FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství Holubice IČO: 02953072

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství, která sídlí v obci Holubice a bylo jí přiděleno IČO 02953072.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství se sídlem v obci Holubice byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob.

Základní údaje o FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství IČO: 02953072

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 22.5.2014
Spisová značka: O 1177
IČO: 02953072
Obchodní firma: FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 22.5.2014
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 22.5.2014
Doba trvání společnosti Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Účetní období První účetní období počíná dnem vzniku Společnosti a končí 31. prosincem toho roku, v němž Společnost vznikla. Další účetní období se shodují s kalendářními roky. Výroční zpráva 1. Za každé účetní období bude vypracována výroční zpráva Společnosti. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti v termínu, který stanoví správní rada, ale nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního obdob í. 2. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření Společnosti. 3. Výroční zpráva o činnosti Společnosti kromě náležitostí stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje informace o: a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení, b) lidských zdrojích, c) výnosech v členění podle zdrojů, d) vývoji a stavu fondů Společnosti k rozvahovému dni, e) stavu majetku Společnosti a jejích závazků k rozvahovému dni a o jejich struktuře, f) celkovému objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost Společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady, g) změny zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období. Způsob zveřejňování výroční zprávy Ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu o činnosti Společnosti do sbírky listin rejstříku obecně prospě šných spol 22.5.2014

Aktuální kontaktní údaje FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 02953072
Firma: FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Okres: Praha-západ
Základní územní jednotka: Holubice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Neziskové instituce sloužící domácnostem soukromé národní
Datum vzniku: 22.5.2014

Kontakty na FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství IČO: 02953072

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 175 , Holubice 252 65 22.5.2014

Obory činností FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství IČO: 02953072

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování obecně prospěšných služeb, které umožní obnovovat, udržovat a rozvíjet kulturní a společenské tradice v našich obcích, podílet se na kulturním vývoji a vzdělávání dětí i dospělých, obnovovat tradiční české výrobky a produkty, budování funkční občanské společnosti zejména podílením se na společných akcích kulturního a sportovního charakteru, a to včetně zajištění spolupráce se zahraničními partnery. Tohoto cíle chceme dosáhnout zejména pořádáním kulturních, společenských, vzdělávacích a sportov ních akcí pro obce Tursko, Kozinec, Holubice, včetně zahraniční účasti. Mezi tyto akce budou patřit zejména trhy, výstavy, plesy, semináře, přednášky, výlety, charitativní sbírky na obnovu místních památek a ochranu životního prostředí, přátelská utkání, výměnné pobyty. o.p.s. proto bude proto zejména zajišťovat: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Podmínky pro poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb Společnost bude obecně prospěšné služby poskytovat fyzickým a právnickým osobám, zejména občanům, podnikatelům, neziskovým organizacím a obcím veřejným institucím a jejich pracovníkům v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje, udržitelného rozvoje a kvality života v regionu Služby jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti, jejichž podmínky a formu stanoví pro každý projekt, nebo druh projektů, správní rada. Tyto podmínky jsou pak zveřejňovány v sídle společnosti a zejména pak prostřednictvím internetové sítě . S podmínkami musí být seznámen každý zájemce o služby společnosti. Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb je dnotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý klient a zájemce. Služby poskytuje společnost až do naplnění vlastních kapacit. Společnost se zavazuje užívat případný kladný hospodářský výsledek (zisk) ve prospěch poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla tato obecně prospěšná Společnost založena. O změně rozsahu a podmínek poskytovaných služeb Společnosti je oprávněna rozhodnout správní rada. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby. 22.5.2014

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

Vedení firmy FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství IČO: 02953072

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
1. Prvním ředitelem Společnosti je: Jitka Kufnerová, r.č. 705422/1812, Na Výsluní 560, Mar. Lázně, 353 01 2. Ředitel Společnosti je statutárním orgánem Společnosti a jedná jejím jménem. 3. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která stanov uje výši jeho odměny. 4. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. 5. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady Společnosti. Je však oprávněn účastnit se jednání správní rady Společnosti s hlasem poradním. Je rovněž op rávněn účastnit se jednání dozorčí rady a valné hromady. 6. Ředitel řídí činnost Společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady nebo dozorčí rady Společnosti. 7. Ředitel vykonává svou fu nkci ve smluvním poměru ke Společnosti 8. Jednání jménem Společnosti: a) Společnost navenek zastupuje a jejím jménem zásadně jedná ředitel Společnosti b) podepisování za Společnost se děje tak, že k názvu Společnosti připojí ředitel Společnosti svůj podpi s. Dne 30.3.2017 došlo ke změně ve funkci ředitele Spolku FrantiCzech, novým ředitelem je Magdalena Karasová. 9.6.2017
Jméno: Jitka Kufnerová 22.5.2014 - 5.4.2017
Adresa: Na Výsluní 560/2, Mariánské Lázně 353 01
Jméno: Jitka Kufnerová 5.4.2017 - 9.6.2017
Ve funkci: do 30.3.2017
Adresa: Lesní 64, Holubice 252 65
Jméno: Mgr. Magdalena Karasová 9.6.2017 - 11.3.2019
Ve funkci: od 30.3.2017 do 1.3.2019
Adresa: Antonína Dvořáka 189, Tursko 252 65

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. 2. Dozorčí rada má 3 členy. Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi. 3. Dozorčí radu jmenuje a odvolává zakladatel, přičemž žádný z jejích členů nebude jmenován na návrh určitého okruhu občanů nebo na návrh určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy. 4. Funkční období dozorčí rady je tříleté. 5. Funkci člena dozorčí rady lze zastávat opakovaně po neomezený počet funkčních období. 6. Prvními členy dozorčí rady jsou: a) mgr. Vít Šolle, r.č. 621012/0807, Na Šumavě 1553/7, 150 00 Praha 5 b) Bc. Eva Ježková, r.č. 706209/0002, Holubice 186, 252 65 Tursko c) Václav Vlk, r.č. 470603/132, Pražská 92, 252 65  Tursko 7. Dozorčí rada volí předsedu z řad svých členů na dobu tří let. Předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady. Předseda její jednání svolává písemnou pozvánkou zaslanou členům doporučeně držitelem poštovní licence nebo elektronickou poštou nebo telefaxem , osobní doručení se nevylučuje. 8. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. 9. Dozorčí rada a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti, b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, c) dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou Společnosti. 10. Dozorčí rada je oprávněna: a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, b) svolat mimořádné jednání správní rady a valné hromady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti. 11. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele, správní radu a valnou hromadu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada má povinnost neprodleně informovat o zjištěných nedostatcích Valnou hromadu Společnosti a zakladatele. 12. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat. 13. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke Společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady. 14. Členství v dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže obecně prospěšné společnosti. 15. Členství v dozorčí radě zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) úmrtím, c) odstoupením, d) odvoláním. 16. Zakladatel odvolá člena dozorčí rady v případě, že tento člen přestane splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě podle § 10 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů nebo poruší-li záv ažným způsobem nebo opakovaně uvedený zákon, tuto zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti. 17. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 22.5.2014
Jméno: Vít Šolle 22.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2014
Ve funkci: od 22.5.2014
Adresa: Na Šumavě 1553/7, Praha 150 00
Jméno: Eva Ježková 22.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2014
Adresa: 186, Holubice 252 65
Jméno: Václav Vlk 22.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2014
Adresa: Pražská 92, Tursko 252 65

Sbírka Listin FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství IČO: 02953072

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
O 1177/SL 1 ostatní jmenování do funkce Městský soud v Praze 5.5.2013 16.7.2013 31.12.2015 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu FrantiCzech, spolek pro česko-francouzské přátelství obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.