E - Centrum a.s. Praha - Žižkov IČO: 15888118

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu E - Centrum a.s., která sídlí v obci Praha - Žižkov a bylo jí přiděleno IČO 15888118.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma E - Centrum a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem E - Centrum a.s. se sídlem v obci Praha - Žižkov byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob.

Základní údaje o E - Centrum a.s. IČO: 15888118

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 16.4.1991
Spisová značka: B 679
IČO: 15888118
Obchodní firma: E - Centrum a.s.
Právní forma: Akciová společnost 16.4.1991
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 16.4.1991
Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 19. 05. 2016 na společnost E - Centrum a.s., se sídlem Praha - Žižkov, Ježkova 944/9, PSČ 130 00, IČ: 15888118, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 679, jako na společnost nástupnickou, přešlo obchodní jmění společnosti F.A. Mayer Corporation, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9/944, PSČ 13000, IČ: 25615939, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11573, jako společnosti zanikající v důsledku fúze. 29.12.2016
Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 19. 05. 2016 na společnost E - Centrum a.s., se sídlem Praha - Žižkov, Ježkova 944/9, PSČ 130 00, IČ: 15888118, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 679, jako na společnost nástupnickou, přešlo obchodní jmění společnosti F.A. Mayer Corporation, a.s., se sídlem Praha 3, Sabinova 3/č.p. 287, PSČ 130 00, IČ: 25612727, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4973, jako společnosti zanikající v důsledku fúze. 14.7.2016 - 29.12.2016
Společnost E - Centrum a.s. se jako nástupnická společnost vnitrostátní fúzí sloučením sloučila se zanikající obchodní společností Advantage plus, a.s. IČ 256 12 727, se sídlem Sabinova 3/čp. 287, 130 00 Praha 3. Obchodní jmění zanikající společnosti Advantage plus a.s. přešlo na nástupnickou společnost E - Centrum a.s. 5.9.2014
Společnost E- Centrum a.s. se jako nástupnická společnost vnitrostátní fúzí sloučením sloučila se zanikající obchodní společností I.B.C. - International Business Corporation a.s. IČ 618 58 803 se sídlem Praha 3, Ježkova 9/944, 130 00. Obchodní jmění zanikající společnosti I.B.C. - International Business Corporation a.s. přešlo na nástupnickou společnost E - Centrum a.s. 5.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 24.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 24.7.2014 - 2.8.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 24.7.2014 - 2.8.2016
Společnost E - Centrum a.s. převzala jmění společnosti BLUEBERG INVESTMENT & CONSULTING, a.s., se sídlem v Praze 3, Ježkova 9/944, PSČ: 130 00, IČ: 25702262, která zanikla bez likvidace převodem jmění na jediného akcionáře E - Centrum a.s. 13.7.2009
Společnost E - Centrum a.s. převzala jmění společnosti Prospective Properties, s.r.o. se sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, PSČ: 130 00, IČ:25702335, která zanikla bez likvidace převodem jmění na jediného společníka E - Centrum a.s. 13.7.2009
Společnost E - Centrum a.s. převzala jmění společnosti Beta realty, spol. s r.o. se sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, PSČ: 13000, IČ: 61057355, která zanikla bez likvidace převodem jmění na jediného společníka E - Centrum a.s. 13.7.2009
Na společnost E- Centrum a.s. se převádí jmění společnosti Z-Efekt s.r.o. se sídlem vPraze 3, Ježkova 9/944, IČ 602 02 360, která zaniká zdůvodu převodu jmění na svého jediného společníka - společnost E - Centrum a.s. 23.2.2007
Společnost vpostavení nástupnické společnosti se fúzí sloučila se zrušenými obchodními společnostmi bez likvidace: E.C.Reality, s.r.o. se sídlem Praha 3, Ježkova 9, čp. 944, identifikační číslo 625 82 381, CENSAG s.r.o. se sídlem Praha 3, Ježkova 9/944, identifikační číslo 471 20 088, I.B.G. - International Business Group, a.s. se sídlem Praha 3, Ježkova 9/944, identifikační číslo 601 96 319. Obchodní jmění zrušených společností bez likvidace přešlo na nástupnickou společnost. 10.8.2006
Jediný akcionář společnosti dne 2,10,2000 vykonávaje působnostvalné hromady dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku rozhodl,že se zvyšuje základní jmění společnosti v dosavadní výši35.000.000,- Kč o 15.000.000,- Kč, tedy na celkovou částku50.000.000,- Kč peněžitým vkladem s využitím přednostního právajediného akcionáře s tím, že upsání nad tuto částku senepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního jměníve výši 15.000.000,- Kč bude kryt emisí nových akcií, přičemžnové akcie budou emitovány v listinné podobě v počtu 15 ks jakokmenové akcie na majitele v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč anebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs všechakcií emitovaných na zvýšení základního jmění společnosti serovná jejich nominální hodnotě. Upsané akcie budou splacenypeněžitým vkladem jediného akcionáře s využitím přednostníhopráva tohoto jediného akcionáře. Lhůta k upsání nových akcií jedva týdny ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Emisní kurs je splatný do 1 měsíce ode dne upsáníakcií na účet společnosti E - Centrum, a.s., číslo účtu 156 149071/5100, vedený u ČSOB, a.s. divize IPB. Upisovacím místem jesídlo společnosti, Ježkova 9, Praha 3, přičemž upisovací listinabude k dispozici u předsedy představenstva Ing. Jiřího Ročka vpracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. 25.10.2000 - 20.12.2000
Jediný akcionář společnosti dne 18.4.2000, vykonávaje působnostvalné hromady dle ust.§ 190 obchodního zákoníku rozhodl, že sezvyšuje základní jmění společnosti v dosavadní výši 20 000 000Kč ( slovy dvacetmilionů korun českých) o 15 000 000 Kč ( slovypatnáct milionů korun českých), tedy na celkovou částku 35 000000 Kč ( slovy třicetpětmilionů korun českých) peněžitým vkladems využitím přednostního práva jediného akcionáře s tím, žeupsání nad tuto částku se nepřipouští.Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního jmění ve výši 15 000000 Kč bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budouemitovány v listinné podobě v počtu 15 kusů, jako kmenové akciena majitele v nominální hodnotě 1 000 000 Kč ( slovy jedenmilionkorun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva.Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jměníspolečnosti se rovná jejich nominální hodnotě.Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem jediného akcionářes využitím přednostního práva tohoto akcionáře.Lhůta k upsání nových akcií je dva týdny ode dne právní mocirozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.Emisní kurs je splatný do 1 měsíce ode dne upsání akcií na účetspolečnosti E-Centrum a.s. číslo účtu 750048011/0100 vedený uKomerční banky, a.s. pobočka Havlíčkova ulice, Praha.Upisovacím místem je sídlo společnosti,Praha 3, Ježkova 9,přičemž upisovací listina bude k dispozici u předsedypředstavenstva společnosti Ing.Jiřího Ročka v pracovních dnechod 9.00 hod. do 15.00 hod. 16.5.2000 - 3.8.2000
Jediný akcionář dne 24.11.1999 vykonávaje působnost valnéhromady dle ustatnovení § 190 obchodního zákoníku rozhodl, že sezvyšuje základní jmění společnosti v dosavadních výši2 500 000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých)o 17 500 000,-- Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set tisíc korunčeských), tedy na celkovou částku 20 000 000,-- Kč (slovy:dvacet milionů korun českých) a to upisováním nových akciínepeněžitým vkladem s přednostním právem jediného akcionáře,přičemž se upsání nad tuto částku nepřipouští. Celý rozsahnavrhovaného zvýšení základního jmění ve výši 17 500 000,-- Kčbude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitoványv listinné podobě v počtu 17 kusů jako kmenové akcie v nominálníhodnotě 1 000 000,-- Kč na majitele a v počtu 5 kusů jakokmenové akcie v nominální hodnotě 100 000,-- Kč na majitele anebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs všechakcií emitovaných na zvýšení základního jmění se rovná jejichnominální hodnotě. Nepeněžitým vkladem bude pohledávka jedinéhoakcionáře která vznikla na základě smluv o úvěru uzavřených sespolečnosí dne 28.6.1999 (pohledávka ve výši 399 985,-- USDpřepočtená v kursu ČNB ve výši 34,402 ke dni 27.7.1999 na částku13 790 283,97 Kč) a dne 20.8.1999 (pohledávka ve výši 124 985,-USD přepočtená v kursu ČNB ve výši 33,257 ke dni 4.10.1999),která činí nominální výši ke dni rozhodnutí jediného akcionáře17 916 910,11 Kč. Jako nepeněžitý vklad bude vložena dozákladního jmění společnosti v souladu s ustanovením § 59 odst.7 obchodního zákoníku pouze část této pohledávky v jejínominální výši a to ve výši odpovídající zvýšení základníhojmění, tj. v částce 17 500 000,--Kč. Všechny akcie budou upsányjediným akcionářem společnosti, tj. společností ASHLARCORPORATION LIMITED ve lhůtě 15-ti dnů ode dne právní mociusnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře, který rozhodl ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a to zápisemakcionáře do upisovací listiny, která bude uložena u předsedypředstavenstva společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 15.00hod. v sídle společnosti, tj. Ježkova 9, Praha 3. V den zápisudo upisovací listiny uzavře ASHLAR CORPORATION LIMITED aE - Centrum, a.s. smlouvu o postoupení pohledávky, přičemž tatosmlouva nabude účinnosti rovněž v tento den. 26.1.2000 - 27.3.2000
Valná hromada dne 29.8.1998 rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti z dosavadních 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milionkorun českých ) o 1.500.000,- Kč ( slovy: jeden milion pět settisíc korun českých ) na 2.500.000,- kč ( slovy: dva miliony pětset tisíc korun českých ) a to z nerozděleného zisku z let1992-1995. Bude vydáno 150 ( slovy: jedno sto padesát ) novýchlistinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč( slovy: deset tisíc korun českých ). 4.9.1998 - 10.8.1999
změna stanov ze dne 13.4.1992 9.6.1992 - 10.8.2006
Akciová společnost byla založena jrdnorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 15.1.91, dle ustanovení §25 z.č. 104/90 Sb.Zakladatelskou smlouvou zakladatelé schválili stanovy a ustanovi-li členy představenstva, dozorčí rady a revizora účtů. 16.4.1991 - 24.7.2014
Ze 100% upsaného základního kapitálu bylo splaceno více než 30%v penězích. 16.4.1991 - 10.8.2006

Aktuální kontaktní údaje E - Centrum a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 15888118
Firma: E - Centrum a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.4.1991

Základní údaje datové schránky

IČO: 15888118
Jméno subjektu: E - Centrum a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: iv53cgx

Základní údaje DPH

IČO: 15888118
DIČ: CZ15888118
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: E - Centrum a.s.
Sídlo: Ježkova 944/9 PRAHA 3 - ŽIŽKOV 130 00 PRAHA 3
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 3, Drahobejlova 48, PRAHA 9, tel.: 283 018 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
750048011/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.3.1994

Kontakty na E - Centrum a.s. IČO: 15888118

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Ježkova 944 , 130 00 Praha - Žižkov Česká republika
Praha - Žižkov, Ježkova 944/9, PSČ 13000
16.10.2002
Sídlo: Ježkova 9 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Ježkova 9
4.9.1998 - 16.10.2002
Sídlo: Na Václavce 7 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Václavce 7
6.9.1993 - 4.9.1998
Sídlo: Petra Rezka 3 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Petra Rezka 3, PSČ 14000
16.4.1991 - 6.9.1993

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Ježkova 944/9, Praha 130 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Ježkova 944/9, Žižkov, 13000 Praha 3

Obory činností E - Centrum a.s. IČO: 15888118

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.7.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.7.2014
vedení účetnictví 4.9.1998 - 24.7.2014
realitní kancelář 4.9.1998 - 24.7.2014
průzkum trhu 26.2.1996 - 24.7.2014
reklamní činnost 21.2.1994 - 24.7.2014
činnost organizačních a ekonomických poradců 13.1.1994 - 24.7.2014
poradenská činnost v oblasti obchodu 19.2.1993 - 24.7.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 19.2.1993 - 24.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 19.2.1993 - 24.7.2014
informační, ediční, zprostředkovatelská a poradenská činnostv ekonomické oblasti, včetně souvisejících odvětví 16.4.1991 - 19.2.1993

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Právní činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Průzkum trhu a veřejného mínění

Vedení firmy E - Centrum a.s. IČO: 15888118

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Roček 2.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.2016
Ve funkci: od 2.8.2016
Adresa: Kubištova 1102 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Kubištova 1102/1, Podolí, 140 00 Praha 4
Jméno: Thomas Trüb 16.4.1991 - 9.6.1992
Funkce: místopředseda
Adresa: Švýc. , Luzern Česká republika
6006 Luzern,Švýc., Wesenlinrein 24
Jméno: Miroslav Káňa 9.6.1992 - 19.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Boháčova 867 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boháčova 867, PSČ 14000
Jméno: Michal Voráček 16.4.1991 - 17.1.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Petra Rezka 3 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Petra Rezka 3, PSČ 14000
Jméno: Jiří Kučera 16.4.1991 - 22.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Kocínkou 317 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Nad Kocínkou 317/48, PSČ 19000
Jméno: Libuše Svobodová 19.2.1993 - 22.8.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Horákové 695 , Kladno 2 Česká republika
Kladno 2, Horákové 695
Jméno: Prof. Josef Pipek CSc. 22.8.1997 - 15.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Prosluněná 555 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Prosluněná 555
Jméno: Ing. Pavel Čermák 22.8.1997 - 29.4.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 25.6.2001
Adresa: Nad svahem 7 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad svahem 7
Jméno: František Kvis 26.1.2000 - 29.4.2003
Trvání členství: do 25.6.2001
Adresa: Kubelíkova 62 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kubelíkova 62
Jméno: Dagmar Dvořáková 24.11.2006 - 22.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.10.2006 do 27.9.2010
Adresa: Podskalská 432 , 120 85 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Podskalská 432/3, PSČ 12085
Jméno: Ing. Jiří Roček 17.1.1995 - 9.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 2.6.2009
Ve funkci: do 2.6.2009
Adresa: Kubištova 1 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kubištova 1
Jméno: František Kvis 24.11.2006 - 9.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.10.2006 do 2.6.2009
Adresa: Kubelíkova 725 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kubelíkova 725/62, PSČ 13000
Jméno: Jiří Roček 9.1.2013 - 21.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2009 do 26.6.2014
Ve funkci: od 2.6.2009 do 26.6.2014
Adresa: Kubištova 1102 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Kubištova 1102/1, Podolí, 140 00 Praha 4
Jméno: Jan Kubíček 22.10.2010 - 27.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.9.2010 do 26.6.2014
Adresa: Dlouhá 711 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Dlouhá 711/30, PSČ 11000
Jméno: František Kvis 9.1.2013 - 24.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.6.2009 do 26.6.2014
Adresa: Kubelíkova 725 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Kubelíkova 725/62, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jméno: Jiří Roček 21.3.2013 - 24.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.2009 do 26.6.2014
Ve funkci: od 2.6.2009 do 26.6.2014
Adresa: Kubištova 1102 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Kubištova 1102/1, Podolí, 140 00 Praha 4
Jméno: Jan Kubíček 27.6.2013 - 24.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.9.2010 do 26.6.2014
Adresa: Dlouhá 711 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Dlouhá 711/30, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Jiří Roček 24.7.2014 - 2.8.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2014 do 2.8.2016
Ve funkci: od 26.6.2014 do 2.8.2016
Adresa: Kubištova 1102 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Kubištova 1102/1, Podolí, 140 00 Praha 4
Jméno: Jan Kubíček 24.7.2014 - 2.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2014 do 2.8.2016
Ve funkci: do 2.8.2016
Adresa: Dlouhá 711 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Dlouhá 711/30, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jméno: František Kvis 24.7.2014 - 2.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2014 do 2.8.2016
Ve funkci: do 2.8.2016
Adresa: Kubelíkova 725 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Kubelíkova 725/62, Žižkov, 130 00 Praha 3

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Michal Voráček 2.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2016
Ve funkci: od 2.8.2016
Adresa: Holandská 405 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Holandská 405/6, Vršovice, 101 00 Praha 10
Jméno: Josef Škraňka 9.6.1992 - 26.2.1996
Funkce: předseda
Adresa: Morseova 247 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Morseova 247, PSČ 10000
Jméno: Eva Chábová 9.6.1992 - 26.2.1996
Funkce: místopředseda
Adresa: Národní obrany 15 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Národní obrany 15, PSČ 16000
Jméno: Marie Majerová 9.6.1992 - 26.2.1996
Funkce: člen
Adresa: Bojasova 1232 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Bojasova 1232, PSČ 18200
Jméno: Pavel Čermák 26.2.1996 - 22.8.1997
Funkce: předseda
Adresa: Nad svahem 1404 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad svahem 1404/7
Jméno: Eva Jirsová 26.2.1996 - 22.8.1997
Funkce: místopředseda
Adresa: Buzulucká 1 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Buzulucká 1, PSČ 16000
Jméno: Mgr. Jan Řezník 26.2.1996 - 22.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Děčínská 4 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Děčínská 4/471
Jméno: Ing. Michal Voráček 22.8.1997 - 17.6.1999
Funkce: předseda
Adresa: Bělečská 72 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Bělečská 72
Jméno: Jiří Kučera 22.8.1997 - 17.6.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Nad Krocínkou 317 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Nad Krocínkou 317/48
Jméno: Ing. Martin Beck 22.8.1997 - 17.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Ježkova 9 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Ježkova 9
Jméno: Mgr. Jan Řezníček 17.6.1999 - 26.1.2000
Funkce: předseda
Adresa: Děčínská 4 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Děčínská 4
Jméno: Mgr. Jan Řezníček 26.1.2000 - 9.2.2000
Funkce: předseda
Adresa: Děčínská 4 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Děčínská 4
Jméno: MUDr. Jan Zahrádka 17.6.1999 - 17.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.8.1998 do 30.6.2004
Adresa: Opatovická 3 , Praha l Česká republika
Praha l, Opatovická 3
Jméno: MUDr. Michael Klenka 17.6.1999 - 17.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.8.1998 do 30.6.2004
Adresa: Olivova 1474 , Říčany u Prahy Česká republika
Říčany u Prahy, Olivova 1474
Jméno: Mgr. Jan Řezník 9.2.2000 - 11.5.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: do 30.3.2006
Ve funkci: do 30.3.2006
Adresa: Děčínská 4 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Děčínská 4
Jméno: František Kvis 17.9.2004 - 24.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2004 do 16.10.2006
Adresa: Kubelíkova 725 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kubelíkova 725/62
Jméno: Dagmar Dvořáková 11.5.2006 - 24.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2006 do 16.10.2006
Adresa: Podskalská 432 , 120 85 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Podskalská 432/3, PSČ 12085
Jméno: PhDr. Eva Jirsová 17.9.2004 - 9.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2004 do 19.9.2011
Adresa: Jirsíkova 541 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Jirsíkova 541/1
Jméno: Ing. Michal Voráček 24.11.2006 - 9.1.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2006 do 19.9.2011
Ve funkci: od 16.10.2006 do 19.9.2011
Adresa: Holandská 6 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Holandská 6/405, PSČ 10000
Jméno: Miroslav Minařík 24.11.2006 - 9.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2006 do 19.9.2011
Adresa: Ježkova 1 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Ježkova 1/1034, PSČ 13000
Jméno: Eva Jirsová 9.1.2013 - 24.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2011 do 26.6.2014
Adresa: Jirsíkova 541 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Jirsíkova 541/1, Karlín, 186 00 Praha 8
Jméno: Michal Voráček 9.1.2013 - 24.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2011 do 26.6.2014
Ve funkci: od 19.9.2011 do 26.6.2014
Adresa: Holandská 405 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Holandská 405/6, Vršovice, 101 00 Praha 10
Jméno: Miroslav Minařík 9.1.2013 - 24.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2011 do 26.6.2014
Adresa: Písecká 907 , 391 65 Bechyně Česká republika
Písecká 907, 391 65 Bechyně
Jméno: Michal Voráček 24.7.2014 - 2.8.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014 do 2.8.2016
Ve funkci: od 26.6.2014 do 2.8.2016
Adresa: Holandská 405 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Holandská 405/6, Vršovice, 101 00 Praha 10
Jméno: Eva Jirsová 24.7.2014 - 2.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014 do 2.8.2016
Ve funkci: do 2.8.2016
Adresa: Jirsíkova 541 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Jirsíkova 541/1, Karlín, 186 00 Praha 8
Jméno: Miroslav Minařík 24.7.2014 - 2.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2014 do 2.8.2016
Ve funkci: do 2.8.2016
Adresa: Písecká 907 , 391 65 Bechyně Česká republika
Písecká 907, 391 65 Bechyně

Vlastníci firmy E - Centrum a.s. IČO: 15888118

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 50 000 000 Kč 100% 20.12.2000
zakladni 35 000 000 Kč 100% 3.8.2000 - 20.12.2000
zakladni 20 000 000 Kč 100% 27.3.2000 - 3.8.2000
zakladni 2 500 000 Kč 100% 10.8.1999 - 27.3.2000
zakladni 1 000 000 Kč - 9.6.1992 - 10.8.1999
zakladni 100 000 Kč - 16.4.1991 - 9.6.1992

Sbírka Listin E - Centrum a.s. IČO: 15888118

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 679/SL 56 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 10.7.2015 21.7.2015 12
B 679/SL 55 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 12.1.2015 21.1.2015 7
B 679/SL 54 notářský zápis NZ 657/2014-projekt fúze Městský soud v Praze 9.7.2014 18.7.2014 10.9.2014 49
B 679/SL 53 notářský zápis NZ 658/2014-projekt fúze Městský soud v Praze 9.7.2014 18.7.2014 10.9.2014 50
B 679/SL 52 notářský zápis NZ 656/2014-projekt fúze Městský soud v Praze 9.7.2014 18.7.2014 10.9.2014 54
B 679/SL 48 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 21.1.2014 27.1.2014 7
B 679/SL 9 ostatní -návrh sml.o fúzi sloučením Městský soud v Praze 10.4.2006 12.4.2006 13.4.2006 0
B 679/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+příloha+audit+o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 22.3.2005 30.3.2005 0
B 679/SL 7 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 20.8.2004 0
B 679/SL 6 ostatní -zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2004 20.8.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení E - Centrum a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu E - Centrum a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.