EUROVIA Kamenolomy, a.s. Liberec IČO: 27096670

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EUROVIA Kamenolomy, a.s., která sídlí v obci Liberec a bylo jí přiděleno IČO 27096670.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem EUROVIA Kamenolomy, a.s. se sídlem v obci Liberec byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 20 osob. Společnost podniká v oboru Zpracování kamene , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací a další.

Základní údaje o EUROVIA Kamenolomy, a.s. IČO: 27096670

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2005
Spisová značka: B 1594
IČO: 27096670
Obchodní firma: EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.10.2003
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.10.2003
EUROVIA Kamenolomy, a.s. a společnost České štěrkopísky spol. s r.o., IČ 27584534, sídlem Praha 9 Čakovice, Cukrovarská 34, PSČ 19000, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 117108, uzavřely dne 11.11.2015 Smlouvu o pro deji částí závodu, jejímž předmětem je prodej pískoven Straškov a Velká Černoc. Smlouva o prodeji částí závodu nabyla účinnosti dne 16.11.2015. 2.12.2015
Počet členů statutárního orgánu: 4 21.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 5 21.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.7.2014
Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. IČ 27096670, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1594, se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 460 07, jako nástupnická společnost převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., IČ 60322870, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11515, se sídlem Jakubčovice nad Odrou, Vítkovská 40, PSČ 742 36. 1.7.2013
Základní kapitál společnosti se snižuje za těchto podmínek a tímto způsobem: a) důvod snížení základního kapitálu: zjištění, že společnost vzhledem ke své činnosti a rozsahu závazků nepotřebuje tolik vázaných vlastních zdrojů financování. b) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 1.587.032.000,--Kč (slovy: jednamiliardapětsetosmdesátsedmmilionů-třicedvatisíc korun českých) na výši 396.758.000,--Kč (slovy:třistadevadesátšest-milionůsedm setpadesátosmtisíc korun českých), tedy o 1.190.274.000,-- Kč (slovy: jednumiliardujednostodevadesátmilionůdvěstěsedmdesátčtyřitisíc korun českých). c) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. d) způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota všech akcií se sníží stejným poměrem, tedy jmenovitá hodnota všech 10 (slovy:des eti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 8.703.200,-- Kč (slovy osm-milionůsedmsettřitisícdvěstě korun českých) se sníží na částku 2,175.800,-- Kč (slovy: dvamilionyjednostosedmdesátpěttisícosmset korun českých) a jmenovitá hodnota všech 75 (slovy: sedmdesátip ěti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) se sníží na částku 5.000.000,-- Kč (slovy: pětmilionů korun českých). 4.7.2012
Navrhovatel EUROVIA Kamenolomy, a.s. a obchodní společnost C4SC78 s.r.o., IČ 24156833, se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183878 uzavřely dne 29.9.2011 Smlouvu o prod eji částí podniku, jejímž předmětem byl prodej kamenolomů Mítov, Úhošťany a Smrčí. Převod vlastnictví k těmto částem podniku byl podmínkou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S192/2010/KS-11464/2010/840 z 16.8.2010 o povolení spojen í soutěžitelů EUROVIA SA, se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison cedex, 18, place de l´Europe a Tarmac CZ a.s., IČ 27096670, se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6. Smlouva o prodeji částí podniku nabyla účinnosti dne 1.11.2011. 11.11.2011
Na společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., IČ 27096670, se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 460 07 přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti EUROVIA Stone CZ, s.r.o., IČ 62959018, se sídlem Praha 5, Stodůlky, K Hájům 946, PSČ 15500, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.8.2011
Na společnost v postavení hlavního akcionáře přešlo jmění obchodních společností TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. se sídlem Liberec 1, Rumjancevova 3, PSČ 460 86, identifikační číslo 467 10 981, a Západokámen a.s. se sídlem Plzeň, Hřbitovní 996/33, okres Plzeň-mě sto, identifikační číslo 453 58 141, které byly zrušeny bez likvidace s převzetím jmění hlavním akcionářem. 5.8.2005
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 1.500.000.000, Kč (jednamiliardapětsetmilionů korun českých) upsáním nových akcií z dosavadní výše 2.000.000, Kč (dvamiliony korun českých) na základní kapitál ve výši 1.502.000.000, Kč (jednamiliardapět setdvamilionů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 75 ks (sedmdesátpět kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 20.000.000, Kč (dvacetmilionů korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu má jediný Akcionář přednostní právo upsat všechny nové akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva a. místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance v Praze 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.; b. lhůta pro vykonání přednostního práva činí patnáct dnů ode dne uveřejnění oznámení způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy uveřejnění oznámení v celostátním deníku Mladá fronta Dnes, pričemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c. počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude Akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy uveřejněním oznámení v celostátním deníku Mladá fronta Dnes; toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou; infor mace o přednostním právu podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku bude též zveřejněna v Obchodním věstníku; d. vzhledem k tomu, že Společnost má pouze jediného Akcionáře, který vlastní 100 % dosavadních akcií Společnosti, je tento oprávněn přednostně upsat všech 75 ks (sedmdesátpět kusů) nových akcií Společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii připadá 7,5 ks (sedm a pět desetin kusu) nových akcií; upisovat lze však pouze celé akcie; e. emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 20.000.000, Kč (dvacetmilionů korun českých) na jednu akcii. Pokud nebudou nově vydávané akcie nebo jejich část upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuta předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Tarmac Central Europe GmbH se sídlem Spolková republika Německo, 10623 Berlín, Goethestrasse 85. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva a) místem pro upsání nových akcií je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance v Praze 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.; b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí patnáct dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci obchodní společnosti Tarmac Central Europe GmbH oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva; toto oznámení bude navíc zasl áno faxem a elektronickou poštou; d) emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 20.000.000, Kč (dvacetmilionů korun českých) na jednu akcii. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Akcionáře ve výši 895.659.000, Kč (osmsetdevadesátpětmilionůšestsetpadesátdevěttisíc korun českých) vůči Společnosti na základě smlouvy o poskytnutí půjčky, uzavřené dne 16.3.2004 (šestnáctého března rok u dvoutisícíhočtvrtého) mezi Akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Akcionáře vůči Společnosti v uvedené výši 895.659.000, Kč (osmsetdevadesátpětmilionůšestset-padesátdevěttisíc korun če ských) proti pohledávce Společnosti vůči Akcionáři na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Před podáním návrhu musí nastat i účinnost smlouvy o započtení, tedy musí dojít ke stře tu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu. Má li Akcionář využít možnosti započtení uvedené pohledávky, musí Společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů ode dne upsání akcie. Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs nebo jeho část bude započten proti pohledávce Akcionáře. Pravost podpisů na smlouvě musí být úředně ověřena. Emisní kurs upsaných akcií splácený peněžitými vklady je Akcionář povinen splatit do třiceti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 5819836052/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno Společnosti u HVB Bank Czech Republic a.s., pobočka L iberec. Nevyužije-li Akcionář připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nebude li mít v době upisování vůči Společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka bude nižší než výše emisního kursu, je Akcionář povinen splatit celý emisní k urs upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na uvedený účet. Dojde li k upsání nových akcií bez využití přednostního práva, je předem určený zájemce obchodní společnost Tarmac Central Europe GmbH povinna splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č . 5819836052/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno Společnosti u HVB Bank Czech Republic a.s., pobočka Liberec. 5.8.2005 - 1.9.2005
Na společnost v postavení hlavního akcionáře přešlo jmění obchodních společností TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. se sídlem Liberec 1, Rumjancevova 3, PSČ 460 86, identifikační číslo 467 10 981, a Západokámen a.s. se sídlem Plzeň, Hřbitovní 996/33, okres Plzeň-mě sto, identifikační číslo 453 88 141, které byly zrušeny bez likvidace s převzetím jmění hlavním akcionářem. 30.12.2004 - 5.8.2005

Aktuální kontaktní údaje EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27096670
Obchodní firma: EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 4.5.2005
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27096670
Firma: EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 29.10.2003

Kontakty na EUROVIA Kamenolomy, a.s. IČO: 27096670

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Londýnská 637/79 , Liberec 460 01 21.7.2014
Sídlo: nám. Soukenné 115/6 , Liberec 460 07 1.7.2009 - 1.7.2009
Sídlo: nám. Soukenné 115/6 , Liberec 460 07 1.7.2009 - 21.7.2014
Sídlo: Rumjancevova 696/3 , Liberec 460 01 30.12.2004 - 1.7.2009
Sídlo: Křižovnické náměstí 193/2 , Praha 110 00 22.3.2004 - 30.12.2004
Sídlo: U Habrovky 247/11 , Praha 140 00 29.10.2003 - 22.3.2004

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Londýnská 637/79, Liberec 460 01

Obory činností EUROVIA Kamenolomy, a.s. IČO: 27096670

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 21.7.2014
provádění trhacích a ohňostrojných prací 21.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní prozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 21.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.3.2012
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 23.1.2012
silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,-nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 23.1.2012 - 21.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.1.2011
zpracování kamene 18.1.2011
nákup a prodej výbušnin 18.1.2011
provádění trhacích a ohňostrojových prací 18.1.2011 - 21.7.2014
činnost prováděná hornickým způsobem - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledáváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto ú čelu dle § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb. 20.4.2007
hornická činnost-zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v § 2 písm. a) až d) zákona č. 61/1988 Sb. dle § 2 písm. e) uvedeného zákona 5.8.2005
hornická činnost-otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek dle § 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb. 20.9.2004
hornická činnost-zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů dle § 2 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb. 20.9.2004
hornická činnost-úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním dle § 2 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb. 20.9.2004
hornická činnost-zřizování a provozování odvalů, výsipek a odkališť při činnostech uvedených v § 2 písm. a) až d) zákona č. 61/1988 Sb. dle § 2 písm. e) uvedeného zákona 20.9.2004 - 5.8.2005
činnost prováděná hornickým způsobem-dobývání ložisek vyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu dle § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb. 20.9.2004 - 20.4.2007
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 29.10.2003 - 21.7.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Zpracování kamene

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.5.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: 362 25 Nová Role
Identifikační číslo provozovny: 1001802411
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: 339 01 Klatovy
Identifikační číslo provozovny: 1001802390
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: 440 01 Louny
Identifikační číslo provozovny: 1001802420
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: 472 01 Doksy
Identifikační číslo provozovny: 1001802454
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 5
Provozovna: 463 65 Nové Město pod Smrkem
Identifikační číslo provozovny: 1001802471
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 6
Provozovna: 321 00 Plzeň
Identifikační číslo provozovny: 1001802403
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 7
Provozovna: 364 71 Bochov
Identifikační číslo provozovny: 1001802489
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 8
Provozovna: 468 32 Frýdštejn
Identifikační číslo provozovny: 1001802462
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 9
Provozovna: 417 65 Ohníč
Identifikační číslo provozovny: 1001802446
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 10
Provozovna: 561 54 Bystřec
Identifikační číslo provozovny: 1001802497
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 11
Provozovna: 541 01 Trutnov
Identifikační číslo provozovny: 1002969875
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 2.3.2011
Provozovna č. 12
Provozovna: 535 01 Přelouč
Identifikační číslo provozovny: 1004138016
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 13
Provozovna: 251 01 Říčany
Identifikační číslo provozovny: 1004137991
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 14
Provozovna: 330 32 Kozolupy
Identifikační číslo provozovny: 1004138032
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 15
Provozovna: 569 43 Jevíčko
Identifikační číslo provozovny: 1004138008
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 16
Provozovna: 338 08 Zbiroh
Identifikační číslo provozovny: 1004138024
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 17
Provozovna: Vítkovská 40 , Jakubčovice nad Odrou 742 36
Identifikační číslo provozovny: 1009085549
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.8.2013
Provozovna č. 18
Provozovna: 337 01 Těškov
Identifikační číslo provozovny: 1001457536
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.5.2005
Provozovna č. 19
Provozovna: Pražská 281 04 Plaňany
Identifikační číslo provozovny: 1001457277
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.5.2005
Provozovna č. 20
Provozovna: 411 03 Libochovany
Identifikační číslo provozovny: 1001457421
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.5.2005
Provozovna č. 21
Provozovna: 440 01 Chraberce
Identifikační číslo provozovny: 1001457391
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.5.2005
Provozovna č. 22
Provozovna: 471 26 Dubnice
Identifikační číslo provozovny: 1001457331
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.5.2005
Provozovna č. 23
Provozovna: 472 01 Tachov
Identifikační číslo provozovny: 1001457544
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.5.2005
Provozovna č. 24
Provozovna: 512 02 Košťálov
Identifikační číslo provozovny: 1001457285
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.5.2005

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.5.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: 362 25 Nová Role
Identifikační číslo provozovny: 1001802411
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: 339 01 Klatovy
Identifikační číslo provozovny: 1001802390
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: 440 01 Louny
Identifikační číslo provozovny: 1001802420
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: 472 01 Doksy
Identifikační číslo provozovny: 1001802454
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 5
Provozovna: 463 65 Nové Město pod Smrkem
Identifikační číslo provozovny: 1001802471
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 6
Provozovna: 364 71 Bochov
Identifikační číslo provozovny: 1001802489
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 7
Provozovna: 321 00 Plzeň
Identifikační číslo provozovny: 1001802403
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 8
Provozovna: 468 32 Frýdštejn
Identifikační číslo provozovny: 1001802462
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 9
Provozovna: 417 65 Ohníč
Identifikační číslo provozovny: 1001802446
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 10
Provozovna: 561 54 Bystřec
Identifikační číslo provozovny: 1001802497
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.11.2010
Provozovna č. 11
Provozovna: 541 01 Trutnov
Identifikační číslo provozovny: 1002969875
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 2.3.2011
Provozovna č. 12
Provozovna: 535 01 Přelouč
Identifikační číslo provozovny: 1004138016
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 13
Provozovna: 251 01 Říčany
Identifikační číslo provozovny: 1004137991
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 14
Provozovna: 330 32 Kozolupy
Identifikační číslo provozovny: 1004138032
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 15
Provozovna: 569 43 Jevíčko
Identifikační číslo provozovny: 1004138008
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 16
Provozovna: 338 08 Zbiroh
Identifikační číslo provozovny: 1004138024
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 17
Provozovna: Vítkovská 40 , Jakubčovice nad Odrou 742 36
Identifikační číslo provozovny: 1009085549
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 22.8.2013
Provozovna č. 18
Provozovna: Pražská 281 04 Plaňany
Identifikační číslo provozovny: 1001457277
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.5.2005
Provozovna č. 19
Provozovna: 512 02 Košťálov
Identifikační číslo provozovny: 1001457285
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.5.2005
Provozovna č. 20
Provozovna: 471 26 Dubnice
Identifikační číslo provozovny: 1001457331
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.5.2005
Provozovna č. 21
Provozovna: 440 01 Chraberce
Identifikační číslo provozovny: 1001457391
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.5.2005
Provozovna č. 22
Provozovna: 411 03 Libochovany
Identifikační číslo provozovny: 1001457421
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.5.2005
Provozovna č. 23
Provozovna: 337 01 Těškov
Identifikační číslo provozovny: 1001457536
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.5.2005
Provozovna č. 24
Provozovna: 472 01 Tachov
Identifikační číslo provozovny: 1001457544
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.5.2005
Provozovna č. 25
Provozovna: Londýnská 637/79 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1009429043
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 27.1.2014
Provozovna č. 26
Provozovna: 344 , Tuchoměřice 252 67
Identifikační číslo provozovny: 1011060833
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 9.8.2016

Živnost č. 3 Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.11.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: 411 03 Libochovany
Identifikační číslo provozovny: 1002024412
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 23.11.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: 411 03 Libochovany
Identifikační číslo provozovny: 1002024102
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 4.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: Vítkovská 40 , Jakubčovice nad Odrou 742 36
Identifikační číslo provozovny: 1009085549
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.9.2015

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.3.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: 535 01 Přelouč
Identifikační číslo provozovny: 1004138016
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: 251 01 Říčany
Identifikační číslo provozovny: 1004137991
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 3
Provozovna: 330 32 Kozolupy
Identifikační číslo provozovny: 1004138032
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: 569 43 Jevíčko
Identifikační číslo provozovny: 1004138008
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 5
Provozovna: 338 08 Zbiroh
Identifikační číslo provozovny: 1004138024
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 6
Provozovna: Vítkovská 40 , Jakubčovice nad Odrou 742 36
Identifikační číslo provozovny: 1009085549
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.8.2013

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.6.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: 251 01 Říčany
Identifikační číslo provozovny: 1004137991
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: 330 32 Kozolupy
Identifikační číslo provozovny: 1004138032
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 3
Provozovna: 535 01 Přelouč
Identifikační číslo provozovny: 1004138016
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: 569 43 Jevíčko
Identifikační číslo provozovny: 1004138008
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 5
Provozovna: 338 08 Zbiroh
Identifikační číslo provozovny: 1004138024
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.8.2011
Provozovna č. 6
Provozovna: Vítkovská 40 , Jakubčovice nad Odrou 742 36
Identifikační číslo provozovny: 1009085549
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.8.2013

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.1.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Londýnská 637/79 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1009429043
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.1.2014

Živnost č. 7 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.5.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.5.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.5.2005
Zánik oprávnění: 15.10.2010

Živnost č. 10 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.5.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.4.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.2010
Zánik oprávnění: 3.9.2015

Živnost č. 13 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.2010
Zánik oprávnění: 25.8.2016
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Silniční nákladní doprava
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Vedení firmy EUROVIA Kamenolomy, a.s. IČO: 27096670

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost právně jednají dva členové představenstva společně. 21.7.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to tak, že: a) společně předseda a místopředseda představenstva nebo b) předseda nebo místopředseda společně s jedním členem představenstva nebo c) členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni nebo d) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 11.9.2007 - 21.7.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to tak, že a) společně předseda a místopředseda představenstva nebo b) předseda nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 22.3.2004 - 11.9.2007
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti. 29.10.2003 - 22.3.2004
Jméno: Michael Junge 21.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2014
Adresa: 97, Staré Křečany 407 61
Jméno: Ing. Luboš Trojánek 21.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: 206, Lhota pod Libčany 503 27
Jméno: Martin Pekáček 11.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2014
Adresa: Do Humen I 651, Zlín 763 14
Jméno: Ing. Martin Borovka 27.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Tychonova 268/6, Praha 160 00
Jméno: Pavla Smetanová 29.10.2003 - 22.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.10.2003 do 21.1.2004
Ve funkci: od 29.10.2003 do 21.1.2004
Adresa: Brunnerova 993/14, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jiří Vacek 6.4.2004 - 30.12.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.1.2004 do 22.9.2004
Adresa: Na Pískovně 669/48, Liberec 460 14
Jméno: Ian Pughsley 5.8.2005 - 20.4.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.1.2004 do 13.12.2006
Ve funkci: od 22.1.2004 do 13.12.2006
Adresa:
Priory Holme, Priory Road St. Ives, Cambes PE 174 BD, Velká Britanie
Jméno: Ing. Jitka Knýřová 30.12.2004 - 11.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.9.2004
Adresa: 31, Bílá 463 43
Jméno: Charles Cedric Hollinsworth 20.4.2007 - 11.9.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 13.12.2006
Ve funkci: od 13.12.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Pewsey, Wiltshire SN95LT
Jméno: Charles Cedric Hollinsworth 11.9.2007 - 11.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2006
Ve funkci: od 13.12.2006 do 22.8.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Pewsey, Wiltshire SN95LT
Jméno: Josef Starý 11.9.2007 - 11.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.8.2007 do 22.8.2007
Adresa: Burešova 362, Stráž nad Nisou 463 03
Jméno: Simon Gareth Taylor 4.10.2007 - 18.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.8.2007 do 30.6.2008
Ve funkci: od 22.8.2007 do 30.6.2008
Adresa: Polská republika
Wroclaw, ul. Parkowa 19 M 1, 51616
Jméno: Ing. Vladimír Herman 6.4.2004 - 1.7.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.1.2004 do 21.4.2009
Ve funkci: od 22.1.2004 do 21.4.2009
Adresa: Boženy Němcové 499/4, Liberec 460 05
Jméno: Ing. Jitka Knýřová 11.9.2007 - 1.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.9.2004 do 29.9.2008
Adresa: 94, Bílá 463 43
Jméno: Ireneusz Robert Gronostaj 1.7.2009 - 17.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2009
Adresa: Polská republika
Lodž, 11.listopadu 45m 21, PSČ 91371
Jméno: Ing. Jiří Vacek 11.9.2007 - 4.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.8.2007 do 24.9.2009
Adresa: Baltská 569/4, Liberec 460 14
Jméno: Michael Junge 1.7.2009 - 4.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Reichmannsdorf, Riesenbach 2, PSČ 98739
Jméno: Ireneusz Robert Gronostaj 17.8.2009 - 4.11.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2009
Ve funkci: od 15.5.2009
Adresa: Polská republika
Lodž, 11.listopadu 45m 21, PSČ 91371
Jméno: Charles Cedric Hollinsworth 11.9.2007 - 30.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2006 do 7.4.2010
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Pewsey, Wiltshire SN95LT
Jméno: Ireneusz Robert Gronostaj 4.11.2009 - 30.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2009 do 7.4.2010
Ve funkci: od 15.5.2009 do 1.10.2009
Adresa: Polská republika
Lodž, 11.listopadu 45m 21, PSČ 91371
Jméno: Thomas Lehmann 18.9.2008 - 7.10.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2008 do 29.9.2010
Ve funkci: od 1.7.2008 do 29.9.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Eggersdorf, Goethestraße 8, 15345
Jméno: Ing. Zuzana Sazimová 4.11.2009 - 7.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2009 do 29.9.2010
Adresa: Dobřívská 444, Mirošov 338 43
Jméno: Sławomir Salamon 30.4.2010 - 7.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.4.2010 do 29.9.2010
Adresa: Polská republika
Wroclaw, Pirenejska 7/3
Jméno: Michael Junge 4.11.2009 - 18.1.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2009
Ve funkci: od 1.10.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Reichmannsdorf, Riesenbach 2, PSČ 98739
Jméno: Michael Junge 18.1.2011 - 14.2.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2009
Ve funkci: od 1.10.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Reichmannsdorf, Reisenbach 2, PSČ 98739
Jméno: Ing. Petr Polák 30.4.2010 - 1.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.4.2010 do 1.1.2012
Adresa: Revoluční 1061/18, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: Gregoire Pinasseau 7.10.2010 - 1.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.9.2010
Adresa: 4 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Martin Borovka 7.10.2010 - 24.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2010 do 30.6.2014
Ve funkci: od 29.9.2010 do 30.6.2014
Adresa: K dálnici 183, Panenské Břežany 250 70
Jméno: Josef Starý 7.10.2010 - 25.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.9.2010 do 7.1.2014
Adresa: Burešova 362, Stráž nad Nisou 463 03
Jméno: Michael Junge 14.2.2011 - 21.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2009 do 12.5.2014
Ve funkci: od 1.10.2009 do 12.5.2014
Adresa: 97, Staré Křečany 407 61
Jméno: Eric Rouffet 1.1.2012 - 21.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 30.6.2014
Adresa: Slovenská republika
04000 Košice, Južná trieda 48d
Jméno: Gregoire Francois Jean Pinasseau 1.1.2012 - 21.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.9.2010 do 30.6.2014
Adresa: Na Ořechovce 318/50, Praha 162 00
Jméno: Martin Borovka 24.1.2013 - 21.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2010 do 30.6.2014
Ve funkci: od 29.9.2010 do 30.6.2014
Adresa: Na Míčánce 2642/4, Praha 160 00
Jméno: Ing. Luboš Trojánek 25.2.2014 - 21.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2014 do 30.6.2014
Adresa: 206, Lhota pod Libčany 503 27
Jméno: Martin Pekáček 21.7.2014 - 11.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2014
Adresa: Luční 4592, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Martin Borovka 21.7.2014 - 27.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Na Míčánce 2642/4, Praha 160 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Xavier Neuschwander 21.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Ve funkci: od 1.7.2014
Adresa: ter avenue Daumesnil 37 , 941 60 St Mande Francouzská republika
Jméno: Pierre Anjolras 21.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Grande Rue 27 , 783 50 Les Loges en Josas Francouzská republika
Jméno: Patrick Jutier 21.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: rue des Gabillons 86 , 782 90 Croissy sur Seine Francouzská republika
Jméno: Luc Bodson 3.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2015
Adresa: 9 rue du Commandant Marchand , 751 16 Paris Francouzská republika
Jméno: Grégoire Pinasseau 23.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Na Ořechovce 318/50, Praha 162 00
Jméno: Ing. Zuzana Herichová 29.10.2003 - 22.3.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 29.10.2003 do 21.1.2004
Ve funkci: od 29.10.2003 do 21.1.2004
Adresa: Pri Šajbách 7755 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Peter Herich 29.10.2003 - 22.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.10.2003 do 21.1.2004
Adresa: Hradby 5 , 977 01 Brezno Slovenská republika
Jméno: Petra Matoušková 29.10.2003 - 22.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.10.2003 do 21.1.2004
Adresa: Jiráskova 393, Čerčany 257 22
Jméno: Ing. Jitka Knýřová 22.3.2004 - 30.12.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2004 do 22.9.2004
Adresa: 31, Bílá 463 43
Jméno: Jiří Barcal 22.3.2004 - 5.8.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2004 do 18.4.2005
Adresa: Sochorova 819, Doksy 472 01
Jméno: Ing. Jana Čalounová 5.8.2005 - 20.4.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2005
Ve funkci: od 19.4.2005
Adresa: Slunečná 406/18, Liberec 460 01
Jméno: Josef Starý 22.3.2004 - 11.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.1.2004 do 13.7.2007
Adresa: Burešova 362, Stráž nad Nisou 463 03
Jméno: Ing. Jiří Vacek 30.12.2004 - 11.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.9.2004 do 13.7.2007
Adresa: Baltská 569/4, Liberec 460 14
Jméno: Jaromír Aubrecht 5.8.2005 - 11.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2005 do 13.7.2007
Adresa: Nádražní 358, Mýto 338 05
Jméno: Ing. Jiří Maroušek 5.8.2005 - 11.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2005 do 22.8.2007
Adresa: B. Němcové 1066, Blatná 388 01
Jméno: Ing. Jana Čalounová 20.4.2007 - 18.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2005 do 30.6.2008
Ve funkci: od 19.4.2005 do 30.6.2008
Adresa: Frimlova 326/21, Liberec 460 05
Jméno: Ireneusz Robert Gronostaj 18.9.2008 - 1.7.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.7.2008 do 12.5.2009
Ve funkci: od 1.8.2008 do 12.5.2009
Adresa: Polská republika
Lodž, 11. listopadu 45m 21, 91371
Jméno: Robert Napierala 1.7.2009 - 17.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2009
Adresa: Polská republika
Wroclaw, Odrodzenia Polski 34, PSČ 51218
Jméno: Robert Napierala 17.8.2009 - 30.4.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2009 do 7.4.2010
Ve funkci: od 18.5.2009 do 7.4.2010
Adresa: Polská republika
Wroclaw, Odrodzenia Polski 34, PSČ 51218
Jméno: Piotr Górski 30.4.2010 - 7.10.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2010 do 29.9.2010
Ve funkci: od 19.4.2010 do 29.9.2010
Adresa: Polská republika
Wroclaw, Sztabowa 76/13
Jméno: Ing. Petr Jeřábek 5.8.2005 - 18.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2005 do 19.7.2010
Adresa: Kaplického 363, Liberec 463 12
Jméno: Jiří Barcal 29.11.2007 - 31.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 19.11.2012
Ve funkci: od 22.10.2007
Adresa: Sochorova 819, Doksy 472 01
Jméno: Ing. Petr Jeřábek 18.1.2011 - 4.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2010 do 30.6.2014
Adresa: Kaplického 363, Liberec 463 12
Jméno: Ing. Zdeněk Labský 7.10.2010 - 21.7.2014
Trvání členství: od 29.9.2010 do 30.6.2014
Adresa: Sázavská 309, Čerčany 257 22
Jméno: Jiří Barcal 31.12.2012 - 21.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2012 do 30.6.2014
Adresa: Sochorova 819, Doksy 472 01
Jméno: Petr Jeřábek 4.7.2013 - 21.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2010 do 30.6.2014
Adresa: Na Skřivanech 17, Liberec 460 15
Jméno: Jeandamien Po 21.7.2014 - 3.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014 do 31.5.2015
Adresa: rue Pasteur 14 , 923 20 Chatillon Francouzská republika
Jméno: Grégoire Francois Jean Pinasseau 21.7.2014 - 17.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Na Ořechovce 318/50, Praha 162 00
Jméno: Grégoire François Jean Pinasseau 17.5.2017 - 22.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Na Ořechovce 318/50, Praha 162 00
Jméno: Grégoire François Jean Pinasseau 22.4.2018 - 9.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Čs. armády 601/23, Praha 160 00
Jméno: Grégoire François Jean Pinasseau 9.6.2018 - 23.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Na Ořechovce 318/50, Praha 162 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Borovka
Člen statutárního orgánu: Ing. Luboš Trojánek
Člen statutárního orgánu: Martin Pekáček
Člen statutárního orgánu: Michael Junge

Vlastníci firmy EUROVIA Kamenolomy, a.s. IČO: 27096670

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 471 458 000 Kč 100% 1.7.2013
zakladni 396 758 000 Kč 100% 16.11.2012 - 1.7.2013
zakladni 1 587 030 000 Kč 100% 1.8.2011 - 16.11.2012
zakladni 1 502 000 000 Kč 100% 1.9.2005 - 1.8.2011
zakladni 2 000 000 Kč 100% 29.10.2003 - 1.9.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 2 175 800 Kč 10 21.7.2014
Kmenové akcie na majitele 5 000 000 Kč 75 21.7.2014
Kmenové akcie na majitele 4 668 750 Kč 16 21.7.2014
Kmenové akcie na majitele 4 668 750 Kč 16 1.7.2013 - 21.7.2014
Akcie na majitele 2 175 800 Kč 10 16.11.2012 - 21.7.2014
Kmenové akcie na majitele 5 000 000 Kč 75 16.11.2012 - 21.7.2014
Akcie na majitele 8 703 200 Kč 10 1.8.2011 - 16.11.2012
Akcie na majitele 200 000 Kč 10 9.12.2010 - 1.8.2011
Kmenové akcie na majitele 20 000 000 Kč 75 9.12.2010 - 16.11.2012
Kmenové akcie na majitele 20 000 000 Kč 75 27.2.2006 - 9.12.2010
Akcie na majitele 200 000 Kč 10 29.10.2003 - 9.12.2010

Sbírka Listin EUROVIA Kamenolomy, a.s. IČO: 27096670

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1594/SL 119 notářský zápis [NZ 255/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 27.10.2015 25.11.2015 7.12.2015 51
B 1594/SL 118 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2015 25.11.2015 7.12.2015 25
B 1594/SL 117 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2015 19.6.2015 23.6.2015 57
B 1594/SL 116 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2015 1.6.2015 8.6.2015 2
B 1594/SL 115 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 572/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 22.7.2014 23.7.2014 41
B 1594/SL 114 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 22.7.2014 23.7.2014 3
B 1594/SL 113 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2014 22.7.2014 23.7.2014 3
B 1594/SL 112 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2014 25.6.2014 30.6.2014 58
B 1594/SL 111 rozhod. o statut. orgánu rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2014 28.2.2014 3.3.2014 2
B 1594/SL 110 rozhod. o statut. orgánu odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2013 28.2.2014 3.3.2014 2
B 1594/SL 109 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 7.1.2014 28.2.2014 3.3.2014 2
B 1594/SL 108 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2013 25.7.2013 26.7.2013 2
B 1594/SL 106 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2013 1.7.2013 1.7.2013 47
B 1594/SL 105 posudek znalce č.3892/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.2.2013 19.6.2013 20.6.2013 24
B 1594/SL 104 notářský zápis NZ 90/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2013 19.6.2013 20.6.2013 44
B 1594/SL 103 zpráva auditora k 1.1.2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.2013 19.6.2013 20.6.2013 19
B 1594/SL 102 změna právní formy, fúze Projekt fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2013 23.4.2013 26.4.2013 7
B 1594/SL 101 ostatní Zrušení projektu fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2013 23.4.2013 26.4.2013 1
B 1594/SL 99 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2012 2.1.2013 3.1.2013 1
B 1594/SL 98 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.11.2012 12.12.2012 14.12.2012 13
B 1594/SL 97 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2012 21.6.2012 25.6.2012 47
B 1594/SL 96 zakladatelské dokumenty stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 29.2.2012 27.3.2012 28.3.2012 16
B 1594/SL 95 notářský zápis NZ 57/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.2.2012 27.3.2012 28.3.2012 23
B 1594/SL 94 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2012 14.2.2012 16.2.2012 15
B 1594/SL 93 notářský zápis NZ 11/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.2012 24.1.2012 26.1.2012 25
B 1594/SL 92 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2011 19.12.2011 22.12.2011 1
B 1594/SL 91 podpisové vzory čestné prohl.E.Rouffet Krajský soud v Ústí nad Labem 3.11.2011 19.12.2011 22.12.2011 2
B 1594/SL 90 ostatní Prohl.o nabytí účinnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2011 14.11.2011 16.11.2011 2
B 1594/SL 89 převod,náj.podn.,ovládání Sml.o prodeji částí podniku Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2011 14.11.2011 16.11.2011 92
B 1594/SL 88 notářský zápis NZ 373/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2011 14.11.2011 16.11.2011 103
B 1594/SL 87 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.2011 1.11.2011 3.11.2011 15
B 1594/SL 86 zpráva auditora k 1.1.2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 13.7.2011 18.7.2011 17
B 1594/SL 85 zpráva auditora k 31.12.2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2011 13.7.2011 18.7.2011 35
B 1594/SL 84 zpráva auditora k 31.12.2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 13.7.2011 18.7.2011 29
B 1594/SL 83 notářský zápis NZ 139/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2011 13.7.2011 18.7.2011 31
B 1594/SL 82 notářský zápis NZ 138/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2011 13.7.2011 18.7.2011 27
B 1594/SL 81 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2011 20.6.2011 46
B 1594/SL 80 změna právní formy, fúze fúze sloučením Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 17.5.2011 19.5.2011 7
B 1594/SL 79 změna právní formy, fúze Projekt fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2011 16.2.2011 16.2.2011 7
B 1594/SL 78 rozhod. o statut. orgánu Zápis z voleb člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.10.2010 20.1.2011 26.1.2011 2
B 1594/SL 77 ostatní Volební řád členů DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2010 20.1.2011 26.1.2011 7
B 1594/SL 76 notářský zápis NZ 287/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2010 15.12.2010 21.12.2010 22
B 1594/SL 75 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2010 10.12.2010 14.12.2010 42
B 1594/SL 74 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2010 10.12.2010 14.12.2010 15
B 1594/SL 73 podpisové vzory čestné prohl.J.Starý Krajský soud v Ústí nad Labem 4.10.2010 7.10.2010 11.10.2010 2
B 1594/SL 72 podpisové vzory čestné prohl.G.Pinasseau Krajský soud v Ústí nad Labem 4.10.2010 7.10.2010 11.10.2010 2
B 1594/SL 71 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Borovka Krajský soud v Ústí nad Labem 4.10.2010 7.10.2010 11.10.2010 3
B 1594/SL 70 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2010 7.10.2010 11.10.2010 0
B 1594/SL 69 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutíé jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2010 7.10.2010 11.10.2010 1
B 1594/SL 68 notářský zápis NZ 238/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.9.2010 29.9.2010 4.10.2010 16
B 1594/SL 67 ostatní Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2010 3.5.2010 6.5.2010 3
B 1594/SL 66 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2010 3.5.2010 6.5.2010 4
B 1594/SL 65 podpisové vzory Sławomir Salamon Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2010 3.5.2010 6.5.2010 1
B 1594/SL 64 podpisové vzory Ing.Petr Polák Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2010 3.5.2010 6.5.2010 1
B 1594/SL 63 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2009 29.12.2009 36
B 1594/SL 62 ostatní rozhodnutí představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2009 21.12.2009 29.12.2009 2
B 1594/SL 61 zakladatelské dokumenty úplné znění stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 20.11.2009 2.12.2009 14.12.2009 17
B 1594/SL 60 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2009 5.11.2009 6.11.2009 3
B 1594/SL 59 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí přijatí představens Krajský soud v Ústí nad Labem 24.9.2009 5.11.2009 6.11.2009 3
B 1594/SL 58 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Sazimová Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2009 5.11.2009 6.11.2009 1
B 1594/SL 57 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2009 26.8.2009 28.8.2009 4
B 1594/SL 56 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2009 26.8.2009 28.8.2009 5
B 1594/SL 55 podpisové vzory čestné prohl.M.Junge Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2009 7.7.2009 16.7.2009 2
B 1594/SL 54 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2008 7.7.2009 16.7.2009 1
B 1594/SL 53 notářský zápis Nz 334/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2009 7.7.2009 16.7.2009 11
B 1594/SL 52 podpisové vzory ČP T.Lehmann+roz.jed.akc.+VH Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2008 22.9.2008 24.9.2008 12
B 1594/SL 51 podpisové vzory ČP I.R.Gronostaj+rozh.jed.akc. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.8.2008 22.9.2008 24.9.2008 14
B 1594/SL 50 ostatní prohlášení DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2008 22.9.2008 24.9.2008 2
B 1594/SL 49 ostatní zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2008 4.7.2008 24.7.2008 2
B 1594/SL 48 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2008 4.7.2008 24.7.2008 35
B 1594/SL 47 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2008 24.7.2008 44
B 1594/SL 46 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2007 29.11.2007 30.11.2007 1
B 1594/SL 45 podpisové vzory čestné prohlá.J.Barcal Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2007 29.11.2007 30.11.2007 1
B 1594/SL 44 podpisové vzory čestné prohlá.J.Vacek, J.Starý Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2007 28.8.2007 28.8.2007 2
B 1594/SL 43 podpisové vzory čestné prohlá.S.G.Taylor Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2007 28.8.2007 28.8.2007 3
B 1594/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2007 28.8.2007 28.8.2007 17
B 1594/SL 41 notářský zápis NZ 552/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2007 28.8.2007 28.8.2007 23
B 1594/SL 40 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2007 2.7.2007 20
B 1594/SL 39 podpisové vzory čestné prohl.CH.C.Hollinsworth Krajský soud v Ústí nad Labem 5.1.2007 23.4.2007 24.4.2007 2
B 1594/SL 38 rozhod. o statut. orgánu prohlášení vlastníka Krajský soud v Ústí nad Labem 9.2.2007 23.4.2007 24.4.2007 2
B 1594/SL 37 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2006 5.9.2006 51
B 1594/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.3.2006 17.7.2006 5.9.2006 17
B 1594/SL 35 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2006 17.7.2006 5.9.2006 30
B 1594/SL 34 účetní závěrka zpráva auditora 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2006 7.7.2006 2.8.2006 33
B 1594/SL 33 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2006 2.8.2006 51
B 1594/SL 32 účetní závěrka zpr.udit.05+VZ05+roz.spleč+PM Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2006 7.7.2006 2.8.2006 110
B 1594/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2005 28.2.2006 14.3.2006 17
B 1594/SL 30 podpisové vzory Ian Pughsley Krajský soud v Ústí nad Labem 8.2.2005 8.8.2005 24.8.2005 7
B 1594/SL 29 podpisové vzory Ing. Jana Čalounová Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2005 8.8.2005 24.8.2005 1
B 1594/SL 28 podpisové vzory Ing. Jiří Maroušek Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2005 8.8.2005 24.8.2005 1
B 1594/SL 27 podpisové vzory Jaromír Aubrecht Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2005 8.8.2005 24.8.2005 1
B 1594/SL 26 podpisové vzory Ing.Petr Jeřábek Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2005 8.8.2005 24.8.2005 1
B 1594/SL 25 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.1.2004 8.8.2005 24.8.2005 2
B 1594/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze KOO OS Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2005 8.8.2005 24.8.2005 2
B 1594/SL 23 notářský zápis NZ 189/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2005 8.8.2005 24.8.2005 8
B 1594/SL 22 notářský zápis NZ 173/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2005 8.8.2005 24.8.2005 11
B 1594/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2005 25.7.2005 23.8.2005 17
B 1594/SL 20 účetní závěrka zpráva auditora 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2005 1.7.2005 28.7.2005 32
B 1594/SL 19 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2005 1.7.2005 28.7.2005 51
B 1594/SL 18 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2005 1.7.2005 28.7.2005 34
B 1594/SL 17 notářský zápis NZ 475/04,návrh.sml.o převz.jm Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2004 27.12.2004 39
B 1594/SL 16 notářský zápis NZ 195/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2004 27.12.2004 20
B 1594/SL 15 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2004 27.12.2004 10
B 1594/SL 9 výroční zpráva r.2003/bez ÚZ/ Krajský soud v Ústí nad Labem 11.1.2004 6.9.2004 3
B 1594/SL 14 posudek znalce č.15-1/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2004 6.9.2004 83
B 1594/SL 13 posudek znalce č.5-1/04 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.2.2004 6.9.2004 115
B 1594/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2004 6.9.2004 16
B 1594/SL 11 ostatní -návrh sml.o převzetí jmění Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2004 6.9.2004 12
B 1594/SL 10 notářský zápis -NZ195/04 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2004 6.9.2004 19
B 1594/SL 8 výroční zpráva r.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2003 23.7.2004 20.8.2004 4
B 1594/SL 7 ostatní -plná moc Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2004 24.6.2004 13.7.2004 2
B 1594/SL 6 účetní závěrka r.2003+audit Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2003 24.6.2004 13.7.2004 22
B 1594/SL 5 ostatní zápis z jedn. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.1.2004 3.3.2004 4
B 1594/SL 4 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Krajský soud v Ústí nad Labem 21.1.2004 3.3.2004 20
B 1594/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2004 10
B 1594/SL 2 ostatní zápis ze zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2003 3.3.2004 1
B 1594/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 879/2003, ČP Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2003 18.11.2003 18

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení EUROVIA Kamenolomy, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu EUROVIA Kamenolomy, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.