FATO a.s., člen holdingu FATO Hradec Králové IČO: 27473295

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FATO a.s., člen holdingu FATO, která sídlí v obci Hradec Králové a bylo jí přiděleno IČO 27473295.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem FATO a.s., člen holdingu FATO se sídlem v obci Hradec Králové byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o FATO a.s., člen holdingu FATO IČO: 27473295

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2005
Spisová značka: B 2423
IČO: 27473295
Obchodní firma: FATO a.s., člen holdingu FATO
Právní forma: Akciová společnost 6.4.2005
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 6.4.2005
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 7.5.2014 - 14.9.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 7.5.2014 - 14.9.2016
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 12. srpna 2011 učinil rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.428.000,-- Kč (třimilionyčtyřistadvacetosm korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 3428 (třitisícečtyřistadvacetosm) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno, které nebudou kótované (dále též jen "Akcie"). 3. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti FATO invest a.s., Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, Dřevařská 904, PSČ 500 03, IČ 150 62 597, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, č íslo vložky 185, (dále též jen "FATO invest a.s., Hradec Králové" nebo jen "určitý zájemce"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti FATO a.s., člen holdingu FATO v Hradci Králové, Dřevařská 904, PSČ 500 03, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání a kcií určitému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 ) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost FATO a.s., člen holdingu FATO určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh sml ouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých). 8. Emisní kurs Akcií bude upsán a nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 20048 pro obec Hradec Králové a katastrální území Třebeš, a to pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 299/190 - orná půda o výměře 1459 m2 v katastrálním území Třebeš, (dále též jen "Nepeněžitý vklad" nebo jen "Nemovitost" ). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 5452/11 ze dne 12. srpna 2011 soudního znalce Ing. Vladimíra Neumanna, bytem Hradec Králové, Břetislavova 1219, PSČ 500 02, tj. znalce ustanovenéh o usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. srpna 2011 pod č.j. 2 Nc 288/2011-5, které nabylo právní moci dne 9. srpna 2011 (dále též jen "Znalecký posudek"). Shora uvedený Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 3.428.00 0,-- Kč (třimilionyčtyřistadvacetosm korun českých). Za Nepeněžitý vklad bude vydáno 3428 (třitisícečtyřistadvacetosm) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno. Nepeněžitý vklad je splacen předložením písemného prohlášení určitého zájemce o vložení Nemovitosti do základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, které proběhne v sídle společnosti FATO a.s., člen holdingu FATO, a faktickým p ředáním Nemovitosti společnosti. 18.8.2011 - 2.9.2011
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 25.7.2006: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 50.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 500 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Upsání všech 500 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti FATO invest a.s., Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, Dřevařská 904, PSČ 500 03, ident ifikační číslo 150 62 597, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 185. 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti FATO a.s., člen holdingu FATO, v Hradci Králové, Dřevařská 904, PSČ 500 03, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému záj emci a skončí dnem 1. září 2006. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnos t je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 7. Emisní kurs akcií je stanoven takto: 500 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno bude upsáno emisním kurzem 50.339.000,-- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžního vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude dle ustanovení § 163a, odstavce 3) obchodního zákoníku použit na tvorbu rezervního fondu. 8. Emisní kurs upsaných 500 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno bude nejpozději do 1. září 2006 splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení části podniku - samostatné organizační jednotk y podniku společnosti FATO invest a.s., Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, Dřevařská 904, PSČ 500 03, identifikační číslo 150 62 597, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 185, která je tvo řena a organizačně rozčleněna na: a) středisko správy, které je dále členěno na organizační složky zásobování, ubytovna a režie provozu, b) výrobní střediska, jež jsou dále členěna na výrobní středisko 300, výrobní středisko 400, výrobní středisko 500, výrobní středisko 550, výrobní středisko 600, výrobní středisko 650 a výrobní středisko 900, c) středisko dopravy a mechanizace, které je dále členěno na organizační složky údržba a elektro, půjčovny a dopravní a mechanizační prostředky, (dále též jen "vkládaná část podniku" nebo "nepeněžitý vklad"). Vkládaná část podniku je zobrazena v účetnict ví společnosti FATO invest a.s., Hradec Králové. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59, odstavce 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 37/2006 ze dne 20. července 2006 soudního znalce Ing. Vlastimila Zajíčka ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dn e 4. července 2006 pod číslem 2 Nc 180/2006, které nabylo právní moci dne 19. července 2006. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 50.339.000,-- Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude tedy vydáno 500 kusů kmenovýc h listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno. Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku do společnosti FATO a.s., člen holdingu FATO, v sídle společnosti FATO a.s., člen holdingu FATO a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. 15.8.2006 - 25.8.2006

Aktuální kontaktní údaje FATO a.s., člen holdingu FATO

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27473295
Obchodní firma: FATO a.s., člen holdingu FATO
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 6.4.2005
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27473295
Firma: FATO a.s., člen holdingu FATO
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.4.2005

Kontakty na FATO a.s., člen holdingu FATO IČO: 27473295

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Dřevařská 904 , Hradec Králové 500 03 17.10.2014
Sídlo: Dřevařská 904 , Hradec Králové 500 03 6.4.2005 - 17.10.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Dřevařská 904, Hradec Králové 500 03

Obory činností FATO a.s., člen holdingu FATO IČO: 27473295

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.10.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 5.10.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.10.2010
projektová činnost ve výstavbě 5.10.2010
Silniční motorová doprava nákladní 17.5.2007 - 5.10.2010
Velkoobchod 25.8.2006 - 5.10.2010
Přípravné práce pro stavby 25.8.2006 - 5.10.2010
Ubytovací služby 25.8.2006 - 5.10.2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 25.8.2006 - 5.10.2010
Projektová činnost v investiční výstavbě 25.8.2006 - 5.10.2010
Realitní činnost 6.4.2005 - 5.10.2010
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 6.4.2005 - 5.10.2010
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 6.4.2005 - 5.10.2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6.4.2005 - 5.10.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.4.2005

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.4.2005

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.8.2006

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.1.2007

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Specializované stavební činnosti
Demolice a příprava staveniště
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy FATO a.s., člen holdingu FATO IČO: 27473295

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 7.5.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 15.1.2013 - 7.5.2014
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 6.4.2005 - 15.1.2013
Jméno: Ing. Josef Buchta 28.6.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 8.1.2018
Ve funkci: od 8.1.2018
Adresa: 156, Dříteč 533 05
Jméno: Ing. Jindřich Smejkal 28.6.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.1.2018
Ve funkci: od 8.1.2018
Adresa: Pod Strání 534/9, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Jan Fráňa 28.6.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.1.2018
Adresa: Svatojánská 676/7, Hradec Králové 500 11
Jméno: Ing. Lukáš Tošovský 28.6.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 8.1.2018
Adresa: Vrchlického 942, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: Ing. Jiří Fráňa 6.4.2005 - 15.8.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2005
Ve funkci: od 6.4.2005
Adresa: Štefánikova 374/36, Hradec Králové 500 11
Jméno: Ing. Josef Tošovský 6.4.2005 - 15.8.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2005
Ve funkci: od 6.4.2005
Adresa: Vrchlického 942, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: Ing. Vladimír Nacházel 6.4.2005 - 5.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2005 do 6.4.2010
Adresa: Čajkovského 945/9, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Jiří Fráňa 15.8.2006 - 5.10.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2005 do 6.4.2010
Ve funkci: od 6.4.2005 do 6.4.2010
Adresa: 172, Býšť 533 22
Jméno: Ing. Josef Tošovský 15.8.2006 - 5.10.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2005 do 6.4.2010
Ve funkci: od 6.4.2005 do 6.4.2010
Adresa: U Dubu 964, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: Ing. Jiří Fráňa 5.10.2010 - 15.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2010 do 7.1.2013
Ve funkci: od 6.4.2010 do 7.1.2013
Adresa: 172, Býšť 533 22
Jméno: Ing. Josef Tošovský 5.10.2010 - 15.1.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.4.2010 do 7.1.2013
Ve funkci: od 6.4.2010 do 7.1.2013
Adresa: U Dubu 964, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: Ing. Vladimír Nacházel 5.10.2010 - 15.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2010 do 7.1.2013
Adresa: Čajkovského 945/9, Hradec Králové 500 09
Jméno: Josef Buchta 15.1.2013 - 7.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.1.2013
Ve funkci: od 7.1.2013
Adresa: 156, Dříteč 533 05
Jméno: Jindřich Smejkal 15.1.2013 - 28.6.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.1.2013 do 7.1.2018
Ve funkci: od 7.1.2013 do 7.1.2018
Adresa: Pod Strání 534/9, Hradec Králové 500 06
Jméno: Jan Fráňa 15.1.2013 - 28.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.1.2013 do 7.1.2018
Adresa: Svatojánská 676/7, Hradec Králové 500 11
Jméno: Lukáš Tošovský 15.1.2013 - 28.6.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.1.2013 do 7.1.2018
Adresa: Vrchlického 942, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: Josef Buchta 7.5.2014 - 28.6.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.1.2013 do 7.1.2018
Ve funkci: od 7.1.2013 do 7.1.2018
Adresa: 156, Dříteč 533 05

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Josef Tošovský 28.6.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.1.2018
Ve funkci: od 8.1.2018
Adresa: U Dubu 964, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: Ing. Jiří Fráňa 28.6.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.1.2018
Adresa: 88, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: Ing. Jitka Matušková 28.6.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.1.2018
Adresa: Šárovcova 965, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: Ing. Jan Fráňa 6.4.2005 - 15.8.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2005
Ve funkci: od 6.4.2005
Adresa: E. Destinové 973 , 500 09 Hradec Králové Česká republika
Jméno: Ing. Lubomír Doubic 6.4.2005 - 15.8.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2005
Adresa: Severní 769/60, Hradec Králové 500 03
Jméno: Eva Hanousková 6.4.2005 - 15.8.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2005
Adresa: Orebitská 332 , 503 46 Třebechovice pod Orebem Česká republika
Jméno: Ing. Jan Fráňa 15.8.2006 - 21.10.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2006 do 25.7.2011
Ve funkci: od 25.7.2006 do 25.7.2011
Adresa: E. Destinové 973 , 500 09 Hradec Králové Česká republika
Jméno: Ing. Lubomír Doubic 15.8.2006 - 21.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2006 do 25.7.2011
Adresa: Severní 769/60, Hradec Králové 500 03
Jméno: Eva Hanousková 15.8.2006 - 21.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2006 do 25.7.2011
Adresa: Orebitská 332 , 503 46 Třebechovice pod Orebem Česká republika
Jméno: Ing. Jan Fráňa 21.10.2011 - 15.1.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.7.2011 do 7.1.2013
Ve funkci: od 26.7.2011 do 7.1.2013
Adresa: Svatojánská 676/7, Hradec Králové 500 11
Jméno: Ing. Lubomír Doubic 21.10.2011 - 15.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.7.2011 do 7.1.2013
Ve funkci: do 7.1.2013
Adresa: Severní 769/60, Hradec Králové 500 03
Jméno: Eva Hanousková 21.10.2011 - 15.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.7.2011 do 7.1.2013
Ve funkci: do 7.1.2013
Adresa: Orebitská 322, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: Antonín Moravec 15.1.2013 - 23.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.1.2013 do 31.10.2013
Ve funkci: do 31.10.2013
Adresa: Formánkova 505/1, Hradec Králové 500 11
Jméno: Jiří Fráňa 15.1.2013 - 31.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.1.2013
Adresa: 172, Býšť 533 22
Jméno: Jiří Fráňa 31.10.2013 - 7.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.1.2013
Adresa: 88, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: Josef Tošovský 15.1.2013 - 28.6.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.1.2013 do 7.1.2018
Ve funkci: od 7.1.2013 do 7.1.2018
Adresa: U Dubu 964, Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno: Jitka Matušková 23.10.2013 - 28.6.2018
Funkce: člen pdozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2013 do 7.1.2018
Ve funkci: od 1.11.2013
Adresa: Šárovcova 965, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: Jiří Fráňa 7.5.2014 - 28.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.1.2013 do 7.1.2018
Adresa: 88, Třebechovice pod Orebem 503 46

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jindřich Smejkal
Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Buchta
Člen statutárního orgánu: Lukáš Tošovský
Člen statutárního orgánu: Jan Fráňa

Vlastníci firmy FATO a.s., člen holdingu FATO IČO: 27473295

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 55 428 000 Kč 100% 2.9.2011
zakladni 52 000 000 Kč 100% 25.8.2006 - 2.9.2011
zakladni 2 000 000 Kč 100% 6.4.2005 - 25.8.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 55 14.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 14.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 28 14.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 428 2.9.2011 - 14.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 520 25.8.2006 - 14.9.2016
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 6.4.2005 - 25.8.2006

Sbírka Listin FATO a.s., člen holdingu FATO IČO: 27473295

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2423/SL 25 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 5.1.2015 5.1.2015 32
B 2423/SL 24 účetní závěrka [2011], ostatní, výroční zpráva [2011] Krajský soud v Hradci Králové 5.1.2015 5.1.2015 32
B 2423/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 2679/2014 Krajský soud v Hradci Králové 6.5.2014 13.5.2014 14
B 2423/SL 22 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 22.10.2013 23.10.2013 1
B 2423/SL 21 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2013 11.7.2013 24
B 2423/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 15.1.2013 23.1.2013 18
B 2423/SL 19 notářský zápis, ostatní zápis z DR, z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 15.1.2013 23.1.2013 8
B 2423/SL 18 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2012 12.3.2012 10
B 2423/SL 17 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 8.3.2012 8.3.2012 21
B 2423/SL 16 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Hradci Králové 8.3.2012 8.3.2012 10
B 2423/SL 15 ostatní rozhodnutí akcionáře, protokol Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2011 19.10.2011 26.10.2011 3
B 2423/SL 14 posudek znalce č. 5452/11 Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2011 7.9.2011 7.9.2011 10
B 2423/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 22.8.2011 30.8.2011 30.8.2011 18
B 2423/SL 12 notářský zápis NZ 1666/2011 Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2011 12.8.2011 22.8.2011 4
B 2423/SL 11 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2011 31.1.2011 32
B 2423/SL 10 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2010 4.10.2010 8.10.2010 5
B 2423/SL 9 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 1.3.2010 1.3.2010 23
B 2423/SL 8 notářský zápis NZ 844/2008, NZ 845/2008 Krajský soud v Hradci Králové 31.10.2008 2.12.2008 3.12.2008 21
B 2423/SL 7 ovládací smlouva Krajský soud v Hradci Králové 31.10.2008 2.12.2008 3.12.2008 6
B 2423/SL 6 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 16.9.2008 16.9.2008 33
B 2423/SL 5 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 16.9.2008 16.9.2008 60
B 2423/SL 4 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2006 18.8.2006 24.8.2006 29
B 2423/SL 3 posudek znalce č. 37/2006 Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2006 10.8.2006 17.8.2006 83
B 2423/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2006 10.8.2006 17.8.2006 35
B 2423/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, posudek znalce, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 8.12.2004 24.1.2005 24.1.2005 39

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení FATO a.s., člen holdingu FATO


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu FATO a.s., člen holdingu FATO obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.