Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

FERROMET a.s. Veselí nad Moravou IČO: 00000884

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FERROMET a.s., která sídlí v obci Veselí nad Moravou a bylo jí přiděleno IČO 00000884.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma FERROMET a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem FERROMET a.s. se sídlem v obci Veselí nad Moravou byla založena v roce 1989. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 37 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a další.

Základní údaje o FERROMET a.s. IČO: 00000884

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 15.4.2008
Spisová značka: B 5601
IČO: 00000884
Obchodní firma: FERROMET a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.11.1989
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 27.11.1989
Na základě projektu přeměny - fúze sloučením ze dne 30. 6. 2016 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností HESCO, s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1616, PSČ 765 02, identifikační číslo 15530639, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 786 a nástupnickou společností FERROMET a.s., se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, identifikační číslo 00000884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5601. V důsledku fúze přešlo jmění zanikající společnosti HESCO, s.r.o. na nástupnickou společnost FERROMET a.s.. 5.12.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 7.7.2014 - 8.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 7.7.2014 - 8.12.2014
Podle Projektu fúze sloučením ze dne 15.06.2009 došlo kvnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností - společností Českomoravská obchodní avýrobní společnost, a.s., IČ: 60704012, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně voddílu B, vložce 1326 anástupnickou společností - FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, IČ: 00000884, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně voddílu B, vložce 5601. Na nástupnickou společnost FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, IČ: 00000884, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně voddílu B, vložce 5601, přešlo vdůsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Českomoravská obchodní avýrobní společnost, a.s., IČ: 60704012, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně voddílu B, vložce 1326. 1.11.2009
Valná hromada společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST rozhodlausnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti FERROMETAKCIOVÁ SPOLEČNOST. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o23,408.000,-Kč (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta osm tisíckorun českých) ze stávající výše 226,592.000,-Kč (slovy: dvě stědvacet šest milionů pět set devadesát dva tisíc korun českých)na novou výši 250,000.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát milionůkorun českých).- důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílenífinanční situace společnosti,- zvýšení zakládního kapitálu společnosti bude provedenoupsáním nových akcií,- částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen,činí 23,408.000,-Kč (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta osmtisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částkuse nepřipouští,- druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové,listinné, na jméno, 23.408 (slovy: dvacet tři tisíc čtyři staosm) kusů,- jmenovitá hodnota nových akcií-jednoho kusu: 1.000,-Kč(slovy: jeden tisíc korun českých),- místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204aobchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 30-ti (slovy:třiceti) dnů od 30-tého (slovy: třicátého) kalendářního dnenásledujícího po nabytí právní moci usnesení příslušnéhorejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení mimořádné valnéhromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál doobchodního rejstříku, počátek lhůty pro vykonání přednostníhopráva podle § 204a obchodního zákoníku bude oznámen akcionářům vdeníku Hospodářské noviny,- podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadníakcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč: 23408/226592, upisovat lzepouze celé akcie,- jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,-Kč (slovy:jeden tisíc korun českých), kmenové, na jméno, listinná,1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou všechny nabídnuty zájemci, resp. zájemcům, kterého resp.které určí představenstvo společnosti,- místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti,do 30-ti (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům,počátek lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního právabude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámen dopisem,- bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatitčást emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Deutsche BankAG, Filiale Prag, číslo účtu 3087800038/7910.Upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsanýchakcií do 90-ti (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dneúpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií jeupisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od úpisu. 26.6.2003 - 31.12.2003
Mimořádná valná hromada společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOSTse sídlem Praha 1, 111 81 Opletalova 27, IČ 00000884 konaná dne26,8,200 rozhodla o zvýšení základního jmění této společnostiupsáním nových akcií s tím, že ve smyslu ustanovení § 203 odst.2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů uvádí:a) Základní jmění má být zvýšeno o částku 116,592.000,- Kč.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.b) Počet upisovaných akcií činí 116.592 kusů, jmenovitá hodnotajedné akcie 1.000,- Kč.Jedná se o akcie kmenové, na jméno, podoby listinné.Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 1.000,- Kč.c) V celém rozsahu zvýšení základního jmění, tj. 116,592.000,-Kč, schvaluje mimořádná valná hromada upisování akciínepeněžitými vklady.V rozsahu 70,916.860,- Kč schvaluje mimořádná valná hromadaupisování akcií nepeněžitým vkladem společnosti ČSAD DIESEL,a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň a v rozsahu45,675.156,- Kč schvaluje mimořádná valná hromada upisováníakcií nepeněžitým vkladem společnosti BONAVIA servis, a.s. sesídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň.d) Místo a lhůta pro upsání nových akcií:Nové akcie budou upisovány ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne zápisuusnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Místemupisování nových akcií je sídlo společnosti-Opletalova 27, Praha1, kancelář výkonného ředitele společnosti.e) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů:Nepeněžité vklady budou splaceny ve lhůtě sedmi kalendářních dnůode dne upsání nových akcií. Místem pro splacení nepeněžitýchvkladů je sídlo společnosti-Opletalova 27, Praha 1, kancelářvýkonného ředitele společnosti. Rozdíl mezi hodnotounepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií budeřádně vypořádán současně se splacením nepeněžitého vkladu.f) Smlouvy o postoupení pohledávky budou uzavřeny v sídlespolečnosti - Opletalova 27, Praha 1, s účinností dnem jejichuzavření. Smlouvy budou uzavřeny ve lhůtě stanovené pro upsánínových akcií.g) Předmětem nepeněžitého vkladu je:1. Pohledávka společnosti ČSAD DIESEL a.s. se sídlem v MaléDoubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ: 65138171 ve výši 70,916.860,-Kč,2. Pohledávka společnosti BONAVIA servis, a.s. se sídlem v MaléDoubravce 27, 312 78 Plzeň IČ 60793155 ve výši 45,675.156,- Kčh) Obě pohledávky jsou oceněny v nominální výši posudky znalců,a to posudky č. 82/00 z 10.8.2000 a č. 83/00 z 11.8.2000Ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomikaPROSCON, s.r.o., Na Zlatnici 13, Praha 4 a posudky č.420-86/2000 z 11.8.2000 a č. 421-87/2000 z 11.8.2000 Ústavukvalifikovaného pro znaleckou činnost INFO - 7 znaleckáorganizace, s.r.o., Sbíhavá 455/2, 162 00 Praha 6. 30.10.2000 - 26.1.2001
Název:FERROMET Foreign Trade Company Limited - anglicky 27.11.1989 - 30.10.2000
FERROMET Société anonyme pour le Commerce - francouzsky 27.11.1989 - 30.10.2000
FERROMET Aktiengesselschaft für Aussenhandel - německy 27.11.1989 - 30.10.2000
FERROMET Akcioněrnoe vněšnětrogovoe obščestvo - rusky 27.11.1989 - 30.10.2000
Údaje o zřízení:Akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb. a zakládáse na státním povolení uděleném Federálním ministerstvemzahraničního obchodu v Praze dne 20.11.1989, čj. 7164/62/89,dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usneseníustavující valné hromady konané dne 21.11.1989 osvědčenénotářským zápisem státního notářství pro Prahu 1 ze dne21.11.1989, čj. 1 NZ 284/89 a 1 N 343/89. 27.11.1989 - 27.4.1999
Generální ředitel : Ing. Jiří Frýbert , Straším č. 92Říčany u Prahy 27.11.1989 - 27.4.1999

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00000884
Obchodní firma: FERROMET a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Veselí nad Moravou
Vznik první živnosti: 27.11.1989
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Základní údaje datové schránky

IČO: 00000884
Jméno subjektu: FERROMET a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 9gid4ap

Základní údaje DPH

IČO: 00000884
DIČ: CZ00000884
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: FERROMET a.s.
Sídlo: Kollárova 1229 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU
Zapsal Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou, náměstí Míru 1759, VESELÍ NAD MORAVOU, tel.: 518 394 411
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
21002101/2240 17.3.2016
1014736304/6100 16.3.2016
177346023/0600 10.4.2013
177346568/0600 10.4.2013
109538971/2250 1.4.2013
35-1340000247/0100 1.4.2013
43-5592500297/0100 1.4.2013
CZ4303000000000270284867 25.3.2016
CZ0781500000001547800102 17.3.2016
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na FERROMET a.s. IČO: 00000884

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Kollárova 1229 , 698 01 Veselí nad Moravou Česká republika
Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou
7.7.2014
Sídlo: Kollárova 1229 , 698 01 Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 69801
14.3.2008 - 7.7.2014
Sídlo: Opletalova 27 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opletalova 27, PSČ 11000
13.8.2002 - 14.3.2008
Sídlo: Opletalova 27 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opletalova 27
27.11.1989 - 13.8.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Kollárova 1229, 69801 Veselí nad Moravou

Obory činností FERROMET a.s. IČO: 00000884

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 5.12.2016
obráběčstsví 5.12.2016
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 5.12.2016
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.12.2016
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 24.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2009
ostraha majetku a osob 24.4.2009 - 7.7.2014
výroba a hutní zpracování železa a oceli- podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 4.3.2004 - 24.4.2009
výroba a hutní zpracování železa a oceli- podniky zajišťující ostrahu majetku a osob- technicko-organizační činnost v oblasti ppožární ochrany- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 20.8.2003 - 4.3.2004
pronájem nemovitostí a nebytových prostor, včetně poskytovánízákladních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí anebytových prostor 14.11.2002 - 24.4.2009
zastupování v celném řízení 13.8.2002 - 24.4.2009
vedení učetnictví 30.10.1995 - 24.4.2009
Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje 30.10.1995 - 24.4.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjmazboží uvedeného v příl.zák. 455/91 Sb. o živnost. podnikání azboží tímto zákonem vyloučeného 30.10.1995 - 24.4.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců 30.10.1995 - 24.4.2009
Automatizované zpracování dat 30.10.1995 - 24.4.2009
Základním předmětem podnikání společnosti je zahraničněobchodní činnost, zvláště : 27.11.1989 - 27.4.1999
Generální ředitel: ing. Jiří Frýbert, Strašín 92, Říčany u Prahyčinnost, zvláště:1. vývoz a dovoz hutnických výrobků 27.11.1989 - 30.10.1995
2. poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejícíchbezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnostiv rámci předmětu podnikání 27.11.1989 - 30.10.1995
jednotlivé druhy věcí a služeb uvedených v bodech 1 a 2 stanovífederální ministerstvo zahraničního obchodu rozhodnutímo zbožové a výkonové náplni 27.11.1989 - 30.10.1995
Základním předmětem podnikání společnosti je zahraničně obchodní 27.11.1989 - 27.11.1989

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 24.4.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.11.1989

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

  • Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

  • Automatizované zpracování dat

  • Výroba a hutní zpracování železa a oceli

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.11.1989
Provozovna č. 1
Provozovna: Rokycanská 204 , Hrádek 338 42
Identifikační číslo provozovny: 1005736979
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba a hutní zpracování železa a oceli

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování: 28.5.2003

Živnost č. 3 Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1989
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1989
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.1989
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba a hutní zpracování železa a oceli

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.2003
Zánik oprávnění: 10.11.2003

Živnost č. 10 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.5.2003
Zánik oprávnění: 10.11.2003

Živnost č. 11 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.6.2003
Zánik oprávnění: 31.7.2012

Živnost č. 12 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.3.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy FERROMET a.s. IČO: 00000884

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 7.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.5.2014
Ve funkci: od 16.5.2014
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
č.p. 1037, 687 61 Vlčnov
Jméno: Alexandr Zemek 7.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
Horní Vršava VII 4469, 760 01 Zlín
Jméno: Zdeněk Zemek 7.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2014
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
č.p. 1037, 687 61 Vlčnov
Jméno: Jarmila Havlová 7.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2014
Adresa: Polní 875 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Polní 875, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh
Jméno: Ing. Milan Masák 27.11.1989 - 5.11.1992
Funkce: předseda
Adresa: Rabiňská 746 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rabiňská 746/1
Jméno: Ing. Štefan Hancin 27.11.1989 - 5.11.1992
Funkce: místopředseda
Adresa: Čs. vysádkárov 3 , Košice II Česká republika
Košice II, Čs. vysádkárov 3, PSČ 4001
Jméno: Ing. Miroslav Hanko 27.11.1989 - 5.11.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sadová 1587 , 251 01 Říčany u Prahy Česká republika
Říčany u Prahy, Sadová 1587, PSČ 25101
Jméno: Ing. Jiří Horáček 27.11.1989 - 5.11.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Opatovická 9 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opatovická 9
Jméno: Ing. Vladislav Raška CSc. 27.11.1989 - 5.11.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bezručova 313 , 739 01 Třinec I Česká republika
Třinec I, Bezručova 313, PSČ 73901
Jméno: Ing. Vladimír Hanák CSc. 27.11.1989 - 5.11.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ostravská 747 , 748 01 Hlučín Česká republika
Hlučín, Ostravská 747/65, PSČ 74801
Jméno: Ing. Anton Štulrajter 27.11.1989 - 5.11.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Školská 33 , 977 01 Brezno Česká republika
Brezno, Školská 33, PSČ 97701
Jméno: Ing. Petr Sondel 27.11.1989 - 5.11.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čkalova 39 , 710 00 Ostrava Česká republika
Ostrava, Čkalova 39, PSČ 71000
Jméno: Ing. Bohuslav Rubáš 27.11.1989 - 5.11.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Blaženky 5 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Blaženky 5
Jméno: Ing. Štefan Kiraly CSc. 5.11.1992 - 30.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čsl. ženistov 49 , Košice Česká republika
Košice, Čsl. ženistov 49
Jméno: Ing. František Hromek 5.11.1992 - 30.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ivana Sekaniny 1805 , Ostrava Poruba Česká republika
Ostrava Poruba, Ivana Sekaniny 1805
Jméno: Ing. Jiří Valenta CSc. 5.11.1992 - 30.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jilmová 10 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jilmová 10/3566
Jméno: Jan Šťastný 27.11.1989 - 21.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Skořepka 2 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Skořepka 2
Jméno: Ing. Václav Lukáš 27.11.1989 - 21.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Březenecká 4689 , 430 01 Chomutov Česká republika
Chomutov, Březenecká 4689, PSČ 43001
Jméno: Ing. Václav Lukáše 5.11.1992 - 21.6.1996
Funkce: předseda
Adresa: Březenecká 4689 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Březenecká 4689
Jméno: Ing. Anton Spörker 5.11.1992 - 21.6.1996
Funkce: místopředseda
Adresa: Podbrezová 38 , Podbrezová Česká republika
Podbrezová, Podbrezová 38/35
Jméno: Ing. Svatopluk Velkoborský 5.11.1992 - 21.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: U sochy 17 , Ostrava 3 Česká republika
Ostrava 3, U sochy 17/842
Jméno: Ing. Oldřich Kocourek 5.11.1992 - 21.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Ladronky 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Ladronky 10
Jméno: Ing. Štefan Štovčík 30.10.1995 - 21.6.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ulica mieru 48 , Propoč Slovenská republika
Propoč, Ulica mieru 48
Jméno: Ing. Gustav Hojdysz CSc. 5.11.1992 - 16.7.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slezská 22 , Český Těšín Česká republika
Český Těšín, Slezská 22
Jméno: Ing. Zdeněk Lenger 30.10.1995 - 16.7.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Radomská 470 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Radomská 470
Jméno: Ing. Jiří Frýbert 21.6.1996 - 16.7.1997
Funkce: místopředseda
Adresa: Borová 92 , Říčany Česká republika
Říčany, Borová 92
Jméno: Ing. Svatopluk Velkoborský 21.6.1996 - 16.7.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U sochy 17 , Ostrava 3 Česká republika
Ostrava 3, U sochy 17/842
Jméno: Ing. Oldřich Kocourek 21.6.1996 - 16.7.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Elišky Krásnohorské 1021 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Elišky Krásnohorské 1021/12
Jméno: Ing. Jaroslav Pětroš CSc. 16.7.1997 - 22.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hulvátská 23 , Ostrava - Zábřeh Česká republika
Ostrava - Zábřeh, Hulvátská 23
Jméno: Ing. Miloš Míšek 27.11.1989 - 27.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1.máje 518 , 273 07 Vinařice u Kladna Česká republika
Vinařice u Kladna, 1.máje 518, PSČ 27307
Jméno: Ing. Václav Pastrňák 30.10.1995 - 27.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Výškovická 157 , Ostrava - Výškovice Česká republika
Ostrava - Výškovice, Výškovická 157
Jméno: Ing. Zdeněk Zemek 21.6.1996 - 27.4.1999
Funkce: člen
Adresa: 1037 , Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037
Jméno: Ing. Oldřich Kocourek 16.7.1997 - 27.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Elišky Krásnohorské 1021 , Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Elišky Krásnohorské 1021/12
Jméno: Ing. Jiří Frýbert 16.7.1997 - 27.4.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Strašín , Říčany Česká republika
Říčany, Strašín, Borová 92
Jméno: Ing. Jaroslav Pětroš CSc. 22.10.1997 - 27.4.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hulvátská 23 , Ostrava - Zábřeh Česká republika
Ostrava - Zábřeh, Hulvátská 23
Jméno: Ing. Jiří Hypš 22.10.1997 - 27.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Na Volánově 754 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Volánově 754/4
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 27.4.1999 - 31.7.2000
Funkce: Předseda
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037, okres Uherské Hradiště, PSČ 68761
Jméno: Ing. Jiří Frýbert 27.4.1999 - 31.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Česká republika
Říčany, Strašín, Borová 92, okres Praha-východ, PSČ 25101
Jméno: Ing. Jaroslav Pětroš CSc. 27.4.1999 - 31.7.2000
Funkce: člen
Adresa: U staré elektrárny 2 , 701 00 Slezská Ostrava Česká republika
Slezská Ostrava, U staré elektrárny 2/1881, PSČ 70100
Jméno: Ing. Jiří Hypš 27.4.1999 - 31.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Na Volánové 4 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Volánové 4/754, PSČ 16000
Jméno: Ing. Petr Moravec 27.4.1999 - 31.7.2000
Funkce: člen
Adresa: I. Sekaniny 1803 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1803/4, PSČ 70800
Jméno: Ing. Dalibor Žďárský 27.4.1999 - 31.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Hutník 1445 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Hutník 1445, okres Hodonín, PSČ 69801
Jméno: Ing. Stanislav Šobáň 27.4.1999 - 31.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Bří Hlaviců 109 , 755 01 Vsetín Česká republika
Vsetín, Bří Hlaviců 109, PSČ 75501
Jméno: Ing. Pavel Zumr 31.7.2000 - 25.8.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 2.6.2000
Adresa: Kotlářská 45 , Brno Česká republika
Brno, Kotlářská 45, okres Brno-město, PSČ 60200
Jméno: Ing. Martin Plachý 31.7.2000 - 13.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 23.6.2001
Adresa: Táboritská 16 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Táboritská 16, PSČ 13000
Jméno: Mgr. Tomáš Šmucr 25.8.2001 - 13.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.6.2001
Ve funkci: od 30.10.2000
Adresa: Čechova 951 , Rokycany Česká republika
Rokycany, Čechova 951/II
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 31.7.2000 - 7.4.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 25.6.2002
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037, okres Uherské Hradiště, PSČ 68761
Jméno: Ing. František Javor 13.8.2002 - 14.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.6.2004
Ve funkci: od 25.6.2001
Adresa: 17 , Hradčovice - Lhotka Česká republika
Hradčovice - Lhotka 17, okres Uherské Hradiště
Jméno: František Čapek 13.8.2002 - 14.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.6.2004
Ve funkci: od 25.6.2001
Adresa: Husitská 267 , Kunovice Česká republika
Kunovice, Husitská 267
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 7.4.2004 - 14.3.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: do 25.6.2004
Ve funkci: od 25.6.2001 do 25.6.2004
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037, okres Uherské Hradiště, PSČ 68761
Jméno: Ing. František Javor 14.3.2008 - 5.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2004 do 2.5.2006
Adresa: Lhotka 17 , 687 33 Hradčovice Česká republika
Hradčovice, Lhotka 17, PSČ 68733
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 14.3.2008 - 24.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2004 do 24.2.2009
Ve funkci: od 25.6.2004 do 24.2.2009
Adresa: 687 61 Vlčnov 1037 Česká republika
Vlčnov 1037, PSČ 68761
Jméno: František Čapek 14.3.2008 - 24.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2004 do 24.2.2009
Adresa: Husitská 267 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Husitská 267, PSČ 68604
Jméno: Alexandr Zemek 5.6.2008 - 24.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2006 do 24.2.2009
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Vršava 4469, PSČ 76001
Jméno: František Čapek 24.4.2009 - 17.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.2.2009 do 26.3.2012
Adresa: Husitská 267 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Husitská 267, PSČ 68604
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 24.4.2009 - 8.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.2.2009 do 16.5.2014
Ve funkci: od 24.2.2009 do 16.5.2014
Adresa: 687 61 Vlčnov 1037 Česká republika
Vlčnov 1037, PSČ 68761
Jméno: Alexandr Zemek 24.4.2009 - 7.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.2.2009 do 16.5.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Horní Vršava VII 4469, PSČ 76001
Jméno: Zdeněk Zemek 17.5.2012 - 7.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2012 do 16.5.2014
Adresa: 687 61 Vlčnov 1037 Česká republika
Vlčnov 1037, PSČ 68761
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 8.11.2013 - 7.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.2.2009 do 16.5.2014
Ve funkci: od 24.2.2009 do 16.5.2014
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
č.p. 1037, 687 61 Vlčnov

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Magdalena Mráčková 7.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2014
Adresa: Matlachova 226 , 627 00 Brno Česká republika
Matlachova 226/14, Slatina, 627 00 Brno
Jméno: Prof. Ing. Zdeněk Bohm 6.12.1995 - 22.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Na Volánové 2 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Volánové 2
Jméno: Ing. Josef Burcl 6.12.1995 - 22.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Šomocká 26 , Hlohovec Slovenská republika
Hlohovec, Šomocká 26
Jméno: Ing. Ladislav Křístek 6.12.1995 - 27.4.1999
Funkce: člen
Adresa: 70 , Soběšovice Česká republika
Soběšovice, 70, okres Frýdek-Místek
Jméno: JUDr. Jiří Dvořák 16.7.1997 - 27.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Plukovníka Mráze 1189 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Plukovníka Mráze 1189/8
Jméno: Hana Potměšilová 16.7.1997 - 27.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Sinkulova 31 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sinkulova 31
Jméno: Prof. Ing. Zdeněk Böhm CSc. 27.4.1999 - 31.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Cílkova 667 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Cílkova 667/3, PSČ 14200
Jméno: Ing. Josef Jančařík 27.4.1999 - 31.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Štěpnická 1615 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Štěpnická 1615, okres Hodonín, PSČ 69801
Jméno: Ing. Ladislav Křístek 27.4.1999 - 31.7.2000
Funkce: člen
Adresa: 70 , 739 22 Soběšovice Česká republika
Soběšovice 70, okres Frýdek-Místek, PSČ 73922
Jméno: Ing. Jiří Vojtko 27.4.1999 - 31.7.2000
Funkce: čllen
Adresa: Chaloupky 580 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Chaloupky 580, okres Hodonín, PSČ 69801
Jméno: Ing. Marcela Mrázková 27.4.1999 - 31.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Fr. Kotyzy 989 , 337 01 Rokycany Česká republika
Rokycany, Fr. Kotyzy 989/II, PSČ 33701
Jméno: Ing. Jiří Vojtko 31.7.2000 - 13.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.6.2001
Adresa: Chaloupky 580 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Chaloupky 580, okres Hodonín, PSČ 69801
Jméno: Prof. Ing. Zdeněk Bohm 31.7.2000 - 13.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.6.2001
Adresa: Na Volánové 2 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Volánové 2, PSČ 16000
Jméno: Ing. Marcela Mrázková 31.7.2000 - 14.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.6.2004
Ve funkci: od 18.3.2000
Adresa: Fr. Kotyzy 989 , 337 01 Rokycany Česká republika
Rokycany, Fr. Kotyzy 989/II, PSČ 33701
Jméno: Mgr. Tomáš Šmucr 13.8.2002 - 14.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.6.2004
Ve funkci: od 25.6.2001
Adresa: Čechova 951 , Rokycany Česká republika
Rokycany, Čechova 951/II
Jméno: Ing. Antonín Smetka 14.11.2002 - 14.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.6.2004
Ve funkci: od 29.6.2002
Adresa: 105 , Kozojídky Česká republika
Kozojídky 105, okres Hodonín
Jméno: Ing. Marcela Mrázková 14.3.2008 - 5.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2004 do 2.5.2006
Adresa: Fr. Kotyzy 989 , 337 01 Rokycany Česká republika
Rokycany, Fr. Kotyzy 989/II, PSČ 33701
Jméno: Mgr. Tomáš Šmucr 14.3.2008 - 24.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2004 do 24.2.2009
Adresa: Čechova 951 , 337 01 Rokycany Česká republika
Rokycany, Čechova 951/II, PSČ 33701
Jméno: Ing. Antonín Smetka 14.3.2008 - 24.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2004 do 20.6.2008
Adresa: 696 63 Kozojídky 105 Česká republika
Kozojídky 105, PSČ 69663
Jméno: Ing. František Javor 5.6.2008 - 24.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.5.2006 do 24.2.2009
Adresa: Lhotka 17 , 687 33 Hradčovice Česká republika
Hradčovice, Lhotka 17, PSČ 68733
Jméno: Zuzana Zemková 24.4.2009 - 24.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 24.2.2009
Adresa: 687 61 Vlčnov 404 Česká republika
Vlčnov 404, PSČ 68761
Jméno: Mgr. Tomáš Šmucr 24.4.2009 - 7.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2009
Adresa: 338 21 Osek u Rokycan 228 Česká republika
Osek u Rokycan 228, PSČ 33821
Jméno: Ing. František Javor 24.4.2009 - 7.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2009
Adresa: Lhotka 17 , 687 33 Hradčovice Česká republika
Hradčovice, Lhotka 17, PSČ 68733
Jméno: Zuzana Zemková 24.4.2009 - 7.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2009
Adresa: 687 61 Vlčnov 404 Česká republika
Vlčnov 404, PSČ 68761

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Frýbert 30.10.1995 - 16.7.1997
Adresa: Borová 92 , Říčany u Prahy Česká republika
Říčany u Prahy, Borová 92
Jméno: Ing. Oldřich Kocourek 30.10.1995 - 16.7.1997
Adresa: U Ladronky 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Ladronky 10
Jméno: Ing. Miloš Míšek 30.10.1995 - 15.8.2000
Adresa: 1. máje 518 , Vinařice u Kladna Česká republika
Vinařice u Kladna, 1. máje 518
Jméno: Mgr. Karel Puš 30.10.1995 - 15.8.2000
Adresa: Široká 418 , Říčany u Prahy Česká republika
Říčany u Prahy, Široká 418
Jméno: Ing. Jiří Frýbert 16.7.1997 - 15.8.2000
Adresa: Strašín , Říčany Česká republika
Říčany, Strašín, Borová 92
Jméno: Ing. Oldřich Kocourek 16.7.1997 - 15.8.2000
Adresa: Elišky Krásnohorské 1021 , Praha l - Staré Město Česká republika
Praha l - Staré Město, Elišky Krásnohorské 1021/12

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Zdeněk Zemek
Člen statutárního orgánu: Alexandr Zemek
Člen statutárního orgánu: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jarmila Havlová

Vlastníci firmy FERROMET a.s. IČO: 00000884

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 880 120 000 Kč 100% 5.12.2016
zakladni 726 036 000 Kč 100% 1.11.2009 - 5.12.2016
zakladni 250 000 000 Kč 100% 10.10.2007 - 1.11.2009
zakladni 250 000 000 Kč 30% 31.12.2003 - 10.10.2007
zakladni 226 592 000 Kč - 1.10.2002 - 31.12.2003
zakladni 226 592 000 Kč - 26.1.2001 - 1.10.2002
zakladni 110 000 000 Kč - 30.10.1995 - 26.1.2001
zakladni 110 000 000 Kč - 27.11.1989 - 30.10.1995

Sbírka Listin FERROMET a.s. IČO: 00000884

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 5601/SL 50 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 30.6.2015 26.11.2015 30.11.2015 35
B 5601/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.12.2014 8.12.2014 29.12.2014 6
B 5601/SL 47 notářský zápis [NZ 648/2014] rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 29.10.2014 8.12.2014 10.12.2014 4
B 5601/SL 46 notářský zápis stanovy, NZ 203/14 Krajský soud v Brně 16.5.2014 2.7.2014 16.9.2014 8
B 5601/SL 45 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 26.6.2013 30.1.2014 30.1.2014 29
B 5601/SL 44 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 29.6.2012 10.4.2013 10.4.2013 30
B 5601/SL 43 ostatní je neplatné Krajský soud v Brně 15.5.2012 26.6.2012 16.7.2012 5
B 5601/SL 42 ostatní zápis z konání náhr.VH Krajský soud v Brně 26.3.2012 17.5.2012 22.6.2012 3
B 5601/SL 41 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 28.6.2011 13.1.2012 29
B 5601/SL 40 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 28.6.2010 24.3.2011 28
B 5601/SL 39 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 30.6.2009 21.1.2010 31
B 5601/SL 38 ostatní - projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 15.6.2009 23.6.2009 23.6.2009 18
B 5601/SL 36 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 24.2.2009 5.5.2009 2
B 5601/SL 37 ostatní -záp. z mim. VH Krajský soud v Brně 24.2.2009 5.5.2009 5
B 5601/SL 35 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 15.4.2008 2.10.2008 29
B 5601/SL 32 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 198/08 Krajský soud v Brně 23.7.2008 15.9.2008 38
B 5601/SL 34 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 23.7.2008 15.9.2008 4
B 5601/SL 31 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 19.6.2007 29.5.2008 29
B 5601/SL 29 notářský zápis NZ 154/2004 Krajský soud v Brně 25.6.2004 7.3.2008 8.4.2008 5
B 5601/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1434/92 Krajský soud v Brně 1.12.1992 8.4.2008 17
B 5601/SL 26 podpisové vzory +CP 3x-dozorčí rada-různá data Krajský soud v Brně 7.3.2008 8.4.2008 6
B 5601/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2004 7.3.2008 8.4.2008 32
B 5601/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2005 19.7.2006 1.8.2006 32
B 5601/SL 22 ostatní -náv.záp.zástav.práva k OP Krajský soud v Brně 3.5.2006 10.5.2006 6.6.2006 1
B 5601/SL 21 ostatní -rozhod./zříz.zástavního práva Krajský soud v Brně 8.11.2005 25.5.2006 5
B 5601/SL 20 ostatní -rozhodnutí Finančního úřadu Krajský soud v Brně 6.4.2006 25.5.2006 3
B 5601/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2004 16.8.2004 31.8.2004 32
B 5601/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2003 28.7.2004 19.8.2004 21
B 5601/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2003 15.10.2003 11.11.2003 32
B 5601/SL 16 výroční zpráva +audit r.2002,zpr. o vztazích Krajský soud v Brně 23.7.2003 24.7.2003 49
B 5601/SL 15 podpisové vzory -souhlas s funkcí 3x Krajský soud v Brně 17.9.2001 28.1.2003 4
B 5601/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 123/2001 Krajský soud v Brně 25.6.2001 19.12.2002 41
B 5601/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2001 30.7.2002 3.9.2002 82
B 5601/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.11.2001 5.2.2002 21.3.2002 32
B 5601/SL 8 ostatní -zápis z jednání představenstv Krajský soud v Brně 2.6.2000 1.3.2002 1.3.2002 7
B 5601/SL 9 ostatní -zápis mimoř.jed.představ. Krajský soud v Brně 13.10.2000 1.3.2002 1.3.2002 4
B 5601/SL 7 ostatní -odstoupení člena představen, Krajský soud v Brně 2.5.2000 1.3.2002 1.3.2002 1
B 5601/SL 5 notářský zápis NZ 100/2000 Krajský soud v Brně 2.6.2000 1.3.2002 1.3.2002 6
B 5601/SL 10 notářský zápis NZ 195/2000 Krajský soud v Brně 30.10.2000 1.3.2002 1.3.2002 11
B 5601/SL 6 podpisové vzory - člena představenstva T.Šmucr Krajský soud v Brně 22.2.2001 1.3.2002 1.3.2002 1
B 5601/SL 4 výroční zpráva r.2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 13.9.2001 17.9.2001 25
B 5601/SL 3 účetní závěrka r.2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 17.7.2001 20.7.2001 26
B 5601/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 142/97 Krajský soud v Brně 27.6.1997 30.4.1998 86

Hodnocení FERROMET a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu FERROMET a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...