Economia, a.s. Praha IČO: 28191226

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Economia, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28191226.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Economia, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 26 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Vydavatelské a nakladatelské činnosti a další.

Základní údaje o Economia, a.s. IČO: 28191226

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 19.11.2007
Spisová značka: B 12746
IČO: 28191226
Obchodní firma: Economia, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 19.11.2007
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 19.11.2007
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Na společnost Economia, a.s., se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 28191226, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku vnitrostátní fúze slou čením jmění zanikajících společností (i) Centrum Holdings s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 25273663, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74303 a (ii) Respekt Publishing a.s., se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 61457345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12440. 30.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 9.6.2014 - 1.1.2017
Počet členů statutárního orgánu: 5 21.3.2014
Do společnosti Respekt Media a.s. se jako do nástupnické společnosti sloučila přeshraniční fúzí sloučením společnost Economia, a.s., akciová společnost se sídlem Praha 7, Dobrovského 25, PSČ 170 55, identifikační číslo 004 99 153, zapsaná v obchodním rej stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 69, jako česká zanikající korporace, společnost Economia Online, a.s., akciová společnost se sídlem Praha 7, Ovenecká 380/9, PSČ 170 00, identifikační číslo 262 07 389, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6806, jako česká zanikající korporace, společnost Portál Volný.cz, a.s., akciová společnost se sídlem Praha 7, Holešovice, Dobrovského 1278/25, PSČ 170 00, identifikační číslo 246 55 015, zapsaná v obchodní m rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, Vložka 16098, jako česká zanikající korporace, společnost ECOMEDIA, s.r.o., společnost s ručením omezeným se sídlem Praha 7, Dobrovského 25, PSČ 170 55, identifikační číslo 624 16 910, zapsaná v obchod ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32247, jako česká zanikající korporace a společnost Handelsblatt Investments B.V., společnost s ručením omezeným založená dle práva Nizozemska, se sídlem na adrese Amsterdam, Jachthavenweg 109 H, 1081 KM, Nizozemské království, zapsaná v Obchodním rejstříku pro Amsterdam pod číslem 33157791, jako zahraniční zanikající korporace. 31.8.2011
Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti přijal dne 19. října 2010 následující rozhodnutí: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o celkovou částku 300 000 000,- Kč z dosavadní výše základního kapitálu 300 000 000,- Kč na novou výslednou vý ši 600 000 000,- Kč základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněžitým vkladem bez použití přednostního práva stávajícího akcionáře společnosti, který se přednostního práva vzdal. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti. Počet akcií: 3000 ks. Jmenovitá hodnota: 100 000,- Kč. Druh: kmenové. Forma: na jméno. Podoba: listinná. Všechny Akcie upis ované v rámci zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost BXR MEDIA Limited, reg. číslo 229503, se sídlem na adrese Anemomylos Office Building, 4th Floor, 8 Michalaki Karaoli Street, 1095 Nikósie, Ky perská republika (dále též "Předem určený zájemce"). Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Respekt Media a.s., která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 2 05 odst. 3 obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny Akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Respekt Media a.s. ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Res pekt Media a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy tři) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku pří slušného soudu. Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs upisovaných Akcií činí 366.000,- Kč (třistašedesátšesttisíc korun českých) za jednu Akcii. Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou Akcií bude tvořit amisní ažio. S nově vydanými Akciemi b udou spojená stejná práva jako s akciemi dosavadními. Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti Respekt Media a.s., IČ 281 91 226, se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00 v pracovní dny v  době od 09.00 do 18.00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Předem určeného zájemce, se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci ze st rany Společnosti; pro vyloučení pochybnostíse výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Předem určeného zájemce. Předem určenému zájemci bude oznám en počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám jeho zmocněnce). Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce na splace ní emisního kursu. Jedná se o nesplacení emisního kursu. Jedná se o nesplacené pohledávky společnosti BXR MEDIA Limited za Společností, či jejich časti, vše z titulu úvěrových smluv B1 a B2 uzavřených dne 26.1.2009, dvacátéhošestého ledna roku dvoutisícíh odeváteho. Pohledávky společnosti Respekt Media a.s. vůči Společnosti, jejich existence, správnost výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení (dále Smlouva o započtení) se bude řídit těmito pravidly: Návrh Smlouvy o započtení bude doručen Předem určenému zájemci - společnosti BXR MEDIA Limited současně se Smlouvou o upsání akcií; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o započtení k rukám zmocněnce Před em určeného zájemce a uzavření Smlouvy o započtení zmocněncem Předem určeného zájemce. Smlouva o započtení musí být uzavřená před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno podat návr h na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 dnů (slovy třicet) dnů od vydání tohoto rozhodnutí. 29.10.2010 - 18.11.2010
Zdeněk Bakala přijal dne 17.2.2009 v působnosti valné hromady společnosti Respekt Media a.s. (dále též Společnost) ve smyslu ustanovení § 190 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uvedené rozhodnutí jediného akcionáře o: - vzdání se přednostního práva na upisování akcií dle § 203 odst. 2 písm. c) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, - zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií ve smyslu § 203 a násl. obchodního zákoníku, - možností započtení peněžité pohledávky vůči společnosti Společnosti proti pohledávce na spolcení emisního kursu Zdeněk Bakala se jako jediný akcionář společnosti Respekt Media a.s. vzdává přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti Respekt Media a.s. o částku 298 000 000,-Kč (slovy dvě stě devadesát osm milionů k orun českých). Základní kapitál společnosti Respekt Media a.s. se zvyšuje o celkovou částku 298 000 000,-Kč (slovy dvě stě devadesát osm milonů korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 2 000 000,-Kč (slovy dva miliony korun českých) na novou výslednou výši 30 0 000 000,-Kč (slovy tři sta milionů korun českých) základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněžitým vkladem bez využití přednostn ího práva stávajícího akcionáře Společnosti, který se přednostního práva vzdal. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti (dále jen "Akcie"): počet Akcií..................................2 980 ks (slovy dva tisíce devět set osmdesát kusů) jmenovitá hodnota každé akcie: 100 000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých) druh:...........................................kmenové forma:.........................................na majitele podoba:.....................................listinná Všechny Akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zdeněk Bakala, r.č.: 610207/1580, bytem Modrava 14, PSČ: 341 92 (dále též Předem určený zájemce.) Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Respekt Media a.s., která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny Akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Respekt Media a.s. ve smylsu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že upiso vání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Respekt Media a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno d oručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs upisovaných Akcií činí 227 017,-Kč (slovy dvě stě dvacet sedm tisíc sedmnáct korun českých) za jednu Akcii. Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou Akcií bude tvořit emisní ážio. S nově vydanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti Respekt Media a.s., IČ: 281 91 226, se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ: 110 00 v pracovní dny v době od 09.00 do 18.00 hod. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Předem určeného zájemce, se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu Smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci ze strany Společnosti, pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o úpisu akcií zmocněncem Předem určeného zájemce. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám jeho zmocněnce). Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávky Zdeňka Bakaly v celkové výši 676 511 318,-Kč (slovy šest set sedmdesátšest milionů pě tset jedenáct tisíc třista osmnáct korun českých) j datz 16.2.2009, na které se započte nárok Společnosti na splacení emisního kursu upsaných Akcií v celkové výši 676 510 660,-Kč (slovy šest set sedmdesátšest milionů pětset deset tisíc šestset šedesát kor un českých). Pohledávky Zdeňka Bakaly vůči Společnosti, jejichž existence, správnost výše a nepromlčitelnost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení (dále Smlouva o započtení) se bude řídit těmito pravidly: Návrh smlouvy o započtení bude doručen Předem určenému zájemci Zdeňku Bakalovi současně se Smlouvou o upsání akcií, pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o započtení k rukám zmocněnce Předem určeného zájemce a uzavření Sm louvy o započtení zmocněncem Předem určeného zájemce. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný člen představenstva (představenstvo) Společnosti je povinen podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 (slovy třicet) dnů od vydání tohto rozhodnutí. 26.2.2009 - 16.3.2009

Aktuální kontaktní údaje Economia, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 28191226
Obchodní firma: Economia, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 21.1.2008
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 28191226
Firma: Economia, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 19.11.2007

Kontakty na Economia, a.s. IČO: 28191226

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pernerova 673/47 , Praha 186 00 26.8.2013
Sídlo: Dobrovského 1278/25 , Praha 170 00 31.8.2011 - 26.8.2013
Sídlo: Vladislavova 1390/17 , Praha 110 00 10.2.2009 - 31.8.2011
Sídlo: Křemencova 178/10 , Praha 110 00 18.2.2008 - 10.2.2009
Sídlo: V celnici 1031/4 , Praha 110 00 19.11.2007 - 18.2.2008

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pernerova 673/47, Praha 186 00

Obory činností Economia, a.s. IČO: 28191226

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.7.2014
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 21.12.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.10.2011
vydavatelské a nakladatelské činnosti 18.2.2008 - 20.10.2011
výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů 18.2.2008 - 20.10.2011
zprostředkování obchodu a služeb 18.2.2008 - 20.10.2011
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 18.2.2008 - 20.10.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 18.2.2008 - 20.10.2011
zpracování dat, služby databank, správa sítí 18.2.2008 - 20.10.2011
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 18.2.2008 - 20.10.2011
poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti 18.2.2008 - 20.10.2011
reklamní činnost a marketing 18.2.2008 - 20.10.2011
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 18.2.2008 - 20.10.2011
agenturní činnost v oblasti kultury a umění 18.2.2008 - 20.10.2011
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 18.2.2008 - 20.10.2011
návrhářská, designérská a aranžérská činnost 18.2.2008 - 20.10.2011
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 18.2.2008 - 20.10.2011
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 18.2.2008 - 20.10.2011
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 19.11.2007 - 20.10.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Provozovna č. 1
Provozovna: Pernerova 673/47 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1009722425
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 26.8.2013

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.6.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Pernerova 673/47 , Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny: 1009722425
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.2014

Živnost č. 3 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Návrhářská, designérská a aranžérská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Agenturní činnost v oblasti kultury a umění

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.2.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.10.2011
Zánik oprávnění: 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rozmnožování nahraných nosičů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Reklamní činnosti
Specializované návrhářské činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

Vedení firmy Economia, a.s. IČO: 28191226

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva. 13.3.2017
Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva. Ve smyslu ustanovení § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti předseda představenstva. 18.5.2016 - 13.3.2017
Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva. Ve smyslu ustanovení § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti místopředseda představenstva Roman Latuske; pro případ nemožnosti pověřeného člena představenstva takto právně j ednat je jeho náhradníkem předseda představenstva - Kamil Čermák. 30.12.2015 - 18.5.2016
Za společnost jednají navenek alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních s hodnotou plnění nad 1.000.000,- Kč ročně musí být jedním z jednajících předseda nebo místopředseda představenstva. 16.7.2014 - 30.12.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti alespoň dva členové představenstva společně. 20.10.2011 - 16.7.2014
Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo vždy dva členové představenstva společně. 26.4.2011 - 20.10.2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná člen představenstva samostatně. 19.11.2007 - 26.4.2011
Jméno: Michal Brejcha 17.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.10.2017
Adresa: Choceňská 773 , 199 00 Praha Česká republika
Jméno: Zuzana Řezníčková 27.9.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.4.2018
Ve funkci: od 11.9.2018
Adresa: Revoluční 1403/28, Praha 110 00
Jméno: Pavel Burša 27.9.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2018
Ve funkci: od 11.9.2018
Adresa: Skalková 5213, Chomutov 430 04
Jméno: Ing. Monika Zahálková 29.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.1.2019
Adresa: U Matěje 24/5, Praha 160 00
Jméno: Jan Matějů 16.9.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.9.2019
Adresa: Korunní 810/104, Praha 101 00
Jméno: Petra Rychnovská 19.11.2007 - 18.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2007 do 18.12.2007
Ve funkci: od 19.11.2007
Adresa: Havlíčkova 445, Pardubice 530 02
Jméno: Zdeněk Bakala 18.2.2008 - 24.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.12.2007
Adresa: 14, Modrava 341 92
Jméno: Mgr. Michael Jasanský 26.4.2011 - 31.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.4.2011 do 31.8.2011
Adresa: 8. listopadu 572/1, Praha 169 00
Jméno: Pavel Burša 26.4.2011 - 31.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.4.2011 do 31.8.2011
Adresa: Skalková 5213, Chomutov 430 04
Jméno: Zdeněk Bakala 24.5.2011 - 31.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.12.2007 do 31.8.2011
Ve funkci: od 6.5.2011 do 31.8.2011
Adresa: 14, Modrava 341 92
Jméno: Michael Grabner 31.8.2011 - 20.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2011
Adresa: Rakouská republika
1180 Vídeň, Schindlergasse 18
Jméno: Zdeněk Bakala 31.8.2011 - 7.11.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2011
Adresa: 14, Modrava 341 92
Jméno: Andrew Knight 20.10.2011 - 7.11.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
CV36 4PJ Warwickshire, Shipston-on-Stour, Compton Scorpion Manor
Jméno: Bessel Kok 31.8.2011 - 21.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2011
Adresa: Hřebenová 232/6, Praha 165 00
Jméno: Michael Grabner 20.10.2011 - 21.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2011 do 29.11.2011
Adresa: Rakouská republika
1180 Vídeň, Schindlergasse 18
Jméno: Casimir Knight 20.10.2011 - 21.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2011 do 29.11.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
NW3 2SB Londýn, South Hill Park 2b
Jméno: Zdeněk Bakala 7.11.2011 - 21.12.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.2011 do 29.11.2011
Ve funkci: od 3.10.2011 do 29.11.2011
Adresa: 14, Modrava 341 92
Jméno: Andrew Knight 7.11.2011 - 21.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.2011 do 29.11.2011
Ve funkci: od 3.10.2011 do 29.11.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
CV36 4PJ Warwickshire, Shipston-on-Stour, Compton Scorpion Manor
Jméno: Michal Jasanský 21.12.2011 - 21.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2011
Adresa: 8. listopadu 572/1, Praha 169 00
Jméno: Bessel Kok 21.12.2011 - 11.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.2011
Ve funkci: od 13.12.2011 do 5.12.2012
Adresa: Hřebenová 232/6, Praha 165 00
Jméno: Michael Jasanský 21.12.2011 - 11.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2011 do 4.12.2012
Adresa: 8. listopadu 572/1, Praha 169 00
Jméno: Martin Frývaldský-Betinský 21.12.2011 - 11.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2011 do 4.12.2012
Adresa: Lamačova 633/4, Praha 152 00
Jméno: Tomáš Klvaňa 21.12.2011 - 11.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2011 do 4.12.2012
Adresa: Mokropeská 1802, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Petr Babický 31.8.2011 - 2.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2011 do 1.6.2013
Adresa: Bochovská 623/2, Praha 158 00
Jméno: Andre Warnecke 2.7.2013 - 20.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2013 do 2.9.2013
Adresa: Waitzstr. 2 , 226 07 Hamburg Spolková republika Německo
Jméno: Zdeněk Bakala 11.1.2013 - 21.3.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.12.2012 do 6.2.2014
Ve funkci: od 5.12.2012 do 6.2.2014
Adresa: 14, Modrava 341 92
Jméno: Michaela Bakala 11.1.2013 - 21.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.12.2012
Adresa: Pevnostní 930/12, Praha 160 00
Jméno: Bessel Kok 11.1.2013 - 21.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.8.2011 do 6.2.2014
Ve funkci: od 5.12.2012 do 6.2.2014
Adresa: Hřebenová 232/6, Praha 165 00
Jméno: Kamil Čermák 9.4.2013 - 21.3.2014
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 5.2.2013
Ve funkci: od 5.2.2013 do 7.2.2014
Adresa: Ovenecká 954/27, Praha 170 00
Jméno: Gert Jan Oelderik 21.12.2011 - 9.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2011 do 29.11.2014
Adresa: Nizozemské království
3583 GA Utrecht, Koningslaan 3
Jméno: Pavel Smejkal 21.3.2014 - 9.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2014 do 31.12.2014
Adresa: Sokolí 78, Jesenice 252 42
Jméno: Kamil Čermák 21.3.2014 - 11.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.2.2013
Ve funkci: od 7.2.2014
Adresa: Ovenecká 954/27, Praha 170 00
Jméno: Roman Latuske 10.10.2014 - 4.9.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2014
Ve funkci: od 8.9.2014
Adresa: Astlova 3205/1, Praha 150 00
Jméno: Kamil Čermák 11.6.2015 - 18.5.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.2.2013 do 22.4.2016
Ve funkci: od 7.2.2014 do 22.4.2016
Adresa: Rohanské nábřeží 657/7, Praha 186 00
Jméno: Roman Latuske 4.9.2015 - 18.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2014
Ve funkci: od 8.9.2014 do 27.4.2016
Adresa: V Kopci 320, Petrov 252 06
Jméno: Martin Řezáč 9.2.2015 - 1.6.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2015 do 31.5.2016
Adresa: Umělecká 1005/5, Praha 170 00
Jméno: Roman Latuske 18.5.2016 - 11.7.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2014 do 19.6.2017
Ve funkci: od 27.4.2016 do 19.6.2017
Adresa: V Kopci 320, Petrov 252 06
Jméno: Mojmír Boucník 9.2.2015 - 17.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2015 do 10.10.2017
Adresa: 189, Chrustenice 267 12
Jméno: David Andrew Paul 18.5.2016 - 30.4.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.4.2016 do 14.4.2018
Ve funkci: od 27.4.2016 do 14.4.2018
Adresa: U Gabrielky 535, Praha 164 00
Jméno: Roman Latuske 11.7.2017 - 27.9.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2017 do 10.9.2018
Ve funkci: od 22.6.2017 do 10.9.2018
Adresa: V Kopci 320, Petrov 252 06
Jméno: Zuzana Řezníčková 30.4.2018 - 27.9.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.4.2018
Ve funkci: od 16.4.2018 do 11.9.2018
Adresa: Revoluční 1403/28, Praha 110 00
Jméno: Michaela Bakala 21.3.2014 - 29.1.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.12.2012 do 28.1.2019
Ve funkci: od 7.2.2014 do 28.1.2019
Adresa: Pevnostní 930/12, Praha 160 00
Jméno: Vladimír Piskáček 1.6.2016 - 29.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2016 do 28.1.2019
Adresa: Radotínská 127/22, Praha 159 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Luboš Řežábek 13.3.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017
Ve funkci: od 1.3.2017
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Zdeněk Fried 24.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2017
Adresa: 248, Radim 281 03
Jméno: prof. RNDr. Jan Hanousek CSc. 30.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2018
Adresa: Armády 199/28, Praha 155 00
Jméno: Michaela Sýkorová 19.11.2007 - 18.2.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2007 do 15.1.2008
Ve funkci: od 19.11.2007 do 15.1.2008
Adresa: Na Rybníčku 1320, Humpolec 396 01
Jméno: David Sak 19.11.2007 - 18.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2007 do 18.12.2007
Ve funkci: od 19.11.2007
Adresa: Resslova 1760/2, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Veronika Beránková 19.11.2007 - 18.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.11.2007 do 18.12.2007
Ve funkci: od 19.11.2007
Adresa: Jeseniova 278, Kladno 272 03
Jméno: Anna Soumarová 18.2.2008 - 14.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2007
Adresa: Široká 118/20, Praha 110 00
Jméno: Anna Soumarová 14.7.2010 - 3.6.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2007
Ve funkci: od 26.8.2008
Adresa: Široká 118/20, Praha 110 00
Jméno: Martin Klimpl 18.2.2008 - 31.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.1.2008 do 31.8.2011
Adresa: Mečíková 2851/10, Praha 106 00
Jméno: Luboš Řežábek 18.2.2008 - 31.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2007 do 31.8.2011
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Anna Gregorini Soumarová 3.6.2011 - 31.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.12.2007 do 31.8.2011
Ve funkci: od 26.8.2008 do 31.8.2011
Adresa: Široká 118/20, Praha 110 00
Jméno: Luboš Řežábek 31.8.2011 - 7.11.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2011
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Mgr. Radek Pokorný 31.8.2011 - 21.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2011 do 29.11.2011
Adresa: Sídliště Osvobození 634/18, Vyškov 682 01
Jméno: Luboš Řežábek 7.11.2011 - 21.12.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.8.2011 do 29.11.2011
Ve funkci: od 18.10.2011 do 29.11.2011
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Andrew Knight 21.12.2011 - 20.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
CV36 4PJ Warwickshire, Shipston-on-Stour, Compton Scorpion Manor
Jméno: Zdeněk Bakala 21.12.2011 - 20.7.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2011
Adresa: 14, Modrava 341 92
Jméno: Zdeněk Bakala 20.7.2012 - 11.1.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2011 do 4.12.2012
Ve funkci: od 21.5.2012 do 4.12.2012
Adresa: 14, Modrava 341 92
Jméno: Zdeněk Fried 7.11.2011 - 9.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2011
Adresa: 5. května 1245/49, Praha 140 00
Jméno: Michael Grabner 21.12.2011 - 21.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2011 do 6.2.2014
Adresa: Rakouská republika
1180 Vídeň, Schindlergasse 18
Jméno: Casimir Knight 21.12.2011 - 21.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2011 do 6.2.2014
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
NW3 2SB Londýn, South Hill Park 2b
Jméno: PhDr. Alena Kazdová 12.3.2012 - 21.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2012 do 6.2.2014
Adresa: Píseckého 333/15, Praha 150 00
Jméno: Andrew Knight 20.7.2012 - 21.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2011 do 6.2.2014
Ve funkci: od 21.5.2012 do 6.2.2014
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
CV36 4PJ Warwickshire, Shipston-on-Stour, Compton Scorpion Manor
Jméno: Joseph Michele De Callier 11.1.2013 - 21.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.12.2012 do 6.2.2014
Adresa: Sněmovní 174/7, Praha 118 00
Jméno: Zdeněk Fried 9.4.2013 - 3.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.10.2011 do 4.10.2014
Adresa: 248, Radim 281 03
Jméno: Luboš Řežábek 21.3.2014 - 1.1.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2014 do 1.1.2017
Ve funkci: od 6.3.2014 do 1.1.2017
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Aleš Konrád 1.1.2017 - 13.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017
Adresa: Nad Bořislavkou 1894/6, Praha 160 00
Jméno: Luboš Řežábek 1.1.2017 - 13.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017
Adresa: Nepilova 903/1, Praha 190 00
Jméno: Zdeněk Fried 3.12.2014 - 24.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2014 do 26.11.2017
Adresa: 248, Radim 281 03
Jméno: Aleš Konrád 13.3.2017 - 30.4.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017 do 14.4.2018
Ve funkci: od 1.3.2017 do 14.4.2018
Adresa: Nad Bořislavkou 1894/6, Praha 160 00
Jméno: Zdeněk Bakala 21.3.2014 - 29.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.2.2014 do 28.1.2019
Adresa: 14, Modrava 341 92

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Karel Žalud 9.8.2011 - 29.6.2012
Adresa: 386, Podlesí 261 01
Jméno: Adéla Pittsová 9.8.2011 - 29.6.2012
Adresa: 257, Krhanice 257 42
Jméno: Jan Plamínek 29.6.2012 - 9.7.2012
Adresa: Jungmannova 736/14, Praha 110 00
Jméno: Eva Čermáková 29.6.2012 - 6.9.2012
Adresa: Nad Šálkovnou 1527/7, Praha 147 00
Jméno: Tomáš Holan 11.1.2013 - 31.10.2013
Adresa: Volutová 2522/16, Praha 158 00
Jméno: Petr Lövenhöfer 11.1.2013 - 31.10.2013
Adresa: Centrální 407, Zvole 252 45
Jméno: Věra Lhotská 29.6.2012 - 14.1.2014
Adresa: Vysokovská 1192/50, Praha 193 00
Jméno: Karel Žalud 29.6.2012 - 9.6.2014
Adresa: 386, Podlesí 261 01
Jméno: Adéla Pittsová 14.1.2014 - 8.7.2014
Adresa: 257, Krhanice 257 42
Jméno: Vladimír Piskáček 4.11.2013 - 13.3.2015
Adresa: Radotínská 127/22, Praha 159 00
Jméno: Zuzana Tylčerová 4.11.2013 - 13.3.2015
Adresa: V kapslovně 2761/8, Praha 130 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Brejcha
Člen statutárního orgánu: Ing. Zuzana Řezníčková
Člen statutárního orgánu: Ing. Monika Zahálková
Člen statutárního orgánu: Jan Matějů
Člen statutárního orgánu: Lenka Černá

Vlastníci firmy Economia, a.s. IČO: 28191226

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 6 001 380 Kč 100% 31.8.2011
zakladni 600 000 000 Kč 100% 18.11.2010 - 31.8.2011
zakladni 300 000 000 Kč 100% 16.3.2009 - 18.11.2010
zakladni 2 000 000 Kč 100% 19.11.2007 - 16.3.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 6 001 380 Kč 1 19.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 6 000 16.7.2014 - 19.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 382 Kč 1 16.7.2014 - 19.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 6 000 31.8.2011 - 16.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 382 Kč 1 31.8.2011 - 16.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 6 000 18.11.2010 - 31.8.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 000 29.10.2010 - 18.11.2010
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 3 000 16.3.2009 - 29.10.2010
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 19.11.2007 - 16.3.2009

Sbírka Listin Economia, a.s. IČO: 28191226

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 12746/SL 62 ostatní výtah ze zápisu Městský soud v Praze 10.12.2015 22.12.2015 18.1.2016 1
B 12746/SL 61 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 5.11.2015 4.1.2016 5.1.2016 2
B 12746/SL 60 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 10.12.2015 4.1.2016 5.1.2016 1
B 12746/SL 59 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 9.11.2015 11.11.2015 35
B 12746/SL 58 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2015 3.7.2015 7.7.2015 2
B 12746/SL 57 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 3.7.2015 7.7.2015 53
B 12746/SL 56 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 28.1.2015 3.2.2015 12.2.2015 6
B 12746/SL 55 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 15.1.2015 3.2.2015 12.2.2015 4
B 12746/SL 54 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 16.12.2014 3.2.2015 12.2.2015 2
B 12746/SL 53 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 15.10.2014 10.11.2014 37
B 12746/SL 52 ostatní rozh.společníka Městský soud v Praze 5.9.2014 15.10.2014 10.11.2014 1
B 12746/SL 51 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.8.2014 30.9.2014 6.11.2014 3
B 12746/SL 50 ostatní výtah ze zápisu Městský soud v Praze 8.9.2014 30.9.2014 6.11.2014 2
B 12746/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2014 2.7.2014 9.8.2014 24
B 12746/SL 48 zpráva auditora  +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 17.6.2014 2.7.2014 11
B 12746/SL 47 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 17.6.2014 2.7.2014 28
B 12746/SL 46 notářský zápis  NZ 122/2014-projekt fúze Městský soud v Praze 13.5.2014 13.5.2014 13.5.2014 27
B 12746/SL 45 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 7.2.2014 20.3.2014 26.3.2014 1
B 12746/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.2.2014 20.3.2014 26.3.2014 18
B 12746/SL 43 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.2.2014 20.3.2014 26.3.2014 1
B 12746/SL 42 notářský zápis NZ 64/2014 Městský soud v Praze 6.2.2014 20.3.2014 26.3.2014 5
B 12746/SL 41 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.12.2013 10.12.2013 38
B 12746/SL 40 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.9.2013 11.9.2013 24.9.2013 2
B 12746/SL 39 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.5.2013 25.6.2013 4.7.2013 1
B 12746/SL 38 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 7.2.2013 2.4.2013 26.4.2013 2
B 12746/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.12.2012 18.12.2012 38
B 12746/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 15.12.2011 20.2.2012 3
B 12746/SL 33 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 29.11.2011 20.2.2012 4
B 12746/SL 32 notářský zápis NZ 574/2011 Městský soud v Praze 29.11.2011 20.2.2012 13
B 12746/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.11.2011 20.1.2012 24.1.2012 18
B 12746/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.8.2011 12.12.2011 13.12.2011 18
B 12746/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.5.2011 20.9.2011 29.11.2011 4
B 12746/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.5.2011 20.9.2011 29.11.2011 4
B 12746/SL 27 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 3.10.2011 29.11.2011 1
B 12746/SL 26 posudek znalce č.P30868/11 Městský soud v Praze 25.3.2011 2.9.2011 326
B 12746/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.5.2011 2.9.2011 4
B 12746/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.5.2011 2.9.2011 3
B 12746/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.5.2011 2.9.2011 4
B 12746/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.5.2011 2.9.2011 4
B 12746/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.5.2011 2.9.2011 4
B 12746/SL 20 notářský zápis NZ 286/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 22.6.2011 2.9.2011 151
B 12746/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2011 Městský soud v Praze 1.1.2011 2.9.2011 13
B 12746/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.9.2011 33
B 12746/SL 17 ostatní - projekt fúze Městský soud v Praze 4.5.2011 16.5.2011 16.5.2011 107
B 12746/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.4.2011 13.5.2011 16.5.2011 16
B 12746/SL 15 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.3.2011 27.4.2011 4
B 12746/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.3.2011 27.4.2011 4
B 12746/SL 13 notářský zápis NZ 136/2011 Městský soud v Praze 11.4.2011 27.4.2011 29
B 12746/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 22.3.2011 24.3.2011 41
B 12746/SL 11 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 26.11.2010 2.12.2010 16
B 12746/SL 10 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 19.10.2010 20.10.2010 16
B 12746/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.9.2010 23.9.2010 31
B 12746/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora /19.11.07-31.12.08/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2008 2.12.2009 4.12.2009 48
B 12746/SL 7 notářský zápis NZ 40/2009 Městský soud v Praze 17.2.2009 20.4.2009 14
B 12746/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.12.2007 25.3.2008 1
B 12746/SL 5 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.1.2008 25.3.2008 2
B 12746/SL 4 notářský zápis -NZ403/07 Městský soud v Praze 18.12.2007 25.3.2008 17
B 12746/SL 3 ostatní -zápis z 1.zasedání DR Městský soud v Praze 8.10.2007 10.12.2007 1
B 12746/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.10.2007 10.12.2007 2
B 12746/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ272/07 Městský soud v Praze 8.10.2007 10.12.2007 25

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Economia, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Economia, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.