FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Brno IČO: 25332457

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 25332457.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 31 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zprostředkovatelská činnost , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČO: 25332457

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 27.3.1997
Spisová značka: B 2218
IČO: 25332457
Obchodní firma: FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.3.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 27.3.1997
Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada přijala tato rozhodnutí. I. Bod 7 programu - Zvýšení základního kapitálu společnosti o 14.500.000,-Kč formou peněžitých vkladů akcionářů, s využitím přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 14.500.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů pět set tisíc korun českých), tj. z částky 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na celkovou částku 24.500.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů pět set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsáním nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští a bude o něm rozhodováno samostatně v rámci projednávání bodu 8 této valné hromady. Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 290 (slovy: dvě stě devadesát) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Emisní kurs nových akcií činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) na každou 1 novou kmenovou listinnou akcii, která bude znít na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Nové akcie budou primárně nabídnuty k úpisu s využitím přednostního práva dosavadním akcionářům ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. Každý akcionář bude mít v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě, druhu, formě, podobě a emisním kurzu uvedených výše v tomto usnesení, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií bude činit nejméně čtrnáct (14) dní a začne běžet od okamžiku uvedeného v oznámení představenstva doručeném akcionářům doporučeným dopisem zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a skončí 31.1.2014. (dále též "lhůta pro uplatnění přednostního práva"). Emisní kurs nových akcií činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) na každou 1 novou kmenovou akcii, která bude znít na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Všechny nově vydané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro výkon přednostního práva se stanoví prostory sídla společnosti FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené lhůtě pro uplatnění přednostního práva v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Přednostní právo zaniká marným uplynutím lhůty pro jeho vykonání. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 25.000- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) připadá podíl 0,725 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) připadá 14,5 nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které v prvém kole nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadními akcionáři, budou ve druhém kole nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost FOR Brno Plus, SE, se sídlem Kolbenova 805/32, Praha 9, 190 00, IČ: 242 19 428, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 543, dále jen jako „FOR Brno Plus SE“. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva (dále též „upsání akcií zájemcem“), bude činit čtrnáct dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií bude zájemci zaslán i návrh smlouvy o započtení v souladu s tímto rozhodnutím této valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Místem upsání, tj. místem, kam je zájemce povinen doručit ve shora uvedené lhůtě smlouvu o upsání nových akcií je sídlo společnosti FC ZBROJOVKA BRNO a.s. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako u upisování akcií s využitím přednostního práva uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Pro případ, že toto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude zapsáno do obchodního rejstříku již před úpisem nových akcií zájemcem, je taktéž upisování nových akcií zájemcem vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., se sídlem Brno, Srbská 47a, IČ: 253 32 457. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Každý upisovatel je povinen splatit ve lhůtě pro upsání akcií (tj. ve lhůtě pro uplatnění přednostního práva, resp. ve lhůtě pro upsání akcií zájemcem) celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurz nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 2109814410/2700 či lze realizovat splacení emisního kurzu započtením vzájemných pohledávek upisovatelů a společnosti. II. Bod 8 programu - Určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je záměr vyřešit stávající závazky společnosti a posílit její ekonomickou stabilitu. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových akcií. Představenstvo může zvýšit základní kapitál upisováním nových akcií vícekrát, a to bez omezení co do počtu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, minimálně však o částku 50.000,- (slovy: padesát tisíc korun českých) a maximálně však o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), přičemž konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých). Nově upisované akcie společnosti budou kmenové akcie na jméno v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie ve všech nově vydaných emisí bude 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Pověření ke zvýšení základního kapitálu společnosti se představenstvu navrhuje udělit na dobu 5 (pěti) let ode dne konání valné hromady. Emisní kurz akcií bude možné splácet pouze peněžitými vklady. III. Bod 9 programu - Udělení souhlasu se započtením pohledávky akcionáře FOR Brno Plus, SE proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Valná hromada rozhoduje o tom, že se společnosti FOR Brno Plus SE uděluje souhlas splatit emisní kurz jím všech v souladu s rozhodnutím této valné hromady anebo rozhodnutím představenstva v rámci projednávání bodu 8 této valné hromady upsaných akcií (ať již při využití přednostního práva nebo v případě využití možnosti upsat akcie jako předem určený zájemce) započtením níže uvedených pohledávek:- pohledávky ve výši 800.000,-Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 20.12.2012 uzavřené mezi PaeDr. Zdeňkem Kudelou, dat. nar. 7.3.1956, bytem 271 01 Nové Strašecí, B. Němcové 528 jako věřitelem a společností FC ZBROJOVKA BRNO a.s., jako dlužníkem, postoupenou na FOR Brno Plus, SE dne 26.7.2013, - pohledávky ve výši 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 17.7.2012 uzavřené mezi FC ZBROJOVKA BRNO a.s. jako dlužníkem a FOR Brno Plus, SE jako věřitelem, - pohledávky ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 21.8.2012 uzavřené mezi FC ZBROJOVKA BRNO a.s. jako dlužníkem a FOR Brno Plus, SE jako věřitelem, - pohledávky ve výši 4.400.000,-Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 11.11.2013 uzavřené mezi FC ZBROJOVKA BRNO a.s. jako dlužníkem a FOR Brno Plus, SE jako věřitelem, - pohledávky ve výši 4.100.000,-Kč (slovy: čtyři miliony sto tisíc korun českých) vyplývající z dohody o narovnání uzavřené dne 4.4.2013 mezi Václavem Bartoňkem, nar. 18.4.1953, bytem Blatouchová 1083/3B, Brno jako věřitelem a FC ZBROJOVKA BRNO a.s. jako dlužníkem, která byla dne 11.11.2013 postoupena na FOR Brno Plus, SE. Existence uvedených závazků společnosti vůči společnosti FOR Brno Plus, SE byla ověřena a potvrzena ve zprávě nezávislého auditora DANEKON, spol. s r.o., auditorská společnost, se sídlem Na Vyhlídce 1175, 664 34 Kuřim, IČ 48528447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10594 z prosince 2013. Návrh dohody o započtení pohledávek obdrží zájemce spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií, přičemž je povinen sdělit společnosti FC ZBROJOVKA BRNO a.s. případné připomínky k této smlouvě nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Společnost FC ZBROJOVKA BRNO a.s. je povinna se k těmto připomínkám bezodkladně vyjádřit. Nebude-li dohoda o započtení vzájemných pohledávek upisovatele a společnosti uzavřena, je upisovatel povinen emisní kurz akcií splatit na zvláštní účet společnosti ve smyslu tohoto rozhodnutí valné hromady. To platí i pro část pohledávky na splacení emisního kurzu akcií, která nezanikne započtením vzájemných pohledávek akcionáře a společnosti. 13.1.2014 - 25.2.2014
Řádná valná hromada společnosti FC STAVO ARTIKEL BRNO a.s. na svém zasedání dne 28.5.2002 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 21.6.2002 - 9.9.2002
1. Základní kapitál společnosti FC STAVO ARTIKEL BRNO a.s. se z původní výše 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 5.000.0000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 2. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 3. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých). 4. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat dále uvedené nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti v Brně, Štefánikova 12. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to tak, aby poslední den lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva nepřesáhl 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne právní moci výše zmíněného usnesení Krajského soudu v Brně. 5. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 20:1 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. 6. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k jejich úpisu peněžitým vkladem určitému zájemci, jímž je pan Ing. Jaroslav Bubla, r.č. 640929/0228, bytem Otnice, Lipová 476, okres Vyškov. 7. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Štefánikova 12. Lhůta pro jejich úpis činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů. Tato lhůta počne běžet následující pracovní den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů, kde konkrétní datum bude určeno v písemné nabídce určenému zájemci - upisovateli. 8. Tomuto upisovateli bude tato nabídka oznámena doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 9. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, do jednoho (1) měsíce od uzavření shora uvedené smlouvy o upisování akcií, a to na zvláštní k tomu zřízený podúčet účtu společnosti číslo 1004030164/5500, vedený u Raiffeisen BANK. 21.6.2002 - 9.9.2002
Dne 5.5.2000 schválila valná hromada záměr zvýšení základního jmění: 6.6.2000 - 30.8.2000
Z důvodu získání nového provozního kapitálu pro zajištění chodu společnosti se zvyšuje základní jmění společnosti o částku 4.000.000,-Kč, slovy čtyřimilionykorunčeských, na konečných 5.000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na zvýšení základního jmění bude upsáno 160 (slovy jednostošedesát) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč. Jmenovitá hodnota dosavadních akcií společnosti se nemění. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč budou upsány 4 nové akcie o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč. Nové akcie budou upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě jejich přednostního práva s tím, že místem pro toto upsání je sídlo společnosti - Brno, Štefánikova 12 a lhůta k upsání nových akcií je 15dní ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Neupíší-li stávající akcionáři nové akcie na základě svého přednostního práva za výše uvedených podmínek, budou upsány na základě veřejné výzvy, přičemž místem pro upsání akcií je kancelář společnosti v Brně, Štefánikova 12 a lhůta pro upsání akcií činí dva týdny od skončení lhůty na upsání akcií na základě přednostního práva. Emisní kurs akcií upisovaných na základě veřejné výzvy je stejný jako emisní kurs akcií upisovaných na základě přednostního práva. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií do dvou týdnů ode dne úpisu na účet společnosti vedený u Raiffeisen bank a.s., číslo 1004030164/5500. 6.6.2000 - 30.8.2000
Dne 5.5.2000 schválila valná hromada záměr zvýšení základního jmění: 29.5.2000 - 6.6.2000
Z důvodu získání nového provozního kapitálu pro zajištění chodu společnosti se zvyšuje základní jmění společnosti o částku 4.000.000,-Kč, slovy čtyřimilionykorunčeských, na konečných 5.000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na zvýšení základního jmění bude upsáno 160 (slovy jednostošedesát) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč. Jmenovitá hodnota dosavadních akcií společnosti se nemění. Nové akcie budou upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě jejich přednostního práva s tím, že místem pro toto upsání je sídlo společnosti - Brno, Štefánikova 12 a lhůta k upsání nových akcií je 15dní ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Neupíší-li stávající akcionáři nové akcie na základě svého přednostního práva za výše uvedených podmínek, budou upsány na základě veřejné výzvy, přičemž místem pro upsání akcií je kancelář společnosti v Brně, Štefánikova 12 a lhůta pro upsání akcií činí dva týdny od skončení lhůty na upsání akcií na základě přednostního práva. Emisní kurs akcií upisovaných na základě veřejné výzvy je stejný jako emisní kurs akcií upisovaných na základě přednostního práva. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií do dvou týdnů ode dne úpisu na účet společnosti vedený u Raiffeisen bank a.s., číslo 1004030164/5500. 29.5.2000 - 6.6.2000
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou akcionářů ze dne 5.5.2000. 29.5.2000 - 21.6.2002
Základní jmění: 1,000.000,- Kč, splaceno 350.000,- Kč. 27.3.1997 - 3.5.2000
Akcie mají omezenou převoditelnost vůči třetím osobám tak, že stávající akcionáři mají předkupní právo. 27.3.1997 - 21.6.2002

Aktuální kontaktní údaje FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25332457
Obchodní firma: FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 27.3.1997
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25332457
Firma: FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.3.1997

Kontakty na FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČO: 25332457

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Srbská 2838/47 , Brno 612 00 4.12.2014
Sídlo: Srbská 2838/47 , Brno 612 00 17.2.2012 - 4.12.2014
Sídlo: Srbská 2838/47 , Brno 612 00 21.6.2002 - 17.2.2012
Sídlo: Štefánikova 81/12 , Brno 602 00 24.2.2000 - 21.6.2002
Sídlo: Preslova 910/64 , Brno 602 00 27.3.1997 - 24.2.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Srbská 2838/47, Brno 612 00

Obory činností FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČO: 25332457

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.8.2009
organizování sportovních soutěží 21.6.2002 - 10.8.2009
reklamní činnost a marketing 21.6.2002 - 10.8.2009
zprostředkování obchodu 21.6.2002 - 10.8.2009
zprostředkování služeb 21.6.2002 - 10.8.2009
velkoobchod 21.6.2002 - 10.8.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 21.6.2002 - 10.8.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 21.6.2002 - 10.8.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění 24.2.2000 - 21.6.2002
zprostředkovatelská činnost mimo činnost vyžadující zvláštní oprávnění nebo vyloučené zákonem 24.2.2000 - 21.6.2002
reklamní a propagační činnost 24.2.2000 - 21.6.2002
provozování míčových her a zajišťování sportovní přípravy v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění 24.2.2000 - 21.6.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.3.1997 - 24.2.2000
zprostředkovatelská činnost 27.3.1997 - 24.2.2000

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Srbská 2838/47 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1011294834
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 14.12.2016

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 7.11.2001

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 7.11.2001

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti sportovních klubů

Vedení firmy FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČO: 25332457

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva a jeden místopředseda představenstva společně. 4.12.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a jeden člen společně. Společnost dále mohou zastupovat prokuristé a další zplnomocnění pracovníci společnosti v rozsahu udělěné plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti výše uvedené osoby připojí svůj podpis. 24.2.2000 - 4.12.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo nebo jím určený zástupce, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen. Za společnost podepisuje předseda představenstva resp. ostatní dva členové představenstva, v tomto posledním případě však vždy dva členové společně. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 27.3.1997 - 24.2.2000
Jméno: Aleš Kolář 14.5.2018
Funkce: místopředseda přestavenstva
Trvání členství: od 22.3.2018
Ve funkci: od 22.3.2018
Adresa: Oblá 417/71, Brno 634 00
Jméno: Václav Bartoněk 19.12.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2018
Ve funkci: od 26.6.2018
Adresa: Blatouchová 1083/3, Brno 618 00
Jméno: Mgr. Radovan Vrbka 27.3.1997 - 24.2.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Preslova 910/64, Brno 602 00
Jméno: Mgr. Lenka Marková 27.3.1997 - 24.2.2000
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Adresa: Maxima Gorkého 530/6, Vyškov 682 01
Jméno: Mgr. Klára Havelková 27.3.1997 - 24.2.2000
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Adresa: V. Nezvala 91/12, Třebíč 674 01
Jméno: Mgr. Radovan Vrbka 24.2.2000 - 17.5.2002
Funkce: člen
Adresa: Preslova 910/64, Brno 602 00
Jméno: JUDr. Marián Štětina 24.2.2000 - 17.5.2002
Funkce: člen
Adresa: Na Výsluní 1282, Orlová 735 14
Jméno: Ing. Jaroslav Bubla 24.2.2000 - 1.3.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 9.2.2000 do 24.9.2003
Adresa: Lipová 476, Otnice 683 54
Jméno: Jaromír Jukl 24.2.2000 - 1.3.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.2.2000 do 24.9.2003
Adresa: Strž 555/2, Brno 639 00
Jméno: Vladimír Krejčí 24.2.2000 - 1.3.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.2.2000 do 24.9.2003
Adresa: Puškinova 587/8, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Martin Sedláček 17.5.2002 - 1.3.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.7.2001 do 24.9.2003
Adresa: Údolní 1091/23, Hustopeče 693 01
Jméno: Kamil Král 17.5.2002 - 1.3.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.7.2001 do 24.9.2003
Adresa: U parku 84, Otnice 683 54
Jméno: Vlastimil Sehnal 1.3.2004 - 13.6.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003
Ve funkci: od 28.9.2003
Adresa: 61, Lipůvka 679 22
Jméno: Jaromír Jukl 1.3.2004 - 13.6.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003
Ve funkci: od 28.9.2003
Adresa: Strž 555/2, Brno 639 00
Jméno: Ing. Jiří Rulíšek 1.3.2004 - 13.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003
Adresa: Bochořákova 3126/14, Brno 616 00
Jméno: Roman Pros 1.3.2004 - 13.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003
Adresa: Zengrova 2693/2, Brno 615 00
Jméno: JUDr. Vladimír Kristýn 1.3.2004 - 6.3.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003 do 24.10.2005
Adresa: 152, Lipůvka 679 22
Jméno: PhDr. Walter Bartoš 1.3.2004 - 6.3.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003 do 29.12.2005
Adresa: Ořechovka 1726, Strážnice 696 62
Jméno: Vlastimil Sehnal 13.6.2005 - 6.3.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003 do 24.10.2005
Adresa: 61, Lipůvka 679 22
Jméno: Ing. Milan Venclík 1.3.2004 - 9.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003 do 4.8.2006
Adresa: Antala Staška 83/35, Brno 613 00
Jméno: Ing. Radomír Jonáš 1.3.2004 - 9.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003 do 4.8.2006
Adresa: Bednářova 146/14, Brno 619 00
Jméno: Miroslav Kadlec 1.3.2004 - 9.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003 do 4.8.2006
Adresa: Stará Cihelna 1402, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Stanislav Juránek 1.3.2004 - 9.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003 do 4.8.2006
Adresa: Bělohorská 4086/95, Brno 636 00
Jméno: Přemysl Veselý 18.1.2005 - 9.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2004 do 4.8.2006
Adresa: Havláskova 239/18, Brno 621 00
Jméno: Ing. Petr Obst 18.1.2005 - 16.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2004 do 27.6.2007
Adresa: Hroznová 84/16, Brno 603 00
Jméno: Jaromír Jukl 13.6.2005 - 16.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003 do 27.7.2007
Adresa: Strž 555/2, Brno 639 00
Jméno: Valentin Girstl 6.3.2006 - 16.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.12.2005 do 27.7.2007
Adresa: 267, Čebín 664 23
Jméno: Ing. Petr Smysl 9.8.2006 - 16.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.8.2006 do 27.7.2007
Adresa: Durychova 2397/24, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Jiří Crha 1.3.2004 - 10.8.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003 do 17.7.2009
Ve funkci: od 28.9.2003 do 17.7.2009
Adresa: Jasanová 2029/1, Blansko 678 01
Jméno: Karel Jarůšek 13.6.2005 - 10.8.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2005 do 20.7.2009
Ve funkci: od 1.4.2005 do 20.7.2009
Adresa: Bystřinova 2572/8, Brno 612 00
Jméno: Roman Pros 13.6.2005 - 10.8.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.9.2003 do 20.7.2009
Ve funkci: od 1.4.2005 do 20.7.2009
Adresa: Zengrova 2693/2, Brno 615 00
Jméno: Ing. Michal Štefl 10.8.2009 - 21.6.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.7.2009 do 15.6.2010
Ve funkci: od 20.7.2009 do 15.6.2010
Adresa: Jugoslávská 649/93, Brno 613 00
Jméno: Karel Jarůšek 10.8.2009 - 4.5.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.7.2009 do 23.4.2012
Ve funkci: od 20.7.2009 do 23.4.2012
Adresa: Bystřinova 2572/8, Brno 612 00
Jméno: Roman Pros 10.8.2009 - 4.5.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.7.2009 do 23.4.2012
Ve funkci: od 20.7.2009 do 23.4.2012
Adresa: Zengrova 2693/2, Brno 615 00
Jméno: Václav Bartoněk 21.6.2010 - 4.5.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2010 do 23.4.2012
Ve funkci: od 15.6.2010 do 23.4.2012
Adresa: Blatouchová 1083/3, Brno 618 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Přeček 4.5.2012 - 4.7.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.4.2012 do 15.4.2013
Ve funkci: od 23.4.2012 do 15.4.2013
Adresa: Orebitská 633/13, Praha 130 00
Jméno: Václav Bartoněk 22.11.2012 - 4.7.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.4.2012
Ve funkci: od 23.4.2012 do 15.4.2013
Adresa: Blatouchová 1083/3, Brno 618 00
Jméno: Oldřich Merta 13.1.2014 - 23.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.12.2013
Adresa: Pod Horkou 1352, Předklášteří 666 02
Jméno: PaedDr. Zdeněk Kudela 4.5.2012 - 17.9.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.4.2012 do 23.7.2015
Ve funkci: od 23.4.2012 do 23.7.2015
Adresa: B. Němcové 528, Nové Strašecí 271 01
Jméno: Václav Bartoněk 4.7.2013 - 17.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.4.2012 do 23.7.2015
Ve funkci: od 15.4.2013 do 23.7.2015
Adresa: Blatouchová 1083/3, Brno 618 00
Jméno: PaedDr. Zdeněk Kudela 17.9.2015 - 4.2.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.7.2015 do 7.11.2015
Ve funkci: od 28.7.2015 do 7.11.2015
Adresa: B. Němcové 528, Nové Strašecí 271 01
Jméno: Oldřich Merta 23.7.2014 - 9.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.12.2013
Adresa: Družstevní 523, Tišnov 666 01
Jméno: Oldřich Merta 9.2.2016 - 3.3.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.12.2013
Ve funkci: od 30.9.2015
Adresa: Družstevní 523, Tišnov 666 01
Jméno: Jaroslav Hradil 4.2.2016 - 14.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.1.2016 do 22.3.2018
Ve funkci: do 22.3.2018
Adresa: Brněnská 764, Tišnov 666 03
Jméno: Oldřich Merta 3.3.2017 - 14.5.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.12.2013 do 23.12.2016
Ve funkci: od 30.9.2015 do 23.12.2016
Adresa: Pod Horkou 1352, Předklášteří 666 02
Jméno: Václav Bartoněk 17.9.2015 - 19.12.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.7.2015 do 26.6.2018
Ve funkci: od 28.7.2015 do 26.6.2018
Adresa: Blatouchová 1083/3, Brno 618 00
Jméno: Oldřich Merta 14.5.2018 - 19.12.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.3.2018 do 6.9.2018
Ve funkci: od 22.3.2018 do 6.9.2018
Adresa: Pod Horkou 1352, Předklášteří 666 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Crha 17.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2015
Adresa: 234, Blansko 678 01
Jméno: Pavel Blaha 4.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2016
Adresa: Vítězná 825, Ratíškovice 696 02
Jméno: Prof. MUDr. Petr Gál Ph.D. MBA 4.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.1.2016
Adresa: Masarykova 398/2, Brno 602 00
Jméno: Ing. Ladislav Býček 14.5.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2018
Ve funkci: od 22.3.2018
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: Michal Havlík 19.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.9.2018
Ve funkci: od 6.9.2018
Adresa: U Hřiště 295, Moravské Knínice 664 34
Jméno: Dagmar Poulová 27.3.1997 - 24.2.2000
Funkce: předsedkyně
Adresa: Střední 373/55, Brno 602 00
Jméno: Kateřina Semrádová 27.3.1997 - 24.2.2000
Funkce: místopředsedkyně
Adresa: Palackého třída 2507/143, Brno 612 00
Jméno: Kateřina Nováková 27.3.1997 - 24.2.2000
Funkce: místopředsedkyně
Adresa: Blanenská 201/29, Brno 621 00
Jméno: Mgr. Roman Keznikl 24.2.2000 - 17.5.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Žitná 1474/23, Brno 621 00
Jméno: Mgr. Aleš Mrázek 24.2.2000 - 17.5.2002
Funkce: člen
Adresa: Marie Kudeříkové 2658/11, Brno 636 00
Jméno: Ing. Petr Dorda 24.2.2000 - 1.3.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.2.2000 do 24.9.2003
Adresa: Puškinova 49 , 682 01 Vyškov Česká republika
Jméno: Mgr. Aleš Mrázek 17.5.2002 - 1.3.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 9.2.2000 do 24.9.2003
Adresa: Marie Kudeříkové 2658/11, Brno 636 00
Jméno: Mgr. Tomáš Rychtar 17.5.2002 - 1.3.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.7.2001 do 24.9.2003
Adresa: M. J. Husa 1113/6, Lipník nad Bečvou 751 31
Jméno: Dana Filipi 1.3.2004 - 13.6.2005
Funkce: předsedkyně
Trvání členství: od 24.9.2003 do 25.2.2005
Ve funkci: od 12.10.2003 do 25.2.2005
Adresa: Vránova 1130/138, Brno 621 00
Jméno: Luboš Dobyšar 1.3.2004 - 6.3.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.10.2003 do 31.10.2005
Adresa: 40, Lipůvka 679 22
Jméno: Ing. Ladislav Býček 1.3.2004 - 9.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.9.2003 do 4.8.2006
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: Mgr. Václav Božek CSc. 1.3.2004 - 9.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.9.2003 do 4.8.2006
Adresa: Bellova 363/14, Brno 623 00
Jméno: Pavel Prokop 1.3.2004 - 9.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.10.2003 do 4.8.2006
Adresa: Polní 431, Otnice 683 54
Jméno: Ing. Vlastimil Ostrý 18.1.2005 - 9.8.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2004 do 4.8.2006
Adresa: Jana Babáka 105/9, Brno 612 00
Jméno: Libor Macka 13.6.2005 - 9.8.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.2.2005 do 4.8.2006
Adresa: 270, Hostěrádky-Rešov 683 52
Jméno: Petr Hoskovec 9.8.2006 - 16.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.8.2006 do 27.7.2007
Adresa: Mozolky 2433/59, Brno 616 00
Jméno: JUDr. Bohumil Šimek 9.8.2006 - 16.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.8.2006 do 27.7.2007
Adresa: Blodkova 2722/3, Brno 636 00
Jméno: Mgr. Josef Jindra 16.8.2007 - 7.11.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2007 do 28.8.2008
Adresa: Františka Halase 774/19, Svitavy 568 02
Jméno: Stanislav Pros 1.3.2004 - 10.8.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.9.2003 do 20.7.2009
Adresa: Zengrova 2693/2, Brno 615 00
Jméno: Ing. Jaroslav Stibůrek 13.6.2005 - 10.8.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2004 do 17.7.2009
Ve funkci: od 25.2.2005 do 17.7.2009
Adresa: U Děkanky 1645/6, Praha 140 00
Jméno: Václav Bartoněk 7.11.2008 - 21.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2008 do 15.6.2010
Adresa: Blatouchová 1083/3, Brno 618 00
Jméno: Stanislav Pros 10.8.2009 - 4.5.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.2009 do 23.4.2012
Ve funkci: od 20.7.2009 do 23.4.2012
Adresa: Zengrova 2693/2, Brno 615 00
Jméno: Ing. Jiří Crha 10.8.2009 - 4.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2009 do 23.4.2012
Adresa: J. Lady 2434/15, Blansko 678 01
Jméno: Ing. Michal Štefl 21.6.2010 - 4.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2010 do 23.4.2012
Adresa: Jugoslávská 649/93, Brno 613 00
Jméno: Mgr.et Mgr. Marek Škrobánek 4.5.2012 - 13.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2012 do 23.12.2013
Ve funkci: od 23.4.2012 do 23.12.2013
Adresa: Přerovecká 270/1, Opava 747 95
Jméno: Martin Maťašovský 4.5.2012 - 13.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2012 do 23.12.2013
Adresa: Čs. armády 861/187, Břeclav 691 41
Jméno: Ladislav Býček 13.1.2014 - 4.12.2014
Trvání členství: od 23.12.2013
Ve funkci: do 22.11.2014
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: Ing. Jiří Crha 4.5.2012 - 17.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2012 do 23.7.2015
Adresa: Dvorská 1505/22, Blansko 678 01
Jméno: Libor Zábranský 13.1.2014 - 21.3.2018
Trvání členství: od 23.12.2013 do 23.12.2016
Ve funkci: do 23.12.2016
Adresa: Dvorského 37/18, Brno 639 00
Jméno: Ing. Ladislav Býček 4.12.2014 - 14.5.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.12.2013 do 23.11.2016
Ve funkci: od 22.11.2014 do 23.12.2016
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: Mgr. Čeněk Absolon Ph.D. 14.5.2018 - 19.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2018 do 6.9.2018
Ve funkci: od 22.3.2018 do 6.9.2018
Adresa: Valchařská 27/24, Brno 614 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Vladimír Krejčí 24.2.2000 - 1.3.2004
Adresa: Puškinova 587/8, Vyškov 682 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Václav Bartoněk
Člen statutárního orgánu: Oldřich Merta
Člen statutárního orgánu: Aleš Kolář

Vlastníci firmy FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČO: 25332457

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 24 500 000 Kč - 25.2.2014
zakladni 10 000 000 Kč - 11.10.2002 - 25.2.2014
zakladni 10 000 000 Kč - 9.9.2002 - 11.10.2002
zakladni 5 000 000 Kč - 30.8.2000 - 9.9.2002
zakladni 1 000 000 Kč - 3.5.2000 - 30.8.2000
zakladni 1 000 000 Kč - 27.3.1997 - 3.5.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 200 4.12.2014
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 10 4.12.2014
Akcie na jméno 50 000 Kč 290 25.2.2014
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 200 12.5.2004 - 4.12.2014
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 10 12.5.2004 - 4.12.2014
Kmenové akcie na majitele 25 000 Kč 200 9.9.2002 - 12.5.2004
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 10 9.9.2002 - 12.5.2004
Akcie na majitele 25 000 Kč 200 30.8.2000 - 9.9.2002
Akcie na majitele 25 000 Kč 40 27.3.1997 - 30.8.2000

Sbírka Listin FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČO: 25332457

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2218/SL 89 ostatní zápis z jednání PR Krajský soud v Brně 30.9.2015 4.2.2016 11.2.2016 2
B 2218/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.1.2016 11.2.2016 10
B 2218/SL 87 ostatní zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Brně 4.1.2016 27.1.2016 11.2.2016 3
B 2218/SL 86 notářský zápis [NZ 1/2016] rozhodnutí mimořádné VH Krajský soud v Brně 4.1.2016 27.1.2016 11.2.2016 5
B 2218/SL 85 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 28.7.2015 7.9.2015 22.9.2015 2
B 2218/SL 82 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 24.6.2015 31.7.2015 6.8.2015 38
B 2218/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.12.2014 9.12.2014 12
B 2218/SL 80 notářský zápis [NZ 695/2014] stanovy Krajský soud v Brně 11.11.2014 4.12.2014 9.12.2014 15
B 2218/SL 79 výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 26.3.2014 26.9.2014 8.10.2014 36
B 2218/SL 78 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 24.6.2013 26.5.2014 26.5.2014 36
B 2218/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.12.2013 18.2.2014 27.2.2014 12
B 2218/SL 76 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 23.12.2013 30.12.2013 15.1.2014 7
B 2218/SL 75 notářský zápis rozhodnutí mimořádné VH, NZ 318/2013 Krajský soud v Brně 23.12.2013 30.12.2013 15.1.2014 11
B 2218/SL 74 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 15.4.2013 3.7.2013 9.7.2013 2
B 2218/SL 73 účetní závěrka rozvaha + výkaz 2011 Krajský soud v Brně 2.7.2012 22.1.2013 23.1.2013 7
B 2218/SL 72 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 29.6.2012 22.1.2013 23.1.2013 18
B 2218/SL 71 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 30.6.2011 29.2.2012 16
B 2218/SL 70 ostatní - cash flow + VK Krajský soud v Brně 30.6.2011 28.2.2012 3
B 2218/SL 69 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 13.6.2011 28.2.2012 2
B 2218/SL 68 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 13.6.2011 28.2.2012 4
B 2218/SL 67 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 16.12.2010 11.10.2011 27
B 2218/SL 66 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 15.6.2010 28.6.2010 2
B 2218/SL 65 ostatní -zápis z jednání předst. Krajský soud v Brně 15.6.2010 28.6.2010 1
B 2218/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.6.2010 28.6.2010 11
B 2218/SL 63 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 764/10 Krajský soud v Brně 15.6.2010 28.6.2010 3
B 2218/SL 62 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 23.6.2009 28.8.2009 11
B 2218/SL 61 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2008 Krajský soud v Brně 29.6.2009 28.8.2009 6
B 2218/SL 60 účetní závěrka - k 30.6.07 Krajský soud v Brně 11.12.2007 28.8.2009 16
B 2218/SL 59 účetní závěrka - příloha - k 30.6.06 Krajský soud v Brně 14.12.2006 28.8.2009 10
B 2218/SL 58 účetní závěrka - rozvaha + výkaz - k 30.6.06 Krajský soud v Brně 14.12.2006 28.8.2009 4
B 2218/SL 57 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 24.7.2009 19.8.2009 9
B 2218/SL 56 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 20.7.2009 19.8.2009 1
B 2218/SL 55 ostatní -záp. z jed. předst. Krajský soud v Brně 20.7.2009 19.8.2009 1
B 2218/SL 54 ostatní -záp. z jed. VH Krajský soud v Brně 20.7.2009 19.8.2009 7
B 2218/SL 53 notářský zápis -usnesení VH,NZ 468/09 Krajský soud v Brně 17.7.2009 19.8.2009 3
B 2218/SL 52 ostatní -zápis z jed. mim. VH Krajský soud v Brně 28.8.2008 11.11.2008 6
B 2218/SL 51 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 23.9.2008 11.11.2008 1
B 2218/SL 50 ostatní -návrh sml. o fúzi Krajský soud v Brně 10.6.2008 11.6.2008 16
B 2218/SL 49 ostatní -návrh sml. o sloučení Krajský soud v Brně 10.6.2008 14
B 2218/SL 48 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.8.2007 30.8.2007 1
B 2218/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.7.2007 30.8.2007 11
B 2218/SL 46 notářský zápis - rozhod.VH, NZ 655/07 Krajský soud v Brně 27.7.2007 30.8.2007 4
B 2218/SL 45 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 7.8.2006 25.8.2006 6
B 2218/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.8.2006 25.8.2006 11
B 2218/SL 43 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 712/06 Krajský soud v Brně 4.8.2006 25.8.2006 4
B 2218/SL 42 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 25.1.2006 8.3.2006 2
B 2218/SL 41 výroční zpráva -1.7.2004-30.6.2005 Krajský soud v Brně 15.12.2005 8.3.2006 28
B 2218/SL 40 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 20.12.2005 8.3.2006 10
B 2218/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.10.2005 8.3.2006 11
B 2218/SL 38 ostatní -zápis z jed. mim. VH Krajský soud v Brně 31.10.2005 8.3.2006 9
B 2218/SL 37 notářský zápis -NZ 818/2005-prohlášení Krajský soud v Brně 31.10.2005 8.3.2006 2
B 2218/SL 36 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 24.10.2005 8.3.2006 3
B 2218/SL 35 výroční zpráva -1.1.2003 do 30.6.2004 Krajský soud v Brně 21.12.2004 22.6.2005 58
B 2218/SL 34 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 1.4.2005 22.6.2005 8
B 2218/SL 33 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 25.2.2005 22.6.2005 9
B 2218/SL 32 ostatní -zápis O1-05 z jed. doz. rady Krajský soud v Brně 25.2.2005 22.6.2005 5
B 2218/SL 31 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 21.4.2005 22.6.2005 2
B 2218/SL 30 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 29.11.2004 26.1.2005 3
B 2218/SL 29 ostatní -zápis z jed. mim. VH Krajský soud v Brně 22.4.2004 26.1.2005 7
B 2218/SL 28 notářský zápis -prohlášení Krajský soud v Brně 22.4.2004 21.5.2004 6
B 2218/SL 27 ostatní -zápis z hed. mim.VH Krajský soud v Brně 22.4.2004 21.5.2004 8
B 2218/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.4.2004 21.5.2004 11
B 2218/SL 25 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 24.9.2003 4.3.2004 3
B 2218/SL 24 notářský zápis - prohlášení VH Krajský soud v Brně 24.9.2003 4.3.2004 6
B 2218/SL 23 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 10.10.2003 4.3.2004 4
B 2218/SL 22 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 28.9.2003 4.3.2004 32
B 2218/SL 21 ostatní - zápis z jednání doz. rady Krajský soud v Brně 12.10.2003 4.3.2004 2
B 2218/SL 20 ostatní - zápis z jednání Krajský soud v Brně 28.9.2003 4.3.2004 3
B 2218/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.9.2003 4.3.2004 11
B 2218/SL 18 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 31.3.2003 26.5.2003 34
B 2218/SL 17 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 3.4.2001 11.11.2002 17
B 2218/SL 16 ostatní -ČP o splacení emis.kurzu Krajský soud v Brně 23.9.2002 21.10.2002 2
B 2218/SL 15 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 29.7.2002 18.9.2002 6
B 2218/SL 14 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 29.3.2002 26.8.2002 6
B 2218/SL 9 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 2.5.2002 14.8.2002 18
B 2218/SL 13 ostatní - zpráva doz. rady Krajský soud v Brně 25.4.2002 14.8.2002 1
B 2218/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.2002 14.8.2002 12
B 2218/SL 11 notářský zápis - prohlášení VH Krajský soud v Brně 28.5.2002 14.8.2002 9
B 2218/SL 10 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 28.5.2002 14.8.2002 10
B 2218/SL 8 podpisové vzory Krajský soud v Brně 18.4.2002 4.6.2002 1
B 2218/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.7.2001 4.6.2002 11
B 2218/SL 6 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 5.5.2000 8.6.2000 9
B 2218/SL 5 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 5.5.2000 8.6.2000 22
B 2218/SL 4 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 9.2.2000 25.2.2000 20
B 2218/SL 3 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 9.2.2000 25.2.2000 1
B 2218/SL 2 ostatní - zápis z představ. Krajský soud v Brně 9.2.2000 25.2.2000 1
B 2218/SL 1 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 9.2.2000 25.2.2000 8

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.