Fosfa a.s. Břeclav IČO: 00152901

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Fosfa a.s., která sídlí v obci Břeclav a bylo jí přiděleno IČO 00152901.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Fosfa a.s. se sídlem v obci Břeclav byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 24 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a další.

Základní údaje o Fosfa a.s. IČO: 00152901

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 31.12.1990
Spisová značka: B 224
IČO: 00152901
Obchodní firma: Fosfa a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.12.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 31.12.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 5.6.2014 - 29.7.2017
Počet členů dozorčí rady: 2 5.6.2014 - 29.7.2017
Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct milionů dvě stě osmdesát tři tisíc korun českých) na celkovou částku 1.600.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu se provede bez veřejné nabídky upsáním 817 283 kusů kmenových akcií na majitele v listi nné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou vydány jako jedna hromadná listina nahrazující všech 817 283 kusů upisovaných akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie d osud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov společnosti. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a další hospodářský rozvoj společnosti. Jediný akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady, že všechny upisované akcie upíše on sám na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Jediný akcionář prohlašuje, že má vůči společnosti pohledávku v celkové výši 819.066.430,- Kč (slovy: osm set devatenáct milionů šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých) (dále jen "pohledávka jediného akcionáře společnosti"). Právním důvodem poh ledávky jediného akcionáře společnosti je ručitelský závazek společnosti za závazky společnosti Fosfa Trading, a.s., se sídlem Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, IČ: 494 49 842 plynoucí ze smlouvy o úvěru č. 4503-64250-658 uzavřené dne 14.3.1995 mezi spole čností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění změn a dodatků, smlouvy o úvěru č. 710/005/1997 uzavřené dne 7.7.1997 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění změn a dodatků, smlouvy o úvěru č. 700/017/1998 uzavřené dne 3.3.1998 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dodatku, a smlouvy o kontokorentním úvěru č. 658-045-98 uzavřené dne 19.5.1998 mezi společností Fosfa Trading, a.s. a Českou spořitelnou, a.s., ve znění dodat ku. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tuto pohledávku schvaluje co do její existence i výše. Emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct dvěstě osmdesát tři tisíc korun českých) bude splacen výhradně započtením s částí pohledávky jediného akcionáře společnosti. Část pohledávky jediného akcionáře společno sti bude tedy započtena s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu upisovaných akcií v rozsahu 817.283.000,- Kč (slovy: osm set sedmnáct dvě stě osmdesát tři tisíc korun českých). Místem upisování bude sídlo společnosti, tj. Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 691 41. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. z., tedy zejména počet, druh, formu, podobu a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, výši emisního kursu akcií a lhůtu pro jeho splacení. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem společnosti jsou stanovena takto: Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsá ní akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být jedinému akcionáři doručen do 60 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. O započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu 817 283 kusů upsaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s pohledávkou jediného akcionáře společnosti uzavřou společnost a jediný akci onář společnosti dohodu o započtení vzájemných pohledávek. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce osob jednajících jménem smluvních stran. V dohodě bude uvedeno schválení zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem společnosti, jak plyne z toh oto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, včetně podmínek vyplývajících z tohoto rozhodnutí. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií jediným akcionářem společnosti, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. V téže lhůtě musí být návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek podepsaný statutárním orgánem nebo zástupcem společnosti doručen jedinému akcionáři společnosti. Pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek se jedinému akcionáři společnosti stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po dni, kdy bude jedinému akcionáři společnosti doručen návrh dohody. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Po uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu spol ečnosti do obchodního rejstříku. 8.8.2008 - 22.9.2008
Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném rozhodnutím jediného akcionáře HEL-GA, spol. s r.o. dne 09.07.2007. 13.7.2007
"Mimořádná valná hromada společnosti Fosfa akciová společnost se sídlem Břeclav - Poštorná, Hraniční 268, PSČ 691 41, IČ: 00152901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 224 (dále jen "společnost"), konaná dne 8. srpna 2005 od 11.00 h v sídle společnosti schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, představujících 33.164 listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč na osobu hlavního akcionáře HEL-GA, spol. s r.o. se sídl em Praha 1, Křemencova 175/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 49618881, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 24144 a to za protiplnění ve výši 56,- Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti n a majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, které poskytne hlavní akcionář oprávněným osobám do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 0507 22, který vypracoval znalec BOHEMIA EXPERTS, s. r. o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ: 186 00, identifikační číslo 25640585. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář HEL-GA, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Křemencova 175/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 49618881, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 24144, vlastníci 749.553 kusů listinných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, je ve smyslu ustanove ní § 183i odst. 1 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho o sobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění." 17.8.2005 - 28.3.2006
Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnou hromadou dne 17.6.2004. 7.4.2005
Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnou hromadou dne 14.3.2003. 25.6.2003
Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 14.3.2003 o změně podoby všech zaknihovaných akcií, které společnost vydala, na podobu listinnou. 25.6.2003
Soud nařizuje exekuci a pověřuje exekutora JUDr. Josefa Černého, Exekutorský úřad Zlín, tř. T. Bati 1547, aby provedl exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Břeclavi z 11.3.2002 č.j. 1Ro 215/2002-19 pro 14.536,80 Kč s 12% úrokem od 24.12.1999 do zaplacení, 7.440,- Kč nákladů předcházejícího řízení, včetně nákladů exekuce. 22.11.2002 - 25.6.2003
Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném mimořádnou valnou hromadou dne 19.4.2002. 3.9.2002
Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnou hromadou dne 15.6.2001. 11.8.2001
Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném mimořádnou valnou hromadou dne 29.9.2000. 8.11.2000
Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném řádnou valnou hromadou dne 30.7.1999. 20.1.2000
Zapisuje se změna stanov ve znění schváleném mimořádnou valnou hromadou dne 12.11.1999. 20.1.2000
Zapisuje se změna stanov ve znění schválené náhradní valnou hromadou dne 8.10.1998. 16.12.1998
Zapisuje se usnesení náhradní valné hromady ze dne 8.10.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti z dosavadních 782 717 000,-Kč upsáním nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu 15 000 000,-Kč až 31 000 000,-Kč. Bude se jednat o akcie kmenové, veřejně obchodovatelné, zaknihované, na majitele, v počtu 15 000,-ks až 31 000,-ks. Při zvyšování základního jmění mají stávající akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií v uvedeném rozsahu, a to do výše dle poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. Toto přednostní právo mohou uplatnit do 30 dnů od zveřejnění výzvy k úpisu. Místem upisování je sídlo společnosti. Akcionáři s přednostním právem úpisu mohou tohoto využít do třiceti dnů od zveřejnění výzvy, ostatní upisovatelé mohou upisovat ve lhůtě třicet jeden až šedesát dnů od zveřejnění výzvy k úpisu, přičemž platí pořadí upisování. Upsání nad rozsah navrhované částky bude odmítnuto. Splatnost upsaných akcií: 30% jmenovité hodnoty do 40 dnů od upsání, zbytek do 80 dnů od upsání, to vše buď v hotovosti v sídle společnosti, nebo na účet společnosti č.65050-658/0800. 16.12.1998 - 20.1.2000
Základní jmění společnosti podruhé zvýšeno upsáním 15.000 ks nových kmenových zaknihovaných akcií na majitele dnem 16.10.1997, splacených ve dnech 24.11.1997 až 17.12.1997. 23.2.1998
Zapisuje se změna stanov čl.II odst.2, čl.V.odst.1,2 čl.VIII. písm.B, odst.3 valnou hromadou 26.6.1997. 26.8.1997
Zapisuje se usnesení řádné valné hromady ze dne 26.6.1997 o záměru zvýšit základní jmění z dosavadních 767 717 000,-Kč upsáním nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu 15.000.000,-Kč až 31.000.000,-Kč. Bude se jednat o akcie kmenové, veřejně obchodovatelné, zaknihované, na majitele, v počtu 15.000 ks až 31.000 ks. Jmenovitá hodnota akcie 1.000,-Kč/ks. Při zvyšování základního jmění mají stávající akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií v uvedeném rozsahu, a to do výše dle poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. Toto přednostní právo mohou uplatnit do 30 dnů od zveřejnění výzvy k úpisu. Místem upisování je sídlo společnosti. Akcionáři s přednostním právem úpisu mohou tohoto využít do 30 dnů od zveřejnění výzvy, ostatní upisovatelé mohou upisovat ve lhůtě 31 až 60 dnů od zveřejnění výzvy k úpisu, přičemž platí pořadí zapisování. Upisování nad rozsah upisované částky bude odmítnuto. Splatnost upsaných akcií:30% jmenovité hodnoty do 40 dnů od upsání, zbytek do 80 dnů od upsání. 26.8.1997 - 23.2.1998
Základní jmění společnosti zvýšeno upsáním 15.000 ks nových kmenových zaknihovaných akcií na majitele dnem 23.12.1996, splacených dnem 27.12.1996. 23.4.1997
Zapisuje se změna stanov čl. V. odst. 2, čl. V. odst. 4, čl. V. odst. 5, 6, čl. VIII písm. A a odst. 5, čl. IX, XII, čl. IV, VI odst. 2, čl. VIII písm. B, odst. 3, čl. XII odst. 2 valnou hromadou 19.8.1996. 29.11.1996
Zapisuje se změna stanov čl. V. odst. 2, čl. V. odst. 4, čl. V. odst. 5, 6, čl. VII písm. A a odst. 5, čl. IX, XII, čl. IV, VI odst. 2, čl. VII písm. B, odst. 3, čl. XII odst. 2 valnou hromadou 19.8.1996. 29.11.1996 - 29.11.1996
Základní jmění: 752,717.000,- Kč, splaceno. 29.11.1996 - 23.4.1997
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 19.8.1996 o záměru zvýšit základní jmění z dosavadních 752,717.000,- Kč o 15,000.000,- Kč, maximálně o 29,412.000,- Kč. Základní jmění se zvýší upsáním nových akcií. Zvýšení základního jmění se mohou účastnit pouze dosavadní akcionáři s předkupním právem v poměru v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění. Výzva k úpisu bude zveřejněna v Obchodním věstníku. Akcionáři mohou využít svého práva k upisování akcií nejpozději do 15ti dnů ode dne zveřejnění výzvy k upisování. Jednat se bude o kmenové (veřejně obchodovatelné) zaknihované akcie na majitele v počtu 15.000 ks až 29.412 ks o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/l akcie. Splatnost upsaných akcií minimálně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 40 dnů od zveřejnění výzvy k úpisu, zbývající část nejpozději do 31.12.1996, v hotovosti v sídle společnosti nebo převodem na bankovní účet č. 65050-658/0800 u pobočky České spořitelny a.s. Břeclav. 29.11.1996 - 23.4.1997
Ke dni 14.12.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené a doplněné v čl.V,VII,VIII,IX,XII. 27.1.1995
Akcie: - 741.957 akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na majitele, s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů, - 10.760 zaměstnaneckých akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na jméno. Akcie budou emitovány v zaknihované podobě. 30.3.1994 - 23.4.1997
Základní jmění: 652,651.254,72 Kčs a jeho rozdělení na: 6 520 akcií v nominální hodnotě po 100.000,-- Kčs na jméno. 26.3.1992 - 30.3.1994
Způsob zřízení: Rozhodnutí Ministra průmyslu České republiky č. 540/90 ze dne 27.12.1990 s účinností od 31.12.1990. 31.12.1990
Základní kapitál: 602 680 tis. Kčs Bude vydáno 6 027 akcií. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 100.000,-- Kčs. Akcie zní na jméno. 31.12.1990 - 26.3.1992

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00152901
Obchodní firma: Fosfa a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Břeclav
Vznik první živnosti: 7.7.1992
Celkový počet živností: 43
Aktivních živností: 10

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00152901
Firma: Fosfa a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Břeclav
Základní územní jednotka: Břeclav
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Kontakty na Fosfa a.s. IČO: 00152901

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hraniční 268/120 , Břeclav 691 41 28.12.2012
Sídlo: Hraniční 268/120 , Břeclav 691 41 24.2.2012 - 28.12.2012
Sídlo: Hraniční 268/120 , Břeclav 691 41 26.8.1997 - 24.2.2012
Sídlo: Břeclav - Poštorná Česká republika
31.12.1990 - 26.8.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hraniční 268/120, Břeclav 691 41

Obory činností Fosfa a.s. IČO: 00152901

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Zemědělská výroba 29.7.2017
Distribuce plynu 5.6.2014
Obchod s plynem 5.6.2014
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 24.2.2012
Obchod s elektřinou 25.7.2011
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu 25.5.2011
distribuce elektřiny 16.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 27.4.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 27.4.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.4.2009
Zámečnictví, nástrojářství 27.4.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 27.4.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.4.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 27.4.2009
Výroba elektřiny 27.4.2009
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 27.4.2009 - 24.2.2012
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 13.7.2007 - 27.4.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 7.4.2005 - 27.4.2009
přípravné práce pro stavby 7.4.2005 - 27.4.2009
výroba kosmetických prostředků 7.4.2005 - 27.4.2009
výroba chemických látek a chemických přípravků 7.4.2005 - 27.4.2009
výroba krmiv a krmných směsí 26.1.2002 - 27.4.2009
výroba potravinářských výrobků 26.1.2002 - 27.4.2009
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 10.4.2000 - 27.4.2009
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 10.4.2000 - 27.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží zvlášť upraveného tímto zákonem) 20.1.2000 - 27.4.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma oblastí zvlášť upravených tímto zákonem) 20.1.2000 - 27.4.2009
provádění služeb v oblasti měření teplot 7.9.1999 - 7.4.2005
vedení účetnictví 7.9.1999 - 27.4.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 23.4.1997
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 23.4.1997 - 20.1.2000
automatizované zpracování dat 23.4.1997 - 20.1.2000
poskytování software 23.4.1997 - 20.1.2000
zahradnické služby 23.4.1997 - 20.1.2000
výroba jedů a žíravin s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných 23.4.1997 - 10.4.2000
prodej jedů, žíravin a pesticidů 23.4.1997 - 10.4.2000
praní a žehlení prádla 23.4.1997 - 7.4.2005
inženýrská činnost ve stavebnictví 23.4.1997 - 7.4.2005
půjčování osobních automobilů 23.4.1997 - 7.4.2005
mechanizované zemní práce 23.4.1997 - 7.4.2005
hostinská činnost 23.4.1997 - 7.4.2005
silniční motorová doprava osobní 23.4.1997 - 7.4.2005
vodoinstalatérství 23.4.1997 - 7.4.2005
kovoobráběčství 23.4.1997 - 7.4.2005
projektová činnost ve výstavbě 23.4.1997 - 7.4.2005
poradenské a technické služby v ekologii 23.4.1997 - 27.4.2009
ubytovací služby v podnikové ubytovně 23.4.1997 - 27.4.2009
výroba plastů 23.4.1997 - 27.4.2009
pronájem nebytových prostor s poskytováním služeb 23.4.1997 - 27.4.2009
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 23.4.1997 - 27.4.2009
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 23.4.1997 - 27.4.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 23.4.1997 - 27.4.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 23.4.1997 - 27.4.2009
silniční motorová doprava nákladní 23.4.1997 - 27.4.2009
zámečnictví 23.4.1997 - 27.4.2009
zahraniční obchodní činnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení 26.3.1992 - 27.4.2009
výroba výrobků základní anorganické chemie, zejména fosforečných sloučenin, manipulace a zpracování žlutého fosforu 26.3.1992 - 27.4.2009
zahraničně obchodní činnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení 24.7.1991 - 26.3.1992
zahraničně obchodní činnost ve vymezených oblastech 13.2.1991 - 24.7.1991
výroba výrobků základní anorganické chemie, zejména fosforečných sloučenin 31.12.1990 - 26.3.1992
stavební a montážní práce pro vlastní potřebu 31.12.1990 - 27.4.2009
výroba a prodej výrobků na bázi komponentů vyráběných chemických výrobků vč. zpracování a prodeje meziproduktů na stavební hmoty 31.12.1990 - 27.4.2009
strojírenská a stavební výroba 31.12.1990 - 27.4.2009
laboratorní a měřící práce 31.12.1990 - 27.4.2009
činnost konsignačních skladů 31.12.1990 - 27.4.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.7.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Hraniční 268/120 , Břeclav 691 41
Identifikační číslo provozovny: 1003299954
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 7.10.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Wolkerova 965/15 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1003366872
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 29.12.2003

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.10.1992

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.10.1992

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.10.1992

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.11.1992

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Hraniční 268/120 , Břeclav 691 41
Identifikační číslo provozovny: 1003299954
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1993

Živnost č. 8 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Hraniční 268/120 , Břeclav 691 41
Identifikační číslo provozovny: 1003299954
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.1993

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.5.1999

Živnost č. 10 Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.4.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: Hraniční 268/120 , Břeclav 691 41
Identifikační číslo provozovny: 1003299954
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2011

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.7.1992
Zánik oprávnění: 2.7.2001

Živnost č. 12 Zahradnické služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.1992
Zánik oprávnění: 28.9.1999

Živnost č. 13 Poradenské a technické služby v ekologii

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.1992
Zánik oprávnění: 13.9.1997

Živnost č. 15 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.1992
Zánik oprávnění: 31.8.2004

Živnost č. 16 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Praní a žehlení prádla

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Zánik oprávnění: 31.8.2004

Živnost č. 18 Ubytovací služby v podnikové ubytovně

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.1992
Zánik oprávnění: 31.8.2004

Živnost č. 20 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.1992
Zánik oprávnění: 31.8.2004

Živnost č. 21 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.1992
Zánik oprávnění: 4.2.1999

Živnost č. 22 Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.10.1992
Zánik oprávnění: 31.8.2004

Živnost č. 23 Výroba plastů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.1992
Zánik oprávnění: 9.5.1996

Živnost č. 25 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.3.1993
Zánik oprávnění: 16.5.2004

Živnost č. 27 Prodej jedů a žíravin v maloobchodě

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.3.1993
Zánik oprávnění: 17.5.1994

Živnost č. 28 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Pronájem nebytových prostor s poskytováním služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.2.1995
Zánik oprávnění: 28.9.1999

Živnost č. 32 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.2.1995
Zánik oprávnění: 28.9.1999

Živnost č. 33 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.3.1995
Zánik oprávnění: 9.6.2000

Živnost č. 34 Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.1995
Zánik oprávnění: 9.5.1996

Živnost č. 35 Provádění služeb v oblasti měření teplot

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.1999
Zánik oprávnění: 31.8.2004

Živnost č. 36 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.5.1999
Zánik oprávnění: 28.3.2000

Živnost č. 37 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží zvlášť upraveného tímto zákonem)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma oblastí zvlášť upravených tímto zákonem)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Výroba kosmetických prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba ostatních potravinářských výrobků
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba jiných základních organických chemických látek
Výroba parfémů a toaletních přípravků
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Obchod s elektřinou
Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Demolice a příprava staveniště
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Sociální služby poskytované dětem

Vedení firmy Fosfa a.s. IČO: 00152901

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to předseda představenstva samostatně a ostatní členové vždy dva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo společně dva členové představestva. 5.6.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti, (firma a sídlo), připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. 25.6.2003 - 5.6.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti, (obchodní jméno a sídlo), připojí svůj podpis společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva. 16.12.1998 - 25.6.2003
Způsob jednání: Podepisování: Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. 26.8.1997 - 16.12.1998
Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis společně předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 29.11.1996 - 26.8.1997
Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předseda a jeden člen představenstva. 31.12.1990 - 29.11.1996
Jméno: Ing. Ivan Baťka 3.10.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2017
Ve funkci: od 13.6.2017
Adresa: Wolkerova 965/15, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Michal Bedrna 3.10.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2017
Adresa: Eliášova 922/21, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivan Němetz 31.12.1990 - 13.2.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: ČSA 148 , Břeclav - Poštorná Česká republika
Jméno: Ing. Oldřich Chmelík 31.12.1990 - 13.2.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jana Palacha 28 , Břeclav Česká republika
Jméno: Ing. Ladislav Mráček 31.12.1990 - 22.10.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Cihlářská 467/23, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jiří Vopálenský 31.12.1990 - 31.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lublinská 572/3, Praha 181 00
Jméno: Ing. Pavel Hegner CSc. 31.12.1990 - 31.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Resslova 857/18, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: ing. Blanka Ksandrová 22.10.1993 - 31.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kukelská 904/3, Praha 198 00
Jméno: Ing. Ivan Němetz 13.2.1991 - 29.11.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: ČSA 148 , Břeclav - Poštorná Česká republika
Jméno: Ing. Oldřich Chmelík 13.2.1991 - 29.11.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Jana Palacha 28 , Břeclav Česká republika
Jméno: Judr. Libor D U Ch T Í K 31.7.1995 - 29.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Vladislava Perutky 1309, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: ing. Jaroslav Růžička 31.7.1995 - 29.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Masarykovo náměstí 329, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: JUDr. Olga Hromasová 31.7.1995 - 29.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Frostova 343, Praha 109 00
Jméno: Ing. Ivan Němetz 29.11.1996 - 16.12.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: ČSA 148 , Břeclav - Poštorná Česká republika
Jméno: Ing. Oldřich Chmelík 29.11.1996 - 16.12.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Jana Palacha 28 , Břeclav Česká republika
Jméno: JUDr. Libor Duchtík 29.11.1996 - 16.12.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vladislava Perutky 1309, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Jaroslav Růžička 29.11.1996 - 16.12.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Masarykovo náměstí 329, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: JUDr. Olga Hromasová 29.11.1996 - 16.12.1998
Funkce: členka představenstva
Adresa: Frostova 343, Praha 109 00
Jméno: Ing. Daniel Hájek 16.12.1998 - 10.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tovární kolonie 938/13, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Zdeněk Tůma 16.12.1998 - 10.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kopánky 1728, Staré Město 686 03
Jméno: Ing. Antonín Proks 16.12.1998 - 10.5.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Gagarinova 841/10, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Václav Nepraš 16.12.1998 - 10.5.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: sídl. Dukelských hrdinů 2614/7, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Antonín Proks 10.5.1999 - 20.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gagarinova 841/10, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Václav Nepraš 10.5.1999 - 20.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: sídl. Dukelských hrdinů 2614/7, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Zdeněk Bednařík 10.5.1999 - 20.1.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Gorazdova 107/6, Brno 602 00
Jméno: Ing. Zdeněk Tůma 10.5.1999 - 8.11.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kopánky 1728, Staré Město 686 03
Jméno: Ing. Zdeněk Kamenský 20.1.2000 - 8.11.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slovácká 2823/6, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Antonín Proks 20.1.2000 - 8.11.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Gagarinova 841/10, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Leoš Vydržal 10.4.2000 - 8.11.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Oblá 350/12, Brno 634 00
Jméno: Ing. Milan Maxa 16.12.1998 - 3.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.4.2002
Ve funkci: do 22.4.2002
Adresa: Amurská 1220/8, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ivan Němetz 8.11.2000 - 3.9.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 22.4.2002
Adresa: Čs. armády 924/148, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. František Žůrek 8.11.2000 - 3.9.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 22.4.2002
Ve funkci: do 22.4.2002
Adresa: Růžová 324/23, Ladná 691 46
Jméno: Ing. Ivan Němetz 3.9.2002 - 7.4.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2000 do 7.4.2004
Ve funkci: od 22.4.2002 do 7.4.2004
Adresa: Čs. armády 924/148, Břeclav 691 41
Jméno: Mgr. Michal Bedrna 3.9.2002 - 7.4.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002
Adresa: Pod strání 2168/26, Praha 100 00
Jméno: Ing. Róbert Czékus 7.4.2005 - 17.1.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2004
Adresa: Svážná 485/19, Brno 634 00
Jméno: Ing. Ivan Baťka jun. 3.9.2002 - 1.8.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 27.6.2007
Ve funkci: od 22.4.2002 do 27.6.2007
Adresa: Bílkova 132/4, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Michal Bedrna 7.4.2005 - 1.8.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.4.2002 do 27.6.2007
Ve funkci: od 1.12.2004 do 27.6.2007
Adresa: Pod strání 2168/26, Praha 100 00
Jméno: Ing. Róbert Czékus 17.1.2006 - 19.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2004 do 28.2.2010
Adresa: Slatinská 3839 , 615 00 Brno Česká republika
Jméno: Mgr. Michal Bedrna 1.8.2007 - 6.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Ve funkci: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Adresa: Puškinovo náměstí 634/14, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivan Baťka jun. 1.8.2007 - 14.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Ve funkci: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Adresa: Bílkova 132/4, Praha 110 00
Jméno: Bc. Michal Kostrba 9.12.2010 - 5.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.10.2010
Adresa: Vyškovská 882, Bučovice 685 01
Jméno: Mgr. Michal Bedrna 6.10.2013 - 5.6.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Ve funkci: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Adresa: Puškinovo náměstí 634/14, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivan Baťka jun. 14.12.2013 - 5.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Ve funkci: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Adresa: Bílkova 132/4, Praha 110 00
Jméno: Bc. Michal Kostrba 5.6.2014 - 29.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.10.2010 do 1.10.2014
Adresa: Vyškovská 882, Bučovice 685 01
Jméno: Mgr. Michal Bedrna 5.6.2014 - 11.3.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2012
Ve funkci: od 12.6.2012
Adresa: Puškinovo náměstí 634/14, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivan Baťka jun. 5.6.2014 - 12.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2012
Ve funkci: od 12.6.2012
Adresa: Wolkerova 965/15, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Michal Bedrna 11.3.2015 - 3.10.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2012 do 12.6.2017
Ve funkci: od 12.6.2012 do 12.6.2017
Adresa: Eliášova 922/21, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivan Baťka jun. 12.6.2015 - 3.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2012 do 12.6.2017
Ve funkci: od 12.6.2012 do 12.6.2017
Adresa: Wolkerova 965/15, Praha 160 00
Jméno: Ing. Zbyněk Babor 29.12.2014 - 24.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2014 do 8.11.2017
Adresa: Terronská 535/12, Praha 160 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ivan Baťka 1.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2018
Ve funkci: od 13.6.2018
Adresa: Pařížská 129/24, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jaroslav Smolka 15.2.1994 - 31.7.1995
Funkce: předseda
Adresa: Bratří Čapků 5 , Hodonín Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Moural 15.2.1994 - 31.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Heřmanova 1168/24, Praha 170 00
Jméno: Ing. Stanislav Vondál 15.2.1994 - 29.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Čermákova 2421/8, Břeclav 690 02
Jméno: ing. Josef Vávra 31.7.1995 - 29.11.1996
Funkce: předseda
Adresa: Horní Podvinohradí 661, Buchlovice 687 08
Jméno: ing. Vlastimil Slezák 31.7.1995 - 29.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Na Valtické 437/17, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Josef Vávra 29.11.1996 - 16.12.1998
Funkce: předseda
Adresa: Horní Podvinohradí 661, Buchlovice 687 08
Jméno: Ing. Stanislav Vondál 29.11.1996 - 16.12.1998
Funkce: člen
Adresa: Čermákova 2421/8, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Vlastimil Slezák 29.11.1996 - 16.12.1998
Funkce: člen
Adresa: Na Valtické 437/17, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Ivan Němetz 16.12.1998 - 20.1.2000
Funkce: předseda
Adresa: ČSA 148 , Břeclav-Poštorná Česká republika
Jméno: Ing. Oldřich Chmelík 16.12.1998 - 20.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Jana Palacha 28 , Břeclav Česká republika
Jméno: Ing. Oldřich Chmelík 20.1.2000 - 8.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Jana Palacha 28 , Břeclav Česká republika
Jméno: Ing. Petr Šedivý 20.1.2000 - 8.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Nad alejí 1739/16, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jiří Hoštický 20.1.2000 - 8.11.2000
Funkce: člen
Adresa: sídl. Dukelských hrdinů 2772/21, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Pavel Peterka 20.1.2000 - 8.11.2000
Funkce: předseda
Adresa: Novobranská 84/17, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Ivan Němetz 20.1.2000 - 8.11.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: ČSA 148 , Břeclav-Poštorná Česká republika
Jméno: Ing. Oldřich Chmelík 8.11.2000 - 3.9.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 19.4.2002
Ve funkci: do 19.4.2002
Adresa: Jana Palacha 28 , Břeclav Česká republika
Jméno: Zlatuška Němetzová 8.11.2000 - 3.9.2002
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 19.4.2002
Ve funkci: do 19.4.2002
Adresa: Čs. armády 924/148, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Milan Uher 16.12.1998 - 14.11.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.6.2002
Adresa: Na Valtické 436/16, Břeclav 691 41
Jméno: Jiří Smejkal 14.11.2002 - 25.6.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 28.6.2002 do 21.3.2003
Adresa: Slovácká 2823/6, Břeclav 690 02
Jméno: Ing. Ivan Baťka sen. 3.9.2002 - 1.8.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 19.4.2002 do 27.6.2007
Ve funkci: od 19.4.2002 do 27.6.2007
Adresa: Pařížská 129/24, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Jiří Bedrna 3.9.2002 - 1.8.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 19.4.2002 do 27.6.2007
Ve funkci: od 19.4.2002 do 27.6.2007
Adresa: Pujmanové 1583 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Daniel Hájek 25.6.2003 - 16.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.3.2003 do 12.6.2008
Adresa: Tovární kolonie 938/13, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Milan Uher 16.7.2008 - 25.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2008 do 29.4.2011
Adresa: Na Valtické 436/16, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Ivan Baťka sen. 1.8.2007 - 14.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Ve funkci: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Adresa: Pařížská 129/24, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Jiří Bedrna 1.8.2007 - 5.6.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Ve funkci: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Adresa: Pujmanové 1583/52, Praha 140 00
Jméno: Bronislav Horák 25.5.2011 - 5.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2011 do 23.5.2014
Adresa: Nádražní 973/97, Břeclav 691 41
Jméno: Ing. Ivan Baťka sen. 14.12.2013 - 5.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Ve funkci: od 27.6.2007 do 12.6.2012
Adresa: Pařížská 129/24, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Jiří Bedrna 5.6.2014 - 24.2.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2012
Ve funkci: od 12.6.2012
Adresa: Pujmanové 1583/52, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Jiří Bedrna 24.2.2015 - 13.4.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2012 do 4.4.2015
Ve funkci: od 12.6.2012 do 4.4.2015
Adresa: Puškinovo náměstí 692/17, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivan Baťka 5.6.2014 - 29.7.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2012 do 12.6.2015
Ve funkci: od 12.6.2012 do 12.6.2015
Adresa: Pařížská 129/24, Praha 110 00
Jméno: Ing. Ivan Baťka 3.10.2017 - 1.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2015 do 13.6.2018
Ve funkci: do 13.6.2018
Adresa: Pařížská 129/24, Praha 110 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Ivan Baťka
Člen statutárního orgánu: Mgr. Michal Bedrna

Vlastníci firmy Fosfa a.s. IČO: 00152901

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 600 000 000 Kč 100% 22.9.2008
zakladni 782 717 000 Kč 100% 23.2.1998 - 22.9.2008
zakladni 767 717 000 Kč - 23.4.1997 - 23.2.1998
zakladni 752 717 000 Kč - 30.3.1994 - 23.4.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 600 000 18.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 600 000 5.6.2014 - 18.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 600 000 22.9.2008 - 5.6.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 782 717 25.6.2003 - 22.9.2008
Akcie na majitele 1 000 Kč 782 717 23.2.1998 - 25.6.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 767 717 26.8.1997 - 23.2.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 756 957 23.4.1997 - 26.8.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 741 957 30.3.1994 - 23.4.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 10 760 30.3.1994 - 26.8.1997

Sbírka Listin Fosfa a.s. IČO: 00152901

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 224/SL 104 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 24.7.2015 26.8.2015 27.8.2015 16
B 224/SL 103 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 24.3.2015 22.5.2015 25.5.2015 16
B 224/SL 102 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře VH Krajský soud v Brně 23.9.2014 19.12.2014 5.1.2015 1
B 224/SL 101 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, NZ 472/2014 Krajský soud v Brně 8.8.2014 13.8.2014 18.11.2014 2
B 224/SL 99 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 23.5.2014 5.6.2014 6.6.2014 2
B 224/SL 98 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 12.6.2012 5.6.2014 6.6.2014 3
B 224/SL 100 notářský zápis, stanovy společnosti rozhod. jed. akcionáře, NZ 199/2014 Krajský soud v Brně 23.5.2014 5.6.2014 6.6.2014 12
B 224/SL 97 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 21.6.2013 24.7.2013 8.8.2013 32
B 224/SL 96 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 22.6.2012 4.9.2012 20.9.2012 32
B 224/SL 95 výroční zpráva -konsolidační 2010 Krajský soud v Brně 27.9.2011 4.9.2012 20.9.2012 32
B 224/SL 94 notářský zápis -rozh.mimořádné VH,NZ 121/2011 Krajský soud v Brně 24.8.2011 13.9.2011 14
B 224/SL 93 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 30.6.2011 1.8.2011 1
B 224/SL 92 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2010 Krajský soud v Brně 7.6.2011 1.8.2011 8
B 224/SL 91 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 7.6.2011 1.8.2011 26
B 224/SL 90 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 100/11 Krajský soud v Brně 29.6.2011 29.7.2011 9
B 224/SL 89 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.3.2011 10.6.2011 14
B 224/SL 88 notářský zápis - rozh. VH, NZ 46/2011 Krajský soud v Brně 25.3.2011 10.6.2011 9
B 224/SL 87 výroční zpráva 2009 .- konsolidovaná Krajský soud v Brně 17.9.2010 25
B 224/SL 86 ostatní - rozh. VH Krajský soud v Brně 21.6.2010 28.6.2010 1
B 224/SL 85 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 28.6.2010 27
B 224/SL 84 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 15.11.2009 9.4.2010 1
B 224/SL 83 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 25.6.2009 19.8.2009 1
B 224/SL 82 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 29.5.2009 19.8.2009 32
B 224/SL 81 notářský zápis - rozh. VH, NZ 809/09 Krajský soud v Brně 8.6.2009 25.6.2009 5
B 224/SL 80 notářský zápis - rozh. VH, NZ 535/09 Krajský soud v Brně 17.4.2009 7.5.2009 5
B 224/SL 79 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 19.5.2008 10.3.2009 6
B 224/SL 78 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 6.6.2008 10.3.2009 25
B 224/SL 77 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 848/08 Krajský soud v Brně 2.7.2008 14.1.2009 7
B 224/SL 76 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.9.2008 17.9.2008 15
B 224/SL 75 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 27.6.2007 23.8.2007 8
B 224/SL 74 ostatní -usnesení dozorčí rady Krajský soud v Brně 27.6.2007 23.8.2007 1
B 224/SL 73 ostatní -usnesení představenstva Krajský soud v Brně 27.6.2007 23.8.2007 1
B 224/SL 72 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 27.6.2007 23.8.2007 1
B 224/SL 71 výroční zpráva -2006 Krajský soud v Brně 22.5.2007 14.8.2007 26
B 224/SL 70 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.7.2007 23.7.2007 15
B 224/SL 69 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 25.5.2006 23.8.2006 27
B 224/SL 68 notářský zápis - znalecký posudek, NZ 392/05 Krajský soud v Brně 10.8.2005 1.9.2005 86
B 224/SL 67 notářský zápis - osvědčení VH, NZ 391/05 Krajský soud v Brně 10.8.2005 31.8.2005 7
B 224/SL 66 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 15.6.2005 15.7.2005 49
B 224/SL 65 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 26.3.2004 19.4.2005 25
B 224/SL 64 notářský zápis -NZ 149/2004-osvědčení Krajský soud v Brně 17.6.2004 19.4.2005 5
B 224/SL 63 ostatní -pověření Krajský soud v Brně 23.3.2004 23.11.2004 1
B 224/SL 62 ostatní -dodatek výr. zprávě 2002 Krajský soud v Brně 8.11.2004 23.11.2004 1
B 224/SL 61 ostatní -dodatek k výr. zprávě 2003 Krajský soud v Brně 8.11.2004 23.11.2004 1
B 224/SL 60 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 8.4.2004 4.8.2004 26
B 224/SL 59 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 11.6.2003 25.7.2003 48
B 224/SL 58 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 21.3.2003 9.7.2003 1
B 224/SL 57 ostatní - zápis volební komise Krajský soud v Brně 21.3.2003 9.7.2003 2
B 224/SL 56 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 18.2.2003 9.7.2003 2
B 224/SL 55 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 14.3.2003 9.7.2003 24
B 224/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.3.2003 9.7.2003 15
B 224/SL 53 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 14.3.2003 9.7.2003 6
B 224/SL 52 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 14.3.2003 9.7.2003 7
B 224/SL 51 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 14.3.2003 15.4.2003 53
B 224/SL 50 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 14.3.2003 15.4.2003 7
B 224/SL 49 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 20.6.2002 4.12.2002 6
B 224/SL 48 ostatní - zápis z volební komise Krajský soud v Brně 28.6.2002 4.12.2002 1
B 224/SL 47 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 19.4.2002 4.12.2002 25
B 224/SL 46 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 26.4.2002 4.12.2002 8
B 224/SL 45 podpisové vzory Krajský soud v Brně 19.4.2002 4.12.2002 10
B 224/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.4.2002 4.12.2002 22
B 224/SL 43 ostatní - ztotožnění s návrhem Krajský soud v Brně 30.4.2002 4.12.2002 7
B 224/SL 42 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 22.4.2002 4.12.2002 2
B 224/SL 41 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 19.4.2002 4.12.2002 2
B 224/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.6.2001 18.12.2001 22
B 224/SL 39 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 15.6.2001 18.12.2001 5
B 224/SL 38 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 15.6.2001 18.12.2001 23
B 224/SL 37 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 12.4.2001 18.12.2001 22
B 224/SL 36 ostatní - zápis VH, stávající stanovy Krajský soud v Brně 9.5.2001 18.12.2001 43
B 224/SL 35 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 30.3.2001 18.9.2001 40
B 224/SL 34 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 29.9.2000 24.11.2000 47
B 224/SL 33 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 28.4.2000 29.6.2000 8
B 224/SL 32 ostatní návrh na změnu skutečností Krajský soud v Brně 3.4.2000 19.4.2000 6
B 224/SL 31 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 12.11.1999 7.2.2000 8
B 224/SL 30 ostatní - zápis z jednání Krajský soud v Brně 8.12.1999 7.2.2000 5
B 224/SL 29 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 12.11.1999 7.2.2000 10
B 224/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.11.1999 7.2.2000 21
B 224/SL 27 ostatní - rozhodnutí Krajský soud v Brně 28.9.1999 7.2.2000 8
B 224/SL 26 ostatní - zápis z volební komise Krajský soud v Brně 17.11.1999 7.2.2000 1
B 224/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.7.1999 16.9.1999 21
B 224/SL 24 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 30.7.1999 16.9.1999 16
B 224/SL 23 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.7.1999 16.9.1999 10
B 224/SL 22 ostatní - OV č.25 Krajský soud v Brně 23.6.1999 16.9.1999 1
B 224/SL 21 účetní závěrka - doložení k návrhu Krajský soud v Brně 20.5.1999 16.9.1999 2
B 224/SL 20 ostatní - podpis. vzor Krajský soud v Brně 13.4.1999 17.5.1999 1
B 224/SL 19 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 29.3.1999 17.5.1999 3
B 224/SL 18 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 22.4.1999 17.5.1999 1
B 224/SL 9 ostatní - ČP+podpis. vzor Krajský soud v Brně 11.11.1998 5.1.1999 4
B 224/SL 8 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 8.10.1998 5.1.1999 42
B 224/SL 17 ostatní -ČP+podpis.vzor Krajský soud v Brně 8.12.1998 5.1.1999 5
B 224/SL 16 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 8.10.1998 5.1.1999 61
B 224/SL 15 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 24.3.1998 5.1.1999 25
B 224/SL 14 ostatní - prot.č.3/98 z dozor.rady Krajský soud v Brně 5.11.1998 5.1.1999 2
B 224/SL 13 ostatní - prot.č.2 z dozor.rady Krajský soud v Brně 12.10.1998 5.1.1999 1
B 224/SL 12 ostatní - prot. č.1/98 z dozor.rady Krajský soud v Brně 8.10.1998 5.1.1999 1
B 224/SL 11 ostatní - zápis z jedn.přestav. Krajský soud v Brně 12.10.1998 5.1.1999 1
B 224/SL 10 ostatní - zápis z jedn,představ. Krajský soud v Brně 5.11.1998 5.1.1999 4
B 224/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 26.6.1997 8.12.1998 10
B 224/SL 6 ostatní - zápis změn Krajský soud v Brně 21.8.1997 8.12.1998 11
B 224/SL 5 ostatní - návrh na změnu + VH Krajský soud v Brně 8.1.1998 23.2.1998 16
B 224/SL 4 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 30.12.1996 23.2.1998 32
B 224/SL 3 ostatní - návrh na změnu Krajský soud v Brně 5.2.1997 23.2.1998 12
B 224/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 8.2.1994 23.2.1998 7
B 224/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.12.1990 23.2.1998 13

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Fosfa a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Fosfa a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.