EUTECH akciová společnost Šternberk IČO: 47151421

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EUTECH akciová společnost, která sídlí v obci Šternberk a bylo jí přiděleno IČO 47151421.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem EUTECH akciová společnost se sídlem v obci Šternberk byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a další.

Základní údaje o EUTECH akciová společnost IČO: 47151421

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 9.10.1992
Spisová značka: B 500
IČO: 47151421
Obchodní firma: EUTECH akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 9.10.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 9.10.1992
Fúzí sloučením došlo k zániku společnosti Prim Tool s.r.o., IČ: 25356739, se sídlem Nádražní 1/1617, Šternberk, bez likvidace a jmění společnosti Prim Tool s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost EUTECH akciová společnost, IČ: 47151421, se sídlem Nádražn í 1/1617, Šternberk. Rozhodný den: 1.1.2014 19.7.2014
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti EUTECH akciová společnost rozhodla o snížení základního kapitálu: a) Důvodem snížení základního kapitálu: Společnost má ke dni konání dnešní valné hromady ve svém majetku 44.000, slovy čtyřicetčtyřitisíc, kusů vlastních zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 250,- Kč, slovy dvěstěpadesát korun č eských. Tyto akcie společnost nehodlá zcizit a snižuje o jejich souhrnou nominální hodnotu, to je o částku 11.000.000,- Kč, slovy jedenáctmilionů korun českých, základní kapitál společnosti. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 179.500.000,- Kč, slovy jednostosedmdesátdevětmilionůpětsettisíc korun českých, o částku 11.000.000,- Kč, slovy jedenáctmilionů korun českých, na novou výši základního kap itálu 168.500.000,- Kč, slovy jednostošedesátosmmilionůpětsettisíc korun českých. c) Způsob snížení základního kapitálu: Společnost ke snížení základního kapitálu v rozsahu uvedeném v písm. b) této části notářského zápisu, použije vlastní akcie. V souladu s ust. § 213 odst. 1,2 obchodního zákoníku společnost použije vlastní akcie ke sn ížení základního kapitálu tak, že podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení akcií. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Vzhledem k tomu, že 44.000, slovy čtyřicetčtyři tisíc, kusů zaknihovaných akcií o souhrnné nominální hodnotě 11.000.000,- Kč, slovy jedenáctmilionů korun českých, byly společností nabyty za pořizovací hodnotu 6.556.000,- Kč, slovy šestmilionůpětsetpadesát šesttisíc korun českých, a základní kapitál bude snížen o částku 11.000.000,- Kč, slovy jedenáctmilionů korun českých, na účtu číslo 411.100 (základní kapitál), bude o rozdíl mezi hodnotou snížení základního kapitálu, to je 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct milionů korun českých, a pořizovací hodnotou vlastních akcií ve výši 6.556.000,- Kč, slovy šestmilionůpětsetpadesátšesttisíc korun českých, to je o částku 4.444.000,- Kč, slovy čtyřimilionyčtyřistačtyřicetčtyřitisíc korun českých, na účtu číslo 429.100 (n euhrazená ztráta z minulých let) snížena ztráta z minulých let. d) Představenstvu společnosti se ukládá písemně do třiceti dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí mimořádné valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům ve smyslu ustanovení § 215 o dst. 1 obchodního zákoníku. e) Představenstvu společnosti se ukládá zveřejnit v souladu s ustanovením § 215 odst. 2 obchodního zákoníku rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odst upem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 obchodního zákoníku. 30.12.2009 - 14.3.2011
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti EUTECH akciová společnost rozhodla dne 29.12.2008 o snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 179.500.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesátdevětmilionů pětsettisíc korun českých) o částku 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáctmilionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 168.500.000,- Kč (slovy: jednostošedesátosmmilionů pětsettisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je nabytí vlastních akcií od spo lečnosti Hanharttrade s.r.o., jako předpoklad splnění ustanovení § 161b obch. zákoníku, když v bodě 6. programu valné hromady bude předložen návrh na schválení nabytí vlastních akcií, jejich odkoupení od společnosti Hanharttrade s.r.o.. Rozsah snížení zák ladního kapitálu bude o částku 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáctmilionů korun českých). Způsob provedení snížení základního kapitálu bude proveden v souladu s ustanovením § 213 odst. 2 obch. zákoníku stažením z oběhu 44.000 kusů vlastních akcií, v zaknihov ané podobě, o jmenovité hodnotě 250,- Kč za jednu akcii, znějících na majitele, prostřednictvím příkazu ke zrušení těchto akcií Středisku cenných papírů, v jehož evidenci tyto jsou. Představenstvu společnosti se ukládá písemně do 30-ti dnů od nabytí účinn osti rozhodnutí mimořádné valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům ve smyslu ust. § 215 odst. 1 obch. zákoníku. Představenstvu společnosti se ukládá zveřejnit v souladu s us t. § 215 odst. 2 obch. zákoníku rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně 2x za sebou s alespoň 30-ti denním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky. 21.1.2009 - 5.8.2009
Prodej části podniku, a to na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 1.1.1997 uzavřené mezi EUTECH a.s. a Prim Metal s.r.o., jejímž předmětem je prodej části podniku, střediska 4320-automatárna, střediska 4330-lisovna, střediska 4360-lakovna, střediska 4370-galvanovna a střediska 4390-mechanická dílna. 14.7.1997
Prodej části podniku, a to na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 1.3.1997 uzavřené mezi EUTECH a.s. a Prim Clock s.r.o., jejímž předmětem je prodej části podniku, a to střediska 380 - číselníky, střediska 410 - pokladny, střediska 450 - předmontáž, střediska 480 - montáž, střediska 490 - montáž B 71. 14.7.1997
Prodej části podniku, a to na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 16.12.1996 uzavřené mezi EUTECH a.s. a Prim Tool s.r.o., jejímž předmětem je prodej části podniku, a to střediska 160 - nářaďovna a střediska 180 - opravna strojů. 7.4.1997
Základní j mění společnosti činí 179.500.000,- Kč (stosedmdesátdevětmilionůpětsettisíckorunčeských). 15.7.1993 - 29.5.1996
Základní jmění je rozloženo na 17.950 (sedmnácttisícdevět- setpadesát) kusů akcií v nominální hodnotě po 10.000,- Kč (desettisíckorunčeských) a je tvořeno z peněžitého vkladu v hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) a nepeněžitého vkladu ve výši 178.500.000,- Kč (stosedmdesát- osmmilionůpětsettisíckorunčeských). 15.7.1993 - 29.5.1996
Základní jmění společnosti činí 179.500.000,- Kč (stosedm- desát milionů pětset tisíc korun českých) 25.5.1993 - 15.7.1993
Základní jmění je rozloženo na 17.950 (sedmnáct tisíc devět- setpadesát) kusů akcií v nominální hodnotě po 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) a je tvořeno z peněžitého vkladu v hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milión korun českých) a nepeněžitého vkladu ve výši 178.500.000,- Kč (stosedmdesát- osm miliónů korun českých) 25.5.1993 - 15.7.1993
Celé základní jmění je v plném rozsahu splaceno 25.5.1993 - 29.5.1996
Akcie znějí "na majitele" 25.5.1993 - 29.5.1996
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 1.000.000,- Kčs a je rozděleno na 100 kusů akcií v nominální hodnotě po 10.000. Akcie znějí na jméno. 9.10.1992 - 25.5.1993
J e d n á n í : Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednají za společnost vždy společně s předsedou představenstva. 9.10.1992 - 29.5.1996
Zakladatel: Uhrenfabrik Senden Beteiligungsverwaltung GmbH, D-7913 Senden/Iller, Erich Rittinghaus-StraBe 2. 9.10.1992 - 29.5.1996
Dozorčí rada: Philipp S c h o e l l e r , bytem D-8000 München 71, HofbrunnstraBe 17 Nikolaus von S e e m a n n , bytem Erich-Rittinghaus-StraBe 4, D-7913 Senden Doc. Ing. Jiří P o k o r n ý , CSc., bytem 1300 Praha 3, Příběhnická 8 9.10.1992 - 7.4.1997

Aktuální kontaktní údaje EUTECH akciová společnost

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47151421
Obchodní firma: EUTECH akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Šternberk
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47151421
Firma: EUTECH akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Šternberk
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.10.1992

Kontakty na EUTECH akciová společnost IČO: 47151421

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nádražní 1617/1 , Šternberk 785 01 24.11.2014
Sídlo: Nádražní 1617/1 , Šternberk 785 01 15.1.2002 - 24.11.2014
Sídlo: Nádražní 1617/1 , Šternberk 785 01 9.10.1992 - 15.1.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nádražní 1617/1, Šternberk 785 01

Obory činností EUTECH akciová společnost IČO: 47151421

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 19.7.2014
zámečnictví, nástrojářství 30.12.2009
obráběčství 30.12.2009
hodinářství 30.12.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 30.12.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.12.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 30.12.2009
distribuce elektřiny 30.12.2009
obchod s elektřinou 30.12.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.12.2009
zámečnictví, nástrojářství 21.1.2009 - 30.12.2009
obráběčství 21.1.2009 - 30.12.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 21.1.2009 - 30.12.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.1.2009 - 30.12.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.1.2009 - 30.12.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2009 - 30.12.2009
obchod s plynem 16.8.2005 - 21.1.2009
obchod s elektřinou 16.8.2005 - 30.12.2009
distribuce plynu 15.10.2003 - 21.1.2009
činnost účetních poradců 15.10.2003 - 30.12.2009
distribuce elektřiny 15.10.2003 - 30.12.2009
hodinářství 15.10.2003 - 30.12.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.10.2003 - 30.12.2009
kovoobráběčství 15.10.2003 - 30.12.2009
nástrojářství 15.10.2003 - 30.12.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 15.10.2003 - 30.12.2009
podnikové poradenství a konzultační činnost v oblasti výroby 15.10.2003 - 30.12.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 15.10.2003 - 30.12.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 15.10.2003 - 30.12.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 15.10.2003 - 30.12.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 14.12.1998 - 15.10.2003
výroba, rozvod, distribuce na výměníkové stanice a prodej tepla (autorizovaná činnost) 2.4.1998 - 15.10.2003
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 21.1.1998 - 15.10.2003
výroba, instalace a opravy elektronických strojů a přístrojů 21.1.1998 - 15.10.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.1.1998 - 15.10.2003
rozvod elektřiny (autorizovaná činnost) 21.1.1998 - 15.10.2003
montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky 29.5.1996 - 21.1.1998
výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky 29.5.1996 - 21.1.1998
montáž a opravy měřící a regulační techniky 29.5.1996 - 21.1.1998
prodej a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 29.5.1996 - 21.1.1998
výroba, rozvod, distribuce na výměníkové stanice a prodej tepla 29.5.1996 - 21.1.1998
výroba nástrojů 29.5.1996 - 15.10.2003
kovoobrábění 29.5.1996 - 15.10.2003
galvanizace kovů 29.5.1996 - 15.10.2003
hodinářství 29.5.1996 - 15.10.2003
výroba, opravy a montáž měřidel 29.5.1996 - 15.10.2003
- podnikové poradenství a konzultační činnost v oblasti výroby - jemná mechanika 9.10.1992 - 15.10.2003

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 2481/47 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1010938614
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.2007
Provozovna č. 2
Provozovna: Nádražní 2480/45 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1010938606
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.1.2007

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 1617/1 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1000701905
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Nádražní 2480/45 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1010938606
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2007
Provozovna č. 3
Provozovna: Nádražní 2481/47 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1010938614
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2007

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 2481/47 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1010938614
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2007
Provozovna č. 2
Provozovna: Nádražní 2480/45 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1010938606
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2007

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 1617/1 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1000701905
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Nádražní 2480/45 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1010938606
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2007
Provozovna č. 3
Provozovna: Nádražní 2481/47 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1010938614
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2007

Živnost č. 5 Hodinářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 1617/1 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1000701905
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.5.1994

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 1617/1 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1000701905
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.9.1998

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.6.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 1617/1 , Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny: 1000701905
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.6.2003

Živnost č. 8 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.7.2014

Živnost č. 9 podnikové poradenství a konzultační činnost v oblasti výroby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 jemná mechanika

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.1992
Zánik oprávnění: 4.7.2003

Živnost č. 11 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.4.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 17.10.1997

Živnost č. 13 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 4.7.2003

Živnost č. 14 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 17.10.1997

Živnost č. 15 Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 17.10.1997

Živnost č. 16 Galvanizérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 4.7.2003

Živnost č. 17 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.4.1994
Zánik oprávnění: 4.7.2003

Živnost č. 18 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.9.1998
Zánik oprávnění: 30.4.2004
Konec oprávnění: 31.12.1998

Živnost č. 19 podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.6.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.6.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nástrojů a nářadí
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Přenos elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků

Vedení firmy EUTECH akciová společnost IČO: 47151421

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 24.11.2014
Jednání: Za společnost jednají a podepisují samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 29.5.1996 - 24.11.2014
Jméno: Ing. Irena Adamusová 26.7.2018
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 11.6.2018
Adresa: Kollárova 291/2, Šternberk 785 01
Jméno: Rudolf Haberleitner 9.10.1992 - 13.5.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Rittinghaus-StraBe 2 , D-7913 Senden/Iller, Erich Česká republika
Jméno: Dr. Pavel Vingrálek 9.10.1992 - 13.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jeremiášova 434/14, Olomouc 779 00
Jméno: Dr. Pavel Vingrálek 13.5.1993 - 12.11.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jeremiášova 434/14, Olomouc 779 00
Jméno: JUDr. Jan Strnadel 13.5.1993 - 29.5.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havlíčkovo nám. 777 , 708 00 Ostrava 4 Česká republika
Jméno: Dipl.Ing. Otto Manhardt 12.11.1993 - 29.5.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Čechova 112/11, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Jiří Frantík 9.10.1992 - 14.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Trnkova 101 , 779 00 Olomouc Česká republika
Jméno: Ing. Josef Večeř 29.5.1996 - 14.1.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jiráskova 2232/42, Šternberk 785 01
Jméno: Dipl. Ing. Christian Dreyer 29.5.1996 - 14.1.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Boženy Němcové 1727/39, Opava 746 01
Jméno: Ing. Jiří Frantík 14.1.1997 - 21.1.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Trnkova 560/10, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Josef Večeř 14.1.1997 - 21.1.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jiráskova 2232/42, Šternberk 785 01
Jméno: Dr. Pavel Vingrálek 14.1.1997 - 11.6.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jeremiášova 434/14, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Miroslava Vystavělová 21.1.1998 - 15.11.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na valech 2273/35, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Irena Adamusová 21.1.1998 - 15.1.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.1997
Adresa: Světlov 2258/90, Šternberk 785 01
Jméno: Dr. Pavel Vingrálek 11.6.1998 - 15.1.2002
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Vlkova 152/19, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Miroslava Vystavělová 15.11.1999 - 15.1.2002
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 25.6.1997 do 27.6.2001
Ve funkci: od 26.6.1997 do 27.6.2001
Adresa: Na valech 2273/35, Šternberk 785 01
Jméno: Dr. Pavel Vingrálek 15.1.2002 - 6.11.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.1997 do 26.6.2002
Ve funkci: od 27.6.2001 do 26.6.2002
Adresa: Jiráskova 355, Moravský Beroun 793 05
Jméno: Ing. Irena Adamusová 15.1.2002 - 6.11.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Ve funkci: od 27.6.2001 do 26.6.2002
Adresa: Světlov 2258/90, Šternberk 785 01
Jméno: Dr. Pavel Vingrálek 6.11.2002 - 18.2.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 27.6.2002 do 30.12.2002
Adresa: Jiráskova 355, Moravský Beroun 793 05
Jméno: Ing. Irena Adamusová 6.11.2002 - 18.2.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 27.6.2002 do 30.12.2002
Adresa: Kollárova 291/2, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Pavlína Vingrálková 15.1.2002 - 15.10.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001
Adresa: Žerotínovo nám. 213/10, Olomouc 779 00
Jméno: Dr. Pavel Vingrálek 18.2.2003 - 21.10.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 28.4.2004
Ve funkci: od 30.12.2002 do 28.4.2004
Adresa: Jiráskova 355, Moravský Beroun 793 05
Jméno: Ing. Pavlína Vrbová 15.10.2003 - 21.10.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001
Adresa: Žerotínovo nám. 213/10, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Pavlína Vrbová 21.10.2004 - 16.8.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001
Ve funkci: od 18.6.2004
Adresa: Žerotínovo nám. 213/10, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Pavlína Vrbová 16.8.2005 - 31.7.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2001 do 23.6.2006
Ve funkci: od 18.6.2004 do 23.6.2006
Adresa: Bystřická 524, Velký Týnec 783 72
Jméno: Ing. Irena Adamusová 18.2.2003 - 6.9.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2002 do 22.6.2007
Ve funkci: od 30.12.2002 do 22.6.2007
Adresa: Kollárova 291/2, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Petr Adamus 21.10.2004 - 18.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2004 do 21.12.2007
Adresa: Kollárova 291/2, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Zdeněk Chmela 18.2.2008 - 17.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2007 do 5.5.2008
Adresa: Nádražní 378, Moravský Beroun 793 05
Jméno: Ing. Zdeněk Chmela 17.9.2008 - 10.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.5.2008 do 28.12.2009
Adresa: Nádražní 378, Moravský Beroun 793 05
Jméno: Ing. Petr Adamus 10.2.2010 - 16.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.12.2009 do 28.5.2010
Adresa: Kollárova 291/2, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Pavlína Vrbová 31.7.2006 - 19.8.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.6.2006 do 19.5.2011
Ve funkci: od 28.6.2006 do 19.5.2011
Adresa: Bystřická 524, Velký Týnec 783 72
Jméno: Ing. Irena Adamusová 6.9.2007 - 12.7.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.6.2007 do 25.5.2012
Ve funkci: od 22.6.2007 do 25.5.2012
Adresa: Kollárova 291/2, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Tomáš Vingrálek 30.12.2009 - 8.5.2014
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 4.12.2009
Adresa: Vlkova 152/19, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Pavlína Vrbová 19.8.2011 - 8.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2011
Ve funkci: od 20.5.2011
Adresa: Bystřická 524, Velký Týnec 783 72
Jméno: Ing. Petr Adamus 16.8.2010 - 16.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2010
Adresa: Kollárova 291/2, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Irena Adamusová 12.7.2012 - 24.11.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.5.2012
Ve funkci: od 25.5.2012 do 19.9.2014
Adresa: Kollárova 291/2, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Pavlína Vrbová 8.5.2014 - 24.11.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2011
Ve funkci: od 20.5.2011 do 19.9.2014
Adresa: Rudolfa Smahela 513/23, Olomouc 783 01
Jméno: Ing. Tomáš Vingrálek 8.5.2014 - 24.11.2014
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 4.12.2009 do 19.9.2014
Adresa: Vlkova 152/19, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Petr Adamus 16.9.2014 - 24.11.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2010
Ve funkci: do 19.9.2014
Adresa: Kollárova 291/2, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Irena Adamusová 24.11.2014 - 26.7.2018
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 19.9.2014 do 11.6.2018
Adresa: Kollárova 291/2, Šternberk 785 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Nikolaus Seemann Ritter Von Treuenwart 7.4.1997 - 14.12.1998
Funkce: člen
Adresa:
Oberföhringer, str. 179, 81925 Mnichov, Německo
Jméno: Bohumila Čunderlová 7.4.1997 - 14.12.1998
Funkce: člen
Adresa: Uničovská 2139/90, Šternberk 785 01
Jméno: Andreas Von Aufschnaiter 7.4.1997 - 15.11.1999
Funkce: člen
Adresa:
Metz Str. 18, 81667 München
Jméno: JUDr. Jiří Kráčmar 14.12.1998 - 15.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Horní 435/97, Štěpánov 783 13
Jméno: Mgr. Clarence Vítámvás 14.12.1998 - 15.1.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.7.1998 do 27.6.2001
Adresa: U vrby 1878/6, Šternberk 785 01
Jméno: JUDr. Jiří Kráčmar 15.11.1999 - 15.1.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: od 15.7.1998 do 27.6.2001
Ve funkci: do 27.6.2001
Adresa: Horní 435/97, Štěpánov 783 13
Jméno: Ing. Josef Večeř 15.11.1999 - 15.1.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.7.1999 do 27.6.2001
Adresa: Jiráskova 2232/42, Šternberk 785 01
Jméno: JUDr. Jiří Kráčmar 15.1.2002 - 21.10.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.6.2001 do 18.6.2004
Ve funkci: od 27.6.2001 do 18.6.2004
Adresa: Nadjezdová 608/37, Štěpánov 783 13
Jméno: Mgr. Clarence Vítámvás 15.1.2002 - 21.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2001 do 18.6.2004
Adresa: U vrby 1878/6, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Josef Večeř 15.1.2002 - 21.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2001 do 18.6.2004
Adresa: Jiráskova 2232/42, Šternberk 785 01
Jméno: JUDr. Jiří Kráčmar 21.10.2004 - 16.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.6.2004
Adresa: Nadjezdová 608/37, Štěpánov 783 13
Jméno: Mgr. Clarence Vítámvás 21.10.2004 - 16.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.6.2004 do 14.6.2005
Adresa: U vrby 1878/6, Šternberk 785 01
Jméno: JUDr. Jiří Kráčmar 16.8.2005 - 15.2.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2004 do 2.10.2006
Ve funkci: od 24.6.2005 do 2.10.2006
Adresa: Nadjezdová 608/37, Štěpánov 783 13
Jméno: Mgr. Clarence Vítámvás 16.8.2005 - 15.2.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2005
Ve funkci: od 24.6.2005 do 5.1.2007
Adresa: U vrby 1878/6, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Tomáš Vingrálek 21.10.2004 - 6.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.6.2004 do 22.6.2007
Adresa: Vlkova 152/19, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Clarence Vítámvás 15.2.2007 - 17.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2005 do 14.6.2008
Ve funkci: od 5.1.2007 do 14.6.2008
Adresa: U vrby 1878/6, Šternberk 785 01
Jméno: JUDr. Michal Filouš 15.2.2007 - 29.7.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.1.2007 do 8.6.2009
Ve funkci: od 5.1.2007 do 8.6.2009
Adresa: Demlova 407/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Tomáš Vingrálek 6.9.2007 - 30.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2007 do 30.11.2009
Adresa: Vlkova 152/19, Olomouc 779 00
Jméno: JUDr. Michal Filouš 29.7.2009 - 16.8.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2009 do 20.5.2010
Ve funkci: od 10.7.2009 do 20.5.2010
Adresa: Demlova 407/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Marek Vrba 30.12.2009 - 16.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.12.2009
Adresa: Bystřická 524, Velký Týnec 783 72
Jméno: Mgr. Clarence Vítámvás 17.9.2008 - 19.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2008 do 19.5.2011
Ve funkci: od 18.6.2008 do 19.5.2011
Adresa: U vrby 1878/6, Šternberk 785 01
Jméno: Ing. Marek Vrba 16.8.2010 - 19.8.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.12.2009
Ve funkci: od 23.6.2010 do 19.5.2011
Adresa: Bystřická 524, Velký Týnec 783 72
Jméno: Eva Farkasová 16.8.2010 - 19.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2010
Adresa: Sídliště 6. května 1101, Zubří 756 54
Jméno: Ing. Marek Vrba 19.8.2011 - 8.3.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.12.2009 do 31.12.2012
Ve funkci: od 19.5.2011 do 31.12.2012
Adresa: Bystřická 524, Velký Týnec 783 72
Jméno: Bc. Eva Farkasová 19.8.2011 - 8.3.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2010
Ve funkci: od 19.5.2011 do 31.12.2012
Adresa: Sídliště 6. května 1101, Zubří 756 54
Jméno: Mgr. Marek Svojanovský 19.8.2011 - 8.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2011
Adresa: Karla Sedláka 1195/1, Litovel 784 01
Jméno: Radka Hajná 8.3.2013 - 23.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.12.2012 do 14.6.2013
Adresa: Kulturní 1770, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: Marek Svojanovský 8.3.2013 - 15.10.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2011 do 20.6.2014
Ve funkci: od 31.12.2012 do 20.6.2014
Adresa: Karla Sedláka 1195/1, Litovel 784 01
Jméno: Eva Farkasová 8.3.2013 - 18.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2010 do 20.6.2014
Ve funkci: od 31.12.2012 do 20.6.2014
Adresa: Sídliště 6. května 1101, Zubří 756 54
Jméno: Marek Svojanovský 15.10.2013 - 18.9.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2011 do 20.6.2014
Ve funkci: od 31.12.2012 do 20.6.2014
Adresa: 16, Laškov 798 57
Jméno: Radka Hajná 23.8.2013 - 24.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2013 do 19.9.2014
Adresa: Kulturní 1770, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: Ing. Eva Farkasová 18.9.2014 - 24.11.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2014 do 19.9.2014
Ve funkci: od 20.6.2014 do 19.9.2014
Adresa: Sídliště 6. května 1101, Zubří 756 54
Jméno: Mgr. Marek Svojanovský 18.9.2014 - 24.11.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2014 do 19.9.2014
Ve funkci: od 20.6.2014 do 19.9.2014
Adresa: 16, Laškov 798 57

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Irena Adamusová

Vlastníci firmy EUTECH akciová společnost IČO: 47151421

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 168 500 000 Kč 100% 14.3.2011
zakladni 179 500 000 Kč - 2.12.2009 - 14.3.2011
zakladni 168 500 000 Kč - 5.8.2009 - 2.12.2009
zakladni 179 500 000 Kč - 29.5.1996 - 5.8.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 674 000 22.7.2015
Akcie na majitele 250 Kč 234 000 14.3.2011 - 22.7.2015
Akcie na majitele 250 Kč 278 000 2.12.2009 - 14.3.2011
Akcie na majitele 250 Kč 234 000 5.8.2009 - 2.12.2009
Akcie na majitele 250 Kč 278 000 29.5.1996 - 5.8.2009
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 11 29.5.1996 - 22.7.2015

Sbírka Listin EUTECH akciová společnost IČO: 47151421

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 500/SL 90 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.5.2015 2.7.2015 23.7.2015 7
B 500/SL 89 notářský zápis [NZ 781/2015] Krajský soud v Ostravě 29.5.2015 2.7.2015 23.7.2015 8
B 500/SL 87 notářský zápis [NZ 2272/2014 RVH - změna stanov] Krajský soud v Ostravě 19.9.2014 20.10.2014 13.1.2015 14
B 500/SL 86 ostatní Zápis č. 04/2014 Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 26.8.2014 23.10.2014 2
B 500/SL 85 ostatní Zápis č. 02/2014 Krajský soud v Ostravě 20.5.2014 26.8.2014 23.10.2014 3
B 500/SL 84 ostatní Zápis č. 03/2013 Krajský soud v Ostravě 29.8.2013 26.8.2014 23.10.2014 3
B 500/SL 82 posudek znalce 2432-62/14 Krajský soud v Ostravě 12.5.2014 30.6.2014 29.7.2014 54
B 500/SL 81 posudek znalce číslo 2436-66/14 znalecká zpráva o fúzi Krajský soud v Ostravě 12.5.2014 30.6.2014 29.7.2014 21
B 500/SL 80 účetní závěrka [2012]  vč. příl. Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 29.7.2014 17
B 500/SL 79 účetní závěrka [2011]  vč. příl. Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 29.7.2014 17
B 500/SL 78 notářský zápis NZ 307/2014 Projekt fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 17.4.2014 30.6.2014 29.7.2014 11
B 500/SL 77 posudek znalce 2432-62/14 Krajský soud v Ostravě 12.5.2014 23.5.2014 23.5.2014 53
B 500/SL 76 ostatní Znalecká zpráva o fúzi 2436-66/14 Krajský soud v Ostravě 12.5.2014 23.5.2014 23.5.2014 20
B 500/SL 75 účetní závěrka [2013]  vč. příl. Prim Tool Krajský soud v Ostravě 23.5.2014 23.5.2014 17
B 500/SL 74 účetní závěrka [2012]  vč. příl. Prim Tool Krajský soud v Ostravě 23.5.2014 23.5.2014 21
B 500/SL 73 účetní závěrka [2011]  vč. příl. Prim Tool Krajský soud v Ostravě 23.5.2014 23.5.2014 21
B 500/SL 72 ostatní počáteční rozvaha k 1.1.2014 + komentář Krajský soud v Ostravě 23.5.2014 23.5.2014 7
B 500/SL 71 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 307/2014 projekt fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 17.4.2014 23.5.2014 23.5.2014 11
B 500/SL 70 účetní závěrka [2013]  vč. příl. EUTECH Krajský soud v Ostravě 23.5.2014 23.5.2014 17
B 500/SL 69 účetní závěrka [2012]  vč. příl. EUTECH Krajský soud v Ostravě 23.5.2014 23.5.2014 17
B 500/SL 68 účetní závěrka [2011]  vč. příl. EUTECH Krajský soud v Ostravě 23.5.2014 23.5.2014 17
B 500/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z VH + přílohy Krajský soud v Ostravě 25.5.2012 3.7.2012 30.8.2012 43
B 500/SL 66 výroční zpráva r.2011 vč. 6§§a/9 Krajský soud v Ostravě 3.7.2012 30.8.2012 14
B 500/SL 65 rozhod. o statut. orgánu volba předs. dozor. rady Krajský soud v Ostravě 19.5.2011 2.8.2011 16.9.2011 4
B 500/SL 64 rozhod. o statut. orgánu projednání odstoupení Krajský soud v Ostravě 19.5.2011 2.8.2011 16.9.2011 2
B 500/SL 63 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkc. čl. doz. r Krajský soud v Ostravě 5.5.2011 2.8.2011 16.9.2011 1
B 500/SL 62 rozhod. o statut. orgánu zápis z mimoř. zased. předst. Krajský soud v Ostravě 20.5.2011 2.8.2011 16.9.2011 2
B 500/SL 61 ostatní zápis s řád. VH, autid, § 66a Krajský soud v Ostravě 19.5.2011 2.8.2011 16.9.2011 51
B 500/SL 60 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 24.8.2011 13.9.2011 35
B 500/SL 59 výroční zpráva r.2009 vč. úč.záv,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 19.11.2010 23.11.2010 30
B 500/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - Průběh řádné VH Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 23.7.2010 25.8.2010 65
B 500/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mim. zased. představ Krajský soud v Ostravě 28.12.2009 9.2.2010 16.2.2010 2
B 500/SL 56 zakladatelské dokumenty - Stanovy Krajský soud v Ostravě 4.12.2009 9.2.2010 16.2.2010 12
B 500/SL 55 notářský zápis NZ 559/2009 změna stanov Krajský soud v Ostravě 4.12.2009 15.12.2009 13.1.2010 13
B 500/SL 54 ostatní - Usnesení z VH - scvh.úz 2008 Krajský soud v Ostravě 8.6.2009 20.8.2009 20.10.2009 2
B 500/SL 53 výroční zpráva r.2008,§66a/9,účetní záv. Krajský soud v Ostravě 20.8.2009 20.10.2009 31
B 500/SL 52 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 8.6.2009 16.7.2009 17.8.2009 45
B 500/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 29.12.2008 3.4.2009 2.6.2009 40
B 500/SL 49 notářský zápis NZ 664/2008 změna stanov Krajský soud v Ostravě 29.12.2008 19.1.2009 12.2.2009 12
B 500/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 15.8.2008 8.10.2008 41
B 500/SL 47 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 2008/4 Krajský soud v Ostravě 18.6.2008 15.8.2008 8.10.2008 1
B 500/SL 46 ostatní protokol volební komise Krajský soud v Ostravě 28.4.2008 15.8.2008 8.10.2008 2
B 500/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis z mimořádného zased. Krajský soud v Ostravě 21.12.2007 29.1.2008 8.10.2008 2
B 500/SL 43 ostatní - zápis z VH vč. příloh Krajský soud v Ostravě 5.5.2008 19.8.2008 15.9.2008 41
B 500/SL 41 ostatní - Zápis z VH vč. příl. Krajský soud v Ostravě 22.6.2007 28.8.2007 10.9.2007 85
B 500/SL 40 účetní závěrka r. 2006 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 28.8.2007 10.9.2007 17
B 500/SL 39 výroční zpráva r.2006,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 28.8.2007 10.9.2007 31
B 500/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.2007/01 Krajský soud v Ostravě 8.1.2007 15.2.2007 26.2.2007 2
B 500/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 5.1.2007 15.2.2007 26.2.2007 31
B 500/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 5.1.2007 15.2.2007 26.2.2007 31
B 500/SL 36 ostatní Zpráva dle §66a/9-dodatek Krajský soud v Ostravě 1.6.2006 4.8.2006 20.9.2006 1
B 500/SL 34 účetní závěrka r. 2005 vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 4.8.2006 20.9.2006 20
B 500/SL 33 rozhod. o statut. orgánu Zápis z řád. zased. představ. Krajský soud v Ostravě 28.6.2006 4.8.2006 20.9.2006 2
B 500/SL 32 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 4.8.2006 20.9.2006 46
B 500/SL 31 rozhod. o statut. orgánu Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 4.8.2006 20.9.2006 41
B 500/SL 30 rozhod. o statut. orgánu Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 4.8.2006 20.9.2006 41
B 500/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.6.2005 1.9.2005 12
B 500/SL 28 notářský zápis Nz 150/2005 Krajský soud v Ostravě 24.6.2005 1.9.2005 16
B 500/SL 27 účetní závěrka r. 2004+zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 4.8.2005 18.8.2005 19
B 500/SL 26 výroční zpráva r. 2004 vč.zápis VH Krajský soud v Ostravě 4.8.2005 18.8.2005 29
B 500/SL 25 výroční zpráva r.2003 vč.úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 12.8.2004 17.8.2004 76
B 500/SL 24 výroční zpráva r.2003 vč.úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 12.8.2004 17.8.2004 76
B 500/SL 23 notářský zápis Nz 259/2003 Krajský soud v Ostravě 20.6.2003 29.10.2003 30
B 500/SL 22 ostatní zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Ostravě 20.6.2003 3.9.2003 4.9.2003 87
B 500/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 3.9.2003 4.9.2003 12
B 500/SL 20 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,§ 66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 3.9.2002 4.9.2003 32
B 500/SL 19 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 3.9.2003 4.9.2003 17
B 500/SL 18 ostatní § 66 a /9 o.z. za rok 2002 Krajský soud v Ostravě 28.3.2003 10.4.2003 16.4.2003 5
B 500/SL 17 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 3.6.2002 25.7.2002 29.7.2002 24
B 500/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 25.7.2002 29.7.2002 78
B 500/SL 15 ostatní -zápis z náhradní VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 25.7.2002 29.7.2002 96
B 500/SL 14 notářský zápis NZ 87/2002-VH Krajský soud v Ostravě 17.5.2002 25.7.2002 29.7.2002 8
B 500/SL 12 notářský zápis NZ 300/2002-VH Krajský soud v Ostravě 8.7.2002 25.7.2002 29.7.2002 17
B 500/SL 13 ostatní § 66a/9 o.z. za rok 2001 Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 29.3.2002 8.4.2002 4
B 500/SL 9 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 27.6.2001 8.2.2002 2
B 500/SL 8 notářský zápis NZ 225/01 Krajský soud v Ostravě 2.8.2001 8.2.2002 26
B 500/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 27.6.2001 8.2.2002 1
B 500/SL 10 rozhod. o statut. orgánu zápis č.2001/03 z DR Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 8.2.2002 2
B 500/SL 7 výroční zpráva r.2000 vč.úč.záv.,aud., Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 20.9.2001 56
B 500/SL 6 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 13.8.2001 28.8.2001 23
B 500/SL 5 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 13.8.2001 28.8.2001 23
B 500/SL 4 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 13.8.2001 28.8.2001 24
B 500/SL 3 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 13.8.2001 28.8.2001 23
B 500/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.11.1997 15.12.1997 15.12.1997 12
B 500/SL 1 výroční zpráva r. 1996 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 21.7.1997 21.7.1997 13

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení EUTECH akciová společnost


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu EUTECH akciová společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.