Fiamm Automotive Czech, a.s. Mladá Boleslav IČO: 46352562

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Fiamm Automotive Czech, a.s., která sídlí v obci Mladá Boleslav a bylo jí přiděleno IČO 46352562.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Fiamm Automotive Czech, a.s. se sídlem v obci Mladá Boleslav byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 27 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a další.

Základní údaje o Fiamm Automotive Czech, a.s. IČO: 46352562

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 19.8.1992
Spisová značka: B 1679
IČO: 46352562
Obchodní firma: Fiamm Automotive Czech, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 19.8.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 19.8.1992
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 22.1.2015 o snížení základního kapitálu. Společnost Fiamm Componenti Accessori F.C.A. S.p.A. rozhodla dne 22.1.2015, jako jediný akcionář společnosti Fiamm Automotive Cz ech, a. s., takto: Snižuji základní kapitál obchodní společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. takto: a) Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je jeho snížení na odpovídající úroveň rozsahu obchodních aktivit obchodní společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení Dosavadní výše základního kapitálu 350,000.000 Kč slovy tři sta padesát milionů korun českých se snižuje o částku ve výši 200,000.000 Kč slovy dvě stě milionů korun českých na novou výši základního kapitálu 150,000.000 Kč slovy jedno sto padesát milionů k orun českých. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 35,000.000 Kč, slovy třicet pět milionů korun českých, se snižuje o 20,000.000 Kč, slovy d vacet milionů korun českých, na jmenovitou hodnotu 15,000.000 Kč, slovy patnáct milionů korun českých. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem člena představenstva. c) Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení Částka ve výši 200,000.000 Kč slovy dvě stě milionů korun českých, odpovídající snížení základního kapitálu, bude - v rozsahu částky ve výši 2,853.825,20, EUR slovy dva miliony osm set padesát tři tisíce osm set dvacet pět euro a dvacet centů vyplacena jedinému akcionáři na účet jediného akcionáře. - a ve zbývajícím rozsahu bude převedena na účet - Ostatní kapitálové fondy společnosti. d) Lhůta pro předložení akcií k vyznačení jejich nižší jmenovité hodnoty činí 30 slovy třicet dnů od uveřejnění oznámení společnosti akcionářům o místě, termínu a způsobu předložení akcií, přičemž tato lhůta nezačne běžet dříve, než bude rozhodnutí o sníž ení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Oznámení bude uveřejněno způsobem, stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. 2.2.2015 - 24.9.2015
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 5.11.2012 o snížení základního kapitálu. Společnost FIAMM S. P. A. rozhodla dne 5. 11. 2012, jako jediný akcionář společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. se sídlem Mlad á Boleslav - Mladá Boleslav III, Nádražní 1436, PSČ 293 01, identifikační číslo 463 52 562, takto: a) Schvaluje se snížení základního kapitálu akciové společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s. o částku 400.000.000,--Kč, slovy: čtyři sta milionů korun česk ých. b) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je jeho snížení na odpovídající úroveň rozsahu obchodních aktivit společnosti Fiamm Automotive Czech, a. s.. S částkou ve výši 400.000.000,-- Kč, slovy: čtyři sta m ilionů korun českých, odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - část této částky ve výši 72.508.822,74 Kč, slovy: sedmdesát dva miliony pět set osm tisíc osm set dvacet dvě koruny české sedmdesát čtyři haléře, bude použita na úhradu kumulované ztráty minulých let, - část této částky ve výši 327.491.177,26 Kč, slovy: tři sta dvacet sedm milionů čtyři sta devadesát jeden tisíc jedno sto sedmdesát sedm korun českých dvacet šest haléřů, bude vyplacena jedinému akcionáři. c) Rozsah snížen í základního kapitálu: Rozsah snížení základního kapitálu je určen pevnou částkou, která činí 400.000.000,--Kč, slovy: čtyři sta milionů korun českých, to znamená, že základní kapitál se snižuje z částky 750.000.000,-Kč, slovy: sedm set padesát milionů ko run českých, na částku 350.000.000,-Kč, slovy: tři sta padesát milionů korun českých. d) Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie o dosavadn í jmenovité hodnotě 75.000.000,-- Kč, slovy: sedmdesát pět milionů korun českých, se snižuje o 40.000.000,-- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých, na jmenovitou hodnotu 35.000.000,-- Kč, slovy: třicet pět milionů korun českých. e) Lhůta pro předložen í akcií společnosti činí třicet (30) dnů od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 21.12.2012 - 10.6.2013
Na základě fúze sloučením přešlo na společnost AKUMA, a.s., IČ: 46352562, se sídlem: Mladá Boleslav, Nádražní 84, PSČ: 293 01, jako na nástupnickou společnost, jmění zanikajících společností AKUMA-průmyslové baterie s.r.o., IČ: 251 25 419, se sídlem: Mlad á Boleslav, Nádražní 84, PSČ: 293 01, a FIAMM Industrial Batteries s.r.o., IČ: 264 63 113, se sídlem: Mladá Boleslav, Nádražní 84, PSČ: 293 01, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnosti AKUMA-průmyslové baterie s.r.o. a FIAMM Indust rial Batteries s.r.o. zanikly bez likvidace. 20.12.2011
Jediný akcionář rozhodl dne 6. ledna 2004 při výkonu působnosti valné hromady takto: 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 250,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním dvaceti pěti tisíc kusů nových akcií. Důvodem je posílení kapitálové stability a finanční situace společno sti. Dosavadní základní kapitál ve výši 500,000.000,-- Kč (slovy: pět set milionů korun českých) je zcela splacen a navyšuje se na celkovou výši základního kapitálu 750,000.000,-- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých). 2) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. 4) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to v počtu dvacet pět tisíc kusů, ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, které jsou kmenové, znějící na jméno a jsou v zaknihované podobě. Pro zvýšení základního kapitálu se stanoví tyto další podmínky: a) Emisní kurz každé nové akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). b) Všechny nově emitované akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář společnosti se vzdal tohoto práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci - věřiteli společnosti FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem Lucembursko, L - 232 0 Lucemburk, 45-47, BD. DE LA PETRUSSE, a to v počtu dvaceti pěti tisíc kusů akcií. c) Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. d) Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí třiceti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslení den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. e) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovateli - předem určenému zájemci představenstvem společnosti oznámen bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62. g) Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky upisovatele - předem určeného zájemce FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem Lucembursko, L - 2320 Lucemburk, 45-47, BD. DE LA PETRUSSE vůči společnosti AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádra žní 84, IČ 46 35 25 62, vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 20.10.2003 mezi postupitelem společnosti Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio - F.I.A.M.M. S.p.A., se sídlem v Italii, Montecchio Maggiore, I-36075(VI) , Viale Europa, 63, a postupníkem společností FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem Lucembursko, L - 2320 Lucemburk, 45-47, BD. DE LA PETRUSSE, proti pohledávce společnosti AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62, na splácení emis ního kursu všech nově emitovaných akcií ve výši 250,000.000,-- Kč. Dohodou o započtení bude výše uvedeným upisovatelem - předem určeným zájemcem splacen celý emisní kurz jím upsan ých akcií. h) Upisovatel - předem určený zájemce je povinnen splatit emisní kurz jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností AKUMA, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Nádražní 84, IČ 46 35 25 62, dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatele - předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, a to nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, p očet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce upisovatele - předem určeného zájemce. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu tak, jak je uved eno v písmenu e). 25.2.2004 - 29.9.2008
Valná hromada společnosti AKUMA, a. s., konaná ne 27.6.2001 rozhodla: a) o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti o částku ve výši 200,000.000,-- Kč slovy dvěstěmilionů korun českých upsáním nových akcií z dosavadní výše 300,000.000,-- Kč slovy třistamilionů korun českých na základní kapitál ve výši 500.000.000,- Kč slovy pětset milionů korun českých, který bude splacen peněžitými vklady Upisování akcií nad částku navhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) o tom, že společnost vydá 20.000 slovy dvacettisíc kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč slovy desettisíc korun českých na jednu akcii; c) o tom, že - každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. - místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance Pünder, Praha 1, Křižovnické náměstí 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin - lhůta pro vykonání přednostního práva činí 20 slovy dvacet dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že jim společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději první následující pracovní den po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem nebo elektronickou poštou. - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč slovy desettisíc korun českých připadá podíl dvě třetiny na jedné nové akcii s tím, že lze upisovat pouze celé akcie - emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 10.000,--Kč slovy desettisíc korun českých na jednu akcii a upisované akcie budou akciemi kmenovými, na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč slovy desettisíc korun českých na jednu akcii. Akcie budou v zaknihované podobě - rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo poprvé vykonat, tj. první pracovní den po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze Přednostní právo je spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Podle stanov společnosti je převoditelnost akcií vázána na souhlas valné hromady. Stejné omezení platí i pro převod přednostního práva. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. d) o tom, že zbývající část akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těm akcionářům (nebo tomu akcionáři), kteří skutečně upsali (skutečně upsal) akcie s využitím přednostního práva, a to (pokud budou více než jeden)v poměru, ve kterém tito akcionáři skutečně upsali akcie s využitím přednostního práva e) o tom že - místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance Pünder, Praha 1, Křižovnické náměstí 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin - lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí čtrnáct dnů a počne běžet následující den ode dne skončení upisování akcií s využitím přednostního práva, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že jim společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději první následující pracovní den po uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem nebo elektronickou poštou. - emisní kurs takto upisovaných akcií činí 10.000 ,--Kč slovy desettisíc korun českých na jednu akcii a upisované akcie budou akciemi kmenovými na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,--Kč slovy desettisíc korun českých na jednu akcii. Akcie budou v zaknihované podobě. f) o tom, že upisovatel, který nebude splácet základní kapitál formou započtení, bude splácet své upsané akcie na zvláštní účet společnosti pro zvýšení základního kapitálu u Československé obchodní banky, a. s. pobočky Mladá Boleslav, č.ú. 305 284/0300; lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií, činí deset dnů ode den upsání akcií, jinak je upsání neúčinné. g) o tom, že připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti z důvodu půjčky poskytnuté akcionářem na základě smlouvy o půjčce společnosti a to pohledávka akcionáře FIAM INTERNATIONAL, S.A. ve výši 200.000.000,--Kč slovy dvěstěmilionů korun českých, a to proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu. Má-li akcionář využít možnosti shora uvedených pohledávek musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Nevyužije-li akcionář této připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování vůči společnosti takovou pohledávku, nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu, je povinen takový upisovatel splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část do panácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti pro zvýšení základního kapitálu u Československé obchodní banky, a.s. pobočky Mladá Boleslav, č.ú. 305 284/0300. 5.6.2002 - 27.2.2003
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 20.1.1999 o záměru zvýšit základní jmění: - Základní jmění společnosti bude zvýšeno ze současných 133.670.000 Kč na konečnou výši 300.000.000 Kč, a to upisováním nových akcií nepeněžitým vkladem, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouší. - Základní jmění společnosti bude zvýšeno upsáním 16.633 zaknihovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Emisní kurs akcií bude stejný jako jmenovitá hodnota akcií. - Nepeněžitým vkladem bude pohledávka ze smlouvy o půjčce ze dne 20.12.1996, kterou má vůči společnosti FIAMM INTERNATIONAL S.A., se sídlem 19-21 boulevard du Prince Henri, L - 1724 Lucembursko, jejíž výše ke dni 31.12.1998 činí5.437.500 USD s úrokem 8,75% ročně od tohoto data, přepočítaná ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky podle devizového kursu České národní banky na české koruny. - Pokud ke dni účinnosti smlouvy o postoupení této pohledávky bude hodnota pohledávky přepočítaná devizovým kursem České národní banky CZK/USD vyšší než částka, o kterou se zvyšuje základní jmění, bude jako nepeněžitý vklad vložena pouze část této pohledávky ve výši odpovídající zvýšení základního jmění, tj. ve výši 166.330.000 Kč. - Pokud ke dni účinnosti smlouvy o postoupení této pohledávky bude hodnota pohledávky přepočítaná devizovým kursem České národní banky CZK/USD nižší než částka zvýšení základního jmění, bude rozdíl doplacen upisovatelem v penězích na účet společnosti č. 263 935/4000 vedený u BNP-Dresner Bank (ČR) a.s., Vítězná 1, Praha 5, IČO:44851286, ve lhůtě 5 dnů od uzavření smlouvy o postoupení pohledávky. - Akcie mohou být upsány v kanceláři Cliffird Chance, Křížovnické nám.2, Praha 1, ve lhůtě 20 dnů od zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku. - Nepeněžitý vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, která bude uzavřena a nabude účinnosti v den upsání akcií. Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena v kanceláři Clifford Chance, Křížovnické nám. 2, Praha 1. 5.5.1999 - 21.7.1999
Jedná se o jednorázové založení akciové společnosti notářským zápisem ze dne 31.3.1992. 19.8.1992 - 5.5.1999
Zakladatelem akciové společnosti je firma CAMINOR HOLDING, a.s. se sídlem v Rue des Eaux Vives, 1207 Geneve, Švýcarsko. 19.8.1992 - 5.5.1999
Akciová společnost se zakládá na dobu neurčitou 19.8.1992 - 5.5.1999
Správce vkladu: Správce vkladu je v souladu s ustanovením § 60 O.Z. zakladatel a.s. Caminor Holding S.A. zastoupeny jejím prezidentem p. dr. Milanem Sládkem 19.8.1992 - 5.5.1999

Aktuální kontaktní údaje Fiamm Automotive Czech, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 46352562
Obchodní firma: Fiamm Automotive Czech, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Mladá Boleslav
Vznik první živnosti: 24.4.1992
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 46352562
Firma: Fiamm Automotive Czech, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Mladá Boleslav
Základní územní jednotka: Mladá Boleslav
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.4.1992

Kontakty na Fiamm Automotive Czech, a.s. IČO: 46352562

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nádražní 1436 , Mladá Boleslav 293 01 8.5.2012
Sídlo: Nádražní 84 , Mladá Boleslav 293 01 19.8.1992 - 8.5.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nádražní 1436, Mladá Boleslav 293 01

Obory činností Fiamm Automotive Czech, a.s. IČO: 46352562

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 2.2.2015
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.2.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.2.2015
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 29.9.2008 - 2.2.2015
ubytovací služby 30.9.2004 - 2.2.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (§ 33 písm. a) živnost. zák.) 4.3.1998 - 2.2.2015
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 4.3.1998 - 2.2.2015
výroba akumulátorů, primárních článků a baterií 11.6.1997 - 2.2.2015
podnikání v oblasti nakládání s odpady 11.6.1997 - 2.2.2015
nakladatelská a vydavatelská činnost 13.12.1995 - 5.5.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.8.1992 - 4.3.1998
stavba strojů s mechanickým pohonem 19.8.1992 - 2.2.2015
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.8.1992 - 2.2.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.4.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 1436 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1009880004
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.9.2014

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.4.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 1436 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1009880004
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 9.9.2014

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 1436 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1009880004
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.9.2014

Živnost č. 4 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.4.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej par. 33 písm. a/ zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.7.1993
Zánik oprávnění: 11.12.1996
Konec oprávnění: 12.9.2004

Živnost č. 7 Nakladatelská a vydavatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.10.1995
Zánik oprávnění: 13.7.2006

Živnost č. 8 Výroba akumulátorů, primárních článků a baterií

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba baterií a akumulátorů
Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování

Vedení firmy Fiamm Automotive Czech, a.s. IČO: 46352562

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: A) společně dva členové představenstva, a to v případech: a. Koupě, prodej a zatížení nemovitosti s kupní cenou do výše 10,000.000 Kč slovy deset milionů korun českých, b. Poskytování půjček či převzetí úvěrů, c. Uzavírání smluv (včetně investičních), podle nichž hodnota sjednaného plnění přesahuje částku 15,000.000 Kč slovy patnáct milionů korun českých, d. Nakládání s obchodním jménem, ochrannými známkami nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví společnosti B) společně tři členové představenstva, a to v případech: a. Koupě, prodej a zatížení nemovitosti s kupní cenou nad 10,000.000 Kč slovy deset milionů, b. Zakládání, nabývání a prodej účasti společnosti na jiných obchodních společnostech C) samostatně člen představenstva v ostatních případech 13.1.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. V níže uvedených věcech však jednají vždy společně dva členové představenstva: - Koupě, prodej a zatížení nemovitosti s kupní cenou do výše 10,000.000,- Kč, - Poskytování půjček či převzetí úvěrů, - Uzavírání smluv (včetně investičních), podle nichž hodnota sjednaného plnění přesahuje částku 15,000.000,- Kč - Nakládání s obchodním jménem, ochrannými známkami nebo jinými právy k dušenímu vlastnictví společnosti. V níže uvedených věcech však jednají vždy společně tři členové představentva: - Koupě, prodej a zatížení nemovitosti s kupní cenou nad 10,000.000,- Kč, - Zakládání, nabývání a prodej účasti společnosti na jiných obchodních společnostech. 29.9.2008 - 13.1.2015
Za společnost mohou jednat a podepisovat pouze místopředsedové představenstva. Oba místopředsedové společně budou jednat a podepisovat za společnost ohledně následujících záležitostí : - Nabývání a nakládání s akciemi či jinými podíly v jiných společnostech včetně zakládání nových společností nebo společných podniků; - Nakládání s obchodním jménem, ochrannými známkami nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví společnosti (jiné než běžné užívání těchto práv při podnikání společnosti); - Poskytování půjček, vydávání dluhopisů či jiných dluhových cenných papírů společností; - Vydávání potvrzení Středisku cenných papírů ve věci udělení souhlasu představenstva s převodem akcií společnosti. V ostatních záležitostech může každý z místopředsedů jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně. Podepisování je uskutečňováno připojením podpisu k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti. 5.5.1999 - 29.9.2008
Za společnost jedná představenstvo, anebo za ni jednají prokuristé v mezích udělené prokury. Za společnost podepi- suje člen představenstva Petr Gonda, bytem Mladá Boleslav, Nádražní ulice 174, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připjí svůj podpis. 13.12.1995 - 5.5.1999
Společnost zastupuje a za společnost podepisuje členka představenstva paní JUDr. Jaroslava Svobodová, a pan Jiří Popper, Jugoslávských partizánů 29, Praha 6 19.8.1992 - 13.12.1995
Jméno: Marco Tonelli 9.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.11.2016
Ve funkci: od 28.11.2016
Adresa: Via V. Monti 6 , 360 42 Breganze Italská republika
Jméno: Patrick D' Arpa 9.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2016
Ve funkci: od 1.2.2016
Adresa: Via A. Boito 51 , 361 00 Vicenza Italská republika
Jméno: Alessandro Sparandeo 3.11.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Ve funkci: od 1.1.2018
Adresa: Via Terraglio 28/b int. 7 , 310 21 Mogliano Veneto Italská republika
Jméno: Andre Dutruit 19.8.1992 - 13.12.1995
Funkce: člen předst.
Adresa: HamoII, , 1262 Eysins, Švýcarsko Česká republika
Jméno: JUDr. Jaroslava Svobodová 19.8.1992 - 13.12.1995
Funkce: člen předst.
Adresa: Bellušova 1814/27, Praha 155 00
Jméno: Jiří Popper 19.8.1992 - 11.6.1997
Funkce: člen předst.
Adresa: Muhletobelstrasse 2 , 8135 Langnau a/A, Švýcarsko Česká republika
Jméno: dr. Milan Sládek 19.8.1992 - 4.3.1998
Funkce: prezident předst.
Adresa: Chemin des princes 32 , 1253 Vandoeuvres, Geneve, Česká republika
Jméno: Ing. Claus Zoellner 19.8.1992 - 4.3.1998
Funkce: člen předst.
Adresa: 2 Brilon 5790 , SRN Česká republika
Jméno: Michael Sladek 13.12.1995 - 4.3.1998
Funkce: člen předst.
Adresa: Chemin des Princes 32 , 1253 Vacoueuvres, Geneve Švýcarská konfederace
Jméno: Michael Jan Sládek Dat.nar. 23. Května 1958 4.3.1998 - 5.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Chemin des Princes 32 , 1253 Van De ouvres, Geneve Švýcarská konfederace
Jméno: Ing. Claus Zoellner 4.3.1998 - 5.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Am Hellenteich 63 , 599 29 2 Brilon Spolková republika Německo
Jméno: Peter Gonda 13.12.1995 - 5.5.1999
Funkce: člen předst.
Adresa: Nádražní 174, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: David Paul 11.6.1997 - 5.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Spojené státy americké
USA
Jméno: Vojtěch Novotný 5.3.1999 - 5.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Makovského 1333/28, Praha 163 00
Jméno: Vratislav Kulhánek 5.5.1999 - 22.9.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lomená 346, Srubec 370 06
Jméno: PhDr. Milan Sládek 4.3.1998 - 8.4.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: do 27.6.2001
Adresa: Úvoz 164/16, Praha 118 00
Jméno: Peter Gonda 5.5.1999 - 8.4.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Nádražní 174, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Vratislav Kulhánek 22.9.2001 - 8.4.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.3.2001 do 27.6.2002
Adresa: Lomená 346, Srubec 370 06
Jméno: Eugenio Razelli 8.4.2003 - 4.6.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001
Adresa: Italská republika
P.L. Da Palestina, Monza
Jméno: Giorgio Margutti 8.4.2003 - 4.6.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2002
Adresa: Pod Martinem 1646/2, Praha 163 00
Jméno: Peter Gonda 8.4.2003 - 9.10.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.10.1995
Ve funkci: od 20.1.1999
Adresa: Jasmínová 1262, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Eugenio Razelli 4.6.2003 - 9.10.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001 do 30.4.2004
Ve funkci: od 21.3.2003
Adresa: Italská republika
P.L. Da Palestina, Monza
Jméno: Giorgio Margutti 4.6.2003 - 9.10.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2002 do 30.4.2004
Ve funkci: od 21.3.2003
Adresa: Pod Martinem 1646/2, Praha 163 00
Jméno: Ing. Luigi Tolino 9.10.2004 - 29.12.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2004 do 31.3.2005
Ve funkci: od 11.5.2004
Adresa: Italská republika
Torino, Via del Christ 11
Jméno: Peter Gonda 9.10.2004 - 7.11.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.10.1995 do 30.1.2006
Ve funkci: od 20.1.1999 do 30.1.2006
Adresa: Mařákova 155, Řevnice 252 30
Jméno: Ing. Enrico Nardi 29.12.2005 - 7.11.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2005 do 14.9.2005
Ve funkci: od 25.5.2005 do 14.9.2005
Adresa: Italská republika
Via Vincenza 87/B, 36030 Costabissara (VI)
Jméno: Ing. Hubert Schindelarz 9.10.2004 - 15.2.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2004 do 15.10.2006
Ve funkci: od 11.5.2004 do 15.10.2006
Adresa: Na Výšině 297, Bradlec 293 06
Jméno: Nicolo Gasparin 7.11.2006 - 15.2.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.9.2005
Ve funkci: od 20.9.2005 do 18.10.2006
Adresa: Via Vergerio 5 , 351 26 Padova Italská republika
Jméno: Teresio Gigi Gaudio 7.11.2006 - 22.11.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2006 do 4.4.2007
Ve funkci: od 31.1.2006 do 4.4.2007
Adresa: Via F. Turati 7 , 201 21 Miláno Italská republika
Jméno: Andrea Marcellan 15.2.2007 - 22.11.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.3.2006
Ve funkci: od 18.10.2006 do 16.10.2007
Adresa: Via Caorle 2 , 351 26 Padova Italská republika
Jméno: Nicolo Gasparin 15.2.2007 - 29.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.9.2005 do 1.7.2008
Ve funkci: od 18.10.2006 do 1.7.2008
Adresa: Via Vergerio 5 , 351 26 Padova Italská republika
Jméno: Andrea Marcellan 22.11.2007 - 29.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.3.2006 do 30.6.2008
Adresa: Via Caorle 2 , 351 26 Padova Italská republika
Jméno: Luca Cervato 22.11.2007 - 29.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.10.2006 do 1.7.2008
Ve funkci: od 16.10.2007 do 1.7.2008
Adresa: Via Solferino 45 , 370 50 Angiari Italská republika
Jméno: Walter Albiero 22.11.2007 - 13.4.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.10.2007 do 1.2.2011
Ve funkci: od 16.10.2007 do 1.2.2011
Adresa: Via Da Porto 10 , 361 00 Vicenza Italská republika
Jméno: Nicola Cosciani Cunico 29.9.2008 - 13.4.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2008 do 1.2.2011
Ve funkci: od 15.7.2008 do 1.2.2011
Adresa: Italská republika
Brescia, Via G.Oberdan 6/B, 25128
Jméno: Alessio Smiderle 29.9.2008 - 28.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.7.2008 do 22.11.2011
Ve funkci: od 15.7.2008 do 22.11.2011
Adresa: Italská republika
Sarcedo VI, Via Asiago 20, 36030
Jméno: Patrick D' Arpa 13.4.2011 - 9.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2011 do 1.2.2016
Ve funkci: od 1.2.2011 do 1.2.2016
Adresa: Italská republika
Vicenza, Via A. Boito 51, 36100
Jméno: Vladimír Pernikl 13.4.2011 - 9.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2011 do 1.2.2016
Ve funkci: od 1.2.2011 do 1.2.2016
Adresa: Údolní 4301/16, Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno: Marco Tonelli 28.12.2011 - 9.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.11.2011 do 22.11.2016
Ve funkci: od 22.11.2011 do 22.11.2016
Adresa: Italská republika
Breganze VI, Via G. Carducci 15, 36042
Jméno: Vladimír Pernikl 9.2.2017 - 3.11.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2016 do 31.12.2017
Ve funkci: od 1.2.2016 do 31.12.2017
Adresa: Údolní 4301/16, Jablonec nad Nisou 466 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Giovanni Zola 9.2.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2016
Ve funkci: od 28.11.2016
Adresa: Via dei Cairoli 30 , 361 00 Vicenza Italská republika
Jméno: Francesca Sottocasa 3.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Silvio Pellico 38 ni.1 , 350 20 Ponte San Nicolo´ Italská republika
Jméno: JUDr. Slavoj Vaněk 19.8.1992 - 11.6.1997
Adresa: Zelený pruh 1219/22, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jaroslav Jindrák 19.8.1992 - 4.3.1998
Adresa: Nikoly Vapcarova 3179/26, Praha 143 00
Jméno: Zdeněk Bayer 19.8.1992 - 4.3.1998
Adresa: AKUMA , Mladá Boleslav Česká republika
Jméno: Jiří Popper nar. 22.5.1930 11.6.1997 - 4.3.1998
Adresa: Muhletobelstr. 2 , 8135 Langnau a/A Švýcarská konfederace
Jméno: Jiří Popper 4.3.1998 - 5.3.1999
Adresa: Londýnská 596/28, Praha 120 00
Jméno: ing. Jindřich Kapoun CSc. 4.3.1998 - 5.3.1999
Adresa: Mádrova 3028/8, Praha 143 00
Jméno: Zdeněk Bayer 4.3.1998 - 5.5.1999
Adresa: náměstí Republiky 1055, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Luigi Angeleri 5.3.1999 - 4.2.2000
Adresa: Via Legione Antonini 1446 , Vincenza Italská republika
Jméno: Mario Riemma 5.3.1999 - 23.5.2001
Adresa: Corso Matteotti 155 , Chiaravalle (Ancona) Italská republika
Jméno: Vladislav Šimík 23.5.2001 - 8.4.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 26.7.2000 do 27.6.2002
Adresa: Vršava 0 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: Luigi Tolino 4.2.2000 - 9.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.4.2004
Adresa: Italská republika
Torino, Via del Christ 11
Jméno: Miroslav Bílek 5.5.1999 - 29.9.2008
Trvání členství: do 30.11.2007
Adresa: Jiráskova 841, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Vratislav Kulhánek 8.4.2003 - 29.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2002 do 1.7.2008
Adresa: Lomená 346, Srubec 370 06
Jméno: Dr. Giuseppe Berti 9.10.2004 - 29.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.5.2004 do 1.7.2008
Adresa: Italská republika
Via Mons. Negrin 22/B, Bassano del Grappa (VI)
Jméno: Matteo Pinton 29.9.2008 - 6.1.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.7.2008 do 22.8.2010
Adresa: Italská republika
Bassano del Grappa, Contra Gaggion Basso 9, 36061
Jméno: Milan Havlík 29.9.2008 - 9.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.1.2008 do 31.8.2010
Adresa: 17. listopadu 1198, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Giuseppe Berti 29.9.2008 - 13.4.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2008 do 1.2.2011
Ve funkci: od 10.7.2008 do 1.2.2011
Adresa: Italská republika
Bassano del Grappa VI, Via Mons. Negrin 22/B, 36061
Jméno: Marco Tonelli 6.1.2011 - 28.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.8.2010 do 22.11.2011
Adresa: Italská republika
Breganze VI, Via G. Carducci 15, 36042
Jméno: Michal Volný 9.2.2011 - 21.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2010
Adresa: Zahradní 1063, Kosmonosy 293 06
Jméno: Maurizio Zanini 13.4.2011 - 9.2.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2011 do 1.2.2016
Ve funkci: od 1.2.2011 do 1.2.2016
Adresa: Italská republika
Vicenza, Via S. Tecchio 41, 36100
Jméno: Giovanni Zola 28.12.2011 - 9.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.11.2011 do 22.11.2016
Adresa: Italská republika
Vicenza, Via Cairoli 30, 36100
Jméno: Michal Volný 21.10.2015 - 9.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2010 do 1.11.2015
Adresa: Zahradní 1063, Kosmonosy 293 06
Jméno: Maurizio Zanini 9.2.2017 - 9.2.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2016
Ve funkci: od 1.2.2016 do 28.11.2016
Adresa: Viale Dante 36 , 361 00 Vicenza Italská republika
Jméno: Alessandro Sparandeo 9.2.2017 - 3.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2016 do 31.12.2017
Adresa: Via Terraglio 28/b int. 7 , 310 21 Mogliano Veneto Italská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Patrick D' Arpa
Člen statutárního orgánu: Marco Tonelli
Člen statutárního orgánu: Alessandro Sparandeo

Vlastníci firmy Fiamm Automotive Czech, a.s. IČO: 46352562

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 150 000 000 Kč 100% 24.9.2015
zakladni 350 000 000 Kč 100% 10.6.2013 - 24.9.2015
zakladni 750 000 000 Kč 100% 23.11.2004 - 10.6.2013
zakladni 500 000 000 Kč 100% 27.2.2003 - 23.11.2004
zakladni 300 000 000 Kč - 21.7.1999 - 27.2.2003
zakladni 133 670 000 Kč - 19.8.1992 - 21.7.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 15 000 000 Kč 10 24.9.2015
Kmenové akcie na jméno 35 000 000 Kč 10 10.6.2013 - 24.9.2015
Kmenové akcie na jméno 75 000 000 Kč 10 16.10.2009 - 10.6.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 75 000 27.10.2005 - 16.10.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 75 000 23.11.2004 - 27.10.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 50 000 27.2.2003 - 23.11.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 30 000 21.7.1999 - 27.2.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 13 367 5.5.1999 - 21.7.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 336 19.8.1992 - 5.5.1999

Sbírka Listin Fiamm Automotive Czech, a.s. IČO: 46352562

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1679/SL 74 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 18.9.2015 7.10.2015 23
B 1679/SL 73 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora +zpráva o vztazích za r.2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 18.9.2015 7.10.2015 37
B 1679/SL 72 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 3.2.2015 9.2.2015 32
B 1679/SL 71 notářský zápis [NZ 30/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.1.2015 28.1.2015 4.2.2015 11
B 1679/SL 70 notářský zápis [NZ 767/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.12.2014 12.1.2015 14.1.2015 26
B 1679/SL 69 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 17.10.2014 21.11.2014 21
B 1679/SL 47 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 1.2.2011 2.5.2014 4
B 1679/SL 68 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.4.2014 29.4.2014 36
B 1679/SL 67 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 26.6.2013 9.7.2013 30
B 1679/SL 66 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 18.6.2013 20.6.2013 35
B 1679/SL 65 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 18.6.2013 20.6.2013 29
B 1679/SL 64 notářský zápis NZ 235/2012 Městský soud v Praze 5.11.2012 20.11.2012 10.2.2013 28
B 1679/SL 63 notářský zápis NZ 1740/2012 Městský soud v Praze 11.9.2012 22.10.2012 24.10.2012 12
B 1679/SL 61 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2011-zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2012 10.10.2012 16.10.2012 11
B 1679/SL 60 notářský zápis NZ 1719/2012- fúze sloučením Městský soud v Praze 16.8.2011 10.10.2012 16.10.2012 26
B 1679/SL 59 ostatní - prohlášení předsedy představenstva Městský soud v Praze 22.11.2011 22.12.2011 16.10.2012 3
B 1679/SL 58 ostatní -zápis ze zased. představenstva Městský soud v Praze 22.11.2011 22.12.2011 16.10.2012 4
B 1679/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 v českém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2010 19.6.2012 21.6.2012 8
B 1679/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za období 1.12.2009 až 31.12.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.6.2012 21.6.2012 32
B 1679/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora za období 1.12.2009 až 31.12.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.7.2011 20.7.2011 26
B 1679/SL 53 výroční zpráva, zpráva auditora 1.1.2008- 30.11.2009 Městský soud v Praze 30.11.2009 19.7.2011 20.7.2011 37
B 1679/SL 52 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 23.6.2011 13.7.2011 15.7.2011 11
B 1679/SL 51 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 13.6.2011 13.7.2011 15.7.2011 6
B 1679/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.3.2011 2.5.2011 4
B 1679/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.3.2011 2.5.2011 5
B 1679/SL 48 ostatní prohlášení předs.předs.spol. Městský soud v Praze 1.2.2011 2.5.2011 3
B 1679/SL 46 zpráva auditora za období 1.1.2008 až 30.11.2009 Městský soud v Praze 30.11.2009 11.6.2010 14.6.2010 2
B 1679/SL 45 účetní závěrka za období 1.1.2008 až 30.11.2009 Městský soud v Praze 30.11.2009 11.6.2010 14.6.2010 26
B 1679/SL 44 účetní závěrka r. 2008 /konsolidovaná/ Městský soud v Praze 31.12.2008 2.6.2010 4.6.2010 9
B 1679/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.10.2009 9.10.2009 26.10.2009 15
B 1679/SL 42 notářský zápis NZ 983/2009 Městský soud v Praze 6.10.2009 9.10.2009 26.10.2009 11
B 1679/SL 41 ostatní -příloha k ÚZ r.2007-č.2 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.7.2009 28.7.2009 16
B 1679/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007+zpr.o vztazích-č.1 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.7.2009 28.7.2009 18
B 1679/SL 39 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.7.2008 25.9.2008 7.10.2008 2
B 1679/SL 38 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 10.7.2008 25.9.2008 7.10.2008 4
B 1679/SL 37 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 15.7.2008 25.9.2008 7.10.2008 5
B 1679/SL 36 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ300/08 Městský soud v Praze 30.6.2008 25.9.2008 7.10.2008 57
B 1679/SL 31 výroční zpráva - r.2006+příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 20.12.2007 7.1.2008 20
B 1679/SL 30 zpráva o vztazích - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.12.2008 7.1.2008 5
B 1679/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.12.2007 7.1.2008 10
B 1679/SL 35 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.10.2006 21.11.2007 3.12.2007 2
B 1679/SL 34 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 4.10.2007 21.11.2007 3.12.2007 7
B 1679/SL 33 podpisové vzory + prohlášení Městský soud v Praze 19.10.2007 21.11.2007 3.12.2007 8
B 1679/SL 32 podpisové vzory + prohlášení Městský soud v Praze 18.10.2007 21.11.2007 3.12.2007 3
B 1679/SL 28 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.3.2006 30.1.2007 9.3.2007 3
B 1679/SL 27 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 13.10.2006 30.1.2007 9.3.2007 2
B 1679/SL 26 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 18.10.2006 30.1.2007 9.3.2007 6
B 1679/SL 24 účetní závěrka za rok 2005 + audit Městský soud v Praze 31.12.2005 13.2.2007 13.2.2007 0
B 1679/SL 23 ostatní přílohy k ÚZ za r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 13.2.2007 13.2.2007 0
B 1679/SL 21 účetní závěrka za rok 2004 + audit Městský soud v Praze 31.12.2004 13.2.2007 13.2.2007 0
B 1679/SL 20 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 20.9.2005 10.1.2006 0
B 1679/SL 18 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.9.2005 10.1.2006 0
B 1679/SL 17 stanovy společnosti -2x Městský soud v Praze 7.9.2005 31.1.2006 12.10.2005 0
B 1679/SL 16 notářský zápis -NZ296/05+přílohy Městský soud v Praze 7.9.2005 12.10.2005 0
B 1679/SL 15 ostatní záp. ze zased. předst. Městský soud v Praze 25.5.2005 1.8.2005 0
B 1679/SL 14 ostatní rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 25.3.2005 1.8.2005 0
B 1679/SL 13 výroční zpráva za rok 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 12.1.2005 2.2.2005 0
B 1679/SL 12 notářský zápis NZ 1/204 Městský soud v Praze 6.1.2004 4.11.2004 0
B 1679/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 19.2.2004 19.2.2004 0
B 1679/SL 10 notářský zápis NZ1/04 Městský soud v Praze 6.1.2004 4.2.2004 0
B 1679/SL 9 zpráva o vztazích r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 16.10.2003 11.11.2003 0
B 1679/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 16.10.2003 11.11.2003 0
B 1679/SL 7 ostatní -zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 21.3.2003 29.4.2003 0
B 1679/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 19.2.2003 0
B 1679/SL 5 notářský zápis -NZ297/2002 Městský soud v Praze 12.9.2002 16.1.2003 0
B 1679/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 217/2001 Městský soud v Praze 18.7.2001 15.7.2002 0
B 1679/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 17/99 Městský soud v Praze 20.1.1999 28.7.1999 0
B 1679/SL 2 notářský zápis NZ 293/98 Městský soud v Praze 27.7.1998 28.7.1999 0
B 1679/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.3.1997 24.4.1998 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Fiamm Automotive Czech, a.s.


Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Fiamm Automotive Czech, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.