Euro Benefit a.s. Praha IČO: 25120514

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Euro Benefit a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25120514.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Euro Benefit a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 20 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného , Činnost organizačních a ekonomických poradců a další.

Základní údaje o Euro Benefit a.s. IČO: 25120514

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 14.1.2014
Spisová značka: B 4654
IČO: 25120514
Obchodní firma: Euro Benefit a.s.
Právní forma: Akciová společnost 11.4.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 11.4.1997
Počet členů statutárního orgánu: 2 19.9.2014 - 20.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 19.9.2014 - 20.11.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 31.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 31.3.2014 - 19.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 31.3.2014 - 19.9.2014
Jediný akcionář schválil při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o snížení základního kapitálu tohoto znění: 1. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů Společnosti a účelem je vyplatit tyto zdroje akcionáři. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 282.000.000,-- Kč (dvěstěosmdesátdvamiliony korun českých), a to v souladu s ustanovením § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK), vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Po provedeném snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 2.000.000,-- Kč (dvamiliony korun českých). Na základě veřejného návrhu smlouvy bude nabídnuto vzetí z oběhu těchto akcií Společnosti: a) 100 (jednohosta) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých), b) 81(osmdesátijednoho) kusu kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých), c) 20 (dvaceti) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost je omezena, když podmínkou platnosti převodu akcie je udělení písemného souhlasu představenstva s převodem, to platí i pro zastavení akcií. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 282.000.000,-- Kč (dvěstěosmdesátdvamiliony korun českých), tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita takto: a) částka ve výši 39.480.000,-- Kč (třicetdevětmilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých) bude převedena do kapitálových fondů Společnosti, b) částka ve výši 242.520.000,-- Kč (dvěstěčtyřicetdvamilionypětsetdvacettisíc korun českých) bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy: Akcie Společnosti budou brány z oběhu úplatně, přičemž výše úplaty za akcie je stanovena takto: a) za jeden kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 8.600,-- Kč (osmtisícšestset korun českých), b) za jeden kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 860.000,-- Kč (osmsetšedesáttisíc korun českých), c) za jeden kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 8.600.000,-- Kč (osmmilionůšestsettisíc korun českých), Kupní cena je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. 5. Lhůta pro předložení akcií Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návrh smlouvy, vrátit Společnosti ve lhůtě 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. Akcionář nevykonává od účinnosti snížení základního kapitálu s těmito akciemi akcionářská práva a v případě, že akcie nevrátí Společnosti, představenstvo Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 ZoK. 31.3.2014 - 19.9.2014
Valná hromada konaná dne 16. srpna 2011 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 200.000.000,-- Kč (slovy dvěstěmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 20 (dvacet) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena udělením písemného souhlasu pře dstavenstva s převodem, což platí i pro zastavení akcií, a které nebudou kótované (dále též jen "Akcie"). 3. Veškeré Akcie bude možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Nové Akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a  stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do jednoho týdne po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Praze 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti Euro Benefit a.s. o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějící na jméno je možno upsat podíl o velikosti 1/8400 (zlomek, v jehož čitateli je jedna a ve jmenovateli osmtisí cčtyřista) na jednom kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena udělením písemného souhlasu představenstva s převodem, což platí i pro zasta vení akcií, a na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti Euro Benefit a.s. o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) znějící na jméno, je možno upsat podíl o velikosti 1/84 (zlomek, v jehož čitateli je jedna a ve jmeno vateli osmdesátčtyři) na jednom kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena udělením písemného souhlasu představenstva s převodem, což platí i pro zastavení akcií. Upisovat lze pouze celé akcie. 4. Upsání všech akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitému zájemci za těchto podmínek: a) Určitým zájemcem je společnost Wotan Credit, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 93 502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, číslo vložky 1449, (dále též jen "Wo tan Credit, a.s." nebo "určitý zájemce"). b) Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 ) Obchodního zákoníku. c) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí dva měsíce ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. d) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti v Praze 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. e) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Euro Benefit a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návr h smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději čtrnáct dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů. 5. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitým zájemcem) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) bude upsána emisn ím kursem 10.000.000,-- Kč (desetmilionl korun českých). 6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto: - 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 246294985/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., který z a tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. 7. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 18.8.2011 - 10.10.2011
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 21.7.2008 příjala toto usnesení: Základní kapitál společnosti se zvýšuje - o 83.000.000 Kč, slovy o částku osmdesát tři miliony korun českých, a to z částky 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) na konečných 84.000.000 Kč (slovy osmdesát čtyři miliony korun českých). Upisování nad schválenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti i záměr dalšího rozšíření její podnikatelské činnosti. Základní kapitál se zvyšuje s vyloučením přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií, tedy vylučuje se pro všechny akcionáře přednostní právo na upisování akcií. Důvodem vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií je úmysl nabídnout akcie předem určenému zájemci, kdy pohledávka společnosti na splacení jmenovité hodnoty akcií bude započtena proti pohledávce věřitele společnosti, kterým je společnos t Wotan Credit, a. s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 26093502, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, číslo vložky 1449. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 83 kusů kmenových akcií, znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč. Všechny akcie budou nabídnuty společnosti Wotan Credit, a. s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 26093502, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddílu B, číslo vložky 1449. Připouští se započtení části peněžité pohledávky věřitele společnosti Wotan Credit, a. s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 26093502 vůči společnosti v celkové výši 83.000.000 Kč. Pohledávka za emitentem je tvořena přijatými peněžitmi půjčkami a důvodem započtení pohledávky je podstatné snížení cizích zdrojů. Lhůta pro upsání akcií je nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady. K úpisu dojde uzavřením písemné dohody o upsání akcií. Splacení akcií bude provedeno uzavřením dohody o započtení. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku právní moci rozhodnutí, jímž se zamítá návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Stanoví se tato pravidla pro upsání akcií a zpočtení: Akcie budou upsány uzavřením písemné dohody o upsání akcií. Dohoda o započtení výše specifikované pohledávky vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu musí mít písemnou formu a musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem nejpozději do 3 0 dnů od rozhodnutí valné hormady, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí nastat účinnost smlouvy, musí tedy dojít ke střetu předmětných pohledávek a tím ke splacení celého e misního kursu. Návrh této smlouvy vyhotoví představenstvo a doručí předem určenému zájemci. Místem úpisu je sídlo společnosti. Návrh a akceptace smlouvy o započtení musí být obsaženy v jedné listině. 28.7.2008 - 9.10.2008
Úplné znění stanov schválila valná hromada dne 22.1.1998 19.3.1998 - 31.3.1999
Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění: 1. Částka o níž má být základní jmění zvýšeno: 9.000.000,-Kč (slovy: devět milionů korun českých). Není připouštěno upisování akcií nad tuto částku. 2. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 900 (slovy devět set) kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění: - místo pro vykonávání přednostního práva: 170 00 Praha 7, V Závětří 4 - lhůta pro vykonání přednostního práva: do tří kalendářních měsíců po zveřejnění informace o přednostním právu v Obchodním věstníku a to vždy ve čtvrtek od 8.00 hod do 10.00 hodin, - nebudou-li akcie upsány ve shora uvedené lhůtě, mají právo upsat akcie akcionáři, kteří je upsali s využitím přednostního práva, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva vždy ve čtvrtek od 8.00 hod do 10.00 hodin, -počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: l, - jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba s emisním kursem 10.000,-Kč. 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty na základě veřejné výzvky k upisování akcií: - místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: 170 00 Praha 7, V Závětří 4, emisní kurs: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lhůta pro upsání zbývajících akcií se stanoví na druhý čtvrtek od 8.00 hod do 10.00 hodin, po zveřejnění veřejné výzvy k upisování akcií v Obchodním věstníku. 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva s využitím přednostního práva budou nabídnuty na základě veřejné výzvy k upisování akcií: - místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: 170 00 Praha 7, V Závětří 4 - emisní kurs: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), lhůta pro upsání zbývajících akcií se stanoví na druhý čtvrtek od 8.00 hod do 10.00 hodin, po zveřejnění veřejné výzvy k upisování akcií v Obchodním věstníku. 5. Účet u banky, na který je upisovatl povinen splatit emisní kurs upisovaných akcií: - Universal Banka, a.s. - č. účtu 610 52 33/6400, - Platbu je třeba provést platebním příkazem z účtu upisovatele s tím, že k identifikaci platby upisovatel uvede ve variabilním symbolu své IČ nebo rodné číslo. 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upisovaných akcií nejpozději v den úpisu. 7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 8. Úpis akcií může upisovatel provést pouze osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě ověřené plné moci. 19.3.1998 - 31.3.1999
Jediný akcionář: D.K.K. a.s. IČO 63908131 se sídlem České Budějovice, Rudolfská 88/202 11.4.1997 - 7.9.2000

Aktuální kontaktní údaje Euro Benefit a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25120514
Obchodní firma: Euro Benefit a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 11.4.1997
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25120514
Firma: Euro Benefit a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) soukromí národní
Datum vzniku: 11.4.1997

Kontakty na Euro Benefit a.s. IČO: 25120514

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Letenské náměstí 157/4 , Praha 170 00 18.12.2013
Sídlo: Žižkova 757 , Roudnice nad Labem 413 01 24.9.2013 - 18.12.2013
Sídlo: Truhlářská 1108/3 , Praha 110 00 29.6.2011 - 24.9.2013
Sídlo: Ovocný trh 572/11 , Praha 110 00 30.3.2010 - 29.6.2011
Sídlo: Gočárova třída 806/32 , Hradec Králové 500 02 15.2.2010 - 30.3.2010
Sídlo: třída SNP 402/48 , Hradec Králové 500 03 20.2.2007 - 15.2.2010
Sídlo: V závětří 1036/4 , Praha 170 00 26.1.2005 - 20.2.2007
Sídlo: V závětří 1036/4 , Praha 170 00 11.4.1997 - 26.1.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Letenské náměstí 157/4, Praha 170 00

Obory činností Euro Benefit a.s. IČO: 25120514

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 20.11.2014
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 20.11.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.1.2010
realitní činnost 26.1.2005 - 14.1.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty 26.1.2005 - 14.1.2010
leasing movitých a nemovitých věcí 19.3.1998 - 14.1.2010
správa movitých a nemovitých věcí - vyjma činností uvedených v příloze l - 3 živnostenského zákona a činností živnostenským zákonem vyloučených 19.3.1998 - 14.1.2010
pronájem průmyslového zboží 19.3.1998 - 14.1.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb 19.3.1998 - 14.1.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 19.3.1998 - 14.1.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného 11.4.1997 - 14.1.2010
činnost organizačních a ekonomických poradců 11.4.1997 - 14.1.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Letenské náměstí 157/4 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1008014541
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 9.10.2008

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Správa movitých a nemovitých věcí - vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona a činností živnostenským zákonem vyloučených

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Leasing movitých a nemovitých věcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.2014
Zánik oprávnění: 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Euro Benefit a.s. IČO: 25120514

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 19.9.2014
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 31.3.2014 - 19.9.2014
Navenek jménem společnosti jedná včetně podepisování samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 28.2.2011 - 31.3.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají včetně podepisování vždy společně dva členové představenstva. 30.3.2010 - 28.2.2011
Jménem společnosti jedná včetně podepisování samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 24.7.2008 - 30.3.2010
Jménem společnosti jedná včetně podepisování samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo kterýkoliv jiný člen představenstva. 20.2.2007 - 24.7.2008
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy alespoň dva členové představenstva. 31.3.1999 - 31.3.1999
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva anebo společně místopředseda představenstva a člen předstvenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva anebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. 31.3.1999 - 20.2.2007
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva anebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo místopředsea představenstva. 19.3.1998 - 31.3.1999
Způsob jednání za společnost: Jménem společnostijedná předsedanebo místopředseda nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému , otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn představenstvem. 11.4.1997 - 19.3.1998
Jméno: RSDr. Jiří Tománek 31.3.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2014
Ve funkci: od 20.3.2014
Adresa: Přemyslova 400/4, Písek 397 01
Jméno: Hana Vajnarová 16.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.3.2014
Adresa: Karlovarská 536, Nové Strašecí 271 01
Jméno: Dr. Jaroslav Škvařil CSc. 11.4.1997 - 19.3.1998
Funkce: předseda představenstvem
Adresa: U druhé baterie 206/51, Praha 162 00
Jméno: ing. Josef Hubáček 11.4.1997 - 19.3.1998
Funkce: místopředseda představenstva:
Adresa: Na křivině 1361/2, Praha 140 00
Jméno: Jaroslav Horák 11.4.1997 - 19.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Foerstrova 914/18, Praha 100 00
Jméno: Doc.Dr. Oldřich Chronc CSc. 19.3.1998 - 7.9.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Bělehradská 1402/47, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Tomáš Nebeský 19.3.1998 - 11.10.2001
Funkce: předseda
Adresa: Za Rozhlednou 1915, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Eva Puršlová 7.9.2000 - 6.6.2002
Funkce: místopředseda
Adresa: Alej 17. listopadu 971, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Josef Homola 19.3.1998 - 12.11.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 1.7.2003
Adresa: Pod Haldou 454, Příbram 261 01
Jméno: JUDr. Tomáš Nebeský 11.10.2001 - 13.8.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: do 1.6.2004
Ve funkci: do 1.6.2004
Adresa: Krabčická 1245, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Eva Nebeská 6.6.2002 - 13.8.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 20.7.1999 do 1.6.2004
Ve funkci: od 20.7.1999 do 1.6.2004
Adresa: Krabčická 1245, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Dušan Tripes 12.11.2003 - 21.5.2005
Funkce: Člen
Ve funkci: od 1.7.2003 do 31.3.2005
Adresa: 233, Besednice 382 81
Jméno: JUDr. Tomáš Nebeský 13.8.2004 - 21.5.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2004 do 31.3.2005
Ve funkci: od 1.6.2004 do 31.3.2005
Adresa: Krabčická 1245, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Eva Nebeská 13.8.2004 - 21.5.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2004 do 31.3.2005
Ve funkci: od 1.6.2004 do 31.3.2005
Adresa: Krabčická 1245, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Pavel Anděl 21.5.2005 - 14.2.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2005 do 24.1.2006
Ve funkci: od 31.3.2005 do 24.1.2006
Adresa: Karla IV. 2174/6, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Jaromír Diblík 21.5.2005 - 4.11.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2005 do 3.7.2006
Adresa: 219, Týnec nad Sázavou 257 42
Jméno: Jaroslav Kopeček 4.11.2006 - 20.2.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2006 do 12.2.2007
Adresa: 44 , 671 26 Dyjákovice Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Kopper 21.5.2005 - 12.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2005 do 22.8.2007
Ve funkci: od 31.3.2005 do 22.8.2007
Adresa: Zvoncovitá 1974/1, Praha 155 00
Jméno: Zuzana Šimáčková 12.10.2007 - 20.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.8.2007 do 9.4.2009
Ve funkci: od 22.8.2007 do 9.4.2009
Adresa: Karlovo náměstí 71, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Aleš Suchý 20.2.2007 - 30.3.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.2.2007 do 23.3.2010
Ve funkci: od 13.2.2007 do 23.3.2010
Adresa: Bezručova 1434/67, Hradec Králové 500 02
Jméno: Václav Vimmer 20.2.2007 - 24.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.2.2007 do 3.6.2010
Adresa: Kmochova 3157/35, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Helena Veinlichová 30.3.2010 - 24.6.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.3.2010 do 3.6.2010
Ve funkci: od 23.3.2010 do 3.6.2010
Adresa: Jindřišská 907/10, Praha 110 00
Jméno: RSDr. Jiří Tománek 20.4.2009 - 28.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.4.2009 do 20.3.2014
Ve funkci: od 9.4.2009 do 20.3.2014
Adresa: Přemyslova 400/4, Písek 397 01
Jméno: Hana Vajnarová 24.6.2010 - 28.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2010 do 20.3.2014
Adresa: Křivoklátská 969, Nové Strašecí 271 01
Jméno: Ing. Jaromír Komárek 24.6.2010 - 31.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2010 do 20.3.2014
Ve funkci: od 3.6.2010 do 20.3.2014
Adresa: Sosnovecká 581/8, Praha 181 00
Jméno: RSDr. Jiří Tománek 28.6.2013 - 31.3.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.4.2009 do 20.3.2014
Ve funkci: od 9.4.2009 do 20.3.2014
Adresa: Přemyslova 400/4, Písek 397 01
Jméno: Hana Vajnarová 28.6.2013 - 31.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2010 do 20.3.2014
Adresa: Křivoklátská 969, Nové Strašecí 271 01
Jméno: Ing. Jaromír Komárek 31.3.2014 - 19.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Ve funkci: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Adresa: Sosnovecká 581/8, Praha 181 00
Jméno: Hana Vajnarová 31.3.2014 - 16.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.3.2014
Adresa: Křivoklátská 969, Nové Strašecí 271 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Věra Bednaříková 31.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2014
Adresa: K Farkám 172/19, Praha 181 00
Jméno: ing. Pavel Rubeš 11.4.1997 - 19.3.1998
Funkce: předseda
Adresa: Neklanova 2706, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Jan Krumphanzl 11.4.1997 - 19.3.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Na Hubálce 707/10, Praha 169 00
Jméno: Dr. Ladislav Odvárka 11.4.1997 - 19.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Prachatická 1203/13, České Budějovice 370 05
Jméno: Dr. Václav Pudil 19.3.1998 - 7.9.2000
Funkce: předseda
Adresa: Pšenčíkova 678/16, Praha 142 00
Jméno: Ivana Kindlová 19.3.1998 - 7.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Kopečná 453/11, Praha 190 00
Jméno: Ing. Václav Březák 19.3.1998 - 12.11.2003
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 28.11.2002
Adresa: Želivecká 2798/30, Praha 106 00
Jméno: Věra Kvapilová 7.9.2000 - 12.11.2003
Funkce: člen
Adresa: Husova 1084, Moravské Budějovice 676 02
Jméno: Doc. Dr. Oldřich Chronc CSc. 7.9.2000 - 13.8.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: do 1.6.2004
Ve funkci: do 1.6.2004
Adresa: Bělehradská 1402/47, Praha 120 00
Jméno: Věra Bednaříková 12.11.2003 - 13.8.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.7.1999 do 1.6.2004
Adresa: Na Výsluní 1592, Moravské Budějovice 676 02
Jméno: Ing. Václav Březák 12.11.2003 - 24.7.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 25.5.2008
Ve funkci: od 25.2.2003 do 25.5.2008
Adresa: Želivecká 2798/30, Praha 106 00
Jméno: JUDr. Tomáš Lejček 24.7.2008 - 2.12.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2008
Ve funkci: od 20.6.2008
Adresa: Lamačova 827/15, Praha 152 00
Jméno: Doc. Dr. Oldřich Chronc CSc. 13.8.2004 - 14.1.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2004 do 1.9.2009
Ve funkci: od 1.6.2004 do 1.9.2009
Adresa: Bělehradská 1402/47, Praha 120 00
Jméno: Věra Bednaříková 13.8.2004 - 14.1.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.6.2004 do 1.9.2009
Adresa: Na Výsluní 1592, Moravské Budějovice 676 02
Jméno: JUDr. Tomáš Lejček 2.12.2008 - 2.2.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2008 do 31.12.2010
Ve funkci: od 20.6.2008 do 31.12.2010
Adresa: Vinohradská 1254/61, Praha 120 00
Jméno: Doc. Dr. Oldřich Chronc CSc. 14.1.2010 - 2.2.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.12.2009 do 9.10.2010
Ve funkci: od 9.12.2009 do 9.10.2010
Adresa: Kopečná 453/11, Praha 190 00
Jméno: Věra Bednaříková 14.1.2010 - 28.6.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.12.2009 do 20.3.2014
Adresa: Dolákova 553/16, Praha 181 00
Jméno: Ing. Dušan Tripes 2.2.2011 - 28.6.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011 do 20.3.2014
Ve funkci: od 3.1.2011 do 20.3.2014
Adresa: 233, Besednice 382 81
Jméno: Ing. Jaroslav Grafek 2.2.2011 - 31.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011 do 20.3.2014
Ve funkci: od 3.1.2011 do 20.3.2014
Adresa: Rýmařovská 475, Praha 199 00
Jméno: Ing. Dušan Tripes 28.6.2013 - 31.3.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011 do 20.3.2014
Ve funkci: od 3.1.2011 do 20.3.2014
Adresa: 233, Besednice 382 81
Jméno: Věra Bednaříková 28.6.2013 - 31.3.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.12.2009 do 20.3.2014
Adresa: K Farkám 172/19, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jaroslav Grafek 31.3.2014 - 19.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Ve funkci: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Adresa: Rýmařovská 475, Praha 199 00
Jméno: Ing. Dušan Tripes 31.3.2014 - 19.9.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Ve funkci: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Adresa: 233, Besednice 382 81

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Hana Vajnarová
Člen statutárního orgánu: RSDr. Jiří Tománek

Vlastníci firmy Euro Benefit a.s. IČO: 25120514

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 000 000 Kč 100% 19.9.2014
zakladni 284 000 000 Kč 100% 23.11.2011 - 19.9.2014
zakladni 284 000 000 Kč - 10.10.2011 - 23.11.2011
zakladni 84 000 000 Kč 100% 9.10.2008 - 10.10.2011
zakladni 1 000 000 Kč - 11.4.1997 - 9.10.2008

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 19.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 20 10.10.2011 - 19.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 83 9.10.2008 - 19.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 4.11.2006 - 19.9.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 11.4.1997 - 4.11.2006

Sbírka Listin Euro Benefit a.s. IČO: 25120514

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4654/SL 77 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 26.8.2015 27.8.2015 21
B 4654/SL 75 notářský zápis NZ 6925/2014 Městský soud v Praze 13.11.2014 14.11.2014 27.11.2014 4
B 4654/SL 73 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 25.6.2013 11.11.2014 21.11.2014 36
B 4654/SL 72 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 5729/2014 Městský soud v Praze 11.9.2014 12.9.2014 26.9.2014 12
B 4654/SL 71 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 20.3.2014 24.3.2014 1.4.2014 1
B 4654/SL 70 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1792/2014 Městský soud v Praze 20.3.2014 24.3.2014 1.4.2014 17
B 4654/SL 67 notářský zápis NZ 4036/2013 Městský soud v Praze 12.9.2013 16.9.2013 1.10.2013 4
B 4654/SL 65 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 2.1.2013 12
B 4654/SL 64 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.8.2011 11.10.2011 22
B 4654/SL 63 notářský zápis NZ 1715/2011 Městský soud v Praze 16.8.2011 18.6.2011 6
B 4654/SL 62 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.2.2011 4.3.2011 22
B 4654/SL 61 notářský zápis NZ 263/2011 Městský soud v Praze 21.2.2011 4.3.2011 5
B 4654/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.3.2010 3.2.2011 7.2.2011 22
B 4654/SL 59 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 3.6.2010 7.7.2010 6
B 4654/SL 58 ostatní zápis o jednání mimořádné VH. Městský soud v Praze 3.6.2010 7.7.2010 2
B 4654/SL 57 ostatní záp.ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 3.6.2010 7.7.2010 1
B 4654/SL 56 notářský zápis, podpisové vzory Městský soud v Praze 23.3.2010 26.3.2010 1.4.2010 5
B 4654/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.3.2010 1.4.2010 22
B 4654/SL 53 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 12.1.2010 15.1.2010 4
B 4654/SL 52 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 6.8.2009 6.8.2009 24
B 4654/SL 51 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Městský soud v Praze 9.4.2009 16.4.2009 23.4.2009 5
B 4654/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.10.2008 17.10.2008 0
B 4654/SL 49 účetní závěrka 2007 Městský soud v Praze 19.8.2008 19.8.2008 24
B 4654/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.8.2008 5.8.2008 26
B 4654/SL 47 notářský zápis Městský soud v Praze 21.7.2008 24.7.2008 24.7.2008 10
B 4654/SL 46 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 19.6.2008 23.7.2008 23.7.2008 9
B 4654/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 351/97,NZ 349/97 Městský soud v Praze 28.11.1997 17.4.2007 42
B 4654/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 16/98 Městský soud v Praze 22.1.1998 17.4.2007 23
B 4654/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 306/98 Městský soud v Praze 1.10.1998 17.4.2007 23
B 4654/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 31/97 Městský soud v Praze 30.1.1997 17.4.2007 28
B 4654/SL 40 notářský zápis -NZ112/06 Městský soud v Praze 3.7.2006 21.11.2006 12
B 4654/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.6.2006 21.11.2006 3
B 4654/SL 38 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 3.7.2006 21.11.2006 1
B 4654/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 2.8.2006 2.8.2006 21
B 4654/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.10.2004 7.6.2006 12.6.2006 23
B 4654/SL 34 ostatní -rozhod.představenstva Městský soud v Praze 24.1.2006 17.3.2006 1
B 4654/SL 33 ostatní -rezignace/ing.Anděl/ Městský soud v Praze 24.1.2006 17.3.2006 1
B 4654/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 26.10.2005 27.10.2005 22
B 4654/SL 31 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 22.6.2005 25.10.2005 27.10.2005 3
B 4654/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.4.2005 27.6.2005 6
B 4654/SL 29 ostatní -zápis z mimoř.jed.představenstva Městský soud v Praze 31.3.2005 12.4.2005 27.6.2005 1
B 4654/SL 28 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 31.3.2005 12.4.2005 27.6.2005 4
B 4654/SL 27 notářský zápis -NZ232/04 Městský soud v Praze 18.10.2004 2.3.2005 8
B 4654/SL 26 ostatní -prohlášení jed.akcionáře Městský soud v Praze 18.10.2004 2.3.2005 1
B 4654/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 19.7.2004 29.9.2004 23
B 4654/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.6.2004 16.7.2004 8
B 4654/SL 24 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 1.6.2004 16.7.2004 5
B 4654/SL 23 ostatní zápis z mimoř zased.představ. Městský soud v Praze 1.6.2004 16.7.2004 1
B 4654/SL 20 ostatní -zápis z jedn.mimořádné VH Městský soud v Praze 25.2.2003 14.1.2004 3
B 4654/SL 17 ostatní -zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 1.7.2003 19.8.2003 25.8.2003 3
B 4654/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2002, zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2002 19.8.2003 25.8.2003 24
B 4654/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.4.2002 19.8.2002 2
B 4654/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.2001 6.11.2001 12.11.2001 24
B 4654/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 6.11.2001 12.11.2001 13
B 4654/SL 11 ostatní -zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 19.6.2001 6.11.2001 12.11.2001 3
B 4654/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 125/2001 Městský soud v Praze 19.6.2001 6.11.2001 12.11.2001 35
B 4654/SL 9 účetní závěrka, zpráva auditora 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 21.9.2001 11
B 4654/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 26.9.2000 11
B 4654/SL 8 ostatní - zápis z VH + DR Městský soud v Praze 20.7.1999 12.9.2000 7
B 4654/SL 45 ostatní zápis ze zasedání představen. Městský soud v Praze 10.10.2007 1
B 4654/SL 44 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 10.10.2007 3
B 4654/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.10.2007 2
B 4654/SL 42 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 3.9.2007 22
B 4654/SL 41 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Městský soud v Praze 12.2.2007 34

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Euro Benefit a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Euro Benefit a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.