.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2011 do 1.6.2014
Adresa: Antonína Václavíka 430, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing Bohumil Vráblík 26.8.2014 - 22.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2014
Adresa: Antonína Václavíka 430, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing Martin Štrupl 26.8.2014 - 3.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2014
Ve funkci: od 2.6.2014
Adresa: Václava Kulíška 1199, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing Petr Zábojník 26.8.2014 - 3.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2014
Adresa: Na Chmelnici 2321, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Bohumil Vráblík Ph.D. 22.6.2015 - 3.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2014
Adresa: Antonína Václavíka 430, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing Martin Štrupl 3.9.2015 - 2.11.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2014 do 2.6.2017
Ve funkci: od 2.6.2014 do 2.6.2017
Adresa: Václava Kulíška 1199, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing Petr Zábojník 3.9.2015 - 2.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2014 do 2.6.2017
Adresa: Na Chmelnici 2321, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Bohumil Vráblík Ph.D. 3.9.2015 - 2.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2014 do 2.6.2017
Adresa: Antonína Václavíka 430, Pozlovice 763 26
Jméno: Ing. Petr Zábojník 2.11.2017 - 12.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2017 do 31.10.2017
Adresa: Na Chmelnici 2321, Uherský Brod 688 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Ondřej Kunc 17.9.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2015
Ve funkci: od 27.2.2015
Adresa: Šromova 136, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Martin Rybka 17.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2015
Adresa: Sokolská 608/13, Podivín 691 45
Jméno: Ing. Robert Hoplíček 2.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2017
Adresa: V Pastouškách 767, Kunovice 686 04
Jméno: Ing. Vlastimil Lubal 1.1.1994 - 22.5.1995
Funkce: člen
Adresa: 390, Vrbice 691 09
Jméno: Ing. Jan Vondráček 1.1.1994 - 22.5.1995
Funkce: člen
Adresa: Družstevní 725/19, Podivín 691 45
Jméno: František Florián 1.1.1994 - 22.5.1995
Funkce: člen
Adresa: Svárov 37, Velké Bílovice Česká republika
Jméno: Marie Čápová 22.5.1995 - 19.6.1995
Funkce: člen
Adresa: Nerudova 817/25, Podivín 691 45
Jméno: ing. Jaroslav Benda 22.5.1995 - 21.3.1997
Funkce: člen
Adresa: Tábor 226/24, Velké Pavlovice 691 06
Jméno: ing. Evžen Capoušek 22.5.1995 - 23.2.1998
Funkce: člen
Adresa: V bokách 1574 , Praha 5 Česká republika
Jméno: ing. Petr Ezr 21.3.1997 - 23.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Jablonecká 356/29, Praha 190 00
Jméno: Ing. Anna Langerová 23.2.1998 - 27.3.2000
Funkce: předsedkyně
Adresa: 170 , Vážany Česká republika
Jméno: Marie Čápková 19.6.1995 - 3.7.2008
Funkce: členka
Trvání členství: do 27.5.2008
Adresa: Nerudova 817/25, Podivín 691 45
Jméno: Pavel Vaněk 23.2.1998 - 3.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 27.5.2008
Adresa: 409, Nedakonice 687 38
Jméno: Ing. Dagmar Filípková 27.3.2000 - 3.7.2008
Funkce: předsedkyně
Trvání členství: do 27.5.2008
Ve funkci: do 27.5.2008
Adresa: Mašovy 268, Uherský Ostroh 687 24
Jméno: Ing. Ladislav Plšek 3.7.2008 - 14.10.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2008
Adresa: Slatiny 997, Zlín 763 02
Jméno: Mgr. Radomír Motyčka 3.7.2008 - 13.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2008 do 15.6.2009
Adresa: Husova 574, Uherské Hradiště 686 06
Jméno: Ing. Ladislav Plšek 14.10.2008 - 29.7.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2008 do 27.5.2011
Ve funkci: od 1.9.2008 do 27.5.2011
Adresa: Slatiny 997, Zlín 763 02
Jméno: Mgr. Ondřej Kunc 13.7.2009 - 29.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2009 do 15.6.2009
Adresa: Šromova 136, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Martin Rybka 14.10.2008 - 4.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.8.2008 do 21.9.2011
Adresa: Nerudova 771/21, Podivín 691 45
Jméno: Mgr. Ondřej Kunc 29.7.2011 - 4.10.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2009 do 15.6.2012
Ve funkci: od 1.6.2011 do 15.6.2012
Adresa: Šromova 136, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Ing. Robert Hoplíček 29.7.2011 - 26.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2011 do 1.6.2014
Adresa: V Pastouškách 767, Kunovice 686 04
Jméno: Martin Rybka 4.11.2011 - 3.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.9.2011
Adresa: Nerudova 771/21, Podivín 691 45
Jméno: Mgr. Ondřej Kunc 4.10.2012 - 22.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2012
Ve funkci: od 2.7.2012
Adresa: Šromova 136, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Martin Rybka 3.9.2014 - 22.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.9.2011
Adresa: Sokolská 608/13, Podivín 691 45
Jméno: Ing. Robert Hoplíček 26.8.2014 - 3.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.6.2014
Adresa: V Pastouškách 767, Kunovice 686 04
Jméno: Mgr. Ondřej Kunc 22.6.2015 - 17.9.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2012 do 1.7.2015
Ve funkci: od 2.7.2012 do 1.7.2015
Adresa: Šromova 136, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Martin Rybka 22.6.2015 - 17.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.9.2011 do 21.9.2014
Ve funkci: do 21.9.2014
Adresa: Sokolská 608/13, Podivín 691 45
Jméno: Ing. Robert Hoplíček 3.9.2015 - 2.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.6.2014 do 2.6.2017
Adresa: V Pastouškách 767, Kunovice 686 04

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 24.11.1999
Jméno: Ing. Libor Bůšek 3.9.2015
Adresa: Cacardov 1078, Dolní Bojanovice 696 17
Jméno: Jaroslav Ševčík 22.5.1995 - 23.2.1998
Adresa: Řadová 888/16, Podivín 691 45
Jméno: Jaroslav Ševčík 24.11.1999 - 30.10.2006
Adresa: Řadová 888/16, Podivín 691 45
Jméno: Ing. Libor Bůšek 30.10.2006 - 4.11.2011
Adresa: 233, Prušánky 696 21
Jméno: Ing. Libor Bůšek 4.11.2011 - 22.6.2015
Adresa: 233, Prušánky 696 21
Jméno: Ing. Libor Bůšek 22.6.2015 - 3.9.2015
Adresa: Cacardov 1078, Dolní Bojanovice 696 17

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Bohumil Vráblík
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Novák

Vlastníci firmy FRUTA Podivín, a.s. IČO: 49968556

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 106 141 000 Kč - 1.1.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 106 141 7.3.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 106 141 1.1.1994 - 7.3.2013

Sbírka Listin FRUTA Podivín, a.s. IČO: 49968556

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1211/SL 62 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Brně 20.2.2015 23.9.2015 25.9.2015 30
B 1211/SL 61 ostatní rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 27.2.2015 31.8.2015 21.9.2015 1
B 1211/SL 60 notářský zápis [NZ 102/2015] stanovy Krajský soud v Brně 27.2.2015 5.3.2015 9.3.2015 19
B 1211/SL 59 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 4.3.2014 2.9.2014 10.11.2014 32
B 1211/SL 58 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 2.6.2014 2.9.2014 10.11.2014 2
B 1211/SL 57 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 16.6.2014 2.9.2014 10.11.2014 2
B 1211/SL 56 ostatní zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 2.6.2014 2.9.2014 10.11.2014 4
B 1211/SL 55 stanovy společnosti rozhod. akcionáře Krajský soud v Brně 2.6.2014 18.8.2014 27.10.2014 2
B 1211/SL 54 zpráva auditora Krajský soud v Brně 4.3.2013 9.7.2013 17.7.2013 30
B 1211/SL 53 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 148/2013 Krajský soud v Brně 6.2.2013 7.3.2013 8.3.2013 8
B 1211/SL 52 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 4.10.2012 11.10.2012 7
B 1211/SL 51 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 21.2.2012 4.10.2012 11.10.2012 29
B 1211/SL 50 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 1.6.2011 22.5.2012 4
B 1211/SL 49 podpisové vzory + ČP - 3x Krajský soud v Brně 4.7.2011 15.9.2011 6
B 1211/SL 48 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 1.6.2011 6.9.2011 4
B 1211/SL 46 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2010 Krajský soud v Brně 23.2.2010 2.8.2011 4
B 1211/SL 45 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 21.2.2011 2.8.2011 34
B 1211/SL 44 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 2.8.2011 7
B 1211/SL 47 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 31.5.2011 2
B 1211/SL 43 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 12.5.2010 7
B 1211/SL 42 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 23.2.2010 12.5.2010 4
B 1211/SL 41 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 11.3.2010 2.4.2010 34
B 1211/SL 40 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 24.2.2009 21.8.2009 26
B 1211/SL 39 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 15.6.2009 21.7.2009 1
B 1211/SL 38 notářský zápis -osvěd.mim. VH,NZ 258/09 Krajský soud v Brně 20.4.2009 29.4.2009 104
B 1211/SL 37 posudek znalce -č. 149-02/09 Krajský soud v Brně 27.2.2009 24.3.2009 32
B 1211/SL 36 ostatní -protokol o zvol- čl. DR Krajský soud v Brně 21.8.2008 20.10.2008 2
B 1211/SL 35 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 1.9.2008 20.10.2008 3
B 1211/SL 34 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 8.9.2008 20.10.2008 2
B 1211/SL 33 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 30.6.2008 4.8.2008 8
B 1211/SL 32 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 4.8.2008 7
B 1211/SL 31 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 29.1.2008 4.8.2008 26
B 1211/SL 30 ostatní -návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Brně 13.6.2008 30.7.2008 1
B 1211/SL 29 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2007 Krajský soud v Brně 17.1.2008 30.7.2008 5
B 1211/SL 28 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 29.7.2008 8
B 1211/SL 27 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 29.7.2008 7
B 1211/SL 26 notářský zápis -NZ 363/2008-stanovy Krajský soud v Brně 27.5.2008 11.7.2008 29
B 1211/SL 25 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 29.5.2008 11.7.2008 3
B 1211/SL 24 podpisové vzory Krajský soud v Brně 27.5.2008 11.7.2008 7
B 1211/SL 23 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 29.1.2008 1.7.2008 26
B 1211/SL 22 notářský zápis -NZ 126/2007-rozh. VH Krajský soud v Brně 28.6.2007 19.12.2007 7
B 1211/SL 21 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 31.10.2007 19.12.2007 3
B 1211/SL 20 účetní závěrka -2006 Krajský soud v Brně 23.2.2007 30.3.2007 26
B 1211/SL 19 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 10.3.2006 30.3.2007 26
B 1211/SL 18 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 19.4.2006 1.11.2006 1
B 1211/SL 17 ostatní -rozhod. představenstva Krajský soud v Brně 20.10.2005 1.11.2006 4
B 1211/SL 16 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 30.3.2005 11.1.2006 26
B 1211/SL 15 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 12.3.2004 11.1.2006 29
B 1211/SL 13 notářský zápis -rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 27.6.2003 23.3.2004 4
B 1211/SL 12 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 27.6.2003 10.12.2003 4
B 1211/SL 11 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 5.3.2003 10.12.2003 19
B 1211/SL 10 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 18.3.2002 25.11.2002 28
B 1211/SL 9 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 2.8.2001 16
B 1211/SL 8 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 22.6.2001 2.8.2001 17
B 1211/SL 7 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 22.6.2001 2.8.2001 12
B 1211/SL 6 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 13.7.2001 17
B 1211/SL 5 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 30.9.1997 13.6.2000 17
B 1211/SL 4 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 19.5.2000 8.6.2000 15
B 1211/SL 3 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 30.4.1999 8.6.2000 15
B 1211/SL 2 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 12.6.1998 8.6.2000 15
B 1211/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 4.2.1998 13

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení FRUTA Podivín, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu FRUTA Podivín, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.