FREMIS a.s. Čechtice IČO: 45145491

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FREMIS a.s., která sídlí v obci Čechtice a bylo jí přiděleno IČO 45145491.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem FREMIS a.s. se sídlem v obci Čechtice byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Řeznictví a uzenářství , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o FREMIS a.s. IČO: 45145491

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 4.3.1992
Spisová značka: B 1362
IČO: 45145491
Obchodní firma: FREMIS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 4.3.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 4.3.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 29.5.2014 - 4.10.2017
Počet členů dozorčí rady: 1 29.5.2014 - 4.10.2017
Společnost FREMIS, a.s. byla rozdělena odštěpením s přechodem části jejího jmění na nově vznikající nástupnickou společnost VELFREM a.s. IČ 02134900 se sídlem na adrese Praha 2, Vinohrady, Jana Masaryka 312/46, PSČ 120 00. 1.10.2013
Valná hromada společnosti FREMIS, a.s. konaná dne 25.5.2012 rozhodla takto: - určuje, že hlavním akcionářem společnosti FREMIS, a.s., se sídlem na adrese Čechtice, Čechtice 13, PSČ 257 65, IČ: 451 45 491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1362 (dále také jen "společnost"), dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník v platném znění), je Ing. Ludvík Veselý, dat. nar. 12.08.1952, bytem Čechtice, Na Lázni 276, PSČ 257 65 (dále jen "Hlavní akcionář"), s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti FREMIS, a.s. přesahujícím 90 % (devadesát procent), který byl ke dni žádosti o svolání mimořádné valné hromady a je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem: (i) 19 kusů kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), (ii) 31 kusů kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), a (iii) 226 kusů kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele, o jm enovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22.948.000,- Kč (dvacet dva miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých), což z celkového základního kapitálu ve výši 24.000.000,- Kč (dvacet čtyři milionů korun českých) činí 95,617 % (devadesát pět celých a šest set sedmnáct tisícin procenta) na základním kapitálu společnosti a také podíl ve výši 95,617 % (devadesát pět celých a šest set sedmnáct tisícin procenta) na hlasovacích práve ch společnosti, a tedy, že Ing. Ludvík Veselý je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku. Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromad y společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů, na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku, prokázal Hlavní akcionář představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání mimořádné valn é hromady svým prohlášením o vlastnictví účastnických cenných papírů a dále předložením originálů účastnických cenných papírů společnosti a současným předložením nabývacích titulů k účastnickým cenným papírům společnosti; - valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na Hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou Hlavního akcionáře, takto: všechny kmenové, listi nné akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné á 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), o jmenovité hodnotě každé jedné á 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a o jmenovité hodnotě každé jedné á 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých ), které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na Hlavního akcionáře, Ing. Ludvíka Veselého, dat. nar. 12.08.1952, bytem Čechtice, Na Lázni 276, PSČ 257 65, za podmínek stanovených ustanoveními §§183i až 183m Obchodního zákoníku. Uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přejde na Hlavního akcionáře vlastnické právo k akciím všech ostatních akcionářů, a to k: (i) 1 kusu kmenové, listinn é, akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), (ii) 5 kusům kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), a (iii) 10 kusům kmenov ých, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých); - rozhoduje, že všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti přejdou na Hlavního akcionáře za protiplnění, které činí: (i) za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), částku 8.710,- Kč (osm tisíc sedm set deset korun českých), za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), částku 43.550,- Kč (čtyřicet tři tisíce pět set padesát korun českých), za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českýc h), částku 435.500 Kč (čtyři sta třicet pět tisíc pět set korun českých) a toto určení (včetně jeho zdůvodnění) uvedl ve své žádosti o svolání valné hromady; - přiměřenost výše protiplnění určené Hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku, doložena znaleckým posudkem číslo 030-003/2012 ze dne 29.04.2012 vypracovaným znalcem, Doc. Ing. Pavlem Legátem, CSc., bytem Brno, Urbánkova 791/24, PSČ 624 00, IČ: 146 28 287, znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR pod zn. 44/2000-Zn, který s použitím výnosové metody DCF entity dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí nejméně: (i) za každou jednu akcií o jmeno vité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), částku 8.701,03 Kč (osm tisíc sedm set jedna koruna česká a tři haléře), (ii) za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), částku 43.505,16 Kč (čtyřicet tři tisíce p ět set pět korun českých a šestnáct haléřů), za každou jednu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), částku 435.051,55 Kč (čtyři sta třicet pět tisíc padesát jedna korun českých a padesát pět haléřů); - určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti v soulad u s ust. § 183l odst. 5 Obchodního zákoníku, bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem v souladu s ust. § 183j odst. 6 Obchodního zákoníku, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry , kterým je společnost s obchodní firmou A&CE Global Finance, a.s., se sídlem na adrese Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ: 262 57 530. Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ust. § 183i odst. 5 Obchodního zákoníku potvrzení obchodníka s cennými papí ry o tom, že předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.“ 6.6.2012 - 3.3.2015
a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je získání peněžních prostředků pro rozvoj podnikatelské činnosti společnosti a zej ména kapitálové posílení společnosti. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 18.000.000,- Kč (osmnáct milionů korun českýách), tj. z dosavadní částky 6.000.000,- Kč (šest milionů korun českých) na částku 24.000.000,- Kč (dvacet čtyři milionů korun českých), a to bez veřejné nabíd ky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: (i) 15 kusů (patnáct) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) , (ii) 27 kusů (dvacet sedm) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (iii) 177 kusů (jedno sto sedmdesát sedm) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jm enovité hodnotě jednoho kusu akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). d) Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti FREMIS, a.s. na adrese Čechtice, Čechtice 13, PSČ: 257 65. Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií činí dva týdny a začne běžet ode dne zveřejnění informace o přednost ním právu způsobem uvedeným v ust. § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku, tedy v Obchodním věstníku a v internetovém ekonomickém deníku Kurzy.cz, a to dnem, kdy bude zveřejněno druhé z těchto oznámení. Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit informac i o přednostním právu nejpozději do 15-ti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) S uplatněním přednostního práva k úpisu nových akcií lze na jednu (1) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) upsat tři (3) nové akcie o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), na jednu (1) dosavadní a kcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) upsat tři (3) nové kacie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a na jednu (1) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) upsat tři (3) nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč ( jedno sto tisíc korun českých). Na základě přednostního práva bude upisováno: (i) 15 kusů (patnáct) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých), (ii) 27 kusu (dvacet sedm) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (iii) 177 kusů (jedno sto sedmdesát sedm) kmenových, listinných, akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. f) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým je Ing. Ludvík Veselý, dat. nar. 12.8.1952, bytem Čechtice, Na Lázni 276, PSČ: 257 65 g) Místo pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti FREMIS, a.s. na adrese Čechtice, Čechtice 13, PSČ: 257 65. Lhůta pro úpis akcií bez přednostního práva bude činit 14-ti dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlo uvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upis ovateli do deseti dnů ode dne ukončení běhu lhůty pro úpis akcií na základě přednostního práva. Emisní kurs každé jedné akcie upisované určitým zájemcem bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě. h) Upisovatel akcií je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do 5-ti (pěti) dnů, ode dne úpisu akcií, a to na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení zvýšení základního kapitálu č. 204330562/0600, vedený u GE Money Bank, a.s. 14.10.2011 - 25.11.2011
Společnost FREMIS, a.s. byla rozdělena odštěpením s převodem části jejího jmění na nově založenou společnost Čerpací stanice a.s., se sídlem na adrese Čechtice, Čechtice 13, PSČ: 257 65 , IČ: 284 88 423. 1.12.2008
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 22. května 2000 rozhodla o snížení základního jmění takto : z důvodu nesouladu výše základního jmění společnosti zapsané v obchodním rejstříku s výší základního jmění podle účetní evidence společnosti valná hromada snižuje základní jmění společnosti z 30.000.000,-Kč (slovy: třicetimiliónů korun českých) o 24.000.000,-Kč (slovy: dvacetčtyřimiliónů korun českých) na 6.000.000,-Kč (slovy: šestmiliónů korun českých) snížením jmenovité hodnoty akcií splečnosti poměrně u všech akcií společnosti a to snížením jmenovité hodnoty každé akcie o 8.000,-Kč (slovy: osmtisíc korun českých) ze jmenovité hodnoty 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu každé akcie 2.000,-Kč (slovy: dvatisíce korun českých) a stanoví, že akcionáři předloží společnosti listinné akcie společnosti do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. 14.3.2001 - 25.2.2002
Základní jmění se zakladatelé zavázali sami splatit do jednoho roku od zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad vložených nemovitostí je v hodnotě 2 100 000,- Kčs slovy dvamilionystotisíc korun, splacený peněžitý vklad v hodnotě 60 000,- Kčs slovy šedesáttisíc korun 4.3.1992 - 25.2.2002
Údaje o založení akciové společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 10.2.1992. Zakladateli jsou: Hanek Jan, Ing. Vobrázková Eliška, MUDr. Vo- brázková Kateřina, Ing. Jandejsek Zdeněk, Wagnerová Zita, Černý Miloslav. 4.3.1992 - 25.2.2002

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45145491
Obchodní firma: FREMIS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Vlašim
Vznik první živnosti: 26.7.1993
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45145491
Firma: FREMIS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Benešov
Základní územní jednotka: Čechtice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.3.1992

Kontakty na FREMIS a.s. IČO: 45145491

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: nám. Dr. Tyrše 13 , Čechtice 257 65 25.2.2002
Sídlo: nám. Dr. Tyrše 13 , Čechtice 257 65 15.3.1994 - 25.2.2002
Sídlo: 0 Střítež Česká republika
4.3.1992 - 15.3.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: nám. Dr. Tyrše 13, Čechtice 257 65

Obory činností FREMIS a.s. IČO: 45145491

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 17.12.2010
řeznictví a uzenářství 17.7.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1až 3 živnostenského zákona 17.7.2008
výroba krmných směsí 4.2.1999 - 17.7.2008
obchodní činnost 15.3.1994 - 17.7.2008
acarologie 15.3.1994 - 17.7.2008
doprava veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová 15.3.1994 - 17.7.2008
zemědělská výroba 4.3.1992
chov králíků, drůbežích brojlerů a netradiční chovy divoké zvěře 4.3.1992 - 15.3.1994
provádění služeb souvisejících s předmětem podnikání 4.3.1992 - 15.3.1994
nákup a prodej vlastní a nakoupené zemědělské a potravinářské pro dukce v tuzemsku i v zahraničí 4.3.1992 - 15.3.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: sklad 257 63 Trhový Štěpánov
Identifikační číslo provozovny: 1001436717
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 23.10.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: nám. Dr. Tyrše 13 , Čechtice 257 65
Identifikační číslo provozovny: 1001436695
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.9.1993
Provozovna č. 3
Provozovna: Kollárova 470 , Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny: 1001436725
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.10.2001

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.5.2007

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.3.2010

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.4.2014

Živnost č. 5 Obchodní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Acarologie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.12.1993
Zánik oprávnění: 20.6.2008

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.1994
Zánik oprávnění: 29.3.2005

Živnost č. 8 Výroba krmných směsí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.12.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
Maloobchod s masem a masnými výrobky
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Vedení firmy FREMIS a.s. IČO: 45145491

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a společnost navenek zastupuje člen představenstva samostatně. 29.5.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 4.2.1999 - 29.5.2014
Způsob jednání jménem společnosti : - společnost zastupuje vůči třetím osobám,před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají jeho dva členové společně,připadně osoba písemně pověřená předsta- venstvem. Za společnost podepisují osoby pověřené jednáním za představenstvo. Činí tak způsobem, že k názvu spole- čnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 15.3.1994 - 4.2.1999
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost navenek zastupuje samostatně každý člen představen- stva, které je statutárním orgánem společnosti, jeho členové jsou oprávněni činit veškeré úkony související s činností akciové spo- lečnosti, jejím jménem a na její účet. Podpisování se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis jeden z členů představenstva a to každý samostatně, popřípadě jiná osoba k tomuto aktu výslovně zmocněná. 4.3.1992 - 15.3.1994
Jméno: Jan Řiháček 4.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.9.2017
Adresa: Družstevní 1231, Pelhřimov 393 01
Jméno: Zita Wagnerová 4.3.1992 - 15.3.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slezská 2310/115, Praha 130 00
Jméno: Ing. Eliška Vobrázková 4.3.1992 - 15.3.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Růžová 194, Čechtice 257 65
Jméno: Ing. Ludvík Veselý 15.3.1994 - 4.2.1999
Funkce: člen
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: MUDr. Kateřina Vobrázková 15.3.1994 - 6.9.2003
Funkce: člen
Adresa: Lohniského 900/5, Praha 152 00
Jméno: Jan Hanek 4.3.1992 - 6.11.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Růžová 213, Čechtice 257 65
Jméno: Ing. Zdeněk Jandejsek 15.3.1994 - 6.11.2004
Funkce: člen
Adresa: 7, Loket 257 68
Jméno: Ing. Ludvík Veselý 4.2.1999 - 6.11.2004
Funkce: předseda
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: Jan Hanek 6.11.2004 - 8.6.2005
Funkce: předseda
Ve funkci: od 14.9.2004 do 3.3.2005
Adresa: Růžová 213, Čechtice 257 65
Jméno: Ing. Ludvík Veselý 6.11.2004 - 8.6.2005
Funkce: člen
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: Ing. Ludvík Veselý 8.6.2005 - 8.6.2005
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 3.3.2005
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: MUDr. Kateřina Hynová 6.9.2003 - 21.4.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.11.2007
Adresa: Lohniského 900/5, Praha 152 00
Jméno: Klára Hanková 6.11.2004 - 21.4.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.7.2004 do 29.11.2007
Adresa: Kouřimská 2367/18, Praha 130 00
Jméno: Jan Hanek 8.6.2005 - 21.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.9.2004 do 29.11.2007
Adresa: Růžová 213, Čechtice 257 65
Jméno: Ing. Ludvík Veselý 8.6.2005 - 21.4.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 29.11.2007
Ve funkci: od 3.3.2005 do 29.11.2007
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: Mgr. Tomáš Podhorský 21.4.2008 - 17.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2007 do 8.7.2008
Adresa: Jiřího Franka 1754, Benešov 256 01
Jméno: Klára Hanková 21.4.2008 - 17.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2007 do 8.7.2008
Adresa: Kouřimská 2367/18, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ludvík Veselý 21.4.2008 - 2.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.11.2007 do 24.4.2014
Ve funkci: od 2.2.2008 do 24.4.2014
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: Ing. Alena Veselá 17.7.2008 - 2.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.7.2008 do 24.4.2014
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: Jan Hanek 21.4.2008 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2007 do 24.4.2014
Adresa: Růžová 213, Čechtice 257 65
Jméno: Ing. Ludvík Veselý 2.10.2013 - 29.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.11.2007 do 24.4.2014
Ve funkci: od 2.2.2008 do 24.4.2014
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: Ing. Alena Veselá 2.10.2013 - 29.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.7.2008 do 24.4.2014
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: Ing. Ludvík Veselý 29.5.2014 - 4.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.4.2014 do 21.9.2017
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Dana Moravcová 4.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.9.2017
Adresa: 45, Loket 257 65
Jméno: MUDr. Kateřina Vobrázková 4.3.1992 - 15.3.1994
Adresa: Růžová 194, Čechtice 257 65
Jméno: MVDr. Antonín Amcha 4.3.1992 - 15.3.1994
Adresa: Vlašimská 35, Čechtice 257 65
Jméno: Miloslav Černý 4.3.1992 - 15.3.1994
Adresa: Resslova 1939/7, Praha 120 00
Jméno: Ing. Eliška Vobrázková CSc. 15.3.1994 - 6.11.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Růžová 213, Čechtice 257 65
Jméno: Alice Hanková 15.3.1994 - 6.11.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Růžová 213, Čechtice 257 65
Jméno: Ing. Alena Veselá 15.3.1994 - 6.11.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: Ludmila Jandejsková 15.3.1994 - 6.11.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 7, Loket 257 68
Jméno: Ing. Eliška Vobrázková 6.11.2004 - 21.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.11.2007
Adresa: Růžová 194, Čechtice 257 65
Jméno: Ing. Alice Hanková 6.11.2004 - 21.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.11.2007
Adresa: Křejpského 1527/7, Praha 149 00
Jméno: Ing. Alena Veselá 6.11.2004 - 21.4.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.11.2007
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: Kateřina Veselá 6.11.2004 - 21.4.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.7.2004 do 29.11.2007
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: Mgr. Jan Podhorský 21.4.2008 - 17.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2007 do 8.7.2008
Adresa: Jiřího Franka 1754, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Alena Veselá 21.4.2008 - 17.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2007 do 8.7.2008
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: Kateřina Veselá 21.4.2008 - 2.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2007 do 24.4.2014
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65
Jméno: Ing. Alice Hanková 21.4.2008 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2007 do 24.4.2014
Adresa: Křejpského 1527/7, Praha 149 00
Jméno: Klára Hanková 17.7.2008 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.7.2008 do 24.4.2014
Adresa: Kouřimská 2367/18, Praha 130 00
Jméno: Kateřina Veselá 2.10.2013 - 29.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2007 do 24.4.2014
Adresa: Malínská 1771/2, Praha 100 00
Jméno: Ing. Alena Veselá 29.5.2014 - 4.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2014 do 21.9.2017
Adresa: Na Lázni 276, Čechtice 257 65

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jan Řiháček 11.9.2015 - 4.10.2017
Adresa: Družstevní 1231, Pelhřimov 393 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jan Řiháček

Vlastníci firmy FREMIS a.s. IČO: 45145491

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 400 000 Kč 100% 1.10.2013
zakladni 24 000 000 Kč 100% 25.11.2011 - 1.10.2013
zakladni 6 000 000 Kč - 25.2.2002 - 25.11.2011
zakladni 30 000 000 Kč - 15.3.1994 - 25.2.2002
zakladni 2 160 000 Kč - 4.3.1992 - 15.3.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 24 29.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 236 1.10.2013 - 29.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 36 1.10.2013 - 29.5.2014
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 20 1.10.2013 - 29.5.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 36 25.11.2011 - 1.10.2013
Kmenové akcie na majitele 2 000 Kč 20 25.11.2011 - 1.10.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 236 25.11.2011 - 1.10.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 9 6.9.2003 - 25.11.2011
Kmenové akcie na majitele 2 000 Kč 5 6.9.2003 - 25.11.2011
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 59 6.9.2003 - 25.11.2011
Akcie na jméno 2 000 Kč 2 142 25.2.2002 - 6.9.2003
Akcie na majitele 2 000 Kč 858 25.2.2002 - 6.9.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 142 15.3.1994 - 25.2.2002
Akcie na majitele 10 000 Kč 858 15.3.1994 - 25.2.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 146 4.3.1992 - 15.3.1994
Akcie na majitele 10 000 Kč 70 4.3.1992 - 15.3.1994

Sbírka Listin FREMIS a.s. IČO: 45145491

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1362/SL 74 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.9.2013 Městský soud v Praze 30.9.2013 26.6.2014 30.7.2014 32
B 1362/SL 73 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.6.2014 25.6.2014 28.7.2014 2
B 1362/SL 72 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 1.3.2013 7.5.2014 2.6.2014 1
B 1362/SL 71 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.3.2013 7.5.2014 2.6.2014 1
B 1362/SL 70 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 453/2014 Městský soud v Praze 24.4.2014 7.5.2014 2.6.2014 21
B 1362/SL 69 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 17.7.2011 26.9.2013 16.10.2013 2
B 1362/SL 68 notářský zápis  NZ 926/2013-projekt rozdělení Městský soud v Praze 5.9.2013 9.9.2013 1.10.2013 28
B 1362/SL 67 posudek znalce  č.067-029/2013 Městský soud v Praze 27.7.2013 9.9.2013 1.10.2013 105
B 1362/SL 66 ostatní  rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.3.2013 26.9.2013 30.9.2013 1
B 1362/SL 65 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.9.2013 30.9.2013 32
B 1362/SL 64 ostatní  zápis z VH Městský soud v Praze 30.3.2012 26.9.2013 30.9.2013 2
B 1362/SL 63 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 26.9.2013 30.9.2013 28
B 1362/SL 62 ostatní  zápis z VH Městský soud v Praze 9.7.2010 26.9.2013 30.9.2013 2
B 1362/SL 61 ostatní  projekt rozdělení Městský soud v Praze 11.7.2013 29.7.2013 30.7.2013 18
B 1362/SL 60 notářský zápis NZ 724/2011 Městský soud v Praze 7.10.2011 19.10.2011 12
B 1362/SL 59 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.9.2011 7.9.2011 5
B 1362/SL 58 zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 23.8.2011 2.9.2011 3
B 1362/SL 57 výroční zpráva r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 23.8.2011 2.9.2011 8
B 1362/SL 56 účetní závěrka r.2010-příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 23.8.2011 2.9.2011 12
B 1362/SL 55 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.3.2011 11.3.2011 3
B 1362/SL 54 účetní závěrka r.2009 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 4.3.2011 11.3.2011 12
B 1362/SL 53 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.3.2011 11.3.2011 5
B 1362/SL 52 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.3.2011 11.3.2011 7
B 1362/SL 51 notářský zápis NZ 166/2008 Městský soud v Praze 9.7.2010 12.1.2011 8
B 1362/SL 50 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2009 22.7.2009 23.7.2009 2
B 1362/SL 49 zpráva o vztazích - r.2008 Městský soud v Praze 15.3.2009 22.7.2009 23.7.2009 3
B 1362/SL 48 zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 20.3.2009 22.7.2009 23.7.2009 3
B 1362/SL 47 výroční zpráva - r.2008 Městský soud v Praze 15.3.2009 22.7.2009 23.7.2009 5
B 1362/SL 46 účetní závěrka - přehl.o změn.vl.kap.r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 23.7.2009 1
B 1362/SL 45 účetní závěrka - cash flow r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 23.7.2009 1
B 1362/SL 44 účetní závěrka - příloha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 23.7.2009 14
B 1362/SL 43 účetní závěrka - výkaz zisků r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.7.2009 23.7.2009 2
B 1362/SL 42 účetní závěrka - rozvaha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 23.7.2009 4
B 1362/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.10.2008 15.12.2008 25
B 1362/SL 40 ostatní -zpr.o mezitímní ÚZ Městský soud v Praze 4.9.2008 27.10.2008 15.12.2008 2
B 1362/SL 39 zpráva auditora k zahaj.rozvaze 1.1.08/B14831/ Městský soud v Praze 1.1.2008 27.10.2008 15.12.2008 2
B 1362/SL 38 zpráva auditora k zahaj.rozvaze 1.1.08 Městský soud v Praze 1.1.2008 27.10.2008 15.12.2008 2
B 1362/SL 37 ostatní -zahaj .rozvaha k 1.1.08 Městský soud v Praze 1.1.2008 27.10.2008 15.12.2008 4
B 1362/SL 36 účetní závěrka k 30.6.08 Městský soud v Praze 30.6.2008 27.10.2008 15.12.2008 6
B 1362/SL 35 ostatní -zpr.představenstva Městský soud v Praze 1.7.2008 27.10.2008 15.12.2008 2
B 1362/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ1080/08-proj.rozdělení Městský soud v Praze 20.10.2008 27.10.2008 15.12.2008 40
B 1362/SL 31 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 4.9.2008 17.9.2008 18.9.2008 15
B 1362/SL 30 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 5.8.2008 7.8.2008 10
B 1362/SL 33 notářský zápis -NZ158/08/změna stanov/ Městský soud v Praze 8.7.2008 17.7.2008 9
B 1362/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.7.2008 17.7.2008 2
B 1362/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.3.2008 24.4.2008 1
B 1362/SL 28 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 17.3.2008 24.4.2008 3
B 1362/SL 27 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 2.2.2008 24.4.2008 1
B 1362/SL 26 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 29.11.2007 24.4.2008 4
B 1362/SL 25 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 1.6.2007 3.7.2007 20.7.2007 2
B 1362/SL 24 účetní závěrka - cash flow r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.7.2007 20.7.2007 8
B 1362/SL 23 zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.7.2007 20.7.2007 4
B 1362/SL 22 výroční zpráva - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.7.2007 20.7.2007 6
B 1362/SL 21 účetní závěrka - příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.7.2007 20.7.2007 6
B 1362/SL 20 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.7.2007 20.7.2007 52
B 1362/SL 19 účetní závěrka - rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.7.2007 20.7.2007 4
B 1362/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 24.1.2007 25.1.2007 38
B 1362/SL 17 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 14.7.2006 24.1.2007 25.1.2007 2
B 1362/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.04+audit+VH/12.8.05 Městský soud v Praze 31.12.2004 30.6.2006 3.7.2006 0
B 1362/SL 15 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 3.3.2005 8.3.2005 25.7.2005 0
B 1362/SL 14 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 16.7.2004 8.3.2005 25.7.2005 0
B 1362/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 26.7.2004 10.8.2004 29
B 1362/SL 12 notářský zápis NZ168/2003+příl. Městský soud v Praze 28.7.2003 30.9.2003 0
B 1362/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+příloha Městský soud v Praze 31.12.2002 27.8.2003 27.8.2003 0
B 1362/SL 9 ostatní -zpráva ausitora za rok 2001 Městský soud v Praze 7.6.2002 1.8.2002 2.8.2002 0
B 1362/SL 8 účetní závěrka  za rok 2001 Městský soud v Praze 1.8.2002 2.8.2002 0
B 1362/SL 10 výroční zpráva  za rok 2001 Městský soud v Praze 6.6.2002 1.8.2002 2.8.2002 0
B 1362/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.8.2001 6.6.2002 0
B 1362/SL 6 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 18.9.2001 0
B 1362/SL 5 notářský zápis +stanovy-přílohy Městský soud v Praze 27.8.2001 12.9.2001 0
B 1362/SL 4 ostatní -prohlášení/ing.Veselý/ Městský soud v Praze 3.9.2001 12.9.2001 0
B 1362/SL 3 ostatní stanovisko auditora/snížení ZJ Městský soud v Praze 9.8.2000 12.9.2001 0
B 1362/SL 2 ostatní -snížení základního jmění Městský soud v Praze 22.5.2000 12.9.2001 0
B 1362/SL 1 účetní závěrka za rok 1996/1997/1998/1999 Městský soud v Praze 20.2.2001 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení FREMIS a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu FREMIS a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.