FORESTA WOOD, a.s. Brumov-Bylnice IČO: 60735368

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FORESTA WOOD, a.s., která sídlí v obci Brumov-Bylnice a bylo jí přiděleno IČO 60735368.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem FORESTA WOOD, a.s. se sídlem v obci Brumov-Bylnice byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zprostředkovatelská činnost. , Zprostředkování obchodu a další.

Základní údaje o FORESTA WOOD, a.s. IČO: 60735368

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 6.5.2002
Spisová značka: B 3742
IČO: 60735368
Obchodní firma: FORESTA WOOD, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 26.1.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 26.1.1995
Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 17.1.2011 o snížení základního kapitálu takto: Z důvodu úhrady ztráty hospodaření společnosti z minulých let se základní kapitál společnosti ve výši 27.000.000,- Kč snižuje o 24.0 00.000,- Kč na 3.000.000,- Kč. Snížením základního kapitálu společnosti o 24.000.000,- Kč bude uhrazena ztráta a sníží se neuhrazená ztráta na 393.793,05 Kč. Způsob snížení základního kapitálu je určen stanovami společnosti vzetím akcií z oběhu a jejich z ničením. Ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, aby 24 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč v listinné podobě př edložil ke zničení ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 4.4.2014
Jediný akcionář dne 30.12.2009 rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zrušení rozhodnutí společnosti s likvidací. 6.1.2010
Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zrušení společnosti FORESTA WOOD, a.s. s likvidací. Dnem vstupu společnosti do likvidace je 1. července 2009. 7.7.2009
a) Základní kapitál společnosti FORESTA WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 60735368 se zvyšuje o částku 10 000 000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10, slovy: deseti, kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. c) Veškeré nově vydané akcie upíše dosavadní jediný akcionář společnost CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 60745479, za emisní kurs, který je rovný jejich jmenovité hodnotě, místem úpisu je sídlo společnosti FORESTA WOOD, a.s. d) Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli ihned poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů od doručení návrhu. e) Upisovatel splatí 30 % emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti číslo 25005-2544012084/0400 zřízený u Živnostenské banky, a.s., pobočky Zlín, do tří měsíců od úpisu akcií. Zbytek emisního kursu upsaných akcií splatí na tentýž účet do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.11.2004 - 26.11.2004
Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře dne 30.1.2004, ve znění změn ze dne 23.3.2004. 29.4.2004
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 27.06.2003 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o spojení akcií: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: a) základní kapitál společnosti FORESTA WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 60735368 se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 8, slovy: osmi, kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých c) veškeré nově vydané akcie upíše dosavadní jediný akcionář společnost CE VOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 48533700, za emisní kurz, který je rovný jejich jmenovité hodnotě, místem úpisu je sídlo společnosti FORESTA WOOD, a.s. d) upisovatel splatí celý emisní kurz formou započtení, které bude provedeno do třiceti dnů od právní moci zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku e) upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli ihned poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu záměru na zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti dnů od doručení návrhu. 10.10.2003 - 22.1.2004
Jedoný akcionář schvaluje, aby na emisní kurs upsaných akcií byly započteny pohledávky vyplývající z následujících neuhrazených faktur vystavených na základě: 1. Smlouvy o podnájmu harvestoru Rottne 5005 4WD 11.06.2001 a dodatku č. 1 ze dne 01.11.2002 uzavřené mezi akciovou společností Foresta a.s., IČ: 45193011 (nájemce), jejíž právním nástupcem je CE WOOD, a.s. a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 ( podnájemce). Celková částka činí 1,799.000,- Kč: 1.1 číslo 3300779 z níž nebyla uhrazena část ve výši 359.800,- Kč, slovy: tři sta padesát devět tisíc osm set korun českých, 1.2 číslo 3303026 z níž nebyla uhrazena část ve výši 359.800,- Kč, slovy: tři sta padesát devět tisíc osm set korun českých, 1.3 číslo 3306221 z níž nebyla uhrazena část ve výši 359.800,- Kč, slovy: tři sta padesát devět tisíc osm set korun českých 1.4 číslo 3308950 z níž nebyla uhrazena část ve výši 359.800,- Kč, slovy: tři sta padesát devět tisíc osm set korun českých 1.3 číslo 3311818 z níž nebyla uhrazena část ve výši 359.800,- Kč, slovy: tři sta padesát devět tisíc osm set korun českých. 2. Smlouvy o podnájmu vyvážecí soupravy Rottne Solid 6WD ze dne 01.03.2001 uzavřené mezi akciovou společností Foresta a.s., IČ: 45193011 (nájemce), jejíž právním nástupcem je CE WOOD, a.s. a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 (podnájemce). Celko vá částka činí 1,693.234,- Kč: 2.1 číslo 3242722 z níž nebyla uhrazena část ve výši 846.617,- Kč, slovy: osm set čtyřicet šest tisíc šest set sedmnáct korun českých, 2.2 číslo 3306212 z níž nebyla uhrazena část ve výši 846.617,- Kč, slovy: osm set čtyřicet šest tisíc šest set sedmnáct korun českých. 3. Smlouvy o podnájmu harvestoru Rottne 2004 4WD ze dne 21.02.2001 uzavřené mezi Lesní společností Jihomoravské lesy, a.s., IČ: 46974652 (nájemce), jejíž právním nástupcem je CE WOOD, a.s. a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 (podnájemce), a sml ouvy o podnájmu vyvážecí soupravy Rottne Solid F9 8WD ze dne 21.02.2001 uzavřené mezi Lesní společností Jihomoravské lesy, a.s., IČ: 46974652 (nájemce), jejíž právním nástupcem je CE WOOD, a.s. a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 (podnájemce). Celková částka činí 2,144.780,- Kč: 3.1 číslo 3301167 z níž nebyla uhrazena část ve výši 428.956,- Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc devět set padesát šest korun českých, 3.2 číslo 3303812 z níž nebyla uhrazena část ve výši 428.956,- Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc devět set padesát šest korun českých, 3.3 číslo 3306416 z níž nebyla uhrazena část ve výši 428.956,- Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc devět set padesát šest korun českých, 3.4 číslo 3309667 z níž nebyla uhrazena část ve výši 428.956,- Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc devět set padesát šest korun českých, 3.5 číslo 3311779 z níž nebyla uhrazena část ve výši 428.956,- Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc devět set padesát šest korun českých. 4. Smlouvy o podnájmu harvestoru Rottne 5005 4WD ze dne 01.06.2001 uzavřené mezi akciovou společností Lesy Spálené Poříčí, a.s., IČ 45351970 (nájemce), jejíž právním nástupcem je CE WOOD, a.s. a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 (podnájemce). C elková částka činí 2,032.158,- Kč: 4.1 číslo 3244464 z níž nebyla uhrazena část ve výši 338.693,- Kč, slovy: tři sta třicet osm tisíc šest set devadesát tři korun českých, 4.2 číslo 3301627 z níž nebyla uhrazena část ve výši 338.693,- Kč, slovy: tři sta třicet osm tisíc šest set devadesát tři korun českých, 4.3 číslo 3304183 z níž nebyla uhrazena část ve výši 338.693,- Kč, slovy: tři sta třicet osm tisíc šest set devadesát tři korun českých, 4.4 číslo 3307042 z níž nebyla uhrazena část ve výši 338.693,- Kč, slovy: tři sta třicet osm tisíc šest set devadesát tři korun českých, 4.5 číslo 3309486 z níž nebyla uhrazena část ve výši 338.693,- Kč, slovy: tři sta třicet osm tisíc šest set devadesát tři korun českých, 4.6 číslo 3312465 z níž nebyla uhrazena část ve výši 338.693,- Kč, slovy: tři sta třicet osm tisíc šest set devadesát tři korun českých. 5. Smlouvy o podnájmu harvestoru Rottne 5005 4WD ze dne 28.03.2003 uzavřené mezi společností CE WOOD, a.s., IČ: 48533700 (nájemce) a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 (podnájemce). Celková částka činí 297.156,- Kč: 5.1 číslo 3308940 z níž nebyla uhrazena část ve výši 297.156,- Kč, slovy: dvě stě devadesát sedm tisíc sto padesát šest korun českých. 6. Dohody o přefakturaci nákladů spojených s užíváním datových linek uzavřenou mezi společností CE WOOD, a.s., IČ: 48533700 (nájemce) a společností FORESTA WOOD, a.s., IČ: 60735368 (podnájemce). 6.1 číslo 3310506 z níž nebyla uhrazena část ve výši 2.835,- Kč, slovy: dva tisíce osm set třicet pět korun českých. 7. Za služby a práce: 7.1 číslo 3301675 z níž nebyla uhrazena část ve výši 30.264,- Kč, slovy: třicet tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých, 7.2 číslo 3311965 z níž nebyla uhrazena část ve výši 573,- Kč, slovy: pět set sedmdesát tři korun českých. Jediný akcionář přijímá toto rozhodnutí o spojení akcií: 1. dosavadních 100 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč se spojuje do 1 kusu kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč 2. dosavadních 80 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se spojuje do 8 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. 10.10.2003 - 22.1.2004
Stanovy platí ve znění schváleném valnou hromadou konanou dne 27.06.2003. 10.10.2003 - 29.4.2004
Stanovy platí ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře společnosti učiněným dne 25.6.2001. 28.12.2002 - 10.10.2003
Obchodní společnost FORESTA WOOD, a.s. se sídlem v Halenkově 683, IČO 60 73 53 68 se v y m a z á v á z oddílu B, vložky 1505 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. 7.8.1998
Obchodní společnost FORESTA WOOD, a.s. se sídlem Halenkov 683, PSČ 756 03, identifikační číslo 60 73 53 68 se z a p i s u j e do oddílu B vložka 1946 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. 17.6.1998
Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře dne 19.12.1997. 14.4.1998 - 10.12.2001
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím jediného akcionáře dne 30.12.1996. 2.7.1997 - 10.12.2001
Základní jmění: 9,000.000 Kč, je splaceno. 2.7.1997 - 26.11.2004
Základní jmění je splaceno. 4.4.1997 - 2.7.1997
Jediný akcionář: Foresta Group, a.s. se sídlem ve Velkých Karlovicích č.150, IČO 47 67 30 28 4.4.1997 - 14.4.1998
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.3.1997 o záměru zvýšit základní jmění: 4.4.1997 - 14.4.1998
1. Základní jmění společnosti FORESTA WOOD, a.s. se zvyšuje o částku 8 000 000 Kč, tj. z dosavadní výše základního jmění 1 000 000 Kč na částku 9 000 000 Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 4.4.1997 - 14.4.1998
2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 80,- ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-Kč. Emisní kurz upisovaných akcií bude činit 100 000,-Kč za jednu akcii. 4.4.1997 - 14.4.1998
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti za těchto podmínek: 4.4.1997 - 14.4.1998
a/ místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti FORESTA WOOD, a.s., Přílucká 360, Zlín 4.4.1997 - 14.4.1998
b/ lhůta pro vykonání přednostního práva: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 15 dnů. Začátek této lhůty je shodný se dnem, kdy nabude právní moci usnesení kterým bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie bude možné upisovat v každý pracovní den od 9.00 do 17.00 hod. 4.4.1997 - 14.4.1998
c/ Na každých deset dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč lze upsat 8 nových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč 4.4.1997 - 14.4.1998
d/ S využitím přednostního práva lze upisovat kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 100 000,-Kč. 4.4.1997 - 14.4.1998
4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány na základě dohody v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku za těchto podmínek: 4.4.1997 - 14.4.1998
a/ místo pro upisování akcií: sídlo společnosti FORESTA WOOD, a.s., Přílucká 360, Zlín 4.4.1997 - 14.4.1998
b/ lhůta pro upisování akcií: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 15 dnů. Začátek běhu této lhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy skončila lhůta pro vykonávání přednostního práva 4.4.1997 - 14.4.1998
c/ jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva jsou shodné s údaji uvedenými v bodu 3 písm. d/. 4.4.1997 - 14.4.1998
5. Upisovatel je povinen splatit před upsáním celý emisní kurz na účet společnosti vedený u Foresbank, a.s., č.ú. 15218002/7920. 4.4.1997 - 14.4.1998

Aktuální kontaktní údaje FORESTA WOOD, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60735368
Obchodní firma: FORESTA WOOD, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Valašské Klobouky
Vznik první živnosti: 26.1.1995
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60735368
Firma: FORESTA WOOD, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Brumov-Bylnice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.1.1995

Kontakty na FORESTA WOOD, a.s. IČO: 60735368

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vlárská 321 , Brumov-Bylnice 763 31 8.2.2016
Sídlo: Vlárská 321 , Brumov-Bylnice 763 31 6.1.2010 - 8.2.2016
Sídlo: Zlínské Paseky 3662 , 760 01 Zlín Česká republika
21.11.2001 - 6.1.2010
Sídlo: 683 , Halenkov 756 03 14.4.1998 - 21.11.2001
Sídlo: Přílucká 360 , 760 01 Zlín Česká republika
26.1.1995 - 14.4.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vlárská 321, Brumov-Bylnice 763 31

Obory činností FORESTA WOOD, a.s. IČO: 60735368

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.7.2009
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 7.7.2009 - 20.11.2014
12. ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 1.7.2008 - 7.7.2009
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 22.7.2004
zprostředkování obchodu 22.7.2004
zprostředkování služeb 22.7.2004
velkoobchod 22.7.2004
specializovaný maloobchod 22.7.2004
pronájem a půjčování věcí movitých 22.7.2004
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 22.7.2004
činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví 22.7.2004
zemědělská činnost 22.7.2004
myslivost 22.7.2004
odborná správa lesů 22.7.2004
1. lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 22.1.2004 - 7.7.2009
2. zprostředkování obchodu 22.1.2004 - 7.7.2009
3. zprostředkování služeb 22.1.2004 - 7.7.2009
4. velkobchod 22.1.2004 - 7.7.2009
5. specializovaný maloochod 22.1.2004 - 7.7.2009
6. pronájem a půjčování věcí movitých 22.1.2004 - 7.7.2009
7. činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 22.1.2004 - 7.7.2009
8. činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví 22.1.2004 - 7.7.2009
9. zemědělská činnost 22.1.2004 - 7.7.2009
10. myslivost 22.1.2004 - 7.7.2009
11. odborná správa lesů 22.1.2004 - 7.7.2009
a) obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.12.2001 - 22.1.2004
b) zprostředkovatelská činnost 10.12.2001 - 22.1.2004
c) dřevařská výroba 10.12.2001 - 22.1.2004
d) lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti, zahrnující - pěstební činnost v lese - těžbu dříví - lesní dopravu - poskytování služeb v myslivosti - nákup a prodej nezpracovaných lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 10.12.2001 - 22.1.2004
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 24.10.2000 - 10.12.2001
dřevařská výroba - pořez dřeva 6.9.1995 - 10.12.2001
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej 26.1.1995 - 10.12.2001
zprostředkovatelská činnost 26.1.1995 - 10.12.2001

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zemědělská činnost 7.7.2009 - 20.11.2014
myslivost 7.7.2009 - 20.11.2014
odborná správa lesů 7.7.2009 - 20.11.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Zprostředkování služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Stráže 3661 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1003242928
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu

 • Zprostředkování služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví

Zahájení provozování: 1.11.2007
Provozovna č. 2
Provozovna: Stráže 3662 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1003242910
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví

Zahájení provozování: 22.10.2003

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.1995
Zánik oprávnění: 20.10.2003

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.1995
Zánik oprávnění: 20.10.2003

Živnost č. 7 Dřevařská výroba - pořez dřeva.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.7.1995
Zánik oprávnění: 24.10.2003

Živnost č. 8 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.4.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy FORESTA WOOD, a.s. IČO: 60735368

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel jedná za společnost samostatně ve všech záležitostech. Statutární ředitel za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 20.11.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 29.4.2004 - 20.11.2014
Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě nebo otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis kterýkoliv čle n představenstva. 10.10.2003 - 29.4.2004
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje samostatně každý člen představenstva (dále jen "oprávněné osoby"). Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné, napsané nebo jinak vyhotovené obchodní firmě připojí oprávněná osoba svůj podpis. 21.11.2001 - 10.10.2003
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 14.4.1998 - 21.11.2001
Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. 26.1.1995 - 14.4.1998
Jméno: Ing. Vojtěch Dorňák 20.11.2014
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 13.10.2014
Adresa: Československé armády 248, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Ing. Václav T Ř E Š T Í K 26.1.1995 - 4.4.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Francouzská 4036/13, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Miroslav Škrabal 26.1.1995 - 4.4.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 43 , 756 05 Karolinka Česká republika
Jméno: Ing. František Černý 26.1.1995 - 4.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Frant. Bartoše 302, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Miroslav Škrabal 4.4.1997 - 14.4.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 43 , 756 05 Karolinka Česká republika
Jméno: Ing. Václav Třeštík 4.4.1997 - 14.4.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Francouzská 4036/13, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. František Černý 4.4.1997 - 14.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Frant. Bartoše 302, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Miroslav Škrabal 14.4.1998 - 22.10.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 756 05 Karolinka 43 Česká republika
Jméno: Ing. Rastislav Suchanek 14.4.1998 - 10.12.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 25.6.2001
Ve funkci: do 25.6.2001
Adresa: Kulturní 1766, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: Ing. Radovan Srba 14.4.1998 - 10.12.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: 842, Velké Karlovice 756 06
Jméno: Ing. Zdeněk Šmerda 22.10.1999 - 10.12.2001
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 25.6.2001
Ve funkci: do 25.6.2001
Adresa: 71, Loučná nad Desnou 788 11
Jméno: Ing. Radovan Srba 10.12.2001 - 10.10.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.1998 do 27.6.2003
Ve funkci: od 28.6.2001 do 27.6.2003
Adresa: 842, Velké Karlovice 756 06
Jméno: Ing. Luboš Fúsik 10.12.2001 - 10.10.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2001 do 27.6.2003
Ve funkci: od 28.6.2001 do 27.6.2003
Adresa: Rokytnice 312, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Stanislav Navrátil 10.12.2001 - 10.10.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2001 do 27.6.2003
Adresa: 11, Křtomil 751 14
Jméno: Ing. Radovan Srba 10.10.2003 - 29.4.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.1.2004
Adresa: 842, Velké Karlovice 756 06
Jméno: Ing. Luboš Fúsik 10.10.2003 - 29.4.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.1.2004
Ve funkci: od 18.8.2003 do 30.1.2004
Adresa: Rokytnice 312, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Stanislav Navrátil 10.10.2003 - 29.4.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.1.2004
Ve funkci: od 18.8.2003 do 30.1.2004
Adresa: 11, Křtomil 751 14
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 10.10.2003 - 29.4.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.1.2004
Adresa: K Vodojemu 4321/2, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Václav Šebek 10.10.2003 - 29.4.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.1.2004
Adresa: Klecandova 712/11, Brno 613 00
Jméno: Ing. Daniel Szórád 29.4.2004 - 2.6.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.1.2004 do 19.4.2004
Adresa: Jetelová 601, Zlín 763 14
Jméno: Ing. Jiří Heger 2.6.2004 - 7.3.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.4.2004 do 21.12.2004
Ve funkci: od 19.4.2004 do 21.12.2004
Adresa: Tyršova 1042/2, Jeseník 790 01
Jméno: Ing. Václav Šebek 7.3.2005 - 21.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.12.2004 do 31.1.2007
Ve funkci: od 21.12.2004 do 31.1.2007
Adresa: Viniční 3664/189, Brno 615 00
Jméno: Ing. Richard Matějček 21.3.2007 - 16.12.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2007 do 1.6.2009
Ve funkci: od 1.2.2007 do 1.6.2009
Adresa: 216, Kateřinice 756 21
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 16.12.2009 - 16.12.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2009 do 30.11.2009
Ve funkci: od 1.6.2009 do 30.11.2009
Adresa: K Vodojemu 4321/2, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Richard Matějček 6.1.2010 - 20.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.12.2009 do 13.10.2014
Adresa: 216, Kateřinice 756 21

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Pavel Hořanský 26.1.1995 - 4.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Luční 1988, Vsetín 755 01
Jméno: Petr Jaroš 26.1.1995 - 4.4.1997
Funkce: člen
Adresa: 527, Nový Hrozenkov 756 04
Jméno: Josef Plánka 26.1.1995 - 4.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Na Sklepoch 631, Karolinka 756 05
Jméno: Ing. Pavel Hořanský 4.4.1997 - 14.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Luční 1988, Vsetín 755 01
Jméno: Petr Jaroš 4.4.1997 - 14.4.1998
Funkce: člen
Adresa: 527, Nový Hrozenkov 756 04
Jméno: Josef Plánka 4.4.1997 - 14.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Na Sklepoch 631, Karolinka 756 05
Jméno: Ing. Karel Hnilica 14.4.1998 - 10.12.2001
Funkce: předseda
Trvání členství: do 25.6.2001
Ve funkci: do 25.6.2001
Adresa: 635, Halenkov 756 03
Jméno: Ing. Jana Kostková 14.4.1998 - 10.12.2001
Funkce: členka
Trvání členství: do 25.6.2001
Adresa: 342, Halenkov 756 03
Jméno: Vavřinec Zeť 14.4.1998 - 10.12.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.6.2001
Adresa: 494, Halenkov 756 03
Jméno: Mgr. Josef Kaiser 10.12.2001 - 28.12.2002
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 25.6.2001 do 28.6.2002
Ve funkci: od 28.6.2001
Adresa: Hutě pod Třemšínem 7 , 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Česká republika
Jméno: Ing. Rastislav Suchanek 10.12.2001 - 10.10.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 25.6.2001 do 27.6.2003
Ve funkci: od 28.6.2001 do 27.6.2003
Adresa: Kulturní 1766, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: Ing. Karel Haken 10.12.2001 - 10.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.6.2001 do 27.6.2003
Adresa: K. Čapka 678/42, Město Albrechtice 793 95
Jméno: Ing. Jaroslav Melichar 28.12.2002 - 10.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2002 do 27.6.2003
Adresa: 8, Vlašim 258 01
Jméno: Ing. Daniel Szórád Ph.D. 10.10.2003 - 29.4.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.1.2004
Adresa: Jetelová 601, Zlín 763 14
Jméno: Arnošt Kettner 10.10.2003 - 7.3.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 27.6.2003
Ve funkci: od 2.9.2003
Adresa: 164, Choryně 756 42
Jméno: Ing. Luboš Fúsik 29.4.2004 - 7.3.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.1.2004
Adresa: Rokytnice 312, Vsetín 755 01
Jméno: Arnošt Kettner 7.3.2005 - 31.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.9.2004 do 31.5.2006
Adresa: 164, Choryně 756 42
Jméno: Martin Černý 10.10.2003 - 1.7.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.6.2003
Ve funkci: od 2.9.2003
Adresa: Frant. Bartoše 302, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Luboš Fúsik 7.3.2005 - 16.12.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2004 do 30.11.2009
Ve funkci: od 4.10.2004 do 30.11.2009
Adresa: Rokytnice 312, Vsetín 755 01
Jméno: Adrian Štukavec 21.3.2007 - 16.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2007 do 28.2.2009
Adresa: Brandlova 3390/123, Hodonín 695 01
Jméno: Martin Černý 1.7.2008 - 16.12.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2003 do 30.11.2009
Ve funkci: od 2.9.2003 do 30.11.2009
Adresa: Lešenská 633, Zlín 763 14
Jméno: Ing. Libor Benátský 6.1.2010 - 20.11.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.12.2009 do 13.10.2014
Ve funkci: od 30.12.2009 do 13.10.2014
Adresa: Oblá 403/35, Brno 634 00
Jméno: Zdeňka Baloušková 6.1.2010 - 20.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.12.2009 do 13.10.2014
Adresa: 64, Valašské Příkazy 756 12
Jméno: Radek Ovesný 6.1.2010 - 20.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.12.2009 do 13.10.2014
Adresa: Pod Dubovcem 846, Valašské Klobouky 766 01

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Pavel Mikeš 7.7.2009 - 6.1.2010
Adresa: Za Mlýnem 540/9, Přerov 750 02

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Vojtěch Dorňák 20.4.2016
Adresa: Československé armády 248, Valašské Klobouky 766 01
Jméno: Ing. Michal Slovák 22.7.2004 - 31.10.2006
Adresa: Příkop 188/29, Brno 602 00
Jméno: Ing. Richard Matějček 31.10.2006 - 20.4.2016
Adresa: 216, Kateřinice 756 21

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Richard Matějček

Vlastníci firmy FORESTA WOOD, a.s. IČO: 60735368

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 000 000 Kč - 20.11.2014
zakladni 3 000 000 Kč - 4.4.2014 - 20.11.2014
zakladni 27 000 000 Kč - 7.12.2005 - 4.4.2014
zakladni 27 000 000 Kč - 26.11.2004 - 7.12.2005
zakladni 17 000 000 Kč 100% 22.1.2004 - 26.11.2004
zakladni 9 000 000 Kč - 2.7.1997 - 22.1.2004
zakladni 1 000 000 Kč - 26.1.1995 - 2.7.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 4.4.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 27 26.11.2004 - 4.4.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 17 22.1.2004 - 26.11.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 28.12.2002 - 22.1.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 80 28.12.2002 - 22.1.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 21.11.2001 - 28.12.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 80 21.11.2001 - 28.12.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 2.7.1997 - 21.11.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 80 2.7.1997 - 21.11.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 26.1.1995 - 2.7.1997

Sbírka Listin FORESTA WOOD, a.s. IČO: 60735368

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3742/SL 62 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Brně 6.6.2015 9.6.2015 16.7.2015 6
B 3742/SL 60 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 25.6.2013 9.6.2015 16.7.2015 6
B 3742/SL 59 notářský zápis stanovy, NZ 1414/2014 Krajský soud v Brně 13.10.2014 20.11.2014 27.11.2014 8
B 3742/SL 24 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 21.6.2004 26.7.2004 5
B 3742/SL 23 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 31.3.2004 19.7.2004 48
B 3742/SL 22 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 26.4.2004 3.6.2004 2
B 3742/SL 21 ostatní -zápis z rozhodnutí jed. akc. Krajský soud v Brně 19.4.2004 3.6.2004 2
B 3742/SL 20 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.1.2004 4.5.2004 3
B 3742/SL 18 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 23.3.2004 4.5.2004 3
B 3742/SL 17 notářský zápis -stanovy, ovládací smlouva Krajský soud v Brně 30.1.2004 4.5.2004 35
B 3742/SL 16 ostatní - sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 22.10.2003 13.2.2004 6
B 3742/SL 15 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 27.6.2003 23.10.2003 33
B 3742/SL 13 ostatní - rozhod. zvýš. zákl. kapitálu Krajský soud v Brně 23.10.2003 2
B 3742/SL 12 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 27.6.2003 23.10.2003 33
B 3742/SL 11 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 4.6.2003 7.7.2003 31
B 3742/SL 10 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 31.12.2001 17.2.2003 25
B 3742/SL 2 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Brně 21.5.1997 7.5.2002 16
B 3742/SL 1 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 28.3.1997 7.5.2002 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení FORESTA WOOD, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu FORESTA WOOD, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.